onsdag 30 november 2011

Från ungdomsmottagning till volontärer - en intensiv dag!

Ungdomsmottagningen var huvudpunkt på dagens möte mellan sjukvårdsstyrelse city och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Oppositionen i nämnden har länge ansett att det behövs en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved. Idag har vi bara en filial i en olämplig lokal med snåla öppettider som inte lockar många. Nu ska alliansen diskutera hur de vill ha det med filialen och mottagningen vid Gullmarsplan som är överhopad med ungdomar som söker dit. Oppositionen ska också diskutera. Alla är överens att något måste göras.

Jag lyfte också att vi bör tänka större och satsa förebyggande på Rågsved och erbjuda kontakt med ungdomsmottagning redan i årskurs 6.
Inom ramen för Söderortsvisionen borde vi kunna utveckla metoderna för att utjämna skillnader i ohälsa, och lägga grunden i unga år.

På kvällen hade vi information i Nya Rågsveds Folkets Hus för ett stort antal volontärer som ska göra Gemensam Jul till en lika fin upplevelse som de 29 tidigare julaftnarna i Rågsved! Några hade aldrig varit i Rågsved, andra bor här eller i söderort och har varit med flera jular i rad.

Många frågor, många bra förslag, visning av lokalerna, lite spännande tyckte flera att det var att se logen där de klassiska punkbanden bytt om och där de gamla affischerna fortfarande sitter uppe på väggarna.

Ser fram emot att jobba med det här trevliga gänget den 23:e och 24:e december. Det blir nog jul i år också!

tisdag 29 november 2011

Vad händer med ungdomsmottagningen i Rågsved?

Imorgon har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd samrådsmöte med Sjukvårdsstyrelse City. Högst på dagordningen står ungdomsmottagningen. Vänsterpartiet vill ha tillbaka en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved eller möjligen i Vantör om det inte går att hitta bra lokaler. Frågan är vad den borgerliga majoriteten vill. Kanske vi får veta det imorgon.

Gärna affärer på hårda varor men inte på mjuka människor

Idag har Eva Solberg (M) en insändare i Mittisöderort om "Vi vill skärpa kraven på etik hos vårdbolagen" och den har jag bemött i ett svar som jag skickade in ikväll. Vi sitter båda i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och beslutar varje månad om uppföljningar av äldreomsorgen.

Det är återkommande kvalitetsbrister i äldreomsorgen enligt rapporterna, även om det finns enheter som fungerar bra. Själv är jag imponerad av Rågsveds servicehus efter ett studiebesök där för någon månad sedan. När det gäller privat drivna verksamheter har vi svårare att göra något åt bristerna. Personalen har inte heller den grundlagsskyddade meddelarfriheten eller ens rätten till bra arbetsvillkor enligt kollektivavtal.

Det mesta av vår äldreomsorg i Enskede-Årsta-Vantör är konkurrensutsatt och jag konstaterar att det enklaste sättet att få en mer etisk äldreomsorg är att inte låta aktiebolagen driva vård- och omsorgsboenden, servicehus och hemtjänst. Aktiebolag kan göra affärer på hårda varor men inte på mjuka människor.

I grund och botten är det personaltätheten som gör skillnad och den är enligt forskningen lägre i privat driven äldreomsorg. Det finns ett tydligt samband mellan vinstsyftande äldreomsorg, personaltäthet och liggsår. Genom att dra ner på personal kan man göra vinst. Det är lätt att förstå. Och lätt att göra något åt. Om viljan finns.

En förmiddag i miljöteknikens tecken

Imorgon eller rättare sagt senare idag för klockan har passerat midnatt ska jag på frukostmöte om miljöteknik i Högdalens företagsområde. Sedan workshop om samma ämne i samma företagsområde. Återkommer på bloggen och berättar vad det hela handlar om.

Det är Stockholms Business Region Development som bjuder in till Fria Teatern i Högdalen, som måste hyra ut till både ett och annat för att försöka kompensera  pengarna som kulturnämndens borgerliga majoritet dragit in. För en tid sedan hade Bilda Bo hyrt. Förhoppningsvis är det ett bättre ändamål denna gång.

Värt att notera är att stadsbyggnadskontoret kommer och informerar om Program för sambandet Högdalen - Farsta, samma kontor som (tillsammans med exploateringskontoret) inte vill komma till medborgarna i Rågsved! Det är oacceptabelt. Inte att de kommer till Högdalen men att de inte kommer till Rågsved.

söndag 27 november 2011

Fira Gemensam Jul i Rågsved

Idag har jag jobbat med förberedelser för Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, inför planeringsmötet imorgon kl 8.00! Hittills har vi 35 volontärer som har anmält sig, varav de allra flesta är nya. Som tur är har vi också med några veteraner, som vet allt om hur gröten ska kokas och ägghalvorna dekoreras!

Traditionen är inne på sitt 30:e år, så under åren är det många som har hjälpt till på julaftonen. De allra flesta av volontärerna är kvinnor, vilket är något att reflektera över. Många är ungdomar som vill göra något meningsfullt för andra på julaftonen och vi har också hela familjer som är med och hjälper till.

På torsdag kl 17.30 har vi informationsmöte för volontärerna. Kom dit du också om du vill vara med! Sedan ses vi den 23 december för att duka borden, hämta maten, koka äggen, rigga upp fiskdammen och göra allt som går att göra i förväg. På julaftons morgon startar vi kl 9.00 för att fixa med det sista.

Välkommen allihop att fira Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus på julaftonen! Öppet hus för alla startar kl 12.30 och dessförinnan har vi gräddfiler för boende på servicehuset intill.Pers oslagbara recept för en god äldreomsorg

Ulrika Kärnborg skriver utmärkt i dagens Aftonbladet om att "Kontrollnoja ger inte bättre vård och skola". Utvärderingar kostar tid och pengar, personalen känner sig styrd, det kan ge en falsk säkerhet, yrkeskunskapen sätts ifråga.

Vad både Kärnborg och professorn i socialt arbete, Marta Szebehely, säger är att vårdskandalerna med Carema och Attendo i spetsen har åskådliggjort de två olika sorters logiker som möts i en privatiserad äldreomsorg. Social tillit kontra konkurrens. Etik kontra ett låtsasrationellt system.

Istället för att nu bygga upp gigantiska uppföljningssystem är det enda raka att återgå till icke-vinstdriven äldreomsorg, där kommunen är grunden och där ideella stiftelser och kooperativ kan vara ett komplement. Med den grunden lagd vill jag lyfta fram min partikamrat Per Sundgrens recept mot krisen i äldreomsorgen:

"Vill vi ha en bättre äldreomsorg måste framför allt tilliten återställas istället för att vi trasslar in oss allt djupare i ett byråkratiskt och kostsamt system som utgår från misstro. Med tilliten som grund bör sedan tre enkla och självklara principer råda för den goda omsorgen om våra äldre. 

För det första tid. Mycket tid. 
För det andra ska den äldres vilja, behov och önskningar styra hjälpen. 
För det tredje ska vi rekrytera och utbilda personal som tycker om gamla människor och som gärna lyssnar på dem. 

Problemet, det stora problemet är förstås att detta kommer att kosta pengar. Men om vi säkert vet att våra pengar verkligen går till vård är nog de flesta av oss beredda att betala."


lördag 26 november 2011

Heja Jonas som inte ger sig!

Nu polisanmäls Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för avknoppningarna av halva Årstas förskolor och hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra, där väl fungerande verksamheter under den förra borgerliga mandatperioden såldes till extremt underpris mot oppositionens tydligt uttryckta vilja.

Att våra argument mot försäljningen både av förskolorna och hemtjänsten var riktiga bekräftades senare när regeringsrätten i en dom slog fast att försäljningen av hemtjänsten var olaglig, efter ett överklagande av dåvarande ledamoten i stadsdelsnämnden Jonas Eklund (MP). Och nu polisanmäler Jonas hela saken.

Enligt Aftonbladet gäller förundersökningen grov trolöshet mot huvudman. Det är skam att politik måste bedrivas med juridik för att olaglig privatiseringspolitik ska kunna stoppas. Numera kallas avknoppningar för personalövertagande och i värdet ska goodwillvärde och kundstock räknas med, inte bara möblerna.

Nu blir det intressant att se om stockholmarna får rätt. För det är alla som i generationer byggt upp förskolan och hemtjänsten i vår stad som är förlorare på avknoppningarna. Alla tiotals miljoner i subventioner som den borgerliga majoriteten gett enskilda företagare i Årsta och Vantör tillhör rätteligen folket.


torsdag 24 november 2011

Programarbete för Sambandet Bromma-Ösermalm efterlyses!

Naturområden ställs mot bostäder i Stockholm. Så gick tongångarna på områdesmötet i Rågsved igår. Vi måste bygga 200 villor i Rågsveds friområde för att ge bostäder till alla som vill flytta till Stockholm sa moderaterna. Det lät närmast som en naturlag att man måste bygga i friområdet. En helt felaktig motsättning, vilket Naturskyddsföreningen argumenterar mot i sin replik "Bygg både fler höga hus och fler naturreservat" på artikeln "Vi måste våga bygga mer i grönområden" skriven av Handelskammarens VD Maria Rankka och KTH-professorn Göran Cars i DN den november.

Naturskyddsföreningen föreslår att goda kollektivtrafiklägen (finns inte i friområdet) ska utnyttjas bättre för att bygga höga hus, men att närliggande natur fredas som reservat. Exploaterad mark kan användas mer intensivt genom att bygga tätare och på hårdgjord mark som vänsterpartiet föreslår. Titta på sambandet Rågsved-Högdalen. Utred möjligheterna att bygga mera längs den bullriga barriär som Rågsvedsvägen är mellan stadsdelarna, genom att bland annat överdäcka Magelungsvägen. Bygg bostäder på den stora parkeringen utanför Högdalshallen, med parkeringen under marken.

Nej, naturområden i fattiga områden ska bebyggas medan naturområden i rika områden fredas är en rättare beskrivning av motsättningarna. Fattiga stadsdelar ska förtätas medan rika fredas. Det beskriver Per Sundgren mycket bra i sitt yttrande över programmet Högdalen-Farsta, "Detta är en klasspolitik riktad mot den befolkning som de styrande tycker att de kan strunta i." 

Att staden gör naturreservat av Årstaskogen och Älvsjöskogen men inte i Rågsved är inte en tillfällighet. Samma när staden inte bygger hyresrätter i de välbärgade områdena där befolkningstätheten är låg. Liksom Naturskyddsföreningen frågar jag:"Varför inte dela större tomter och omvandla stora lägenheter till flera mindre"?  Inte burdust och brutalt utan med områdesplanering och samråd i stadsdelar med mycket stora trädgårdstomter och jättelika våningar. När en fastighet säljs i lämpligt läge köper staden. Så kan områden förtätas med flerfamiljshus och flera lägenheter.

Vad sägs till exempel om ett programarbete för Sambandet Bromma- Östermalm? Eller Sambandet Södermalm-Enskede?

Klasspolitik att bygga i friområdet - yttrande från Per Sundgren

Har fått lov att lägga ut Per Sundgrens yttrande om bebyggelse i Rågsveds friområde på bloggen.

"Jag bor sen drygt 30 år i Högdalen och ett av mina strövområden är Rågsveds friområde och Magelungens stränder. Under denna period har önskemålen framförts från rågsvedsbor att avveckla förråden på Bråtegränd och göra hela området till ett grönområde för rekreation och utevistelse. Att nu omöjliggöra detta genom nybebyggelse är ett svek mot en stadsdel, vars befolkning inte hör till de gynnade i denna stad. Grönområdet har varit en av kvaliteterna för mig som Högdalsbo, men i ännu högre utsträckning för många rågsvedsbor. Bebyggelsen innebär att detta område inskränks kraftigt. Den helhet av ängar med betande får och kor, ekbackar och våtmarker som nu fungerar allt bättre genom vidtagna åtgärder kommer att gå förlorad. Eftersom jag varit politiskt verksam kan jag dessutom konstatera att nästan all ny bebyggelse sker i hyreshusområden medan villaområden konsekvent skonas. Detta är en klasspolitik riktad mot den befolkning som de styrande tycker att de kan strunta i."

För övrigt strömmar mejlen in från förtvivlade Rågsvedsbor som beskriver sina naturupplevelser i friområdet och den stora olycka som de känner över förslaget. Moderater, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater, ta in kritiken och lägg förslaget på hyllan!
Massiva protester i Rågsved

Läs Epsteins Stockholm idag, han rapporterar från områdesmötet i Rågsveds Folkets Hus igår kväll. Moderaterna och folkpartiet i stadsdelsnämnden mötte en massiv mur av protester när de skulle försvara byggplanerna i friområdet, även från folk som röstade moderat.

Att folk är så arga är förståeligt. Inte bara för att deras älskade promenadväg i Kräppladalen föreslås bli bilgata randad av kedjehus utan också för att det inte har varit samrådsmöte i Rågsved. Överhuvudtaget har hela samrådsprocessen präglats av brister när det gäller att ta vara på Rågsvedsborna synpunkter.

Vänsterpartiet har stödjer förstås Rågsvedsborna och har lämnat ett mycket kritiskt yttrande i stadsdelsnämnden. Jag har också själv som Rågsvedsbo lämnat ett yttrande som jag skrivit om här.

onsdag 23 november 2011

Rågsved X två på onsdag

I eftermiddag information i Rågsved från stadsdelsförvaltningen om verksamhetsplanen 2012. Får se vad det innebär. Den budget som antogs i fullmäktige var ingen höjdare. Tippar att det strukturella underskottet består i socialtjänsten. Förskolan, får väl som vanligt täcka det svarta hålet!

Privatiseringarna fortsätter trots att den aktuella debatten efter Koppargården lyft fram att forskningen visar att det saknas orsakssamband med kvalitet och valfrihet, som ju är borgarnas inriktningsmål för välfärden. Blir en rejäl reservation från vänsterpartiets sida när vi beslutar i frågan i december.

Och sedan på kvällen blir det områdesmöte i Rågsved. Det känns minst sagt avslaget efter den senaste tidens besvikelse hos många av oss Rågsvedsbor över att stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret vägrat att lägga ett samrådsmöte i Rågsved om programarbetet Högdalen-Farsta.

Ju mer jag tänker på ju mer skandalöst tycker jag det är. Den viktigaste stadsmiljöfrågan i Rågsved så länge jag bott här och det är iallafall över 30 år utan ett samrådsmöte i området. Så här skulle man alrig kunna behandla boende i Mälarhöjden eller Enskedefältet. Men Rågsved kör man över utan att blinka.

måndag 21 november 2011

Vänsterpartiet Vantör laddar om

Ikväll hade vi styrelsemöte i Vänsterpartiet Vantör i Hagsätra. Det var roligt att kunna adjungera en entusiastisk ny medlem till styrelsen! Självfallet diskuterade vi de hyperaktuella frågorna i stadsdelsnämnden om Programmet för Högdalen-Farsta och läget i äldreomsorgen. Rågsveds friområde värnar vi om! Det är en av punkterna i vårt 25-punktsprogram att göra området som nu hotas av villabebyggelse till naturreservat.

Vänsterpartiets nationella höst- och vinterkampanj om äldreomsorgen är verkligen väl tajmad, även om tanken var att fokusera på visioner och vad vi ville snarare än på vanvården i Carema-boenden och de osunda drivkrafter som finns i riskkapitalägd äldreomsorg. Det är äldres behov och inte vinsten som ska styra!

Nu rustar vi oss för kongress och medlemsmöte i december för att diskutera de viktiga kongressmotionerna. Jag har tillsammans med en kamrat från föreningen fått förtroendet att vara kongressombud från Vantör. Till våren planerar vi att komma ut igen med vårt fina röda tält i Vantör, mer om det senare!
söndag 20 november 2011

Personal personal personal

Konkurrensutsättningen har iallafall satt fokus på kvaliteten försvarade sig folkpartiet på stadsdelsnämnden i torsdags, då vi diskuterade äldreboenden som alla hade kvalitetsbrister - både intraprenader, entreprenader och kommunalt drivna boenden. Jag åberopade då Marta Szebehly som pekat på internationell forskning om att stora vinstdrivande koncerner riskerar kvaliteten med sitt ekonomiska fokus.

En stor svensk studie från 2007 har också enligt Szebehely visat att icke-kommunala boenden hade cirka 10 procent lägre personaltäthet, fler timanställda och färre heltider. Kan vara i underkant eftersom vinstsyftande bolag inte skiljts från non-profit-organisationer. Och Marta säger så här i DN samma dag som nämndmöte:

"Mellan 2000 och 2009 minskade de offentliga resurserna till äldrevården med 6 procent, samtidigt som antalet äldre ökade med 9 procent, enligt professorn i socialt arbete Marta Szebehely, vid Stockholms universitet.Per 80-åring har därmed var sjätte krona försvunnit ur äldrevårdens budget. – Det är jätteallvarligt av en rad skäl. När pengarna minskar så här hotas ju kvaliteten."
 
Att konkurrensutsättningen pressat priser råder alltså inget tvivel om. Dagens Samhälle nr 40 skriver att konkurrensutsättningen pressat priserna både i kommunen och privata företag, men har inte lett till utveckling av verksamheten. Den slutsatsen drar Ola Mattisson, Lunds universitet, som gjort forskningsöversikten Erfarenheter av konkurrensutsättningen på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Marta Szebehely varnar också för A och B-lag i äldreomsorgen. Lågutbildade äldre får allt mer hjälp av anhöriga, fast de inte vill, medan äldre med bättre resurser köper privat hjälp. För vi som tror på jämlikhet är det en utveckling som måste vändas. Så länge de borgerliga styr i stad och land lär vi inte får stopp på vinstdrivande företag i äldreomsorgen, som när vänsterpartiet ansvarade för äldreomsorgen i Stockholms stad 2003- 2006, måste fokus handla om att mäta, men mäta rätt saker och det handlar till stor del om:

1. Personaltäthet - den ska vara hög
2. Personal som arbetar heltid - de ska vara många
3. Personal som är timanställda - de ska vara få

Som Marta Szebehly säger "Det viktigt att den som hjälper en vet vem man är och vad man behöver.".  Och det är inte gratis. Börja med att ta bort jobbskatteavdraget så att vi får tillbaka miljarderna till statskassan. Där gör de bättre nytta för våra äldre än i våra privata plånböcker. För vi vill ju ha ett jämställt samhälle, även på ålderns höst.lördag 19 november 2011

Äldrepengen gör saken värre

Nu lanserar moderaterna i Stockholm stadshus äldrepengen som lösningen på vanvården i äldreomsorgen. Om detta skriver DN idag. Vänsterpartiet är mycket kritiska till detta sätt att smita undan de grundläggande problemen med aktiebolag i äldreomsorgen.

I DN får förslaget kritik från Roger Mogert (S). Han radar upp nackdelarna, här med kommentarer från mig:

1. Staden får mindre kontroll i pengsystem. Carema kan inte hindras att komma in, om de uppfyller kraven för auktorisation enligt LoV, lagen om valfrihet. I dagens system kan politikerna i kommunen bestämma att inte upphandla enligt LoU, lagen om offentlig upphandling. Det är det som moderaterna nu gjort när det gäller den femte centralupphandlingen av vård- och omsorgsboenden. Kundval förutsätter att gamla röstar med fötterna men det gör de inte. Enligt forskningen passar inte ekonomisk teori in i äldreomsorgen.

2. Staden kan inte hindra Carema från att köpa upp de eventuella mindre företagen som klarat auktorisationen. De äldres val av ett mindre företag som omsorgsgivare innebär alltså ingen garanti för att till exempel slippa riskkapitalbolagen. Trots Borgs aviserade skärpta regler hittar de säkert också nya kryphål. Enligt forskningen har små företag sämre lönsamhet än de stora och riskerar att försvinna. Redan idag dominerar Carema och Attendo. Det handlar med andra ord om önsketänkande från moderaternas sida.

3. Det är väldigt svårt att bli av med de företag som missköter sig. Jämför den privata förskolan vars ägare dömdes till 3,5 års fängelse för grovt skattebrott, men där det tog 1,5 år innan den rättsliga processen var klar. Under tiden var staden tvungen att betala ut förskolepeng till ägaren. Det här vill moderaterna lösa med lagstiftning. Det är ett sätt att smita undan. Här är inte moderaterna trovärdiga, varför har man inte redan ändrat på lagen med tanke på de negativa erfarenheterna från förskolan?

4. Äldre demenssjuka flyttar inte på samma sätt som föräldrar kan flytta barn om de är missnöjda med förskolan. Exemplet Nallebjörn i Årsta ges i DN. Där missköttes förskolan efter ett ägarbyte och föräldrarna flyttade sina barn till andra förskolor. Nallebjörn lades ner. På detta problem är moderaternas svar den nya inspektionsenheten som ska granska oftare och bättre. Om riskkapitalets enorma resurser ska matchas krävs en gigantisk byråkrati. Det är väl inte där vi vill ha äldreomsorgens pengar?Administrationen skulle ju minska med borgarnas politik ...

Vi ville häva avtalet för Enskede Nya Servicehus

I torsdags föreslog vänsterpartiet och socialdemokraterna en förtida hävning av avtalet med Carema som driver Enskede Nya Servicehus, eftersom bristerna enligt uppföljningen pågått i mer än 10 veckor. Vi ville att en plan skulle tas fram för ett snabbt övertagande i egen regi. Förslaget röstades ner av den borgerliga majoriteten.

Att inte hälso- och sjukvårdspersonal följer riktlinjer som gäller för dokumentationen och som är överenskomna i avtal ser vi som allvarligt. Det handlar om våra äldres trygghet. Redan vid avtalsförlängningen förra hösten - som oppositionen gick emot - fanns brister i att säkra hälso- och sjukvårdens journalföring för våra sjukaste äldre samt brister kring rutiner om nutrition och riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring.

Det är dags att sätta ner foten och hävda de äldres rätt att i alla lägen ha en god omsorg. Äldreomsorgsbolagen tjänar grova pengar på äldreomsorg, vare sig de ägs av riskkapitalbolag eller andra vinstdrivande aktiebolag. Bolagen har råd att anställa tillräckligt med utbildad personal.

För övrigt anser vänsterpartiet att äldreomsorgen bedrivs tryggast i kommunens regi. Det har stöd i forskningen. En stor studie från 2007 visar att det är 10 procent lägre personaltäthet, fler timanställda och färre heltidsanställda i icke kommunala boenden jämfört med kommunala.

Det finns ett klart samband mellan vinstsyftande företag, personaltäthet och liggsår. Internationella studier visar att de stora företagens fokus riskerar kvaliteten. Små företag har lägre avkastning och kommer förmodligen att försvinna. Forskaren som står för denna information heter Marta Szebehely, Stockholms universitet.


torsdag 17 november 2011

Rågsved osynligt när borgarna tycker till

Inte ett ord om Rågsved i den borgerliga majoritetens särskilda uttalande i stadsdelsnämnden ikväll när vi behandlade Program för sambandet Högdalen - Farsta. Kan vara ett medvetet osynliggörande av konflikten mellan natur- och rekreationsvärden i Rågsveds friområde och det planerade kedjehus- och stadsvillabebyggelse. Det man inte talar om finns inte.

I debatten sa moderaterna att det inte är jättekatastrof att bygga i friområdet. Grönkompensation kan göras genom en ekodukt över Magelungsvägen. Centrumen får mer kunder, vi får fler bostäder, strandpromenaden lyfts fram. Folkpartiet ville ha en stadslik miljö, bryta barriärer, göra det lättare att ta sig mellan Högdalen och Rågsved, kunna rasta hunden i friområdet ... så gick snacket.

Kanske vill man inte reta upp Rågsvedsborna genom att skriftligen betona att man vill bygga nästan 200 bostäder i ett unikt område mot mångas djupt kända vilja. Den som vill veta vad moderaterna och folkpartisterna och centerpartisten tycker om byggplanerna måste läsa tjänsteutlåtandet. Det räcker inte att läsa protokollet. Det man inte skriver ut finns inte.

En annan tolkning är att man vill lämna en dörr öppen. Dämpad ton utan de gamla argumenten att villor ska integrera Rågsved gör det lättare att backa om den folkliga vreden blir för stark. Istället välmenande skrivningar om att bygga samman Högdalen och Farsta, Magelungsvägen som barriär för djuren och Spårväg Syd som sammanbindande länk för Söderort.

De tio förslagen till platser att bygga bostäder och företagshus som boende i Rågsved förslagit dissas av moderaterna. Inget nytt, inget användbart. På Bråtegränd ska kontrakten förlängas tre månader i taget, trots beslut om avveckling. Istället för att riva skjulen och börja sanera! Staden vill inte att det ska stå tomt sägs argumentet vara ... sådana beslut spär på politikerföraktet.

En fundering från mig är att om villorna inte ger underlag för kollektivtrafik i friområdet, hur ska de då kunna välsigna Rågsved Centrum med ökat kundunderlag av mer än marginell betydelse? Att gång- och cykelvägen mellan Högdalen och friområdet underlättat tillgängligheten verkade inte vara känt. Att många redan idag rastar sina hundar i friområdet också en nyhet.

På mötet ville jag att nämnden skulle begära ett samrådsmöte i Rågsved, ny annonsering och utsträckt samrådstid, och lyfte att annonsen för öppna nämndsmötet var sen och tjänsteutlåtandet inte tillgängligt dagen innan mötet enligt mejl från Kräpplagruppen. Det sista skulle förvaltningen undersöka och återkomma om. Det första hade nämndordföranden redan mejlat stadshuset om!

Slutsatsen? Fortsätt att protestera, skriv remissvar till stadsbyggnadskontoret, om moderaterna i stadshuset lyssnar på sin nämndordförande kanske vi till och med får ett samrådsmöte i Rågsved!

onsdag 16 november 2011

Marta säger sanningen om den privatiserade äldreomsorgen

Lyssnar på Marta Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot omsorg vid Stockholms universitet i programmet Om privata intressen i äldrevården i Studio Ett. Det borde alla politiker göra.

Marta berättar om en äldreomsorg som byggde på tillit när kommunen drev den, och som blev överraskad av vinstintressen när de släpptes in av alla utom Vänsterpartiet som var emot. Varför det har varit så lätt för kapitalet att komma in i äldreomsorgen reder hon också ut.

Vi har ett enklare regelverk, mindre uppföljning, generösare finansiering. Och så bred politisk enighet, förutom Vänsterpartiet förstås, till skillnad från i Norge där socialdemokraterna har varit mycket mer kritiska. Allt detta har berett marken för riskkapitalisterna som kom in i stor skala omkring 2005.

Nu behärskar Carema och Attendo halva äldremarknaden i Sverige. Politikerna får svårt att styra och kostnaderna drivs upp berättar Marta Szebehely. Kundvalet som privatiseringen av äldreomsorgen bygger på, utgår från ekonomisk teori om att konkurrens ökar kvaliteten.

Problemet är bara att gamla sköra orkeslösa  äldre har svårt att välja äldreboende när det ofta i akuta situationer behöver en snabb plats. Alla har inte anhöriga som kan hjälpa till. Alla anhöriga har inte kunskap att hjälpa till. Det riskerar att bli en klasskillnad där de informerade blir vinnare.

Sedan kan inte heller gamla rösta med fötterna. Man vet vad man har men inte vad man får. Det är få demenssjuka som byter. Teorin stämde inte. Om att äldreomsorg inte passar att upphandla pratade Jens Holm, riksdagsledamot för V, också om på ett bra sätt i samma program.

Allt som Marta berättade visste vi ju, möjligen förutom den internationella utblicken, argumentar vi ju om varje gång vi har ett äldreboende på upphandling till exempel i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Ska bli spännande att höra hur tonerna går på torsdag ...

tisdag 15 november 2011

Naturens under i friområdet

"Hur kan ni bara ha tanken på att förstöra, riva ner, vårat Naturvårdsområde." Så började ett mejl från en Rågsvedskvinna som kom ikväll. Det var ställt till ansvariga politiker i facknämnderna och stadsdelsnämnden.

"För mig och många andra är det en lungnande mental plats att komma till, att få se de djur som finns kvar, uppleva naturen, andas frisk luft och bara få känna lungnet. Ska tala om en händelse som jag fick uppleva för något år sedan.

Jag tog en promenad med min hund "Givetvis kopplad" så får jag helt plötsligt se en Rådjursget med sina kalvar, jag såg henne och hon såg mig. Hon stampade med hoven för att varna sina kalvar att det var otryggt för dom, dom la sig ner, och geten stog och avvaktade på vad som skulle hända, en normal reaktion hos djuren, när vi människor kommer in på deras revir.

Det var en ynnest för mig att få uppleva detta ögonblick, jag blev glad och lycklig.

Vad kommer att hända när ni går in och skövlar deras mark, ska vi inte få ha kvar några djur i vår natur? Har ni hört Sven-Bertil Taubes Änglamark? Lyssna på den och tänk efter vad budskapet i den uppmanar.

Så nu ber jag er att inte bygga en massa hus och vägar på Rågsveds naturvårdsområde. Det svider i mitt hjärta när jag tänker på vad som skall hända. "Människan är det största Odjuret"

Alltså INGET BYGGE!"


Hennes beskrivning fångar verkligen varför det är så viktigt för oss Rågsvedsbor att ha kvar friområdet i orört skick. Självfallet svarade jag henne att jag delar hennes uppfattning.

Jag kräver ett samrådsmöte i Rågsved!

Jag blev imorse uppringd av en mycket upprörd medborgare som var djupt intresserad av stadsdelsnämndens informationsmöte i torsdags, där stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret informerade om Programmet för sambandet Högdalen-Farsta, men totalt missade det på grund av att stadsdelsnämnden inte hade annonserat detta i tid.

Se Kräpplagruppens hemsida: http://krapplagruppen.wordpress.com/2011/11/14/vi-hangde-inte-med/

I grunden är det stadsbyggnads- och exploateringskontoren som har klantat sig genom att lägga det enda samrådsmötet om programmet i Fagersjö, därtill annonserat så att det inte framkom att Rågsveds friområde berördes.

Jag anser att stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör nu måste kräva att stadsbyggnadskontoret ordnar samrådsmöte i Rågsved, annonserar ordentligt och i god tid och sträcker ut samrådstiden. Det är oacceptabelt ur demokratisk synvinkel att inte ha ett samrådsmöte i Rågsved som genom planerad bebyggelse berörs så mycket av förslaget.

Som en nödlösning kan man kanske tänka sig att stadsbyggnadskontoret kommer till områdesmötet den 23 november i Rågsved. Men då krävs snabba puckar, eftersom det bara är en vecka dit.

Månadsrapporten

Minus 18,4 mnkr i Enskede-Årsta-Vantör för sociala barnavården, missbruksvården, stödet till personer med psykisk ohälsa, socialbidraget och stödet och servicen till personer med funktionsnedsättningar.

Sån tur då att det finns 14 mnkr kvar i förskolan, fritiden och kulturen att låna plus 8 mnkr i administrationen och äldreomsorgen. Kontentan blir budgetbalans, eller till och med ett litet överskott.

Något halvår kan det väl gå bra att hjälpas åt över verksamhetsgränser. Men år efter år? Eller som medvetna prioriteringar, en riktig satsning, som inte handlar om att fylla svarta hål.

Det stora felet är att vår stadsdelsnämnd får för lite pengar till de sociala frågorna, och att när mer socialbidrag betalas ut än vad nämnden fått från stadshuset, då blir andra verksamheter lidande.

Vi skulle till exempel kunna ha mer öppet på fritidsgårdarna och fler fältassistenter om de sociala frågorna fick en budget som går ihop. Med tanke på det ökade drogbruket bland unga vore det bra.

Idag är vårdbudgeten för barn och unga intecknad till 109 procent. Socialbidraget går 8 mnkr minus. Om de svarta hålen fylldes med ordinarie budget skulle förskolan och fritiden behålla sina pengar.

Med vänsterpartiets budget skulle stadsdelsnämnderna få en halv miljard kronor mer, vår nämnd många miljoner kronor till. Vi medborgare bidrar med lite mera skatt. Svårare är det inte.

måndag 14 november 2011

Hyresgästmakt - ja tack!

Bor du som jag i hyresrätt, och gillar det, men gärna vill ha mer att säga till om? Då har jag ett tips inför helgen. Kom till seminariet "Hyresrätten är en attraktiv boendeform – men det kan bli ännu mer attraktiv" i ABF-huset på lördag, kl 12.30 - 14.00. Det är Socialistiskt Forum som arrangerar. Värt ett besök!

PS Ta med dig grannen! DS
Idel positiva röster om Rågsveds friområde

En kall novembersöndag och ändå var det många ute och promenerade i Rågsveds friområde idag. Jag gick ner en stund för att titta när en film spelades in till Youtube om vad folk tycker om friområdet och vad man tycker om att det planeras uppåt 200 bostäder i kedjehus och stadsvillor.

Kräpplagruppen och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening samlade in namn för att göra området till naturreservat istället för att bygga sönder naturen. Alla som gick förbi var positiva till friområdet, ingen sa sig vara rädd och otrygg och de som inte hade skrivit på förut gjorde det nu med självklarhet.

Folk kom förbi i en jämn ström, promenerandes, joggandes, med barn, med hundar, med cykel! Att påstå att området är dåligt besökt är märkligt, alla är förstås inte i området samtidigt men räknar man alla som passerar under en dag så kommer vi nog upp i många hundra personer.

Särskilt roligt var att en hel del unga människor gick förbi, nyinflyttade i Vantör och hade upptäckt området mer av en slump än av riktad information. Självfallet borde varje hyresvärd informera nyinflyttade om närheten tll friområdet, för motion, rekreation, nöje och stillhet.

söndag 13 november 2011

Caremas drift av gruppbostäder i Vantör


I dessa "Carema-tider" passar jag på att "reclaima" oppositionens reservation i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd den 20 oktober om uppföljning av Vantörs Gruppbostäder och entreprenadsavtalet med Carema. Den borgerliga majoriteten hängde inte på vår kritik.                              

 Reservation
  1. I huvudsak bifalla nämnden förvaltningens förslag till beslut. 
  2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med en rapport senast i januari 2012 om hur Carema Orkidén AB anpassat sin verksamhet så att den inte längre bedrivs på ett avtalsstridigt sätt.
  3. I det fall Carema ej som utlovat efter den 1 november 2011 fullt ut använder stadens dokumentationssystem ParaSol uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till uppsägning av avtalet.
  4. Genomföra kontroll om Carema följer HSL vid samtliga enheter vilket redovisas i rapporten i januari.
  5. Uppdra till förvaltningen att se över möjligheten till vite.
Samt därutöver anföra
Grunden i förhållandet mellan nämnd och entreprenör är avtalet. Den mest basala nivån är att avtalet ska uppfyllas. Man kan i årets uppföljning konstatera att entreprenören inte uppfyller avtalets krav på dokumentation i stadens system ParaSol. Muntligen har vi fått besked om att detta ska vara korrigerat senast 1 november 2011.

Vi anser att ett flertal delar som inte är uppfyllda i årets avtalsuppföljning är så pass stora och olösta att verksamhets- och avtalsuppföljningen bör ses över, innan det kan godkännas och läggas till handlingarna. Det är anmärkningsvärt att förvaltningen vid sin tidigare avtalsuppföljning (2010) gjorde en helhetsbedömning att verksamheten bedrevs enligt avtalet, eftersom man nu upptäckt att social dokumentation/ journalanteckningar hela tiden sedan 2009 gjorts i ett annat system än det som krävs enligt avtalet. Dessutom finns genomgående brister i genomförandeplanerna och ett flertal andra brister, bland annat utveckling av ”Bemötande, respekt och integritet”.

Det måste finnas ett uppföljningssystem som är tillräckligt transparent och jämförbart över staden för att ansvariga politiker ska kunna uppfatta verksamheternas innehåll och avtalsföljsamhet. Detta är också viktigt för företagen, det ska löna sig att vara ett företag vars tjänster överensstämmer med Stockholms stads uppdrag och avtal. De årliga verksamhetsuppföljningarna är nämndens verktyg för att kontrollera att entreprenörer följer ingångna avtal samt tillämplig lagstiftning och regelverk. Det är därför viktigt att dessa följs upp och vidtagna åtgärder efter påpekande återrapporteras till nämnden, vid mindre allvarliga påpekanden vid nästkommande års uppföljning. Det är vid dessa återrapporteringar som nämnden kan besluta om eventuella åtgärder gentemot entreprenören.

Det är även viktigt att granskningarna sker på ett över åren jämförbart sätt så att nämnden kan se förändringar över tid och samtidigt ge förvaltning och entreprenörer ett överskådligt arbetsmaterial.

2010 genomfördes den första uppföljningen efter verksamhetsövertagandet. Förvaltningen kunde då notera följande behov av åtgärder:

-          Genomförd kvalitetstillsyn på samtliga enheter
-          Kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare
-          Köksansvarig med utbildning på samtliga enheter
-          Utbildning i förflyttningsteknik för samtliga medarbetare
-          Undertecknade genomförandeplaner ska förvaras i boendes inneliggare

I årets uppföljning finns ingen notering vare sig i ”protokollet” eller i tjänsteutlåtandet huruvida dessa påpekanden har åtgärdats av entreprenören eller följts upp av förvaltningen. Det är en stor brist.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Den anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. HSL har inte kontrollerats i tre av fem gruppboenden, detta är väldigt anmärkningsvärt. När vi frågat förvaltningen varför det inte gjorts, så har förklaringen kommit att MASen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) inte hade möjlighet att närvara vid denna uppföljning. Vi anser att uppföljningen inte är komplett förrän det som enligt avtalet ska uppföljas är gjort.

Dagens Carema

Och vad står det i DN om Carema idag? Ja, den frågan ställer jag mig numera om morgnarna och säkert många med mig. Efter artiklarna om Koppargården strömmar tipsen in till DN.

Idag beskrivs bland annat hur en praktikant  reagerat på att en döende man inte fick extravak utan sattes framför teven i Caremadrivna Korsnäsgården i Falun. Istället för att tacka anklagades praktikanten för att bryta mot tystnadsplikten. Den klausul om meddelarfrihet som fanns i avtalet med Falu kommun hjälpte inte.

Liknande klausuler finns i centralupphandlade vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad, men de verkar också vara något som ser fint ut men inte har någon verkan i praktiken. Den uppfattningen har vi i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fått från Kommunals företrädare. Klausulen är en papperstiger.

När vi i vår stadsdelsnämnd tidigare har begärt information om hur dessa klausuler följs upp har vi fått veta att man inte följer upp hur de fungerar i praktiken. Mot ägare som finns till bara för att göra så stora vinster som möjligt, vinster som till varje pris inte ska beskattas i Sverige duger inte menlösa klausuler.

DN:s Söndagskrönika med Wolodarski innehåller skarp kritik mot Carema som "välfärdens vandaler", även om krönikören inte inser att så snart marknadskrafterna släppts in i välfärden (för den delen även ett hårdare ekonomiskt tryck på kommunalt driven välfärd) så står det i motsättning till att sätta behovsprincipen främst.

Självfallet betyder avslöjandena om Carema att alla verksamheter som de driver i vår stadsdelsnämnd måste synas mycket noga. 

lördag 12 november 2011

M:s skenargument för att bygga i Rågsveds friområde

Marksanering offras i regeringens budget skriver Jens Holm idag på DN:s Sthlm Debatt, med anledning av en tidigare DN-artikel om förorenad mark i bland annat Vinterviken. Regeringen har dragit ner 59 mnkr i saneringsbudgeten för 2012 och 230 mnkr för de kommande tre åren. Staten lämnar därmed över allt mer av ansvaret för marksanering till marknadskrafterna.

Finns möjlighet att tjäna grova pengar kan mark saneras, inte annars tydligen. Rågsveds friområde kan tas som exempel. Här har NCC fått en tidig markreservation och uppenbarligen kommit fram till att de kan tjäna pengar. I förslag till program för Sambandet Högdalen-Farsta föreslås nämligen att 165 kedjehus och 30 lägenheter i stadsvillor ska byggas mitt i friområdet, delvis på förorenad mark i Snösätra industriområde och delvis i fina slänter mot Kräppladiket och som "randbebyggelse" mot kolonierna och festplatsen Perssons Betong.

I stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande över programmet som ska upp till beslut om yttrande nästa torsdag står att "exploatering med småhusbebyggelse i friområdet är en förutsättning för att möjliggöra en avveckling av Snösätra företagsområde som är ekonomiskt hållbar". Med mer pengar för marksanering i regeringens budget borde läget vara ett annat, om det verkligen handlar om pengar. Enligt Naturskyddsföreningen kan marken dock saneras till en billig penning genom att plantera växter som tar upp föroreningar. På stadsdelsnämndens öppna möte i torsdags frågade jag särskilt om detta och fick svaret att det säkert är möjligt att sanera billigt, men att uppdraget är ett helt annat.

Tjänstemän från exploaterings- och stadsbyggnadskontoren betonade nämligen att det finns ett starkt politiskt - läs borgerligt, moderat, folkpartistiskt, centerpartistiskt, kristdemokratiskt - tryck att bygga villor i Rågsved. För att rättfärdiga ingrepp - på ett betydligt större område än den förorenade marken - i ett unikt grönområde lyfter man fram behovet av marksanering. Ett skenargument eftersom marken kan saneras billigt utan att bygga villor.

Ett annat argument som behöver synas noga i frågan om exploateringen av friområdet är det påstådda behovet av villor i Rågsved. Den som varit i Rågsved och i friområdet är blinda om de inte ser alla villor som har byggts upp de senaste 20 åren längs kanten till friområdet på Huddingesidan. Det är bara några minuters gångväg från hyreshusen i Rågsved till villagatorna. Nog finns det gott om alternativa boendeformer i närområdet. Argumentet att det behövs villor är således också ett skenargument.

Så frågan återstår om varför villor prompt måste byggas i Rågsveds friområde. Kanske moderaterna har behov av att kunna säga att de gör något för att minska segregationen och de orättvisa levnadsvillkor som råder i många delar av staden. Att förstöra stora delar av ett högt uppskattat naturområde är definitivt fel väg att gå, det ökar istället segregationen, det borde alla sansade människor förstå. Även om de är moderater.


fredag 11 november 2011

Caremastoryn fortsätter

Carema skatteplanerar bort en halv miljard per år enligt nya uppgifter från Ekot. Finns ingen anledning att svenska kommuner ska låta ett sådant företag sköta äldreomsorgen! Det förstår ju en barnunge att de stora pengarna måste tas från sånt som behövs i vården och omsorgen. Som personal, blöjor, kompetensutveckling, hygienartiklar. Och för den delen, DN-prenumerationer ...

Vänstern håller sig framme

I stadsdelsnämnderna i Söderort sticker vänsterpartisterna ut! Av de olika partiernas representanter är vi de som är mest aktiva i sociala medier, enligt en undersökning som Tidningen Årsta/Enskede respektive Tidningen Liljeholmen/Älvsjö har gjort. Kul! Passar på att i min lista över röda bloggar länka Sebastian Wiklunds blogg, min partikompis och ledamot i Älvsjö stadsdelsnämnd.

Först Carema. Nu Cosmos. Vad härnäst?

Hörde just på TV4 om en vårdskandal i ett äldreboende i Västerås som drivs av KOSMO, Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB. Lystrade eftersom jag vet att det företaget snart kommer att driva Årsta vård- och omsorgsboende efter en centralupphandling som Stockholms stad nyss avslutat.

Inslaget handlade om en anställd som hotas av uppsägning efter att ha slagit larm om missförhållanden. Ledningen för företaget förnekar samband med anmälan. Jag menar att det finns alla skäl i världen att omgående skärpa lagstiftningen, så att anställda har samma rätt att larma om vanvård oavsett vilken arbetsgivare de har. Det är ju de äldres behov som ska skyddas, inte företagets. Men det brådskar. Idag avskaffas den grundlagsskyddade yttrandefriheten - inte genom grundlagsändring - utan smygvägen genom den dogmatiska privatisering som har pågått i Stockholms stad de senaste fem åren.

KOSMOS är inget litet företag. Enligt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2009-05-01 - 2010-04-30 har KOSMO femton helägda dotterbolag och två hälftenägda bolag. Ett av dessa Äldreliv i Stockholm AB driver Enskededalens servicehus på uppdrag av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Att den borgerliga regeringen är den bästa garanten för fortsatta vinster i privat äldreomsorg står utom alla tvivel. I redovisningen sägs att "Fortsatt regeringsinnehav för alliansen leder till att huvudagendan för ökad valfrihet kommer att bestå.... Framtidsutsikterna är goda ... påtagligligt hur hela riskkapitalmarknaden allokerar kapital till våra segment.... den finansiella risken fortfarande är relativt låg... Huvudsakliga investeringar är dessutom finasierade med åtagande från beställaren."

Enligt min uppfattning finns inga ursäkter för att äldreomsorg inte alltid ska drivas med äldres väl och ve och allmänintresset som ledstjärna, utan att förmörkas av återkommande vårdskandaler till följd av att vinstintresset alltid måste få sitt i vårdaktiebolagen. Den är naiv som jämställer privat vård med kommunal vård, det går inte att likställa eftersom syftet med verksamheten i grunden är helt olika.

Läs mer hos Stockholmsvänstern om DN-debatten om Carema och vinster i vården, bland annat en artikel av Lars Ohly och Ann-Margarethe Livh.

Säg upp avtalen med Carema

Nu skrivs det om Carema varje dag i pressen. Det är som att proppen dragits ur, efter DN:s reportage om Koppargården. Anställda och anhöriga vågar (många dock anonymt) börja berätta om den ena inhumana sparmetoden efter den andra. Kan man inte spara på personal och utbildning blir det blöjor och hygienartiklar.

Visst kan det momentant bli bättre med nya chefer men i grunden kvarstår riskkapitalbolagens affärskoncept. Tjäna så mycket pengar som möjligt.

Om vi ska ha en äldreomsorg som styrs av äldres behov måste riskkapitalbolagen och andra vinstdrivande företag bort från äldreomsorgen.

torsdag 10 november 2011

Rågsved Dalen Stureby

Rågsved. Dalen. Stureby. Öppna nämndmötet kretsade kring högaktuella frågor i dessa tre stadsdelar, som rör människors vardag och känslor så djupt att man faktiskt bryr sig om att komma och lägga fram sin sak för lokala politiker. En sådan här kväll levandegör demokratin och demokratins brister, och visar konkret hur viktigt uppdrag vi har som stadsdelsnämndspolitiker.

Förslaget att bygga villor i Rågsveds friområde, tidigare påtänkt som naturreservat, diskuterades länge och väl. Vantörsborna kritiserade att inget samråd hållits i Rågsved och begärde förlängd samrådstid och ny annons som informerar tydligt om planerna att bygga 165 kedjehus och ett antal stadsvillor. Stadsbyggnadskontorets och explaoteringskontorets företrädare sa ofattbart ett blankt nej till att ordna ett nytt möte.

Sakkritik om att spara området av miljöskäl sa man inte emot, man erkände en konflikt men menade att man hade ett fint underlag för att kunna föreslå bebyggelse på de minst värdefulla platserna. Vi fick veta att det finns ett starkt politiskt tryck på att bygga småhus i Rågsved, något som en moderat i nämnden instämde i under hänvisning till en förskolechef i Rågsved. Ingen av de närvarande Rågsvedsborna gav uttryck för samma uppfattning. Andra tycks veta bättre än vi som bor här.

Själv frågade jag tjänstemännen hur de såg på möjligheten att sanera den förorenade marken på Bråtegränd genom att till en billig penning plantera särskilda växter enligt Naturskyddsföreningens förslag. Svaret var att det var mycket möjligt men inte låg inom deras uppdrag. Den föreslagna bebyggelsen i övrigt motiverades med behovet av att kunna betala en meandring av Magelungsdiket. Det är illa att en rik stad som Stockholm är så fattig att man inte har råd med miljöåtgärder.

Kaos i Dalen sedan ett par år tillbaka togs upp i ett medborgarförslag och boende från området talade väl om behovet av en samordning av insatser i Dalen för att komma tillrätta med nedskräpning, otrygghet och biltrafik på gång- och cykelvägar. 117 boende hade skrivit under ett upprop och det framkom tydligt att bostadsrättsomvandlingen inte gjort Dalen till en bättre plats att bo i, tvärtom. Ingen aktör tar längre på sig samordning av vare sig snöskottning eller belysning.

Den försämrade sociala miljön i Dalen stämmer illa med de glättade visioner om ökat ansvarstagande för sitt område vid omvandling till bostadsrätter som har målats upp av den borgerliga majoriteten i stadshuset. Kommunen måste ta på sig ansvaret för samordningen när andra brister menade Dalenborna helt riktigt. Allvaret stod klart för hela nämnden och områdesmöte i Dalen utlovades.

Allmänna förskolan i Stureby som föreslås integreras med vanliga förskolan och öppna förskolan som flyttas till Tussmötevägen var sista frågan ikväll. Föräldrar som vill ha kvar allmänna förskolan i egna lokaler och föräldrar med barn på förskolan Blå Kullen som vill ha en samlad 5-årsgrupp i allmänna förskolans nuvarande lokaler argumenterade var och en för sin sak. De fortsatte diskutera efter mötet. Förhoppningsvis närmade de sig varandra. Vi som nämnd beslutar nästa torsdag, och föräldrarna informerades om att de kan fortsätta att höra av sig med synpunkter tills dess.

onsdag 9 november 2011

Vad händer på Enskede Nya servicehus?

En avtalsuppföljning av Caremadrivna Enskede Nya servicehus finns med på stadsdelsnämndens handlingar till nästa sammanträde. Detta ärende läste jag nu ikväll och skickade iväg några frågor till förvaltningen inför kommande genomgång av ärendena.

Bland de brister i uppfyllelsen av avtalet med staden som noteras i ärendet finns att journaler för boende inskrivna i hemsjukvården som innehåller lagstadgad journalföring bara finns "delvis" vid årets uppföljning (gjordes i slutet av april). Denna brist fanns också vid uppföljningen förra hösten.

Precis när jag läst klart ser jag i Aftonbladet att det skrivs om Rut som bodde på just Enskede Nya servicehus. Hon dog av blodförgiftning efter liggsår, två månader hann hon bo på servicehuset! Fallet är anmält till Socialstyrelsen. Bra, men även vi i nämnden måste följa upp detta!

tisdag 8 november 2011

Skärp Lex Sarah - bra men räcker inte!

DN skriver på ledarplats om behovet av skärpning av Lex Sarah. Klart det krävs stort civilkurage att anmäla missförhållanden - även om man ska enligt lagen - till chefen. Kritik som ofta faller tillbaka på samme chef. En chef som i Caremas fall visat sig ha både aktieposter och feta bonusprogram att värna om...

Enligt DN fick Socialstyrelsen knappt in tio anmälningar enligt Lex Sarah under år 2010. DN pläderar för att anställda borde kunna göra anonyma anmälningar och det direkt till Socialstyrelsen. Plus att man borde få ett skydd mot att arbetsgivaren efterforskar och straffar den som har anmält. Självklara krav tycker jag.

I grunden krävs dock mer personal om vi ska få en god omsorg. Och en öppenhet som bara finns i kommunen och inte i aktiebolagen. Det krävs också att alla skattepengar till äldreomsorgen verkligen går till de äldre och inte till vinster i privata fickor. Dessutom måste företagen betala skatt i Sverige. Utan skatt ingen äldreomsorg!

Program som trasar sönder istället för att bygga upp

Bra att Mittisöderort idag ger rejält med utrymme åt Programmet "Sambandet Högdalen-Farsta"och även att Naturskyddsföreningen har en insändare i samma fråga. Jag har ägnat helgen åt att läsa programmet, som jag tycker handlar mer om att trasa sönder viktiga gröna samband än att skapa bra nya samband.

Den villabebyggelse som planeras i friområdet kommer inte att stärka samband i Rågsved. Snarare handlar det om att stärka samband med Huddinges villaområden mycket nära Stockholmsgränsen. Villor som redan nu byggts utan hänsyn till naturen i friområdet. Lovar att villaområdet har arbetsnamnet Snösätra eller Magelungens strand snarare än Rågsved dito!

Det viktiga sambandet Rågsved - Högdalen bryr man sig inte alls om att utreda, trots att det är ett samband som tydligt behöver förstärkas och där man kan bygga bostäder utan att ta av det högt uppskattade friområdet. Men det idag så negativa sambandet längs en trist väg lämnas åt sidan.

Jag vet inte vem som kläckte idén till programmet om att utveckla sambandet Högdalen- Farsta, men tänker att det finns givetvis skäl till att så mycket fortfarande är obebyggt längs Magelungsvägen. Det handlar bland annat om behovet av rejäla skyddsavstånd till verksamheter inom Högdalens industriområde.

Likväl finns skäl för varför inte Rågsveds friområde är bebyggt. Det har liksom Fagersjöskogen varit föremål för naturreservatsbildning i enlighet med Översiktsplan 1999, vilket också omtalas i programmet. Lika lakoniskt konstateras dock att "I dagsläget finns inget sådan uppdrag."  Inte oväntat med tanke på det som beslutades på senaste moderatstämman om naturreservat.

I mångt och mycket känns programarbetet som ett ganska omöjligt uppdrag. Förslaget som läggs är omgärdat med en hel del förbehåll. Och det kan inte " ..uteslutas att programförslaget i vissa delar kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. Framförallt har området söder om Magelungsvägen stora natur- och rekreationsvärden .."

Det finns mycket mera som jag reagerar på i programmet och som jag ska ta upp i mitt remissvar. Kan här inte låta bli att nämna att man vill skapa "landskapspark" i ett område med så unika naturvärden att det varit tänkt som "naturreservat". Jag kallar det skenmanöver som ska narra Rågsvedsborna att gilla det hela.


Gärna granskning men först en rejäl kommunalisering!

Bra att Carema och andra som driver äldreboenden ska granskas av Socialstyrelsen. Inte en dag för tidigt med tanke på att riskkapitalbolagen länge tillåtits driva äldreboenden. I Enskede-Årsta-Vantör har vi både servicehus och vård- och omsorgsboende som drivs av Carema.

Jag utgår från att Socialstyrelsen också granskar gruppboenden för funktionsnedsatta, som även de i allt högre grad drivs av riskkapitalbolag och andra privata intressen.

Det mest effektiva vore dock att kommunerna inte tillåter vinstdrivande verksamheter i omsorgerna. Både personal och vårdelever på "insidan" har tidigare larmat om vad som händer när ekonomiska intressen styr mer än äldres behov. Trots att staden gör uppåt 500 kontroller årligen av äldreboenden kommer vi för sent. Vem tror att det i grunden och på ett hållbart sätt blir bättre bara med fler kontroller?

Det ligger i kapitalets logik att ständigt hitta nya vägar att maximera vinsten. Spara blöjor, spara mat, spara städning, spara utbildning, spara personal ...

Stockholms stad måste bygga upp en gigantisk uppföljningsbyråkrati för att hålla jämna steg. Och detta till och med utan att ens forskningen visat att det har blivit ett dugg bättre med privatiseringen!

Problemet i äldreomsorgen är att alliansen sätter driftform före kvalitet. Allt ska konkurrensutsättas. Istället borde pengar och kraft satsas på att göra äldreomsorgen bättre i kommunens drift, där insynen är betydligt bättre, personalen mer skyddad av lag och avtal och snöd vinning inte styr.

måndag 7 november 2011

Rågsved i vårt hjärta

Nu har även Epstein varit ute i friområdet, på mötet vid dammarna som bästa Eva Haglund har ordnat.

Det borde ingå i alla beslutsfattares arbete och ansvar att på plats och ställe skaffa sig en uppfattning om de värden som står på spel, när ett område som varit tänkt till naturreservat plötsligt kan bebyggas och den hälsosamma tystnaden brytas sönder av en bilväg där historiens vingslag ännu idag kan kännas.

Som framgår av Epsteins krönika och i många andra sammanhang är Rågsvedsborna inte mot bebyggelse. Tvärtom är vi mycket väl medvetna om att ungdomar och hemlösa behöver ett hem, precis som du och jag. Det finns 10 förslag på plater i Rågsved lämpliga att bygga på, sammanställt av bästa Vivianne Lagerman i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Inte med kedjehus som planeras i friområdet - det ger inga bostäder till unga och hemlösa utan kapital - utan med hyresrätter.

Jag är så stolt över att vara Rågsvedsbo. Över alla fantastiska människor som arbetar för vårt områdes bästa. Över vår vidunderliga natur som behöver finnas kvar för våra barnbarn.

Kom hit du också nästa söndag klockan tio.

söndag 6 november 2011

Morfar överlevde men många röda avrättades

Kan efter att här i Helsingfors ha sett filmen byggd på Kjell Westös Där vi en gång gått, inte låta bli att tänka på min morfar, Karl Theodor Långström, som slapp ut ur de vitas fångläger efter tre månader. Han var som fattig torpare och skomakare på de rödas sida men kom ut med hänvisning till att han var en god arbetare, inte hade varit ledare och hade 13 barn att försörja.

Min mamma har berättat att de vita kom hem till deras torp och frågade efter vapen, och hotade att skjuta barnen om de inte berättade var gevären fanns. Morfar hade lika gärna kunnat bli skjuten på fläcken, de vitas hämnd var oresonligt hård. Tyvärr hann jag aldrig träffa morfar, han dog innan jag föddes. Att Kjell Westö lyfter fram den här mörka sidan i Finlands historia behövs verkligen.

torsdag 3 november 2011

Bakläxa för demokratin att hoppa över Rågsved i samrådet!

Rågsveds friområde föreslås bebyggas med närmare 195 bostäder och stadsbyggnadskontoret anser inte att ett samrådsmöte behöver hållas i Rågsved. Det räcker med möte i Fagersjö och en kort stund på öppna nämndmötet nästa torsdag vid t-bana Globen. Bara de mest initierade visste och förstod att friområdet berördes av de mötesdagar som hölls i Fagersjö. Övriga Rågsvedsbor var ovetande, eftersom annonseringen inte heller lyfte fram att friområdet berördes. Till och med jag som är väldigt intresserad av friområdet missade samrådet. Vilken skillnad det hade varit om vi haft ett möte även i Rågsved, med tydlig information om vad som ingick i samrådet! Jag menar att det här samrådet ska underkännas för Vantörs del. Gör om! Gör rätt!

tisdag 1 november 2011

Våga prata skatt - uppskatta hemtjänstpersonalen!

Det är hårt i äldreomsorgen idag. Samstämmiga röster på V-Enskedes möte om äldreomsorgen vittnade om att det yrke man en gång valt förändrats kapitalt. De biståndsbedömda minuterna räcker inte till för den sociala biten. Att lirka med Nisse som inte vill duscha, att ha tid att lyssna in behov.

När man för tjugo år sedan fylldes av yrkesstolthet över att Nisse accepterat att duscha och mådde bra, accepterar man lättat idag att Nisse nekar duschen och "sparar" in femton minuter i ett dagsschema som redan har för få minuter till de 15-18 äldre som ska besökas varje dag.

Har man anhöriga får man den bästa omsorgen säger de som jobbar länge i hemtjänsten. Äldre utan anhöriga får betala med sin biståndsbedömda tid till de andra. Lika illa kommunalt som privat, men de som arbetar privat har otryggare anställningar. De som gjort en Lex Sarah mister jobbet i många fall.

Dystra perspektiv! Lägg till att det behövs 150 000 nya vårdbiträden och undersköterskor för att klara äldreomsorgen till 2030 så inser var och en att något måste göras. Vem ska vårda mormor när dagens slitvargar i hemtjänsten går i pension och de unga flyr vårdutbildningarna?

Jag menar att vi måste våga prata skatt igen! Att betala skatt är att ge en skatt till andra och oss själva den dagen vi behöver till exempel äldreomsorg. Om ordet skatt är positivt laddat i skattkammare och skattkista, då ska vi också kunna fylla skatt på inkomst och kapital med samma positiva laddning!

Vänsterpartiets Ann-Margarethe Livh berättade på mötet att hon och Torun Boucher nyligen lagt en motion om att bättre arbetsförhållandena i hemtjänsten. Det kostar skatt, men den oskattbara äldreomsorgspersonaln behöver den uppskattningen! Flera arbetskamrater, lön som motsvarar det krävande arbetet och att bli lyssnad på som personal vore en bra början!


Småföretagare, hör av er!

Snart företagarråd i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Företagarföreningarna är inbjudna till forumet för samarbete kring det lokala näringslivet, utvecklingsfrågor, tillståndsfrågor, byggplaner med mera. Idag är företagarlotsen från Stockholm Busieness Region Development med.

En av de viktigaste frågorna som jag ser det är att våra lokala förortscentrum ges möjligheter att överleva. Då får också småföretagarna bättre chanser att utveckla sina företag och förortsborna förbättrad service av olika slag.

Skandalaffären med Boultbee gjorde ju inte saken bättre ... Ser fram emot att så småningom läsa handelsutredningen som har tagits fram för att ligga till grund för programmet för Högdalens centrum.

Om du som läser detta är småföretagare i Enskede-Årsta-Vantör, hör gärna av dig till mig med dina tankar, kritik, ros och ris och konstruktiva förslag!