lördag 31 maj 2008

Hemlandspoesi

Nästa torsdag är det stadsdelsnämnd i Årsta Folkets Hus, det blir sista gången eftersom förvaltningen flyttar till Slakthusplan. Snösätra förskolor som tävlar om stadens kvalitetsutmärkelse kommer kl 18 för att berätta om sitt språkutvecklande arbete tillsammans med föräldrar - Hemlandspoesi.

Ni som har vägarna förbi, kom och lyssna. Jag har läst deras tävlingsbidrag och blev tagen av hur bra de verkar jobba med språk och med barns inflytande. Men förmodligen kommer knappt några Vantörsbor, det är för långt att åka och många har inte råd med SL-kort.

Det här visar en av nackdelarna med sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta (som i sin tur varit två olika nämnder) respektive Vantör - det långa avståndet. Snösätra förskolor skulle nog dra mer åhörare - föräldrar inte minst - om presentationen varit på ett stadsdelsmöte i närområdet, dit folk kunde promenera.

onsdag 21 maj 2008

Anonym - nej tack!

Om det är någon som undrar så avvisar jag alla anonyma kommentarer.

lördag 17 maj 2008

Sista gången på Rangstaplan

I torsdags hade vi stadsdelsnämnd sista gången på Rangstaplan i Högdalen. Det känns sorgligt. Men vi hade en bra final, många boende från hela vårt stora stadsdelsområde i Enskede-Årsta-Vantör kom på öppna frågestunden och ställde frågor till stadsbyggnadskontoret som informerade om aktuella byggplaner.

Det var också kul att en enig nämnd skickade iväg Karl-Eriks och Margaretas medborgarförslag om seniorbostäder (med tillägget "eller liknande" från de borgerliga partierna) i gamla förvaltningshuset till de centrala nämnderna och MICASA. Tanken är att förslaget om ska finnas med i förnyelsen av Högdalens centrum. Vare sig det blir i själva förvaltningshuset eller något annat hus i centrum,

En bra början med nya ordföranden för stadsdelsnämnden Andreas Sturesson (kd)! I gamla Vantörs stadsdelsnämnd kunde vi utan prestige enas över blockgränserna om vi stod nära varandra i lokala frågor - jag hoppas att det kan bli så den återstående mandatperioden! När vi får tillbaka makten av stockholmarna har vi ju själva ansvaret för att fortsätta att värna om den goda traditionen!

lördag 10 maj 2008

Rågsvedsdagen 2008

När jag kommer ut från tunnelbanan ljuder musiken från Rågsveds Torg. Jag har smitit från vänsterpartiets förberedande möte inför kongressen för att vara med på årets viktigaste dag i min stadsdel. Glada människor strömmar ner mot centrum. Det är Rågsvedsdagen som ordnas av Rågsveds samhällsförening tillsammans med andra verksamma i området. Då visar vi allt bra i Rågsved, det som tidningarna aldrig skriver om. Engagemanget för Rågsved och för andra, kulturen i skolorna, föreningslivet, viljan att göra gott.

Vänsterpartiet Vantör är på plats med bokbord och presentation från scenen. Mest åtgång har våra V-märken och Skyll inte på mig, jag röstade rött-märken - hos barnen! För mig som är ledamot av stadsdelsnämnden är det viktigt att få tillfälle att prata med Rågsvedsbor. Varje gång får jag med mig något som vi kan arbeta politiskt med. Den här gången kommer det att bli en skrivelse om äldreomsorgen och att man låter mycket vårdbehövande äldre bo på servicehus istället för på vård- och omsorgsboende. Folk "på golvet" kan nämligen berätta om effekterna av alliansens skattesänkarpolitik!

lördag 3 maj 2008

Majbrasa


Muijala, lördag eftermiddag i maj. Jag grillar lördagskorv med mina finska kusiner Sven och Tarja och Svens fru Tuija. I den här byn utanför Helsingfors har jag mina rötter på mammas sida. Jag är här för att fira min sista morbror i livet, Erik som fyller 85 år. De var 13 syskon i ett torp med en kammare och kök. När min mamma växte upp fick de göra sina behov i ladugården. Nu finns vattentoalett och el i torpet. Syskonen fick gå i närmaste skola som var finsk, trots att de bara kunde svenska. Min mamma tyckte att hon var halvspråkig hela livet. Hon sov skavfötters med sina fyra systrar i köket. Idag har många barn eget rum. Det är hisnande att tänka hur mycket som förändrats bara under min mammas livstid 1913 - 1997!