tisdag 29 mars 2011

Stockholm behöver jämlikhet

Vi lever i en allt mer uppdelad stad. Om detta skriver Karin Rågsjö och Måns Almqvist, båda V, i DN igår. Vänsterpartiet kräver en tvärsektoriell utredning om de socioekonomiska konsekvenserna av en ökad segregering bland barn och unga inom utbildning, arbetsmarknad och socialtjänst.

För oss i Enskede-Årsta-Vantör skulle vi i en sådan, mycket nödvändig, granskning få svart på vitt att vi har enorma skillnader i barns uppväxtvillkor mellan våra stadsdelar i vårt stadsdelsområde.

Det är viktigt att bryta ner statistik på stadsdelar, först då ser vi skillnaderna. När statistik för vårt stadsdelsområde redovisas verkar vi vara ett genomsnittligt område, men när vi tar fram siffrorna för varje liten stadsdel blir bilden en annan.

Rågsved contra Enskedefältet säger allt om världar som nästan aldrig möts på grund av inkomstskillnader, betygsskillnader, skillnader i valdeltagande och skillnader i hälsa. För att nämna några livsviktiga områden.

Det är skillnaden som är viktig. Om det har skrivits mycket insiktsfullt i boken Jämlikhetsanden som kom för några år sedan. Det finns ett tydligt samband mellan jämlikhet och goda levnadsvillkor för alla, även rika.

Vad Stockholm behöver för att alla ska må bra är kort och gott en vänsterpolitik för frihet, jämlikhet och systerskap!

måndag 28 mars 2011

Årsmöte i Rågsveds Folkets Hus

Imorgon är det årsmöte med Rågsveds Folkets Hus, den självklara mötesplatsen och samlingslokalen på Rågsveds Torg, som funnits i 30 år.

Här finns samlingslokaler att hyra för föreningslivet och lokaler för glada fester, här visas utställningar, ordnas debatter och finns också möjlighet att låna böcker på vårt bibliotek. Här firas både Gemensam Jul och FN-dagen varje år. Folkets Hus här givetvis också med på Rågsvedsdagen, som i år går av stapeln den 7 maj.

Rågsveds Folkets Hus behövs - för demokratins skull!

lördag 26 mars 2011

2-1 till Skellefteå!

Tredje gången gillt! Skellefteå tog Luleå! Chansen att vinna semifinalen finns!

mejla regina.kevius@stockholm.se

De flesta tog vänsterpartiets flygblad idag när vi delade utanför Högdalens idrotts- och simhall. Några hade läst Mittisöderort om privatiseringsplanerna, för andra var det nytt. Många måste mejla idrottsborgarrådet och säga ifrån. Vår chans är att så många visar sin ilska så att borgarna inte vågar privatisera.

torsdag 24 mars 2011

Sent ska syndarn vakna

DN skriver idag om att äldre får mindre hemtjänst på Södermalm. Ideella företag lägger ner då de inte får pengarna och kvalitetskraven att gå ihop. Kommunens hemtjänst går med underskott och måste dra in personal, medan beställarna gör överskott. De äldre får det allt sämre, inte ens en liten pratstund hinns med.

Om detta larmade oppositionen i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör redan förra året, efter att Kommunal visat hur biståndsbedömningen hårdnat. De kom till ett nämndmöte för att säga ifrån. Personalen hade minutschema för att klara jobbet. Det enda som hände efter återremissen av vår skrivelse var beklagande från den då kristdemokratiskt ledda majoriteten om att informationen nog inte nått ut.

Så här kommenterade vi ärendet i maj 2010: ”Även om förvaltningens avsikt med den sänkta timberäkningen inte är att mallen strikt ska tillämpas på alla hemtjänstmottagare anser de som arbetar i hemtjänsten att det blivit just så.

På öppna frågestunden den 11 maj framkom att anställda i hemtjänsten känner sig totallåsta av den nya mallen. Deras erfarenhet är att inga avsteg från mallen görs utifrån de äldres behov och att utförarna får strida för att exempelvis få ersättning för dubbelbemanning. De äldre klagar inte trots försämringar och personalen har en ohållbar arbetssituation.

Ur hemtjänstpersonalens perspektiv har den sänkta timberäkningen inneburit att utrymmet för individuellt utformade insatser har försämrats. Tid finns inte heller för dokumentation av avvikelser, vilket är allvarligt. Om biståndsbedömaren i praktiken inte tar hänsyn till äldre med behov utöver standardberäkningen, beaktas inte socialtjänstlagens intentioner.

Vi anser att det behöver göras en uppföljning av de nya mallarna och att det bör ingå i en sådan uppföljning att redogöra för antal beslut som innebär avsteg från mallarna.

Med tanke på att äldreomsorgen visar överskott på 7 mnkr saknas inte ekonomiskt utrymme för att tillgodoses äldres behov i högre grad än vad som görs idag. Vi utgår från att den styrande majoriteten ger direktiv som tillgodoser äldres rätt till en individuell bedömning.”


Idag snart ett år senare ska äldreborgarrådet, nu moderat, se över systemet. Jag tycker mycket illa om att den borgerliga majoriteten inte lyssnar på sin egen personal, utan först när privata utförare lägger ned reagerar man. Vad säger det om personalpolitiken?

onsdag 23 mars 2011

Heja kommunala Högdalshallen

På lördag kl 12 delar Vänsterpartiet ut flygblad mot konkurrensutsättningen av Högdalshallen. Kom och prata med oss där. Vi vill att badet ska drivas av staden och inte av vinstdrivande bolag. Inget blir bättre med privat, mycket talar för att det blir sämre på flera sätt.

Personalen garanteras inte kollektivavtal och meddelarfrihet, vilket de har i kommunen. Nöjd personal ger nöjda badgäster. Med otrygghet i anställningsvillkoren kan vi aldrig få bra kvalitet i simhallarna. Vinstdrivande bolag ska ta vinsten någonstans ifrån. Ganska troligt att det blir höjda priser. Det är inget för Vantör, där många inte har det fett.

Om du missat hela privatiseringsstoryn kan du läsa mera i veckans nummer av Mittisöderort eller lyssna på Mehdi Oguzsoy, idrottsnämnden (V) i ABC-nytt.

lördag 19 mars 2011

Kulturell tillväxt är hållbar tillväxt

Vänsterpartiet i Vantör vill värna och utveckla vårt områdes stolta tradition av musik och kultur, där vi idag har Picknickteatern/ dockteater, Fria Teatern, Ung, Pung/Svea Sträng, Vantörs konstförening och inte minst Rågsveds Folkets Hus som en viktig samlingspunkt. Vi behöver mer kultur i Vantör – inte mindre!

Om detta skrev jag på Overklighetens Folk för en tid sedan, med anledning av Kulturnämndens neddragna anslag till fria grupper, vilket bland annat har drabbat Fria Teatern i Högdalen.

När vi i Vänsterpartiet Vantör antog vårt lokala program hade vi som en av fem huvudpunkter parollen Mötesplatser och kultur för levande stadsdelar, och som konkreta kulturkrav att Parkteatern skulle komma tillbaka våra stadsdelar, att ha en årlig Kulturfestival på Älvsjöbadet och att man skulle kulturmärka och rusta upp muralmålningen vid Rågsveds tunnelbana.

Hade det varit val idag hade vi fått lägga till att rädda våra lokala teatrar, idag är Fria Teatern i Högdalen nedläggningshotad pga neddragna anslag och Picknickteaterns fantastiska dockteater kämpar trots indragna kulturbidrag från Kulturnämndens sedan sedan flera år tillbaka. Kulturanslagen är idag och har varit för snåla mot förortskulturen även tidigare rödgröna mandatperioder ska erkännas.

Kulturen behöver vi för att vara människor. Kulturen behövs lika mycket i förorterna som i stan. Lika mycket för barn som vuxna. Nu är det snart säsong för Parkteatern - håll tummarna för att vänsterpartiets skrivelse om fler föreställningar i förorterna ska ge resultat. Och både Picknickteatern och Fria Teatern behövs i Vantör. Det kan inte bara handla om att shoppa i ett centrum. Som någon sa, kulturell tillväxt hotar inte klimatet!

torsdag 17 mars 2011

The Moocher

Söndag stödcafé Fria Teaterns Vänner i Högdalen, 13-16. Ses där.

Kyrkan på Fria Teaterns sida!

Nu har vi också kyrkan på vår sida när det gäller bevarandet av Fria Teatern i Högdalen! I en insändare i Stockholms City idag skriver arbetslaget i Svenska kyrkan i Vantör att "... det vore mycket beklagligt om Fria Teatern tvingades lägga ner. Även ytterstaden behöver ett levande kulturliv! I detta kan jag bara instämma!

onsdag 16 mars 2011

267 för många

För dryga veckan sedan var det Internationella kvinnodagen. Den 8 mars demonstrerade många kvinnor och män världen över för kvinnors rättigheter. Kanske den viktigaste rättigheten är att slippa våld.

I veckan skrev Stockholm City om män som slår kvinnor. En "våldskarta" visade att Enskede-Årsta-Vantör hade flest anmälningar om kvinnovåld, 267 av totalt 4 190 i länet. Och då ska man veta att mörkertalet är stort, dvs många fler kvinnor är drabbade. För några år sedan fick vår nämnd stark kritik för kvinnofridsarbetet, och för att bli bättre startades en kvinnofridsgrupp. Nu ska den organiseras om enligt verksamhetsplanen. Med tanke på de stora problemen måste det göras illa kvickt så att alla utsatta får bra stöd!

Enligt RFSU kommer 20 procent av alla kvinnor att utsättas för våldtäkt eller försök och 33 procent att utsättas för våld i nära relation. De siffrorna är hårda. Att det inte händer mer för att stoppa våldet är värt att fundera på. Snart 30 år efter att FN:s kvinnokonvention trätt i kraft saknas fortfarande ett tydligt rättsligt internationellt dokument om könsbaserat våld.

Sannolikt finns även manliga beslutsfattare bland de som tar till våld, vilket kan förklara oförmågan att ta tag i frågan. Eller vad tror du som läser detta?

söndag 13 mars 2011

Månadsrapport februari!

Månadsrapport låter torrt, men är viktiga papper. Där man kan till exempel läsa att i Enskede-Årsta-Vantör är redan nu i februari en fjärdedel av vårdbudgeten för vuxna missbrukare intecknad och en tredjedel av vårdbudgeten för barn och ungdomar.

Det här kommer vänsterpartiet ta upp på torsdag, då stadsdelsnämnden beslutar om månadsrapporten. Under inga omständigheter får risken för underskott innebära försämringar för människor som behöver stöd och insatser från socialtjänsten.

I rapporten står också att barnomsorgsgarantin inte höll för 60 barn i januari. Det visste vi redan, bland annat genom att köande föräldrar slagit larm. Även om prognoser pekar på att garantin kan hållas resten av året talar mycket för att det blir till priset av större barngrupper.

Om trenden inte vänder kommer försörjningsstödet att gå minus 11 mnkr. För att folk ska få jobb krävs en bra plan för varje enskild person, med till exempel bristyrkesutbildning, och inte hokuspokus coacher.

PS Såg när jag länkade att månadsrapporten inte var inlagd i Insyn. Ska säga till om det imorgon DS

lördag 12 mars 2011

Ingen hit med privat vårdcentral i Rågsved

Caremas vårdcentral i Rågsved får sämst betyg av de 25 vårdcentralerna i Söderort i en nationell enkät skriver Mittisöderort i veckans nummer.

Björkhagen med 85 poäng har högst betyg på helhetsintrycket, medan Rågsved med 55 poäng ligger sämst i Söderort. Bäst betyg i Vantör får vårdcentralen i Hagsätra med 72 poäng och två ligger Högdalen med 64 poäng. Skuggar bottenplatsen i Söderort gör Caremas vårdcentral i Farsta med 59 poäng.

Vårdcentralerna i Vantör placerar sig på 10:e, 17:e och 25:e plats. Att vårdcentralen i Rågsved är dålig vet jag av erfarenhet i min närhet. Sent ställda diagnoser och ständiga byten av läkare. Det är patienterna som drabbas när vinsten får styra vården. Om jag kommer ihåg rätt är också alla vårdcentraler i Söderort privatiserade. Flera drivs av riskkapitalbolag, bland annat Carema.

Det är inte klokt att borgerliga politiker bestämt att företag ska få driva affär på vården, att vinstintressen ska få styra istället för behoven. Först efter underbetyg i nationella enkäten tillsätter Carema fler läkare i Rågsved. De borde ha förstått från början att patienterna vill möta samma läkare.

torsdag 10 mars 2011

Fria Teaterns Vänner bjuder in till dialog

Ikväll hade vi fint besök på stadsdelsnämndens öppna möte. Fria Teaterns Vänner överlämnade en fin fotodokumentation med olika röster om Fria Teatern och bjöd på gott hembakt fikabörd - en försmak av stödcaféet om söndagarna. Vi fick också en flyer med programmet det närmaste tre veckorna:

13 mars
Jan Hammarlund sjunger om Röda linjen, om Stockholm, om uppror genom historien - och mot kriget.
20 mars
Jazz- och bluesbandet The Moocher spelar.
27 mars
Hiphop med DJ Mat och polki (eller om det ska vara politik ...)

Fria Teaterns Vänner gör ett fantastiskt jobb för att rädda teatern och vill verkligen ha en dialog med politikerna. Vänsterpartister och socialdemokrater träffar jag varje söndag på caféet, och visar sitt stöd. Det finns förstås också teatervänner i borgerliga led som vill ha kvar teatern.

Förorterna ska inte bara vara sovstäder, det ska även finnas kultur och mötesplatser. Kulturnämnden måste ändra sig. Gör de det inte måste stadsdelsnämnden agera så att teatern blir kvar. Jag hoppas därför att även borgerliga politiker både från kulturnämnden och stadsdelsnämnden hittar till stödcaféet, de som har makten att fatta besluten som kan rädda teatern.

onsdag 9 mars 2011

Kom och träffa dina lokala politiker!

Imorgon torsdag den 10 mars klockan 18:30 är det allmänhetens frågestund i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Slakthusplan 4, ingång från baksidan, Palmfeldtsvägen 19 C är platsen. Närmaste tunnelbana är Globen, bakre utgången.

Det går bra att ta upp alla frågor. En del kan vi svara på, annat får vi ta reda på eller prata med partikamrater om i andra nämnder. På dagordningen för nästa beslutande stadsdelsnämnd står bland annat nya förskoleavdelningar, uppföljningar av korttidshem, gruppboenden och Rågdalens parklek samt, tråkigt nog, fortsatta privatiseringar.

tisdag 8 mars 2011

8 mars på Stockholmsvänstern

Idag på Internationella Kvinnodagen har Stockholmsvänstern förstås ett 8 mars-tema med många intressanta inlägg om feminism ur olika perspektiv - bland annat om utseendefixering, könsöverskridande pedagogik, barnomsorg, kärlek, våld, internationell feminism.

Själv skriver jag ur stadsdelsperspektiv i Sluta mörka - Ta på genusglasögonen och klockan 13 kan du läsa mitt inlägg om FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW.

söndag 6 mars 2011

Kommunala simhallar - bästa valfriheten!

Kom att tänka på en viktig sak idag då jag gymmade på fortfarande kommunalt drivna Högdalshallen, med mitt Stockholmstadsubventionerade årskort, bästa personalpolitiska friskvårdssatsning som man kan tänka sig.

Kortet gäller i alla simhallar i staden, praktiskt för folk som bor i ena änden av staden, jobbar i andra, kanske har vännerna i tredje och släkten i fjärde. Det är flexibelt att gymma och simma där det passar bäst då andan faller på.Hur går det med den valfriheten om Högdalshallen drivs av ett privat företag?

Jag är rädd för att det blir lika dåligt med de privatiserade apoteken. Förut kunde man gå till vilket apotek som helst, beroende på om man gick efter jobbet, träningen eller på helgen. Samma apotekskort gällde överallt. Ni vet det där som ger rabattkuponger när man handlat en viss summa.

Jag har försökt hålla mig till offentligt ägda apotek, har jag vägarna förbi bunkrar jag upp sånt jag brukar köpa. Men ibland har nöden ingen lag. Jag har kapitulerat och skaffat kundkort på närmaste (privata) apotek. Valfriheten att hålla reda på ytterligare ett kundkort i plånboken kan jag vara utan.

lördag 5 mars 2011

Dags att syna moderat socialpolitik

Får under lördagsstädningen FAMNAS (Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte) annonsbilaga i min hand och blicken faller osökt på barn- och äldreministern Maria Larsson svar om värdet av non-profit-sektorn inom vård och omsorg. Hon säger att "större utrymme för idéburna organisationer inte får betyda att socialtjänsten på något sätt frångår eller abdikerar från sitt lagstadgade ansvar."

Det var iallafall bättre besked än vad det moderata socialborgarrådet Anna König Jerlmyr lyckades ge under frågestunden i kommunfullmäktige den 21 februari. Trots tre frågor från Roger Mogert (S) vägrade hon svara på hur mycket det offentliga skulle dra sig tillbaka från välfärden och lämna över till välgörenhet. Frågan är högst adekvat eftersom socialborgarrådet strax dessförinnan hade skrivit i Aftonbladet att det offentliga ska vara ett komplement till det civila samhället (och inte tvärtom). Den här perspektivförskjutningen som statsministern också står för måste upp till en bred debatt!

I fullt genomfört skick skulle Anna König Jerlmyrs extrema politiska ståndpunkt nämligen innebära att socialpolitiken går tillbaka i tiden till när utsatta människor fick lita på bättre bemedlades välvilja, som när som helst kan upphöra. Att vi redan är på väg mot ett minskat samhällsansvar märks efter den första och inne på den andra mandatperioden med M-märkt socialpolitik. För högern går skattesänkningar före till och med den ynka miljon kronor till handikapporganisationernas intressepolitiska arbete, som drogs in så fort Ulf Kristersson fick ansvaret för socialroteln! Inget av de båda moderata socialborgarråden har heller fått fram de 100 miljoner kronor årligen i budgettillskott till den sociala barnavården som behövs enligt Kristersson egen BUSS-utredning.

Den moderata välgörenhetsdiskursen får inte heller stöd hos volontärerna och non-profit-organisationerna. De vill inte ta över ansvaret för socialpolitiken, utan fortsätta som komplement till det offentliga. Ideellt arbete har definitivt en roll att fylla, det har många gånger bidragit till att lyfta fram brister i den allmänna välfärden. Ett mycket tydligt exempel är kvinnojourernas arbete. Men när väl samhället blir varse sprickorna i välfärden ska samhället också ta sitt ansvar.

Men med högerstyrd socialpolitik får vare sig organisationerna eller socialtjänsten tillräckligt med resurser, till skillnad från vad som avsätts i Vänsterpartiets budgetreservation. För oss i vänstern som vill ha en välfärd utan vinstintressen är organisationerna i FAMNA intressanta att samverka med, till skillnad från riskkapitalbolagen som gynnas av högerns politik.

fredag 4 mars 2011

Länkar till Flyktingbloggen

Lägger idag till Flyktingbloggen som länk under "Röda och andra viktiga bloggar". Gör det samma du som har blogg. Vill vi ha ett mänskligt samhälle måste vi ha en mänsklig flyktingpolitik. Det är långt dit idag i Sverige.

Tänkt om avknoppning och kvotering

Apropå avknoppningar och andra privatiseringar brukar borgerliga politiker påstå att det gynnar kvinnligt företagande. Flera av dessa politiker är samtidigt emot kvotering och vill få sina egna uppdrag på kompetens och inte som inkvoterade. Men vad är inte avknoppning av vård och omsorg om inte kvotering (förutom att gemensam egendom säljs ut till vrakpris)? Mycket av kvinnors obetalda omsorgsarbete i hemmet utförs idag av kvinnor låglönebetalt i kommunerna, anhörigvård undantagen och tyvärr på frammarsch på grund av försämrad offentlig service.

Dessa är mina funderingar utifrån en notis i DN Ekonomi idag, fyra dagar innan Internationella kvinnodagen den 8 mars. I notisen står att något fler kvinnor leder företag, 2 procent fler idag än för tio år sedan, totalt 26,6 procent. Att kvinnors företagande inte ökat mer trots den massiva privatiseringen i kommuner och landsting förklaras av att privatiseringarna gynnar riskkapitalbolagen som leds av män, snarare än småföretagande kvinnor. Privatiseringarna genomförs under flagg av förförande syften som att öka kvinnors företagande (eller öka valfriheten), men gynnar snarare företagarna än helheten av medborgarna som välfärden är till för.

torsdag 3 mars 2011

Nog med privatiseringar i Vantör!

Det börjar gå för långt med privatiseringarna i Högdalen och Rågsved. Vi som bor i Vantör och gillar vår förort har det senaste halvåret fått ta emot det ena upprörande beskedet efter det andra om privatiseringar och nedskärningar. Allt som vi gillar tänker man ta ifrån oss – kolonilotter, teater och simhall - det som gör vår förort till en bra plats att leva i.

Först var det exploateringsnämndens beslut att reservera mark för att byggbolaget NCC ska kunna utreda om de vill bygga småhus på kolonilotterna i Snösätra och Snösätragränd. Beslutet har upprört inte bara kolonisterna utan många söderortsbor som ser kolonierna som en del av kulturlandskapet. Med småhus privatiseras området och tanken om naturreservat försvåras.

Nästa chock var att Fria Teatern i Högdalen fick sina anslag halverade av kulturnämnden, förslaget är att teatern inte ska få några anslag alls nästa år. Om inte beslutet ändras eller pengar tas fram från andra konton kommer teatern som har funnits i 40 år att läggas ner. Faran för nedläggning oroar många och Fria Teaterns Vänner har bildats för att försöka rädda teatern.

Och i sportlovsveckan kom beskedet att Högdalshallen ska konkurrensutsättas. Igen. Förra gången lyckades det inte, men när hallen är renoverad med fräscha dusch- och omklädningsrum ska man pröva igen. Att vi som gärna badar och gymar i Högdalshallen inte vill ha privat drift bryr man sig inte om. Det finns stor oro för att det ska bli dyrare och sämre öppettider.

Förutom det som hänt bara det senaste halvåret har också Högdalens centrum sålts ut till Boultbee, som hellre delar ut vinster till aktieägare än rustar upp centrum. Många hyresrätter har sålts ut till bostadsrätter även i Vantör. Hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra har olagligen sålts för en spottstyver. Exemplen är många.

Beslut efter beslut tas över huvudet på oss som bor i området. Det är nästan så att vi som bor här börjar undra om man vill sälja ut oss också? Vårt svar till er som styr i stadshuset är att nu får ni ge er! Vi vill inte ha era privatiseringar!

onsdag 2 mars 2011

Avdragspartiet slår till igen

Inte nog med Rut-avdraget som mest används av högavlönade för att få hemmet städat av lågavlönade kvinnor, nu vill centerns Annie Johansson också införa ett Rit-avdrag och ge skattereduktion för IT-tjänster i hemmet.

Visst kan det vara knepigt för amatörer att fixa med datorer, men fler skatteavdrag för högavlönade är fel. Support värd namnet borde ingå i datorköp, ta lite av vinsten bara. Dessutom kan manualerna göras 100 gånger mer pedagogiska, det ger nya jobb till bland annat ungdomar.

Det finns ingen anledning att införa nya skatteavdrag för tjänster som högavlönade har råd att betala hela priset för, med tanke på de stora skattelättnader för de besuttna som Annie Johanssons parti har stått bakom.

Förresten är det en märklig avdragspolitik som centern vurmar för, som om inte deras folk hade nog lön att betala för sig. Det är oviljan hos högavlönat folk att betala vitt för tjänster som borde debatteras.

tisdag 1 mars 2011

Rör inte vårt Högdalen

Ju mer jag tänker på konkurrensutsättningen av Högdalshallen ju argare blir jag. Nu blir följderna i Vantör av högerpolitiken i Stockholm allt synligare. Ingenting ska sparas om det kan privatiseras. Inget säger att det blir bättre.

* Hemtjänsten i Rågsved och Vantör avknoppades och såldes till underpris.
* Högdalens vård- och omsorgsboende drivs av Carema på entreprenad.
* Högdalens C såldes till Boultbee som gör allt annat än att utveckla centrum
* Fria Teatern förlorar sina anslag och riskerar att läggas ned
* Högdalshallen ska konkurrensutsättas med okänt resultat.


Men det vi vet är att allmänhetens insyn blir sämre, meddelarfriheten i grundlagen inte gäller, offentlighetsprincipen inte gäller, anställda inte garanteras kollektivavtal och att vinstintresset gör att skatter som ska gå till våra gemensamma verksamheter istället går till vinster i privata företagares fickor.