söndag 30 januari 2011

Söndagskaffe på Fria Teatern

Idag var det öppet café i Högdalen, ordnat av Fria Teaterns vänner. Fullt med folk som vill ha kvar Fria Teatern, upprörda över kulturnämndens halvering av anslaget. Nästa år ska det inte bli några pengar alls, om inte de borgerliga politikerna ändrar sig.

Vänföreningen kommer att fortsätta att ordna söndagscaféer för att samla och skapa opinion för att kulturnämndens beslut ska omprövas. Det planeras musik och andra uppträdanden på den öppna scenen. Förhoppningsvis ska det också bli samtal och debatt med lokala politiker och kulturpolitiker.

För ska vi ha levande förorter ska vi ha kvar våra teatrar. Staden måste satsa mer på kulturen, inte mindre. Det går stick i stäv med Söderortsvisionen att lägga ner en teater i Högdalen. Tänk om borgerliga kulturpolitiker!

lördag 29 januari 2011

Natten räddad på Mårtensgården

Fick nyss veta att Mårtensgården nu är fullt bemannad nattetid, till skillnad från förra veckan, förra året och jag vet inte när. Det var Socialstyrelsen som i höstas i sin nattliga tillsyn upptäckte att demenssjuka inte hade personaltillsyn hela natten på Mårtensgården, Årstabergshemmet och flera andra vård- och omsorgsboenden.

Jag får ta reda på hur det här har gått till, för det har verkat totalt omöjligt varje gång vi i rödgröna oppositionen har krävt att bemanningen omedelbart måste utökas. Trots rekordstort överskott i budgeten har borgarna inte skjutit till mer pengar till Mårtensgården, med motiveringen att den så kallade pengen hindrar detta.

Så sent som på förra stadsdelsnämnden den 20 januari då vi debatterade verksamhetsplanen röstades oppositionens förslag ner om att omgående, dock senast natten till den 31 januari, se till att alla avdelningar/våningsplan på Mårtensgården skulle bemannas dygnet runt med närvarande personal.

Skönt att demenssjuka på Mårtensgården och deras anhöriga nu kan vara trygga med att tillsynen finns hela dygnet. Men man frågar sig hur det kunde bli på detta viset? Ska en rik kommun inte kunna ordna full nattbemanning utan behöva få uppmaning från en statlig tillsynsmyndighet?

Om falluckor och återvändsgränder

Mycket vill ha mer heter det. Och saliga äro de fattiga. Sådana tankar far genom mitt huvud när jag läser i dagens DN att Fredrik Reinfeldt stolt talar om sina skattesänkningar på världsekonomimötet i Davos. Upp och ner vända världen när rika måste lockas med mer pengar för att vilja bo kvar i landet medan sjuka och arbetslösa hotas med mindre pengar för att vilja bli friska och produktiva i kungariket Sverige.

Statsministern talar till världens höjdare i Davos och tar som vanligt de priviligierades perspektiv, till skillnad från Lena Andersson som i samma tidning skriver om ett Sverige av växande orättvisor som står och väger: "Ska en anda befästas där insikt om människans skörhet beskrivs som ´nån annan-ism´ eller som omtanke och jämlikhetssträvan" frågar sig Lena Andersson. Hon pekar ut "...socialdemokratins huvuduppgift är att påminna om hur det känns från maktunderlägets sida, särskilt när det motsatta perspektivet är så väl tillgodosett".

Mitt eget partis uppgift är också under debatt efter många dåliga val. Vi måste få en nytändning om vilket roll vi vill ha i samhället, vad vi kan bidra med och hur vi vill göra det trovärdigt att vår politik går att genomföra. Vänsterpartiet ska konsekvent ta underifrånperspektivet och koppla ihop med folkflertalets. Våra paroller ska vara jämlikhet och jämställdhet. Till skillnad från "valfriheten" som inte bara är en fallucka för de som inget har utan en återvändsgränd för medelklassen. Vinstintresset måste bort från välfärden. Alla skikt i samhället får det bättre om jämlikheten ökar. Vi har till och med forskningen på vår sida!

Sänkta anslag bäddar för sänkt skatt

Det vi ser i Stockholms stad är förstadiet till nästa skattesänkning. På annat sätt kan jag inte tolka de tokminskade föreningsbidragen inom idrotten. Borgarna har visserligen fått backa lite på besparingarna på grund av proteststormen, men inriktningen står fast.

Liknande besparingar finns i många kommunala verksamheter, men idrottsstödet kan stå som symbol för jakten på "onödiga" kostnader, allt för att pressa utgifter så att Sten Nordin kan presentera sänkt kommunalskatt i höst. Ideellt arbetande föräldrar får nu jaga sponsorer istället för att träna ungarna.

En givet slutsats är att föreningslivet omhuldas i retoriken men inte i praktiken av borgarna. Arbetslinjen ska nu in i den ideella sfären (som om den inte fanns där förut...). Liknande gap mellan verklighet och teori finns för kulturen, på det sociala området och för handikapporganisationerna.

Borgarna brinner för de vinstdrivande företagen, inte de ideella organisationerna. De kommer i kläm mellan pengsystem och mäktiga koncerner i anbudsgivningar, men är bra att skylta med för att göra privatiseringarna mer aptitliga.

torsdag 27 januari 2011

De äldres väl före företagens

I hemtjänsten i Stockholm har ideella organisationer inte längre råd att driva hemtjänst, enligt Dagens Samhälle nr 3/2011. För pengen räcker inte. De som inte är lika seriösa tar av brukarens tid, för att ge vinst åt sina ägare.

I Enskede-Årsta-Vantörs hemtjänst rusar personalen som skållade råttor (ursäkta uttrycket!) för att hinna med de äldre. Anställda betalar priset genom att stressa, städa snabbare och inte hinna ta lunch alla gånger.

Efter Socialstyrelsens tillsyn av Mårtensgården har stadsdelsnämnden fått höra att pengen inte räcker för att bemanna alla fem våningar nattetid, utan fyra personal går runt på rullande schema. I den heliga valfrihetens namn stoppar peng-systemet ökad bemanning. Då hjälper inte 40 mnkr i överskott.

Pengen är beslutad av kommunfullmäktige och ska ges lika till privat och kommunalt, den kan inte ruckas på även om bemanningen brister. Exemplen visar att peng-systemet inte är till för de äldre utan för företagen.

Men det visste ju vänstern redan. Dags för högern att öppna ögonen!

tisdag 25 januari 2011

Hatten av för Halland!

Varför kan alla anställda i region Halland erbjudas heltid och inte alla anställda i Enskede-Årsta-Vantör? När alla facken i stadsdelsnämnden yrkade på heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet sa arbetsgivaren nej. När rödgröna oppositionen tog upp samma förslag fick vi inte heller respons.

I Halland har man däremot en överenskommelse, genom att moderaterna tog en "kastad handske" från socialdemokraterna enligt Etc nr 3, 2011. Regionen har öronmärkt 5 mnkr för reformen, och ska klara rätt till heltid för tusentals anställda genom planering. Kvinnor som arbetar deltid allra mest blir vinnare.

Vad lever vi i för en tid då kvinnor måste lita till en man för att klara försörjningen? Om Halland kan, så kan väl Stockholms stad, och Enskede-Årsta-Vantör! Nu är det bara för moderaterna att ta den kastade handsken ...

måndag 24 januari 2011

Hemlösa göre sig ej besvär

Hemlösheten är ofattbart nog osynliggjord i Enskede-Årsta-Vantörs verksamhetsplan, klubbad av den borgerliga majoriteten, baserad på en borgerlig budget i stadshuset. Detta trots att vi hade 329 hemlösa i senaste mätningen 15 april 2010, 54 fler än 2008, 91 fler än 2006. Inget annat stadsdelsområde hade fler hemlösa än Enskede-Årsta-Vantör. De som låg närmast var Södermalm med 219 och Farsta med 214 hemlösa.

När vänsterpartiet lyfte frågan i debatten fick vi veta att hemlösheten är komplex, att man inte kan klumpa ihop hemlösa, att man minsann bygger nya bostäder och så vidare. Att hemlösheten inte är enkel att lösa är knappast argument mot en samlad plan, snarare tvärtom. När vi har 51 hemlösa mellan 20 och 25 år bör det vara tillräckligt tungt för att sätta alla klutar till. Men nej.

Om det är att klumpa ihop hemlösa att ha en tydlig plan, som vi rödgröna vill, är det bra mycket bättre än att osynliggöra hemlösa som borgarna gör. Kanske beror oviljan att tala om hemlösheten att man har så lite att komma med? För utförsäljningen av allmännyttan har inte gynnat hemlösa, tvärtom har antalet billiga bra hyresrätter minskat rejält. Kanske för att missbruksvården skärs ned? Eller för att väntetiden till budget- och skuldrådgivning är tio månader?

En halvtidsanställd ska jobba med hemlösheten fick vi veta. Det blir inte många minuter över för var och en av de 329 hemlösa. När oppositionen önskade en redogörelse från förvaltningen om hemlösheten som vi fått tidigare uppmanades vi författa en skrivelse. Inte ens det kunde vi enas om vid sittande bord. Till slut kom det ändå en fråga från borgerligt håll om att få information om arbetet med hemlösheten. I det kan vi inte göra annat än att instämma.

söndag 23 januari 2011

Barnomsorgsgarantin riskerar att spricka

Än är inte loppet kört, men det finns en klar risk att barnomsorgsgarantin i Enskede-Årsta-Vantör inte klaras i januari. Detta debatterades på stadsdelsnämndens möte i torsdags, på initiativ av vänsterpartiet. En oroad pappa hade skrivit till nämndens ordförande med kopia till undertecknad, om att 130 barn stod i kö för plats i januari, utan ordentlig information om vad som planeras och hur det kunde bli på det här sättet.

Nämnden har i enighet startat många förskoleavdelningar, det kan inte oppositionen klaga på. Men de som styr ska klara biffen, därför måste borgarna förklara för föräldrarna hur de ska få fram förskoleplatserna i tid. Borgarna svarade att de hade gett mer pengar till förskolan och planerar in förskolor när nya bostadsområden byggs. De försvarade sig med att det är svårt att få fram lokaler och personal, och tänker sig paviljonger som alternativ.

Det borgerliga ska samarbeta med privata förskolor för att klara garantin. Hur det ska gå till blev osagt. Man visste inte ens hur många privata som är med i förskolekön. Den som innebär att man mot pengar tar ansvar för garantin och inte kan välja och vraka bland de sökande barnen. Förvaltningen ska återkomma med besked om hur många privata förskolor som är med i kön. För vår del tror vi mer på att kommunens förskolor ska ordna platserna.

Positivt är att kön på en vecka minskat från 110 till 60 garantibarn, men ingen vet hur det slutar för januari. Förvaltningen håller på att anställa förskollärare, men alla kan inte komma bums på grund av uppsägningstider. Jag påpekade att förvaltningen också måste ha beredskap för att snabbt få fram tillfälliga förskolelokaler, eftersom vi har erfarenhet av att förskolor bränns ner och får skador som gör att de inte kan användas.

Förskolesituationen är säkert något vi kommer att diskutera många gånger under kommande fyra år. Oppositionen lovar att bevaka denna fråga, som är så viktig för alla föräldrar. Det gäller att tänka nytt, ha stenkoll på planeringen och ta vara på alla kreativa förslag. Informationen till föräldrarna måste vara glasklar. Minns själv hur det var, vi fick inte förskoleplats till äldsta sonen förrän han var över två år och det efter många timmar i telefonkö.

Det är upp till moderaterna och folkpartiet att styra i Enskede-Årsta-Vantör så att alla barn får förskoleplats i tid. Men också att grupperna inte rusar i höjden, så att förskolan blir förvaring snarare än en start på det livslånga lärandet.

torsdag 20 januari 2011

Långt kvar till jämställt Enskede-Årsta-Vantör

Jämställdhetsplaner i all ära, men egentligen ska vi granska hela verksamhetsplanen i stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ur ett jämställdhetsperspektiv. Nästan alla anställda är kvinnor. Väldigt många lågavlönade. En femtedel är deltidsanställda, de flesta är kvinnor. Förskolan och äldreomsorgen är de största verksamheterna, viktiga för att kvinnor ska kunna jobba och vara trygga med att barn och anhöriga får omsorg.

I vår rödgröna verksamhetsplan får de anställda, till skillnad från den borgerliga budgeten rätt till heltid, möjlighet till nattis, de som jobbar i äldreomsorg får kortare arbetstid så att de orkar arbeta till pensionen, hemtjänsten mer pengar, genuspedagogik i förskolan, kvinnoverksamheten för kvinnor med missbruksproblem blir kvar,rätt till friskvårdstimme för personalen (tänk vilket liv om brandmännen inte fick träna på arbetstid)!

Nej, kvinnor har accepterat sämre villkor än män alldeles för länge i historien. Nu är det nog. Nu är det dags att kvinnor kräver sin rätt!

tisdag 18 januari 2011

Fria kulturlivet överkört!Trots många protester beslutade den borgerliga majoriteten i kulturnämnden att för 2011 skära ned stödet till många kulturverksamheter, och helt ta bort stödet för 2012. Bland annat drabbas Fria Teatern av detta tråkiga beslut.

På fotot syns bland annat Ann Mari Engel, vice ordförande i kulturnämnden, utanför stadshuset där många protesterande hade samlats. Väldigt många är arga över beslutet och jag tror och hoppas att inte sista ordet är sagt ännu.

måndag 17 januari 2011

Fria teatern behövs i Högdalen!

Imorgon tisdag 18 januari klockan 14.30 samlas boende i Vantör utanför Stadshuset för att protestera mot att Fria Teatern i Högdalen hotas av nedläggning. Jag uppmanar alla som vill ha kvar teater i Högdalen att komma.

Flygblad om aktionen delades ut i Högdalen idag och det skickas protestmejl till kulturborgarrådet. Vänsterpartiets vice ordf i kulturnämnden, Ann Mari Engel kommer med stöd av hela oppositionen begära bordläggning i morgon.

Alla fina satsningar som ska stärka förorterna, till exempel Söderortsvisionen, blir inget värda om man från en dag till en annan lägger ner teatrar som gör förorterna till levande stadsdelar. Vi behöver mer teater här, inte mindre!

lördag 15 januari 2011

Se sanningen i vitögat

Fler privata förskolor hårdgranskas men det är svårt att dra in tillstånden skriver Anna Gustafsson i SvD idag. Drygt en tredjedel av stadens förskolebarn går i privata förskolor. Föräldrar som har sina barn där tar en risk, de kan inte räkna med förtur till kommunal förskola om de vill byta.

Det är valfriheten som gäller konstaterar skolborgarrådet Lotta Edholm lakoniskt i en kommentar. Även föräldrar i Enskede-Årsta-Vantör har fått erfara detta, när kvaliteten i den privata förskolan Nallebjörn drastiskt försämrades efter en försäljning och när förskolorna i Årsta 1 och Årsta 2 avknoppades med kvalitetsbrister och stora privata vinstuttag som följd.

I valrörelsen debatterades vinsterna i de privata skolorna och till och med skolministern började prata om vinstkontroll när kvaliteten inte duger. Det är bra att nackdelarna med privatiseringen lyfts fram i debatten och i media. Mer av sånt vill vi se. Vänsterpartiet har varit för ensamma om att varna för vad som händer när marknadskrafterna släpps loss i den välfärd som våra föräldrar och far- och morföräldrar så mödosamt har byggt upp.

Kontrollen av kvaliteten i förskolor, skolor, fritidsgårdar, gruppbostäder, vård- och omsorgsboenden och servicehus slängdes ut med badvattnet när borgarna, med stöd av MP och S, släppte in vinstdrivande intressen. Idylliska kooperativ och ideella stiftelser var drömmen för blåögda politiker, men vi fick riskkapitalbolagen. Marknaden var frälsaren för de borgerliga, valfriheten problematiserades inte och man tog inte ansvar för att lagstifta om kvalitetskrav och skarpa verktyg för att dra in tillstånd när kvaliteten brister.

Jag hoppas att människor vaknar upp och säger ifrån när det gäller privatiseringarna, sluter upp kring Vänsterpartiets politik om en välfärd utan vinstintressen - med höga kvalitetskrav, där personalens kunskap uppvärderas, där brukarnas inflytande och arbetsplatsdemokratin stärks och där resurser för att göra ett ordentligt jobb ställs till förfogande av politikerna.

torsdag 13 januari 2011

Kommunalt är smart

Hemma efter första "info-nämnden" i Enskede-Årsta-Vantör, säkert ett mastigt möte för många nya ledamöter och ersättare som haft en heldag med information från förvaltningen. Tråkigt nog kom inte en enda medborgare, med tanke på att årets viktigaste ärende är på G - verksamhetsplanen och budgeten.

Oppositionen och även majoriteten hade en hel del frågor. Själv undrade jag till exempel vad förvaltningen ska göra åt personalomsättningen som följer i spåren av konkurrensutsättningen av äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. inte mycket att göra åt blev svaret.

Tjänstemännen är bundna av aktivitetsplanen som borgarna beslutar om nästa torsdag. Beslutet sätter sannolikt igång en personalkarusell som gör att äldre och funktionsnedsatta får möta ny vårdpersonal istället för invanda ansikten.

Mitt recept är att vara kvalitets-smart - behåll den kommunala verksamheten!

tisdag 11 januari 2011

Fria Teatern i Högdalen nedläggningshotad

Fick höra av kulturnämndens nya vice ordförande Ann Mari Engel (V) att Fria Teatern i Högdalen får halverade anslag för 2011 och inget därefter. Motiveringen ska vara att de har för dålig kontakt med lokalsamhället!

Tråkiga kulturnyheter för Vantör måste jag säga! Senast i höstas när vi firade FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus spelade teatern en scen ur "Svårast är det med dom värdelösa", inför vår debatt om tillgänglighet med lokala politiker och handikapprådet i Enskede-Årsta-Vantör.

Vi behöver Fria Teatern kvar i Högdalen, man ska inte behöva åka till city för att få en kulturell upplevelse. Ska våra förorter vara attraktiva behöver vi inte mindre utan mer kultur i Vantör!

lördag 8 januari 2011

Nej till klassamhälle på ålderns höst

Nya trygghetsboenden i de nedlagda servicehusen i Stockholms stad blir så dyra att det bara är pensionärer med mycket hög pension som har råd att bo där, bostadsbidragen till trots. Hyrorna höjs med 37 procent. Om detta skriver Anna Gustafsson i dagens SvD

Risken för att låginkomsttagare inte har råd att bo i trygghetsboenden har vänsterpartiet i stadshuset varnat för i en interpellation i kommunfullmäktige. Svaret från äldreborgarrådet var dock förnekande. Nu får våra varningar stöd från Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Som vanligt är det de som har pengar som tjänar på valfriheten, tryggheten gäller inte alla äldre. I servicehus där tidigare pensionärer med låg pension, ofta kvinnor, har haft ett tryggt boende flyttar nu välmående pensionärer som sålt villan in. Kan klassamhället få ett tydligare ansikte?

Totalt är tio servicehus beslutade att lägga ned. Att lägga ned är dock "helt vansinnigt" enligt professorn eftersom vårdbehoven ökar. Vänsterpartiet har hela tiden sagt att trygghetsboenden vara komplement och inte ersätta servicehus.

I vårt område har vi fortfarande kvar Rågsveds servicehus, Enskede Nya servicehus och Enskededalens servicehus. Vänsterpartiet Vantör har i lokala programmet en punkt om att bevara Rågsveds servicehus. I stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör kommer vi att kämpa för alla servicehusen.

torsdag 6 januari 2011

Apotekens vara eller inte vara

Sanna Rayman, Svd, 5 januari gratulerar Älmsta och Rågsved till nya apotek. Men att fem namngivna orter som fått nya apotek är en mycket liten andel av övriga 193 nya apotek säger hon inte. Inte heller nämns hur stor andel av planerade 200 nya apotek som är tänkta att etableras där det idag saknar apotek. Och varför sägs inget om medicinpriserna, som vad jag har förstått inte har blivit lägre efter privatiseringen.

I Rågsved hade vi tidigare ett apotek som Apoteksbolaget lade ner. Det var uselt av ett statligt bolag. Men bara för att statliga bolag gör fel vill jag inte lägga ned dem, jag vill förbättra deras verksamhet. Att Rågsved nu har apotek är bra, men vad händer om försäljningen inte ger tillräcklig vinst? Jag hade föredragit nya statliga ägardirektiv, för att öka antalet apotek på orter som saknar det, och ett nytt statligt apotek i Rågsved, så att pengarna jag betalar för medicinen inte går till privata vinster utan återinvesteras i apoteken.

Jag tycker inte att det räcker med en 24-timmarsgaranti för att få ut medicin. Då jag behöver gå till apoteket i Rågsved hoppas jag att de har medicinen inne, annars är det inte mycket värt. För mig är det viktigt att apoteken tillhandahåller mediciner, inte puder och hudkräm. Det är dags att ställa frågan vad ett apotek egentligen är. Om ett par år vill jag se en ordentlig uppföljning av apoteken, av den geografiska etableringen, prisutvecklingen, väntetiden för att få ut medicin och av antalet kunder som måste gå runt på måfå till andra apotek i jakt på medicin.

V-Vantörs program, punkt 21-25

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Här kommer våra fem punkter som rör

Satsa på miljö och fritid


* Rusta upp bollplaner i Vantör – Rågsveds bollplan ska få konstgräs och belysning
* Gör Rågsveds friområde till naturreservat – flytta arbetsområdet Bråtegränd och låt marken ingå tillsammans med Högdalstopparna i Ekopark Syd
* Rusta upp och förbättra Älvsjöbadet
* Försöksverksamhet med lånecyklar vid fritidsgårdar och skolor
* Starta bytesmarknader för återbruk av prylar och möbler och ”ta-tillvara-verkstäder” som arbetsmarknadsåtgärder

DAGENS VERKLIGHET
Den vanskötta fotbollsplanen i Rågsveds centrum ger ett trist intryck av området och tas inte tillvara som positiv samlingsplats för fotbollsintresserade. Även Högdalens bollplan bör få konstgräs för att ungdomar inte ska ledsna på de dåliga träningsmöjligheterna. En satsning på konstgräs är en satsning på våra ungdomar, ökar folkhälsan och ger liv och rörelse i området. Idag hotas de två koloniområdena i Snösätra - utmärkta platser för integration - att bebyggas med villor, vilket skulle privatisera området. Det är ett hån mot kolonisterna som till stor del bor i Rågsved. Vi vill istället göra friområdet inklusive skamfläcken Bråtegränd till naturreservat. Högdalstopparna är planerat som natur- och rekreationsområde enligt tidigare planer men nästan inget händer där. Älvsjöbadet är uppskattat som utflyktsmål men behöver rustas upp. Lånecyklar har blivit en succé, och vi vill att även unga i våra förorter ska ha möjlighet att cykla. I vårt slit- och släng-samhälle finns många prylar som kan återanvändas om det fanns ett system för att ta vara på sakerna. Lokala bytesmarknader och verkstäder är både bra för miljön, hushållsekonomin och kan skapa arbetstillfällen.

Vill du läsa alla 25 punkterna i vårt program, gå till Vänsterpartiet Vantörs hemsida. Kom gärna med kommentarer!

Heja studiecirkeln!

Openoffice för nybörjare måndagar klockan 10, yoga för hälsa och livskraft tisdagar och torsdagar kl 18.30 eller filmcirkel tisdagar klockan 18. Eller varför inte gräva sig ner i Rågsveds historia? Spännande studiecirklar, det finns fler, på Rågsveds Folkets Hus i samarbete med ABF Stockholm.

Om detta och mer kan man läsa i ABF:s studieprogram för våren 2011. Vad sägs om cirkel i Ojämlikhetens nya geografi onsdagar kl 18 i ABF-huset, grundkurs i folklig teater på Reflexen i Kärrtorp onsdag, torsdag, fredag kl 9 eller argentinsk tango med genuspedagogik torsdagar kl 18 på ABF-huset?

onsdag 5 januari 2011

Hoppas på Hagsätraborna den 13:e

Idag damp handlingarna till årets första sammanträde den 20 januari med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ner i brevlådan (ligger inte ute än på Insyn, men jag länkar för den som vill söka senare).Tre tunga kuvert är fyllda med allt från verksamhetsplan, riktlinjer för föreningsbidrag och uppföljningar av vård- och omsorgsboenden till svar på oppositionens skrivelse om hot och våld inom försörjningsstöd. Dessutom flera remissvar, bland annat yttrande över en planerad och välbehövlig ny ungdomsgård i Hagsätra.

Till de andra ärendena på dagordningen återkommer jag. Speciellt viktig är verksamhetsplanen som visar vad förvaltningen kan (och inte kan) göra med den budget som ställs till förfogande och de mål som borgarna i Stadshuset satt upp för stadsdelsnämnderna. Det man inte kan göra (på grund av låga skatter), det får man ofta läsa mellan raderna i kommunala dokument. Eller i MBL-protokollen. Verksamhetsplanen oläst kan jag ändå utlova en rejäl reservation!

Däremot vill jag kommentera förslag om ny ungdomsgård, där jag vet att en del närboende är kritiska, bland annat mot att huvudingången blir från gårdssidan och inte från centrum. Redan idag har man bekymmer med ungdomar som röker i porten på gården, som för liv, fönsterkross, fimpar och glasbitar gör det farligt för de små barnen att leka. Flera boende är rejält bekymrade över den oroliga miljön.

I förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att ungdomarna på ungdomsgården har påverkat planerna, barnkonsekvensanalys är gjord, vilket är utmärkt. Däremot saknar jag helt information från samrådet och om förvaltningen är medveten om grannarnas oro. Säkert gör större bättre lokaler att en del av de ungdomar som hänger ute kommer in på ungdomsgården istället, och därmed kan störningarna minska.

Inte desto mindre måste nämnden lyssna på grannarnas oro, synpunkter bemötas och förslaget om att lägga entrén på centrumsidan jämföras med det liggande förslaget. Finns det några nackdelar med att lägga entrén mot centrumsidan? Jag vet inte, för det står något i ärendet. Men ett är klart. De boende och ungdomarna kommer att vara nära varandra oavsett var entrén förläggs, det är därför viktigt att den nya ungdomsgården byggs som ett gemensamt projekt i Hagsätra.

Vi som stadsdelspolitiker måste få hela bilden klar. I en lokal demokrati ska vi lyssna på alla parter, och sedan fatta beslut. Därför hoppas jag att grannar till den planerade ungdomsgården och även ungdomarna passar på att framföra synpunkter på det första öppna stadsdelsnämndsmötet med frågestund torsdagen den 13 januari kl 18.30 i förvaltningens lokaler på Slakthusplan 4, ingång från gården Palmfeldtsvägen 19 C, T-Globen.

PS den 20 januari då stadsdelsnämnden beslutar om ärendena är det också öppet för allmänheten, men ingen frågestund. Då får folket bara lyssna, men en stor grupp medborgare som tiger men hör vad som sägs av politikerna är också ett sätt att påverka. Jag rekommenderar alla som har något viktigt att säga att komma på bägge sammanträdena. DS
.

Kulturen i centrumEn skön syn möter mig när jag kommer gåendes från Rågsved, skylten "Bibliotek" lyser upp kvällshimlen och är det första som möter mig i Högdalens Centrum. Flytten av biblioteket till tunnelbanehuset blev lyckad. För egen del går jag oftare dit, lånar böcker eller bara slinker in, i väntan på bussen.

Allt är inte bra för det. I valstugan mötte jag flera som klagade på att studiemöjligheterna hade blivit sämre och att antalet dator minskat. Det måste tas på allvar. Alla har inte dator hemma och möjlighet att plugga i lugn och ro.

En annan femma är att vad som är centralt är politiskt bestämt. Före borgarnas nedläggning av Vantörs stadsdelsnämnd var platsen där förvaltningshuset låg central i Högdalen, med medborgarkontor, bibliotek, folktandvård, simhall, konsum, småaffärer, teatrar och Svenska kyrkan. Sedan blev platsen utkonkurrerad av tunnelbanan och busshållplatsen.

V-Vantörs program, punkt 16-20

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.


Här kommer våra fem punkter som rör

Trygghet på äldre dagar

* Hemlagad mat på äldreboenden, sociala aktiviteter och rätt till promenader
* Rädda Rågsveds servicehus – gör inte om till trygghetsboende med sämre service
* Bygg äldrebostäder i Högdalens centrum
* Högdalens vård- och omsorgsboende återtas i stadsdelens regi när avtalet löper ut
* Rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra

DAGENS VERKLIGHET
Idag får många äldre inte äta hemlagad mat på äldreboendet. Maten körs ibland långa vägar med lastbil från annan ort. I Rågsved räddades Vantörs måltidsservice från nedläggning till priset av att Sturebyköket lades ner. Om vi renoverar kök i äldreboenden skulle fler äldre få hemlagat, flera jobb skulle skapas och utsläppen minska. Enligt revisionsrapporter brister det i sociala aktiviteter och utevistelse i äldreomsorgen, vilket inte är acceptabelt. Borgarna lägger ner tio servicehus i staden för att göra trygghetsboende. Om nedläggning av Rågsveds servicehus eller annat servicehus i området föreslås går vi emot. Vi vill istället bygga nya trygghetsboenden med rimliga hyror, till exempel i Högdalen, där många äldre bor tre trappor upp utan hiss. Äldreomsorgen ska vara trygg, allmänheten ha full insyn och skatten gå till omsorg och inte vinst. Därför vill vi ta tillbaka Högdalens vård- och omsorgsboende i kommunal regi när avtalet med Carema löper ut och återinföra kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra. Efter den olagliga avknoppningen till Vantörs hemtjänst AB är valfriheten begränsad till privat hemtjänst i området.

I morgondagens blogginlägg kommer våra punkter 21-25 om Satsa på miljö och fritid

tisdag 4 januari 2011

Skidtur i Rågsveds friområde


Rågsveds Pärla - bättre än Djurgården säger kännare och jag instämmer.

V-Vantörs program, punkt 11-15

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.


Här kommer våra fem punkter som rör

Jobb, bostad och kollektivtrafik

* Bygg billiga hyresrätter – unga ska kunna flytta hemifrån och hemlösa få ett hem
* Flytta ut kommunala och statliga jobb från centrala staden
* Förläng gröna tunnelbanelinjen från Hagsätra till Älvsjö
* Mer affärer, kultur och aktiviteter i Vantörs centrum - köp tillbaka Högdalen C
* Rätt till arbete och omskolning – ingen ska behöva gå långtidsarbetslös

DAGENS VERKLIGHET
Idag är det brist på billiga hyresrätter, eftersom allmännyttan till stor del har sålt ut sina till bostadsrätter och de nya har skyhöga hyror. Det krävs statligt stöd för att bostaden ska vara en social rättighet. Nya hus vill vi bygga till exempel på parkeringsplatser, som kan byggas på med lägenheter. Linje 19 behöver dras till Älvsjö för att anknyta till pendeltåget. Det behövs när vi blir fler söderortsbor. Södra förorterna har för lite arbetsplatser, vilket försämrar möjligheterna för våra centrum att överleva. Ingen ska behöva gå långtidsarbetslös, utan få vuxenutbildning och möjlighet till arbete. Om vi flyttar ut kontor skapas fler jobb i förorterna, bättre kundunderlag för affärerna och fler lägenheter i city. Vi behöver tänka nytt för att förortscentrumen ska klara konkurrensen från stormarknader. Boultbees köp av Högdalens C skapade bara problem. Staden bör undersöka möjligheterna att köpa tillbaka det som såldes. Vi vill ha utvecklingsplaner för små förortscentrum, där alla aktörer inbjuds att samarbeta. Affärer, kultur och offentlig service i en bra mix ger kreativitet och attraktivitet.


I morgondagens blogginlägg kommer våra punkter 16-20 om Trygghet på äldre dagar.

måndag 3 januari 2011

V-Vantörs program, punkt 6-10

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.


Här kommer våra fem punkter som rör

Mötesplatser och kultur för levande stadsdelar

* Håll Vantör rent från klotter, skräp och smuts - samarbeta med boende och företag
* Parkteatern åter till våra stadsdelar – fler föreställningar för både barn och vuxna
* Värna våra öppna träfflokaler för gemenskap och aktiviteter
* Kulturfestival på Älvsjöbadet - årets kulturhändelse i Söderort
* Kulturmärk och rusta upp muralmålningen vid Rågsveds tunnelbana

DAGENS VERKLIGHET
Idag har vi skräpigt i Söderort. Barnen i Rågsved reagerar på hur det ser ut. Det räcker inte med borgarnas 24-timmarsgarantier.Städningen ska vara lika bra i förort som i city vilket den inte varit. Vi tror att man ska samarbeta mer med boende och företag för att få det bättre. Parkteatern har inte varit i Vantör på flera år. Vi har utmärkta spelplatser i våra parklekar, på nya scenen på Perssons Betong och Älvsjöbadet. Vänsterpartiet har lagt en skrivelse om detta i Stadsteaterns styrelse. Våra träfflokaler behövs för social gemenskap, föreningslivet och kultur - de ska vi värna om. Kulturfestivalen vill vi gärna ha tillbaka på Älvsjöbadet, det skulle vara visa att förorterna kan vara lika kulturellt attraktiva som innerstaden. Muralmålningen vid Rågsveds tunnelbana håller på att förstöras av ålder och klotter. Den borde restaureras och bevaras som en del av Rågsveds samtidshistoria.

I morgondagens blogginlägg kommer våra punkter 11-15 om Jobb, bostad och kollektivtrafik.

söndag 2 januari 2011

V-Vantörs program, punkt 1-5

Även om vi rödgröna inte vann valet kommer Vänsterpartiet i Vantör givetvis att arbeta vidare för att förverkliga våra förslag som vi formulerat i vårt lokala 25-punktsprogram. Alla är välkomna att bidra i det arbetet, mer information finns på vår hemsida, samt att komma med fler förslag till frågor som vänstern borde driva - tillsammans med dig förstås!

PROGRAM

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Här kommer våra fem första punkter som rör

Barn och unga är framtiden

* Unga ska ha rätt till arbete, komvux och praktik – ingen ska vara långtidsarbetslös
* Våra skolor ska ge barnen bra undervisning, god mat och ha spännande skolgårdar
* Rusta upp lekplatser och parklekar med klätterställningar och leksaker för yngre barn
* Både tjejer och killar ska trivas på fritidsgården och äldre unga behöver en egen gård
* En ungdomsmottagning i Rågsved med bra öppettider ska byggas upp igen.

DAGENS VERKLIGHET

Vi har många långtidsarbetslösa ungdomar i Vantör. Många går sysslolösa fast de inte vill annat än att jobba eller plugga. Skolorna gör sitt bästa men behöver mer resurser. Den borgerliga majoriteten har minskat det socioekonomiska tilläggsanslaget de senaste fyra åren vilket missgynnar Vantör. Vi behöver satsa på lekgrejer för de yngre barnen - ett önskemål direkt från barnen när vi frågat efter behov av förbättringar. Fortfarande är det fler pojkar än flickor på fritidsgårdarna, det vill vi ändra på, med genuspedagogik och arbete med killarna kan man få ökad jämställdhet på fritidsgårdarna. De äldre ungdomarna behöver ett ställe att vara på, ett gammalt krav här ute. Och ungdomsmottagningen i Rågsved som borgarna la ner vill vi bygga upp igen.

I morgondagens blogginlägg kommer våra punkter 6-10 om mötesplatser och kultur för levande stadsdelar.

lördag 1 januari 2011

Tänkt till om snö och tillit

Härligt mycket snö i Rågsveds friområde. Kom hem för en stund sedan efter en skidtur. Det var tungt före, med rätt valla hade det varit en annan femma. Nu stakade jag mig runt i alla fall, motion blev det och trevligt var det. Alla jag mötte var glada, sociala, kommenterade vintern, snön och skidåkningen!

En äldre dam hade vallat med klister fick jag veta, en äldre herre hann berätta att han slängde sina skidor för tio år sedan, då han inte trodde vi skulle få några vintrar i Stockholm igen. Några kvinnor med hund tyckte det såg härligt ut med skidåkning, och några barn med pulka tittade storögt på mina skidor.

Jag träffade också en fotbollsmamma, sönerna spelade i Rågsveds IF, och vi mammor lärde känna varandra. När grabbarna slutade med fotboll skingrades också mammorna, men när vi ses är det alltid trevligt. Hon hade förresten gillat min insändare i Mitt i Söderort om byggplanerna på kolonilotterna.

Barn och hundar skapar sociala kontakter sägs det, men uppenbarligen kan snö och vinter också fungera som samtalsöppnare. När människor vågar vara vänliga och öppna mot varandra, ökar tilliten i samhället. När man har bott länge i en stadsdel skapas nätverk av kontakter som är värdefulla för oss alla.