lördag 1 februari 2014

Önskan att ha kvar hela Rågsveds friområde

I fredags på presidiet i Enskede-Årsta-Vantör med stadsdelsdirektören fick den moderata nämndordföranden och jag som vice ordförande kopia av ett berömmande brev från en medborgare i Rågsved. Hon var helnöjd med att det placerats ut flera parkbänkar i Kräpplaområdet i Rågsved och berömde också vinterplogningen i området där hon vistades. 

Men det bästa var nästan avslutningen: "Nu återstår bara min önskan att  ha kvar hela rekreationsområdet!"

PS Hoppas på många fler sådana brev! Droppen urholkar stenen sägs det ju ... DS

Inga kommentarer: