lördag 22 november 2014

Långt till en hållbar och jämlik stad

Dagens Nyheter har idag ett reportage om hur den ekonomiska segregationen ökar, eller med andra ord: mätning av hur många av de 800 närmaste grannarna som är rika i länets kommuner och i stadens olika stadsdelsområden. Relativt rika är de som har disponibla inkomster över 140% av medianinkomsten. Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Älvsjö ligger i näst högsta kategorin, där 31-40% av de närmaste grannarna ska vara rika enligt EU:s definition. I verkligheten är skillnaderna stora inom dessa områden, till exempel mellan Enskedefältet och Rågsved. Inte oväntat att borgerliga partier med en politik som gynnar höginkomsttagare har sina fästen i de rika områdena och röda partier med en politik som gynnar låginkomsttagare i de fattiga områdena. En rejäl utmaning således att börja bryta upp den ekonomiska segregationen står framför S+MP-regeringen och den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset, som har uppfordrande "En jämlik och hållbar stad" som titel på budgeten. 

Inga kommentarer: