söndag 30 maj 2010

Sjukvård efter behov och inte vinstintressen

I Sverige har vi bra och ganska billig sjukvård, uppbyggd av skattepengar inbetalade av medborgarna och länge driven av demokratiskt styrda landsting. Men nu när vinstintressen tar över och de fyra stora vårdbolagen får allt större inflytande kan vården fördyras och försämras för stora grupper.

Här i Vantör kan vi inte välja kommunal vårdcentral, utan vi har bara privata vårdcentraler. I Rågsved drivs vårdcentralen av riskkapitalbolaget Carema som inte betalar en krona i skatt för sina vinster, utan skickar ut pengarna obeskattade till skatteparadis i andra länder.

Den borgerliga majoriteten har privatiserat stora delar av sjukvården i länet, ändrat ersättningen så att vårdcentraler i fattiga områden får mindre betalt och så att många korta läkarbesök ger mer pengar än ett mindre antal läkarbesök där tillräckligt med tid ges för patientens olika bekymmer.

Det så kallade vårdvalet gynnar de som bor i stadsdelar som Östermalm, där fyra nya vårdcentraler etablerat sig sedan borgarna kom till makten. Inte för att behovet av sjukvård är större där än i Vantör, men för att det går att tjäna mer pengar där.

Så illa är det att den sjukvård som vi byggt upp i landet av gemensamma pengar nu blir en guldgruva för internationella företag, som inte ens skattar i Sverige! Stora pengar som kunde gå till ännu bättre sjukvård går till direktörer och aktieägare.

Vänsterpartiet vill istället ha Världens bästa sjukvård - utan vinstintressen. Då får vi vårdcentraler som inte kan gå i konkurs, som ägnar sig åt patienternas behov och inte styrs av vinstintresset, som tecknar kollektivavtal för sin personal och ger dem den meddelarfrihet som grundlagen stadgar.

Den 19 september väljer vi sida - en sjukvård efter behov eller efter vinstintressen!

lördag 29 maj 2010

Understrykningar, kapitel 8

Mina understrykningar i åttonde kapitlet, Framtsteg på utbildningens område, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"Även om bra skolor väger tungt är det familjebakgrunden som i första hand påverkar vilka resultat som utbildningen leder till, hur ett barn klarar sig i skolan och senare i en högre utbildning."

"Barn klarar sig bättre om föräldrarna har högre inkomsteroch mer utbildning och de klarar sig bättre om de kommer från hem där det finns en plats för studier med referensböcker och tidningar och där utbildning värdesätts. Ännu viktigare är tt föräldrarna engageras sig i barnens utbildning."

"... visar att internationella studieresultat är relaterade till inkomstskillnader .."

"Fattigdom förklarar inte den effekt som ojämlikhet ger."

"En stimulerande social miljö är väsentlig för tidig inlärning."

"...kanske det allra viktigaste, en högkvalitativ förskoleverksamhet...
statliga investeringar i förskoleverksamhet ger väsentligt utbyte."

"...våra prestationer och vårt beteende när vi löser en utbildningsuppgift kan på ett genomgripande sätt påverkas av hur vi känner oss bli betraktade och bedömda av andra. Då vi förväntar oss att bli sedda som underlägsna tycks vår förmåga minska."

"I mer jämlika länder hade fler barn små aspirationer och sannolikheten var större att barn i ojämlika länder hade stora aspirationer.... förklara med det faktum att mindre kvalificerat arbete inte är så ´skambelagt´i mer jämlika samhällen."

torsdag 27 maj 2010

Understrykningar, kapitel 7

Mina understrykningar i sjunde kapitlet, Fetma - större inkomstklyftor, större midjor, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"Tendenserna inom barnfetma är idag så allvarliga att de allmänt förväntas leda till kortare förväntad livslängd för dagens barn."

"Tidigare var de rika feta och de fattiga magra, men i dagens industriländer är mönstren omkastade."

"Avgörande för sambandet mellan inkomstskillnader och fetma är sannolikt kaloriintag och fysisk aktivitet."

"De som länge påverkats av stress tycks reagera på föda på andra sätt än de som inte är stressade."

" ... sambandet mellan inkomstskillnader och fetma är starkare för kvinnor än för män."

"... fetman var ... starkare relaterad till personernas subjektiva uppfattning om sin status än till faktisk utbildning eller inkomst."

"Ett exempel på ett samhälle som erfarit en snabb ökning i ojämlikhet är Tyskland efter enandet.. ökade ojämlikheten i det tidigare Östtyskland och långtidsstudier har visat att detta sociala sönderfall ledde till en ökning av BMI hos barn, unga vuxna och mödrar."

"... skulle en minskning av ojämlikhetens börda vara ett väsentligt bidrag till att lösa problemet med den epidemiska stressen."

Understrykningar, kapitel 6

Mina understrykningar i sjätte kapitlet, Fysisk hälsa och förväntad livslängd, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"De som står över oss har bättre hälsa, de som står under oss har sämre hälsa - det gäller såväl dem längst därnere som dem högst upp."

"Sammanfattningsvis får social status, sociala nätverk och stress i tidig barndom - det som forskare betecknar som ´psykosociala faktorer´- ökande vikt i de rika industriländer där den materiella levnadsstandarden ... idag är tillräckligt hög för att ha upphört att vara viktig som direkt determinant för folkhälsan."

"Ju mer jämlikt rikedomen fördelas, desto bättre är hälsan i samhället."

"Största klasskillnaderna mättes för hjärtsjukdomar och mord bland vuxna i arbetsför ålder."

"Vi fann också att alla, inte bara de fattiga, gynnades av att bo i ett mer jämlikt samhälle."

"Det är med andra ord bättre, på nästan varje inkomstnivå, att leva i ett mer jämlikt samhälle."

"Den kroniska stressens biologi är en rimlig vägvisare som hjälper oss att förstå varför ojämlika samhällen nästan alltid är samhällen där invånarna har dålig hälsa.

söndag 23 maj 2010

Understrykningar, kap 5

Mina understrykningar i femte kapitlet, Psykisk hälsa och drogmissbruk, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"...den andel av alla psykiska sjukdomar som består i ångestproblem är verkligen avsevärt högre i mer ojämlika länder."

"Det var enda gången som vi ... inte hittade något samband mellan inkomstskillnader och psykisk ohälsa hos vuxna män."

"Bland vuxna kvinnor finns emellertid ett samband mellan ojämlikhet i inkomst och psykisk ohälsa."

" ...är det ändå viktigt att komma ihåg, att ur ett internationellt perspektiv är nivån för psykisk sjukdom i USA som helhet exakt vad vi skulle förvänta oss mot bakgrund av landets stora ojämlikhet."

"... en stark övervikt för användning av droger i mer ojämlika länder."

Understrykningar, kap 4

Mina understrykningar i fjärde kapitlet, Samhällsliv och sociala relationer, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"Detta kapitel visar att de sociala relationerna försämras i mindre jämlika samhällen."

" ...inkomstskillnader är förtroendets ´primära drivkraft´och har större betydelse än arbetslöshetsnivå, inflation eller ekonomisk tillväxt. Det är inte den genomsnittliga nivån för ekonomiskt välstånd som skapar förtroende utan ekonomisk jämlikhet."

"... är vi mindre benägna att känna empati med dem som vi inte betraktar som likar,; materiella skillnader skapar social splittring."

"Förtroende, eller brist på sådant, innebar skillnaden mellan liv och död för en del av dem som hamnade i de kaotiska efterverkningarna av orkanen Katrina."

"...kvinnors status tenderar att vara högre i mer jämlika länder."

lördag 22 maj 2010

Förslag går vidareJag lämnade in barns förslag till förbättringar som Vänsterpartiet Vantör samlat in till ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) under Boendedialogen i Rågsveds Folkets Hus. Om vuxna lyssnar på barn kommer förslagen (kanske inte alla, men ändå ...) att tas på allvar och resultera i förändringar.

Barn tycker om RågsvedBarns förslag till förbättringar sammanställda och utdelade av Vänsterpartiet på Boendedialogen i Rågsved, förhoppningsvis kan en del av förslagen förverkligas, om vuxna tar barnen på allvar!

Rågsvedsbarnens förslag


Insamlade på Valborg och Rågsvedsdagen, Överlämnades till Joakim Larsson.

Ragsveds friområde till naturreservat!


Boende och miljö intresserar många i Rågsved.

Flytta ut kontoren!


Ett av många förslag i boendedialogen i Rågsved.

744:an en gång i kvarten!


Ett av många bra förslag i boendedialogen.

Snösätraskolans skolorkester


Rågsveds Folkets Hus, Boendedialogen

Rågsved paradis!


Ung utan pung, Boendedialogen, Rågsveds Folkets Hus

fredag 21 maj 2010

Ballonger + bostadspolitik =succé

Börje, Mattias och Clara har fyllt sjå att blåsa ballonger medan Ann-Margarethe, Ann Mari och undertecknad delade ut våra bostadspolitiska flygblad om "Ja till bostäder som alla har råd med". Här i Rågsved har bolaget Lelångshus tyvärr fuskbyggt bostäder och inte är hyrorna ens särskilt låga. För att våra ungdomar och hemlösa ska ha råd att bo krävs statligt stöd, att byggmonopolen bryts och att vi slipper marknadshyror!

Vänsterpartiet i Rågsved


Vänsterpartiets bostadspolitiska turné kom till Rågsved idag. Flygbladen "Ja till bostäder som alla har råd att bo i" tog slut och barnen köade till ballongerna. Lyckat med andra ord!

Torgmöte i sommartid

Vilken lycka det är att sommaren är här! Cyklar hem sent om kvällen och det är ljumma vindar fortfarade. Tar en morgonpromenad och överväldigas av grönskan i Rågsveds friområde som vi gör till naturreservat när vi vinner valet. Läser jobbhandlingar på balkongen och mår bra. Sen till Rågsveds Folkets Hus med vänsterparti-info till föreningsbordet och somrigt torgmöte med Ann-Margarethe Livh om bostadspolitik i Högdalen och Rågsved. Kan en vänsterpartist ha en bättre dag?

Bästa färdmedlet


Rekommenderas!

Möt Ann-Margarethe Livh


13 Högdalen 15 Ragsved

Väg på väg att försvinna


Ner till Perssons Betong

Ny väg till Perssons Betong!


Inser att min gamla stig till Rågsveds friområde har jag gått mina sista steg på!

I full blom


Utanför min trappa

Problematisera begreppet stockholmare

Statistik säger ibland ingenting. Ser i dagens city att Enskede-Årsta-Vantör ligger mitt i tabellen när det gäller andelen länsbor som lider av fetma. I botten ligger idel rika stadsdelar och kommuner och i toppen fattigare kommuner.

Vårt stadsdelsområde som består av såväl Stockholms mest högavlönade delar - till exempel Enskedefältet - som de mest lågavlönade - till exempel Rågsved - verkar inte ha särskilt stora problem om vi ser det rent statistiskt.

Förutom andra nackdelar bidrar sammanslagningen av stadsdelar till att dölja den strukturella ojämlikheten. Borgare pratar också ofta om "stockholmare" som drabbas av rödgrön politik, som vore alla höginkomsttagare.

I själva verket råder mycket stora skillnader inom vårt stadsdelsområde. Om vi hade fått se siffrorna per stadsdel - inte det stora stadsdelsområdet - hade det varit tydligt att stora insatser måste göras för att minska hälsoklyftorna.

Sambandet mellan fetma och stora inkomstskillnader visas också i boken Jämlikhetsanden. Om vi minskar ojämlikheten ökar chansen att alla får bättre hälsa - såväl Rågsved som Enskedefältet, såväl Norrtälje som Östermalm.

Så, vad väntar vi på?

torsdag 20 maj 2010

Konsten att stänga fattigt folk ute

För övrigt blir borgarnas snack om mångfald i boendeformer alltmer ihåligt, iallafall när det handlar om stadsdelar där det är lite hyresrätter.

I Årsta där 2/3 av flerfamiljshusen är bostadsrätter sa borgarna ikväll ja till ännu fler bostadsrätter, nu på Vättersberget. Tidigare sa man ja till en majoritet av bostadsrätter på Årstastråket.

Totalt minskar alliansen andelen hyressrätter i Årsta, ikväll pratade man inget om ökad andel hyresrätter. Med utförsäljningarna av allmännyttan och prioriteringen av nya bostadsrätter blir stadsdelen snart stängd för fattigt folk.

Tertialrapport under lupp

Sista tertialrapporten före valet debatterades länge under kvällens sammanträde med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Inte oväntat hade vi olika bilder av verkligheten på den rödgröna och blåblåa sidan. Borgarna erkände att avknoppningen av Årsta 1 var fel, att vinsterna är oförskämt stora. Tänk om man hade lyssnat på oppositionens kritik då det begav sig!

De tio mnkr i vinst som förskoledirektören har kammat hem på två år skulle ha räckt till många förbättringar i förskolan, till exempel mindre barngrupper. Om vi räknar vinsterna som alla avknoppningar och konkurrensutsättningar har lett till under mandatperioden kommer vi kanske upp i det tiodubbla. Pengar som nu går invånarna förbi

Klart är att den borgerliga budgeten inte räcker för att prioritera hemlösa. Och äldreomsorgen går med 7 mnkr i överskott. Om vi hade haft kvar kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra hade vi haft flera miljoner till. Med rödgrön politik hade vi sluppit sänka timberäkningen i hemtjänsten!

onsdag 19 maj 2010

Äldre förutsätts vara rojalister!

Klippt ur senaste protokollet från Enskede-Årsta-Vantörs pensionärsråd:

"LOVE Stockholm
Stadsdirektör Irene Swenonius uppmanar stadsdelarna att uppmärksamma kronprinsessan Viktorias bröllop. Under perioden 2010-06-06-2010-06-19 kommer alla brukare inom hemtjänsten att bjudas på prinsessbakelse. Två av äldreomsorgens öppna dagverksamheter – Årstapaviljongen och Salongerna kommer att hålla öppet 2010-06-19. Där kommer alla besökare att bjudas på Folkets tårta. På vård- och omsorgsboendena kommer bröllopsmiddag att serveras. Det ska även bli möjligt att följa bröllopet på storbilds-TV på dessa enheter."


Undrar hur äldre gör som är republikaner? Blir man utan bakelse om man vägrar äta prinsess? Finns det republikanska bakelsealternativ? Och Folkets tårta, det låter å andra sidan demokratiskt, men den kanske är dekorerad med ett sockrat brudpar, vem vet? Och bröllopsmiddagen, vad gör man om man inte vill äta den? Måste man delta för att få i sig mat, eller kan man protestera? Vilka rättigheter har man när man är "på hemmet"? Man undrar.

tisdag 18 maj 2010

lördag 15 maj 2010

En för alla - alla för en

Sträckläste "Musketörernas barn berättar - livsberättelser från Rågsved" som handlar om "åtta människoöden, två generationer och en oändlig mängd svek, övergrepp och droger."

Boken är en skildring av Musketörernas återföreningsprojekt mellan barn och föräldrar, och samtidigt ett resultat av organisering av överlevarna.

Med omkring 350 medlemmar är Musketörerna en av de mest positiva krafterna i Rågsved och Vantör, och jag är stolt över att vara stödmedlem.

Rågdalen


Kul att se Rågsvedsbor i alla åldrar i vår fina parklek. Gemensam välfärd utan vinstintressen ska vi ha mer av!

Stig vid Göta Landsväg


Rågsveds friområde

Bråtegränd - mitt i idyllen


Rågsveds friområde

Kor på grönbete


Rågsveds friområde

Kolonin vädrar vårluft!


Rågsveds friområde

Snart färdig!


Gångbron mellan Rågsveds friområde och Högdalen

Cirkus i RågsvedUnderstrykningar, kap 3

Mina understrykningar i tredje kapitlet, Hur ojämlikheten tränger under huden, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"I detta kapitel kommer vi att visa hur vår individuella känslighet för samhället i stort förklarar hur det kan ha så djupgående effekter att leva i ojämlika samhällen."

"Det som intresserar oss i detta kapitel är att de mest kraftfulla stresskällor som påverkar hälsan tycks falla inom tre strikt sociala kategorier: låg social status, brist på vänner och stress i livets tidiga skede."

"Ökad ojämlikhet tycks förstärka vår oro för social värdering genom att social status får större vikt."

"Om man lever i ett samhälle med en större ojämlikhet, som förstärker statuskonkurrensen och ökar det sociala värderingshotet, måste egot stöttas med strategier för att hävda och framhäva sig."

"Förutom att stor ojämlikhet utgör grunden för alla de problem som förknippas med sociala skillnader, och de splittraande klassfördomar som följer med dem, leder den -som senare kapitel visar - till försvagad gemenskap, minskat förtroende mellan människor och ökat våld.

Centern utmärker sig

Centerpartiet i Stockholm har en kandidat på sin riksdagslista som hävdar "att Förintelsen och 11 september-attentaten var en judisk konspiration och att Anna Lindh mördades av "bankvärlden" (citat DN 15 maj)

Inte förrän media granskat kandidaten reagerar centern, nu ska valsedlarna tryckas om och man försöker få honom utesluten ur partiet. Är man desperat när opinionssiffrorna går ner och tar med tvivelaktigt folk för att fylla listorna?

Valet är lätt - välfärd utan vinstintressen

Med närmast frälsarmässig tilltro genomdriver moderaterna och alliansen sin extrema privatiseringspolitik utan att lyssna till oppositionens kritik, vare sig det gäller utförsäljning av förortscentrum, äldreboenden eller förskolor.

När de ser följderna av sin sekteristiska politik går de till attack eller girar åt sidan, istället för att idka självkritik. Ser två exempel i dagens DN.

Under rubriken "Vårdkritik får borgarråd att ryta till" säger äldreborgarrådet (KD)att det kan krävas försämringar av personalpolitiken för att komma till rätta med personalomsättningen vid konkurrensutsättningen!

Uppenbarligen har man räknat med att personalen ska bocka och tacka och gå över till privata utförare, men många vill stanna kvar i kommunen. Kvaliteten för de äldre påverkas av att personal byts ut, men vem är förvånad?

Under rubriken "Fler butiker i Stockholm" säger ytterstadsborgarrådet (M) att staden vill ordna mindre och billigare lokaler för småföretagare i förorterna, som alternativ till de centrum de själva sålt och där lokaler står tomma.

Uppenbarligen har man räknat med att Boultbee som staden sålde tio centrum till skulle gulla med företagen, istället chockhöjdes hyran så att många lokaler står tomma i Högdalen och att företagarna hotas av konkurs i Rinkeby.

Ansvarslöst är ordet för den dogmatiska borgerliga politiken. De som får ta stöten är värnlösa äldre som får omsorgen försämrad, personalen som får sina villkor försämrade och förortsborna som får allt sämre service i sina centrum.

Idag, när det rätta ansiktet för den marknadsanpassning av välfärden som maskerats som valfrihet allt mer träder fram, kan väl inte sansade väljares dom bli en annan än att döma ut privatiseringarna som en återvändsgränd. Utom för kapitalet förstås.

Med vänsterpartiets politik får vi välfärd utan vinstintressen. Med ett rödgrönt styre kommer vi en bit på väg. Ett starkt vänsterparti gör att vi kommer längre!

fredag 14 maj 2010

Missad chans att sätta Vantör på kartan

I senaste stadsbyggnadsnämnden var V, S och MP överens om att återremittera placeringen av skateboardparken i Högdalen och be stadsbyggnadskontoret återkomma till nämnden med ett förslag där skateboardparken är förlagd till Högdalstopparna.

Av den rödgröna reservationen framkommer att det nedbantade förslaget knappast kan kallas ”Europas största skejtpark” och är ett svek mot tidigare utfästelser. Skillnaden i produktionskostnad verkar marginell om man jämför placering på Högdalstopparna med Triangeln.

Förslaget om skatepark på Högdalstopparna var mer visionärt och hade kunnat skapa utrymme för internationella tävlingar med stor publik inom flera skatediscipliner. Det hade stärkt Stockholms ställning som idrotts- och evenemangsstad med positiva effekter för besöksnäringen. Reservanterna i stadsbyggnadsnämnden är tveksamma till om den nya inriktningen kan ha samma effekt.

Som lokalpolitiker hade jag också hellre sett skateparken på Högdalstopparna, det hade satt Vantör på kartan! Jag är kritisk mot att programmet för utveckling av Högdalstopparna som tagits fram med boende i Vantör och Farsta inte har genomförts. Nu plockar borgarna ut skateparken ur programmet och frågan om det blir något kvar?

torsdag 13 maj 2010

Understrykningar, kap 2

Mina understrykningar i andra kapitlet, Fattigdom eller ojämlikhet, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"I detta kapitel kommer vi att se om storleken på inkomstskillnaderna spelar någon roll."

"Det viktiga är var vi befinner oss i relation till andra i vårt eget samhälle."

".. endast de hälsorelaterade och sociala problemen, som är tydligt socialt klassanknutna och mer frekventa längre ner i den sociala hierarkin, är vanligare i mer ojämlika samhällen."

"Det är ojämlikhetens omfattning över hela samhället som har betydelse."

"Sådana hälsoproblem om bröstcancer, som vanligen inte är mer frekventa bland sämre ställda, har inget samband med ojämlikhet."

"Det finns belägg för att en minskning av ojämlikheten är det bästa sättet att förbättra den sociala miljön och på så sätt den verkliga livskvaliteten för oss alla. Som vi kommer att se i kapitel tretton gäller det även de bättre ställda."

"I fattigare länder är det fortfarande väsentligt att höja levnadsstandarden och bland de fattigaste är det av allra största vikt."

Understrykningar, kap 1

Mina understrykningar i första kapitlet, Slutet på en epok, i boken Jämlikhetsanden, för att inspirera till förändring

"Vi har som väljare förlorat all slags kollektiv tro på att samhället skulle kunna vara annorlunda."

"Istället för att lägga skulden på föräldrar, religion, värderingar, utbildning eller bestraffningssystem kommer vi att visa att det är jämlikheten som utgör en kraftfull politisk hävstång för allas vårt psykiska välbefinnande."

"...då rika länder blir rikare ökar inte längre medellivslängden. I fattigare länder fortsätter ekonomisk utveckling att vara mycket viktig för människors välmåga."

"... överflödssjukdomarna blivit de fattigas sjukdomar i överflödets samhälle. Högre inkomster står i samband med lägre dödstal på varje samhällsnivå."

"Hur ska vi förstå denna paradox - att skillnader i genomsnittlig inkomst eller levnadsstandard mellan hela befolkningar eller länder inte har någon betydelse alls, medan inkomstskillnader inom samma population är mycket betydelsefulla?"

Tänkt om tåtar som måste med

Läser ETC och Esabelle Dingizian, MP, om hur mäns klimatbeteende drabbar kvinnor. Kvinnor måste få mer makt och att män måste tänka över sina konsumtionsmönster. Håller med. Kvinnors shopping är legio att kritisera men männens tigs det om, för mannen är ju norm i vårt samhälle.

Men det räcker inte. Jag går till vänsterpartiets valplattform för att se hur den ser på saken: "Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Det är de rika länderna som smutsar ned mest, men de fattigaste drabbas. När man analyserar vem som orsakar utsläppen framträder ett tydligt klass- och könsmönster. Lösningen måste bygga på klimaträttvisa."

Vad är då klimaträttvisa? Sätter vi på oss feministiska glasögon ser vi att det är män i rika länder som står för de största utsläppen och kvinnor i fattiga länder som drabbas hårdast. Vi ser att i Sverige är män värre miljöbovar än kvinnor. Men inte vilka män och kvinnor som helst.

För att se vilka män som är de värsta miljöbovarna måste vi byta till klassglasögon eller sätta på ett klassfilter på våra feministiska glasögon. Då ser vi att rika män är värre miljöbovar än fattiga män och att rika kvinnor är värre miljöbovar än fattiga kvinnor.

Det räcker alltså inte med ett feministiskt perspektiv på klimatet utan vi behöver både ett feministiskt perspektiv och ett lokalt och globalt klassperspektiv.

Klimaträttvisa är rättvisa mellan syd och nord och mellan man och kvinna, men också mellan land och stad, förort och innerstad, fattig och rik, lågavlönad och högavlönad. Mycket att ta hänsyn till men när jordens välgång eller undergång står på spel måste alla tåtar med!

Skam i kvadrat


Ser att folk flyttat in i de fuskbyggda husen på Bjursätragatan. Nu godkända men skamligt dyra och skamfläck i Ragsved.

tisdag 11 maj 2010

Personalprotester

Kylan börjar krypa ur kroppen efter cykelturen hem från stadsdelsnämndens öppna möte. Än är det långt till sommaren kan man konstatera. På frågetstunden var det fullsatt, något vi inte sett på länge. Sist var nog någon gång under borgerligt styre på den tid vi hade egen stadsdelsnämnd i Vantör.

Idag var det hemtjänstens personal som berättade hur de upplevde arbetsvillkoren och omsorgen om hemtjänstmottagarna sedan tidsmallarna skurits ner rejält, vilket oppositionen tagit upp i en skrivelse. Personalen orkar snart inte mer var budskapet. Liknande tongångar hördes från SKTF och SACO vars medlemmar inte är överens med ledningen om en ny organisation. Personalomsättning befaras. Skäl för fortsatt oro med andra ord om inte förvaltningen kan få fram en godtagbar lösning.

I grund och botten handlar det om att skattesänkningarna medfört att kostnaderna måste sänkas. Sedan förvaltningarna slogs samman har inte myndighetsutövningen inom barn och ungdom fungerat. Trots nya tjänster efter kraftig kritik från länsstyrelsen är situationen ännu instabil. De nya mallarna i hemtjänsten har också tillkommit på grund av budgetskäl. Nu har äldreomsorgen överskott, så det minsta man kan göra är att pengarna ska in i verksamheten och inte ligga som överskott i tertialrapporten.

söndag 9 maj 2010

Tack alla Rågsveds barn och unga

Inser vilken gåva ni Rågsveds barn och unga har gett oss i Vänsterpartiet Vantör, när vi frågat er i samband med Valborg och Rågsvedsdagen! Vi har fått era innersta tankar om vad som måste bli bättre i skolan, i Rågsveds centrum, i närmiljön, på gator och torg, i affärerna, i Stockholm, Sverige och världen.

Det ni har berättat för oss kommer att påverka vår lokala valplattform - så även om ni inte har rösträtt än så har ni påverkat genom att vara engagerade. Fortsätt med det, så förändrar vi världen och får ett solidariskt samhälle med plats för alla!

lördag 8 maj 2010

Valplattform - om Vantörsbarnen får bestämma

Om barnen och ungdomarna som besökte Valborg på Perssons Betong och Rågsvedsdagen fick bestämma, skulle de tre viktigaste frågorna för Rågsved och Vantör vara att förbättra skolan, miljön och Rågsveds centrum.

Det är resultatet av Vänsterpartiets initiativ "Fråga barnen", där barn och unga fick en lott mot att de gav förslag om förbättringar. Vinsterna var skänkta böcker, mjukdjur, leksaker och smycken.

Konkret tyckte barnen att mobbningen skulle stoppas, maten bli bättre och att det skulle vara mer idrott, språk och natur i skolan. Vi borde ha mer busstrafik och ta bort klotter, smuts och skräp. Med fler affärer, apotek, bibliotek och aktiviteter skulle centrum bli bättre. Hjälpa hemlösa ska vi också göra.

Svaren återspeglar barnens verklighet, i Rågsved, Vantör och i världen. I en rik stadsdel skulle säkert många svar bli annorlunda. Våra barn önskade sig världsfred, inga mera krig och hjälp till Haiti, men också billigare affärer, billigare hyresrätter, att barn kan få veckopeng och att alla borde få en cykel gratis!

Kräppla på plats


Rågsvedsdagen

Fråga Barnen!


Vänsterpartiet Vantör Rågsvedsdagen

Rågsvedsdagen


Lyckat trots kyla och regn

Martin Fakir


Rågsvedsdagen!

fredag 7 maj 2010

Kall kväll


Ragsved rodnar

Rågsvedsdagen

Packar ballonger, lottringar och info-material från Vänsterpartiet inför Rågsvedsdagen imorgon kl 11-15. Det väntas regn enligt prognoserna, synd, men då får vi flytta in på Folkets Hus. Ung Vänster bjuder på feministiskt självförsvar, och det blir mycket roligt för barnen. Ta tillfället och kom ner på Rågsveds Torg, träffa vänner och inspireras - hela föreningslivet arrangerar den bästa dagen i Rågsved!

Dalenbor tycker till

Ikväll hade stadsdelsnämnden områdesmöte i Dalen, många boende kom med frågor om allt från upprustning av gator och torg till hur man får ytterligare en mataffär till området och om obelysta fotbollsplaner som inte spolas till isbanor på vintern. Tydligt är att det behövs forum för områdesfrågor, det lokala perspektivet har gått förlorat i takt med att stadsdelsnämnderna har blivit större.

Om svarta hus tyckte boende inte, det som kallats "det nutida formspråket" i stadsbyggnadssammanhang, och inte heller om poliser som kör bil i centrum istället för att patrullera. Många frågor berörde andra än stadsdelsnämnden, polisen och vårdcentralen var dock med liksom stadsbyggnadskontoret. Däremot inte trafikkontoret eller idrottsförvaltningen. Ett bra förslag från en boende var att stadsdelsförvaltningen skulle ordna möte med alla ansvariga när många är inblandade. Allt är inte heller kommunens ansvar, vilket alla inte är medvetna om.

Stadsdelsnämnderna måste återuppta tidigare breda medborgaruppdrag, fånga upp synpunkter och förslag som rör stadens verksamhet i stort och skicka vidare till rätt instans. För att det ska fungera måste vi ha mindre stadsdelsnämnder, i avvaktan återkommande områdesmöten, och inte bara valår, som en av kvällens besökare sa ...

måndag 3 maj 2010

Inblick i verkligheten

Det var Magnus (S) och jag (V) på mötet med Kommunals sektion 26 ikväll, och ett sammanträdesrum knökfullt med vårdbiträden och undersköterskor från hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör. De borgerliga i stadsdelsnämnden var också inbjudna men de kom inte, kunde inte eller ville inte komma.

Synd, för då hade de fått inblick i den ökade stress och otillräcklighet som Kommunalarna upplever sedan mallarna med det sänkta timantalet infördes. De äldre värnar sin personal och klagar inte, de anställda knegar på, knaprar in på lunchtiden och försöker göra det omöjliga av omsorg om de äldre.

Kvällen gav oss den konsekvensbeskrivning som vi efterlyst i vår rödgröna skrivelse till nämnden. Vi mötte stolta erfarna vårdbiträden och undersköterskor som även kunde berätta om negativa konsekvenser av nedskärningen av antalet vård- och omsorgsplatser.

Kan inte annat än beklaga att nämndens kristdemokratiske ordförande inte passade på att komma och möta "verklighetens folk" på en direkt inbjudan!

söndag 2 maj 2010

Träff med personal i hemtjänsten

Imorgon ska jag till Kommunal, sektion 26 i Enskede-Årsta-Vantör och träffa personal i hemtjänsten. Alla nämndpolitiker är inbjudna till en träff om arbetssituationen i hemtjänsten. Vi i oppositionen har lämnat en skrivelse om sänkt timberäkning i hemtjänsten, där vi uttryckt oro för konsekvenserna för äldre och personalen. Svaret är återremitterat av borgarna och det ska bli spännande att höra personalen imorgon

Elden som aldrig tändes

Valborg på Perssons Betong är en trevlig tradition som har återuppstått de senaste två åren tack vare föreningslivets gemensamma ansträngningar. Tråkigt då att brasan aldrig kunde tändas iår, eftersom det inte gick att säkra tillgång till vatten. Problemet har varit känt länge men ändå har man inte kunnat lösa det. Jag tycker att det är viktigt att utreda varför det gick som det gick och om möjligt förebygga framtida problem, och jag har därför skrivit en skrivelse som jag ska lämna in till stadsdelsförvaltningen.

lördag 1 maj 2010

Nu hade vi behövt Sara Lidman

USA bombar i Sverige! Nej, det är inte en tidningsanka eller löpsedel om ett kommande tredje världskrig utan US Air Force som fått regeringens tillstånd att i juli och augusti öva bombfällningar i Vidsel i Norrbotten.

Sara Lidman skulle vända sig i sin grav om hon visste detta. Hade hon levt idag hade hon ställt till med ett herrans liv. Jag glömmer aldrig när hennes klara röst ljöd högt och klart på torget i Skellefteå i kampen mot Vietnamkriget.

Enligt Arbetsgruppen för Neutralitet och Alliansfrihet ska 20 stridsplan träna med sina "massdödande och miljöförstörande vapen". Efter att ha avvisats från andra länder kommer de nu till glesare befolkade länder som Sverige.

Hur kan regeringen ge tillstånd till bombningar i Sverige? Hur kan detta beslutas utan en bred debatt? Detta allvarliga måste snarast upp i riksdagen och ut i alla media så att ansvariga ställs till svars inför folket!

Solen går ner över Rågsved


Vacker avslutning på första maj

Borgare passa på och njut, för snart är sagan slut!

Hemma efter 1:a Maj och ordentligt trött i benen. Vi var ett tio-tal från Vänsterpartiet Vantör, kanske fler. Vantör fanns nämligen inte med på uppställningslistan, så kanske några inte hittade oss och gick på annan plats.

Per Sundgren som var en av våra banderollbärare nylanserade en gammal paroll, som vi andra instämde i med förtjusning: Borgare passa på och njut, för snart är sagan slut! Parollen gillades också av de som stod längs med tåget!

Som vanligt var vi några som fikade efteråt. Det blev ett viktigt samtal om tystnaden på arbetsplatserna inom socialtjänsten och äldreomsorgen och behovet av att yrkesverksamma står upp mot åtstramningar, fyrkantig handläggning och brister i omsorgen. De här stunderna på 1:a Maj är guld värda!

Rabab Amidane!


Modig kvinna, flykting från Västsahara talar om folkets kamp för frihet.

Vantör tar täten


Vänsterpartiet demonstrerar

1:a Maj Medborgarplatsen


Vänsterpartiet