söndag 27 maj 2012

Ännu ingen finsk förskola i Enskede-Årsta-Vantör

Tyvärr ville inte den borgerliga majoriteten vara med på oppositionens förslag att åtminstone utreda möjligheten att inrätta en finskspråkig grupp i en förskola kring Gullmarsplan/Globen i samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar. Inte heller stödde vårt förslag om att barn som omfattas av minoritetslagstiftningen för finska erbjuds att regelbundet träffas i finskspråkig miljö, oavsett vilken förskola i området som barnen går i.

Huvudargumentet mot våra förslag verkade vara osäkerhet om det skulle gå att få ihop tillräckligt många barn. Vi menade att även om en finskspråkig grupp är liten från början ökar troligen intresset när informationen sprids om att gruppen finns. Det står ändå 19 föräldrar i kö för finskspråkig förskolan! Vad vi har förstått behövs mer aktiv information till föräldrar med finskspråkiga barn, oavsett om de står i kön eller går i svensk förskola.  I vår skrivelse föreslog vi därför att förvaltningen bör se över sina informationskanaler till finskspråkiga föräldrar.

Tydligen har få föräldrar svarat på det frågeformulär som förvaltningen sänt ut, men på mötet tog jag upp att det också borde spridas till alla förskolor i området, till exempel sättas upp på anslagstavlan. Då kan finskspråkiga föräldrar själva ta ställning till om de vill anmäla intresse till en finskspråkig grupp. Och även om man inte får igång en finsk grupp inom en avdelning, så bör åtminstone barnen erbjudas möjlighet att träffas regelbundet.

Kanske kommer den finska familjedag som förvaltningen ska ordna efter sommaren att bli ett bra tillfälle att diskutera frågan om finskspråkig förskola med de finskspråkiga förskolebarnens föräldrar. För nu finns en laglig rättighet att få barnomsorg helt eller delvis på finska, så det gäller bara att staden klarar att organisera det!

Inga kommentarer: