söndag 22 juni 2008

Kvinnors rätt - barnens framtid

Min första sommarbok är "Förbannad är jag ganska ofta, Samtal med Berit Ås" och den är underbar. Vilken kvinna, vilken inspiration till fortsatt kvinnokamp, för den behövs. I Sverige och världen. Och när världen kommer till Sverige blir det skarpt läge, vilket debatten på vänsterpartiets kongress om barn och slöja visar. Att motionerna om slöjförbud handlade om barn och inte vuxna osynliggjordes i debatten - en av de ursprungliga fem härskartekniker som Berit Ås är mamma till.

Berit Ås berättar i boken om ett kvinnouniversitet byggt på kvinnorrörelsens sätt att organisera sig som förverkligades, men havererade när nyliberala tankar och teman som kvinnor och karriär tog överhanden. Kvinnouniversitetets utbildningsfilosofi lockade även arbetarklassens utslitna män, eftersom "här blev de inte mobbade." Något för svensk vuxenutbildning att inspireras av?

Samtidigt läser jag Moa Matthis, DN om boken Global perspectives on gender quality, där utländska forskare granskar vår jämställdhet. Svensk konsensusinriktad jämställdhetspolitik har varit lyckad enligt författarna, men kan ha skuldbelagt intressemotsättningar och verkar ha utgått från en avsky för skillnader.

Matthis slutsats är att många frågor i Sverige inte lämpar sig för välvilliga förhandlingar mellan könen - vårdnadsbidraget, kvinnors rätt att fritt bestämma över sina kroppar, utbildning och kärlek. Där vill jag lägga till barnperspektivet och frågan om slöjförbud för barn under 15 år.

Jämställdhet måste grundläggas från livets början. Vi måste seriöst analysera hur vi tillämpar FN:s konvention för barnets rättigheter i Sverige. Har barn en verklig rätt att slippa religiös påverkan i förskolan och skolan? Har barn en verklig rätt att fritt från sina föräldrar få välja sin väg i livet i takt med ålder och mognad?

En del musliska mammor säger att deras flickor bär slöja frivilligt, ibland trots att mamman är emot och inte själv bär slöja. Mitt svar är att i hem som inte är auktoritära törs barn gå emot föräldrar i en sådan fråga, eftersom de inte riskerar straff. Men så länge det finns hem som är auktoritära behövs ett lagligt skydd mot tvång att bära slöja, vare sig det är grundat på fysiskt tvång eller förväntningar.

fredag 20 juni 2008

Äntligen Midsommar!

Midsommarafton i Lupinens koloniområde, en gammal god tradition tillsammans med barn, barnbarn och vänner. Matjessillen från Högdalens fisk var en höjdare, liksom lammkorven från Hötorgshallen. Pricken över i:et var söta ölandsgubbar från torget i Huddinge centrum, där vi gjorde anhalt efter 744:an från Rågsved på väg till pendeln mot Märsta. Nu stundar lata semestertider, jag hoppas kunna blogga lite även om jag inte är uppkopplad denna sommar i stugan vid Falmarksträsket.

onsdag 18 juni 2008

Leve kulturen i förorten

Kollade in foldern med Parkteaterns föreställningar i sommar. Allt från Jonas Love Almqvist till Göteborgsoperan och clownen Manne. Toppen med gratis utomhusteater för både barn och vuxna men tyvärr inga föreställningar på Perssons betong i Rågsved som vi har haft tidigare år.

Närmaste scen för att se Parkteatern är Farstabadet eller Margaretaparken, men det är inget för de som inte har råd att köpa SL-kort sedan det togs bort i normen för ekonomiskt bistånd. Det vill till att promenera om det ska bli teater för de som måste vända på slantarna.

Hörde förresten att festivalen på Årstafältet som arrangerats av ungdomsrådet hade lockat många besökare trots det halvdana vädret. Kul med kultur! Och sen blir det ju dans i sommar på Älvsjöbadet med Rågsveds samhällsförening som arrangörer. De unga i förorten och föreningslivet i Rågsved kan man lita på ...

fredag 13 juni 2008

Män i förskolan enar nämnden

Ikväll hade vi grillning på Elisabeths uteplats i Ormkärr - en trevlig tradition som vi har haft de senaste åren som avslutning på Vänsterpartiet Vantörs politiska arbete inför sommaren. Själv rapporterade jag från kongressen om framgångar och motgångar och även senaste nytt från stadsdelsnämnden. För andra nämndsammanträdet i rad har vi kunnat enas över alla partigränser om ett gemensamt förslag - denna gång att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för fler män till förskolan. Det känns bra att vi kan se varandras bra förslag - att vi har bytt kristdemokrat som ordförande har mjukat upp relationerna i nämnden. All lokalpolitik är inte strikt partipolitik!

onsdag 11 juni 2008

Tankar efter kongressen

Nu har det gått några dagar sedan vänsterpartiets kongress så jag börjar få distans. Jag hade inga förväntningar så jag känner mig varken upprörd eller upprymd. Nöjd dock över några politiska segrar och glad att få se Norrköping där jag aldrig varit.

Bra att partiprogrammet fick starka ekologiska skrivningar och att kongressen beslutade att det ska bli en kortversion av programmet - så att vanligt folk orkar läsa! Det är i linje med Vantörs motion om ett så kort partiprogram att man kan greppa partiets kärnpunkter och värderingar på sisådär en halvtimme. Teoretiska analyser kan läggas i bilagor eller särskilda häften.

Kul att föreningens motion om att ändra socialtjänstlagen gick igenom, så att vi kanske slipper stadsdelsarresten för de som saknar SL-kort. Kul att bli intervjuad av teve! Jag sa bland annat att V-Vantör vill ha gemensamt valprogram med s och mp. Att kongressen sa nej är jag missnöjd med. Men tiden talar för Vantör - var så säker!

söndag 8 juni 2008

Vänsterpartiets kongress


Jag var ombud på vänsterpartiets kongress i Norrköping förra veckan. Där talade jag bland annat för ett gemensamt valmanifest med s och mp, men det ville inte kongressen. Synd att inte fler lyssnade på slutorden i Lars Werners hälsningsanförande: Ta vara på samarbetsviljan hos S ...