lördag 3 oktober 2015

Röd tråd från Rågsved till Stadshuset

Numera skriver jag på bloggen som Rågsvedsbo, aktiv inom Rågsveds Folkets Hus och Rågsveds samhällsförening. Alltid som vänsterpartist, hemmavid i Vantör och på jobbet i stadshuset, numera Äldre- och personalroteln. Eftersom jag inte längre är stadsdelspolitiker har perspektiven flyttats en smula, inte värderingarna och prioriteringarna, men vinkeln kommer att bli mer lokal-lokal.

Som stadsdelspolitiker i opposition fanns alltid lokala frågor att skriva om på bloggen. Under åtta år av alliansstyre som avlövat stadsdelsnämnderna på politiska frågor. Ett styre som privatiserat välfärden för att öppna en marknad för kapitalet snarare än för att utöka de ideella icke vinstdrivande utförarna. Ett styre som ökat skillnaderna mellan höginkomst- och låginkomststadsdelar. Som minskat möjligheterna för människor att mötas i en blandad stad, blandad stadsdel, blandad skola.

Så visst har jag hopp om att Rågsveds röster ska höras under rödgrönrosa styret. När vi har en politisk majoritet med demokratisk hållbarhet som ett av fyra stora mål och vänsterpartiet har hand om demokratifrågorna. För det är  konstigt nog frivilligt för kommunerna att jobba med utveckling av demokratin. Alliansen ville inte. Men det kunde de inte erkänna, så de låtsades att vi skulle ha något att säga till om i så kallade boendedialoger. Boende i Rågsved, Högdalen och Järva kan vittna om det.

Det är avgörande i en demokrati att folket deltar. Vi i Vänsterpartiet Vantör gick till val på vårt 25-punktsprogram med lokala frågor, varav en del har redan förverkligats efter att rödgrönrosa kom till makten. Vi har fått en kommunal hemtjänst för Rågsved och Hagsätra. Högdalens vård- och omsorgsboende tas tillbaka från riskkapitalet och friområdet ska bli naturreservat. Men mycket återstår att göra och det behöver vi arbeta för att förverkliga. Och fler frågor finns säkert att lyfta.

Jag ser fram emot det lokala utvecklingsarbete som kommer att starta i staden, där jag hoppas att många Vantörsbor vill vara med. Alla ska känna sig välkomna. Både du som jobbar i området och vi som bor är viktiga parter. Vi som känner våra områden och grannar och invånare får hjälpas åt att vara uppfinningsrika i hur språkliga och andra hinder för deltagande kan brytas. Låt oss tillsammans se till att den demokratiska utveckling som vi vill ha blir verklighet. Att det löper en röd tråd mellan Rågsvedsbornas deltagande och våra politiska institutioner. All makt utgår ju som bekant från folket.