torsdag 31 december 2015

Bästa på årets sista dag!

Tack!
Det blod du gav har nu kommit till nytta för en patient.
Hälsningar,
Blodcentralen

Skulle önska många fler att kunna få ett sådant underbart sms. Och därmed att många fler ska kunna få hjälp med nytt blod mot sjukdom och olycka. 

Vet att alla inte kan eller får lämna blod. Av förklarliga skäl som viss sjukdom eller allt mer oförklarliga skäl som att homosexuella män godkänns först efter ett års avhållsamhet från sex med män. 

Bakom begränsningen ligger förstås risken för hiv, som för män är högst för de som har sex med män. För kvinnor är heterosexuell smittväg dominerande.

Givetvis ska vi inte ta risker med blodgivning. De som får blod ska vara trygga. Blodgivare får därför svara på berättigade frågor om risker av olika slag varje gång som blod ska ges och en blodtestas också bland annat för hiv.

Tänker att en individuell prövning bör kunna gälla för alla blodgivare. Varför skulle homosexuella män vara mindre sanningsenliga än heterosexuella kvinnor eller män? De som har stadiga förhållanden bör därmed oavsett sexuell läggning kunna bli godkända. Vore det inte värt att ta upp till prövning igen?