lördag 28 februari 2009

Nio miljoner miniaktioner

Oppositionen rasar i opinionen enligt DN/Synovates mätning. Tråkiga nyheter för en vänsterpartist, även vårt parti går nedåt, från 6 till 5,6 procent. Det är inte så mycket, men trenden borde vara tvärtom, med en regering som tar från de fattiga och ger till de rika.

Klart är att det krävs ett mycket mer engagerande ledarskap i oppositionen, inklusive i vänsterpartiet. Människor som drabbas av orättvisepolitiken måste få hopp så att de känner att det gör skillnad när de höjer sina röster, att människor som inte står ut med orättvisepolitiken tar sitt ansvar och engagerar sig för ett solidariskt samhälle som håller ihop!

Byt ut ett gympass för spring i trappor med vänsterns motargument till högerns sagor, lämna tevehörnan en kväll för samtal med grannar, gå på fackmötet, demonstrationen, skriv en insändare och ta debatten på fikarasten, i tunnelbanan, på släktmiddagen. Alla kan vi göra skillnad. Nio miljoner miniaktioner blir en ny rödgrönregering!

Som Stig Henriksson i Fagersta skrev häromdagen, i Aftonbladet tror jag det var, så måste vänstern skriva en berättelse som ger ett hopp om en annan framtid. En berättelse för oss som idag känner hopplöshet, vanmakt. För oss som är eller håller på att bli utsorterade i den moderata framgångssagan. För oss som hitills klarat oss men som inte känner oss hemma på den andra sidan.

Lagen måste ändras!

Visst är det skönt att våra folkvalda har ett ord med i laget när en blivande statschef - läs prinsar och prinsessor - väljer partner, skriver Ingrid Hedström i sin DN-krönika idag. Det ger en gnutta kontroll för folket genom sin valda regering över den ärvda statschefsposten får vi veta. Man kan ju slippa tronföljargemåler med fascistiskt förflutet eller påbrå när regeringen har veto mot valet av make.

Men varför ska vi nöja oss med 5 procent kontroll när vi kan få 100 eller åtminstone 95 procent? Om svenska folket väljer sin statschef så kan vi väga in hur makens eventuella barlast påverkar - om statschefskandidaten är gift, partner, sambo, särbo förlovad - eller åtminstone ta ställning till kandidatens gärning, karaktär och värderingar, så långt de går att utläsa. Däremot kan en statschef gifta om sig, därav de osäkra sista 5 procenten!

Ingrid Hedströms krönika åskådliggör det ärvda ämbetets omöjlighet i ett demokratiskt samhälle som strävar efter jämstställdhet och tolerans. Varje nytt giftermål i kungliga familjen sätter fokus på frågan. Försöken att överse med bristerna i systemet istället för att ta bort grundorsaken ter sig allt mer verklighetsfrämmande.

För vilken annan familj skulle vi anse det vara förenligt med svensk lag att acceptera att pappan ska godkänna dotterns val av livskamrat, att regeringen ska godkänna en kvinnas val av livskamrat, att en olämplig make kan sållas bort genom att pappan eller regeringen säger nej?

Att hederskulturen är upphöjd till lag när det gäller statschefen i Sverige är en skam för vårt land. Den lagen måste bort, och det är alla demokraters plikt att arbeta för den frågan till den är löst.

torsdag 26 februari 2009

Mordbränderna i Högdalen måste klaras upp

Läste just i DN:s nätupplaga att polisen har gjort framsteg i utredningen om mordbranden mot Cyklopen, bland annat om kopplingar till mordbranden i syndikalistfamiljens lägenhet i Högdalen. Dåden ska tas upp i teveprogrammet Efterlyst.

Mordbränderna måste klaras upp, det känns som ett sår i Högdalen så länge vi inget vet om vem som är skyldig till att med våld vilja tysta kulturella och fackliga röster som inte passar våldsverkarna. Men tack och lov tystnar inte Cyklopen, det ska byggas upp igen!

tisdag 24 februari 2009

Stöd barnmorskorna i Chiantla

Tänkte passa på att göra pr för LUCA - föreningen för lokal utveckling i Centralamerika. Den startade 2005 av Johanna Helles, dåvarande drog- och brottsförebyggande samordnare i Vantör, som jag lärde känna via mitt uppdrag i stadsdelsnämnden i Vantör.

Genom Johanna fick vi i Vänsterpartiet Vantör kontakt med FMLN i Santa Tecla, El Salvador, vilket ledde till studiebesök i Stockholm av borgmästaren och senare av en ung kommunfullmäktigeledamot, Carlos, och mycket intressant utbyte av erfarenheter, åtminstone för vår del!

LUCA arbetar främst med att hjälpa till att förbättra kvinnors och barns livssituation när det gäller hälsa och sjukvård. Ett mycket aktuellt projekt är utbildning av barfotabarnmorskor i Guatemala. 30 kvinnor ska utbildas till barnmorskor, tre kvinnor i totalt tio byar i kommunen Chiantla.

Johanna bor nu i Chile men i en globaliserad värld kan vi ha kontakt via nätet, fantastiskt när man tänker efter en smula. Och du, har du en slant över, sätt in den på pg nr 30 06 11-1, där gör den nytta!

söndag 22 februari 2009

Klottra inte i min förort

Funderar över konst, klotter och graffiti. Konst ska bedömas som konst oavsett hur det kommit till, det tycker jag. Om konst har kommit till på olaglig väg ska olagligheten bedömas precis som liknande olagligheter.

Här i Rågsved där jag bor har vi flera stora graffitimålningar, som borde k-märkas och restaureras, de visar en del av Rågsveds historia. Men den konsten håller tyvärr på att vittra sönder och klottras över, det är ett otyg.

Klotter har vi också på hus, parksoffor, gatlyktor, papperskorgar. Jag ringer driftscentralen så fort jag kommer åt, och klagar. När de klottersanerar ser det nästan värre ut än innan. Våra v:are i trafiknämnden jobbar på saken, för när stan betalar för klottersanering ska det göras bra, tycker jag.

Klotter är värre i förorterna än i stan. Här har folk sämre självförtroende, vi har inte lyckats skaffa oss bostad i hippa stan, många är utan jobb, har försörjningsstöd, gatuadressen säger tyvärr något om din status som stockholmare. Barnen gillar inte klotter i husen de bor i, "det är fult, mamma!"

När konstnärsstudenter ritar i tunnelbanan kan det vara konst, dock inget jag gillar och inte progressivt, tycker jag. Varför klottrar man inte på Konstfacks husväggar eller Djursholm, Täby eller Bromma? Varför ifrågasätter man inte den kulturella segregationen? Varför ifrågasätter man inte de som tjänar stora pengar på finanskrisen? De som ställer folk utan hus och hem?

Det känns andefattigt att den nya konstnärsgenerationen inte kan göra mer för att provocera än att klottra ner våra gemensamt ägda tunnelbanevagnar!

tisdag 17 februari 2009

Bråtegränd blir kvar i tre år

Alliansen gick emot folkviljan i Rågsved och förlängde arrendeavtalen för Bråtegränd i tre år. Bättre än föreslagna fem år men trist att inte orka fullfölja det beslut om avveckling som tagits av dåvarande marknämnden med rödgrön majoritet.

Nu förlänger alliansen för att utreda möjligheten att bygga bostäder när företagen flyttat ut, trots att man haft två år på sig att avveckla området. V och MP ville förstås avslå en förlängning av arrendetiden, återställa marken till naturen och avbryta alla planer på bostadsbyggande. S avslog förlängning av arrendeavtalen men ville också belysa möjligheterna till bostadsbebyggelse.

Vi bygger så mycket nytt i Rågsved att vi behöver ha vårt Rågsveds friområde fredat. Huddinge har byggt så mycket nära kommungränsen, att nu får det vara nog!

Vem kan man lita på

Läste Brännpunkt, SvD idag, att nätverket Årstafältet frågar Sten Nordin hur han så helt kunde glömma bort den demokratiskt beslutade detaljplanen och istället börja planera för bostäder. Maken till politiskt illusionstrick var det länge sen jag såg.

Ingen allmänhet har fått information om att parkprojektet är nedlagt, redan nedlagda 50 mnkr i utvecklingen av parken bryr man sig inte om, utan istället odlar man bilden av fältet som ett blåshål, inte värt att besöka.

Det är som om man skulle börja att bygga en förskola, bara göra den halvfärdig, och sen säga att på den där förskolan vill ingen förälder ha sina barn. Gården är ju så lerig, det finns inget att göra, inga träd som ger skugga, nej, riv ner och bygg garage istället, vi har ju så dåligt om parkeringsplatser ...

söndag 15 februari 2009

Årsmötesdag

Just hemma från årsmötet med vänsterpartiet Vantör. En kille från Kulturkampanjen som står bakom nyss nedbrunna Cyklopen var där och berättade om läget, framtiden, det ser optimistiskt ut, kommunen är på g, nu gäller det att hitta en bra plats att bygga upp kulturhuset på. Vi hoppas förstås på Vantör, vi behöver mer kultur i förorterna.

Osökt kom vi in på vänsterpartiets nya förslag till kulturpolitiskt program som är ute på remiss. Per Sundgren som läst programmet tycker att den nya ungdomskulturen och den kultur som vi skapar själva i mångt och mycket saknas i programmet. Han hade en insändare i Flamman i sista numret. Jag gillade det Per skrev där, men har inte läst själva programförslaget. Får göra det om vi ska skriva remissvar.

Fick höra på årsmötet att 10-12 riktiga nazister flyttat in i Vantör, det skakade om oss alla. Rågsvedsbor har också rapporterat om judefientlig affischering på anslagstavlorna. AFA vill vi inte heller ha här. Snart stundar EU-kampanjen, vi har Jens Holm här den 5 mars i Högdalen, välkomna dit! Annars gäller det att hålla ögonen öppna för vad som händer i vårt område.

tisdag 10 februari 2009

Dags att sätta betyg

Har suttit halva kvällen och gått igenom verksamhetsberättelsen för Enskede-Årsta-Vantör, inför torsdagens nämnd. Tänkte delge några subjektiva axplock som jag tycker visar vilket betyg som bör ges åt den borgerliga majoritetens politik:

Personal
Andelen som har gått över till annan arbetsgivare vid upphandling är 71 procent medan det bara är 64 procent vid avknoppningar. SLUTSATS: Avknoppning är inte det personalen allra mest önskar sig av en attraktiv arbetsgivare.

Äldreomsorg
År 2007 var det 7 domar som gick nämnden emot, år 2008 var det 24. Jag som sitter i sociala delegationen vet att många av de domarna gällde äldre som ville bo på servicehus eller vård- och omsorgsboende, och som fick rätt efter överklagande. SLUTSATS: det är bra med överklagningsrätt, men tänk på de som inte orkar överklaga.

Flyktingar
Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen har minskat sedan 2007 när Jobbtorgen infördes. Bara 35 procent är självförsörjande mot målet 50. SLUTSATS: Arbetsforum sydost fungerade bättre än Jobbtorg.

Förskola
15,6 procent av barngrupperna 4-5 år i förskolan har fler än 18 barn. 5,6 procent av barngrupperna 1-3 år i förskolan har fler än 14 barn. SLUTSATS: arbetet med att minska barngruppernas storlek har nedprioriterats.

Alkohol och droger
Totalkonsumtionen av alkohol har ökat med 0,48 liter för ungdomar i årskurs 9 och 2 på gymnasieskolan. Andelen ungdomar som har använt narkotika någon gång har ökat med 2 procent till 16 procent jämfört med år 2006. Allt enligt Stockholmsenkäten. SLUTSATS: Satsningarna på barn och ungdomar har inte varit tillräckliga.

PS det är bra att antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat från 1250 till 1157. Tyvärr lär väl inte minskningen bestå under 2009.

Nationaldemokraterna i Rågsved!

Fasa. Nu har AFA attackerat här i Rågsved, tydligen har Nationaldemokraterna sitt kontor här, i det område där jag bor. Förskräckligt. Både AFA:s metoder och Nationaldemokraternas politiska budskap. Kan det finnas samband med mordbränderna i Högdalen undrar man ju. Nationaldemokrater och Sverigedemokrater ska bekämpas med politiska medel, inte våld, det spelar bara högerkrafterna i famnen.

måndag 9 februari 2009

Sten Nordin svarar V-Vantör

Före jul gjorde Vänsterpartiet Vantör en namninsamling mot mordbränderna i Högdalen, ödeläggelsen av kulturhuset Cyklopen och mordbranden riktad mot en småbarnsfamilj, som fick fly hals över huvudet, en hårsmån från döden. Många Högdalsbor delade vår upprördhet.

Vi skickade alla namnen till alla politiska partiers kanslier i Stadshuset och begärde att man skulle ta ställning mot våldet och för Cyklopen. Nu har vi fått svar från finansroteln, på uppdrag av finansborgarrådet Sten Nordin:

"Vi delar självklart er syn på att det är fruktansvärt med de mordbränder som skett i Högdalen. När det gäller Cyklopen är det verkligen tragiskt att allt det som många unga människor arbetat hårt med under lång tid förstörs över en natt.

Vi ser positivt på att försöka finna en snabb lösning. Det finns några knutar som vi arbetar med för att lösa ut. Jag är övertygad att vi är överens, om att det är viktigt att detta går snabbt. Därför har exploateringskontoret fått i uppdrag att utreda efter en lämplig plats där vi snabbt kan finna en lösning. Vi ser det som angeläget att den plats vi erbjuder Cyklopen motsvarar de behov av tex. närhet till kollektivtrafik."

Jag blev glad när vi fick svaret. Vi är överens om att inga mordbrännare - enligt tidigare uppgifter i pressen misstänkte polisen att det var nazister som kunde ligga bakom dåden, det unga paret var till exempel syndikalister som hade varit uthängda på en brun webbplats - ska bestämma vilka kulturhus vi ska ha i staden.

söndag 8 februari 2009

Ta tricken till kulturen i RågsvedPRESSMEDDELANDE FRÅN RÅGSVEDS FOLKETS HUS

Unik Utställning i Rågsveds Folkets Hus!

I början av åttiotalet, precis innan hiphopen slog igenom, i ett nedslitet South Bronx tog fotografen och filmaren Charlie Ahearn en mängd unika bilder av breakdansare, rappare och graffitti-artister. Fotografierna är idag unika dokument om hiphopens rötter, dess historia och om den miljö den startade i.

Utställningen WILD STYLE innehåller ett 20-tal fotografier av Charlie Ahearn, bildtexter, ett bildspel samt en dvd med ett smakprov ur Wild Style, känd för sin trovärdighet och ”sanna” beskrivning av hiphop-community.

PLATS: Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Torg 11
NÄR: Vecka 7 och vecka 8
TID; Varje dag mellan klockan 09.00-13.00 (samt efter överenskommelse)
FRI ENTRÉ

Pressvisning tisdagen den 10/2-09 klockan 09.00 i
Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Torg 11

Vill du veta mer eller om det finns frågor, kontakta
Leif Rönngren tel. 070 756 90 07
Ordförande i Nya Rågsveds Folkets Husförening

lördag 7 februari 2009

Efter Ervallakroken

När vi delat klart Vänstern i Vantör i höghusen på Ervallakroken, där vi tidigare har gått och knackat dörr gick Sven-Åke och jag ner till Rågsveds centrum. Det kändes bra att kunna följa upp våra pratstunder med folk i husen med en vänstertidning som både tar upp lokala och centrala frågor. Det kändes också bra att kunna kombinera lördagsmotionen med något vänsternyttigt!

På kondiset unnade vi oss var sin välförtjänt semla med kaffe. Där kom vi i samspråk med en äldre judisk man, som berättade att han ofta fick riva ner affischer som hetsar mot judarna som folk. Något upprop var undertecknat med svenska kyrkan! Vi berättade om vänsterpartiets namninsamling mot mordbränderna i Högdalen (som polisen misstänker att nazister står bakom) och uppropet som kyrkan tagit på Sven-Åkes förslag.

Sven-Åke ska ta upp i kyrkorådet att svenska kyrkans namn används i judehetsande syfte. Den äldre mannen berättade att han polisanmält affischerna, liksom svenska kyrkan, för att få dem att agera när deras namn används i bruna ärenden.

Sen travade vi iväg till Vallhornsgatan, kom in i alla fyra höghusen trots portkod. Folk öppnade för oss, vi smet in när någon annan gick in, en port var öppen, svårare än så var det inte att komma in. Men vi såg väl snälla ut, och vi är snälla, för vi delar ju en bra vänstertidning alldeles gratis!

Ervallakroken!


Vänstern i Vantor delar ut ny tidning i Rågsved.

torsdag 5 februari 2009

Publiken svek ikväll

Hemma igen efter kvällens öppna möte med frågestund i stadsdelsnämnden. Inte en enda allmänhet hade hittat till mötet, det var faktiskt länge sen det var så liten uppslutning. Uppenbarligen inga tillräckligt intressanta frågor på dagordningen!

Egentligen borde det vara fullsatt en kväll som denna, då man gör bokslut över det gångna året. Har brukarna en lika positiv inställning som den som beskrivs i verksamhetsberättelsen? Hur värderar medborgarna måluppfyllelsen ur sitt perspektiv?

tisdag 3 februari 2009

Triss i enighet

Senaste stadsdelsnämnden var alla partier eniga om tre reservationer, rekord under mina tio år i stadsdelspolitiken. Lokalt kan vi faktiskt vara överens om frågor som kan vara viktiga för folket men inte särskilt partipolitiska. Det är en av fördelarna med stadsdelsnämnderna, som jag tror att många uppskattar.

Två reservationer handlade om att nämnden vill ha bättre beslutsunderlag än det som vi fått hittills, dels när vi ska starta förskoleavdelningar och dels när enheterna ska beskriva vilken kvalitet de kan erbjuda brukarna via kvalitetsgarantier.

Nästa gång förskoleavdelningar planeras ska nämnd och medborgare få fakta om förskolans utemiljö och trafiksituation/-säkerhet. Det betyder också att alla får klarare besked om vilken kvalitet som kan ges med den budget som är politiskt beslutad. Vi kanske inte blir överens om alla besluten, men vi vet tydligare vad vi beslutat om och väljarna kan ställa oss till svars.

Den tredje frågan vi enades om var att ge förvaltning i uppdrag att undersöka om det finns behov av fler anslagstavlor för föreningslivet, förvaltningens information etc. Vi hade liknande skrivningar under vår förra mandatperiod.

Hopp för Cyklopen

Läste idag kulturnämndens handlingar och såg att kulturförvaltningen skrev att kulturhuset har upplåtit sina lokaler för en stödgala för att samla in pengar till en återuppbyggnad. Förvaltningen hjälper också till att söka efter lämpliga lokaler. Dessutom är tjänstemännen positiva till att föreningen ansöker om projektstöd för kostnader i samband med återuppbyggnadsarbetet. Allt detta finns att läsa i ett svar på en skrivelse från oppositionen, på initiativ från vänsterpartiet. Lokalt stödjer vänsterpartiet också Cyklopen, förutom namninsamling mot mordbranden har V-Vantör inbjudit representanter för Cyklopen till vårt årsmöte.

måndag 2 februari 2009

Du är viktig

På torsdag 5 februari kl 18.30 är det dags igen. Öppet möte med frågestund för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Platsen är stadsdelsförvaltningens lokaler på Slakthusplan 4, ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C.

Ett tungt ärende är verksamhetsberättelsen för 2008. Där kan man läsa hur förvaltningen har genomfört den borgerliga budgeten i vårt område. Jag ska inte recensera resultatet här och nu, men är förstås kritisk till oerhört mycket.

Ett önskeläge är att folk kommer och ställer sina politiker till svars. Har borgarna lyckats bra? Har oppositionen varit tillräckligt alert?

Många ärenden handlar om hur äldreomsorgen fungerar i vårt område. PRO:are och SPF:are och andra pensionärer, kom och diskutera! En brukarundersökning inom funktionshindersomsorgen redovisas, där finns saker att diskutera mera.

Du som har synpunkter på ärendena, kom på torsdag. Då alla partier chansen att ta hänsyn till vad du tycker innan beslut den 12 februari. Du som har annat på hjärtat kan också ställa din fråga. Din röst gör vår demokrati levande. Välkommen!

söndag 1 februari 2009

Klotterkommentarer

Kom just in från min stavgångspromenad längs Göta landsväg i Rågsveds friområde. Skickade in några bilder av de klottersanerade parkbänkarna och lyktstolparna till bloggen, som kan ses före detta inlägg. I julhelgen var alla bänkar, murar och lyktstolpar nedklottrade. Jag mejlade driftscentralen, vi i Rågsved ska ha lika snyggt omkring oss som i stan, men det dröjde definitivt mer än 24-timmar tills området sanerades.

Vänsterpartiet la därför in en skrivelse om klottret i Rågsved i trafik- och renhållningsnämnden, och fick svaret att nu var allt sanerat och att man pga kylan inte kunde hålla på 24-timmarsregeln. Naturkrafterna kan man förstås inte rå på, men när staden betalar entreprenörer för klottersanering så ska det göras ordentligt.

Tyvärr är det mycket slarvigt gjort i Rågsveds friområde, kunde jag konstatera idag. På de mellangrå lyktstolparna har man smällt på en ljus färg över klottret, så att det tydligt syns att det varit klottrat. Dessutom lyser klotterfärger i grönt, blått och svart igenom på nästan varje lyktstolpe. På parkbänkarna har slipat bort klorrtet, så att trävita partier tydligt visar konturerna av klottret.

Jag trodde att klottersanering betydde att klotter inte bara togs bort men också att utseendet återställdes. Men så är det uppenbarligen inte. Undrar hur det ser ut i andra delar av staden? Du som läser, mejla gärna kommmentarer! Och så undrar jag vad staden egentligen betalar för, det ska jag kolla upp!

Ton i ton men ändå klotterDet här duger inteSka det här kallas klottersanering?