onsdag 28 maj 2014

Oro för tunnelbanekaos i Bandhagen

På områdesmötet i Bandhagen igår tisdag kom det fram många synpunkter för oss förtroendevalda att ta tag i. Hur kollektivtrafiken ska klara den nybebyggelse i Bandhagen som presenterades på mötet ifrågasattes starkt av medborgare. Som regelbunden tunnelbaneresenär på linje 19 kan jag instämma. Vi som bor längst ut får sittplats men i Bandhagen är det oftast ståplats som gäller i rusningstid. I Enskede är vagnen fullsatt. De tunnelbaneutbyggnader som planeras är inte klara när de nya husen i Bandhagen är inflyttningsklara. Staden måste snarast ta upp frågan med SL. Fanns även de som ville ha fler parkeringsplatser, men för klimatets skull måste vi minska biltrafiken. För övrigt diskuterades behovet av hyresrätter i området, istället för bostadsrätter som planeras.

Sorgligt och oacceptabelt var det faktum som påtalades på mötet av en funktionsnedsatt medborgare, att lokalen på Bäckahagens skola inte var tillgänglig för personer med EU-moped, i och med att ytterdörren vid rampen inte var uppställd. Flera personer hade enligt uppgift fått vända, då de inte kom in. Inte heller fanns information vid huvudentrén om att en ramp fanns vid en annan ingång. Den här frågan kommer jag att ta upp i nämnden nästa möte.

Glädjande information kom lite i förbigående, då tjänstemannen från stadsbyggnadskontoret berättade att småhusbebyggelden i den värdefulla Trollesundsskogen inte låg i främsta pipeline längre. Uppgifter fanns om att tiden för PEAB:s markanvisning löpt ut, men det skulle kollas upp. Kanske byggherren inte tror att det finns en marknad? Lukt från utsläpp i industriområdet kan oroa marknaden. Önskar att oron att förstöra omistliga naturvärden i Rågsveds friområde också kunde få byggherrar att ge upp.

En annan fråga var mötesformen. Det fanns ett stort intresse bland åhörarna att diskutera exploaterings- och stadsbyggnadfrågorna. Den delen ville flera ha i storgrupp istället för påverkanstorg för de olika teman som förberetts. Nu blev det både storgrupp, i och med många frågor till stadsbyggnadskontoret, och diskussioner vid påverkanstorgen. Jag tänker att det är bra att på områdesmötena både ha viss tid avsatt för frågor i storgrupp och viss tid för påverkanstorg.

Inga kommentarer: