lördag 30 december 2017

Tror jag firar allmän rösträtt 2019 istället

Trodde ni som jag att allmän och lika rösträtt för män och kvinnor infördes i Sverige 2018? Eller rättare sagt åren 1918 -1921, då 1918 gällde valet till kommunfullmäktige och först 1921 omfattades valet till riksdagen.

Trodde ni som jag att den allmänna rösträtten nu gällde både rika och fattiga? Då trodde vi fel, vilket jag uppmärksammades på genom ett inlägg av Kjell Rautio på Tvitter

För även efter 1921 begränsades rösträtten. Första året fick män inte rösta om de inte gjort lumpen. Häktade eller de som satt på anstalt fick inte rösta förrän 1937. De som gjort personlig konkurs eller försörjde sig med fattighjälp fick inte rösta förrän 1945. De omyndiga fick inte rösta förrän 1989 då omyndighetsförklaringen avskaffades av riksdagen.

Människosynen bakom att vissa människor utesluts från demokratin är långt ifrån det grundläggande synsättet om människors lika värde. Pacifister var ovärdiga. Kriminella var ovärdiga. Fattiga var inte värdiga att bestämma hur landet och kommunen skulle styras förrän efter andra världskriget, de som nog hade mycket att säga om bristerna i samhället. Omyndigförklarade människor stod ännu längre bort från demokratin, de som var svagast fick inte rösträtt förrän samma år som min yngste son föddes och han är inte 30 år fyllda. 

Visst är det väldigt stort att fira att kvinnor äntligen fick rösta på samma villkor som män 1918-1921, men smolk i glädjebägaren att det inte gällde de fattigaste kvinnorna, de som satt i fängelse, de som var omyndigförklarade. 

Kanske visste jag om begränsningarna i rösträtten tidigare, men inte lagt det på minnet, inte reflekterat över betydelsen. Jag minns inte, men vet att jag idag känner tvekan att fira 100-årsminnet av allmän och lika rösträtt nästa år. 

PS Om jag ska fira något nästa år så ska det vara på ett arrangemang där människosynen bakom begränsningarna lyfts fram och diskuteras, så att firandet inte på något sätt bekräftar en falsk bild. Sedan kan vi fira 30 år-minnet år 2019. DS

Gemensam Jul i Rågsved - kan det bli bättre?

Som sagt, vi firade Gemensam Jul i Rågsved även i år, för 37:e året. Det var väldigt lyckat vågar jag säga i sammanfattning. Återkommer med en fullständig utvärdering när vi i styrelsens arbetsgrupp har hunnit sammanställa våra gemensamma erfarenheter, intervjuer av gäster och volontärer och andra inkomna synpunkter. Men redan nu några roliga siffror från årets jul: Totalt var vi ca 553 personer som firade Gemensam Jul tillsammans, det vill säga gäster, volontärer, artister, personal i huset och styrelsens arbetsgrupp.Antalet gäster var 457 (barn, vuxna samt boende, anhöriga och personal från närbelägna Äldrecentrum), vilket var ett 40-tal fler än förra året. Framförallt kom fler barn och unga, kanske har ryktet spritt sig om de aktiviteter som våra kreativa volontärer ordnar? Vi hade också 9 fler volontärer och en ökad andel män vilket vi välkomnar. Inte heller att förglömma våra bak- och veganvolontärer, som avsatte tid och kraft innan julen för att bidra med godsaker till buffén, bakverken och desserterna.Kul också att vi har flera trogna "volontärfamiljer" som återkommer år från år och även att vi får nya volontärer som tar med sig familjemedlemmar och firar tillsammans i Rågsved genom att volontärarbeta.Vill ni se våra fantastiska volontärer, och hur det såg ut i huset när gästerna var på plats, gå då in på Nya Rågsveds Folkets Hus Facebook-sida Att vi kan bjuda så många på så fin julmat, och även klappar till småbarnen och chokladtomtar till de lite äldre barnen hänger helt på att vi får bidrag från så många generösa vänner till Gemensam Jul. Titta in på Nya Rågsveds Folkets Hus hemsida för att se vilka det är. Det är bara att höra av sig om fler vill bidra kommande jular!Och sist, nedan några bilder som visar huset strax innan vi öppnade portarna! torsdag 2 november 2017

Dags att tycka till om Rågsveds naturreservat!

Äntligen finns ett förslag om inrättande av ett naturreservat för Rågsveds friområde, som ska behandlas redan på sammanträde med exploateringsnämnden den 9:e november. Om ärendet klubbas kommer förslaget till bildande av Rågsveds naturreservat att skickas ut på samråd till alla markägare och sakägare och berörda statliga, regionala och kommunala instanser och föreningar.

Förslaget kommer också att ställas ut på Rågsveds medborgarkontor, så gå dit alla intresserade och gör er röst hörd. Att staden nu har lagt ett förslag om naturreservat är resultat av ett långvarigt och envist politiskt arbete. Du som är ny i Rågsved ska veta att utan vårt rödgrönrosa styre i stadshuset hade alliansens lyxvillor varit i full gång att byggas, vilket hade privatiserat stora delar av naturen. Och utan Kräpplagruppens ideella arbete hade förslaget om reservat kanske inte heller lagts fram.

Ikväll har jag bara skummat förslaget, men inser att helgen är räddad. Det blir att lusläsa gränser för reservatet, hur de motiveras, skötselplan och kalkyler. Känner jag andra engagerade Rågsvedsbor så är det några till som kommer att göra detsamma. Kul att pendelstation nämns helt kort! Så långt jag läst sticker det ut att halva industriområdet på Bråtegränd inte ingår, utan ligger som en ö omsluten av reservatet. Varför är min fråga, som jag hoppas finns besvarad i handlingarna som hör till ärendet.

Funderar på att festplatsen Perssons Betong med omgivning inte ingår. Det är givetvis kopplat till skisserna på nya bostäder tätt kring festplatsen, på vars ena sida det är nyckelbiotoper. Byggplanerna är dock långt ifrån tagna, och vi är flera som har skickat synpunkter till de som ansvarar för arbetet med programmet för Hagsätra och Rågsved. Vi i Vänsterpartiet Vantör kommer givetvis att aktivt engagera oss i planerna både för naturreservatet och bostadsbebyggelsen, för båda behövs!

Tänker på att Vänsterpartiet Vantör hade som valfråga att bygga hyresrätter längs Rågsveds allé och öppna pendelstation. Det var vårt populära motförslag till alliansens planer att bygga bort unika naturvärden och rekreationsvärden i Rågsveds friområde. Även om vi inte är där än. Även om vi kommer att ha synpunkter på gränsdragningen för naturreservatet. Även om det bara finns lösa skisser på framtida bebyggelse på Hardemogatan/Rågsvedsvägen. Så är vi på väg.


söndag 8 oktober 2017

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se var adressen

Igår besökte jag tillsammans med vänner i Vänsterpartiet Vantör Öppet Hus i Hagsätra där stadens planer för Hagsätra och Ormkärr presenterades och även planeringen i stort för de övriga fokusområdena Hagsätravägen, Älvsjöbadet, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan. Det var mycket informativt och väldigt bra ordnat, så all cred till staden för detta. Idag har jag mejlat in inledande synpunkter dels på planeringen för Hagsätra och Ormkärr och dels på planeringen för Rågsved i stort. Självfallet slår jag ett slag för visionen om Rågsveds allé som passar utmärkt in i planerna för fokusområdet Rågsvedsvägen.

Jag har också skickat synpunkter på varför området runt festplatsen Perssons Betong inte kan bebyggas som framgår av de tidiga skisserna. Den fantastiska jubileumsfest som Musketörerna ordnade för några år sedan skulle exempelvis inte få plats. Men loppet är inte kört. Nu ska vi använda våra demokratiska rättigheter att påverka stadsplaneringen. Så visa planerarna att det inte bara är en liten brasa som ska rymmas på platsen utan också aktiviteter runt om med tält och bilar som kör dit grejerna. Förutom valborg och familjefester som föreningslivet ordnar idag vill vi ju också ha Parkteatern tillbaka och nya spännande händelser! Kommer bostäder för nära så hämmar det utvecklingen, och förminskar potentialen för en social och kulturell mötesplats.

Förutom hjärtefrågorna Rågsveds allé, Perssons betong och förstås Rågsveds friområde som naturreservat har jag andra medskick. Givetvis, mycket positiv till att bygga framförallt hyresrätter i allmännyttan med rimliga hyror på de flesta av de föreslagna platserna, även om ett och annat hus blir min balkongutsikt om några år. Jag vill gärna se kollektivhus, seniorlägenheter och kooperativa hyresrätter i Rågsved. Centrum måste rustas, gärna att staden köper och ställer till rätta allt som inte fungerar idag. Jag vill bygga ut fina Snösätraskolan så att många fler barn får plats. Tunnelbanan behöver ytterligare en utgång och pendelstation öppnas förstås. Muralmålningen under tunnelbanespåren rustas upp. Ni ser, det finns massor att ta tag i nu!

Med en samhällsplanering där vi Rågsvedsbor ses som experterna på vårt område, där planerna utgår från barnperspektiv, äldreperspektiv och feministiskt perspektiv, där historien bevaras och friområdet blir naturreservat, så kommer vårt Rågsved, om det nu går, att bli en ännu bättre stadsdel att bo i!

söndag 24 september 2017

Prickar av ännu en punkt i programmet för Ett grönare och rödare Vantör

Som många Vantörsbor nu vet och varmt välkomnar har idrottsnämnden i Stockholms stad beslutat att sim- och idrottshallen i Högdalen åter ska drivas av staden. Om detta skrev också Cicci Herrström och jag en insändare som kunde läsas i lokalpressen under veckan som gått. 

För er som inte hört den glada nyheten publicerar jag här insändaren i oredigerat skick, med den viktiga upplysningen att punkt 22 "Ingen vinst på vår simhall" i V-Vantörs lokala program för Ett grönare och rödare Vantör snart kommer att uppfyllas!

Äntligen får vi tillbaka badet i Högdalen!
Den 19 september beslutar idrottsnämnden att Stockholms stad åter ska driva Högdalens sim- och idrottshall, från och med nästa sommar, istället för Actic Sverige AB som ägs av ett riskkapitalbolag noterat på börsen. Så efterlängtat både för oss i Vantör och för övriga stockholmare att stadens simhallskort då kommer att gälla även på badet i Högdalen!

Som många minns var det alliansen som styrde i Stockholms stadshus för fem år sedan då sim- och idrottshallen konkurrensutsattes, som det så vackert heter på marknadsspråk. Driften av hallen privatiserades i och med att ett vinstdrivande företag vann upphandlingen. Alla vi som gärna simmade i Högdalen men också i andra simhallar i staden blev grymt besvikna när det stod klart att stadens simhallskort inte skulle gälla i Högdalen.

Fortsättningen blev inte bättre. Privatiseringsexperimentet kan inte kallas annat än ett magplask för alliansens tilltro till marknadskrafterna. Besökarna i Högdalen har inte varit mer nöjda än på stadens övriga anläggningar. Som väntat har det inte varit de privilegierade som förlorat, utan grupper av stockholmare som staden särskilt vill uppmuntra att komma igång med idrott och rörelse, t.ex. barn och tonårsflickor. Utbudet för och deltagande av de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program har minskat.

Förutom brister som drabbat stockholmarna har Actic varit sena med redovisningar och betalningar till staden. Plumpar i protokollet även här. Riskkapitalbolag är inget att lita på i välfärden. Vänsterpartiet Vantör gläds nu över att punkt 22 i vårt program för Ett grönare och rödare Vantör, ”Ingen vinst på vår simhall” snart kommer att uppfyllas. Vi ses väl i badet nästa sommar!

onsdag 13 september 2017

Repris från 2012. Om Högdalshallen.

Idag då vi fått det glädjande beskedet att Stockholms stad åter ska driva Högdalshallen från i sommar, så tänkte jag att det passar med repris på blogginlägg från 2012, då Actic tog över. 

2012 
Idag simmade jag i Högdalshallen första gången sedan Actic tog över driften. Det var ovanligt tomt i bassängen, jämfört med när jag simmade under våren. Om det var tillfälligt eller en trend vet jag inte. Eftersom jag har årskort inköpt på Högdalshallen till och med februari 2013 går jag nog och simmar fler gånger, trots att jag verkligen ogillar att simhallen inte längre drivs av kommunen. Men om det blir nytt kort för mig nästa år är högst osäkert.

Förutom det allmänt dåliga med att konkurrensutsätta simhallar var det extra dåligt att göra det i Högdalens Centrum, som behöver fler besökare, inte färre. De som köpt sitt simkort i någon av de simhallar som staden fortfarande driver har nu färre simhallar att besöka, då kortet inte längre gäller på Högdalshallen. För de lär inte betala extra för bad i Högdalen. Valfriheten har minskat. Och kanske besöken i centrum.

Och vi som bor i Vantör som köper årskort i Högdalshallen kommer att vara hänvisade till bara en simhall, då nya kort inte gäller i stadens övriga simhallar. Skulle vi jobba i en annan del av staden kan vi inte passa på att simma i anslutning till jobbet under vardagarna och välja Högdalshallen på helgerna. Eller någon annan variant. Valfriheten har minskat. Och kanske flera väljer bort Högdalshallen fast vi bor i Vantör.

Kontentan är att istället för valfrihet får vi instängdhet. Värst drabbar det oss som bor i Vantör. Vi ska hålla till godo med Högdalen och inte ränna runt och simma i andra simhallar. Även om det inte är många som gör så kan det betyda mycket för de personerna. Tankarna går osökt till borgarnas förslag om nystartszoner, som går ut på att arbetslösa ska jobba i samma område som de bor i. Instängdhet där också.

Efterskrift
Eftersom jag inte har velat gynna riskkapitalbolag slutade jag snart att simma i Högdalen, slutade simma helt i flera år. Men sedan något år har jag tagit upp motionssimmet igen, främst i Farstabadet och Erikdalsbadet. Båda bad som drivs av Stockholms stad och där det gemensamma simkortet gäller. Det är så bekvämt att kunna simma i olika hallar beroende på var det passar just den dagen. Men visst har det varit dumt att kortet i fem år inte gällt i min närmaste simhall. Glad åt att vår rödgrönrosa majoritet nu gör slut på de dumheterna!

onsdag 5 juli 2017

Äntligen får 100 familjer bostad i Örby

Så bra att husen kan börja byggas i Örby, som både ger 100 familjer en välkommen bostad och gör stadsdelen Örby lite mindre segregerad än vad den är idag.

söndag 11 juni 2017

Start-PM Fokus Hagsätra Rågsved har kommit!

Den 15 juni kommer stadsbyggnadsnämnden att behandla den sedan länge väntade startpromemorian för Fokus Hagsätra Rågsved, som syftar till att planera 3000 nya bostäder "med tillhörande funktioner i en god stadsmiljö." Principerna i ärendet låter vettiga, som att få till helhetsmiljöer och arbeta med större detaljplaner, att de lokala centrumen och kulturlivet ska stärkas, och förstås att det står tydligt och klart att Rågsveds friområde och östra Älvsjöskogen planeras bli naturreservat.

Fem fokusområden har tagits fram och redovisas i ärendet: Älvsjöbadet, Hagsätra centrum/Ormkärr, Hagsätravägen, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan (Rågsveds friområde).  Här finns mycket intressant men också mycket som behöver diskuteras. Där är vi som bor i området huvudpersoner!

En fråga att noggrant titta på är gränserna för bebyggelse i närheten av naturreservaten. En annan är byggplanerna på Perssons betong som tyvärr inte är avskrivna. Här behöver vi som värnar festplatsen vässa argumenten och föra fram i samrådet tredje kvartalet i år. En tredje fråga är vänsterpartiet Vantörs populära vision om Rågsveds allé. Området ingår i fokusområdet Rågsvedsvägen. Att detta område är med kan vi se som en signal till dagens tomträttsinnehavare och intresserade byggaktörer.

Tänker att vi får en intressant höst i Rågsved och Hagsätra! Ses i föreningslivet och på samrådet!

söndag 28 maj 2017

Kom tillbaka till kultur- och naturstadsdelen Rågsved!

Vad roligt att så många människor i olika åldrar har hittat till Rågsved under den här soliga helgen. Flertalet kanske för första gången, lockade av den fantastiska graffitin i Snösätra industriområde. Vilken fröjd för en inbiten Rågsvedsbo att se skarorna av människor fylla promenadvägarna från tunnelbanan ner mot Snösätra. Så underbart att i sin egen stadsdel och på promenadavstånd få uppleva en så härlig kulturfestival, som också lockar människor från andra delar av staden.

Hoppas att ni som aldrig har varit här förut också hann se något av de underbara omgivningarna i Rågsveds friområde, där industriområdet är beläget. Området är så unikt att staden i 2015 års budget beslutat att det ska bli naturreservat. I naturen vindlar en natur- och kulturstig, som gjorts i ordning av ideella krafter i Kräpplagruppen. Här finns finns också mer tillgängliga promenad- och cykelstråk, bland annat förbi beteshagarna och den populära ankdammen. Så kom tillbaka, om ni missade detta.

Kan också berätta att vi har en festplats på Perssons betong, på platån ovanför Snösätras södra kolonier och nedanför 744;ans hållplats på Bjursätragatan, med anor från punkepoken. Idag är det en social mötesplats med den årliga festen på Valborgsmässoafton. Här ordnas också andra fester, bland annat av Rågsveds samhällsförening  och Musketörerna  som firade sin femårsdag på Perssons. Här vill vi gärna också att Parkteatern kommer med föreställningar för både barn och vuxna.

En okänd oas är förresten hälsoträdgårdarna på terrasser i Rågsveds äldrecentrum. Lyckliga de äldre som får bo i närheten och kunna njuta av naturen så nära varje dag.

Vid tunnelbanan kanske några graffitibesökare fick en glimt av det hästskoformade centrumet, där bland annat Nya Rågsveds Folkets Hus finns med samlingslokaler för föreningslivet, lokaluthyrning för fester och konferenser, konsthall, scen, cafeteria och mycket mer. Folkets Hus som styrs av lokala föreningslivet är i mångt och mycket en motor i Vantör. Om du inte visste det, är till exempel secondhandbutiken Andra varvet i Högdalen ett socialt företag som startats av Folkets hus.

Vi som är aktiva i föreningslivet i Rågved jobbar för att vår stadsdel ska vara en lika bra stadsdel som andra stadsdelar att växa upp i, bo i, verka i, och åldras i. Vi i Vänsterpartiet Vantör har en vision om Rågsveds allé, som vi vill jobba för. Det handlar om att bygga hyresrätter med rimliga hyror och att ersätta hårda trafikmiljöer med stråk som inbjuder till promenader och cykling. Det ska hända spännande saker i vår stadsdel, vi ska exempelvis inte alltid behöva åka till innerstan för att skapa och uppleva kultur. Att staden nu sagt att det ska bli bibliotek i Rågsved är ett bra steg framåt. Hoppas att du som aldrig varit i Rågsved hittar tillbaka, och kanske till och med blir min granne en dag. Och håll ett öga på Nya Rågsveds Folkets Hus på Facebook, så missar du inte roligheter som kommer!
lördag 27 maj 2017

Pendeltågstation i Rågsved eller Högdalen?

Ser att Vänsterpartiets Vantörs förslag från förra valrörelsen om pendeltågsstation i Vantör diskuteras igen. Nu av MP i landstinget som vill lägga en station i Högdalen. Det är bra att fler partier ser behovet av en pendelstation i Vantör. Vänsterpartiets lokala förslag, som fick stöd av Vänsterpartiet i landstinget i en motion 2014, är en station där pendelspåren möter tunnelbanespåren mellan Rågsved och Högdalen. Exakt var gränsen går vet jag faktiskt inte, och det är inte viktigt.

Viktigare är att Rågsved behöver upp på kartan och det är också bakgrunden till Vänsterpartiets Vantörs förslag om en pendelstation som en del av den större visionen om Rågsveds allé med 630 hyreslägenheter, motförslag till alliansens avskydda byggplaner i Rågsveds friområde. Friområdet är vår pärla och betyder så mycket för oss Rågsveds- och Vantörsbor.

Ett första steg mot förverkligandet av visionen var när rödgrönrosa majoriteten i stadshuset skrev in i budgeten att friområdet ska bli naturreservat. Nu går många av oss och väntar på stadens förslag om var gränserna ska gå. Naturskyddsföreningen och Kräpplagruppen har lagt sitt förslag.

Självfallet behöver vi bostäder, framförallt många flera hyresrätter med rimliga hyror. Inte löser vi bostadsbristen genom att bygga mångmiljonvillor som privatiserar och minskar natur- och rekreationsvärdena i viktiga delar av stadens finaste naturområden!Så vi behöver förverkliga visionen om Rågsveds allé. Självfallet förstår jag att den kanske inte kan förverkligas precis som Vänsterpartiet Vantör har föreslagit, men vi tänker att den kan inspirera till ett nytänkande som gör Rågsved och Högdalen till om möjligt ännu mer spännande stadsdelar att växa upp i, bo och verka i, och åldras i. En Vantör för alla.

Vi som bor i området märker varje dag vilken hård och ogästvänlig trafikbarriär vägen mellan Rågsved och Högdalen är. Inget som lockar till promenader och folkliv. Bara ett onödigt ont för oss som snabbt behöver ta oss till varandras stadsdelar, utan att åka tunnelbana, buss eller bil. Själv promenerar eller cyklar jag hellre via Rågsveds friområde, förbi Snösätras fina koloniområden, Kulturhuset Cyklopen och skateparken för att komma till Högdalen och handla, om jag har tid.

Vänsterpartiet Vantörs vision är att bygga ihop Rågsved och Högdalen och skapa en lummig allé som ger oss ett promenad- och cykelvänligt stråk mellan våra stadsdelar. I visionen ingår som sagt 630 hyres- och studentlägenheter, men självfallet gärna flera om det är går att bygga på ett bra sätt.

Det finns inte så många platser i Stockholm där tunnelbanan korsar pendelspåren, och de ställena måste vi ta vara på för att förbättra kommunikationerna. I vår lokala vision ingår även en tunnelbaneuppgång i Rågsved, mot Högdalshållet, för att minska avståndet till den nya pendelstationen. Kanske kan även Högdalens tunnelbana få ytterligare en uppgång, mot Rågsved?lördag 20 maj 2017

Rusta upp muralmålningen i Rågsved!

Bloggar idag om muralmålningen, då jag fått höra att muralmålningen ska målas över.
Här ovan ser vi ganska bra hur ursprungsmålningen såg ut, med Rågsveds gröna skog, marker och torp som fanns innan den moderna bebyggelsen kom till. Fotot tog jag 2007.
Och här är fortsättningen på den långa muralmålningen, som löper längs betongmuren som håller upp tunnelbanespåren i Rågsved. Här ser vi höghusen och sedan hur de börjar falla ihop.
Sista delen av målningen, som redan då började bli klottrad. Det fick mig att börja blogga om muralmålningen, för att i första hand restaurera målningen.
Tyvärr ser muralmålningen ut så här idag, på självaste Rågsvedsdagen. Det mesta är överklottrat. Idag har jag som sagt fått höra att muralen ska målas över. Ett sånt sorgligt öde är inte ok tycker jag.

Men visst måste något göras åt muralen. Jag har också tidigare år anmält klottret till driftscentralen. Inget har hänt. Nu skriver lokalpressen att Jessica Dahlström (S) vill ha ett punk- och rockmuseum i Rågsved. Förslaget förutsätter nästan en restaurering av muralmålningen, som ju är en del av Rågsveds moderna historia. En del av själen. Målningen borde kulturminnesmärkas.

Så Muralen är verkligen värd ett seriöst försök att restaureras. Jag vill rikta en uppmaning till våra progressiva kulturpolitiker att ta sig an frågan!

P.S Om det inte går att rädda målningen föreslår jag att muren blir en laglig graffitivägg. D.S


tisdag 11 april 2017

Självklart välkomna familjer till Vantör!

Mittisöderort 11 april skriver idag om att staden ska börja bygga modulhusen i Örby, och det tycker jag är väldigt bra. Självklart ska vi i Vantör bidra till att nyanlända ska få en trygg bostad, i dessa fall gäller det familjer. Jag ser det som särskilt positivt att modulhusen byggs i Örby, som därmed får ett välkommet tillskott av flerfamiljshus. Så kan även Örby dra ett litet strå till integration av nyanlända, vilket jag är stolt över att vi som bor i Vantörs hyreshusområden självklart har gjort i många år.

söndag 19 mars 2017

Cyklopen blir bofast!

Händer mycket bra i Vantör nu. Att Cyklopen får permanent bygglov är verkligen en bra nyhet. Vi är många som känner historien med den ouppklarade mordbranden, det stora ideella arbetet i föreningen Kulturkampanjen och de blocköverskridande insatserna förra mandatperioden för att Cyklopen skulle få etablera sig på nuvarande plats. Leve den fria kulturen!

Mårtensgården först med demens-stjärna

Kunskap om demens är ett måste i en god äldreomsorg. Samtidigt är kunskap alltid en färskvara, och behöver fyllas på, både grundkunskap och spetskunskap, när personalgrupper ändras. Satsningen på kvalitetsmärkning av kunskap i äldreomsorg är initierad av äldre- och personalborgarrådet Clara Lindblom, vänsterpartiet. Glad som Rågsvedsbo att Mårtensgården i Rågsved blev först att få stjärna av Svenskt Demrnscentrum som staden samarbetar med i denna satsning!

söndag 29 januari 2017

Terror eller dåd - ordval som normaliserar rasism

Läste du notisen i DN idag söndag 29 januari? Såg att det det skrevs "attentat" och "dåd" mot flyktingboenden och "dåd" och "attentat" mot Syndikalisternas lokal, men inget skrevs om "terror"? Det får mig att tänka på normalisering av rasismen. Vad får det dig att tänka på?

söndag 22 januari 2017

Rågsved allé - nu dags för verkstad!

Äntligen är vi framme vid Rågsved. 

Ja, vi som bor och arbetar i Rågsved är ju redan här, och stretar på som alltid i verksamheter, med grannar, i föreningsliv och politiska partier för vår stadsdels bästa. 

Det nya är stadens ljus på Rågsved och Hagsätra, läs t.ex. här, som med vår rödgrönrosa majoritet, till skillnad från alliansen, ser Rågsveds styrkor - naturen, kulturen, kommunikationerna, människorna - och vill lyssna på riktigt på oss som bor i området.

Vänsterpartiet Vantör tog 2014 i samarbete med en arkitekt fram visionen om Rågsveds allé, grundad på boendes upplevelser och erfarenheter, och som därför blev väldigt omtyckt. Jag glömmer aldrig mötet med mina grannar på möte med lokala hyresgästföreningen där alla entusiastiskt pratade om Rågsveds allé. Läs mer om förslaget och kommentarer t.ex. här och här och här och här och här och r och här.Rågsveds allé handlar om kopplingar. En lummig promenad- och cykelvänlig väg kantad av hyreslägenheter och verksamheter kopplar ihop Rågsved och Högdalen. En pendeltågsstation och ytterligare en t-baneuppgång kopplar ihop pendeltåg med tunnelbana. Men det handlar kanske främst om vilket samhälle vi vill ha. Vilka som ska kunna bo, och bo bra. Vilka miljöer vi ska värna.

Att visionen togs emot så positivt beror också på att den är ett tydligt alternativ till alliansens planer att bygga sönder unika Rågsveds friområde med miljonvillor. Detta väckte en mångårig ilska och motståndsarbete där Kräpplagruppens insatser var avgörande. För vår rödgrönrosa majoritet i staden tog i första budgeten år 2015 in att friområdet ska bli naturreservat.

Nu när staden vill bygga 3 000 nya bostäder i Rågsved och Hagsätra så har vi som bor här alla möjligheter att lyfta in visionen om Rågsveds allé i diskussionerna. Där ingår också gränserna för naturreservatet, där vi väntar på förslag, att diskutera och lägga synpunkter på.
Du som gillar Rågsveds alle, lämna dina synpunkter här, senast den 29 februari. Och så ser jag fram emot diskussionerna om vårt område och framtiden!

söndag 8 januari 2017

Snöiga visioner om backar och spår i Rågsveds friområde

Inspirerad av helgens härliga skidåkning i Rågsveds friområde tänker jag att vi behöver ta vara på vintern som årstid bättre, särskilt när den är snörik, och använda oss av alla de roliga möjligheter som snön faktiskt ger oss. Det är ju så mycket roligare att vara ute och röra på sig när snön glimmar vit. Visst är det skönt med promenader på sandade gångvägar, men snön kan ge så mycket mer.

Varför inte återskapa en enkel skidbacke i Perssons betong, där det har funnits en slalombacke i Rågsveds barndom. Skidbacken skulle vara lätt att nå, då buss 744 har hållplats strax ovanför. Det kan räcka med en stollift. Alla oavsett ålder skulle kunna prova och om det finns intresse lära sig åka slalom utan dyra kostnader. Utrustning kan lånas ut av skolan i området, som också kan ha idrottslektioner och idrottsdagar i friområdet. Även förskolorna kan vara med.


Det skulle också behövas ett bra längdskidspår i friområdet t.ex. i beteshagarna och längs dammområdet, eller annan lämplig plats där spåren kan vara fredade från att bli upptrampade. Numera möter jag sällan andra skidåkare i området, däremot glada miner och tillrop från förbipasserande. Inte konstigt att jag som är uppväxt på skidor söker mig ut i skogen och gärna åker i ospårad terräng, men många andra kan bli intresserade att åka om det fanns ett riktigt spår.

Hoppas några fler i Vantör håller med mig om mina tankar. Skriva gärna medborgarförslag till stadsdelsnämnden så får vi hjulen i rullning. Ur folkhälsoperspektiv vore det toppen med en idrottslig satsning i friområdet, med hänsyn till områdets unika natur och framtida skydd som naturreservat. På sommaren gärna ett utegym på lämplig plats, och förstås att vi ska ha festplatsen Perssons Betong kvar. Friområdet är idag en viktig mötesplats, och har stora möjligheter att ge oss så mycket mer.

lördag 7 januari 2017

Fram för skid- och pulkavänlig snöplogning!

Vill, som ett komplement till feministisk snöröjning, slå ett slag för en skidvänlig och pulkavänlig snöplogning på gång- och parkvägar i vår stad, gärna med början i Vantör. Ett samlingsnamn kan vara folkhälsovänlig snöplogning, det inbegriper ju både promenader, cykling, skidåkning och pulkadito.

Idag hann jag ut på årets första skidtur i Rågsveds friområde innan plogarna kommit ut, så det fanns gott om plats för skidor på orörd snö vid sidan om de redan upptrampade stigarna. Bara på vägen ner från Bäverbäcksgränd hade en traktor kört upp så att det gick att gå bekvämt på ömse sidor av gångvägen ner mot norra kolonin, men lämnat en orörd sträng i mitten. Så genialt, där kunde jag åka skidor och det skulle också gå att dra en pulka.

Ofta är park- och gångvägarna så breda att det finns plats både för skidor, pulkor och en plogad, vid behov sandad gång för promenader. Jag saknar verkligen ett ordnat, gärna elbelyst skidspår i Vantör, och hoppas att det kan bli verklighet framöver. Ågesta är fint men krångligt att ta sig till för oss som inte har bil, För folkhälsan vore det toppen och tänk så många barn som kan lära sig åka skidor i sitt eget område, om det inte krävs bil eller flera bussbyten för att komma till ordnade spår.

söndag 1 januari 2017

Bostadsministern är svaret skyldig om Rågsveds C

Problemen med fastighetsägaren i Rågsveds Centrum, som jag bloggat om tidigare och även varit med och skrivit insändare om, lyftes (som exempel på brister i samhällsservice som inte har kunnat rättas till med nuvarande lagstiftning) till regeringen av riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V). Se fråga och ministerns svar här nedan. 

Min kommentar är att ministern lättsinnigt lyfter över hela ansvaret till Stockholms stad och framtida områdesplanering för Rågsved och Hagsätra, vilket på inget sätt löser de akuta frågorna som Folkets Hus, affärsidkare och andra som hyr i centrum drabbats av i flera år. Att utgångspunkten enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser är lätt att instämma i, när vi ser på t.ex. Rågsved. Men frågan återstår: vad kan staten göra för att skärpa lagstiftningen när privata huvudmän missköter sig grovt?

----

Fråga 2016/17:488 Samhällsintresset i centrumanläggningar

av Nooshi Dadgostar (V)
till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Många förortscentrum i våra större städer har privatiserats. Ett resultat av detta har varit vanskötsel, kraftiga hyreshöjningar och minskat intresse från de närboende.
I våras kunde vi läsa om Rågsved Centrum, i en förort i södra Stockholm. I lokalpressen beskrevs en centrumanläggning med tak som läcker, trasig ventilation som gör att det är 13 grader inomhus på vintern, hissar som står still i veckor, problem med elen, utebelysning som inte tänds, kakelplattor som inte lagas, söndersparkade sopkorgar som inte byts ut, misskötta planteringar, med mera. Problemen har funnits i åratal, enligt lokalhyresgästerna.
Det har gått så långt att post inte längre delas ut i centrum, eftersom hyresvärden, Rågsved Fastighets AB, inte har ordnat ordentliga postboxar. Sedan några veckor tillbaka måste därför all post hämtas i Hagsätra, en angränsande förort i södra Stockholm.
Centrumanläggningarna i våra förorter är mer än kommersiella ytor. De är mötesplatser där service, handel och demokratiskt deltagande äger rum. Detta är viktiga samhällsintressen som behöver en ansvarsfull förvaltning.
För mig är det tydligt att nuvarande lagstiftning inte ställer nog skarpa krav på ägare av centrumanläggningar. De är inte vilka kommersiella fastigheter som helst, och därför kan vi inte nöja oss med en from förhoppning om att marknaden kanske löser det hela. Rågsved är bara ett av flera exempel på privata ägare av centrum som missköter sig och kommer undan med det.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:
Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att komma till rätta med ovanstående problem?Till riksdagen
------
Svar på fråga 2016/17:488 av Nooshi Dadgostar (V) Samhällsintresset i centrumanläggningar
Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med bristande skötsel av vissa centrumanläggningar.
Problemet med bristande skötsel av vissa centrumanläggningar berör flera olika frågor, bl.a. kraven på att byggnader underhålls i tillräcklig utsträckning och hur det offentliga åtagandet för centrumanläggningar i våra förorter ser ut.
Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och vissa tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över att fastighetsägaren fullgör sina skyldigheter i detta avseende. Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid vidta åtgärden. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Det är en kommunal fråga att planera för hur mark och byggnader kan användas. Därmed är det även en kommunal fråga att bestämma hur det offentliga åtagandet för olika centrumanläggningar ska se ut. Det är även en kommunal uppgift att i en detaljplan bestämma vad som ska vara allmänna platser och vad som ska vara kvartersmark, dvs. vilken mark som ska vara allmänt tillgänglig och vad som inte behöver vara det. Enligt plan- och bygglagen är utgångspunkten att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Det förekommer dock att kommunen överlåter huvudmannaskapet för en centrumanläggning på ett enskilt företag, t.ex. av ekonomiska eller driftstekniska skäl.
Enligt min uppfattning är det kommunerna som bäst kan bedöma vilka anläggningar som bör vara allmänt tillgängliga och hur driften av dessa bör ordnas för att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning. Kommunerna förfogar dessutom över flera olika verktyg för att kunna säkerställa att så sker.
För närvarande bedömer jag att det inte är aktuellt att vidta några lagstiftningsåtgärderför att skärpa kraven mot ägare av centrumanläggningar.
Avslutningsvis kan nämnas att Stockholms kommun nyligen har beslutat att inleda en områdesplanering för de stadsdelar – Hagsätra och Rågsved – som Nooshi Dadgostar refererar till. Inriktningen är att utreda förutsättningarna för 3 000 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter i stadsdelarna. Det torde därmed finnas goda förutsättningar för alla berörda att i det sammanhanget lyfta frågor om den framtida utvecklingen av befintliga centrumanläggningar i området.
Stockholm den 20 december 2016
Peter Eriksson