tisdag 11 februari 2014

Bättre kollektivtrafik i Östberga!


Det kom ett brev till stadsdelsnämnden. Avsändare var Östbergabor som tröttnat på att inget händer med kollektivtrafiken. Tillsammans med vänsterpartiets trafikpolitiker i landstinget. Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin samt Vänsterpartiets ordförande i Årsta, Anders Djerf skrev jag därför en insändare om hur vänsterpartiet ser på kollektivtrafiken i området.
 
Vänsterpartiet är positiva till utbyggnad av tvärbanan mot Östberga och vill att landstinget kommer igång med en förstudie. Vi har också två förslag på kortare sikt om förbättrad kollektivtrafik:

* Öppna en ingång till Årstabergs pendeltågsstation från söder/partihallarna. Det ger kortare avstånd från Östberga. Det behövs också en trygg gångväg till stationen, troligen en gångbro.

* Snabba direktförbindelser med buss till Gullmarsplan och Liljeholmen.

Vänsterpartiet i landstinget kommer att ta upp Östbergabornas behov av bättre kollektivtrafik. Förslagen presenteras tillsammans med Vänsterpartiet Årsta på öppet hus torsdagen den 27 mars kl 18.30 i Östbergaskolans matsal. Alla är välkomna med önskemål och synpunkter på kollektivtrafiken!

 

Inga kommentarer: