onsdag 30 september 2009

Valrörelsen har börjat i Vantör!

Hemma efter roligt medlemsmöte för Vänsterpartiet Vantör i Rågsveds Folkets Hus, där vi startade vår lokala diskussion om valet 2010. Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd i Stockholms stadshus inledde om samarbetet med S och MP och sen lyftes frågor som segregation, jobb, bostäder, välfärd, kollektivtrafik, sjukförsäkring, miljö, ungdomar - ja överhuvudtaget det mesta som är viktigt i vår vision om att Stockholm ska vara en stad för alla!

Invigning av Musketörernas nya lokal


Rågsved Förstås!

söndag 27 september 2009

Rädda muralmålningarna i Rågsved


Klottret tar snart över!

Framtidsfråga nr 1

DN har haft sin serie med fem framtidsfrågor i olika ämnen för att påverka utvecklingen i liberal riktning, dock har man enligt Peter Wolodarski glömt "utsattheten i miljonprogrammets bostadsområden". Den diskussionen bör enligt PW inledas "här och nu, inte om ett eller två år."

Det är rätt typiskt att DN:ns ledarsida glömde förorterna, deras skribenter lever säkert i en annan verklighet. Det är också typiskt att man inser att man glömt först när det brinner till i bokstavlig mening och människors desperation tar sig fysiska uttryck. Men jag håller med om att vi måste prata framtid, och jag försöker bidra genom att skriva om frågor som kan påverka utvecklingen i radikal riktning. Därför jag bloggar om Rågsved, Vantör och Enskede-Årsta-Vantör.

En framtidsfråga för Rågsved är vad de små barnen får med sig i bagaget från samhället. Idag finns fantastiska kommunala förskolor som arbetar med barns inflytande, jämställdhet, språk, föräldrasamverkan och en hållbar värld så att jag blir både stolt och rörd. Här kan barn från alla länder samlas oberoende av religion och börd, och få börja det spännande livslånga lärandet.

Ett hot mot denna goda början i Rågsved är de religiösa förskolorna och vårdnadsbidraget som de mörkblåa har infört och som är förödande för barn med utländsk bakgrund. Barn går miste om språkträning som de behöver inför skolstart, flickor och pojkar går miste om en möjlighet att utvecklas som individer, familjer går miste om en möjlighet till ökad integration i det svenska samhället och kvinnor går miste om möjligheter till arbete och pensionsgrundande inkomst.

Så min framtidsfråga nr 1 i Rågsved är att främja de kommunala förskolorna, avskaffa vårdnadsbidraget och ställ samma krav på privata förskolor som kommunala när det gäller att följa läroplanen. Bannlys religiös påverkan, upprätta normer för förskollärartäthet, storlek på barngrupperna och använd genuspedagogiken för att ge flickor och pojkar samma chans i livet!

En underbar söndagsmorgon


Fåren betar i Rågsveds friområde

lördag 26 september 2009

Rågsvedsbo, kräv din rätt!

En stark lokal identitet är viktig för den goda staden säger fotbollsforskaren Torbjörn Andersson i tidningen Öppet Hus. Fotbollslaget är något att samlas kring som stärker känslan för ett samhälle, kanske starkast i gamla industristäder. Andra städer har en stark identitet som bygger på kultur, arkitekttur eller natur.

Kommer direkt att tänka på min födelse- och uppväxtstad, industristaden Skellefteå, som har ett ishockeylag som stärker känslan för hemstaden. Något som förenar, att glädjas åt i uppgång och sörja med i motgång. Tänker också på Rågsved, min hemort sedan åttiotalet, där infödda svenskar flyttar i takt med att nyinvandrade svenskar flyttar in. Här har vi föreningslivet, Ung utan Pung, Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds IF men hur långt räcker det?

Torbjörn Andersson tror att flertalet människor vill bo på ett ställe som de själva gillar och som uppskattas av andra. Flera jag känner gillar Rågsved, för naturen och människorna. Däremot gillas inte Rågsved av alla eller av andra. Människor som kan välja flyttar härifrån eller flyttar inte hit, delvis på grund av fördomar. Jag menar att Stockholms stad måste satsa på att Rågsved inte bara ska gillas av oss som bor här av fri vilja utan även av dem som inte haft något val och av andra som har ett val.

Vad vi behöver är långsiktiga satsningar som lyfter Rågsved och Vantör permanent. Under Ytterstadssatsningen hade vi långt gående planer och önskningar om att få en innebandyhall i Rågsved. Under Stadsdelsförnyelsen hade Vantörsborna långt gående planer och önskningar att få en skatepark till Högdalstopparna. Nu verkar skateparken schabblas bort av borgarna.

Snart kommer medborgardialogen till Rågsved, som ett led i nya Söderortsvisionen. Dialogen kommer efter beslutet, det säger allt om vilken vikt den borgerliga majoriteten lägger vid människors delaktighet, men ändå. Jag hoppas Rågsvedsborna stormar ner från höghusen på Gillerbacken och Ervallakroken och Askersundsgatan och in i Rågsveds Folkets Hus den 23 november klockan 18:30 till 20:30 och säger sin mening och kräver sin rätt!

Höstbalkong i RågsvedÖverklassen smiter från ansvaret

Nackdelen blir att man blir isolerad från allt. Allt har blivit nedlagt.
Förr var det jättefint här, nu är det otäckt. Men i Äppelviken och på Lidingö tar de väl inte emot invandrare. Ingen som jobbar i stadsdelsförvaltningen bor här i Rågsved, ingen politiker bor här, ingen bryr sig om förorterna.

Detta är röster från Rågsved i en DN-artikel idag med rubriken "Segregationen ökar stort i invandrartäta förorter". Själv boende i Rågsved sedan början av 80-talet och lokalpolitiker anser jag att orsakerna är strukturella. Segregationen beror inte på att det har byggts för lite bostadsrätter i röda Rågsved som moderata borgarrådet Joakim Larsson vill göra gällande, utan på att det har byggts för lite hyresrätter i moderata Gamla Enskede.

Segregationen är resultatet av en mångårig politik, där man inte har brytt sig om att se till att alla stadsdelar och alla kommuner i länet tar sitt ansvar för att bygga hyreslägenheter som alla har råd att bo i. Det har lett till att nyanlända till Stockholm utan kapital har fått bostäder i Rinkeby, Rågsved och Skärholmen, och inte i Äppelviken, Mälarhöjden och Gamla Enskede.

Det är den lågavlönade arbetarklassen som har fått ta på sig hela samhällets ansvar för välkomnandet av våra nyanlända svenskar i samhället och där den högavlönade överklassen och den välmående medelklassen har smitit på det mest upprörande sätt.

Att Joakim Larsson nu säger att han vill se en blandning av människor i alla stadsdelar är inte så lite fräckt. Dags för självkritik! Den dagen Larsson öppnar upp segregerade vita medel- och överklassområden för låginkomstagare och arbetarklass kan jag möjligen tro att han menar lite allvar.

fredag 25 september 2009

Kooperativ glaskonst


Studiebesök med Ann-Margarethe Livh på Verkstan Norrmalms stadsdelsförvaltning

torsdag 24 september 2009

Sent ska syndaren vakna

Underpris, övervinst, insyn lika med noll. Föräldrarna är inte medborgare längre med möjlighet att på öppna möten ställa stadsdelspolitiker till svars, utan kunder på en barnmarknad som inte längre kan förlita sig på rätten till insyn genom offentlighetsprincipen. Tydligare kan väl inte avigsidorna med privat driven vinstdrivande förskola vara, eller hur?

Ägaren till de privatiserade förskolorna i Årsta 1, nuvarande Kulturkrabaten AB, vägrar enligt Mitt i Söderort 22 september svara på föräldrarnas frågor om hur hon kunnat ta ut 3,2 miljoner kronor i vinst samtidigt som föräldrarna har ombetts skänka leksaker, måla och skicka egen frukt med barnen.

Det trista är att den här utvecklingen förutsåg oppositionen i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, men då lyssnade inte den borgerliga majoriteten. Nu beklagar man övervinsterna men säger samtidigt att även kommunala förskolor går med vinst! Visst är det så, men där stannar vinsten i en resultatfond som kan användas till att höja kvaliteten i förskolan.

V ordnar seminarium om mäns våld mot kvinnor


Mycket att lära av kvinnors erfarenheter av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

tisdag 22 september 2009

Vänsterframgång i Vantörs kyrkoval

Vänstern i svenska kyrkan (VISK) har gått framåt i kyrkovalet i Vantör fick jag just en rapport om. Plus 1,2 procent, 143 röster jämfört med 131 röster i förra kyrkovalet trots ett sjunkande valdeltagande. Mandatmässigt blev resultatet oförändrat 2 mandat. Sverigedemokraterna ställde tack och lov inte upp. I röda Rågsved hade VISK hela 12,7 procent av rösterna!

måndag 21 september 2009

Att knoppa av välfärden

Nu är de galna avknoppningarna i Enskede-Årsta-Vantör till och med uppe i debatten om budgetpropositionen. Det är vänsterpartiets ekonomisktpolitiska talesperson Ulla Andersson som säger så här idag i Sveriges riksdag:

"Vi säger: fler jobb i välfärden! Regeringen har konsekvent svarat med något helt annat: fler bolag i välfärden. 3 miljarder kronor plundrade de stora vårdbolagen den svenska välfärden på förra året, 3 miljarder motsvarar 6 000 anställda!

Det är någonting som har blivit avgörande fel, när Vantörs hemtjänst säljs för 69 500 kr fast det värderas till 25 miljoner. Någonting stämmer inte, när ägaren till fyra privata förskolor i Årsta kan plocka ut 3 miljoner i vinst på 1 år i en verksamhet som köpts för drygt 600 000."

lördag 19 september 2009

Upp till bevis

När oppositionen kritiserat försämringen av allmänhetens insyn på grund av privatiseringen av äldreomsorgen har borgarna svarat att förfrågningsunderlagen och avtalen har klausuler som säkrar att kommunen får del av de uppgifter som krävs för att följa upp kvaliteten.

Nu testar vi systemen i stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantöroch begär en redovisning av riskbedömningar av undernäring, fallrisk, trycksår etc. inom de entreprenaddrivna äldreboendena, samma redovisning som vi nyligen fått för de kommunalt drivna äldreboendena.

Lite mer färg men långt ifrån klart


Lelångshus, Rågsved

fredag 18 september 2009

Kampen om Älvsjöbadet fortsätter

Frågan om hotell eller inte på Älvsjöbadet behandlades för sjätte gången av stadsdelsnämnden i går. De centrala nämnderna har med andra ord haft svårt att acceptera lokaldemokratins nej till bygglov på det mycket populära bad- rekreationsområdet.

Den här gången hade vi tre förslag, FP som röstade oreserverat JA till bygglov, KD och M som fortfarande inte gillar placeringen av hotellet och ville snabbutreda alternativa placeringar och S V MP som inte heller gillar placeringen och röstade ett tydligt NEJ till bygglovet.

Nu är det upp till våra partikamrater i de centrala nämnderna att äntligen inse att vi lokalt vill ha kvar Älvsjöbadet för invånarna och dessutom att idrottsnämnden måste ta sitt ansvar för upprustning och tillsyn. Det ansvaret kan man inte skjuta över på privata hotellägare!

torsdag 17 september 2009

Barnen förlorare på avknoppningspolitiken

De privat drivna förskolornas misslyckande i Årsta debatterades på kvällens stadsdelsnämnd, både de stora barngrupperna, uttagen av övervinster och andra kvalitetsbrister.

Att föräldrar röstar med fötterna och flyttar barnen till kommunala förskolor stämmer med marknadslogiken, men med förskolorna i Årsta 1 kvar i kommunen hade barnen inte behövt byta förskola. Vinsten hade kunnat sparas i en resultatfond eller användas för att köpa leksaker, förbättra lokalerna, utbilda personalen och så vidare.

Nu går flera miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till en privat företagare. En liknande misshushållning med den kommunalt finansierade förskolepengen är ägarbytet av en privat förskola i Årsta, som ledde till omfattande protester och att föräldrarna flyttade barnen. Vem som helst kan tydligen få driva en förskola, tjäna pengar riskfritt med kommunal finansiering.

Debatten visade tydligt att argumenten om avknoppning för att öka mångfalden var ihåliga. Avknoppningen medförde minskad mångfald, genom att nästan alla förskolor i Årsta 1 blev privata. Bara en paviljong med hög hyra lämnades kvar till kommunen att driva. Privatisering är huvudsak för de borgerliga partierna och honnörsordet mångfald är bara en bisak.

tisdag 15 september 2009

När snålheten bedrar visheten

Kontraproduktiv är ordet för arbetsmarknadspolitiken i Stockholms stad. I stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör går arbetsmarknadsverksamheten med 2 mnkr i överskott, trots att ungdomsarbetslösheten är hur stor som helst. I socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden sparas 1,2 miljoner kronor för att klara budgeten, vilket ger färre köpta insatser till de arbetslösa och färre som kan komma ur arbetslösheten.

Vinner Europas radikalaste regering igen?söndag 13 september 2009

Stoppa avknoppningarna!

Enskede-Årsta-Vantör har utmärkt sig negativt genom utmanande så kallade avknoppningar av förskolor, hemtjänst, handikappbad och fritidsgårdar. Ordet avknoppning används för att försköna och förvirra. Utan att blinka har nämligen den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden sålt verksamheterna till underpris, vilket innebär att staden har gett bort medborgarnas pengar och otillbörligt gynnat de privatpersoner som tagit över.

Kulturkrabatens förskolor delade ut 3,2 miljoner kronor i vinst till aktieägarna och Vantörs hemtjänst kammande hem 2,9 miljoner kronor, en vinst som dock tills vidare stannade i bolaget. Hur mycket Svedmyrabadet och fritidsgårdarna i Årsta och Dalen m.fl. verksamheter kommer att gå i vinst får vi snart veta.

Har verksamheterna blivit så kanonbra att det motiverar att företagarna får göra stora vinster på skattebetalarnas bekostnad? Mitt svar är nej men vad säger brukarna i hemtjänsten, föräldrarna till förskolebarnen, de funktionsnedsatta som badar i Svedmyrabadet och ungdomarna på fritidsgårdarna? Hör av er till min blogg och berätta!

onsdag 9 september 2009

Färgen tog visst slut ...

Imorse blev jag intervjuad av tidningen Byggvärlden, de ska skriva ett reportage om Lelångshus ofärdiga byggnationer i Rågsved. Från min balkong har jag kunnat följa bygget som aldrig verkar bli klart. Nu står ju studenthusen halvmålade, vilket journalisten kunde se på ort och ställe. Månne pengarna till målarfärgen och målarna ha tagit slut för byggherren?

Det är extra tråkigt att Rågsved har drabbats av en oseriös byggherre, studenthusen skulle ju tillföra positiva värden för området, Nu känns det tvärtom. Tänk om något av våra kommunala bostadsföretag hade fått bygga istället, men i mångfaldens namn skulle ju privata byggherrar in. När mångfald betyder privatisering är det oftast inte något bra!

måndag 7 september 2009

Servicehusen föreslås läggas ned

Undras vad Enskede-Årsta-Vantörs pensionärer tycker om det nya förslaget att lägga ned servicehusen i Stockholm inom en tioårsperiod? Servicehusen som har fast hemtjänst- och sjukvårdspersonal i huset ska ersättas med trygghetsboende med sämre service, bara larm, personal för att ordna samvaro, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider.

Om detta har stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör yttrat sig och uttalat att Rågsveds servicehus och Enskede Nya servicehus kan göras om till trygghetsboende inom något/några år. Enskededalens servicehus bör finnas kvar längre anser förvaltningen, med hänsyn till att en privat entreprenör snart tar över driften och med hänsyn till att äldre som har beviljats servicehus ska kunna få det, om de inte vill ha trygghetsboende.

På stadsdelsnämndens öppna möte på torsdag finns möjlighet att ställa frågor om det nya förslaget, jag hoppas på många besökare. Veckan efter ska nämligen vi i nämnden fatta beslut om yttrandet, och då är det bra att ha hört synpunkter från äldre i området.

Själv anser jag att servicehusen bör finnas kvar vid sidan av seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för större vårdbehov. Jag vill också att kommunen ska driva de nya trygghetsboendena och att de ska kunna planeras in i samband med detaljplaneärenden, precis som vi gör med förskolor och gruppboenden idag.

Med privata företag kommer vinstintresset och skatter som är tänkta för äldreomsorg går till att bygga upp privata förmögenheter. Det finns heller ingen forskning som visar att privat äldreomsorg är bättre än kommunal, så med pågående privatisering får vi i bästa fall samma kvalitet som idag men sämre insyn, sämre meddelarfrihet och sämre personalvillkor. På sikt leder det till sämre kvalitet för våra äldre. Mer minus än plus med andra ord!

söndag 6 september 2009

Det är skillnad på recept och recept

Vad härligt det var att under en solig söndag kunna åka in till en rödgrön oas i Kungsträdgården, i det högborgerligt styrda Stockholm. Här samsades ABF med Miljöförbundet Jordens Vänner, ETC med LO, Ung Vänster med SSU, elevorganisationen, rättvisemärkt och så förstås S V MP.

Den rödgröna röran som borgarna så föraktfullt kallar oss har stora förutsättningar att bli en aptitlig ekologisk mättande gryta för folkflertalet, till skillnad från de mörkblåas kokbok som göder miljonärer men sätter sjuka och arbetslösa på svältkost.

Gratis goda ekologiska äpplen i Kungsträdgården!


Rödgrön folkfest!

Försvara Älvsjöbadet på torsdag!

Stadsdelsförvaltningen är tveksam till de nya planerna på hotell vid Älvsjöbadet, står i tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Det är i linje med vad en i stort sett enig nämnd har tyckt ett flertal gånger när vi yttrat oss över hotellplanerna.

Frågan är hur alliansens partier ställer sig denna gång. När vi behandlat frågan tidigare är det folkpartiet som har varit mest vacklande. Jag rekommenderar alla söderortsbor som vill bevara Älvsjöbadet att sluta upp nästa torsdag på öppet nämndmöte med allmänhetens frågestund.

Det ska också sägas att det genom åren inte varit självklart att få upp frågan på nämndens bord. Även denna gång har stadsbyggnadskontoret bara sänt remissen till förvaltningen, så kallad kontorsremiss. En sådan beslutsgång minskar den lokala demokratin och invånarnas insyn.

Kossor i Rågsveds friområdeSett på min morgonpromenad


Rågsved.

lördag 5 september 2009

Det finns en annan väg!

Snart är det bara ett år kvar till valet! Hoppet om en förändring vaknar igen. Jag kan inte tro att det är så nära. Det känns som igår när vi var på valvakan och förstod att loppet var kört och att vi skulle förlora riksdagen, landstinget och staden. Resultatet av regimskiftet är ökade klyftor mellan de som har och de som inte har. Sjuka tas ifrån sin sjukpenning, arbetslösa får sämre a-kassa, rika får lägre skatt medan pensionärerna får betala mer än de som jobbar.

Medborgare blir kunder, vårdval och kundval införs med kuslig hastighet, det är inte längre behovet som styr, utan var det är enklast att tjäna mest pengar, företagens behov går före de äldres. Förskoledirektörer och hemtjänstdito tjänar miljoner på skattebetalarnas bekostnad när de fått överta förskolor och hemtjänstenheter till underpris. Den lokala demokratin är inget värd längre, allt fler kommunala beslut i staden fattas bakom stängda dörrar.

Detta har vi nu chansen att ändra på. Vi ska hävda rätten till en bra utbildning och ett meningsfullt arbete som grundläggande för att leva ett gott liv. En bra skola så att alla unga får en chans på arbetsmarknaden. Möjlighet att bättra på sin kompetens på komvux, fler arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, gröna jobb och fler händer i omsorgen. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan måste reformeras från grunden, vi ska inte bolla människor mellan myndigheter och inte ha ett A- och ett B-lag i arbetsmarknadspolitiken.

fredag 4 september 2009

Okristliga avknoppningar

Avknoppningarna har drabbat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde hårt, eftersom flera miljoner i skattpengar har flyttats från förskolorna och hemtjänsten till privata företagares fickor. Både förskoleområdet Årsta 1 (övertogs av företaget Kulturkrabaten) samt Rågsveds och Hagsätra hemtjänst (övertogs av Vantörs hemtjänst) ligger i vårt område.

Trots hårt motstånd från oppositionen drev borgarna ledd av kristdemokraterna igenom dessa privatiseringar, för avknoppningar är rena privatiseringar trots att vår tidigare nämndordförande i en insändare i Mitti försökt blanda bort korten. Kommuninvånarna kan aldrig få tillbaka de förskolor och den hemtjänst som är såld, bara till priset av inventarierna.

De tre miljoner i vinst som Kulturkrabaten tagit ut skulle kunna förstärka med en förskollärare på varje avknoppad förskola i Årsta 1. Samma gäller hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra, fler vårdbiträden kunde fått jobb, eller gått från deltid till heltid eller fått lite kortare arbetstid. Bättre arbetsvillkor går hand i hand med bättre omsorg för våra äldre.