tisdag 1 maj 2012

Rågsveds friområde naturreservat - ett av få lokala 1 majkrav

Toppen att Epstein fångade Vänsterpartiet Vantörs förstamajplakat om Rågsveds friområde - Ja Naturreservat och Nej Exploatering! Det var tydligen ett av få lokala krav i förstamajdemonstrationerna. Vår V-förening har länge drivit frågan om att värna Rågsveds friområde och skapa Ekopark Syd /göra det till naturreservat. 

Vi fick flera uppmuntrande tillrop när folk såg plakatet i demonstrationen. En kvinna rusade fram och kramade mig, sa att hon också tänkt göra plakat om friområdet. Loppet är inte kört, även om programmet om sambandet Högdalen - Farsta är klubbat i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanen återstår, det har hänt förr att beslut har stoppats i det sena skedet. Så gott folk. Fortsätt att säga ifrån!

Inga kommentarer: