lördag 24 oktober 2009

Tänkvärt om skola och kultur i Rågsved

Kulturskolan bör slås ihop med grundskolan och alla skolor bör varva teoretiska och praktiska ämnen varje vecka. Intressanta tankar som jag fått ta del av under samtal med några musiklärare som deltog med sina duktiga elever på FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus.

Med Kulturskolan och grundskolan integrerade skulle många fler barn kunna delta i skapande verksamhet och lärarna få anständiga löner. Enligt mina sagespersoner har kulturskolans lärare mycket dåliga löner jämfört med grundskolans lärare. Idag är det många barn i Rågsved som inte går i Kulturskolan. Även om lokalerna är så nära som Högdalen är det för många trösklar att kliva över för många familjer.

Höga avgifter i Kulturskolan är en tröskel, men även avgifter överhuvudtaget kan vara ett hinder för familjer som lever med små ekonomiska marginaler. Andra trösklar är att föräldrar ska orka, ha intresse av och kunna anmäla barnen till kulturskolan, eller att hinna och orka följa med de yngre barnen till Högdalen. Om kulturskolan finns i skolan, kan orkestern eller kören öva i anslutning till skoltid, i skolans egna lokaler. Om kulturskolan är kostnadsfri för elever blir inte föräldrars ekonomi en tröskel. Då får alla barn lika möjlighet att vara med.

Den kommunala skolan varvar teori och praktik under skolveckan, och det är bra för barn ur pedagogisk synvinkel. En hel del vinstdrivande skolor koncentrerar praktiska ämnen som musik, slöjd, idrott och hemkunskap till temaveckor, resten av terminen blir det bara teori.

Detta är ett sätt att spara ihop pengar till en vinst som kan delas ut till aktieägare, man hyr in sig i en slöjdsal eller idrottshall, och behöver inte ha dessa specialutrustade lokaler i själva skolan. Pedagogiken underordnas vinstintresset, och det är barnen som betalar priset.

6 700 Kr till Världens Barn!


FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus

Idag Natt Jag Drömde


Rågsveds Folkets Hus

Loppis för världens barn


Rågsveds Folkets Hus

torsdag 22 oktober 2009

Ett av två

Kul på kvällens stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör att den borgerliga majoriteten gillade ett av våra förslag, nämligen att förvaltningen får i uppdrag att redovisa av hur informationen till allmänheten har förbättrats i samband med upprustning av lekparker och parklekar. Bakgrunden var ett medborgarförslag om Dalenparken, där barn hade synpunkter på lekparken vilket fångades upp av en vuxen som lyssnade, skrev ner och skickade in till förvaltningen. Synd bara att vårt andra förslag inte gick igenom, att förvaltningen skulle redovisa hur entreprenörens tillsyn fungerar när det gäller att kontrollera barnsäkerheten i lekparker ....

lördag 17 oktober 2009

Dröm om en bättre lokal demokrati

Jag vet vad jag drömmer om att göra om vänstern är med och vinner 2010 års val till kommunfullmäktige i Stockholm – genast bjuda in Enskede-Årsta-Vantörsborna till möten i alla stadsdelar i vårt område, som i runda tal idag har 85 000 invånare.

* Jag skulle fråga efter ungas och vuxnas förväntningar på hur området behöver utvecklas, hur den lokala servicen ´behöver förbättras, vad folk vill bidra med på den resa som vi ska göra tillsammans fram till år 2014!
* Jag skulle berätta hur mycket pengar vi har att röra oss med, vad som är bestämt i lagarna och vad vi kan bestämma lokalt.
* Jag skulle fråga äldre vad som är viktigast att göra i äldreomsorgen, jag skulle fråga föräldrar vad som är viktigast i förskolan och skolan.
* Jag skulle fråga ungdomar vad som behövs för att alla unga ska kunna ha ett bra liv, fritid, skola och jobb.
* Jag skulle fråga föreningarhur vi kan samarbeta och bygga fler sociala nätverk i området.

Kanske kunde vi ha ett stadsdelsnämndsmöte där bara ungdomars viktigaste frågor finns på dagordningen, som tagits fram av ungdomar i våra fritidsgårdar, föreningar och skolor? Kanske kunde vi ha ett stadsdelsnämndsmöte där bara arbetslösas viktigaste frågor finns på dagordningen, som tagits fram av arbetslösa på praktikplatser, komvux och jobbtorg?

Vad vet jag, det viktigaste är att vi gör det möjligt för många flera att deras frågor kommer högst upp på dagordningen, att fler röster hörs än de som redan har makt.

* Jag skulle uppmuntra brukarråd där det inte finns redan, till exempel inom försörjningsstöd.
* Jag skulle stödja att brukarna får styra revisioner i mjuka verksamheter i samverkan med brukarorganisationer, för att få fram det som inte fungerar ur deras perspektiv.
* Jag skulle avsätta en del av budgeten till brukarnas förfogande i varje enhet.

Stadsdelsnämnden skulle flytta mötena från Slakthusområdet till Östberga, Dalen och Rågsved och självklart i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Öppna möten skulle ordnas i god tid före stadsdelsnämndens beslut när stora frågor ska beslutas. Inför verksamhetsplaneringen skulle vi ha särskilda möten för att fånga upp viktiga behov hos. Jag skulle starta en kampanj för att fler boende och verksamma lämnar medborgarförslag, framförallt i stadsdelar där få eller inga medborgarförslag har lämnats.

Ja, det här är några drömmar om att utveckla demokratin i Enskede-Årsta-Vantör, som vi lagt som förslag i början av den borgerliga mandatperioden, och som återstår att förverkliga den dag de rödgröna partierna tillsammans får folkets förtroende att leda Stockholms stad.

508 14 362

Från juni till oktober har antal kvinnor som sökt hjälp hos Kvinnofridsteamet i Enskede-Årsta-Vantör ökat från 22 till 67. Bakom siffrorna döljer sig 80 till 100 utövare, eftersom det inte bara är en utan ibland flera män som slår kvinnan. Även män som blivit slagna har sökt hjälp.

Att behovet är stort vet vi, och jag är oerhört glad att Kvinnofridsteamet äntligen har kommit igång med sitt viktiga arbete. Länsstyrelsen kritiserade nämnden (läs borgerlig majoritet) mycket hårt för stora brister, och förvaltningen utgår från kritiken för att nu göra rätt.

Det är viktigt att utvärdera varför saker först måste göras fel och inte kan göras rätt från början. I det här fallet kom en obegriplig sammanslagning av två stadsdelsnämnder att betyda att rutiner och organisationer slogs sönder, personal drogs in och budgetbalans gick före barns bästa och kvinnofrid.

tisdag 13 oktober 2009

Självmål

Fick just veta att utrymning pga bristande brandsäkerhet planeras av skandalhusen som Lelångshus fuskbyggt i Rågsved. Bostadsförmedlingen och Karolinska ställer upp med evakueringsboende men det räcker inte till. Mer lägenheter behövs. Tänker samtidigt på den folkpartist som skrev om Lelångshus i Mitt i Söderort häromdagen och hyllade marknadskrafterna ...

måndag 12 oktober 2009

Snålt med söderortsenkäter

Fyllde i medborgardialogen om Söderortsvisionen i familjen, alla rankade kollektivtrafik högst! Resten hade vi lite olika synpunkter om, eftersom ålder, fritid, intressen och sysselsättning skiljer sig i familjen.

Enkäten fick jag vid Gullmarsplan där staden hade bokbord och enkäter i eftermiddag. Jag var med och delade ut till Årstabor som väntade på buss 160. Även om jag inte gillar borgarnas visioner om Stockholm tycker jag att det är bra om folk talar om vad de tycker.

Tyvärr får Årstaborna inte tillgång till enkäten på sitt bibliotek, vilket vore naturligt eftersom många passerar där. Inte heller Dalen- eller Hagsätraborna för den delen. Kulturförvaltningen valde att bara ha enkäten på Högdalens bibliotek enligt projektledningen för Söderortsvisionen.

Om staden vill ha in mycket synpunkter ser det illa ut att snåla med formulären, även biblioteken i Dalen, Hagsätra och Årsta borde få lägga ut enkäten. Info lär finnas på www.stockholm.se/soderort men alla har inte internet, så fram med fler enkäter.bums!

söndag 11 oktober 2009

Följetongen Lelångshus AB fortsätter

1 miljon kronor i vite tycker stadsbyggnadskontoret att Lelångshus AB ska få om de inte senast den 9 november lämnar in sakkunnigutlåtande om brandskydd som intygar att påtalade brister har åtgärdats. Inte en krona för mycket men många dagar för sent kan jag tycka.

Tack och lov har inte bristerna varit så stora att husen behövt utrymmas men de boendes säkerhet kan inte garanteras om det börjar brinna enligt stadsbyggnadskontorets bedömning. Det är en allvarlig brist eftersom människors liv står på spel enligt kontoret.

Hur kunde vi få en så ansvarslös byggherre till de efterlängtade studenthusen? Hur kunde människor få flytta in trots att intygen inte var klarat? Varför fick inte ett kommunalt bostadsbolag bygga?

Mitt svar är att det borgerliga styret har släppt loss marknadskrafterna utan tillräckliga kontroller i sin blinda tro att privatisering per definition leder till paradiset!

Om kvinnoförtryck i religionens namn


Rinkeby

Äntligen häronsdag 7 oktober 2009

Tryggare kan ingen vara

Hemma efter årets andra trygghetsvandring i Rågsved. Nu gick vi i centrum, på Gillerbacken och i Snösätra under ledning av förvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör. Boende, fastighetsägare och trafikkontoret var också med på vandringen. Kvällen var skön och inga ligister i sikte ...

Trygghetsvandringar vill jag se mer av. Det är ett bra sätt att tillsammans med andra våga gå i sitt område i mörker, kartlägga otrygga platser, notera trasig belysning, igenväxta gångvägar, slå sig i slang med barnen som leker. Idéer kläcks när man ser på ett område med nya ögon.

lördag 3 oktober 2009

Bra sagt om barns rätt till kultur

Månadens stockholmare i juni, Sukhpreet "Sukhe" Sabharwal, lärare på Rågsvedsskolan, har mycket bra förslag om vad som behöver bli bättre för barnen i Stockholm, enligt "Stockholm Bygger", annonsbilaga till DN idag. Så här säger hon bland annat:

"Att de ska ha glädje i livet och att de ska kunna utvecklas till goda medborgare. Att de ska kunna ta del av ett kulturliv som de själva tycker är intressant oavsett familjens status. Och för ungdomarna fler trygga mötesplatser där de kan ägna sig åt spontanindrott, fika eller läsa."

Nu är det vår sak som oppositionspolitiker att se till att förutsättningarna blir bättre efter nästa val, så att vi får lägre avgifter i kulturskolan, mer pengar till kulturskolan för att söka upp barn som idag inte får del av kulturutbudet, att vi satsar på ungdomars fritid och inte minst att arbetslösa ungdomar får arbete, praktik, utbildning. Det sista är akut!