onsdag 26 november 2014

Kom inte och säg annat än att alliansens attacker mot rödgrön äldrepolitik är ideologiska!

Alliansen vill gärna sätta en bild av att rödgrön äldrepolitik är ideologisk (=dålig), medan deras politik är något mer upphöjt (=bra). Att alliansen har konkurrensutsatt allt utom strategisk ledning och myndighetsutövning i åtta år talas tyst om. Liksom att de i sin ideologiska iver inte brytt sig om att säkra meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande villkor innan de släppte loss marknadskrafterna. Ett medel i svartmålningen av rödgrön äldrepolitik ingår att kalla rekommendationer om att inte förlänga avtalstider för återkommunalisering, som vore det en expropriering. När det handlar om något så affärsmässigt som att inte förlänga frivilligt ingångna avtal. När det handlar om kommunalt ägda boenden, som entreprenörer under en tidsbestämd period fått förtroendet att driva, men inte har köpt eller tagit över för en spottstyver (som avknoppade förskolor där alliansen inte stod för att det var en privatisering). Avtalstider tar faktiskt slut en dag.

Jag skriver bloggen för att visa hur fel mediabilden är, utifrån vårt lokala exempel i Högdalen. Vi ska veta att det ligger starka ekonomiska krafter bakom attackerna mot de rödgröna besluten.  Det är värt att tänka på när vi ser vilka starka ord som används när frågorna beskrivs i media. När nästan hela svenska folket är emot vinster i välfärden och alliansen förlorat valet, så är det inte konstigt att de nu försöker sig på strategin anfall är bästa försvar. Som om det kan dölja valnederlaget.

Under alliansen har vård- och omsorgsboendet konkurrensutsatts och drivits på entreprenad av Vardaga, tidigare Carema, enligt avtal med stadsdelsnämnden. Alla vård- och omsorgsboenden i Enskede-Årsta-Vantör har konkurrensutsatts. Årsta vård- och omsorgsboende drivs av riskkapitalbolaget Kosmo. Det avtalet förlängdes före valet av alliansen. Stureby vård- och omsorgsboende och Mårtensgården är intraprenader, vilket betyder att stadsdelsförvaltningens anbud vann upphandlingen och att boendena därefter drivs enligt avtal med nämnden.

Nu efter valet blev det aktuellt att ta ställning till avtalen för Mårtensgården och Högdalens vård- och omsorgsboende. Vår rödgröna tillträdande majoritet i stadsdelsnämnden ville skapa rådrum så att vi kan genomföra vår äldrepolitik. Vi ska ta fram en upphandlingspolicy som ställer högre krav på kvalitet och anställdas villkor. Vi vill tillförsäkra alla över 85 år ett tryggt äldreanpassat boende, ge de kommunala bostadsbolagen uppdrag att mer än tidigare hjälpa äldre till ett tryggt boende inom bolagen samt se över om våra boendeformer motsvarar behoven. Specifikt för Högdalen är att boendet inte skulle klara arbetsmiljöverkets krav vid en inspektion, vilket gör att vi så småningom behöver besluta om renovering eller att bygga ett modernt boende i centrum där ny bebyggelse planeras. Ett nytt boende kan ha profiler som finsk omvårdnadsmiljö, hbtq eller annat. Var beslutet landar vet vi inte idag, men när vi driver boendet själva har vi större handlingsfrihet.

Detta är skälen till att vi kom överens om att inte rekommendera stadsdirektören att förlänga avtalet för Högdalens vård- och omsorgsboende. Vi har stor kompetens inom äldreomsorgen i förvaltningen, och personalen får fortsätta sina arbeten, så kontinuiteten för de äldre blir kvar. Skulle vi förlänga avtalet skulle det dröja två år och nio månader innan avtalet slutligt löpte ut. Då skulle vi inte under vår mandatperiod hinna upphandla boendet enligt en ny upphandlingspolicy med högre krav och möjlighet att upphandla nonprofit samt egenregianbud etc. Då skulle vi dessutom under nästan tre år av vår mandatperiod ha två riskkapitalbolag som driver två av våra boenden och riskera att vinster inte beskattas i Sverige. Det vore att undergräva fundamenten för vår välfärd.

söndag 23 november 2014

Utöka gränserna för Älvsjöskogen och Årstaskogen!

Bra att Naturskyddsföreningen i brev till S, MP, V och F! klargör sina höga förväntningar på vår nya rödgrönrosa majoritet när det gäller gränsdragning av naturreservaten i bland annat Älvsjöskogen och Årstaskogen. Med pedagogiska kartor visas i brevet hur Länsstyrelsen år 2003 ritade upp gränserna i program för skydd av tätortsnära natur, i rapporten Aldrig långt till naturen, och hur de nya förslagen till gränser har krympt reservaten och uteslutit viktiga områden.

Gränser för Älvsjöskogen som arbetats fram under alliansen skyddar bara 65% av Älvsjöskogen, till skillnad från vad vi i Vänsterpartiet Vantör har i vårt lokala 25-punktsprogram. Vi vill att hela skogen, inklusive den del som ligger i Vantör, ska bli naturreservat, i likhet med vad Naturskyddsföreningen tycker. Deras förslag om en ekodukt (bro av gräs) över järnvägen är också linje med vad vi rödgröna i stadsdelsnämnden föreslagit i samrådsyttrandet. En ny fornminnesinventering och att inkludera Vårgårdadammen är andra bra förslag. 

För Årstaskogen framgår av Naturskyddsföreningens brev att de föreslagna gränserna för reservatet inte inkluderar värdefulla områden i flera delar av skogen, till skillnad från den gränsdragning som var framtagen under rödgröna mandatperioden 2003-2006. Gränsen dras dessutom genom ett koloniområde, vilket vi rödgröna i stadsdelsnämnden före valet reserverade oss mot. Det vore också viktigt att utreda om det går att stärka det gröna stråket under Skanstullsbron.


lördag 22 november 2014

Långt till en hållbar och jämlik stad

Dagens Nyheter har idag ett reportage om hur den ekonomiska segregationen ökar, eller med andra ord: mätning av hur många av de 800 närmaste grannarna som är rika i länets kommuner och i stadens olika stadsdelsområden. Relativt rika är de som har disponibla inkomster över 140% av medianinkomsten. Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö ligger i näst högsta kategorin, där 31-40% av de närmaste grannarna ska vara rika enligt EU:s definition. I verkligheten är skillnaderna stora inom dessa områden, till exempel mellan Enskedefältet och Rågsved. Inte oväntat att borgerliga partier med en politik som gynnar höginkomsttagare har sina fästen i de rika områdena och röda partier med en politik som gynnar låginkomsttagare i de fattiga områdena. En rejäl utmaning således att börja bryta upp den ekonomiska segregationen står framför S+MP-regeringen och den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset, som har uppfordrande "En jämlik och hållbar stad" som titel på budgeten. 

fredag 21 november 2014

Het debatt om Högdalens vård- och omsorgsboende

Idag hade vi första politiska debatten på länge i stadsdelsnämnden. Debattglädjen från den tidigare alliansmajoritetens sida har inte varit stor. Men ikväll tändes den blåa glöden då ärendet om att inte förlänga avtalet en sista tvåårsperiod för Högdalens vård- och omsorgsboende kom upp till beslut. Om alliansen styrt hade avtalet förlängts, och det hade varit ett lika politiskt beslut som vårt.

Moderaterna och folkpartiet försökte få det till att rödgröna beslut var ideologiska medan alliansen bara värnar de äldre, trots åtta år av extremt ideologisk konkurrensutsättning. Talet om att kvalitet går före driftsform klingade falskt. Exemplet Enskede Nya servicehus talar för sig självt, där vi inte ville förlänga pga brister men där alliansen lät Carema driva vidare tills avtalstiden inte gick att förlänga mer. 

Argumentationen riktades mot miljöpartiet och socialdemokraterna, som attackerades för att ha frångått principer och låtit vänstern styra beslutet. Trygga som vänstern är genom att ha större delen av folket med oss i motståndet mot vinster i välfärden var debatten lätt att ta, när vi också vet att vi har många sakliga skäl för vårt beslut. Våra majoritetskamrater stod också mycket väl upp för beslutet, utifrån sakskäl och som en konsekvens av åtta års dogmatisk allianspolitik. 

Självklart vill vi få genomslag för rödgrönrosa äldrepolitik och skapar därför rådrum genom att ta tillbaka driften av Högdalens vård- och omsorgsboende. De äldre får behålla sin omsorgspersonal, vilket är viktigast för kontinuiteten. Alliansen kallar det återkommunalisering, som vore det expropiering, när det är privat drift av ett kommunalt ägt vård- och omsorgsboende enligt avtal. Vardaga äger inte boendet, även om det ibland kan verka så. Om vi hade förlängt avtalstiden hade den ändå tagit slut en dag.

Att hemmet drivits på ett bra sätt är utmärkt, även om resultatet av brukarundersökningen inte var i topp, och det är också för det som Vardaga har fått betalt. För oss är det norm att hålla avtal. Lika självklart är att kommunen kan välja att inte förlänga. Inget säger att det bara är vård- och omsorgsboenden som drivits i botten som ska tas tillbaka.


måndag 17 november 2014

Lokalt stadsdelsprogram i repris men med nya förtecken

Förra gången vi rödgröna styrde stadsdelsnämnden i Vantör hade vi ett lokalt 20-punktsprogram, som senare fick 24 punkter. Nu är det trevligt nog dags igen, I Enskede-Årsta-Vantör denna gång, och programmet håller på att tas fram. Vissa beslut från Vantör lever kvar, som Bryggan Vantör, feriejobb, buss till Snösätra och öppen förskola i Högdalen. Uppsökande verksamhet mot uteliggare är tyvärr lika aktuellt idag. Andra punkter är närmare förverkligande, till exempel Rågsveds friområde som naturreservat som finns i budget. Punkten om att stärka den lokala demokratin är ännu viktigare nu, då stadsdelsnämnden blivit stor som en större svensk stad. Och arbetet för att öka valdeltagandet där det är lågt är en utmanande uppgift för den nya nämnden.


tisdag 11 november 2014

En annan resa börjar i Enskede-Årsta-Vantör

Imorgon presenteras Stockholms stads rödgrönrosa budgetförslag i stadshuset. För mig är det samtidigt slutet på en otroligt intensiv men fantastisk arbetsperiod, då jag i mitt arbete på nuvarande Äldre- och personalroteln har haft förmånen att vara med och forma stadens budget. Med budgeten som grund börjar vi nu steg för steg att göra Stockholm till en hållbar och jämlik stad. Det kommer att ta lång tid att rusta välfärden, bygga ikapp bostadsbristen och klimatanpassa staden, efter åtta år av privatiseringar, nedskärningar och centraliseringar. Men det viktiga är att vi nu styr resan åt rätt håll.

På torsdag kl 18:30 har vi stadsdelsnämnd, den näst sista under den omaka kombinationen av borgerlig budget och vänsterpartistisk ordförande! Det är roligt att avsluta min mandatperiod i stadsdelsnämnden med att vara ordförande och göra skillnad i vår rödgröna majoritet. Eftersom alliansen som har formell majoritet i nämnden till årets slut enligt god praxis respekterar valresultatet vinner våra gemensamma förslag. Temat för öppna mötet är trygghetsmätningen och ungas drogvanor i Enskede-Årsta-Vantör. Det finns givetvis också tid för allmänhetens frågestund, så varmt välkomna!

måndag 3 november 2014

Bloggpaus pga budgetarbete!

Den som läser min blogg har säkert märkt att den inte uppdaterats så ofta den sista tiden. Orsaken är att jag i mitt arbete som borgarrådssekreterare för vänsterpartiet alltsedan valet arbetat intensivt med den nya budgeten som nu börjar ta allt fastare form. 

Att vinna ett val verkligen härligt, men ingen tebjudning... För övrigt är jag också ordförande för stadsdelsnämnden året ut, och mycket av det arbetet handlar om att ta tag i aktuella frågor och i svmp-gruppen förbereda förslag inför nästa budgetår. 

Räknar med att återkomma på bloggen så snart budgetarbetet är klart. Vi ses!