tisdag 19 juli 2016

Mot en öppnare socialtjänst?

Spännande försök med digitaliserad socialtjänst i Helsingborg läser jag om på DN-debatt idag den 19 juli 2016. 

Som tidigare socialarbetare glädjer jag mig åt att både klienter, medarbetare och forskare är med i projektet, och att utgångspunkten är att undersöka hur klienter upplever nuvarande kontakt med socialtjänsten. 

Jag vet också från min tid som stadsdelspolitiker i Enskede-Årsra-Vantör hur svårt en del klienter har upplevt att det har varit att få kontakt med socialtjänsten. Telefontider och omfattande blankettkrav har ibland upplevts som svåra hinder, vilket lyfts fram av brukarorganisationer.

Intressant i försöket i Helsingborg är att en förhoppning är att klienter tex ska kunna boka besökstider själva och ta del av dokumentation.

Är det ett skifte på gång, som ökar klinternas inflytande samtidigt som möjligheter till det personliga mötet behålls och en förbättring av socialsekreterarnas arbetsmiljö åstadkoms, så är det mycket mycket välkommet!.