lördag 28 november 2009

Lussebak på Stövargatan


Nu är det snart adventskalas!

En sedelärande historia

När Stureby sjukhem återkommunaliserades under vår förra rödgröna majoritet i Stockholms stad var 50 % av personalen visstidsanställd och det vinstdrivande bolaget som haft entreprenaden hade inte betalat in pensionsavgifter på ob-ersättningen. Tur att det blev en intraprenad när vård- och omsorgsboendet var ute på på upphandling senast!

Det och mycket annat matnyttigt om de skilda förutsättningarna mellan kommunalt och privat driven äldreomsorg kom fram på vänsterpartiets seminarium tillsammans med ett par företrädare för Kommunal: "Storbolagen vinnare - kvinnorna förlorare när äldreomsorgen privatiseras" på Socialistiskt forum i dag.

Personalen känner sig definitivt tryggare med kommunen som arbetsgivare, det är lättare för facket att ställa krav på en kommun än på ett företag och personalen är inte rädd för att förlora jobbet efter en Lex Sarah-anmälan. Lönerna kan inledningsvis vara högre i privat tjänst, men i långa loppet har personalen fått sämre löneutveckling, enligt Kommunals jämförelser.

När vi rödgröna tar över styret i Stockholm 2010 står vi inför ett tråkigt faktum att det mesta av äldreomsorgen är privat. Om vi kan visa att företag inte uppfyllt villkoren, ja då ska vi inte dra oss för att ta tillbaka verksamhet till kommunen, var en åsikt som framfördes i publiken. Har kommunen på fötterna blir inga skadestånd utdömda.

Visst finns det privata utförare som kan vara bra, till exempel icke vinstdrivande stiftelser. Även Capio nämndes som ett gott exempel av Kommunal, men de goda företagen är få och när det inte fungerar i omsorgen får man veta det snabbare och kan man lättare att få en ändring tillstånd i verksamhet som kommunen eller landstinget driver själv.

Det är också viktigt att granska företagens ekonomi ofta. Enligt Kommunals erfarenhet finns det exempel på företag som klarat en seriositetskontroll vid upphandling men som kan ha en skatteskuld ett halvår senare. Jag anser också att meddelarfriheten och meddelarskyddet måste följas upp ytterst noga, så att kommunens klausul följs till punkt och pricka.

Så kan vänstern rädda klimatet!


Jens Holm om köttindustrins utsläpp på Socialistiskt Forum

Socialistiskt Forum


V-seminarium om att Kvinnorna är förlorare när äldreomsorgen privatiseras

onsdag 25 november 2009

Prioritering som sticker i ögonen

På 744:an imorse på väg till Högdalshallen kom jag i samspråk med en bekant. Vi kom in på att Stockholms stad satsar 7 mnkr på prinsessbröllop i sommar, och även ytterstaden skulle få ynnesten att vara med på ett hörn ...

Vi fortsatte att prata om vilken nytta 7 mnkr skulle kunna göra i andra sammanhang. Till exempel att populära Parkteatern kan lägga sommarföreställningar i Rågsved som det var förut, och nå ut till folk som varken har råd att gå teater eller är teatervana. Min bekant berättade också att Stadsteatern är så populär att hon måste hänga på låset för att få biljetter.

Tänk vad 7 sköna miljoner kronor skulle göra i budgeten för Stadsteatern, kanske en ny scen på Järvafältet istället för en rad tillfälliga scener i teatertäta innerstan för att hylla den odemokratiska monarkin!

tisdag 24 november 2009

Tar det aldrig slut?

Trodde inte det kunde bli värre när det gäller Lelångshus byggmetoder men läser i senaste Mitt i Söderort att spännband av nylon ska hålla ihop höghusen för att motstå extrem vind.

Höga trähus är ett nytt fenomen enligt en professor som uttalar sig i tidningen, och metoden med spännband är inte okänd men oftast används stål och inte nylonband.

För mig som som bor ganska nära de två studenthusen kommer olusten att smyga sig på när höststormarna viner. Frågan är också vilka hyresgäster som vågar bo i husen, om de nu blir godkända ur brandsäkerhetssynpunkt?

måndag 23 november 2009

Hänt i kväll på Rågsveds Folkets Hus

Lögn vore att säga att Rågsvedssalen var fullsatt vid kvällens medborgardialog om Söderortsvisionen i Rågsveds Folkets Hus, men de som kom hade viktiga saker att säga. Om vad som är bra i Rågsved - naturen, friområdet, människorna, förskolorna, skolorna, Musketörerna, Gemensam Jul, Rågsvedsdagen, föreningslivet ... men också om vad som är dåligt, vad som gör en arg och vilka drömmar som finns.

Det dåliga som togs upp var bland annat att negativa skriverier om Rågsved, att avtalet om Bråtegränd förlängdes, själv bidrog jag med Lelelångshus fuskbyggen! Det som behöver göras är att bland annat att arbetslösa ungdomar måste få jobb och kunna studera på Komvux.

En diskussion kom upp på slutet om varför så få kom till mötet. Några svar var att informationen var bristfällig, att mun-till-mun-metoden är det enda som fungerar för vissa grupper, att den röda tråden mellan visionen och nuet måste tydliggöras, att en vision om 2030 ligger så långt fram i tiden att många har svårt att föreställa sig det.

När jag gick hem tänkte jag att det är inte så konstigt att folk stannar hemma. Med hög arbetslöshet har säkert många annat i tankarna än en vision om 21 år. Sen är man less på projekt som kommit och gått.

Det låga valdeltagandet är ett annat tecken på att man inte tror att förändringar är möjliga. Möjligen hade ett möte om jobben och arbetslöhetsheten här och nu varit en annan femma. Det är viktigt att bryta pessimismen, en förhoppning är att den kommande valrörelsen ska göra skillnad.

torsdag 19 november 2009

Färre puzzelbitar i stadsdelbudget

Inte många ärenden att bråka om på kvällens stadsdelsnämnd! Ekonomin går ihop men till priset av förskola, fritid och kultur inte kan använda de resurser som kommunfullmäktige har tilldelat fullt ut, utan måste täcka underskott inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnderna ska kunna göra lokala prioriteringar, det tycker vi är bra, men med en snäv budget baserad på sänkt skatt i flera år finns inte mycket att ta av. Dessutom finns allt mindre "fria" pengar för att puzzla ihop ekonomin, när nästan alla verksamheter får sin budget via pengsystem kopplade till en ohejdad konkurrensutsättning.

Att äldreomsorgen går med underskott igen beror bland annat på att Enskededalens servicehus och Skogsgläntans gruppboende lagts på entreprenad. Många i personalen har valt att vara kvar som kommunalt anställda. Vi i oppositionen tycker att det enda rimliga är att ställa in alla privatiseringar enligt aktivitetsplanen, om inte annat för att få kontroll över ekonomin!

onsdag 18 november 2009

2 rätt och 1 fel

Mitt i Söderort lyckades i senaste numret ha med två bra nyheter som rör Rågsved-Vantör och 1 dålig. Och det på samma sida till på köpet!

Det första som är bra är att hyresgästerna i Lelångshus utdömda fastigheter på Bjursätragatan ska kompenseras med att få tillbaka förmedlingsavgiften 2 200 kr från bostadsförmedlingen och sin kötid plus att de som behöver ska få två erbjudanden om likvärdiga hyreslägenher.

Det andra som är bra är att Kristdemokraterna anslöt sig till oppositionen i stadsbyggnadsnämnden och sa nej till att bygga ett lågprishotell vid Älvsjöbadet. Förslaget inskränker för mycket på naturen, vilket även oppositionen i stadsdelsnämnden tycker. Kd får symboliska blommor från mig som tack för detta ställningstagande!

Sen kommer det dåliga. Tre av fyra äldre i Enskede-Årsta-Vantör nekas äldreboende, jämfört med var tionde i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Så olika får det inte vara i en och samma stad! Till våren ska alla biståndsbedömare börja använda samma bedömningsmall, får se om det hjälper. Annars är det nog bara en ändrad resursfördelning som kan styra upp orättvisorna!

fredag 13 november 2009

söndag 8 november 2009

Dystra tankar om morgondagen

Funderar över vilka besparingar och nedläggningsförslag i Enskede-Årsta-Vantör som kommer att presenteras imorgon på planeringsdagen för stadsdelsnämnden inför 2010 års verksamhetsplan. Oroande uppgifter finns från andra delar av staden om miljonbesparingar inom individ- och familjeomsorgen och inom den centrala socialtjänsten.

Borgarnas klotterpolitik fungerar inte


Högdalen, söndag

Promenadstaden i våra hjärtan


Rekommenderar promenad från Gullmarsplan till Bandängen

Bygg rätt från början

Nu får Rågsvedsborna i skandalhusen som byggts av Lelångshus förmedlingsavgiften på 2 2oo kr tillbaka av bostadsförmedlingen (enligt DN idag). Dessutom får de tillbaka kötiden och de som behöver får erbjudanden om likvärdiga lägenheter. Rätt gjort av Stockholms stad men bättre om man byggt husen rätt från början.

Funderar över hur Stockholms stad tänker gottgöra invånarna i stadsdelen Rågsved, som har sett de planerade studenthusen som en positiv tillgång och ett viktigt mervärde men som har fått erfara att vår stadsdel istället har fått tre nya fula fuskbyggda hus som drar ned både rykte och trivsel. Själv bor jag ovanför studenthusen och blir arg varje morgon jag går förbi eländet.

lördag 7 november 2009

Tyck Om i Högdalen


Daniel möter härlig dam

Tankar om Tyck Om

Idag blir det Högdalen för hela slanten. Mellan 11 och 13 ungefär ska jag som stadsdelspolitiker var med vid stadsdelsförvaltningens bokbord och höra vad folk tycker behöver förbättras i Söderort och sen ska jag ansluta till V-Vantörs deltagande i Vänsterpartiets Tyck Om-kampanj, där vi genom en enkät ber om folks synpunkter på kollektivtrafiken, vården och bostäderna.

Det blir tredje gången jag är med på medborgardialogen om Söderortsvisionen i vårt stora stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör. Först var det Gullmarsplan, sen kvartersgården i Dalen och idag Högdalen. Nästa vecka blir det förskoleföräldrar i Enskede Gård. Spännande möten varje gång, men alldeles för stort geografiskt område att täcka för en lokalpolitiker!

Igår tjuvstartade jag med att vara med i V:s Tyck Om-kampanj vid Gullmarsplan. I kylan fick jag tiotal enkätsvar av folk som strömmade från och till buss, tvär- och tunnelbana. Det blev intressanta intensiva möten med stockholmare av olika politiska kulörer, hemlösa såväl som bostadsrättsinnehavare, folk från Haninge såväl som från Hammarby Sjöstad och Hägersten.

Skillnaden jämfört med vanliga torgmöten är att i Tyck Om (och även i enkäten om Söderortsvisionen) frågar vi folk rakt av vad de tycker, lyssnar noga och antecknar svar istället för att argumentera och agitera. Det ger en viktig inblick i hur folk på gatan tänker och tycker och ett och annat att reflektera över för mig som vänsterpartist.

onsdag 4 november 2009

Rimmat om en dålig dag

Det är faktiskt riktigt riktigt tråkigt och trist
att idag vara från Vantör och vänsterpartist
partiet slaget av sverigedemokraterna i skop
få höra att bästa skateboardarenan gjort en loop
tippats ner från Högdalstopparna av en folkpartist

Sd större än V


Hört på radion, det är inte klokt

måndag 2 november 2009

Dalenungdomar säger sin mening

Hemma efter en kväll på Dalens fritidsgård, där ungdomarna (läs pojkarna, för det var bara en flicka som var med och tyckte) gav förslag på vad som behöver förbättras i Söderort som ett led i medborgardialogen om Söderortsvisionen.

Några axplock: böcker i skolorna, bättre städning av skoltoaletterna (nu håller sig eleverna hela dagen - hälsofarligt!), läxhjälp i skolan, arbete mot mobbning, mindre stränga lärare (olika uppfattningar hördes), konstgräs på fotbollsplanen, billiga och bra hyresrätter, jobb för unga och så ville ungdomarna ha Dalendagen tillbaka! Det var den dagen då det hände roliga saker i Dalen berättade en ung kille, då fanns karuseller för barnen, man träffade andra människor än de som man umgicks med varje dag, mycket folk var i farten ...

Jag känner igen mig i min egen upplevelse av Rågsvedsdagen, som föreningslivet ordnar och som vi firar i Rågsved i maj varje år. Det är viktigt för självkänslan att få vara stolt över sitt bostadsområde. Jag vet inte varför Dalendagen inte firas längre, kan det ha att göra med försämrad grannsämja på grund av utförsäljning av allmännyttan, där nej till försäljning inte verkar accepteras utan tidsfristen förlängs hela tiden av den borgerliga majoriteten?

Morgonpasset


Högdalens simhall