lördag 27 juni 2015

Tiggarfrågan - orka vara realistiska och se möjligheter

Fattiga EU-medborgare är tillbaka i bosättningar i Högdalen läser jag i tidningen. Från platsen i skogen där många avhystes för inte länge sedan. Nu händer det igen som många påpekat. Det hjälper inte med avhysningar om det inte finns ett tillåtet boende så länge EU-medborgarna är kvar i Sverige. Härbärgesplatserna har utökats i Stockholms stad, en del ska också vara öppna hela året. En bra bit på väg. Samarbetet med frivilligorganisationer fördjupas. Förhoppningsvis kan några nya bosättningar förebyggas, de som avhyses kan få ett värdigt boende några nätter. Men vem vet vad som händer sen?


Att boendet är en olöst (och svår) fråga framgår av kommentarer till regeringens nyligen presenterade åtgärder för att bekämpa tiggeri och EU-medborgares utsatthet. läs vad Thomas Hammarberg, Marika Markovits och Emir Selimi säger i Dagens Nyheter. Markovits lyfter behovet av en bostadspolitik som tar hänsyn till den ökade rörligheten i Europa. Hammarberg behovet av natthärbärge. Vi är ett rikt land som har råd att vara solidariska, med en mer jämlik inkomstfördelning i befolkningen.


På lång sikt krävs förstås att hemländerna skärper sig så att människor inte tvingas bort för att försörja sig. Det är därför bra att regeringen har tecknat samarbetsavtal med Rumänien och att hjälporganisationernas arbete där går framåt. Det är också bra att polisen ska ta fram åtgärder mot våld och trakasserier mot EU-medborgare. Hur väl motiverade förslagen till ändrad lagstiftning i övrigt är ifrågasätts av många. Lena Mellin i Aftonbladet skräder till exempelvis inte orden "Regeringen bekämpar tiggarna, inte tiggeriet".


Önskar att vi kunde orka ta perspektivet som Aftonbladets Fredrik Virtanen beskriver "Klassklyftor ett hot - invandring en möjlighet". Ta vara på att svenskar är positiva till invandring, att det finns en humanism hos människor som hjälper folk som sökt sig hit  i desperation. En del av EU-medborgarna som kommer kan arbeta, om de får möjligheter. Om legala uppställningsplatser för husvagnar och enklare vandrarhemsboende kan ordnas, skulle betydlig färre behöva sova på gatan och i skogen. Och sätt ut offentliga toaletter på fler platser, även i grönområden, till nytta för alla!

fredag 26 juni 2015

Skillnadernas Stockholm - en stad vi måste förändra!

Jag fylls av blandade känslor och tankar när jag läser "Skillnadernas Stockholm" utgiven av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, 2015.


- Jag blir ledsen och arg, när jag tänker på de som obekymrat eller aningslöst drivit på segregationen.
- Vad var det vi sa, när vi i vänsterpartiet kritiserade de ideologiskt drivna utförsäljningarna av allmännyttan, framväxten av vinstdrivande skolor, det så kallat fria skolvalet, skolpengen.
- Det här vet vi ju, vi som bor i de så kallat utsatta förorterna, som har sett flykten från kommunala skolor, som har sett granne efter granne som har möjlighet flytta till områden med högre status.
- Inte konstigt att det blir så här, när alliansen lägger ner stadsdelskontor, ungdomsmottagningar, skolor, arbetsmarknadsverksamheter, sociala verksamheter, medborgarkontor i våra förorter.
- Vem är förvånad, när skattesänkningar och privatiseringar är viktigare än en utbyggd välfärd, när de som har det bäst ställt konsekvent gynnas på bekostnad av de som har det sämst.


Rapporten visar att de relativa skillnaderna mellan olika delar av staden och olika grupper i flera fall blivit större. Jag fastnar för några uppgifter som tydligt belyser den starkt ökade ojämlikheten:


- Medelinkomsten i den rikaste stadsdelen i staden är idag fyra gånger så hög som i den fattigaste, jämfört med början av 1990-talet då skillnaden var drygt två gånger så hög.
- Antalet hyresrätter har minskat med 69 000 mellan 1998 och 2014, främst i områden med höga och stigande bostadspriser. Det har drastiskt minskat möjligheterna att välja område och bostad för de som har lägst inkomst. Samtidigt har befolkningen ökat med 175 000 personer.


Vi rödgrönrosa vann valet i Stockholms stad. Det förpliktigar. Nu har vi satt mål om ett socialt hållbart samhälle, en social investeringsfond, statliga reformer kommer som gynnar låginkomsttagare, barnfamiljer, elever, äldre. Vi ska bygga många hyresrätter  med rimliga hyror. 

När vi styrt staden tidigare har vi haft mål att bryta segregationen. Så problemen är inte nya, bara större. Inte blir det lätt, vi kan inte vara naiva, men det är nödvändigt att öka jämlikheten i staden och i landet.

fredag 19 juni 2015

Vantörs hemtjänst - allianssagan som föll ihop

Nu är avknoppade Vantörs hemtjänst, en hopslagning av Rågsveds och Hagsätra kommunala hemtjänst, sålt till vårdjätten Aleris. Något som vi kritiker förutsett skulle hända. Köpesumman är hemlig som alltid när marknadskrafterna styr, men att den är ofantligt stor råder inget tvivel om. Vi får inte insyn i ekonomin trots att hela driften bygger på kommunal finansiering av hemtjänsten. 

För att riktigt ge det avknoppade företaget chans att bygga upp marknadsvärdet i bolaget Vantörs hemtjänst förnekade alliansen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd både under kristdemokratiskt och moderat ordförandeskap att även kommunal hemtjänst skulle få finnas i området. Vi i oppositionen la flera gånger förslag och skrivelser om att återinföra kommunal hemtjänst men möttes av mol tystnad. (Nu när vi vunnit valet så har vi förstås återinfört den kommunala hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra)

Så gick det med alliansens saga om avknoppningarnas salighet. Det som skulle ge en mångfald av små hemtjänstutförare blev en utrullad röd matta för de stora koncernerna. Det som skulle ge fler kvinnliga företagsledare blev en omväg för att sedan ge de manligt ägda och styrda koncernerna större marknadsandelar. De chefer som tog chansen och avknoppade till underpris vann högsta vinsten i det lotteri med garanterade miljonvinster som alliansen gjorde till sitt dogmatiska signum. 

Alliansen slösade med berått mod bort stockholmarnas skattepengar på olaglig väg. Något som min dåvarande kollega i stadsdelsnämnden Jonas Eklund, miljöpartiet, överklagade och fick rätt i domstol. Hela oppositionen i Enskede-Årsta-Vantör med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet var förstås eniga mot affären. Alliansen i nämnden ryckte på axlarna åt kritiken. De borde skämmas idag.

Läs mer här

söndag 14 juni 2015

Parkteater i Vantör!

Passa på att gå på härliga Parkteatern när den kommer till Vantör! Här krävs inga dyra teaterbiljetter eller SL-kort för att resa till stan. I sommar får vi två barnföreställningar på Bandängen, med tre uppträdanden totalt, så det gäller att pricka in i almanackan för att inte missa.

Båda uppsättningarna är för de små barnen. Redan imorgon måndagen den 15 juni kl 11 kommer clownen Manne& Co till Bandängen med en föreställning för fyraåringar och uppått - "...både roligt, busigt och snällt..." utlovas i programmet. Nästa gång är torsdagen den 27 augusti kl 11 och 13, då kommer Marionettteatern med Var är vargen? - en annan Rödluvan, för treåringar och uppåt. Det utlovas "...en fräck och ogullig variant av den klassiska berättelsen om Rödluvan och vargen."

Du som läser min blogg vet att jag håller koll på antal parkteaterföreställningar i Vantör och trycker på för att få fler föreställningar, på fler platser och även vuxenteater. Förr har vi haft parkteater både på Perssons betong, i Rågdalen och i parkleken Stacken i Ormkärr. Att Rågsved inte har fått någon föreställning i år är förvånande, med tanke på att vi ska vara prioriterade i Söderortsvisionen.

Vi i Vänsterpartiet Vantör säger i vårt 25-punktsprogram att "Vi gillar Parkteatern. Parkteatern ska komma oftare till Vantör. Både till parklekar, utomhusscener och till inomhusscener på vintern." Så ser vår vision ut och den ska vi jobba för att genomföra. Alla som vill ha mer parkteater till Vantör, skriv på parkteaterns Facebooksida och kontakta politikerna i Kulturhuset Stadsteaterns styrelse.