söndag 29 september 2013

Upp till bevis om Rågsved!

Tjafs om återuppbyggnaden av fritidshemmet Vallen inom Snösätraskolan som brändes ner i somras. Medan elever och lärare sitter i knät på varandra och de förkolnade resterna av Vallen påminner om branden, pågår en dragkamp om vem som ska betala och vad som ska göras. Högt över huvudet på de berörda. Långt från visionerna om att Rågsved skulle prioriteras i Söderortsvisonen. 

Mer osynliggjort men också betecknande anser jag är att öppna förskolan i Rågsved i flera år har varit evakuerad till Högdalen och först i november ska flytta tillbaka till Rågsved. Verksamheten hade dessförinnan ganska nyligen fått flytta på sig till tillfälliga lokaler. Hur många småbarnsföräldrar i Rågsved som missat att det finns en öppen förskola på grund av denna nedprioritering vet ingen. 

En annan, synlig, brist är fördröjningen av etapp 3 i Rågdalen. Boende i Snösätra ser varje dag den slitna miljön i det som utlovats bli en rustad park med aktiviteter. En yta som Gud glömde skulle en kunna säga. Men också en glömska som en del människor tolkar som att de styrande i staden inte bryr sig, inte förstår hur den försenade upprustningen kan uppfattas av Snösätraborna.

Prioriteringen av Rågsved gäller uppenbart bara projekt som styrs från stadshuset, inte mer anonyma men minst lika viktiga verksamheter som öppen förskola, fritidshem och bostadsnära parker. Om en ytterstadssatsning ska vara trovärdig måste hela staden gå åt samma håll. Alla nämnder och bolagsstyrelser måste se till att deras verksamheter prioriterar Rågsved. Nu är upplevelsen tvärtom.


torsdag 26 september 2013

Oppositionen vann debatten om otryggheten!

Antalet bostadslösa barnfamiljer ökar i Enskede-Årsta-Vantör. Om detta skriver stadsdelsförvaltningen i tertialrapport 2, som vi diskuterade på nämndmötet ikväll. Många familjer har aldrig haft en fast bostad i Stockholm, och söker kontakt med socialtjänsten för att få hjälp när det inte finns någon annan utväg. 

Jag tycker att fler bostadslösa barnfamiljer är en kraftig indikation på att otryggheten ökar i vårt område. Redan nu har vi högst antal hemlösa. Man brukar säga att ett samhälles anständighet kan mätas i hur vi behandlar våra äldre. Vi kan också säga att det kan mätas i hur våra mest utsatta medmänniskor exempelvis bostadslösa barnfamiljer har det. 

En annan värdemätare är stadens medborgarundersökning som visar att något färre är nöjda med tryggheten i vårt område. Tertialrapporten däremot bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål om en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök är helt uppfyllt. Detta kritiserade vänsterpartiet och socialdemokraterna på nämnden.

Hur trygga vi är beror på om vi är hemlösa eller har bostad, om vi är arbetslösa, lågavlönade eller företagare, turister eller stockholmare. Om vi bor i Rågsved eller Enskede. Den kan bero på ålder och kön, funktionsnedsättning och hälsa. Folkpartiet lyfte otrygghet vid arenaområdet i debatten, det är också en aspekt, även om jag ser den som marginell i förhållande till hemlösheten.

Hur som. Alliansen sa inte emot när jag kritiserade att trygghetsmålet ansågs uppfyllt. Men de röstade inte heller på vårt förslag, eller tog upp otryggheten i sitt förslag. Det var fokuserat på budgethållning till följd av de sociala problemen. Verkligheten är mycket större än den ljusa bild som målas upp i tertialrapporten. Det budskapet tyckte jag ändå att vi i oppositionen fick fram ikväll.


onsdag 25 september 2013

Pengar saknas till motionsspår i Hagsätra-Rågsved

Det är kul med medborgarförslag. Kan vara nästan vad som helst. Någon har klurat i köket. Eller gått och surat över något. Plötsligt fått en snilleblixt. Och gjort slag i saken. Några medborgarförslag har också gått igenom. Jag minns en öppen förskola i Årsta. Och två anslagstavlor. Säkert något mera som jag glömt.

På stadsdelsnämnden har vi ett medborgarförslag om motionsspår för jogging och skidåkning i Hagsätra och Rågsved. Plus förslag om bro över Magelungsvägen, utomhusgym och omklädningsrum. Förvaltningen tycker att spåret ska avstyrkas. Det finns inga pengar. Det finns parkvägar med belysning där en kan jogga istället. De pengar som ändå finns behövs till lekparker och parkvägar. Trafikkontoret och idrottsförvaltningen ska få förslagen om bron och Hagsätra IP. Men chansen att de har pengar över är nog minimal.                     
                
Jag tycker att medborgarförslaget har ett gott syfte. Har verkligen saknat skidspår i Vantör, så jag får spåra själv så gott det gr när vi har haft snöiga vintrar. Det är lite väl långt att åka kommunalt till Ågesta eller Årstafältet, men det har hänt att jag åkt dit för att få åka skidor spår. Förslagsställaren som inte har skrivit sitt namn, så jag inte tacka, har verkligen lagt ner mycket möda på att detaljerat beskriva hur motionsspåret skulle kunna anläggas.  

Vänsterpartiet och socialdemokraterna som håller med oss beklagar att stadsmiljöbudgeten är så liten att den inte räcker till för att säga ja till motionsspår. Pengarna räcker bara till det allra nödvändigaste. Inte konstigt att en del gröna plättar knappt sett en lie. Att stadens medborgarundersökning gör tummen ner för spontanidrott i Enskede-Årsta-Vantör. Faktiskt är det viktigt för folkhälsan att ha nära till motion. I våra områden som inte är de rikaste är det extra viktigt, eftersom många inte har råd med dyra sporter. 

 

fredag 20 september 2013

Nedbränt fritids - hade det sett ut så här om det var på Östermalm?

Föräldrar till barn på Snösätraskolan frågar med rätta varför det halvt nedbrända och förkolnade fritidshemmet Vallen inte har börjat återuppbyggas. Eller åtminstone rivits ner i väntan på återuppbyggnad. Själv bor jag granne med skolan och undrar varje dag varför inget händer. Det har ju gått två månader sedan branden. Skulle det få se ut så här om det varit Östermalm? Inget vidare för eleverna att tvingas se eländet varje skoldag. Jag har kontaktat vänsterns representanter i utbildningsnämnden för att de ska undersöka varför inget händer.

onsdag 18 september 2013

Årstas unga behöver konstgräsplan!

Tre upprörda Årstabor på gårdagens öppna nämndmöte hade alla samma ärende. Årstas unga behöver en konstgräsplan. Ingen av de tre skolorna i området har en idrottsplats. Läget är akut, de fotbollsspelande unga som kommit upp i 10-11 års åldern behöver konstgräs för att träna på, för att kunna spela matcher på konstgräs. Som det är idag måste barnen skjutsas av tränare till planer i andra stadsdelar, bland annat Liseberg. Ensamstående föräldrar som kanske har flera barn som spelar fotboll har inte möjlighet att skjutsa barnen, som är för små för att själva åka. Barn slutar träna fotboll på grund av att det är så besvärligt att ta sig till träningen. Så kan vi förstås inte ha det.

Föräldrarna undrar varför Årsta inte kan få tillbaka Årsta IP, som rustas upp, men nämndordföranden säger att Hammarby, fick planen som en kompensation för Globen och även har satsat egna pengar på planen. Nu står hoppet till att Årsta BP som har grus ska kunna få konstgräs. För det går inte att vänta på en eventuell plan på Årstafältet. (Inom mig tänker jag att hade Årstafältet gjorts klar till landskapspark hade det kanske också funnits en konstgräsplan på plats där nu). Idrottsförvaltningen har dock inte kunnat lösa frågan om konstgräs på Årsta BP ännu och 26 september ska det bli möte med idrottsborgarrådet. 

Att Årsta är förfördelat när det gäller konstgräs för breddfotbollen bekräftas idag när jag läser DN Stockholm. En notis berättar att efter Södermalm (som är i särklass sämst) har Enskede-Årsta-Vantör sämst tillgång till konstgräsplaner. Alla partier i nämnden som yttrade sig tackade föräldrarna för att de kommit och framfört sina synpunkter och höll med om att Årstas unga behöver en fotbollsplan. Eftersom det är idrottsnämnden som beslutar så gäller det nu att ännu mer trycka på våra partikamrater centralt. Och också att föräldrarna fortsätter att driva opinion. 

Staden har nyss antagit ett idrottspolitiskt program som har barn och unga som en viktig målgrupp. Om det inte bara ska bli vackra ord för Årstas fotbollsintresserade unga måste det komma till politisk handling. De unga i Rågsved har också väntat åratal på konstgräs på Rågsveds bollplan. I Bandhagen behövs konstgräs, men där kompenseras byggen på bollplaner genom konstgräs i Stureby på andra sidan den trafikerade Örbyleden. Högdalen traktar efter konstgräs. Staden har ett stort kapital, som borde investeras på ett hållbart sätt, till exempel en upprustning av bollplaner till konstgräs till en början i stadsdelar där läget är som sämst - Enskede-Årsta-Vantör och Södermalm!

söndag 15 september 2013

Enskede-Årsta-Vantör får låga betyg på kulturens område

En rykande färsk medborgarundersökning i Stockholms stad är ingen glädjande läsning för alliansen. Så här ser resultaten ut i Enskede-Årsta-Vantör på kulturens område:

37 % tycker att barn och unga kan ta del av kultur t.ex gå på teater, gå på bio, lyssna på musik, i stadsdelen, jämfört med 48% i staden och 83 % på Södermalm.
36 % tycker att vuxna kan ta del av kultur, jämfört med 51 % i staden och 91 % på Södermalm.

45 % tycker att barn och unga kan utöva kultur själva eller i föreningsliv och studieförbund, jämfört med 51 % i staden och 72 % på Södermalm.
38% tycker att vuxna kan utöva kultur själva eller i föreningsliv och studieförbund, jämfört med 50% i staden och 83 % på Södermalm.

På det hela taget tycker 31% i Enskede-Årsta-Vantör att kulturlivet i stadsdelen är bra, jämfört med 46% i staden och 79% på Södermalm. 
När det gäller Stockholms kulturliv är folk nöjdare, 76% jämfört med 79% i staden totalt och 86% på Södermalm och Östermalm. I Enskede-Årsta-Vantör går siffrorna stadigt ner, 2011 var 80% i Enskede-Årsta-Vantör nöjda, 2012 var 77% nöjda och som sagt 76% 2013.

Den kulturella segregation klyver staden, där Södermalm leder elitserien och förorterna harvar i korpserien på sin höjd. Kulturhuset Cyklopen är därför mycket välkommet i Vantör, när det invigs nästa lördag. Men inte är det stadens förtjänst, som borde arbeta för att utjämna skillnader, nej, det är ideella krafter som trots mordbrand och motgångar kämpat vidare för kulturhuset.

tisdag 10 september 2013

Gångbanor växer igen i Svedmyra

Läser en insändare i Mittisöderort om igenväxta gångbanor längs Enskedevägen. Skribenten är gångtrafikant och oroar sig med rätta för de olyckstillfällen som kan bli följden av att cyklister och fotgängare ska samsas om ett krympande utrymme. Jag har upplevt samma problem när jag cyklat förbi vid Svedmyraplan, men också på andra ställen i Enskede-Årsta-Vantör längs min cykelväg från Rågsved till stan. Det finns också trottoarer som är dåligt skötta. Nedanför vårt hus plockas inte heller brandresterna efter brända bilar bort. Kan vara farligt eftersom det också ligger glas kvar.

Insändarskribenten LWL frågar sig vem som ansvarar för gångbanans underhåll. Svaret är att gatorna är trafikkontorets ansvar medan gångvägar i parkerna är stadsdelsförvaltningens ansvar. Orsaken till att det ser så illa ut kan antingen vara att de borgerliga politikerna inte har budgeterat tillräckligt med pengar för barmarksrenhållningen eller att entreprenörerna inte gör det de fått betalt för och att trafikkontoret inte heller kontrollerar skötseln tillräckligt ordentligt. Föreslår ett samtal med Driftscentralen 08-651 00 00 och om det inte hjälper en skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden.

söndag 8 september 2013

Ikanos stadsdelsstudie Hagsätra - Rågsved - walkover från kommunen?

Ikano vill bygga i Hagsätra och Rågsved. Det är syftet med en stadsdelsstudie som de låtit ett arkitektkontor ta fram och som presenterades på seminarium i Rågsved i torsdags. Studien är full av vackra värdeord för vad Ikano står för och vad företaget vill med sina fastigheter, det ska jag inte upprepa här. Du som är hyresgäst hos Ikano kan bättre än mig avgöra om de vackra orden stämmer. I blogginlägg här har jag lyft det problematiska med att fastighetsägare tar över ansvar när samhället brister, till exempel genom att driva fritidsgård och sponsra fritidsaktiviteter. Jag har här pekat på att inga hyresgäster kunnat påverka studien- som ändå berör deras boendemiljöer- men också berömt Ikano för att de tar fram tränings- och försökslägenheter, vilket inte många privata fastighetsägare gör.

Nu till själva stadsdelsstudien. Strategierna att bygga kring tunnelbanestationerna och stärka centrumen är i grunden rätt, och dessutom bra argument mot att bygga radhus i friområdet som ju saknar all kollektivtrafik. Däremot är vi nog många som känner stor skepsis mot den vision som målats upp för Hagsätra centrum, med en jättestation modell plattan och en jättestor profilbyggnad. Vi som bor här omkring ser framför oss en gigantisk öde yta om kvällar och nätter, det verkar inte genomtänkt. Att förtäta i förorten behöver inte leda till elefantsjuka. Vi kan bygga på våra förorters unika kvaliteter, utan att allt ska behöva bli "stadslikt".

Strategin att stärka sambanden mellan stadsdelarna innehåller en del som behöver diskuteras. Det anges exempelvis nästan som problematiskt att den genaste vägen mellan Hagsätra och Rågsved är per fots eller per cykel. Uppenbarligen är det bara promenader längs gator som antas ge attraktionsvärde. Bakvänt resonerat nu då klimatkrisen hotar och politiker tävlar om att öka cykelåkandet och minska bilismen. Idéerna om att förstärka gränsen mellan privat och offentligt är inte heller självklara. Visst kan bostadsgårdar behöva förbättras, men vi måste också diskutera vad som förloras på ökade inhägnader och mer slutna gårdar.

En riktigt bra idé är däremot att anlägga nya omstigningspunkter där olika trafikslag korsas. Vi har en sådan punkt där tunnelbanan och pendeltåget korsas  där Rågsvedvägen går över Magelungsvägen. De två andra platserna i staden som har liknande korsningar är Farsta Strand och Liljeholmen. Självfallet ska vi dra nytta av detta unika läge. Det är också något som Vänsterpartiet Vantör har med i vårt förslag om Rågsveds allé.

En avgörande brist i studien är att kartläggningen förminskar natur- och rekreationsvärdet med Rågsveds friområde, precis vid Ikanos fastigheter i Snösätra och där BoKlok inom IKEA-koncernen vill bygga radhus. Man skriver allmänt om naturområden i Söderort men preciserar inte det unika med friområdet som är väl belagt genom Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper och Erik Skärbäcks analys av områdets kvaliteter. Älvsjöskogen i Ormkärr får heta "Friyta särskilt värdefull för utevistelse och friluftsliv" men Rågsveds friområde är bara ett "Område där friyta måste utvecklas för sociala och kulturella värden" och kolonierna i Snösätra sägs vara "Gles bebyggelse . 75 % av ytan värdefull friyta". Att Ikanos studie missar Rågsveds största tillgång, visar att affärssinnet inte är på topp och att kortsiktiga vinster verkar gå före.

Nu väntar jag på Familjebostäders vision för Rågsved. Familjebostäder är det allmännyttiga bolag som äger de kommunala bostäderna i Rågsved. Som kommuninvånare vill jag att Familjebostäder tillsammans med exploateringsnämnden tar samhällsansvar för samhällsplaneringen istället för att lämna walkover till Ikano.Vart är vi på väg - när Ikano tar över stadens ansvar?

Ikano Bostad börjar bli en stor hyresvärd i Vantör, främst i Hagsätra-Rågsved, efter köp av privata hyresrätter och centrumet i Hagsätra 2005 samt Stockholms stads utförsäljning av allmännyttan i Rågsved, Högdalen och Hagsätra åren 2008 och 2012. Mot denna utveckling har vänsterpartiet opponerat sig starkt, eftersom allmännyttan är så viktig för att garantera alla bostad i alla skeden av livet, en bostadspolitik efter behov och inte efter plånbok. Bara det faktum att privata hyresvärdar kräver inkomst fyra gånger hyran medan allmännyttan nöjer sig med tre visar hur viktigt det är för ungdomar och andra låginkomsttagare att vi har en stor allmännytta i Stockholm.

Det är ingen slump att Ikano har vuxit sig stora i Vantör utan en logisk följd av alliansens politik, att göra så mycket som möjligt av vårt gemensamma till privat, hand i hand med skattesänkarpolitiken som ger åt de som har mest och tar från de som har minst. Privat har det också blivit. I den nya stadsdelsstudie som Ikano har tagit fram kan man läsa att Ikano till och med ser till att hålla kommunalt ägda och drivna Hagsätra fritidsgård öppen under sommaren! Ikano driver även ungdomsgården PUR för sina hyresgästers barn i Snösätra och ska starta upp något liknande i Hagsätra. Den skatt vi betalar i Stockholms stad räcker inte ens för att hålla fritidsgårdarna öppna så mycket som det behövs och på alla platser där det behövs. I stunden bra att någon tar ansvar där samhället brister, men i längden fel. Det börjar likna ett patronsamhälle, där fastighetsägare står för allt mer i människors liv. Jag skattar gärna mycket mera för att slippa det beroendet.

Att Ikano ställer försöks- och träningslägenheter till förfogande bland annat i samarbete med fina föreningen Musketörerna och sponsrar spontanfotboll för unga är mycket bra, men samtidigt en följd av att samhället inte längre garanterar tillräcklig välfärd. När allmännyttan säljs ut till bostadsrätter minskar möjligheten att få fram försöks- och träningslägenheter, då måste privata hyresvärdar som Ikano bidra. När idrottsnämndens anslag till föreningar inte räcker, eftersom skatten till varje pris ska hållas nere, ja då blir vi beroende av det privata kapitalets vilja att visa ett socialt acceptabelt varumärke. Men vi ska inte vara naiva, i grunden är Ikano ett vinstdrivande företag som har förstått att de tjänar på att ungdomar har en bra fritid, för då minskar förstörelsen. De har förstått att de får goodwill av att bidra med försöks- och träningslägenheter. Och nu har de också gett sig in i samhällsplaneringen genom sin stadsdelsstudie - jag undrar var staden finns i den processen och Familjebostäder som ska äga all allmännytta i Rågsved?

Goodwill får Ikano däremot inte av att de också höjer hyrorna så att det når smärtgränsen för en hel del hushåll. Min fråga är var alla människor med låga inkomster ska bo? Ska de tvingas bo mer trångt än andra? Längre ut än andra? I takt med att förorter som Rågsved och Hagsätra förtätas och fastighetspriserna stiger blir de här frågorna allt mer påträngande. Det handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill ha.

fredag 6 september 2013

Käre pensionär på Enskede Nya Servicehus!

Det kom ett brev... från en pensionär boende i Enskede Nya Servicehus, som dock inte presenterade sig med namn. Brevet gällde Vänsterns politik och allsköns kritik mot brister när Stockholms stad nu tar tillbaka servicehuset från Carema som år efter år har kritiserats i samband med verksamhetsuppföljningar. 

En får ta åt sig att pensionären ger Vänsterpartiet cred för att servicehuset snart kan drivas av kommunen utan vinstsyfte, med offentlighetsprincip, meddelandeskydd och kollektivavtal. Men käre pensionär, att skylla vänstern för att hyresgäster inte informerats ordentligt om att loftgångshuset med 22 lägenheter skulle tömmas är att gå för långt. 

I själva verket var det vi och socialdemokraterna som den 23 maj ville återremittera förslaget för att  lyssna på hyresgästerna. Alliansen brydde sig inte om vårt förslag. Vi påpekade att det är mycket ansträngande för äldre att byta boende mot sin vilja. Vi ville veta hur många som sökt servicehus i Enskede, men fått avslag. Men sån statistik finns inte! Hade det varit ett tiotal så hade de lätt kunnat få plats i de tomma lägenheterna på Enskede Nya servicehus!

Att Ung Omsorg som förgyllt tillvaron under helgerna på servicehuset har sagts upp är heller inget som vi beslutat om i nämnden eller som vänsterpartiet har förordat eller ens känt till. Jag har nu skickat en fråga till stadsdelsdirektören om detta och din kritik mot bristande information till boende i loftgångshuset. 

Så ärade brevskrivande pensionär! Vänstern driver äldrepolitik utifrån att det ska vara behoven, inte vinstsyftet som ska styra. Vi vill att alla skattekronor som är tänkta för äldreomsorgen ska gå dit och ingen annanstans. Vi vill att mer personal ska kunna anställas i äldreomsorgen, och det är vi beredda att betala mer skatt för!

PS hoppas du eller någon du känner läser detta! DStorsdag 5 september 2013

Tänkt om bostäder i Hagsätra och Rågsved

Idag var jag på "Ikano-dagen", medbjuden som ledamot i stadsdelsnämnden, tackade ja av ren nyfikenhet på det nya koncept för att förtäta Söderort som Ikano skulle presentera. Med på den uppskattade ungdomsverksamheten "PUR" i Snösätra, Rågsved var också arkitekten Ola Andersson, ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson och arkitekten Marie-Louise Öberg som presenterade Ikanos stadsdelsstudie över Hagsätra och Rågsved.

Utifrån analys av områdets förutsättningar - där förvaltarna men symptomatiskt tyvärr inga boende varit med - har man tagit fram vision, strategi och tillämpning med fokus på Hagsätra (på grund av att Ikano äger centrum?). Intressant att veta är att Hagsätra-Rågsved minskat från ca 28 000 invånare på 60-talet till ca 20 000 år 2011. Hagsätra har minskat med 40 %. Att bygga vid tunnelbana, på spår, vid trafikknutpunkter etc. är bra, men den monumentala byggnad skissad vid t-banan i Hagsätra förskräcker! Månne det är den identitetsskapande profilbyggnad som ingår i konceptet? Och var finns Familjebostäders planer för Rågsved? Dock mer om Ikano-studien i en kommande blogg.

Kommentarerna efter presentationen av studien var delvis intressanta. Ola Andersson polemiserade mot att avreglering av hyresmarknaden skulle ge fler hyresrätter, genom att jämföra med den oreglerade bostadsrättsmarknaden som inte haft den effekten. Fri hyressättning leder bara till mer pengar till fastighetsägarna och till social katastrof. Om det är bara att hålla med. Han var djupt kritisk mot sin egen yrkeskår, som han menade levde i en sluten värld och planerar bara sånt som folk inte ville ha. Dock verkar han själv inte tänka på att folket i ytterstaden värnar sina grönområden, "enklaver" som han vill bygga på.

Självfallet kritiserade jag alliansens planer att bebygga Rågsveds friområde med radhus, långt ifrån kollektivtrafik, och ställde mot att bygga ihop Rågsved och Högdalen, som Vänsterpartiet Vantör driver med Rågsveds allé. En liknande tanke som Ikano visade sig ha. Både skolor och vård är sämre i ytterstaden sa Ola Andersson, oemotsagd, fast KD-aren bredvid mig darrade till. Jag påpekade att det är samhällets misslyckande med skolan som driver fram att bostadsföretag har läxhjälp. Och var ska lågavlönade bo, när fastighetsvärdena ökar i förorterna? Redan idag är Ikanos hyreshöjningar på gränsen till vad folk klarar av.

Sist. Ikano ska ha stort cred för att de har ett 40-tal försöks- och träningslägenheter etc. i Vantör, och ett bra samarbete med föreningen Musketörerna. Mer av den positiva inställningen behöver vi se hos fastighetsägarna, om vi ska få bukt med hemlösheten!

tisdag 3 september 2013

Stockholms stad - låt oss ge blod på arbetstid!

Årstaborna är bäst att ge blod i staden skriver Mittisöderort i veckan (ännu inte på webben). Som vice ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör blir jag stolt över att Årsta ligger så långt framme i denna livsviktiga fråga. Jag är själv blodgivare sedan ett tiotal år tillbaka. Det är alltid en högtidsstund att gå till blodcentralen. Men vi är för få i Stockholm, bara tre procent jämfört med fyra procent i landet. Totalt behövs 20 000 fler blodgivare för att blodet ska räcka.

Ett sätt att öka antalet blodgivare vore att arbetsgivarna lät sina anställda ge blod på arbetstid. Den utmaningen borde alla arbetsgivare anta. Bara var tredje kommun i länet låter anställda ge blod på arbetstid, och där ingår tyvärr inte Stockholms stad. Det borde staden snabbt ändra på. Jag vill att Stockholm stad ska vara en omtänksam arbetsgivare. För finns det något finare än att kunna vara med och rädda liv?

söndag 1 september 2013

Stötta Cyklopen med ny byggställning!

Fick just veta via Facebook att Cyklopen blivit bestulen på sin byggställning, som de behöver jättemycket just nu när kulturhusbygget är i slutskedet och mycket återstår att göra. Det handlar om en fem meter hög aluminiumställning av märket Alufase, som står på hjul. Du som kan, sätt in en slant på pg 1607552-5, så att den stulna ställningen snabbt kan ersättas med en ny.