lördag 30 juni 2012

Kräpplagruppen läser lusen av borgarråden!

Kräpplagruppen med samarbetsföreningar läser anständigheten och lusen av borgarnas exploateringsplaner i Rågsveds friområde i den skarpa och kunniga insändaren  "Landgrabbing" i Rågsveds friområde i Mittisöderort!

Läs tänk efter, borgerliga ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Läs borgarråd, moderaterna Joakim Larsson och Regina Kevius och centerns Per Ankersjö. Tänk på att vi som värnar friområdet är allt från politiskt röda till gröna och blåa.

Jag bor själv i Rågsved, några minuters gångväg från friområdet. Led inte inte biltrafiken i Rågsvedsbornas oas. Förstör inte Rågsveds stolthet för 165 kedjehus och fem stadsvillors skull. Gör oss inte detta illa. Demokratin är för skör för att användas så som det har gjorts i detta ärende.

Bygg istället vidare på det vackraste i Rågsved för att riva ned det. Sluta med låtsasleken om att villor i frområdet skulle ge integration och mångfald. Lyssna på småfolket! Då får ni respekt.

Vänsterpartiet Vantör har i decennier kämpat politiskt för att göra friområdet till Ekopark Syd/naturreservat och lägga ned arbetsområdet Bråtegränd/Snösätragränd. Som vi skriver på vår affisch som kanske sitter kvar på anslagstavlorna i Vantör finns ännu tid att stoppa byggplanerna.

onsdag 27 juni 2012

Förläng inte betänketid för ombildning - stoppa ombildningarna!

Nu är krafter igång för att förlänga betänketiden inför omvandlingar av allmännyttan till bostadsrätter, motiverat med att det behövs mer blandade boendeformer i ytterstaden. Rågsved där jag bor tas som exempel på ett område där folk anses behöva längre betänketid.

Vad säger oss detta resonemang egentligen? Att vi som bor i ytterstaden till skillnad från innerstaden inte begriper lika snabbt som innerstadsborna vilket klipp det kan vara att få köpa sin lägenhet till underpris? Det vill säga i innerstaden är det klipp, inte lika säkert i ytterstaden.

Tänk om folk i Rågsved faktiskt vill bo i allmännyttan, för den frihet och trygghet som det ger. Tänk om folk inte vill belåna sig upp till skorstenen, av oro för att inte klara räntorna om de blir sjuka eller arbetslösa? Tänk om folk vill ha kvar allmännyttan, för att barnen ska kunna bo när de växer upp?

Den tjusiga bild som debattörerna målar upp av ansvar, trygghet och upprustning i ombildade områden rimmar illa med berättelserna från Dalen. Där har de stora problemen med sophantering och bilkörning på gång- och cykelvägar tagits upp i ett mycket kritiskt medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

En annan baksida är den oro som hyresgäster som inte vill ombilda känner inför utdragna ombildningsprocesser, där betänketiderna förlängts av olika skäl. Planerade upprustningar ställs in och otrivsel breder ut sig bland grannarna, när ombildningsivrarna driver på för att få folk att säga ja.

Istället för att oroa hyresgäster som gillar att bo i allmännyttan och oroa sig över att Rågsvedsborna inte köper sina lägenheter borde debattörerna börja oroa sig över bristen på allmännytta i innerstaden, som idag bara är enstaka procent efter utförsäljningarna som den moderatstyrda alliansen drivit igenom.

måndag 25 juni 2012

Livet på landet

Först idag fick vi lördagens och söndagens DN och SvD kommer inte förrän imorgon tisdag. Så man blir lite efter när det gäller nyheter... Det tillhör stadsbornas privilegier att få tidningen i brevlådan varje dag. Å andra sidan finns nätet, men utan bredband är det segt. Det blir helt enkelt ett annat tempo på landet. Tur man har radion! Men när batterierna är slut och det är 5 km till affären kan det ta tid innan man kan lyssna igen. Mobilen finns också, den fungerar bra så länge elen fungerar ...

onsdag 20 juni 2012

Vilka frågor är viktigast i Vantör?

Nu börjar vi i Vänsterpartiet Vantör se över vårt lokala handlingsprogram för Vantör, som vi antog 2010. Det är 25 punkter för ett bättre Vantör, om barn, äldre, miljö, bostäder, trafik, kultur, fritid och mötesplatser. En av de mest prioriterade frågorna de senaste åren har varit att göra Rågsveds friområde till ett naturreservat och stoppa den planera villabebyggelsen.

Vi vill ta fram programmet tillsammans med våra väljare i Vantör, för att få med lokala frågor som många tycker är viktiga. Sedan flera år får vi massor av förslag och idéer från barn i Rågsved, genom våra barnlotterier där barn lämnar förslag till förbättringar mot en gratislott och garantivinst, många gånger  populära mjukdjur och leksaker som kan återanvändas av många barn.

Jag skulle gärna se att vi lyfter frågor som berör kvinnors verklighet tydligare i det program som vi ska gå till val på 2014. Alla är välkomna att lämna förslag, gärna som kommentar till blogginlägget. Kom och prata med oss vid våra torgmöten i Högdalen. Nu har vi uppehåll över sommaren men i höst ser ni det röda tältet!

fredag 15 juni 2012

Grattis Vantörs måltidsservice!

Vantörs måltidsservice som nu drivs i egen regi i lokaler i Rågsveds Äldrecentrum får fortsätta att laga maten till våra äldre i området. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Garanterat kollektivavtal, meddelarfrihet, allmnhetens insyn och mycekt större rådighet över verksamheten om det skulle uppstå fel och brister.

Idag har beslutet som vi fattade på gårdagens stadsdelsnämnd nämligen blivit offentligt. Stadsdelsnämnden beslutade att avbryta upphandlingen och teckna en överenskommelse om intraprenad med Vantörs måltidsservice, som egen regi. Det var bara vårt egetregianbud som uppfyllde alla obligatoriska krav.

Än vet vi inte om beslutet överklagas. Så förvaltningen väntar med att underteckna överenskommelsen till tidigast 2012-06-26. Men ändå känns detta som ett trevligt besked inför sommaren! Vår kommunala kostenhet klarade konkurrensutsättningen. Grattis Vantörs måltidsservice!

Det har aldrig under nuvarande borgerliga majoritet varit tal om att staden ska konkurrensutsätta för att kommunens verksamhet är dålig utan det är ren och skär ideologi hos dem som tycker att marknaden ska in där kommunen är idag. Resultatet ser vi i form av brister i samordning och svårigheter med planering. Idag hoppas jag Vantörs måltidsservice firar med tårta!

Röda Rågsved nekas kommunal hemtjänst


Idag hade alliansen i stadsdelsnämnden chans att visa vad den går för. Att visa om valfriheten omfattar rätten att välja kommunal hemtjänst eller om det bara handlar om att välja mellan privata företag. Oppositionen hade nämligen på vänsterpartiets initiativ lagt en skrivelse om att återinföra kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra, efter den olagligt avknoppade hemtjänsten som sedan blev aktiebolaget Vantörs hemtjänst.

En rak och enkel att-sats hade vi formulerat: Förvaltningen får i uppdrag att utöka det geografiska upptagningsområdet för den kommunala hemtjänsten i Vantör, så att även Rågsved och Hagsätra ingår. Det förkastades av alliansen. Det enda som fattas för att införa kommunal hemtjänst där den saknas är att de befintliga hemtjänstområdena får ändrade geografiska gränser. Inga problem. Men alliansen ville inte.

Det är extra utmanande att Rågsvedsborna som röstar så rött nekas att välja kommunal hemtjänst. Om jag behövde hemtjänst skulle jag vara tvungen att flytta till Högdalen för att få icke-vinstdrivande hemtjänst! Så kan vi inte ha det. Alliansen valde att inte försvara sin position, gick inte in i debatten, utan röstade tyst ner förslaget. Kanske för att de inte kunde försvara sitt nej. Men då hade de ju kunnat rösta ja!

torsdag 14 juni 2012

Alliansen har inga pengar till ungdomsmottagning i Vantör

Imorgon tas beslut på stadsdelsnämnden om ungdomsmottagningen. Både en skrivelse från oppositionen om en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör besvaras och ett förslag från alliansen om huvudmannaskap, ledning och organisation för Gullmarsplans ungdomsmottagning ska klubbas.

Vi får inte gehör för en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör. Alliansen har inga pengar till förebyggande arbetet bland unga i våra stadsdelar. Pengarna räcker bara till att utöka öppettiderna på Gullmarsplan, vilket också är helt nödvändigt med tanke på att  7-800 ungdomar per år avvisas!

Oppositionen går nu fram med ett utökat förslag om en ungdomscentral i Vantör, som både innehåller en fullvärdig ungdomsmottagning och resurser från barn – och ungdomspsykiatri, friskvård, dietist, studie- och yrkesvägledare etc. De pengar vi satsar idag på ungas hälsa, de pengarna har vi igen imorgon.

Vi tror inte att Gullmarsplans ungdomsmottagning kommer att räcka till, trots mer öppet. Söderort växer och en ungdomscentral i Vantör skulle minska trycket på Gullmarsplan, samtidigt som unga i Vantör och till exempel Fagersjö och Älvsjö skulle få närmare till servicen. 

Bara 15 av de 143 unga under 15 år som kom till Gullmarsplan förra året bor i Rågsved eller Hagsätra. Med en lokal ungdomsmottagning i Vantör når vi fler unga. Vi vill att även unga i årskurs 6 ska få besöka ungdomscentralen. Samarbetet med skolorna skulle också underlättas med en lokal mottagning.

Med förslaget från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna får ungdomarna fler möjligheter att välja en ungdomsmottagning som passar. Med majoritetens förslag får de en mindre.

Följ upp gröna frågor bättre!


Många söderortsbor är mycket engagerade i gröna frågor. Vi tycker att stadsdelsnämnden därför borde prioritera frågorna högre i verksamhetsplanering och uppföljning.  Om detta handlar en skrivelse som vänsterpartiet och socialdemokraterna har lagt i stadsdelsnämnden. Svaret behandlas imorgon.

Vi är inte helt nöjda med svaret. Alla vet att det krävs rejäl uppföljning av politiska beslut om de ska bli verklighet. Vackra mål blir lätt hyllvärmare. Vi vill ha så kallade nämndindikatorer för att mäta kvalitet i parker och grönområden. Eftersom gröna frågor är så viktiga för medborgarna måste de med i risk- och väsentlighetsanalysen. Då tvingas man tänka efter och värdera konsekvenserna om frågorna inte sköts.

Idag är det flera förvaltningar som ansvarar för olika delar av stadsmiljön, vilket gör det svårare att få insyn och påverka. För medborgarna eller den biologiska mångfalden är det viktiga inte vem som ansvarar för träd- och blomsterplantering utan att det faktiskt görs. Staden borde därför ha gröna indikatorer i budgeten.

Att parkplaner, parkprogram och miljöprogram följs måste ingå i den interna kontrollen. Då markerar vi att frågorna är viktiga. Parkskötseln måste följas upp noggrannare. Förutom medborgarundersökningen krävs en fackmässig bedömning. Om stadsmiljön är prioriterad krävs flera uppföljningsmetoder och perspektiv.

onsdag 13 juni 2012

Etapp 3 Rågdalen på G


Vi är många Rågsvedbor som undrat när Etapp 3 för Rågdalen ska komma igång. Parkbänkarna är utslitna och det gröna inte välvårdat. Nu har jag fått svar på min fråga till stadsdelsförvaltningen om hur läget är:

"Upprustningen av den tredje etappen av parkstråket Rågdalen finansieras genom grönkompensation i och med detaljplanen för Trycklåset (överskott av försäljning av mark i samband med exploatering på parkmark). Detaljplanen för Trycklåset ställs ut fram till 13 juni 2012 och har ännu inte vunnit laga kraft, varför finansieringen av upprustningen ännu inte är klar.

Exploateringskontoret är projektledare för upprustningen. Projektet genomförs i samarbete med stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret.

Under hösten kommer troligen program och projekteringshandlingar tas fram. Ett nytt samråd planeras också för att komplettera det underlag som finns 2010. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och att fastighetsbildning och försäljning av mark är klart kan upprustningen påbörjas under våren 2013. "

På min följdfråga om grönkompensationen, som kommer från bostadsbebyggelse på andra sidan Rågsved och inte som tidigare planerats från bebyggelse i södra Rågsved, har jag fått veta att dessa markanvisningar inte blivit av eller att byggherrarna har dragit sig ur, vilket betyder att det saknas finansiering.

Trist att området kring bebyggelsen i Trycklåset inte får grönkompensation. Idag går tiden ut för det utställda förslaget, så det går att skicka in synpunkter till stadsbyggnadskontoret. Självfallet är det bra att Etapp 3 blir av, men bäst vore om även Trycklåset fick sin grönkompensation, till exempel i form av att fällda träd ersätts med minst två nya!lördag 9 juni 2012

Familjedag på Perssons Betong!

Just nu pågår familjedagen på Perssons Betong i Rågsved. Har inte kunnat gå dit ännu idag på grund av alla förslag och uttalanden som jag måste skriva till stadsdelsnämnden ... Men du som har tid, passa på och underhåll er i natursköna Rågsveds friområde. Arrangemanget håller på till kl 22 och på scenen spelar bland annat Rågsvedsbon Carl Brant. Barn från Snösätraskolan har också uppträtt och det har bjudits på ponnyridning för barnen. Kanske jag hinner smita ner en stund förresten ...

Mer Parkteater till Vantör!

Sommar! Parkteater! Javisst, men för vem och var är min fråga? Jag har följt programmen de senaste åren för att se hur många föreställningar som läggs i Vantör. Förra året fick Vantör en (1) föreställning! Då kom clownen Manne till Högdalen. Vuxna fick ingen parkteaterföreställning alls i Vantör, trots ny scen på Perssons Betong. Ändå var 2011 en förbättring jämfört med 2010 då Vantör inte fick något besök alls. Parkteatern spelade nämligen bara på Margaretaparken, i det betydligt mer välsituerade Enskede. Jag bloggade om strukturell diskriminering och skrev insändare i Mitti. Många hörde av sig och höll med.

Så vad händer 2012? Det blir tio föreställningar i Enskede-Årsta-Vantör, vilket är tre fler än 2011. Men hur ser fördelningen ut i stadsdelsområdet jämfört med 2011 då Årsta fick två besök och Margaretaparken fyra. Vantör som socioekonomiskt har det sämst fick ju bara ett besök =minst antal och Enskede som har det bäst= flest besök. Men 2012 får faktiskt Vantör två besök och tre föreställningar! En föreställning i Rågsved med clownen Manne den 13 juni och två föreställningar i Parkleken Stacken i Hagsätra den 8 augusti med Fågel, fisk eller mittemellan. Från noll 2010 till tre föreställningar 2012. Med den ökningstakten har vi kanske sex föreställningar 2013 och tolv 2014. Då börjar det likna något!

Fortfarande får dock välsituerade Enskede dubbelt så många föreställningar som Vantör (och inom Vantör får välsituerade Ormkärr dubbelt så många som Rågsved) medan Årsta blir utan. Däremot får Backen i Östberga besök den 27 juli av Pantominteatern och det är en framgång, för Östberga har inte fått något besök alls tidigare år som jag har följt programmen. Men Enskede-Årsta-Vantör får inte heller 2012 en enda vuxenföreställning av Parkteatern. Det är illa. för vi glömmer inte Fria Teaterns styvmoderliga behandling i anslagsgivningen från kulturnämndens sida. Vi behöver mer kultur i förorterna!

Med tanke på att nästan alla teatrar ligger i innerstaden borde Parkteatern lägga många fler föreställningar i förorterna, framförallt i juli när många är hemma på grund av att de inte har råd att åka på semester. Parkteater i närområdet har alla råd med, eftersom det inte krävs SL-kort och teatern betalas av oss skattebetalare gemensamt! Fiffigt sätt att utjämna kulturella orättvisor på!

Heder åt socialtjänst i Rinkeby som säger ifrån

Idag läser jag ett skakade reportage i DN Sthlm om hur socialtjänsten inte är anpassad till de mycket stora behoven i Rinkeby-Kista. Ledningsgruppen har i en rapport beskrivit hur utvecklingen går åt fel håll och att det nu behövs pengar avsatta till sociala investeringsfonder, som kan användas till ökat förebyggande arbete och tidiga insatser. Heder åt socialtjänsten som vågar ryta till och som tar sin yrkesprofession på allvar!

Självfallet har oppositionen i Rinkeby-Kista påpekat att det behövs mycket mer ekonomiska resurser. Samma gäller Enskede-Årsta-Vantör, där vår reservation till tertialrapporten citerats i DN. Här finns hela reservationen. Vi ville att nämnden skulle begära mer pengar till individ- och familjeomsorgen i 2013 års budget, men fick inte stöd från borgarna. Vi ville också att nämnden tydligt skulle uttala att insatser ska ges efter behov och inte skäras ner på grund av budgetunderskott. Svaret blev några halvkvädna visor.

Det får inte vara så eller bli så som socialchefen Sakir Demirel varnar för i DN-artikeln, att ökade sociala behov leder till ökad tolerans för hur barn har det. Alla barn och unga i vår stad har rätt att få den hjälp de har rätt till enligt lagstiftningen oavsett uppväxtmiljö och bostadsområde!

onsdag 6 juni 2012

Hyllning till Rågsveds friområde

Idag på Nationaldagen vill jag hylla Rågsveds friområde i Sverige. Här möts vi oavsett klass, boendeform, religion, ursprung och ålder. Vårt älskade område är hotat, men ska räddas!

I söndags var jag med på politikervandring hos Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Det är många som vill odla och står i kö till en odlingslott, även folk från andra delar av Stockholm. Köerna till koloniområden i centrala delar är långa och gör att även innerstadsbor upptäcker vårt område. Här i Snösätra finns många nationaliteter samlade kring sitt odlingsintresse. När vi går runt bland de ca 120 lotterna ser vi exempelvis afghanska och kinesiska odlare, med sina intressanta odlings- och komposteringsmetoder. Föreningen håller också på att miljödiplomera sig berättas oss.

Föreningen bildades 1981 men det har funnits lotter sedan 1955. Vi fick se den äldsta lotten, som kom till genom att bonden avdelade en markbit mot ersättning i starka drycker. Här fanns Snösätra Torp som brann ner 1970. Den sista ladan revs 1975, för att ge plats åt en förskola. Tänker att sambandet mellan förr och nu är väldigt nära, när jag hör historien och nutidshistorien om Snösätra. Kräpplagruppen har på ett fantastiskt sätt bidragit till att hålla historien levande, genom att med Rågsvedsbon Jan Karlsson i spetsen anlägga Natur- och Kulturstigen i friområdet.

Jans änka Ritva som fortsatt arbetet i Kräpplagruppen var med på vandringen och kunde berätta mycket spännande från nybyggartiden i Rågsved. Jan som var idrottslärare såg till att Rågsvedsbarnen fick lära sig slalom i backen på Perssons Betong och Högdalstoppen. Han ordnade skidresor till Norge och mycket annat. Ledstjärnan i det ideella arbetet var att det skulle vara nära till idrott och natur. När Natur- och Kulturstigen anlades var det viktigt att man skulle kunna gå runt med vanliga skor och inte behöva stövlar, och så är det än idag.

Snösätra båda koloniområden var hotade av bebyggelse i samband med utredningen kring programmet om sambandet Högdalen Farsta. De styrande borgerliga partierna i stadshuset backade, antagligen för att de insåg att de folkliga protesterna skulle bli för stora. Men bebyggelseplanerna i friområdet går tyvärr vidare, förslaget att bygga nästan 200 kedjehus och stadsvillor ligger fast. Nu naggas det södra koloniområdet i kanterna genom det senaste reviderade förslaget. De flesta husen kommer att läggas på naturmark, och inte på Bråtegränd som det låter ibland.

När vi knyter ihop Snösätras historia från då och nu ser jag det som än mer självklart att Rågsveds friområde måste få skydd som naturreservat. Så många Rågsvedsbarn har sprungit i skogarna och åkt skidor i området, så många äldre Rågsvedsbor och Vantörsbor har så mycket minnen och har så stor glädje av skogen och betesmarkerna än idag. Så många nyinflyttade upptäcker området och vill odla, joggar, spanar på fjärilar, rastar sina hundar, tar sina söndagspromenader, matar fåglar vid dammen. Så många förskole- och skolbarn får sina första lärdomar om naturen i friområdet.

Närheten till naturen är ovärderlig för oss människor. Och den biologiska mångfalden behöver ett starkt skydd, för att inte exploateras bort. Planerna att bygga villor i friområdet måste stoppas. NCC måste gå ur projektet, allt annat är skamligt för ett byggbolag som sponsrar Naturskyddsföreningen.

söndag 3 juni 2012

Ungdomsmottagningen i Rågsved i graven

Varför vågar inte den borgerliga majoriteten stå för att de slutligt lägger ned ungdomsmottagningen i Rågsved? För vi har ju inte haft en fullvärdig mottagning i Vantör sedan 2008. Den filial som inrättades efter nedläggningen av de lokala mottagningarna i Rågsved, Dalen och Skarpnäck som plåster på såren har aldrig fungerat. Lokalen är helt olämplig och öppettiderna har varit minimala. Det har helt saknats styrning och ledning som har kunnat se till att filialen skulle fungera. Verksamheten har dött sotdöden.

På stadsdelsnämnden den 14 juni beslutas om Huvudmannaskap, ledning och organisation av Gullmarsplans ungdomsmottagning, efter förslag från förvaltningarna i stadsdelen och landstinget. Samtidigt besvaras oppositionens skrivelse om att utreda möjligheten att återinföra en fullvärdig ungdomsmottagning i Vantör. Istället för att gå rakt på sak och säga att filialen i Rågsved läggs ned står det att den ska "samlokaliseras" med den "intregrerade" mottagningen på Gullmarsplan. Finns inget annat skäl till detta nyspråk än att borgarna inte vill stå för nedläggningen. Och inte har råd.

I Vantör gör man precis samma misstag som på Järvafältet, där förvaltningskontor och förvaltningsverksamheter läggs ned i ytterområden som Rågsved, Högdalen och Rinkeby, och centraliseras till Kista, Globen och Gullmarsplan. Rinkeby och Rågsved som är stadsdelar som på olika sätt ska prioriteras i ytterstadsarbetet förlorar sina värdefulla kommunala verksamheter. Servicen för de boende blir betydligt sämre, det krävs SL-kort för att ta sig till förvaltningen. Självfallet drabbas de som har det sämst ekonomiskt. Stadsdelarna utarmas på arbetsplatser och det får konsekvenser för det lokala näringslivet i form av sämre kundunderlag.

Gullmarsplan ungdomsmottagning är en av landets största och har fått avvisa 7-800 ungdomar från Öppet Hus. Istället för att ta seriöst på oppositionens förslag om en fullvärdig mottagning i Vantör, som både skulle förbättra servicen i Vantör och avlasta mottagningen vid Gullmarsplan framhärdar den borgerliga majoriteten med att göra Gullmarsplansmottagningen allt större. Nu ska det vara öppet på lördagar och kvällar - om det ordnas pengar vill säga! Istället för att prioritera Rågsved som är sagt och satsa på reguljära förebyggande insatser redan från årskurs sex slår man igen dörren. Och frågan är om Gullmarsplan verkligen kan expandera så att de kan ta hand om alla?

Självfallet handlar det om pengar. "Med nuvarande resurser/budget ges inte utrymme för extra hyreskostnader eller utökning av personal" står det i tjänsteutlåtandet, som en kommentar till att lokalen för filialen i Rågsved kommer att tomställas i augusti inför kommande rivning och nybyggnad av bostäder. Den borgerliga majoriteten i landstinget och kommunen vill inte satsa en krona mer i den ordinarie driftsbudgeten på Rågsved eftersom skatten till varje pris ska hållas nere. Därför tar man överskott och pengar från bostadsbolagen för att visa att man gör något.

lördag 2 juni 2012

Upp till bevis om valfrihet i Rågsved och Hagsätra den 14 juni!

Idag har inte äldre i Rågsved och Hagsätra rätten att välja kommunal hemtjänst! Detta trots den borgerliga majoritetens stolta deklarationer om "valfrihet". Att det har blivit så här är också de styrandes avsikt, eftersom de har uppmuntrat avknoppning till underpris. Vantörs hemtjänst fick köpa Rågsved och Hagsätra hemtjänst bara till priset av inventarierna, vilket efter Jonas Eklunds (MP) förtjänstfulla överklagande förklarades som olagligt. Därefter har företaget betalat ytterligare en summa till staden, dock mycket mindre än marknadsvärdet.

På stadsdelsnämnden den 14 juni finns chansen för alliansen att leva upp till sina paroller åtminstone lokalt. Oppositionen har nämligen på initiativ från vänsterpartiet lagt en skrivelse om att förvaltningen ska få i uppdrag att organisera den kommunala hemtjänsten så att alla äldre i stadsdelsområdet får en verklig möjlighet att välja kommunal hemtjänst. Det kan förverkligas på ett enkelt sätt. Antingen organisera om befintliga hemtjänstenheter till större geografiska upptagningsområden. Hemtjänsten i Högdalen kan även omfatta Rågsved och Hagsätra. En annan möjlighet är att låta hemtjänsten i servicehuset även utföra hemtjänst i ordinärt boende i Rågsved och Hagsätra.

Extra cyniskt är att stora delar av Vantör saknar kommunal hemtjänst, här där vi har så många valdistrikt (kanske alla?) där de rödgröna är i majoritet och även flera valdistrikt där S och V tillsammans har egen majoritet. I mitt eget valdistrikt i Rågsved är till och med Vänsterpartiet större än de fyra allianspartierna. Att just här förneka de äldre möjligheten att välja kommunal hemtjänst är ett slag i ansiktet på folk. För min egen del skulle jag tvingas flytta om jag blir i behov av hemtjänst på äldre dagar.

Det ska bli en spännande debatt på nämndmötet den 14 juni, då vi får se om förslaget att återinföra hemtjänsten och valfriheten i Rågsved och Hagsätra röstas ner eller får bifall! Kom gärna på den öppna nämnden den 7 juni och ställ frågor till moderaterna, folkpartiet och centerpartiet om deras syn på valfrihet! Förresten är stadsbyggnadskontoret där också, så det blir säkert även andra intressanta frågor som tas upp.