onsdag 30 december 2009

Miljövänliga Rågsved

Lyssnar på ett intressant radioprogram om krocken mellan en ökad miljömedvetenhet och en livstil där långväga semesterresor ingår som en självklar del. För att komma ifråga för det miljöpolitiska dilemmat som radioprogrammet tar upp måste man ha höga inkomster.

Det handlar förstås om folk som har råd att äga sitt boende, kanske har villa och fritidshus. Men man sopsorterar, köper ekologisk mat, ekologiska kläder och kör miljöbil. Flygresan till Thailand om julen och New York om hösten uppvägs dock inte av de miljömedvetna köpvanorna.

Folk med låga inkomster drabbas inte av samma dilemma, eftersom de inte har råd att flyga långt och inte bor och reser lika miljöovänligt som höginkomsttagare. Man bor i flerfamiljshus, åker kollektivt, har inte råd med ekologiskt och inte heller att flyga bort på semestern. Man får nöja sig med utflykter i närområdet.

Den boendemiljö som ska lyftas fram ur miljösynpunkt är snarare den i Rågsved än i Örby!

För att få till stånd riktiga förändringar måste samhällsplaneringen prioritera flerfamiljshus och kollektivtrafik före villaområden och motorvägar. Och så rättvist fördelat som möjligt, förstås ...

lördag 26 december 2009

Okänd paragraf i FN-konvention?

Det fick bli stavgångspromenad för mig på annandagsmorgonen trots ymnigt snöfall, eftersom skidorna står kvar i källaren.

Längs Hagsätravägen hade skidorna behövts, eftersom parkerade bilar gjorde det omöjligt att ploga bort all snö från den sida av vägen där trottoaren ska hållas snöfri. När jag ser sånt tänker jag att bilen nog är en mänsklig rättighet enligt någon för mig okänd paragraf i en FN-konvention.

Och jag tänker samtidigt att denna okända paragraf med rättigheter för bilägare samtidigt gravt inskränker rättigheterna för personer som kör barnvagnar, rollator, rullstol eller stavar ...

För en tid sen var jag på besök i Stureby, i ett 40-talskvarter (tror jag) där det planeras att bygga ett bostadshus i en glugg i skogen. Jag tycker att det är en dålig plats att bygga på, den lilla skog som finns där betyder mycket för de närboende och platsen klarar inte fler bilar.

Men jag tänker också att i stadsdelar som inte är byggda för att varje familj ska ha både en och två bilar måste privatbilarna begränsas, eftersom de tar oproportionerligt med utrymme från absolut nödvändig biltrafik, cyklister och kollektivtrafik. Men för det krävs väl minst ett beslut i FN:s generalförsamling ...

fredag 25 december 2009

Bättre och bättre år för år ...

Omkring 400 besökare på Gemensam Jul igår på Rågsveds Folkets Hus kom vi fram till idag när järngänget träffades för att städa upp efter julfirandet. Vårt intryck var att besökarna var nöjda och att det gick ännu bättre än förra julen, som också var lyckad. I år var vi ännu fler volontärer som hade tid att umgås och att hjälpa de gamla. Både vi som "arbetade" och gästerna var en härlig blandning av unga, gamla, Rågsvedsbor, Söderortsbor och helt utsocknes!

onsdag 23 december 2009

Dan före dopparedan

Hemma efter dagens träff med alla trevliga volontärer inför Gemensam Jul imorgon i Rågsveds Folkets Hus. Det är mycket som ska klaffa inför julaftonen, eftersom vi väntar många besökare. Idag har äggen kokats och borden dukats och överraskningspåsarna till barnen packats och mycket mycket mer...
Välkommen imorgon mellan kl 12 och 16 till Rågsveds Folkets Hus!

tisdag 22 december 2009

Rödgrönt oppositionsbokslut på "G"

Imorse sista (extra) nämndmötet för året (får jag hoppas) om föreningsbidragen. Igår sista mötet med sociala delegationen (får jag också hoppas, men man vet ju aldrig).

Snart dags att summera året med stadsdelsnämnden, både för oss i vänsterpartiet och vår rödgröna opposition. Men det är ju inte bara vi som sitter i nämnden som ska tycka om det, utan framförallt våra väljare och andra boende i området.

Du som läser min blogg är mycket välkommen att komma med kommentarer om vad du tycker har varit bra och dåligt med oppositionen i stadsdelsnämnden.

lördag 19 december 2009

Stockholmska i alliansvariant

Inspirerad av Lena Anderssons utmärkta krönika om moderat manipulation i DN idag, vill jag bidra med mina funderingar om kommunal allianssvenska i Stockholms stad.

De retoriska figurerna Valfrihet och Kundval och Mångfald för äldre och funktionsnedsatta handlar helt uppenbart om samma sak som alltid för Moderaterna, att kapitalet ska kunna ta ut vinster även inom livets allra sköraste områden, när vi i praktiken inte kan välja utförare utan är som mest sårbara och snabbt behöver mesta möjliga stöd, omvårdnad och omsorg.

Vem orkar gå in på Internet, orkar bläddra i glättade broschyrer, orkar jämföra kvalitetsindex när man inte orkar bo kvar en enda dag till hemma? Visst ska vi ha kvalitetsundersökningar, men de ska myndigheterna använda för att säkra att alla boenden uppfyller kvalitetskraven, och inte för att låtsas som om det existerar ett reellt Kundval för brukarna i denna svåra situation.

Funktionsnedsatta och äldre som redan bor i gruppbostäder, servicehus och vård- och omsorgsboenden har heller ingen talan, ingen Valfrihet, när deras Hem konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen skapar bara Oro, inte Glädje och Köplust hos brukarna.

Som ett Frälsningståg genomsyrar begreppet Valfrihet stadens budget och de kommunala nämndernas verksamhetsplaner, de anställda tvingas förhålla sig till det manipulativa begreppet med största Underdånighet, eftersom tjänstemännen är satta att genomföra politiska beslut.

Den moderatledda alliansen har genom sitt elektroniska indoktrineringsprojekt Vision 2030 sett till att det närmast är tjänstefel om man inte tillägnar sig visionen. I avsaknad av en yrkesetik som motsvarar läkaretiken måste kommunala chefer svälja allt - om de vill ha jobbet kvar.

Att Valfriheten och Mångfalden minskar både för brukarna och personalen med den förda politiken törs ingen utom oppositionen och facket säga högt. Den moderatledda politiken styrs av en helig Konkurrenspolicy som säger att allt utom myndighetsutövning och strategisk ledning ska konkurrensutsättas. Resultatet blir att nästan all utförarverksamhet drivs privat, läs främst riskkapitalbolag som Carema och Attendo. Den kritiken blir borgarna alltid svaret skyldig på.

Resultatet av den heliga Valfriheten blir också
1. Minskad insyn för allmänheten (offentlighetsprincipen gäller inte företag)
2. Minskad meddelarfrihet och minskat meddelarskydd för personalen (de kommunala klausulerna är sämre än de grundlagsskyddade och följs inte upp)
3. Sämre anställningsvillkor för personalen (till exempel ökar deltiderna i privat verksamhet)
4. Svårare att rätta till missförhållanden (i kommunal verksamhet kan man gripa in direkt)
5. Ökade kostnader för kommunen (många i personalen vill inte gå över till privata utförare och kostar miljoner i övertalighetskostnader hos kommunen)
6. Försämrad kontinuitet för brukarna i privatiserad verksamhet (när många i personalen stannar kvar i kommunen betyder det att brukarna måste möta många nya i personalen som det tar tid att lära känna)
7. Försämrad kontinuitet för brukarna i kommunal verksamhet som är kvar (personal med många tjänsteår som inte går med till privata utförare har företräde till anställningar i kommunen jämfört med anställda med kortare anställningstid, vilket gör att stora delar av personalgrupperna byts ut inom vissa verksamheter)
8. Försämrad anställningstrygghet i kommunal verksamhet (de som är senast anställda riskerar att förlora jobbet eftersom det finns allt färre jobb kvar i kommunal verksamhet efter all konkurrensutsättning

Är det verkligen så här stockholmarna vill ha sin stad?

Jag hoppas Lena Andersson har rätt (och att det även gäller kommunvalet och landstingsvalet i Stockholm) när hon mot bakgrund av den moderata manipulationen skriver "Det är nog av det skälet som moderanta bara får göra korta inhopp i regeringsställning. De ges en chans då och då, men vid minsta tendens till oförstående inför lidande och utslagning bekräftas misstankarna om dem och då röstas de bort"

fredag 18 december 2009

Kortkort från stadsdelsnämnden

Kvinnoverksamheten och Valvet läggs inte ned, mycket tack vare modiga brukare som protesterat. Sen är frågan var pengarna ska tas. Facket och oppositionen befarar att det kan bli nedskärningar i andra delar av missbruksvården. Det får vi hålla ett öga på.

onsdag 16 december 2009

Rödgrön julklapp till naturen!

Vill att alla naturvänner ska veta att om vi rödgröna vinner valet i Stockholms stad 2010 kommer alla naturreservat som utpekas i Översiktsplanen 99 att inrättas till år 2014!

I vårt och angränsande stadsdelsområden handlar det om Årstaskogen-Årsta holmar, Älvsjöskogen och Fagersjö-Rågsved-Högdalstopparna.

Om detta har S, V och MP kommit överens om i Stadshuset inför budgeten 2010.

PS Och nu har också Kräpplagruppen som arbetar för naturrreservat i Rågsveds friområde en blogg! DS

söndag 13 december 2009

Bygga eller inte bygga

Idag har jag varit på rundvandring vid Sturebyhöjden, där Veidekke vill bygga ett flerfamiljshus. Närboende bjöd in stadsdelsnämnden för att visa området. De har även varit på öppna frågestunden och mejlat sina betänkligheter till stadsbyggnadskontoret och stadsdelsnämnden. Det är verkligen det här som är roligt med lokalt politiskt arbete - kontakt med medborgare, se nya delar av området, utbyte av erfarenheter och sedan ett förhoppningsvis bra beslutsfattande.

Vänsterpartiet har varit positiv till bygget i stadsbyggnadsnämnden under förutsättning att det nya huset inte är högre än omgivande hus. För vi behöver verkligen fler bostäder! När jag ser med egna ögon och hör boendes argument blir det fler intryck som läggs till mitt beslutsunderlag och till det beslut som vänsterpartiet ställer sig bakom i stadsdelsnämnden.

Sturebyhöjden är en fin naturpark som jag förstår att de boende värnar om. När vi var där lekte barn i skogen. En boende som var med oss hade själv lekt där som barn. De trånga gatorna runtomkring var fulla av bilar och man undrar hur fler bilar ska få plats. Här skulle tät matartrafik med minibuss till t-banan kunna vara alternativ till var mans och kvinnas egen bil!

Frågan är också hur mycket vi ska bygga på de få gröna plättar som är kvar med tanke på borgarnas beslutade exploatering av Årstafältet (vilket jag hoppas vi kan slippa efter nästa val!).

Idag framkom också frågetecken om alla sakägare fått information om samrådsmötet, farhågor om fara för grundvattnet vid sprängning med följder för växtligheten samt frågan om närhet till grönområden för eventuell bebyggelse när kraftledningen i närheten grävs ner. Där kan många lägenheter få plats som alternativ till hus vid Sturebyhöjden, frågan är bara - när?

Nästa vecka ska stadsdelsnämnden besluta om yttrandet till stadsbyggnadsnämnden. Tills dess ska V i stadsdelsnämnden ha bestämt sig. Det är ingen frågestund, men öppet för alla så kom och lyssna!

torsdag 10 december 2009

Allt vad ni gör mot våra minsta små ...

- Får vi ha Kvinnoverksamheten kvar? Så löd den första frågan på allmänhetens frågestund på stadsdelsnämndens sammanträde ikväll i Enskede-Årsta-Vantör. Hela sammanträdesrummet var fyllt av demonstrerande kvinnor som fått sitt liv tillbaka efter många år av missbruk, och vars livlina varit just behandlingen på Kvinnoverksamheten i Högdalen.

- Vi har inte bestämt oss än, svarade den kristdemokratiske nämndordföranden, och det är för väl, eftersom inlägg efter inlägg blev ett gripande försvar för Kvinnoverksamheten och samtidigt gav en fingervisning om vad vi skulle gå miste om, OM den läggs ned.

- Allt vad ni gör mot våra minsta små det gör ni också mot mig, sa diakonen från Vantörs församling och berättade om hur hon mött ett 25-tal mammor som lämnat missbruk och nu går med uppresta ryggar och barn som börjat hoppas igen.

- Den skuld och skam som man känner får man hjälp med hos Kvinnoverksamheten, sa en kvinna som var fri från missbruk efter 30 års missbruk. Den 12-stegsbehandling som är tänkt att ersätta Kvinnoverksamheten väcker upp problemen men ger inte verktygen att må bra igen.
- Det går inte att stänga Valvet, var en annan förtvivlad röst på frågestunden. Den får mig att komma över kanten, sa en kvinna som kände att psykvården inte bryr sig. Tyvärr finns inte statistik över hur många som har gått vidare i livet efter kontakten med Valvet, sa en kille från RSMH. Valvet behövs som en öppen mötesplats för personer med dubbeldiagnos som inte har lätt att ta sig fram till vård, där man inte behöver vara rädd för att göra bort sig.

- Jag har blivit ännu mer övertygad om att Kvinnoverksamheten och Valvet behövs efter att ha hört er här ikväll, var min kommentar, för timmen var sen och vi skulle fortsätta med oppositionsmöte för att diskutera vidare om alla nämndens ärenden.

Nästa torsdag får vi veta vad alliansen i stadsdelsnämnden har bestämt att de ska tycka om förvaltningens nedläggningsförslag av Kvinnoverksamheten - som kallas integrering i befintlig verksamhet! - och om nedläggningsförslaget av Valvet - en livlina för ett 50-tal personer med psykiska problem och missbruk.

För människornas och människovärdightens skull hoppas jag att alliansen stoppar förslagen där de hör hemma - i papperskorgarna!

tisdag 8 december 2009

Picassoinspirerade


Parksoffor i Helsinki

Utlandsnyheter

Besparingsförslagen haglar inte bara i Stockholm utan även i Helsingfors där jag är på besök hos min kusin. Nedläggning av biblioteksfilialer, vårdcentraler och ungdomsgårdar är förslag som har lagts fram. Här som hemma handlar det om kommunal närservice som är viktig i vardagen, och som människor brukar vilja betala skatt för att ha kvar!

lördag 5 december 2009

Sett längs gångvägen mellan Hagsätra och Rågsved


Lika olagligt så olika uttryck - varför inte prova lagliga grafittiväggar?

Tillnyktring i moderata led?

Välkommen till vänsterns politiska analys, tänker jag när jag läser DN/Stockholm om småbarnsföräldrar som anklagar Täbymoderaterna för att vara naiva i sin övertro på effektiviteten i privata företag. "Det finns inget som säger att en förskola blir bättre för att den privatiseras" säger bankchefen som röstat moderat i hela sitt liv.

Föräldrar i nätverket Barn i Täby vill "... ha hög kvalitet, inte låg kostnad". När den moderata ideologin drabbar de egna barnen, då protesterar även de mest mörkblå väljarna. Så länge andra drabbas tiger hälsan still. Frågan är bara vilka slutsatser som de borgerliga barnfamiljerna i Täby drar när det gäller sambandet mellan kommunens skattenivå och kvaliteten...

fredag 4 december 2009

Leve Musketörerna

Varm om hjärtat blir jag av att läsa DN/Insidan i dag, där Rågsvedsföreningen Musketörerna med 330 medlemmar och deras arbete för att hjälpa utsatta till ett meningsfullt liv porträtteras. Det är så befriande att påminnas om kraften i människors solidaritet, gemenskap och organisering som motvikt till alliansens gynnande av marknadens strävan att göra vinst på vår gemensamma välfärd.

Musketörerna är en viktig kraft i Rågsveds föreningsliv, förutom det arbete de gör i sin egen förening och det utåtriktade arbete de har. De finns med som självklara aktörer på Rågsvedsdagen, FN-dagen, Valborg på Perssons Betong och Gemensam Jul för att nämna några mötesplatser i vår stadsdel. Att föreningar som Musketörerna bildas i Rågsved ger gott hopp om framtiden!

torsdag 3 december 2009

Klasskillnader

Skummar kvalitetsredovisningen för stadens kommunala grundskolor och konstaterar att det samtidigt är en skrämmande läsning som beskriver den segregerade staden.

När det kommer till vårt stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör har våra sju högstadieskolor meritvärden spridda från 232 som högst till 167 som lägst, andel behöriga till nationella program från 96 till 58 % samt andel elever som är godkända i alla ämnden från 87 till 43 %.

Siffrorna säger det mesta om den socioekonomiska statusen i de områden där skolorna ligger men speglar inte hur bra skolorna arbetar med eleverna. Rågsvedsskolan har till exempel nått goda resultat när det gäller förberedelseklasser, vilket är lovande för framtiden.

Dagsnotering

Solen skiner, många volontärer på gårdagens möte om Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, bara lite ont i armen, småsnuva och lite huvudvärk efter vaccinering mot svininfluensan.

Vinterbadare!


Gamla stan, T-station

lördag 28 november 2009

Lussebak på Stövargatan


Nu är det snart adventskalas!

En sedelärande historia

När Stureby sjukhem återkommunaliserades under vår förra rödgröna majoritet i Stockholms stad var 50 % av personalen visstidsanställd och det vinstdrivande bolaget som haft entreprenaden hade inte betalat in pensionsavgifter på ob-ersättningen. Tur att det blev en intraprenad när vård- och omsorgsboendet var ute på på upphandling senast!

Det och mycket annat matnyttigt om de skilda förutsättningarna mellan kommunalt och privat driven äldreomsorg kom fram på vänsterpartiets seminarium tillsammans med ett par företrädare för Kommunal: "Storbolagen vinnare - kvinnorna förlorare när äldreomsorgen privatiseras" på Socialistiskt forum i dag.

Personalen känner sig definitivt tryggare med kommunen som arbetsgivare, det är lättare för facket att ställa krav på en kommun än på ett företag och personalen är inte rädd för att förlora jobbet efter en Lex Sarah-anmälan. Lönerna kan inledningsvis vara högre i privat tjänst, men i långa loppet har personalen fått sämre löneutveckling, enligt Kommunals jämförelser.

När vi rödgröna tar över styret i Stockholm 2010 står vi inför ett tråkigt faktum att det mesta av äldreomsorgen är privat. Om vi kan visa att företag inte uppfyllt villkoren, ja då ska vi inte dra oss för att ta tillbaka verksamhet till kommunen, var en åsikt som framfördes i publiken. Har kommunen på fötterna blir inga skadestånd utdömda.

Visst finns det privata utförare som kan vara bra, till exempel icke vinstdrivande stiftelser. Även Capio nämndes som ett gott exempel av Kommunal, men de goda företagen är få och när det inte fungerar i omsorgen får man veta det snabbare och kan man lättare att få en ändring tillstånd i verksamhet som kommunen eller landstinget driver själv.

Det är också viktigt att granska företagens ekonomi ofta. Enligt Kommunals erfarenhet finns det exempel på företag som klarat en seriositetskontroll vid upphandling men som kan ha en skatteskuld ett halvår senare. Jag anser också att meddelarfriheten och meddelarskyddet måste följas upp ytterst noga, så att kommunens klausul följs till punkt och pricka.

Så kan vänstern rädda klimatet!


Jens Holm om köttindustrins utsläpp på Socialistiskt Forum

Socialistiskt Forum


V-seminarium om att Kvinnorna är förlorare när äldreomsorgen privatiseras

onsdag 25 november 2009

Prioritering som sticker i ögonen

På 744:an imorse på väg till Högdalshallen kom jag i samspråk med en bekant. Vi kom in på att Stockholms stad satsar 7 mnkr på prinsessbröllop i sommar, och även ytterstaden skulle få ynnesten att vara med på ett hörn ...

Vi fortsatte att prata om vilken nytta 7 mnkr skulle kunna göra i andra sammanhang. Till exempel att populära Parkteatern kan lägga sommarföreställningar i Rågsved som det var förut, och nå ut till folk som varken har råd att gå teater eller är teatervana. Min bekant berättade också att Stadsteatern är så populär att hon måste hänga på låset för att få biljetter.

Tänk vad 7 sköna miljoner kronor skulle göra i budgeten för Stadsteatern, kanske en ny scen på Järvafältet istället för en rad tillfälliga scener i teatertäta innerstan för att hylla den odemokratiska monarkin!

tisdag 24 november 2009

Tar det aldrig slut?

Trodde inte det kunde bli värre när det gäller Lelångshus byggmetoder men läser i senaste Mitt i Söderort att spännband av nylon ska hålla ihop höghusen för att motstå extrem vind.

Höga trähus är ett nytt fenomen enligt en professor som uttalar sig i tidningen, och metoden med spännband är inte okänd men oftast används stål och inte nylonband.

För mig som som bor ganska nära de två studenthusen kommer olusten att smyga sig på när höststormarna viner. Frågan är också vilka hyresgäster som vågar bo i husen, om de nu blir godkända ur brandsäkerhetssynpunkt?

måndag 23 november 2009

Hänt i kväll på Rågsveds Folkets Hus

Lögn vore att säga att Rågsvedssalen var fullsatt vid kvällens medborgardialog om Söderortsvisionen i Rågsveds Folkets Hus, men de som kom hade viktiga saker att säga. Om vad som är bra i Rågsved - naturen, friområdet, människorna, förskolorna, skolorna, Musketörerna, Gemensam Jul, Rågsvedsdagen, föreningslivet ... men också om vad som är dåligt, vad som gör en arg och vilka drömmar som finns.

Det dåliga som togs upp var bland annat att negativa skriverier om Rågsved, att avtalet om Bråtegränd förlängdes, själv bidrog jag med Lelelångshus fuskbyggen! Det som behöver göras är att bland annat att arbetslösa ungdomar måste få jobb och kunna studera på Komvux.

En diskussion kom upp på slutet om varför så få kom till mötet. Några svar var att informationen var bristfällig, att mun-till-mun-metoden är det enda som fungerar för vissa grupper, att den röda tråden mellan visionen och nuet måste tydliggöras, att en vision om 2030 ligger så långt fram i tiden att många har svårt att föreställa sig det.

När jag gick hem tänkte jag att det är inte så konstigt att folk stannar hemma. Med hög arbetslöshet har säkert många annat i tankarna än en vision om 21 år. Sen är man less på projekt som kommit och gått.

Det låga valdeltagandet är ett annat tecken på att man inte tror att förändringar är möjliga. Möjligen hade ett möte om jobben och arbetslöhetsheten här och nu varit en annan femma. Det är viktigt att bryta pessimismen, en förhoppning är att den kommande valrörelsen ska göra skillnad.

torsdag 19 november 2009

Färre puzzelbitar i stadsdelbudget

Inte många ärenden att bråka om på kvällens stadsdelsnämnd! Ekonomin går ihop men till priset av förskola, fritid och kultur inte kan använda de resurser som kommunfullmäktige har tilldelat fullt ut, utan måste täcka underskott inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnderna ska kunna göra lokala prioriteringar, det tycker vi är bra, men med en snäv budget baserad på sänkt skatt i flera år finns inte mycket att ta av. Dessutom finns allt mindre "fria" pengar för att puzzla ihop ekonomin, när nästan alla verksamheter får sin budget via pengsystem kopplade till en ohejdad konkurrensutsättning.

Att äldreomsorgen går med underskott igen beror bland annat på att Enskededalens servicehus och Skogsgläntans gruppboende lagts på entreprenad. Många i personalen har valt att vara kvar som kommunalt anställda. Vi i oppositionen tycker att det enda rimliga är att ställa in alla privatiseringar enligt aktivitetsplanen, om inte annat för att få kontroll över ekonomin!

onsdag 18 november 2009

2 rätt och 1 fel

Mitt i Söderort lyckades i senaste numret ha med två bra nyheter som rör Rågsved-Vantör och 1 dålig. Och det på samma sida till på köpet!

Det första som är bra är att hyresgästerna i Lelångshus utdömda fastigheter på Bjursätragatan ska kompenseras med att få tillbaka förmedlingsavgiften 2 200 kr från bostadsförmedlingen och sin kötid plus att de som behöver ska få två erbjudanden om likvärdiga hyreslägenher.

Det andra som är bra är att Kristdemokraterna anslöt sig till oppositionen i stadsbyggnadsnämnden och sa nej till att bygga ett lågprishotell vid Älvsjöbadet. Förslaget inskränker för mycket på naturen, vilket även oppositionen i stadsdelsnämnden tycker. Kd får symboliska blommor från mig som tack för detta ställningstagande!

Sen kommer det dåliga. Tre av fyra äldre i Enskede-Årsta-Vantör nekas äldreboende, jämfört med var tionde i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Så olika får det inte vara i en och samma stad! Till våren ska alla biståndsbedömare börja använda samma bedömningsmall, får se om det hjälper. Annars är det nog bara en ändrad resursfördelning som kan styra upp orättvisorna!

fredag 13 november 2009

söndag 8 november 2009

Dystra tankar om morgondagen

Funderar över vilka besparingar och nedläggningsförslag i Enskede-Årsta-Vantör som kommer att presenteras imorgon på planeringsdagen för stadsdelsnämnden inför 2010 års verksamhetsplan. Oroande uppgifter finns från andra delar av staden om miljonbesparingar inom individ- och familjeomsorgen och inom den centrala socialtjänsten.

Borgarnas klotterpolitik fungerar inte


Högdalen, söndag

Promenadstaden i våra hjärtan


Rekommenderar promenad från Gullmarsplan till Bandängen

Bygg rätt från början

Nu får Rågsvedsborna i skandalhusen som byggts av Lelångshus förmedlingsavgiften på 2 2oo kr tillbaka av bostadsförmedlingen (enligt DN idag). Dessutom får de tillbaka kötiden och de som behöver får erbjudanden om likvärdiga lägenheter. Rätt gjort av Stockholms stad men bättre om man byggt husen rätt från början.

Funderar över hur Stockholms stad tänker gottgöra invånarna i stadsdelen Rågsved, som har sett de planerade studenthusen som en positiv tillgång och ett viktigt mervärde men som har fått erfara att vår stadsdel istället har fått tre nya fula fuskbyggda hus som drar ned både rykte och trivsel. Själv bor jag ovanför studenthusen och blir arg varje morgon jag går förbi eländet.

lördag 7 november 2009

Tyck Om i Högdalen


Daniel möter härlig dam

Tankar om Tyck Om

Idag blir det Högdalen för hela slanten. Mellan 11 och 13 ungefär ska jag som stadsdelspolitiker var med vid stadsdelsförvaltningens bokbord och höra vad folk tycker behöver förbättras i Söderort och sen ska jag ansluta till V-Vantörs deltagande i Vänsterpartiets Tyck Om-kampanj, där vi genom en enkät ber om folks synpunkter på kollektivtrafiken, vården och bostäderna.

Det blir tredje gången jag är med på medborgardialogen om Söderortsvisionen i vårt stora stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör. Först var det Gullmarsplan, sen kvartersgården i Dalen och idag Högdalen. Nästa vecka blir det förskoleföräldrar i Enskede Gård. Spännande möten varje gång, men alldeles för stort geografiskt område att täcka för en lokalpolitiker!

Igår tjuvstartade jag med att vara med i V:s Tyck Om-kampanj vid Gullmarsplan. I kylan fick jag tiotal enkätsvar av folk som strömmade från och till buss, tvär- och tunnelbana. Det blev intressanta intensiva möten med stockholmare av olika politiska kulörer, hemlösa såväl som bostadsrättsinnehavare, folk från Haninge såväl som från Hammarby Sjöstad och Hägersten.

Skillnaden jämfört med vanliga torgmöten är att i Tyck Om (och även i enkäten om Söderortsvisionen) frågar vi folk rakt av vad de tycker, lyssnar noga och antecknar svar istället för att argumentera och agitera. Det ger en viktig inblick i hur folk på gatan tänker och tycker och ett och annat att reflektera över för mig som vänsterpartist.

onsdag 4 november 2009

Rimmat om en dålig dag

Det är faktiskt riktigt riktigt tråkigt och trist
att idag vara från Vantör och vänsterpartist
partiet slaget av sverigedemokraterna i skop
få höra att bästa skateboardarenan gjort en loop
tippats ner från Högdalstopparna av en folkpartist

Sd större än V


Hört på radion, det är inte klokt

måndag 2 november 2009

Dalenungdomar säger sin mening

Hemma efter en kväll på Dalens fritidsgård, där ungdomarna (läs pojkarna, för det var bara en flicka som var med och tyckte) gav förslag på vad som behöver förbättras i Söderort som ett led i medborgardialogen om Söderortsvisionen.

Några axplock: böcker i skolorna, bättre städning av skoltoaletterna (nu håller sig eleverna hela dagen - hälsofarligt!), läxhjälp i skolan, arbete mot mobbning, mindre stränga lärare (olika uppfattningar hördes), konstgräs på fotbollsplanen, billiga och bra hyresrätter, jobb för unga och så ville ungdomarna ha Dalendagen tillbaka! Det var den dagen då det hände roliga saker i Dalen berättade en ung kille, då fanns karuseller för barnen, man träffade andra människor än de som man umgicks med varje dag, mycket folk var i farten ...

Jag känner igen mig i min egen upplevelse av Rågsvedsdagen, som föreningslivet ordnar och som vi firar i Rågsved i maj varje år. Det är viktigt för självkänslan att få vara stolt över sitt bostadsområde. Jag vet inte varför Dalendagen inte firas längre, kan det ha att göra med försämrad grannsämja på grund av utförsäljning av allmännyttan, där nej till försäljning inte verkar accepteras utan tidsfristen förlängs hela tiden av den borgerliga majoriteten?

Morgonpasset


Högdalens simhall

lördag 24 oktober 2009

Tänkvärt om skola och kultur i Rågsved

Kulturskolan bör slås ihop med grundskolan och alla skolor bör varva teoretiska och praktiska ämnen varje vecka. Intressanta tankar som jag fått ta del av under samtal med några musiklärare som deltog med sina duktiga elever på FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus.

Med Kulturskolan och grundskolan integrerade skulle många fler barn kunna delta i skapande verksamhet och lärarna få anständiga löner. Enligt mina sagespersoner har kulturskolans lärare mycket dåliga löner jämfört med grundskolans lärare. Idag är det många barn i Rågsved som inte går i Kulturskolan. Även om lokalerna är så nära som Högdalen är det för många trösklar att kliva över för många familjer.

Höga avgifter i Kulturskolan är en tröskel, men även avgifter överhuvudtaget kan vara ett hinder för familjer som lever med små ekonomiska marginaler. Andra trösklar är att föräldrar ska orka, ha intresse av och kunna anmäla barnen till kulturskolan, eller att hinna och orka följa med de yngre barnen till Högdalen. Om kulturskolan finns i skolan, kan orkestern eller kören öva i anslutning till skoltid, i skolans egna lokaler. Om kulturskolan är kostnadsfri för elever blir inte föräldrars ekonomi en tröskel. Då får alla barn lika möjlighet att vara med.

Den kommunala skolan varvar teori och praktik under skolveckan, och det är bra för barn ur pedagogisk synvinkel. En hel del vinstdrivande skolor koncentrerar praktiska ämnen som musik, slöjd, idrott och hemkunskap till temaveckor, resten av terminen blir det bara teori.

Detta är ett sätt att spara ihop pengar till en vinst som kan delas ut till aktieägare, man hyr in sig i en slöjdsal eller idrottshall, och behöver inte ha dessa specialutrustade lokaler i själva skolan. Pedagogiken underordnas vinstintresset, och det är barnen som betalar priset.

6 700 Kr till Världens Barn!


FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus

Idag Natt Jag Drömde


Rågsveds Folkets Hus

Loppis för världens barn


Rågsveds Folkets Hus

torsdag 22 oktober 2009

Ett av två

Kul på kvällens stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör att den borgerliga majoriteten gillade ett av våra förslag, nämligen att förvaltningen får i uppdrag att redovisa av hur informationen till allmänheten har förbättrats i samband med upprustning av lekparker och parklekar. Bakgrunden var ett medborgarförslag om Dalenparken, där barn hade synpunkter på lekparken vilket fångades upp av en vuxen som lyssnade, skrev ner och skickade in till förvaltningen. Synd bara att vårt andra förslag inte gick igenom, att förvaltningen skulle redovisa hur entreprenörens tillsyn fungerar när det gäller att kontrollera barnsäkerheten i lekparker ....

lördag 17 oktober 2009

Dröm om en bättre lokal demokrati

Jag vet vad jag drömmer om att göra om vänstern är med och vinner 2010 års val till kommunfullmäktige i Stockholm – genast bjuda in Enskede-Årsta-Vantörsborna till möten i alla stadsdelar i vårt område, som i runda tal idag har 85 000 invånare.

* Jag skulle fråga efter ungas och vuxnas förväntningar på hur området behöver utvecklas, hur den lokala servicen ´behöver förbättras, vad folk vill bidra med på den resa som vi ska göra tillsammans fram till år 2014!
* Jag skulle berätta hur mycket pengar vi har att röra oss med, vad som är bestämt i lagarna och vad vi kan bestämma lokalt.
* Jag skulle fråga äldre vad som är viktigast att göra i äldreomsorgen, jag skulle fråga föräldrar vad som är viktigast i förskolan och skolan.
* Jag skulle fråga ungdomar vad som behövs för att alla unga ska kunna ha ett bra liv, fritid, skola och jobb.
* Jag skulle fråga föreningarhur vi kan samarbeta och bygga fler sociala nätverk i området.

Kanske kunde vi ha ett stadsdelsnämndsmöte där bara ungdomars viktigaste frågor finns på dagordningen, som tagits fram av ungdomar i våra fritidsgårdar, föreningar och skolor? Kanske kunde vi ha ett stadsdelsnämndsmöte där bara arbetslösas viktigaste frågor finns på dagordningen, som tagits fram av arbetslösa på praktikplatser, komvux och jobbtorg?

Vad vet jag, det viktigaste är att vi gör det möjligt för många flera att deras frågor kommer högst upp på dagordningen, att fler röster hörs än de som redan har makt.

* Jag skulle uppmuntra brukarråd där det inte finns redan, till exempel inom försörjningsstöd.
* Jag skulle stödja att brukarna får styra revisioner i mjuka verksamheter i samverkan med brukarorganisationer, för att få fram det som inte fungerar ur deras perspektiv.
* Jag skulle avsätta en del av budgeten till brukarnas förfogande i varje enhet.

Stadsdelsnämnden skulle flytta mötena från Slakthusområdet till Östberga, Dalen och Rågsved och självklart i lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Öppna möten skulle ordnas i god tid före stadsdelsnämndens beslut när stora frågor ska beslutas. Inför verksamhetsplaneringen skulle vi ha särskilda möten för att fånga upp viktiga behov hos. Jag skulle starta en kampanj för att fler boende och verksamma lämnar medborgarförslag, framförallt i stadsdelar där få eller inga medborgarförslag har lämnats.

Ja, det här är några drömmar om att utveckla demokratin i Enskede-Årsta-Vantör, som vi lagt som förslag i början av den borgerliga mandatperioden, och som återstår att förverkliga den dag de rödgröna partierna tillsammans får folkets förtroende att leda Stockholms stad.

508 14 362

Från juni till oktober har antal kvinnor som sökt hjälp hos Kvinnofridsteamet i Enskede-Årsta-Vantör ökat från 22 till 67. Bakom siffrorna döljer sig 80 till 100 utövare, eftersom det inte bara är en utan ibland flera män som slår kvinnan. Även män som blivit slagna har sökt hjälp.

Att behovet är stort vet vi, och jag är oerhört glad att Kvinnofridsteamet äntligen har kommit igång med sitt viktiga arbete. Länsstyrelsen kritiserade nämnden (läs borgerlig majoritet) mycket hårt för stora brister, och förvaltningen utgår från kritiken för att nu göra rätt.

Det är viktigt att utvärdera varför saker först måste göras fel och inte kan göras rätt från början. I det här fallet kom en obegriplig sammanslagning av två stadsdelsnämnder att betyda att rutiner och organisationer slogs sönder, personal drogs in och budgetbalans gick före barns bästa och kvinnofrid.

tisdag 13 oktober 2009

Självmål

Fick just veta att utrymning pga bristande brandsäkerhet planeras av skandalhusen som Lelångshus fuskbyggt i Rågsved. Bostadsförmedlingen och Karolinska ställer upp med evakueringsboende men det räcker inte till. Mer lägenheter behövs. Tänker samtidigt på den folkpartist som skrev om Lelångshus i Mitt i Söderort häromdagen och hyllade marknadskrafterna ...

måndag 12 oktober 2009

Snålt med söderortsenkäter

Fyllde i medborgardialogen om Söderortsvisionen i familjen, alla rankade kollektivtrafik högst! Resten hade vi lite olika synpunkter om, eftersom ålder, fritid, intressen och sysselsättning skiljer sig i familjen.

Enkäten fick jag vid Gullmarsplan där staden hade bokbord och enkäter i eftermiddag. Jag var med och delade ut till Årstabor som väntade på buss 160. Även om jag inte gillar borgarnas visioner om Stockholm tycker jag att det är bra om folk talar om vad de tycker.

Tyvärr får Årstaborna inte tillgång till enkäten på sitt bibliotek, vilket vore naturligt eftersom många passerar där. Inte heller Dalen- eller Hagsätraborna för den delen. Kulturförvaltningen valde att bara ha enkäten på Högdalens bibliotek enligt projektledningen för Söderortsvisionen.

Om staden vill ha in mycket synpunkter ser det illa ut att snåla med formulären, även biblioteken i Dalen, Hagsätra och Årsta borde få lägga ut enkäten. Info lär finnas på www.stockholm.se/soderort men alla har inte internet, så fram med fler enkäter.bums!

söndag 11 oktober 2009

Följetongen Lelångshus AB fortsätter

1 miljon kronor i vite tycker stadsbyggnadskontoret att Lelångshus AB ska få om de inte senast den 9 november lämnar in sakkunnigutlåtande om brandskydd som intygar att påtalade brister har åtgärdats. Inte en krona för mycket men många dagar för sent kan jag tycka.

Tack och lov har inte bristerna varit så stora att husen behövt utrymmas men de boendes säkerhet kan inte garanteras om det börjar brinna enligt stadsbyggnadskontorets bedömning. Det är en allvarlig brist eftersom människors liv står på spel enligt kontoret.

Hur kunde vi få en så ansvarslös byggherre till de efterlängtade studenthusen? Hur kunde människor få flytta in trots att intygen inte var klarat? Varför fick inte ett kommunalt bostadsbolag bygga?

Mitt svar är att det borgerliga styret har släppt loss marknadskrafterna utan tillräckliga kontroller i sin blinda tro att privatisering per definition leder till paradiset!

Om kvinnoförtryck i religionens namn


Rinkeby

Äntligen häronsdag 7 oktober 2009

Tryggare kan ingen vara

Hemma efter årets andra trygghetsvandring i Rågsved. Nu gick vi i centrum, på Gillerbacken och i Snösätra under ledning av förvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör. Boende, fastighetsägare och trafikkontoret var också med på vandringen. Kvällen var skön och inga ligister i sikte ...

Trygghetsvandringar vill jag se mer av. Det är ett bra sätt att tillsammans med andra våga gå i sitt område i mörker, kartlägga otrygga platser, notera trasig belysning, igenväxta gångvägar, slå sig i slang med barnen som leker. Idéer kläcks när man ser på ett område med nya ögon.

lördag 3 oktober 2009

Bra sagt om barns rätt till kultur

Månadens stockholmare i juni, Sukhpreet "Sukhe" Sabharwal, lärare på Rågsvedsskolan, har mycket bra förslag om vad som behöver bli bättre för barnen i Stockholm, enligt "Stockholm Bygger", annonsbilaga till DN idag. Så här säger hon bland annat:

"Att de ska ha glädje i livet och att de ska kunna utvecklas till goda medborgare. Att de ska kunna ta del av ett kulturliv som de själva tycker är intressant oavsett familjens status. Och för ungdomarna fler trygga mötesplatser där de kan ägna sig åt spontanindrott, fika eller läsa."

Nu är det vår sak som oppositionspolitiker att se till att förutsättningarna blir bättre efter nästa val, så att vi får lägre avgifter i kulturskolan, mer pengar till kulturskolan för att söka upp barn som idag inte får del av kulturutbudet, att vi satsar på ungdomars fritid och inte minst att arbetslösa ungdomar får arbete, praktik, utbildning. Det sista är akut!

onsdag 30 september 2009

Valrörelsen har börjat i Vantör!

Hemma efter roligt medlemsmöte för Vänsterpartiet Vantör i Rågsveds Folkets Hus, där vi startade vår lokala diskussion om valet 2010. Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd i Stockholms stadshus inledde om samarbetet med S och MP och sen lyftes frågor som segregation, jobb, bostäder, välfärd, kollektivtrafik, sjukförsäkring, miljö, ungdomar - ja överhuvudtaget det mesta som är viktigt i vår vision om att Stockholm ska vara en stad för alla!

Invigning av Musketörernas nya lokal


Rågsved Förstås!

söndag 27 september 2009

Rädda muralmålningarna i Rågsved


Klottret tar snart över!

Framtidsfråga nr 1

DN har haft sin serie med fem framtidsfrågor i olika ämnen för att påverka utvecklingen i liberal riktning, dock har man enligt Peter Wolodarski glömt "utsattheten i miljonprogrammets bostadsområden". Den diskussionen bör enligt PW inledas "här och nu, inte om ett eller två år."

Det är rätt typiskt att DN:ns ledarsida glömde förorterna, deras skribenter lever säkert i en annan verklighet. Det är också typiskt att man inser att man glömt först när det brinner till i bokstavlig mening och människors desperation tar sig fysiska uttryck. Men jag håller med om att vi måste prata framtid, och jag försöker bidra genom att skriva om frågor som kan påverka utvecklingen i radikal riktning. Därför jag bloggar om Rågsved, Vantör och Enskede-Årsta-Vantör.

En framtidsfråga för Rågsved är vad de små barnen får med sig i bagaget från samhället. Idag finns fantastiska kommunala förskolor som arbetar med barns inflytande, jämställdhet, språk, föräldrasamverkan och en hållbar värld så att jag blir både stolt och rörd. Här kan barn från alla länder samlas oberoende av religion och börd, och få börja det spännande livslånga lärandet.

Ett hot mot denna goda början i Rågsved är de religiösa förskolorna och vårdnadsbidraget som de mörkblåa har infört och som är förödande för barn med utländsk bakgrund. Barn går miste om språkträning som de behöver inför skolstart, flickor och pojkar går miste om en möjlighet att utvecklas som individer, familjer går miste om en möjlighet till ökad integration i det svenska samhället och kvinnor går miste om möjligheter till arbete och pensionsgrundande inkomst.

Så min framtidsfråga nr 1 i Rågsved är att främja de kommunala förskolorna, avskaffa vårdnadsbidraget och ställ samma krav på privata förskolor som kommunala när det gäller att följa läroplanen. Bannlys religiös påverkan, upprätta normer för förskollärartäthet, storlek på barngrupperna och använd genuspedagogiken för att ge flickor och pojkar samma chans i livet!

En underbar söndagsmorgon


Fåren betar i Rågsveds friområde

lördag 26 september 2009

Rågsvedsbo, kräv din rätt!

En stark lokal identitet är viktig för den goda staden säger fotbollsforskaren Torbjörn Andersson i tidningen Öppet Hus. Fotbollslaget är något att samlas kring som stärker känslan för ett samhälle, kanske starkast i gamla industristäder. Andra städer har en stark identitet som bygger på kultur, arkitekttur eller natur.

Kommer direkt att tänka på min födelse- och uppväxtstad, industristaden Skellefteå, som har ett ishockeylag som stärker känslan för hemstaden. Något som förenar, att glädjas åt i uppgång och sörja med i motgång. Tänker också på Rågsved, min hemort sedan åttiotalet, där infödda svenskar flyttar i takt med att nyinvandrade svenskar flyttar in. Här har vi föreningslivet, Ung utan Pung, Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds IF men hur långt räcker det?

Torbjörn Andersson tror att flertalet människor vill bo på ett ställe som de själva gillar och som uppskattas av andra. Flera jag känner gillar Rågsved, för naturen och människorna. Däremot gillas inte Rågsved av alla eller av andra. Människor som kan välja flyttar härifrån eller flyttar inte hit, delvis på grund av fördomar. Jag menar att Stockholms stad måste satsa på att Rågsved inte bara ska gillas av oss som bor här av fri vilja utan även av dem som inte haft något val och av andra som har ett val.

Vad vi behöver är långsiktiga satsningar som lyfter Rågsved och Vantör permanent. Under Ytterstadssatsningen hade vi långt gående planer och önskningar om att få en innebandyhall i Rågsved. Under Stadsdelsförnyelsen hade Vantörsborna långt gående planer och önskningar att få en skatepark till Högdalstopparna. Nu verkar skateparken schabblas bort av borgarna.

Snart kommer medborgardialogen till Rågsved, som ett led i nya Söderortsvisionen. Dialogen kommer efter beslutet, det säger allt om vilken vikt den borgerliga majoriteten lägger vid människors delaktighet, men ändå. Jag hoppas Rågsvedsborna stormar ner från höghusen på Gillerbacken och Ervallakroken och Askersundsgatan och in i Rågsveds Folkets Hus den 23 november klockan 18:30 till 20:30 och säger sin mening och kräver sin rätt!

Höstbalkong i RågsvedÖverklassen smiter från ansvaret

Nackdelen blir att man blir isolerad från allt. Allt har blivit nedlagt.
Förr var det jättefint här, nu är det otäckt. Men i Äppelviken och på Lidingö tar de väl inte emot invandrare. Ingen som jobbar i stadsdelsförvaltningen bor här i Rågsved, ingen politiker bor här, ingen bryr sig om förorterna.

Detta är röster från Rågsved i en DN-artikel idag med rubriken "Segregationen ökar stort i invandrartäta förorter". Själv boende i Rågsved sedan början av 80-talet och lokalpolitiker anser jag att orsakerna är strukturella. Segregationen beror inte på att det har byggts för lite bostadsrätter i röda Rågsved som moderata borgarrådet Joakim Larsson vill göra gällande, utan på att det har byggts för lite hyresrätter i moderata Gamla Enskede.

Segregationen är resultatet av en mångårig politik, där man inte har brytt sig om att se till att alla stadsdelar och alla kommuner i länet tar sitt ansvar för att bygga hyreslägenheter som alla har råd att bo i. Det har lett till att nyanlända till Stockholm utan kapital har fått bostäder i Rinkeby, Rågsved och Skärholmen, och inte i Äppelviken, Mälarhöjden och Gamla Enskede.

Det är den lågavlönade arbetarklassen som har fått ta på sig hela samhällets ansvar för välkomnandet av våra nyanlända svenskar i samhället och där den högavlönade överklassen och den välmående medelklassen har smitit på det mest upprörande sätt.

Att Joakim Larsson nu säger att han vill se en blandning av människor i alla stadsdelar är inte så lite fräckt. Dags för självkritik! Den dagen Larsson öppnar upp segregerade vita medel- och överklassområden för låginkomstagare och arbetarklass kan jag möjligen tro att han menar lite allvar.

fredag 25 september 2009

Kooperativ glaskonst


Studiebesök med Ann-Margarethe Livh på Verkstan Norrmalms stadsdelsförvaltning

torsdag 24 september 2009

Sent ska syndaren vakna

Underpris, övervinst, insyn lika med noll. Föräldrarna är inte medborgare längre med möjlighet att på öppna möten ställa stadsdelspolitiker till svars, utan kunder på en barnmarknad som inte längre kan förlita sig på rätten till insyn genom offentlighetsprincipen. Tydligare kan väl inte avigsidorna med privat driven vinstdrivande förskola vara, eller hur?

Ägaren till de privatiserade förskolorna i Årsta 1, nuvarande Kulturkrabaten AB, vägrar enligt Mitt i Söderort 22 september svara på föräldrarnas frågor om hur hon kunnat ta ut 3,2 miljoner kronor i vinst samtidigt som föräldrarna har ombetts skänka leksaker, måla och skicka egen frukt med barnen.

Det trista är att den här utvecklingen förutsåg oppositionen i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, men då lyssnade inte den borgerliga majoriteten. Nu beklagar man övervinsterna men säger samtidigt att även kommunala förskolor går med vinst! Visst är det så, men där stannar vinsten i en resultatfond som kan användas till att höja kvaliteten i förskolan.

V ordnar seminarium om mäns våld mot kvinnor


Mycket att lära av kvinnors erfarenheter av arbetet mot mäns våld mot kvinnor

tisdag 22 september 2009

Vänsterframgång i Vantörs kyrkoval

Vänstern i svenska kyrkan (VISK) har gått framåt i kyrkovalet i Vantör fick jag just en rapport om. Plus 1,2 procent, 143 röster jämfört med 131 röster i förra kyrkovalet trots ett sjunkande valdeltagande. Mandatmässigt blev resultatet oförändrat 2 mandat. Sverigedemokraterna ställde tack och lov inte upp. I röda Rågsved hade VISK hela 12,7 procent av rösterna!

måndag 21 september 2009

Att knoppa av välfärden

Nu är de galna avknoppningarna i Enskede-Årsta-Vantör till och med uppe i debatten om budgetpropositionen. Det är vänsterpartiets ekonomisktpolitiska talesperson Ulla Andersson som säger så här idag i Sveriges riksdag:

"Vi säger: fler jobb i välfärden! Regeringen har konsekvent svarat med något helt annat: fler bolag i välfärden. 3 miljarder kronor plundrade de stora vårdbolagen den svenska välfärden på förra året, 3 miljarder motsvarar 6 000 anställda!

Det är någonting som har blivit avgörande fel, när Vantörs hemtjänst säljs för 69 500 kr fast det värderas till 25 miljoner. Någonting stämmer inte, när ägaren till fyra privata förskolor i Årsta kan plocka ut 3 miljoner i vinst på 1 år i en verksamhet som köpts för drygt 600 000."

lördag 19 september 2009

Upp till bevis

När oppositionen kritiserat försämringen av allmänhetens insyn på grund av privatiseringen av äldreomsorgen har borgarna svarat att förfrågningsunderlagen och avtalen har klausuler som säkrar att kommunen får del av de uppgifter som krävs för att följa upp kvaliteten.

Nu testar vi systemen i stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantöroch begär en redovisning av riskbedömningar av undernäring, fallrisk, trycksår etc. inom de entreprenaddrivna äldreboendena, samma redovisning som vi nyligen fått för de kommunalt drivna äldreboendena.

Lite mer färg men långt ifrån klart


Lelångshus, Rågsved

fredag 18 september 2009

Kampen om Älvsjöbadet fortsätter

Frågan om hotell eller inte på Älvsjöbadet behandlades för sjätte gången av stadsdelsnämnden i går. De centrala nämnderna har med andra ord haft svårt att acceptera lokaldemokratins nej till bygglov på det mycket populära bad- rekreationsområdet.

Den här gången hade vi tre förslag, FP som röstade oreserverat JA till bygglov, KD och M som fortfarande inte gillar placeringen av hotellet och ville snabbutreda alternativa placeringar och S V MP som inte heller gillar placeringen och röstade ett tydligt NEJ till bygglovet.

Nu är det upp till våra partikamrater i de centrala nämnderna att äntligen inse att vi lokalt vill ha kvar Älvsjöbadet för invånarna och dessutom att idrottsnämnden måste ta sitt ansvar för upprustning och tillsyn. Det ansvaret kan man inte skjuta över på privata hotellägare!

torsdag 17 september 2009

Barnen förlorare på avknoppningspolitiken

De privat drivna förskolornas misslyckande i Årsta debatterades på kvällens stadsdelsnämnd, både de stora barngrupperna, uttagen av övervinster och andra kvalitetsbrister.

Att föräldrar röstar med fötterna och flyttar barnen till kommunala förskolor stämmer med marknadslogiken, men med förskolorna i Årsta 1 kvar i kommunen hade barnen inte behövt byta förskola. Vinsten hade kunnat sparas i en resultatfond eller användas för att köpa leksaker, förbättra lokalerna, utbilda personalen och så vidare.

Nu går flera miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till en privat företagare. En liknande misshushållning med den kommunalt finansierade förskolepengen är ägarbytet av en privat förskola i Årsta, som ledde till omfattande protester och att föräldrarna flyttade barnen. Vem som helst kan tydligen få driva en förskola, tjäna pengar riskfritt med kommunal finansiering.

Debatten visade tydligt att argumenten om avknoppning för att öka mångfalden var ihåliga. Avknoppningen medförde minskad mångfald, genom att nästan alla förskolor i Årsta 1 blev privata. Bara en paviljong med hög hyra lämnades kvar till kommunen att driva. Privatisering är huvudsak för de borgerliga partierna och honnörsordet mångfald är bara en bisak.

tisdag 15 september 2009

När snålheten bedrar visheten

Kontraproduktiv är ordet för arbetsmarknadspolitiken i Stockholms stad. I stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör går arbetsmarknadsverksamheten med 2 mnkr i överskott, trots att ungdomsarbetslösheten är hur stor som helst. I socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden sparas 1,2 miljoner kronor för att klara budgeten, vilket ger färre köpta insatser till de arbetslösa och färre som kan komma ur arbetslösheten.

Vinner Europas radikalaste regering igen?söndag 13 september 2009

Stoppa avknoppningarna!

Enskede-Årsta-Vantör har utmärkt sig negativt genom utmanande så kallade avknoppningar av förskolor, hemtjänst, handikappbad och fritidsgårdar. Ordet avknoppning används för att försköna och förvirra. Utan att blinka har nämligen den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden sålt verksamheterna till underpris, vilket innebär att staden har gett bort medborgarnas pengar och otillbörligt gynnat de privatpersoner som tagit över.

Kulturkrabatens förskolor delade ut 3,2 miljoner kronor i vinst till aktieägarna och Vantörs hemtjänst kammande hem 2,9 miljoner kronor, en vinst som dock tills vidare stannade i bolaget. Hur mycket Svedmyrabadet och fritidsgårdarna i Årsta och Dalen m.fl. verksamheter kommer att gå i vinst får vi snart veta.

Har verksamheterna blivit så kanonbra att det motiverar att företagarna får göra stora vinster på skattebetalarnas bekostnad? Mitt svar är nej men vad säger brukarna i hemtjänsten, föräldrarna till förskolebarnen, de funktionsnedsatta som badar i Svedmyrabadet och ungdomarna på fritidsgårdarna? Hör av er till min blogg och berätta!

onsdag 9 september 2009

Färgen tog visst slut ...

Imorse blev jag intervjuad av tidningen Byggvärlden, de ska skriva ett reportage om Lelångshus ofärdiga byggnationer i Rågsved. Från min balkong har jag kunnat följa bygget som aldrig verkar bli klart. Nu står ju studenthusen halvmålade, vilket journalisten kunde se på ort och ställe. Månne pengarna till målarfärgen och målarna ha tagit slut för byggherren?

Det är extra tråkigt att Rågsved har drabbats av en oseriös byggherre, studenthusen skulle ju tillföra positiva värden för området, Nu känns det tvärtom. Tänk om något av våra kommunala bostadsföretag hade fått bygga istället, men i mångfaldens namn skulle ju privata byggherrar in. När mångfald betyder privatisering är det oftast inte något bra!

måndag 7 september 2009

Servicehusen föreslås läggas ned

Undras vad Enskede-Årsta-Vantörs pensionärer tycker om det nya förslaget att lägga ned servicehusen i Stockholm inom en tioårsperiod? Servicehusen som har fast hemtjänst- och sjukvårdspersonal i huset ska ersättas med trygghetsboende med sämre service, bara larm, personal för att ordna samvaro, gemensamhetslokal samt möjlighet till gemensamma måltider.

Om detta har stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör yttrat sig och uttalat att Rågsveds servicehus och Enskede Nya servicehus kan göras om till trygghetsboende inom något/några år. Enskededalens servicehus bör finnas kvar längre anser förvaltningen, med hänsyn till att en privat entreprenör snart tar över driften och med hänsyn till att äldre som har beviljats servicehus ska kunna få det, om de inte vill ha trygghetsboende.

På stadsdelsnämndens öppna möte på torsdag finns möjlighet att ställa frågor om det nya förslaget, jag hoppas på många besökare. Veckan efter ska nämligen vi i nämnden fatta beslut om yttrandet, och då är det bra att ha hört synpunkter från äldre i området.

Själv anser jag att servicehusen bör finnas kvar vid sidan av seniorboenden, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för större vårdbehov. Jag vill också att kommunen ska driva de nya trygghetsboendena och att de ska kunna planeras in i samband med detaljplaneärenden, precis som vi gör med förskolor och gruppboenden idag.

Med privata företag kommer vinstintresset och skatter som är tänkta för äldreomsorg går till att bygga upp privata förmögenheter. Det finns heller ingen forskning som visar att privat äldreomsorg är bättre än kommunal, så med pågående privatisering får vi i bästa fall samma kvalitet som idag men sämre insyn, sämre meddelarfrihet och sämre personalvillkor. På sikt leder det till sämre kvalitet för våra äldre. Mer minus än plus med andra ord!

söndag 6 september 2009

Det är skillnad på recept och recept

Vad härligt det var att under en solig söndag kunna åka in till en rödgrön oas i Kungsträdgården, i det högborgerligt styrda Stockholm. Här samsades ABF med Miljöförbundet Jordens Vänner, ETC med LO, Ung Vänster med SSU, elevorganisationen, rättvisemärkt och så förstås S V MP.

Den rödgröna röran som borgarna så föraktfullt kallar oss har stora förutsättningar att bli en aptitlig ekologisk mättande gryta för folkflertalet, till skillnad från de mörkblåas kokbok som göder miljonärer men sätter sjuka och arbetslösa på svältkost.

Gratis goda ekologiska äpplen i Kungsträdgården!


Rödgrön folkfest!

Försvara Älvsjöbadet på torsdag!

Stadsdelsförvaltningen är tveksam till de nya planerna på hotell vid Älvsjöbadet, står i tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör. Det är i linje med vad en i stort sett enig nämnd har tyckt ett flertal gånger när vi yttrat oss över hotellplanerna.

Frågan är hur alliansens partier ställer sig denna gång. När vi behandlat frågan tidigare är det folkpartiet som har varit mest vacklande. Jag rekommenderar alla söderortsbor som vill bevara Älvsjöbadet att sluta upp nästa torsdag på öppet nämndmöte med allmänhetens frågestund.

Det ska också sägas att det genom åren inte varit självklart att få upp frågan på nämndens bord. Även denna gång har stadsbyggnadskontoret bara sänt remissen till förvaltningen, så kallad kontorsremiss. En sådan beslutsgång minskar den lokala demokratin och invånarnas insyn.

Kossor i Rågsveds friområdeSett på min morgonpromenad


Rågsved.

lördag 5 september 2009

Det finns en annan väg!

Snart är det bara ett år kvar till valet! Hoppet om en förändring vaknar igen. Jag kan inte tro att det är så nära. Det känns som igår när vi var på valvakan och förstod att loppet var kört och att vi skulle förlora riksdagen, landstinget och staden. Resultatet av regimskiftet är ökade klyftor mellan de som har och de som inte har. Sjuka tas ifrån sin sjukpenning, arbetslösa får sämre a-kassa, rika får lägre skatt medan pensionärerna får betala mer än de som jobbar.

Medborgare blir kunder, vårdval och kundval införs med kuslig hastighet, det är inte längre behovet som styr, utan var det är enklast att tjäna mest pengar, företagens behov går före de äldres. Förskoledirektörer och hemtjänstdito tjänar miljoner på skattebetalarnas bekostnad när de fått överta förskolor och hemtjänstenheter till underpris. Den lokala demokratin är inget värd längre, allt fler kommunala beslut i staden fattas bakom stängda dörrar.

Detta har vi nu chansen att ändra på. Vi ska hävda rätten till en bra utbildning och ett meningsfullt arbete som grundläggande för att leva ett gott liv. En bra skola så att alla unga får en chans på arbetsmarknaden. Möjlighet att bättra på sin kompetens på komvux, fler arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, gröna jobb och fler händer i omsorgen. Arbetsförmedlingen och försäkringskassan måste reformeras från grunden, vi ska inte bolla människor mellan myndigheter och inte ha ett A- och ett B-lag i arbetsmarknadspolitiken.

fredag 4 september 2009

Okristliga avknoppningar

Avknoppningarna har drabbat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde hårt, eftersom flera miljoner i skattpengar har flyttats från förskolorna och hemtjänsten till privata företagares fickor. Både förskoleområdet Årsta 1 (övertogs av företaget Kulturkrabaten) samt Rågsveds och Hagsätra hemtjänst (övertogs av Vantörs hemtjänst) ligger i vårt område.

Trots hårt motstånd från oppositionen drev borgarna ledd av kristdemokraterna igenom dessa privatiseringar, för avknoppningar är rena privatiseringar trots att vår tidigare nämndordförande i en insändare i Mitti försökt blanda bort korten. Kommuninvånarna kan aldrig få tillbaka de förskolor och den hemtjänst som är såld, bara till priset av inventarierna.

De tre miljoner i vinst som Kulturkrabaten tagit ut skulle kunna förstärka med en förskollärare på varje avknoppad förskola i Årsta 1. Samma gäller hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra, fler vårdbiträden kunde fått jobb, eller gått från deltid till heltid eller fått lite kortare arbetstid. Bättre arbetsvillkor går hand i hand med bättre omsorg för våra äldre.

söndag 30 augusti 2009

Den 24:e

Dags att planera för firandet av de mångaåriga traditionerna FN-dagen den 24 oktober och Gemensam Jul den 24 december, båda arrangemangen i Rågsveds Folkets Hus i samarbete med föreningslivet och andra som verkar i Rågsved och Vantör. Frågan är bara vad för spännande vi ska göra den 24 november ...

Vackert längs promenadväg


Snösäträ Norra Koloniområde

lördag 29 augusti 2009

Kantarellerfynd!


Saltarö

Folket körs över

Läser att "Värdet av den utländska valutan som kommer in till Sverige tack vare turismen är idag betydligt större än den svenska stål-, järn- och personbilsexporten"i DN Ekonomi och tänker att många jobb skulle skapas i Gröna Söderort, om vi satsar på att utveckla och marknadsföra våra fina natur- och rekreationsområden istället för att bygga bort dem.

Årstafältet som landskapspark skulle kunna bli en viktig attraktion för Stockholm och turister mer långväga ifrån. Samma gäller för Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde där det funnits långtgående planer på att skapa en fantastisk skatepark. Rågsveds friområde skulle kunna bli Ekopark syd, ett naturreservat såväl för Vantörs-, Farsta- och Huddingeborna som för många fler Stockholmare och turister.

Istället förlänger borgarstyret avtalet för de miljöförstörande industriverksamheterna på arbetsområdet Bråtegränd. Den borgerliga regimen i Stockholms stad underkänner utan att skämmas år av medborgardialog, lokal demokrati och tidigare samsyn över politiska blockgränser. Årstafältet ska bebyggas, Skateparken flyttas, bebyggelse på Bråtegränd verkar inte heller vara främmande för de som styr.

Politikerföraktet göds. De blåaaste blåa är fartblinda och ser inte Söderorts möjligheter inom rekreations- fritids- och turismsområdet. Vakna upp! Kör inte över folket! Demokratin måste vinnas varje dag!

torsdag 27 augusti 2009

Om jag var präst

Nu anser Fredrik Reinfeldt att det viktiga inte är offentligt eller privat utan innehåll, kvalitet i verksamheten. Det passar som hand i handske nu när nästan allt kommunalt har blivit privat, iallafall i Stockholm. Om jag var präst skulle jag kräva ett stopp för alla kommunala och statliga privatiseringsprogram för att den omvändelsen ska vara trovärdig!

onsdag 26 augusti 2009

Lyckad dans på Älvsjöbadet

Fick just protokollet från Rågsveds samhällsförening och läser till min glädje att det har varit mycket människor på dansen på Älvsjöbadet i sommar. Cirka 40-50 personer varje gång!

Surt

Läser i Mitti att Lelångshus inte ska få bygga mer, efter skandalhusen i Rågsved. För hyresgästernas skull hoppas jag att husen fixas till illa kvickt. Tråkigt bara att tidningen inte nämner att vänsterpartiet uppmärksammat frågan både i stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Först när vår skrivelse tas upp åker den moderate ordföranden i exploateringsnämnden ut och tittar på eländet!

tisdag 25 augusti 2009

Än finns tid att påverka

Fick veta idag att remissen om hotellbygget på Älvsjöbadet ska tas upp på septembernämnden, den 10:e september är det öppen frågestund och den 17:e beslutar nämnden om remissen. Det blev förlängd remisstid vilket gör att det finns tid för boende att påverka politikerna. Alla som vill värna om Älvsjöbadet, ring lokala politiker och säg er mening. Kom den 10:e och protestera!

Oppositionen är kritiska mot förslaget, som vi tycker inte har ändrats särskilt mycket sedan förra remissen. Om vi ska fkunna avstyrka hotellbygget på den plats som föreslås krävs att flera borgerliga ledamöter är med på noterna. FP har redan sagt att de vill bygga hotellet, så då återstår M och KD.

Rågsved kan!

Nyanlända elever på Rågsvedskolan som går ut nian får toppbetyg läser jag i S:t EriksNytt, ett nyhetsbrev som går ut till vi som arbetar i Stockholms stad. Det var en glad nyhet från Rågsved som jag gärna sprider vidare.

Rågsvedsskolan tar emot flest nyanlända i hela staden, cirka 80 per läsår, vilket innebär att vår förortsskola tar störst ansvar i stan för att ta emot elever som har varit en mycket kort tid i Sverige.

Det är inte förvånande men typiskt för konkurrenssamhället och det så kallade fria skolvalet att högstatusskolor som borde ha mest resurser inte tar största ansvaret!

måndag 24 augusti 2009

Gärna hotell men inte på Älvsjöbadet

Att inte bygga hotell på Älvsjöbadet, på den plats och enligt de förslag som har lagts fram, har alla partier lokalt utom folkpartiet varit överens om tidigare. Vi har skrivit ihop oss om kritiska yttranden till stadsbyggnadsnämnden.

Nu är ytterligare ett förslag om hotell på Älvsjöbadet på remiss till stadsdelsförvaltningen, och vi kan inte få ett yttrande över blockgränserna där vi sågar förslaget. Hotellet kommer att inskränka för mycket på badplatsen. Det tycker jag är illa.

Om vi inte kan visa oss eniga lokalt kan stadsbyggnadsnämnden lättare köra över en lokal opinion. Förlorare blir alla som har Älvsjöbadet som oas under sommaren, de som inte har sommarstugor, egna oaser på villatomten eller har råd att åka på semester.

Kalas!


Skarpnäcks koloniområde