tisdag 13 maj 2014

De glömde Rågsveds friområde

DN skriver idag att Stockholm får tre nya naturreservat. Rågsveds friområde är inte ett av de tre. För det ligger i Rågsved och ska bebyggas med radhus och miljöspetshus. Här finns inte så många omgivande villaområden som i Älvsjö, eller bostadsrätter som i Årsta. Befolkningen ska därför blandas upp. Det i en natur som är mer värdefull än åtminstone två av de tre blivande naturreservaten, enligt kännare. Miljön i friområdet verkar inte räcka till för att anses vara värdefull nog att spara. På en populär festplats ska miljöspetshus byggas är planerna. Någon slags förädling av naturen. Att Rågsvedsbor ser friområdet som en älskad oas spelar ingen roll. Att det ligger en obehandlad motion om friområdet som naturreservat i stadshuset verkar vara glömt. Att värna om Rågsveds viktigaste gröna och sociala tillgång vid sidan om människorna står inte på alliansens agenda. Det ska vi ändra på i valet i september!

Inga kommentarer: