söndag 8 oktober 2017

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se var adressen

Igår besökte jag tillsammans med vänner i Vänsterpartiet Vantör Öppet Hus i Hagsätra där stadens planer för Hagsätra och Ormkärr presenterades och även planeringen i stort för de övriga fokusområdena Hagsätravägen, Älvsjöbadet, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan. Det var mycket informativt och väldigt bra ordnat, så all cred till staden för detta. Idag har jag mejlat in inledande synpunkter dels på planeringen för Hagsätra och Ormkärr och dels på planeringen för Rågsved i stort. Självfallet slår jag ett slag för visionen om Rågsveds allé som passar utmärkt in i planerna för fokusområdet Rågsvedsvägen.

Jag har också skickat synpunkter på varför området runt festplatsen Perssons Betong inte kan bebyggas som framgår av de tidiga skisserna. Den fantastiska jubileumsfest som Musketörerna ordnade för några år sedan skulle exempelvis inte få plats. Men loppet är inte kört. Nu ska vi använda våra demokratiska rättigheter att påverka stadsplaneringen. Så visa planerarna att det inte bara är en liten brasa som ska rymmas på platsen utan också aktiviteter runt om med tält och bilar som kör dit grejerna. Förutom valborg och familjefester som föreningslivet ordnar idag vill vi ju också ha Parkteatern tillbaka och nya spännande händelser! Kommer bostäder för nära så hämmar det utvecklingen, och förminskar potentialen för en social och kulturell mötesplats.

Förutom hjärtefrågorna Rågsveds allé, Perssons betong och förstås Rågsveds friområde som naturreservat har jag andra medskick. Givetvis, mycket positiv till att bygga framförallt hyresrätter i allmännyttan med rimliga hyror på de flesta av de föreslagna platserna, även om ett och annat hus blir min balkongutsikt om några år. Jag vill gärna se kollektivhus, seniorlägenheter och kooperativa hyresrätter i Rågsved. Centrum måste rustas, gärna att staden köper och ställer till rätta allt som inte fungerar idag. Jag vill bygga ut fina Snösätraskolan så att många fler barn får plats. Tunnelbanan behöver ytterligare en utgång och pendelstation öppnas förstås. Muralmålningen under tunnelbanespåren rustas upp. Ni ser, det finns massor att ta tag i nu!

Med en samhällsplanering där vi Rågsvedsbor ses som experterna på vårt område, där planerna utgår från barnperspektiv, äldreperspektiv och feministiskt perspektiv, där historien bevaras och friområdet blir naturreservat, så kommer vårt Rågsved, om det nu går, att bli en ännu bättre stadsdel att bo i!