torsdag 31 maj 2012

Vantör tar kampen!

Vi tar kampen! Så heter Vänsterpartiets nätverk mot främlingsfientlighet och rasism, som är aktivt på kommentatorsfälten på Internet mot rasistiska åsikter. Vänsterpartiet Vantör tänker också ta kampen i vårt eget område. På kvällens medlemsmöte i trevliga parkleken Stacken i Ormkärr hade vi därför bjudit in Barbro Sörman från antirasistiska utskottet för att lyssna på hennes erfarenheter.

Barbro menar att det är viktigt att kritisera rasistiska åsikter men samtidigt föra fram vår egen politik. De som läser kommentatorsfälten är inte alla fix och färdiga rasister, utan en del söker sig fram. Ser de bra argument mot kan de ta intryck. Om vi förflyttar oss till den icke virtuella världen är skolan och idrotten två viktiga arenor för antirasistiskt arbete.I skolan ska lärarna arbeta aktivt med värdegrunden och alla tendenser till rasism och sexism ska bemötas. Inom idrottens värld finns inte samma krav. Där borde kommunernas idrottsnämnder ställa krav på idrottsklubbarna innan de beviljas bidrag, så att de verkligen följer upp att värdegrunder verkligen följs.

För oss i Vantör sticker några valdistrikt i Hagsätra ut, där SD hade mer än 7 % av rösterna i 2010:års val. Tack och lov kom de inte över 3-procent så in i kommunfullmäktige kom de inte. Men de var ganska nära och det är viktigt att V-föreningarna i områden där SD är starka har en strategi för hur deras väljare ska vinnas för en icke-främlingsfientlig icke-rasistisk politik. Så nu ska vi i Vantör ta oss an denna fråga!

tisdag 29 maj 2012

Enskede-Årsta-Vantör saknar plan mot hemlöshet trots många hemlösa

Nu finns Öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Viktiga nationella resultat är att 39 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig rutin, förankrad på ledningsnivå, mot vräkning av barnfamiljer men bara 25 procent har en aktuell skriftlig plan för arbetet mot hemlöshet, förankrad på ledningsnivå. Uppsökande verksamhet finns hos 37 procent av kommunerna.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi uppsökande verksamhet, i likhet med andra stadsdelsnämnder förutom Kungsholmen, Skärholmen och Älvsjö (Spånga-Tensta har inga svar redovisade). Enskede-Årsta-Vantör har också vräkningsförebyggande arbete  i likhet med nästan alla stadsdelsnämnder förutom Rinkeby-Kista och Älvsjö. Våra rutiner fanns som bilaga till tertialrapporten som nämnden beslutade om förra veckan.

Vad värre är att Enskede-Årsta-Vantör som i förra mätningen av hemlöshet hade flest hemlösa i staden saknar en aktuell plan för arbete mot hemlösheten. Illa att vi, Kungsholmen och Älvsjö saknar plan. Oppositionen i nämnden har krävt en plan flera gånger så nu blir det dags att begära det igen. Får bli en ny skrivelse till nämnden när vi ser resultatet av årets hemlöshetsmätning. Förhoppningsvis är vi inte värst i stan längre.

söndag 27 maj 2012

Förstör inte paradiset i Rågsveds friområde

Gökärt, midsommarblomster, ängssyra, svartkämpar och så såg vi en vit rapsfjäril, på den intressanta och lärorika fjärilspromenaden i morse i Rågsveds friområde, anordnad av Kräpplagruppen. Guide var duktiga naturvårdsbiologen Dan Andersson, som kan arterna i friområdet på sina fem fingrar. Löktrav, kruskräppa, maskros - finns 3 200 underarter! - och så såg vi den vackra aurorafjärilen! Humleblomster, hundexing, ängskavle och en påfågelsöga som susade förbi så snabbt att vi inte hann fånga den och titta närmare.

Majssmörblomma - gillas ej av korna på grund av att den innehåller cyanid! - gröe, skälört och vi hör svarthätta, bofink och koltrast sjunga i den vackra försommarmorgonen.  En trolig ängsvitvinge får vi syn på. Getrams, liljekonvalj, nejlikrot - som man gjorde surrogatkaffe på - älgörtsblomma - innehåller acetysalicyl -, glasbjörk, vårtbjörk - giftig - och så fångade vi en makro, en stor nattfjäril som hette buskmätare. Fjärilarna som vi fångade släpptes förstås ut så fort vi sett närmare på vilken art det var.

Vallört, majbräken och så en brokig buskmätare i fjärilshåven. Vi fick lära oss att dagfjärilar har klubblika antenner till skillnad från nattfjärilar. Gulplister, jolster, vitplister och där kom en mindre gulvinge!Ängshaverrot (reserverar mig mot att jag uppfattat en del namn fel, har inte hunnit kolla i floran), gullklöver - har jag aldrig sett förut - och så kom en citronfjäril förbi. Talkört, trolldruva, krollilja och flenört!

I denna fagra natur vill den borgerliga majoriteten bygga uppåt 200 villor (kedjehus och stadsvillor). Det är helt ofattbart att man med berått mod kan förstöra dessa värden, som betyder så mycket för Rågsveds befolkning och hela Vantör och även för boende på Huddingesidan. Det får inte ske!

Oklart om behov eller budget ska styra

Folkpartisten utgår från att insatser utgår efter behov. Moderaten säger att i sociala delegationen är alla partier överens om placeringarna. Detta var svaren när jag uppmanade stadsdelsnämndens borgerliga majoritet att under punkten om tertialrapporten tydligt uttala att insatser inom socialtjänsten ska ges efter behov och avslutas när vårdens syfte är uppnått och inte som en följd av budgetunderskott.

Hur socialsekreterarna på golvet ska tolka det här kan man undra, när barn- och ungdomsenhetens eget underlag till tertialrapporten är mycket tydlig med konsekvenserna av den nuvarande budgeten: behandling avslutas i förtid, färre barn utreds än i staden totalt, placeringar ska undvikas om det inte finns pengar och uppdrag som kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska avslutas när avtalen löper ut. För att få budget i balans.

Nu ska en översyn göras och vi får se efter sommaren vad förvaltningen kommer fram till. Under tiden ska många ärenden utredas och beslut fattas. Om man ska ta borgarna i nämnden på allvar så ska behovet styra och inte ekonomin. Om socialsekreterarna ska ta enhetens eget underlag på allvar ska ekonomin styra. Om oppositionen fått råda skulle den sociala barnavården få ett rejält budgettillskott. För barnens skull.

Ännu ingen finsk förskola i Enskede-Årsta-Vantör

Tyvärr ville inte den borgerliga majoriteten vara med på oppositionens förslag att åtminstone utreda möjligheten att inrätta en finskspråkig grupp i en förskola kring Gullmarsplan/Globen i samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar. Inte heller stödde vårt förslag om att barn som omfattas av minoritetslagstiftningen för finska erbjuds att regelbundet träffas i finskspråkig miljö, oavsett vilken förskola i området som barnen går i.

Huvudargumentet mot våra förslag verkade vara osäkerhet om det skulle gå att få ihop tillräckligt många barn. Vi menade att även om en finskspråkig grupp är liten från början ökar troligen intresset när informationen sprids om att gruppen finns. Det står ändå 19 föräldrar i kö för finskspråkig förskolan! Vad vi har förstått behövs mer aktiv information till föräldrar med finskspråkiga barn, oavsett om de står i kön eller går i svensk förskola.  I vår skrivelse föreslog vi därför att förvaltningen bör se över sina informationskanaler till finskspråkiga föräldrar.

Tydligen har få föräldrar svarat på det frågeformulär som förvaltningen sänt ut, men på mötet tog jag upp att det också borde spridas till alla förskolor i området, till exempel sättas upp på anslagstavlan. Då kan finskspråkiga föräldrar själva ta ställning till om de vill anmäla intresse till en finskspråkig grupp. Och även om man inte får igång en finsk grupp inom en avdelning, så bör åtminstone barnen erbjudas möjlighet att träffas regelbundet.

Kanske kommer den finska familjedag som förvaltningen ska ordna efter sommaren att bli ett bra tillfälle att diskutera frågan om finskspråkig förskola med de finskspråkiga förskolebarnens föräldrar. För nu finns en laglig rättighet att få barnomsorg helt eller delvis på finska, så det gäller bara att staden klarar att organisera det!

Högdalens skatepark försenad

Tråkigt nog verkar det som om den efterlängtade skateparken i Högdalen blir försenad. Det står klart efter att fastighetsnämnden haft ärendet upp förra veckan.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden Sebastian Viklund har reagerat på förseningen och säger i ett särskilt uttalande att ärendet har misskötts av den moderatledda majoriteten redan från första start. Medborgarnas förtroende för staden som professionell aktör förstörs när man flaggar för fler förseningar när de bästa skatemånaderna ligger framför oss, säger Sebastian. 

Att staden inte skrivit tillräckligt tydliga avtal redan från början ser vänsterpartiet i fastighetsnämnden som en konsekvens av dåliga direktiv av majoriteten. 

Kan inte annat än hålla med. Först all turbulens kring var skateparken skulle ligga, sedan räckte inte pengarna till alla discipliner, och nu förseningen. Förut var det sagt att parken skulle invigas i juni ...

torsdag 24 maj 2012

Ta råd från funktionshindersexpertisen

I tisdags var jag och ordföranden för stadsdelsnämnden inbjudna till lokala funktionshindersrådets sammanträde. Det var ett intressant samtal som vi förde. Rådet tog först upp att det fått veta att uppsägningar gjorts av funktionsnedsatta personer. Det var en nyhet för oss och stadsdelsdirektören skulle undersöka frågan. Tyvärr fick man skämmas under denna punkt, eftersom det stått om detta i ett tidigare protokoll som jag missat. Tycker att jag lusläser allt men något missar man alltid.

Andra frågor som kom upp var om barngruppernas storlek och bristande städning kunde leda till funktionshinder hos barnen. Även buller på förskolorna diskuterades. Självfallet påpekade jag att oppositionen anser att förskolorna ska få ha kvar alla sina pengar och inte täcka upp för socialtjänstens underskott. Där måste stadshuset gå in och förstärka budgeten så att inte vi behöver dra ner på nivån på andra verksamheter. Ett förslag som jag la fram var att funktionshindersrådet skulle få vara med i samband med de genomgångar av alla förskolor som ska göras tillsammans med SISAB.

En annan viktig tillgänglighetsfråga som togs upp av DHR:s representant var att kullersten som är lagd på trottoarer och övergångsställen orsakar ryggont för rullstolsburna, eftersom det känns i hela kroppen när rullstolen går över stenarna. Sån insiderkunskap är guld värd i planeringen. Något kommande rådmöte skulle trafikkontoret vara med, och då tas frågan självfallet upp igen.

Min erfarenhet av funktionshindersorganisationer är att där finns mycket kunskap som staden måste ta vara på i beredningen och framskrivningen av ärenden och i övrigt när det gäller planeringen av verksamheten så att tillgänglighetsfrågorna bevakas i varje led. Vi ska ju bli världens mest tillgängliga huvudstad! Att staden kan "ta råd" från människor med insiderkunskap är ju det fina i kråksången.

onsdag 23 maj 2012

Ses i Högdalen på lördag

Spana efter det knallröda tältet så hittar du oss i Vänsterpartiet Vantör i Högdalens Centrum på lördag. På den vanliga platsen vid Högdalskyrkan, bara en kort bit från tunnelbanan. Vi avslutar vårens tältsäsong på lördag med att vara med på Föreningarnas dag med vårt bostadspolitiska tema.

Kom och lämna dina förslag om var det passar att bygga lägenheter i Vantör! Självfallet ska vi värna vår gröna oas i Rågsveds friområde, men bygga på platser som redan är hårdgjord, till exempel vägar och parkeringsplatser som kan överdäckas. Vi har kartorna och pennorna, du har idéerna!

måndag 14 maj 2012

Stålbad väntar socialtjänsten

För socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör väntar närmast ett stålbad det närmaste året, om inte borgarna skjuter till mer pengar från stadshuset. Enligt tertialrapport 1 som beslutas den 24 maj har individ- och familjeomsorgen underskott om 4,7 miljoner kronor, varav barn och unga står för 3,5 miljoner kronor och missbruksvården för 2 miljoner kronor. Socialpsykiatrin väger upp underskotten något, genom att man har kvar 1,0 mnkr i statsbidrag som ska användas för tvång i öppen vård.

Nu ska det göras översyner av organisation, bemanning och arbetssätt för att få en budget i balans, framförallt inför nästa år. Vad det betyder för brukarna och för personalen har jag begärt konsekvensbeskrivningar om. I tertialrapporten flaggas för en översyn av behovet av Valvet, vilket i värsta fall kan betyda nedläggning. Mera kontakter med föreningar, vilket i värsta fall kan betyda att samhällets ansvar läggs på frivilliga. Risk finns att placeringar och kontaktperson avslutas för tidigt eller nekas.

Vi från oppositionen menar att socialtjänsten är underfinansierad i Enskede-Årsta-Vantör. Behovet måste styra, inte hur mycket pengar som finns kvar på vårdkontot. I april är till exempel vårdbudgeten för barn och unga intecknad över skorstenen (104,9 procent) och anmälningarna strömmar in. Som räddaren i nöden har Söderortsvisionen beviljat flera miljoner kronor till sociala insatser i Rågsved, som aldrig hade rymts i ordinarie budget, trots att det handlar om vanliga sociala åtgärder.

Det går inte att arbeta efter en social budget som balanserar på slak lina. Några tvångsvårdade missbrukare för mycket, ja då spräcks missbruksbudgeten. För många barn som måste få vård och behandling, ja då spräcks budgeten. Socialarbetarna har redan en pressad arbetssituation. Hur länge orkar de när det bara handlar om nedskärningar? Nej, det är dags för en ordentlig satsning på socialtjänsten, om den ska vara värd namnet!

Barngruppernas storlek svårare att följa upp


Nu finns inga indikatorer för barngruppernas storlek i förskolan ... jag letade förgäves i tertialrapporten för Enskede-Årsta-Vantör och fick bekräftat från stadsdelsförvaltningen att staden centralt i år bara frågar efter antal barn per anställd och ett snitt för antal barn per avdelning. 

Förut skulle stadsdelsnämnderna tala om hur många småbarnsgrupper och grupper för större barn som hade flera barn än fullmäktiges mål. 2011 klarade vi varken barnomsorgsgarantin fullt ut eller en minskning av gruppernas storlek i alla gruppstorlekar till målen. Och den genomsnittliga gruppstorleken ökade. 

För 2012 kommer vi alltså inte att få veta om vi klarar fullmäktiges mål. Det snittvärde som nämnden får kan se bra ut men kan i praktiken innebära stora barngrupper i vissa områden som vägs upp av små grupper i andra områden. Det ger ingen nyanserad bild av verkligheten i förskolan eller återkoppling till politiken. 

Visserligen har förskolor även andra årsindelningar i grupperna än de som fullmäktige beslutat att följa upp, men istället för att helt ta bort uppföljningen bör fullmäktige fråga efter resultatet i flera vanliga gruppkonstellationer. Nu är det lätt att tänka att majoriteten vill slippa visa upp att barngrupperna ökar på sina håll.


söndag 13 maj 2012

Vad alla vet om Rågsved!

Kunskapen om Rågsved är godkänd, utifrån svaren på Vänsterpartiet Vantörs frågesport på Rågsvedsdagen. Alla svarade rätt om vilka som vill göra Rågsveds friområde till naturreservat. Inte konstigt eftersom alla alternativ var rätt ...(Kräpplagruppen, Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och Rågsvedsborna). 

Alla visste också att lokala föreningslivet driver Folkets Hus och att det finns politiska förslag (bland annat från Vänsterpartiet Vantör) om att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Att Musketörerna stöttar människor ur missbruk var känt av nästan alla. Säkert för att de är ett så positivt och synligt inslag i Rågsved med sitt humanistiska engagemang och blåa tält med kaffe och gott dopp och lotterier i alla väder!

Den svåraste frågan var vilket tema som FN-dagen den 24 oktober i Nya Rågsveds Folkets Hus kommer att ha. Rätt svar var kooperationen och inte kärnvapennedrustning eller vattenförsörjningen som var alternativen. Vi kommer att ordna seminarier och debatt om kooperation, så boka in dagen redan nu!

Inte heller många visste att Familjebostäder sponsrar läxhjälpen på Rågsvedsskolan, något som jag är kritisk emot eftersom staden bör se till att skolan själv har råd att stå för kvalificerad läxhjälp. Att husen på Stövargatan var färdiga för inflyttning 1956 var det bara hälften som kunde svara på. Det är där jag bor, så att jag vet det är inte så konstigt. Att förvänta sig att andra vet det är kanske att ta i för mycket. Men att så få visste att Gröna linjen är äldst av tunnelbanans linjer trodde jag  nog att flera kände till.

Klurar redan på frågor till nästa år ...


Detta vill Rågsvedsbarnen förbättra!

Rågsvedsbarn gillar när det är fest och händer roliga saker. Som på Rågsvedsdagen igår (Epstein skrev) och på Valborg på Perssons Betong. Detta står klart efter att jag sammanställt svaren från våra barnlotterier. Lottpriset där alla barn kan betala med förslag om vad som kan bli bättre i Rågsved och där vinsterna är återbrukade (mycket populära) gosedjur, böcker, spel, filmer, smycken och annat smått och gott.

Klätterställningar, gungor, konstgräs på Rågsveds bollplan, basketkorgar, simskola och simhall/utomhuspool/plaskdamm i Rågsved är några önskemål. Flera, fina lekparker som ska vara rena och fräscha vill man ha. Rågsvedsbarnen gillar att vara ute och leka, att döma av alla förslagen om lekplatser i bland annat.Snösätra, Arkenparken, på Kvistbrogatan och i Rågdalen.

Bättre mat i skolorna är högt rankat, hamburgare, pizza, lasagne och grönsaker, men också att maten ska räcka till för alla! Mera utrymme i skolorna är mera oväntade önskemål. Flera barn vill ha mera utflykter i skolan, till exempel Gröna Lund. Fem förslag handlar om mobbning och säkerhet. Inte många jämfört med alla 196 förslag, men varje barn som känner rädsla är ett för mycket.

I centrum vill barnen ha fler affärer, bibliotek och fler fritidsaktiviteter för ungdomar. Många fler barn på Rågsvedsdagen tar upp nedskräpning och klotter än barnen gjorde på Valborg, kanske för att den ena festen firas i naturen och den andra i centrum. Behov av bättre belysning verkar också vara kopplat till centrum.

Att inte alla barn bor i familjer med goda inkomster märks. Barn som önskar sig gratis fritids, mera pengar till mat, billigare saker, mera leksaker och fler utflykter i skolan kan nog vara tecken på att samhället behöver kompensera mera än idag. Att barnen blir så glada av de vinster de får i vårt lotteri är också talande.

Barnen bryr sig mycket om naturmiljön. Många vill inte bygga i skogen, vill inte att träden huggs ner, utan tvärtom att träd planteras och att de fina grönområdena i Rågsved får vara kvar.  Rågsveds friområde och de gröna gårdarna betyder mycket för Rågsvedsbarnen, från att de börjar förskolan till att de går ut grundskolan är de ute i området med sina grupper och klasser. En ovärderlig tillgång för barns uppväxtmiljö!

fredag 11 maj 2012

Missa inte Rågsvedsdagen!

Imorgon har vi Rågsvedsdagen igen. Varje år bjuder föreningslivet på en fest mitt på torget, Snösätraskolan bjuder på konsert, föreningarna berättar om sin verksamhet, stadsdelsförvaltningen är också med och informerar. Det brukar vara mycket skoj för barn och unga, så kom ner till torget! Kl 11 - 15 är tiden!

Vänsterpartiet Vantör hittar ni i det röda tältet. Vi bjuder Rågsvedsbarnen på lotteri, där vi får deras bästa förslag om ett bättre Rågsved och de får en garanterad vinst - alltifrån gosedjur till barn- och ungdomsböcker, sällskapsspel, videofilmer och smycken. Det är vårt sätt att ta barn på allvar enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi lyssnar noga och tar in förslag i vårt lokala program för Vantör! För vuxna har vi en frågesport med bra böcker som pris.

Självklart är vår bostadskampanj i fokus även denna dag. Vi ger möjlighet att lämna förslag om var det lämpar sig att bygga bostäder i Vantör, kanske vore det inte illa med en Rågsveds allé som binder samman Rågsved och Högdalen. Vi har en rykande färsk bostadspolitisk rapport om Stockholm som vi gärna sprider, det är Edvin Frid i vår föreningsstyrelse som har skrivit rapporten som renderade ett uppslag i DN Stockholm för några veckor sedan. Intressant läsning om vart bostadsmarknaden idag barkar hän. Om vi inte ändrar politik.

Bostäder behöver vi, men på rätta platser. Rågsveds friområde är inte en rätt plats. Där går vi starkt emot byggplanerna som borgarna har drivit fram. Men än är det inte för sent att stoppa exploateringen av Rågsveds "Djurgården", vår unika natur med så många rödlistade arter och en rofylldhet som vi behöver ha kvar. Kom till oss, så pratar vi vidare om hur vi kan fortsätta att påverka borgarnas förslag!

tisdag 8 maj 2012

e-tjänst för kollo har många fel!

Svarade just på ett argt mejl från en förälder som förgäves försökt tacka ja digitalt genom e-legitimation till en kolloplats för sitt barn. Trots timmar framför datorn, telefonsamtal till serviceförvaltningen och inskickade fullmakter har inte ännu förvaltningen bekräftat att man noterat att barnet vill ha den önskade platsen.

Enligt vad föräldern uppger är det ungefär 10 % fel i datasystemet i år. Håller verkligen med om att det inte är acceptabelt. Ska stockholmarna våga lita på e-tjänster måste de fungera bättre än så här. Det får inte bli krångligare och osäkrare än den gamla vanliga manuella varianten!

söndag 6 maj 2012

Samordnade Öppet Hus i förskolan 2013!

Nu föreslås att Enskede-Årsta-Vantör ska ordna Öppet Hus samma dag/dagar i alla förskolor i området - både kommunala och privata - i februari 2012, för att underlätta för föräldrarna att välja förskola för sina barn. Det blev resultatet av min skrivelse, som S också anslutit till, om att ordna en förskolemässa varje år. Idén dök upp när jag besökte öppna förskolan i Rågsved och mötte flera föräldrar som var väldigt osäkra inför förskolevalet.

Informationen på nätet i Jämför service räcker inte för att välja förskola upplevde föräldrarna, man måste veta mycket mera om vad som är viktigt för kvaliteten i förskolan. Jag fick också klart för mig att föräldrarna inte kände till sina rättigheter till flexibla öppettider mellan 6.30 och 18.30. Privata förskolor som de besökt hade helt frankt sagt att de stängde kl 17 och vad ska man då tro som förälder?

Med Öppet Hus är det tänkt att förvaltningen ska hålla i övergripande organisation och information. Det är nödvändigt. Då måste ingå information om vad man som förälder har rätt att kräva för sin förskoleavgift. Öppet Hus-dagarna kan ordnas en och samma dag för hela Enskede-Årsta-Vantör eller två till tre dagar för olika områden, så att föräldrarna har större möjligheter att besöka flera förskolor i närområdet.

Att det inte föreslås bli en förskolemässa motiveras med att det skulle bli mycket omfattande - vi har 104 förskolor varav 68 kommunala och 36 privata - och att det därför skulle kosta för mycket arbetstid. Även flera mindre lokala mässor skulle kräva stora resurser. Jag är beredd att köpa resonemanget, nu då förslaget om samordnade Öppet Hus-dagar läggs fram.

Det viktigaste är inte vilken metod som används, utan att alla föräldrar får en fair chans att få svar på sina frågor, känna till sina rättigheter och hitta en bra förskola för sina barn. Vi vet genom forskningen att det är de mest välinformerade föräldrarna som kan välja den bästa skolan för sina barn. Det kunskapsförsprånget måste kommunen hjälpa andra föräldrar att ta igen. Jag hoppas att Öppet Hus-dagar blir en väg dit.

lördag 5 maj 2012

Skippa lyften och visionerna - låt tusen blommor blomma!

I Stockholm är innerstaden norm och betyder stad. Ytterstaden är dess motsats och inte tillräckligt mycket stad för att få kallas för stad. Därför ska "förorten" byggas om så den blir "stadsmässig", kan vi läsa i detaljplaner som stadsdelsnämnden får yttra sig över. Inte konstigt då att när Järva ska satsas på ska området "lyftas". Järva är inte tillräckligt mycket stad utan ligger långt under innerstadsnormen. Söderort och Rågsved, som är prioriterat i år, ska däremot inte lyftas. Här pratas istället om "visioner". Men samma är att vi inte duger som vi är, utan vi ska integreras.

Och det är inte våra visioner som gäller, att till exempel göra Rågsveds friområde till Ekopark Syd och bygga ut tunnelbanan till Älvsjö. Eller som jag önskat i många år, få ett bibliotek till Rågsved. Det är de styrandes, de som inte bor här, visioner om att blanda upp Rågsvedsborna med uppåt 200 ägare till kedjehus och stadsvillor i friområdet som gäller. Vi ska blandas med några som är bättre. Grönområden som vi älskar kallas "barriärer" som ska byggas bort. Att ett grönområde är en "brygga" mellan stadsdelar tals inte om. Allt ska byggas ihop. Vad är det för likformighet, vilken trist stad vi får då!

Jag tänker att stadsbyggnadsnormen att bygga ihop stadsdelar går stick i stäv med talet om mångfald, och i själva verket kommer att utplåna hembygdskänslan i stadsdelarna. Att Rågsvedsborna gillar Rågsved har kommit fram i många undersökningar, även om mycket behöver förbättras. Talet om stad och "förorten" måste ersättas med att vi bor i en och samma stad, olika delar av staden i olika väderstreck, med olika karaktär men med lika värde. Låt oss bygga vidare på det lokala som de boende uppskattar, i Rågsved har det visat sig vara naturen, lägenheterna och kommunikationerna.

Att sitta i stadshuset och besluta om projekt som varken boende eller lokalpolitiker har kännedom om är kontraproduktivt om man vill ha en stad för alla. Låt Rågsvedsborna jobba vidare med förslagen som kom in på dialogdagarna. Förslagen finns ju kvar, till skillnad från Järva. Bilda arbetsgrupper och styrgrupper med mandat! Avsätt pengar i ordinarie budget för en 20-årsperiod som kan användas både för att förstärka förskolor, skolor och fritid och för att investera i konstgräs, bibliotek eller annat som är viktigt för Rågsvedsborna. Inse att stadens utveckling måste gå hand i hand med stockholmarna.

onsdag 2 maj 2012

Rågsvedsbornas förslag finns kvar!

Häromdagen bloggade jag om de kastade förslagen från Järvaborna under dialogdagarna på Järva och undrade om förslagen från Rågsvedsborna fanns kvar. Nu har jag fått veta att så är fallet, de finns hos Stockholms och är förtecknade i en excelfil. Så jag har begärt att få ta del av excelfilen. Det ska bli spännande att se!

tisdag 1 maj 2012

Rågsveds friområde naturreservat - ett av få lokala 1 majkrav

Toppen att Epstein fångade Vänsterpartiet Vantörs förstamajplakat om Rågsveds friområde - Ja Naturreservat och Nej Exploatering! Det var tydligen ett av få lokala krav i förstamajdemonstrationerna. Vår V-förening har länge drivit frågan om att värna Rågsveds friområde och skapa Ekopark Syd /göra det till naturreservat. 

Vi fick flera uppmuntrande tillrop när folk såg plakatet i demonstrationen. En kvinna rusade fram och kramade mig, sa att hon också tänkt göra plakat om friområdet. Loppet är inte kört, även om programmet om sambandet Högdalen - Farsta är klubbat i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen återstår, det har hänt förr att beslut har stoppats i det sena skedet. Så gott folk. Fortsätt att säga ifrån!

Kollektivavtal även för städarna i Enskede-Årsta-Vantör!

Alla som jobbar i Sverige ska ha svenska kollektivavtal, det måste bli slut på lönedumpning sa Jonas Sjöstedt så bra i förstamajtalet i Kungsträdgården. Det borde också gälla städarna i Enskede-Årsta-Vantör, som efter en lägstaprisupphandling fick löner sänkta och personalförsäkringar bortblåsta. Här skrev DN förtjänstfullt om denna skandal, utifrån att borgarna nu reagerat på Telias förbindelser med Vitryssland. Bra, men varför bryr man sig inte om vilka arbetsvillkor städarna har i vår egen stad?

Vi i oppositionen var givetvis starkt kritiska till städupphandlingen från första början och krävde som alltid att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor skulle skrivas in i förfrågningsunderlaget. Det avslogs av borgarna. När Kommunal demonstrerade på stadsdelsnämndens öppna möten om det höga priset som städarna fick betala för upphandlingen kunde borgarna bara svara att man följde reglerna. Jag satt och skämdes trots att jag inte var ansvarig för beslutet.

Det finns en annan väg. Om vi vill att de som städar våra förskolor och äldreboenden och förvaltningslokaler ska ha avtalsenliga löner kan staden faktiskt själv anställa städarna. Jag vet, det låter stenålders och oflexibelt och otäckt offentligt och lite kommunistiskt, i privatiseringens tidevarv, men det går, jag lovar. När städavtalen löper ut finns ett politiskt val. Om sociala krav fortfarande inte ställs i stadens upphandlingar, då kan staden anställa städarna istället i egen regi. Om viljan finns.