fredag 28 februari 2014

Inte klokt att bygga i Rågsveds friområde!

          Med en dåres envishet fortsätter alliansen att skriva fram ärenden om exploatering i Rågsveds friområde. Trots höga naturvärden och starka protester från Rågsvedsbor. Löftet att inte bygga på koloniområdena är glömt. Idag kom tjänsteutlåtandet från exploateringskontoret om att markanvisa ytterligare 60-80 lägenheter (30-40 radhus med två lägenheter per radhus) som bostadsrätter till BoKlok Housing AB som också får ta över markanvisning för 12 radhus/kedjehus från Arkitektmagasinet som backat ur. Som NCC också gjort. Läs mer här: http://krapplagruppen.wordpress.com/2014/02/28/137-hus-blir-nu-minst-167-hus/

Argumenten är samma gamla dåliga, som att byggandet skulle vara en del av att stärka sambandet Högdalen-Farsta eller ge ett tillskott av småhus som sägs saknas i området. Att Huddinges stora villaområden ligger någon minuts gångväg från friområdet räknas tydligen inte. Inte heller att naturvärdena i Rågsveds friområde är högre än både Älvsjöskogen och Årstaskogen som är beslutade att bli naturreservat (även om det är en del oklarheter särskilt om Älvsjöskogen). Rågsveds naturvärden är tydligen av sämre sort än mer välsituerade områdena. Inte lika bevaransvärda.

Och BoKlok backar uppenbarligen inte, namnet till trots. Precis som förutses i tjänsteutlåtandet kan staden räkna med överklaganden. Miljökunniga hävdar att planerna inte klarar en miljöprövning i högsta rätt.  Därför är det inte särskilt klokt att framhärda med planerna. Och så har vi val i september. Om oppositionen vinner, vilket allt tyder på, stoppas planerna. S, V och Mp har ställt sig bakom förslaget om naturreservat. Så klokast är att ägna utredningstid i stadens tjänst till att bygga på mer lämpliga områden. Exempelvis vänsterpartiets förslag om Rågsveds Allé, läs mer här: http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2014/ragsveds-alle-var-vision/


onsdag 26 februari 2014

Hela Älvsjöskogen till naturreservat!

Älvsjöskogen skulle bli naturreservat. Men nu finns oro för att den del av skogen som ligger i Vantör och har de största naturvärdena lämnas utanför. Logiskt? Ja, om det finns planer att exploatera Östra Älvsjöskogen. Väljarna har rätt att få klara besked från alliansen. Innan valet.

söndag 23 februari 2014

Rågsveds allé, Hardemogatan mot pendelstationen


Så här ser Vänsterpartiet Vantörs vision för Rågsveds allé ut, vid Hardemogatan mot nya pendeltågstationen. Verksamheter som idag finns i de låga husen får nya lokaler i bottenvåningen mot gatan, där studios, verkstäder etc. samsas med bostäder. Ett stråk genom stationen binder ihop Hardemogatan med Magelungsvägen, skateparken, Cyklopen, Högdalstoppen, sjön Magelungen och Rågsveds friområde.

Så här trist det det ut idag när vi ser vyn från Hardemogatan mot Rågsveds centrum. Det är stora asfaltytor med upplag från olika verksamheter. Förr fanns här arbetsmarknadsverksamhet, flyktingmottagning och ungdomsmottagning, samtliga nedlagda och flyttade sedan alliansen kom till makten. Nu är det en grå, ruffig bakgårdsmiljö som inte lockar till promenader men skulle kunna bli en levande kreativ miljö med vår vision.

Läs också mitt tidigare blogginlägg, med foto och skiss för Rågsveds allé -Rågsvedsvägen med utblick mot Högdalen. Och se alla skisser och fotografier på Stockholmsvänsterns blogg.http://www.stockholmsvanstern.se/blog/2014/ragsveds-alle-var-vision/ Rågsveds allé är också vårt förslag till fler bostäder i Rågsved, utan att bygga radhus i Rågsveds friområde.

Nästa lördag håller vänsterpartiet Vantör torgmöte i Högdalen och där kan vi prata mera om visionen.Vi ses!

tisdag 18 februari 2014

Rågsveds allé - Vänsterpartiets Vantörs vision!

Så här ser Vänsterpartiet Vantörs vision för Rågsveds allé ut, när vi står och tittar från Rågsved mot Högdalen! Med grönska och 630 nya bostäder - 230 student- och ungdomsbostäder -  får vägen en trevlig och trygg sträckning, vare sig vi går, cyklar eller åker buss. En liten bit bort har vi Rågsveds pendeltågsstation som kopplar ihop pendeltågen med tunnelbanan och busstrafiken. Med en extra uppgång till tunnelbanan i Rågsved blir det närmare att gå till pendelstationen, där också bussar kommer att gå förbi.

Så här ser vägen och omgivningen ut idag ... en grå, bullrig och hård trafikmiljö som vi som ofta promenerar och cyklar mellan Rågsved och Högdalen gärna vill slippa. Idag är vägen en stor barriär mellan Rågsved och Högdalen, som har biltrafiken i centrum och inte fotgängaren och cyklisten. Vi vill ha en välkomnande entré till Rågsved, och ett grönstråk som läker ihop Vantör.

Läs gärna också artikeln om Rågsveds allé i Mittisöderort idag och senare på Stockholmsvänsterns blogg, där vi imorgon hoppas kunna publicera alla våra skisser och fotografier som visar visionen om Rågsveds allé, i kontrast till den hårda trafikmiljön idag.

Rågsveds allé är vårt förslag till fler bostäder i Rågsved, utan att bygga radhus i Rågsveds friområde!

Galleri Rågsveds allé - bygg här och inte i Rågsveds friområde!

  söndag 16 februari 2014

EU-migranterna är inga främlingar

Det värsta är likgiltigheten, sa Hans Caldaras på demonstrationen idag som utlysts i solidaritet med de fattiga EU-migranterna i Högdalen, som avhyses imorgon om någon skulle vara kvar som inte flyttat med hjälp av ideella krafter eller accepterat hemresan som Stockholms stad gett. 

Titta åtminstone på tiggaren uppmanade Caldaras, bekräfta att hon är människa. Vilken skam det är att Europa idag inte kunnat lösa fattigdomen och misären. Caldaras vet vad han talar om. Som barn var han med om att avhysas från plats till plats i Sverige.

 
Romer och andra från kåkstaden i Högdalen gör det för att överleva. De vill arbeta i Sverige, för att försörja sig och familjen. Vår rika stad och vårt rika land måste hitta sätt att bidra till detta. Det handlar om boenden till överkomliga kostnader, hjälp till arbetsmöjligheter, sjukvård etc.
 
Läs i Expressen om misären i hemlandet Rumänien. Demonstrationen visar att omtanken lever i vår stad. Johanna från Cyklopen sa det viktiga om att EU-migranterna inte är några främlingar. De är vänner. Cyklopens närmsta grannar. Där umgås man, laddar telefoner och hämtar vatten. 
 
Vi behöver mer medmänsklighet, inte mindre är en summering av demonstrationens budskap. Bara för att lagarna inte räcker, kan vi inte strunta i människorna. Då får vi ändra lagarna. Då får vi vara mer medmänskliga än lagarna kräver. Vi kan inte stå och titta på.

fredag 14 februari 2014

Var står alliansens lokalpolitiker i frågan om Östra Älvskogen?


Älvsjöskogen och Rågsveds friområde är två av våra gröna pärlor i Vantör. Att kampen står het om Rågsveds friområde ska exploateras, eller som jag vill, skyddas som naturreservat har väl inte gått någon förbi. Det blir en valfråga, liksom Älvsjöskogens framtid tyvärr också verkar bli. 
Signaler från Naturskyddsföreningen Stockholm respektive Naturskyddsföreningen Söderort till oss i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör tyder nämligen på att Östra delen av Älvsjöskogen kan ställas utanför det naturreservat som staden har beslutat om. Detta trots att östra Älvsjöskogen, i Vantör, har de högsta naturvärdena och att Älvsjöskogens naturvärde också ligger i dess storlek.
Lokalmedia skriver om detta, läs här. Jag har bloggat härhär och här om Älvsjöskogen och oron hos boende i Ormkärr och Hagsätra att Östra skogen lämnas utanför ett naturreservat. Lars Sterneby, ersättare för vänsterpartiet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och jag har nu lämnat in en insändare till Mittisöderort om vad som händer med Älvsjöskogen. Vi anser att det är självklart att hela skogen ska bli naturreservat. Vår fråga är var alliansens lokalpolitiker står.
 

Läget ljusnar för Gullmarsplans beroendemottagning


Fick ett glädjande mejl på eftermiddagen om Gullmarsplans beroendemottagning, där både brukare och personal under några månader har svävat i ovisshet om vad som ska hända.
 
Nu är alla samverkande parter - enheten för psykiatri på Avdelningen för närsjukvård, Capio Maria , Psykiatri Södra Stockholm och stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck - överens om att ta fram förslag på uppdaterad överenskommelse för 2014-2015, efter den som gick ut i december.  Tills annat beslutas av styrgruppen ska mottagningen ha kvar samma bemanning och organisation som idag.
 
I den här frågan har också vänsterpartiet och socialdemokraterna lagt en gemensam skrivelse i stadsdelsnämnden, med våra tankar om vad som behöver göras.

tisdag 11 februari 2014

Bättre kollektivtrafik i Östberga!


Det kom ett brev till stadsdelsnämnden. Avsändare var Östbergabor som tröttnat på att inget händer med kollektivtrafiken. Tillsammans med vänsterpartiets trafikpolitiker i landstinget. Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin samt Vänsterpartiets ordförande i Årsta, Anders Djerf skrev jag därför en insändare om hur vänsterpartiet ser på kollektivtrafiken i området.
 
Vänsterpartiet är positiva till utbyggnad av tvärbanan mot Östberga och vill att landstinget kommer igång med en förstudie. Vi har också två förslag på kortare sikt om förbättrad kollektivtrafik:

* Öppna en ingång till Årstabergs pendeltågsstation från söder/partihallarna. Det ger kortare avstånd från Östberga. Det behövs också en trygg gångväg till stationen, troligen en gångbro.

* Snabba direktförbindelser med buss till Gullmarsplan och Liljeholmen.

Vänsterpartiet i landstinget kommer att ta upp Östbergabornas behov av bättre kollektivtrafik. Förslagen presenteras tillsammans med Vänsterpartiet Årsta på öppet hus torsdagen den 27 mars kl 18.30 i Östbergaskolans matsal. Alla är välkomna med önskemål och synpunkter på kollektivtrafiken!

 

söndag 9 februari 2014

Program mot rasism i Enskede-Årsta-Vantör


Skrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Program mot Främlingsfientlighet och rasism i Enskede-Årsta-Vantör
Rasismen och främlingsfientligheten blir allt mer synlig i Stockholm och de södra förorterna. Under hösten har det förekommit flera misshandelsfall, trakasserier och skadegörelse med tydliga kopplingar till den nynazistiska Svenska motståndsrörelsen. Bland annat under sociala oron i maj 2013 greps ett flertal personer med bakgrund i rasistiska organisationer. I Kärrtorp angreps i december 2013 en fredlig demonstration av nazister, joggande kvinna blev nerslagen på Nytorpsgärde och över de södra stadsdelarna sprider sig rasistisk propaganda, hakkors och andra rasistiska/nazistiska symboler.

Om Stockholm och vår stadsdel ska fortsatt vara öppet och tolerant och där alla invånare kan känna sig trygga och där de demokratiska värderingarna genomsyrar stadsdelen krävs att politiker och personal inom verksamheterna aktivt tar kamp för de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Vi förtroendevalda och anställda i Stockholms stad kan aldrig acceptera att någon människa utsätts för hot och våld på grund av etnicitet, kön, sexualitet, religion eller politisk åskådning.

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förbyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst så har vi som individer ett ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

      Vi föreslår mot bakgrund av den ökande närvaron av nazism, rasism och främlingsfientlighet att
1.   
Förvaltningen redogör för de åtgärder som i 2014 års verksamhetsplan vidtas mot nazism, rasism och främlingsfientlighet inom respektive verksamhet 
      2.    Ett förslag till lokalt program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet arbetas fram och presenteras på medborgarmöte, fritidsgårdar, öppna förskolor samt remitteras till föreningslivet
3.   
Stadsdelsnämnden fattar i samband med tertialrapport 1 eller före sommaren beslut om program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet
4.   
Nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och kränkande uttalanden ska alltid bemötasParvin Araghi (S)                                                 Rosa Lundmark (V)

Bred samhällsinsats behövs i RågsvedSkrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

En samhällssatsning behövs i Rågsved
Vi har nåtts av det plötsliga beskedet att Rågsvedsskolan ska lägga ner årskurs 5- 9 från hösten och kvarstå som F-4 skola. Informationen till oss har inte kommit någon officiell väg utan via sociala medier. När nedläggningen av två tredjedelar av mellanstadiet och högstadiet togs upp på presidiet den 31 januari av vice ordföranden kände varken stadsdelsdirektören eller nämndordföranden till det. Vad som händer med Rågsvedsskolan är mycket viktigt ur stadsdelsnämndens perspektiv, eftersom skolan är viktig i närområdet.

Det finns flera segregerande och samverkande orsaker till att Rågsvedsskolan genom åren har tappat elever och därmed fått allt sämre möjligheter att driva skolan på ett hållbart sätt. Förslaget att verka som modellskola har stupat av ekonomiska skäl. Stockholms stad har inte agerat i tid och inte kraftfullt nog för att skolan skulle få förutsättningar att ge alla elever den kunskap de har rätt till. Barn från resursstarka familjer har bytt skola eller aldrig valt den.

Många elever på Rågsvedsskolan idag har det tufft, i och med arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet i familjerna. Självfallet påverkar det kunskapsresultaten och tryggheten i skolan. Liknande förhållande gäller för förskolorna i området, som har fått förstärkning genom föräldrastöd i förskolan. Något liknande behövs i skolan.

I och med nedläggningen av fem årskurser i Rågsvedsskolan blir det lediga lokaler, som måste användas för att främja utvecklingen i Rågsved. Att öppna förskolan äntligen flyttar dit är mycket efterlängtat, även om det borde ha genomförts för flera år sedan. Staden borde nu undersöka om fler verksamheter som kan stödja en positiv utveckling i Rågsved kan lokaliseras till tomma lokaler i skolan - exempelvis SFI-undervisning och verksamhet för att fånga upp ungdomar 16-18 år som varken går i skola eller arbetar.

Vad Rågsved behöver är en samlad och lokalt förankrad samhällsinsats där medborgare, föreningslivet och offentliga aktörer tillsammans tar fram vad som behöver göras för att främja Rågsvedsandan och levnadsförhållanden för barn, unga och vuxna. Den
uppifrånstyrda Söderortsvisionen har inte lyckats vara den samlande kraften som behövs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

att en lokalt initierad och bred samhällsinsats startas i Rågsved

att stadsdelsförvaltningen snarast kontaktar Rågsvedsskolan i syfte att komma fram till ett lämpligt sätt att erbjuda ett gediget socialt föräldrastöd i skolan.

att stadsdelsförvaltningen samarbetar nära med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen sant SISAB om möjligheten och lämpligheten att förlägga verksamheter i Rågsvedsskolan som stärker familjernas utbildnings- och arbetsmarknadsmöjligheter.Rosa Lundmark (V)                                 Parvin Araghi (S)

Gruppbostad på Handelsvägen - ja, men på bättre plats!Skrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Bättre placering av planerad gruppbostad på Handelsvägen
Stadsdelsnämnden beslutade förra året att utreda möjligheten att inrätta en gruppbostad och servicebostäder för LSS-boende på Handelsvägen 186 i Svedmyra. Då framgick inte att beslutet skulle betyda att andra hyresgäster måste flytta. Inte heller att den enda utgången till skogen fanns på våningen där gruppbostaden planerades. 

Fastigheten består av två delar. Dels en extremt tillgänglig del med lägenheter anpassade för personer med funktionsnedsättningar och reguljära bostäder, dels en del med genomgångsbostäder för ungdomar.
När hyresgästerna fick reda på beslutet kom de till nämnden och kritiserade beslutet och även informationen till dem som hyresgäster. Det blev tydligt för oss hur unik fastigheten är ur ett tillgänglighetsperspektiv. Protesterna ledde till ett möte med alla aktörer i slutet av 2013, vilket ska följas upp på ett möte 11 mars. Ett förslag på mötet var om gruppbostaden kunde inrättas i den del med genomgångsbostäder för ungdomar som inte är tillgänglighetsanpassad. 

Vi anser att det självklart är viktigt att inrätta flera gruppbostäder, men att det inte bör göras genom att minska antalet tillgängliga lägenheter i övrigt, vilket är risken om inte en annan placering hittas för gruppbostaden. Den unika tillgängligheten i den ena delen av huset på Handelsvägen måste bevaras, och möjligheten därmed ges till fler personer med funktionsnedsättningar att hyra lägenhet där. Nämnden bör därför i kontakterna med Stockholmshem som äger fastigheten stödja tanken att söka en lösning för gruppbostaden i den del av huset som har genomgångsbostäder för unga, alternativt annan plats som inte innebär att lägenheter i den tillgängliga delen av huset minskar. 

För att stadsdelsnämnden ska kunna vara med och lösa bristen på gruppbostäder måste vi utreda många alternativ, både på kort och på lång sikt. Vi hoppas verkligen att det blir gruppbostäder i den planerade nybebyggelsen på andra sidan gatan (gula villan), som har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden. Staden skulle också kunna undersöka om det går att bygga bostäder inklusive gruppbostäder längs Handelsvägen.Rosa Lundmark (V)           Parvin Araghi (S)        Åsa Öckerman (MP)

Fler drop-in pass på ungdomsmottagningen GullmarsplanSkrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Utöka antalet drop-in pass efter skoltid på ungdomsmottagningen
Ungdomsmottagningen på Gullmarsplan hade i januari mellan en och en halv till två veckors väntetid för bokade besök hos barnmorska och upp till en och en halv månads väntetid hos kurator för de som väntar längst. Även om de unga som har störst behov prioriteras, är det inte acceptabelt med så långa väntetider.

För skolungdomar är det viktigt att kunna komma på tider när skolan är slut (och före middag), men mottagningen har bara ett drop-in pass i veckan på eftermiddagstid. Det är torsdagar mellan klockan 14.30 och 16.30. Dessutom finns drop-in pass på lördagar mellan klockan 11 och 13.

Vi vill att förvaltningen undersöker möjligheterna att öka antalet drop-in pass på eftermiddagarna efter skoltid, och även att minska väntetiderna för bokade besök.Rosa Lundmark (V)                                 Parvin Araghi (S)