onsdag 28 maj 2014

Oro för tunnelbanekaos i Bandhagen

På områdesmötet i Bandhagen igår tisdag kom det fram många synpunkter för oss förtroendevalda att ta tag i. Hur kollektivtrafiken ska klara den nybebyggelse i Bandhagen som presenterades på mötet ifrågasattes starkt av medborgare. Som regelbunden tunnelbaneresenär på linje 19 kan jag instämma. Vi som bor längst ut får sittplats men i Bandhagen är det oftast ståplats som gäller i rusningstid. I Enskede är vagnen fullsatt. De tunnelbaneutbyggnader som planeras är inte klara när de nya husen i Bandhagen är inflyttningsklara. Staden måste snarast ta upp frågan med SL. Fanns även de som ville ha fler parkeringsplatser, men för klimatets skull måste vi minska biltrafiken. För övrigt diskuterades behovet av hyresrätter i området, istället för bostadsrätter som planeras.

Sorgligt och oacceptabelt var det faktum som påtalades på mötet av en funktionsnedsatt medborgare, att lokalen på Bäckahagens skola inte var tillgänglig för personer med EU-moped, i och med att ytterdörren vid rampen inte var uppställd. Flera personer hade enligt uppgift fått vända, då de inte kom in. Inte heller fanns information vid huvudentrén om att en ramp fanns vid en annan ingång. Den här frågan kommer jag att ta upp i nämnden nästa möte.

Glädjande information kom lite i förbigående, då tjänstemannen från stadsbyggnadskontoret berättade att småhusbebyggelden i den värdefulla Trollesundsskogen inte låg i främsta pipeline längre. Uppgifter fanns om att tiden för PEAB:s markanvisning löpt ut, men det skulle kollas upp. Kanske byggherren inte tror att det finns en marknad? Lukt från utsläpp i industriområdet kan oroa marknaden. Önskar att oron att förstöra omistliga naturvärden i Rågsveds friområde också kunde få byggherrar att ge upp.

En annan fråga var mötesformen. Det fanns ett stort intresse bland åhörarna att diskutera exploaterings- och stadsbyggnadfrågorna. Den delen ville flera ha i storgrupp istället för påverkanstorg för de olika teman som förberetts. Nu blev det både storgrupp, i och med många frågor till stadsbyggnadskontoret, och diskussioner vid påverkanstorgen. Jag tänker att det är bra att på områdesmötena både ha viss tid avsatt för frågor i storgrupp och viss tid för påverkanstorg.

söndag 25 maj 2014

Dela valsedlar betyder mer än du tror

Idag har det varit valsedelsutdelning till EU-parlamentsvalet för hela slanten. Från klockan åtta på Rågsvedsskolan till klockan 16 med avbrott för lunch och egen röstning på Snösätraskolan. Det känns i fötterna, men eventuellt tar jag ändå sista passet på Snösätraskolan, eftersom det är så nära där jag bor. Att det gör skillnad att finnas vid vallokalerna fick vi belägg för idag, som jag aldrig hört förut. Valförrättarna berättade att flera tror att det bara är de partier som är på plats och delar valsedlar som det går att rösta på. Helt klart är att informationen inför valen och i vallokalerna måste förbättras.

För mig är det viktigt att dela valsedlar, att ge väljarna ett lokalt ansikte bakom partiet de röstar på. Och vice versa, ge mig som politiskt aktiv ansikten på de som väljer vänsterpartiet. Förstås är det en hel del som jag redan känner, grannar, bekanta och andra som jag träffat på. Att finnas på plats med valsedlar kan också göra skillnad för vilket parti människor väljer att lägga sin röst på. Några frågar alltid om varför de ska rösta på vänsterpartiet och vad vår politik står för. Det är roligt när någon känner sig nöjd med mitt svar. Idag var det minst tre som bestämde sig för vänsterpartiet efter att ha pratat med mig. Varje röst är guld värd.

Småpratet med de andra partierna är också trevligt. Några sitter jag i nämnden med, andra känner jag från lokalsamhället och åter andra har jag aldrig träffat förut. Men det är ett bra tillfälle att diskutera lokala frågor. Intressant att den moderate representanten inte var främmande för tanken att stadsdelsnämnderna skulle ha ansvaret för skolorna. Idag lärde jag också att Hagsätraskolan har resursklasser som hållits ihop med befintliga lärare efter att S:t Örjan lades ner. Eleverna får den trygghet i anpassade lokaler och små grupper som behövs, men drar samtidigt nytta av befintliga idrottslokaler, matsal, lärare etc. Så det går att finansiera resursklasser om de hör till en större skola.

fredag 23 maj 2014

Vänsterpartiets reservation om Årstaskogen

Även Årstaskogens naturreservat är på remiss i stadsbyggnadsnämnden. Det är ett välkommet beslut, som fördröjts i åtta år, dvs. under de två mandatperioder som alliansen styrt Stockholm. Vänsterpartiets Maria Hannäs la följande förslag i nämnden igår, med kritik även i detta ärende mot att en del av den ursprungliga planen tas bort från reservatet.


Förslag till beslut

Att nämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till beslut
Att utöka gränsdragningarna så att både östra och västra delen av skogen blir reservat


Det är glädjande att det nu inrättas naturreservat. Men det finns ingen poäng med att ta bort en del av den ursprungliga planen för naturreservatet som sträcker sig hela vägen till johanneshovsbron. Sträckningen hela vägen ger en helhet för den som vill motionera eller vistas i miljön om reservatet sträcker sig mellan de två broarna. Det är också sannolikt att människor kommer att starta sin vandring från någon av broarna. Dessutom säkras spridningsvägar österut mot det betydligt större Hammarbyskogen om reservatet sträcker sig hela vägen till Johanneshovsbron och på så sätt täcka in koloniträdgårdarna vid Skanskvarn. Det ger större möjligheter till biologisk mångfald.

Vänsterpartiet vill dessutom göra naturreservat av Rågsveds friområde som kanske har högst värden i hela Stockholm och Solbergaskogen. Dessa är områden, till skillnad från alla de områden som nu utvecklats, som ligger nära flerfamiljshus och hyresrätter.

Vänsterpartiets reservation om Älvsjöskogen

Jag har bloggat flera gånger om Älvsjöskogen.

Besvikelsen blev stor när alliansen kom ut med att de ville lämna den del av skogen som ligger i Vantör utanför. Jag ser det här som en given valfråga. Om Vänsterpartiet får råda blir hela skogen naturreservat. Vantör ska inte diskrimineras.
Förslaget om nya naturreservat, varav Älvsjöskogen är ett, är nu på remiss.Maria Hannäs, stadsbyggnadsnämnden (V) har föreslagit följande: 

Förslag till beslut
Att nämnden beslutar att delvis godkänna kontorets förslag till beslut

Att utöka gränsdragningarna så att både östra och västra delen av skogen blir reservat

 
Det är glädjande att det nu inrättas naturreservat. Men att bara göra reservat av ena halvan av skogen är en besvikelse och ett sviket vallöfte. De som blir utan naturreservat är boende i Hagsätra med flerfamiljshus medan halvan där villorna ligger får sitt naturreservat. Att utelämna östra delen är inte heller befogat ur någon biologiskt synpunkt. Det är just denna hälft som besitter de högsta värdena, enligt uppgift från naturskyddsföreningen. Att det dessutom uppstår ett nytt namn för skogen, Hagsätraskogen, är högst märkligt och inte minst förvirrande.
Vänsterpartiet vill dessutom göra naturreservat av Rågsveds friområde som kanske har högst värden i hela Stockholm och Solbergaskogen. Dessa är områden, till skillnad från alla de områden som nu utvecklats, som ligger nära flerfamiljshus och hyresrätter. 

 

torsdag 22 maj 2014

Öppna förskolan i Dalen slipper nedskärning

Det lönar sig att protestera. Åtminstone ibland. Förra torsdagen kom en mamma till stadsdelsnämndens öppna möte och protesterade på allmänhetens frågestund mot förslaget att minska öppettiderna på Öpna förskolan i Dalen. Inget stod om detta i tertialrapporten till nämnden, men tjänstemannaförslaget var en följd av de ekonomiska förutsättningarna. Överskott i förskolan måste användas för att täcka upp underskott i exempelvis barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen.  Förslaget att minska på öppettiderna försvarades med att öppna förskolan är en frivillig verksamhet.

Vi i vänsterpartiet och socialdemokraterna föreslog ikväll att besparingen skulle avslås. Att spara 0,2 mnkr på öppna förskolan när det finns överskott i förskoleverksamheten med 10 mnkr är inte rimligt. Öppna förskolan är en viktig förebyggande verksamhet, som hela samhället tjänar på.  Precis innan sammanträdet fick vi det glada beskedet att förvaltningen backat och att det inte blir minskade öppettider. Istället ska förvaltningen se över kommande behov på alla öppna förskolor. Så faran är avvärjd nu, men det kan komma förslag längre fram. Jag utgår från att förvaltningen hittar en lösning som inte sparar på barnen. 0,2 mnkr är för övrigt felräkningspengar i vår miljardbudget.


onsdag 21 maj 2014

Utred ärendenorm i social barnavård

Barn- och och ungdomsvården i Enskede-Årsta-Vantör har fortsatta mycket stora problem. Ända sedan de två förvaltningarna i Enskede-Årsta respektive Vantör slogs ihop efter att alliansen kom till makten i valet 2006 har omorganisationerna, larmrapporterna och konsultrapporterna avlöst varandra. Ändå har det inte blivit bra. En bakomliggande orsak är underbudgeteringen under många år.

Skyddsombuden har reagerat och skriftligen begärt åtgärder enligt 6 kap 6aparagrafen Arbetsmiljölagen. Det handlar om hög ärendemängd, tuff arbetsbelastning, behov av rutiner och bättre arbetssätt, jobbig arbetsmiljö och stor personalomsättning på barn- och ungdomsenheten. Skyddsombuden har ställt en rad berättigade frågor till förvaltningen. 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna kommer också lägga en gemensam skrivelse på stadsdelsnämnden imorgon, med begäran att få förvaltningens synpunkter på förutsättningarna att införa en ärendenorm på 15 ärenden per handläggare inom barn och ungdom. Självklart behövs mer resurser för att klara av en sådan norm, som lär ska vara en nivå som anses rimlig i staden.

I längden är god bemanning inom socialtjänsten bra för alla, de utsatta barnen, socialsekreterarna och samhällsekonomin. För tidiga satsningar kostar mycket mindre än placeringar när det gått för långt.

söndag 18 maj 2014

Ris och ros på boendedialogen Högdalen

Tittade förbi återkopplingen på "Boendedialogen" i Högdalen idag. 1700 åsikter lämnades in i höstas, och resultatet beskrivs i broschyren ovan. Hörde av några boende att de undrade var klagomålen på de höga hyrorna tagit vägen. Och vad ska hända med äldreboendet. Det vore väldigt intressant att se en sammanställning av alla 1700 synpunkter, för att se vad som inte kommit med. Och kunna ställa frågor om varför. 

På en stor karta över Högdalen beskrevs också olika förbättringar. För mig verkade det mest vara upprustningar som staden och bostadsbolagen ändå borde göra. Även det utegym som stadsdelsnämnden byggt upp fanns med på kartan. Känns som det är tänkt att vara en marknadsföring av alliansens politik. Och bara nämndordföranden är omnämnd i annonseringen.

Fick några ord med socialtjänsten som startat uppsökande arbete. Välbehövligt, men lite undrar en. När bostadsrättsföreningarna blir fler ökar klagomålen på de som inte passar in. Intressant att det först nu blir viktigt, fast det är socialtjänstens uppgift att söka upp och motivera. Tidigare tjänst som uppsökare inom missbruk återbesattes inte efter en pensionering. 

Riktigt intressant var också att prata med Familjebostäder, som jag skulle ge V-Vantörs vision om Rågsveds alle. Men förslaget var redan känt! Det har ritats något liknande för tiotal år sedan, fast utan pendelstation. Jag fick veta att Familjebostäder har uppdrag att starta ett tidigt visionsarbete i Rågsved, dock inte före valet. Planen är en slags omvänd planprocess, efter modell Sundbyberg eller Sigtuna. Spännande!

tisdag 13 maj 2014

Bara halva Älvsjöskogen blir naturreservat!

Imorse såg jag i DN att alliansen går fram med tre nya naturreservat, Kyrkhamn, Älvsjöskogen och Årstaskogen, vilket jag bloggade om här. Mitt fokus var att Rågsveds friområde var "bortglömt".

Nu när jag har tillfälle att syna förslagen mer i sömmarna ser jag att naturreservatet för Älvsjöskogen, precis som befarat och som jag bloggat senast om här och här, bara omfattar den västra mindre unika delen. Den östra delen som ligger i Vantör omfattas inte, trots unikare naturvärden.  Se kartan här.

Härskartekniker är vad jag kallar detta osynliggörandet av Vantörs unika naturvärden, i Östra Älvsjöskogen och i Rågsveds friområde. Ingen av dessa delar är värda att bli naturreservat i alliansens ögon, utan istället ska den värdefulla naturen bebyggas och befolkningen blandas upp.

Strukturell diskriminering kallar jag det. Vantör har betydligt lägre socioekonomisk status och är rödare än Älvsjö och Årsta. Det är inte många väljare alliansen riskerar genom att strunta i naturvärdena. Fiffigt uträknat, men det hoppas jag att vi sätter stopp för i valet i september!

De glömde Rågsveds friområde

DN skriver idag att Stockholm får tre nya naturreservat. Rågsveds friområde är inte ett av de tre. För det ligger i Rågsved och ska bebyggas med radhus och miljöspetshus. Här finns inte så många omgivande villaområden som i Älvsjö, eller bostadsrätter som i Årsta. Befolkningen ska därför blandas upp. Det i en natur som är mer värdefull än åtminstone två av de tre blivande naturreservaten, enligt kännare. Miljön i friområdet verkar inte räcka till för att anses vara värdefull nog att spara. På en populär festplats ska miljöspetshus byggas är planerna. Någon slags förädling av naturen. Att Rågsvedsbor ser friområdet som en älskad oas spelar ingen roll. Att det ligger en obehandlad motion om friområdet som naturreservat i stadshuset verkar vara glömt. Att värna om Rågsveds viktigaste gröna och sociala tillgång vid sidan om människorna står inte på alliansens agenda. Det ska vi ändra på i valet i september!

söndag 11 maj 2014

Från transportkompani till rejält handlingsutrymme

Stadsdelsnämndens dagordningar har blivit tristare. Allt färre beslutsärenden och allt fler uppföljningar. Viktiga beslut fattas i kommunfullmäktige och av höga chefer. Sannerligen inte i stadsdelsnämnden, annnat än när vi beslutar om verksamhetsplanen och privatiseringar. Men även verksamhetsplanen är hårt styrd av de pengsystem och privatiserinar som alltmer styr budgeteringen. Allt fler beslut tas i bolagsstyrelserna bakom stängda dörrar. Vad som återstår är projektpengar och ytterstadspengar, som tas av kapitalet och inte av driftsbudgeten som det borde.

Av dagordningens 30 punkter till kommande sammanträde i Enskede-Årsta-Vantör kallas 11 för beslutsärenden och sju för remissärenden. Av de 11 är det bara två som rör konkreta beslut, att inrätta en förskolepaviljong och att inrätta en gruppbostad. De andra ärendena är framförallt uppföljning av privata entreprenader, där det aldrig föreslås viten eller uppsägningar av avtalen, när de inte följs. Den slutna delen har sex ärenden. Bara ett är ett beslutsärende av rang, dvs. ett upphandlingsärende.

Ett viktigt beslutsärende på öppna delen är förvisso tertialrapporten, dvs. hur det gått med mål, uppdrag och budget. Men rapporten ger ingen samlad bild av äldreomsorg, socialtjänst eller förskola. Redovisningen är till för att stadshuset ska se att budgeten följs och görs därför inte utifrån varje verksamhets perspektiv. Dessutom har rapporten en detaljnivå som skymmer den större blicken. Dessutom vet jag ju att anställda är djupt kritiska till indikatorer som inte säger något viktigt och att så mycket av det arbete som görs inte syns i de budgetuppföljningsrapporter som skrivs.

Övriga punkter är formaliteter, anmälningar av protokoll, stadsdelsdirektörens information, redovisningar, beslut i sekretessbelagda individärenden etc. Och så har vi Nämndens frågor. Där anmäler vi när vi vill lägga skrivelser, eller ställer frågor. Men på det stora hela, alla textmassor som vi plöjer, känns långt från reellt beslutsfattande. Jag drömmer om en stadsdelsnämnd med ett riktigt handlingsutrymme, i pengar och rätt att göra lokala prioriteringar, tillsammans med medborgarna.

EU-torgmöte (V) 24 maj i Högdalen

EU-valet stundar... boka redan nu in lördagen den 24 maj kl 10-12 i Högdalen, då har vi torgmöte med Birgitta Sevefjord som står på listan till EU-valet. Birgitta har länge varit landstingsråd för vänsterpartiet och arbetar kvar i landstinget som ledamot av landstingsfullmäktige.

Skrev förresten några rader om Rågsvedsdagen där vi inledde EU-kampanjen i Vantör efter flygbladsutdelning dagarna innan i Rågsved och Högdalen. Läs här på V-Vantörs hemsida.

fredag 9 maj 2014

Vi ses på Rågsvedsdagen!

Imorgon är det Rågsvedsdagen, en av Rågsveds två folkfester. Föreningslivet äger torget och folk strömmar till och minglar. Föräldrar applåderar duktiga barn som roar från scenen, Snösätraskolans orkester är med enligt tradition, och ofta elever från Rågsvedsskolan. Hyresgästföreningen säljer korv och värvar medlemmar. Folkets hus säljer våfflor. Unga örnar har hoppborg. Stadsdelen informerar.

Självklart är vänsterpartiet Vantör på plats, de första åren med ett enkelt bokbord, på senare år med vårt röda tält, men alltid någon kul aktivitet med politisk poäng som vi bjuder på. Vi vill vara en aktiv förening som finns där folk samlas och göra skillnad i Vantör. Läs mer här om morgondagens program i vårt tält: http://vantor.vansterpartiet.se/2014/05/09/mot-vansterpartiet-pa-ragsvedsdagen/

Det som gör Rågsved så härligt är att folk kämpar för vår förort.

Kräpplagruppen för Rågsveds friområde med stort stöd från boende. Musketörerna för kamrater som vill bryta med missbruk och gå från hemlöshet. Hyresgästföreningen bevakar hyresgästernas intressen och är grundbulten i valborgsfesten på Perssons betong. Rågsveds Folkets Hus, vårt kulturhus som startat populära Andra varvet. Snösätra norra Fritidsträdgårdsförening, Rågsveds samhällsförening osv.

Ses på Rågsvedsdagen!torsdag 8 maj 2014

Ingen förvaltning till Rågsved

Nu har jag fått svart på vitt att det inte finns kvar förvaltningskontor att flytta till Rågsved, av de förvaltningar som alliansen gick ut med i januari 2013 och som skulle ge jobb i ytterstan. Rågsved var då så kallat "prioriterat" i Söderortsvisionen. Utspelet skapade förstås förväntningar. Även hos mig som vänsterpartist, som funderade över vilken förvaltning vi kunde få, och i vilka lokaler den skulle kunna flytta in. Kanske det rent av skulle byggas ett nytt kontorshus i Rågsved.

Men i takt med att besked kom om att förvaltning ditt och förvaltning datt var påtänkt för förort si och förort så, tunnades förväntningarna ut. Både hos mig och hos andra i området. Rågsveds samhällsförening försökte förgäves bjuda in ytterstadsborgarrådet och finansborgarrådet till ett öppet möte i november förra året, där förvaltningsfrågan var en av tre prioriterade frågor (förutom Rågsvedsskolans framtid och de olycksaliga byggplanerna i Rågsveds friområde).  De besked som vi har fått från alliansen eller dess höga tjänstemän när vi har frågat runt har varit att Rågsved inte alls är bortglömt men att det inte finns några besked just nu. För övrigt har det varit ett otroligt trist drag att ansvariga borgarråd aldrig velat komma när de bjudits ut av Rågsvedsborna.

Av en händelse surfade jag in på Söderortsvisionens hemsida för en tid sedan, och hamnade just på en sida om flytten av förvaltningar.Sagt och gjort. Den 29 april skrev jag in en fråga till Söderortsvisionen: Hej! Rågsved väntar fortfarande på en utlokaliserad förvaltning. Vilka finns kvar att flytta ut? Med vänlig hälsning Rosa Lundmark, Rågsvedsbo sedan 1981.

Den 7 maj fick jag svar, här kan du läsa svaret. Äldrenämnden och socialnämnden motiverade att de inte kommer till Rågsved så här: "I Rågsvedsområdet finns idag inga kontorsytor som är tillräckliga för de båda förvaltningarna. Alternativet att bygga nya lokaler har bedöms vara allt för kostsamt och ta allt för lång tid." Och flytten går istället till Farsta centrum. Utbildningsnämnden motiverade som följer: "Förvaltningen har valt att inte ta ställning till en etablering i Rågsved då inget förslag till konkret placering funnits tillgänglig." Och flytten går istället till en ny förvaltningsbyggnad i Tensta, som ska delas med stadsdelsförvaltningen.

Jag fick svaret via Twitter och kunde därför ställa följdfrågor. Den som svarade trodde inte att det återstår några förvaltningskontor (av de som var på förslag att flyttas) att fatta utflyttningsbeslut om. Tråkiga men inte oväntade besked. Jag hoppas nu att en ny rödgrön majoritet efter en valvinst kan ge Rågsved den förvaltning som vi så väl behöver.

söndag 4 maj 2014

Vänsterpartiet Vantör är inte till salu!

Vi har intensiva och härliga veckor i Vänsterpartiet Vantör i maj varje år. Våra viktigaste utåtriktade lokala aktiviteter oavsett val eller inte är att föreningen är tillsammans med övrigt föreningsliv och gör valborgsmässofirandet på Perssons betong i Rågsved till en trivsam fest och att vi är med på Rågsvedsdagen tillsammans med övriga föreningslivet en lördag i maj månad varje år.

Vår vänsterförening vill vara en konstruktiv kraft i lokalsamhället, och bidra till Vantörs och Rågsveds utveckling. Att vara med där föreningslivet ordnar aktiviteter är ett bra sätt att komma i kontakt med många boende och få diskutera lokala (och alla andra) politiska frågor. Vårt fokus på barnen har växt fram utifrån att vi vill ta FN:s konvention om barnets rättigheter på allvar.

Jag har skrivit om valborgsfirandet här på vänsterpartiets hemsida och även om första maj. 1:a maj deltar föreningen förstås på demonstrationen under Vantörs banderoll. Det är en härlig känsla att tåga genom stan tillsammans med 10 000 andra vänstersinnade och sedan känna gemenskapen tillsammans med 15 000 andra i Kungsträdgården när vi lyssnar till Jonas Sjöstedts tal.

På Rågsvedsdagen på lördag den 10 maj har vi EU-valet som tema, förutom visionen om Rågsveds allé och vårt 25-punktsprogram för Vantör. Förstås kan den som är less på högerpolitiken ta blodtrycket hos vår sjuksköterska. Vårt recept är en solidarisk politik istället för girighet.

Efter åtta år av högerstyre längtar vi verkligen efter en ny politik, som slutar sälja ut landet och byter kurs mot jämlikhet och jämställdhet. Vänsterpartiet är inte till salu, vare sig i EU eller Sverige. Varken välfärden, klimatet, arbetsrätten eller jämställdheten är till salu. I vår kamp mot privatiseringen har vi en stor del av svenska folket med oss. Så rösta på oss som gör skillnad!