torsdag 30 september 2010

Uppsnappat från FB

Apropå en diskussion om valutvärdering på FB kan jag inte låta bli att stolt citera följande uppskattande ord om Vänsterpartiet Vantör:

"Jag bor själv i Högdalen och här hade (v) kvällsöppen valstuga flera gånger under valrörelsen. Det var ett jättebra initiativ! Uppskattades även av fältarbetarna som inte fick sånt sjå att hålla reda på ungdomarna. Alla samlades liksom vid valstugan, där man bjöd på chips och spelade bra musik. Jag tycker verkligen på fullt allvar att ett sånt projekt skulle sjösättas som permanent. Inred en valstuga med värmeelement, låt nåra kommunfolk slippa ända papper en dag i veckan och bli en samtalspunkt för folk! Om det skulle börja lokalt i nån liten ort skulle det mycket väl kunna sprida sig."

Efter vårt medlemsmöte i veckan med många nya medlemmar kommer vi garanterat att fortsätta att jobba utåtriktat, tanken att fortsätta med valstuga fanns, men det blev för många praktiska frågetecken för att klara av det. Men det finns ju tält ...

onsdag 29 september 2010

Inget normaläge längre

Om extrakongress i Vänsterpartiet tycker jag, precis som Mattias Ericson skriver i sin blogg.

Vänsterpartiet Vantörs välbesökta inspirerande medlemsmöte ställde sig bakom krav på en extrakongress igår. Vi förväntar oss att helgens partistyrelse ska lysa ut en extrakongress för att markera allvaret i partiets och Sveriges situation. För vi har inget normalläge längre.

Men först en rejält oberoende valutvärdering och ett brett samråd i alla föreningar i partiet tyckte vårt medlemsmöte. Både nya och gamla medlemmar, kvinnor som män, ska känna att de är med i en rörelse som kan, vill och törs göra skillnad.

Det känns faktiskt som nu eller aldrig. Vi måste våga ta steget. Vi måste våga ställa de svåra frågorna som Mattias Ericson skriver.

En utvärdering måste ”vända på alla stenar” som Aron Etzler uttryckt det i Flamman, och omfatta såväl politikens innehåll och inriktning som organisation, strukturer, kultur och ledning.

Sen måste vi också våga använda valutvärderingens svar och göra de förändringar som vi tror behövs för att vänstern ska kunna bli ett brett samlande parti för en solidarisk politik och bidra till att fälla högerregeringen i nästa val. Det är de diskussionerna vi behöver en extrakongress till.

Vi kommer igen

Från San Siro till Snösätrasalen. Tänk att så många nya medlemmar kommer till ett föreningsmöte att man måste byta upp sig till ett större rum! Och att det fanns ett ledigt. Det hände oss i Vänsterpartiet Vantör ikväll, när vi hade första mötet efter valet i Rågsveds Folkets Hus.

Många bra förslag till aktiviteter mitt i bedrövelsen med det dåliga valresultatet och efter en konstruktiv diskussion om vad som behöver göras i partiet för att komma på bättre fot med väljarna.

En sak är säker. Vänsterpartiet Vantör kommer att fortsätta att synas i området, även om vi inte längre har den fina valstugan mitt framför tunnelbanana i Högdalen.

tisdag 28 september 2010

Avskyvärt!

Läser med upprördhet om en nazistisk attack på en vänsterpartist i Lidingö.

Tänker direkt på de dåd vi hade för ett par år sedan i Högdalen, då Cyklopens kulturhus brändes ner och en syndikalistfamilj fick fly hals över huvud ur sin lägenheten för att undkomma en brand.

Polisen fick aldrig fatt i våldsverkarna i Högdalen, nu måste man göra allt för att hitta gärningsmännen i Lidingö. Dessa attacker på demokratin får inte bli outredda.

Heja Kräpplagruppen!

Den ideella föreningen Kräpplagruppen gör stora insatser för Rågsveds friområde, men stadens förvaltningar vill inte erkänna deras insatser och tillmötesgå deras legitima önskemål om samråd och samordning.

Detta framgår tydligt i ett ärende till exploateringsnämnden idag, där en skrivelse från Ann-Margarethe Livh (V) "Bättre information och samordning i samband med skötsel av Rågsveds friområde" behandlas.

Vänsterpartiet vill att exploateringsnämnden ska bifalla skrivelsen och att förvaltningen ska få i uppdrag att kontakta andra berörda förvaltningar, bolag samt Huddinge kommun för att få tillstånd en ökad samverkan med boende om insatser i Rågsveds friområde.

Ett exempel på bristande samordning (gäller trafiknämnden men visar problemen) är att tömningen av papperskorgar och klottersanering inte sköttes i vintras. Orsaken är att trafikkontoret inte kom fram på de oplogade gångvängarna, som var stadsdelsförvaltningens ansvar ... Inte förrän Kräpplagruppen upprepade gånger hade klagat lät stadsdelen fram på vårkanten ploga gångvägarna.

Kontentan är att staden inte använder sig av Kräpplagruppens kompetens och inte ser den kapacitet de har som en samarbetspartner, vilket ytterst drabbar stadens invånare i form av en sämre skötsel i området.

Stadens förvaltningar måste jobba på ett bättre medborgarperspektiv, all makt utgår ju faktiskt från folket!

De önskemål som Kräpplagruppen har är inte svåra att tillmötesgå. Ett par träffar om året skulle göra underverk. Staden kan informera om planerade insatser och föreningslivet och närboende förmedla synpunkter och förslag. Den kontinuerliga kontakten skulle underlättas med kontaktpersoner - hur svårt kan det vara?

Stoppa privatiseringen av naturen

Idag beslutar exploateringsnämnden om en markreservation för NCC och eventuell bebyggelse av villor i Rågsveds friområde, på två koloniområden och på Bråtegränd.

Detta miljövidriga förslag är en följd av en borgerlig valseger, en politik som hellre bygger för en besutten medel- och överklass än ser till att värna naturen och livsmiljön för vi som redan bor i förorternas hyres- och flerbostadshus.

Vänsterpartiet vill istället göra Rågsveds friområde och Högdalstopparna till naturreservat och skydda och utveckla denna gröna kil, inte exploatera den. Vi är därför helt emot att bygga bostäder där.

Friområdet har bevarandevärda våtmarker viktiga för dagvattenrening, som kan användas till exempel i en naturskola för att tydliggöra kretsloppet. Vi vill öka skyltningen i området och ha fler naturvandringar varför inte i hyresgästföreningens regi. Många Rågsvedsbor har ännu inte upptäckt våra fina grönområden.

Genom att nu börja en planering för villabebyggelse visar borgarna korten, hellre privatisera och stänga av naturen för de som bor i flerfamiljshusen än att satsa på att tillgängliggöra naturen för allmänheten. Egennytta går före allmännytta.

Kolonilotterna tänker man helt frankt flytta, precis som på Årstafältet. Så handskas man inte med människor som har haft sina lotter i många år, de flesta bor i Rågsved och Vantör och deras lott är ett andningshål i tillvaron. Dessutom är koloniområdena öppna för allmänheten att ströva igenom, i motsats till villatomter.

Bostadsbristen i Stockholm löses inte med småhus eller villor och de värden som försvinner om marken exploateras går inte att återskapa. Småhus för rika ökar inte integrationen i Rågsved. Det här förslaget ställer bara folk mot folk.

Vantörs rödaste valdistrikt - Rågsved Östra

Just gjort valstatistiken färdig för kommunvalet och konstaterar att jag bor i Vantörs rödaste valdistrikt! Det är Vantör 16 Rågsveds Östra med 16,58 % röster på Vänsterpartiet, en ökning från 13,8 % förra valet.

Glädjande nog också en ökning av valdeltagandet från 55,78 % till 59,03 % och en minskning av SD:s röster från 4,3 % till 3,52 %. Men visst är det sorgligt att valdeltagandet är 30-%-enheter lägre än i Örby Södra, Vantör 14. Där hade man Vantörs högsta valdeltagande med 88,99 %, och borgarna över 65 %. Och enligt klassmönstret hade vänsterpartiet 3,57 % av rösterna.

Om vi gör en utblick ser vi att i 14 av 26 valdistrikt i Vantör hade vänsterpartiet högre andel röster än i Östra Söderort och i 18 distrikt högre andel röster än staden.

Valdistrikten är inte helt jämförbara med tidigare val pga nybyggnation, men i 11 distrikt hade vi högre andel röster än förra valet. Intressant nog har vi ökat något i tre av fyra distrikt i Stureby, kanske pga. att vi varit aktiva i stadsbyggnadsfrågor där? Vi har också en ökning i två distrikt i Bandhagen och tre distrikt i Högdalen samt i ett distrikt vardera i Rågsved, Hagsätra och Örby.

Det är tydligt hur byggnation av bostadsrätter och radhus gör att vår röstandel sjunker, liksom när allmännyttan minskar i förhållande till privatvärdar.

söndag 26 september 2010

lördag 25 september 2010

Snart går ridån upp!


Fria Teatern, Högdalen.

Heja Musketörerna!


Perssons Betong, Rågsved

Scen på Perssons Betong invigs!


Nu kan Parkteatern komma tillbaka hit .

Att våga bryta ny mark

"Varje sten måste vändas" skriver Aron Etzler i senaste Flamman och det håller jag helt med om. Vill i sammanhanget passa på att återbruka en text som styrelsen för Vänsterpartiet Vantör skrev för tre år sedan:

"I Nya Vänsteraktuellt nr 2/2007 ondgör sig Ali Esbati och Petteri Louhema över att Marianne Eriksson uttalat sig i radio om Lars Ohly som partiledare utan tillstånd från distriktsstyrelsen eller årskonferensen.

Tänk att vi tycker tvärtom. Äntligen en distriktsordförande som talar högt om krisen för vänsterpartiet i en tid som borde vara vår skördetid då högern inte skyr några medel för att i rekordfart genomföra sitt systemskifte.

Vi är lättade, för när människor börja prata om ömtåliga frågor kan det bli förändringar. När det inte vänder uppåt för partiet i opinionen trots mångas idoga arbete måste vi tala om läget för partiet och orsakerna till det låga förtroendet för vår politik. Då är det ansvarslöst att inte samtidigt tala om partiledarens ansvar, oavsett hur sympatisk och debattskicklig han är.

För Lars Ohly är ingen attraktiv partiledare för väljarkåren, eftersom han i opinionen ständigt placerar sig sist. Senast i Aftonbladet/Sifo Annandag Jul där han har lägst förtroende både bland kvinnor och män och med en hårsmån förlorar jumboplatsen bland unga till Jan Björklund.

Om vi ska vara med och vinna nästa val och påverka politiken i en rättvis riktning kan vi inte ligga och dallra kring 4 – 5 procent. I Norge bröt facket den borgerliga trenden, vilket bör kunna inspirera det fackligt-politiska samarbetet i Sverige. Att vänsterpartiets politik inte lockar fler har flera förklaringar, men partiledarens roll blir än viktigare ju längre tid vi befinner oss i en svacka.

Det är en viktig debatt som har inletts i Vänsteraktuellt. En bättre stämning i partiet är bra men ger inte väljarnas förtroende. Även medlemmar som har stött Lars Ohly som partiledare måste se att hans ordförandeskap inte räcker till för att locka en bred vänster i väljarkåren, de går tyvärr till sossarna och miljöpartiet.

Vänsterpartiet har duktiga feministiska debattörer men det är partiledaren som media främst fokuserar på och där märks det knappt längre att vi är ett feministiskt parti. Vi tror att det är en av flera viktiga anledningar till väljarflykten.

Att lova att föra en osentimental debatt om krisen för vänsterpartiet är det bästa nyårslöfte vi medlemmar kan ge för att göra partiet förtjänt av ett möjligt nytt och ökat förtroende från alla dem som lider under högerstyret."

Gröna Söderort - ett minne blott?

Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde verkar allt mer avlägset, nu då vi fått fortsatt borgerligt styre i Stockholms stad. Inte mycket har hänt de senaste fyra åren, frågan är nu vilken riktning området kommer att utvecklas i.

Som ett brev på posten kommer en avsiktsförklaring från SITA Sverige AB om att de tänker ansöka om utökat tillstånd för befintlig verksamhet på fastigheten Tippen 2. Bolaget anser att nuvarande verksamhet "ej medfört störningar i omgivningen" och att den utökade verksamheten "ej heller kommer att störa omgivningen" enligt annons med information om de nya planerna i tidningen Mitt i Söderort.

SITA tänker söka tillstånd för att totalt hantera 210 000 ton avfall per år. Tråkigt nog omfattas hantering av matavfall endast i mindre omfattning, när vi verkligen behöver utöka denna återvinning. SITA:s planer omfattar även mellanlagring av cirka 5000 ton farligt avfall per år. Senast 8 oktober ska synpunkter på kommande ansökan lämnas in.

Nu var det ett tag sedan jag vandrade omkring vid Högdalstopparna men förut var störningarna från SITA mycket märkbara, i form dels av papper och plast som flög omkring i naturen och dels den förfulande inverkan som hela anläggningen har på området. Tidigare har oppositionen i f.d.Vantörs stadsdelsnämnd, salig i åminnelse, både kritiserat den del av SITA:s verksamhet som går som en kil in i naturområdet och framfört behovet av estetiska åtgärder i form av döljande växtlighet.

Därtill har vi ett färskt förslag till kommande exploateringsnämnd om markreservationer till NCC för byggandet av småhus i Rågsveds friområde, vilket gör att staden tar ytterligare steg bort från visionen om en Ekopark Syd i det område som även inkluderar Högdalstopparna.

Först Årstafältet och nu Högdalstopparna och Rågsveds friområde. Med det fortsatt blåa styret i staden tar vi många steg bort från Gröna Söderort, de kvaliteter som för många av oss har varit avgörande för att flytta hit och bo kvar.

Slaget om Årstafältet

Än finns tid att backa när det gäller hårdexploateringen av Årstafältet. Om Moderaterna menar allvar med att även bygga hyresrätter. Om Moderaterna menar allvar med att även hemlösa, ungdomar och låginkomsttagare ska ha rätt till en egen bostad.

Än finns tid att säga ja till en ekologisk landskapspark på Årstafältet, utifrån tidigare planer och med hänsyn till en försiktig bebyggelse vid fältets kanter. På Årstalänkens hårdgjorda yta, längs de hårdgjorda markerna mellan Årsta och Östberga, längs sluttningarna mot Östberga samt på en överdäckad Huddingeväg.

På måndag fattas nämligen inriktningsbeslut om att bygga på Årstafältet. Enligt DN Stockholm säger Joakim Larsson (M) att de ekonomiska kalkylerna är väldigt osäkra och att det kan kosta mycket mer än de beräknade 3,6 miljarder kronorna.

Till samma slutsats har vänsterpartiet kommit, det kommer att bli så dyrt att bygga enligt de borgerliga planerna att det bara blir bostadsrätter och enstaka svindyra hyresrätter. Detta gagnar inte hemlösa, ungdomar och låginkomstagare och inte heller de som vill flytta till Stockholm men saknar pengar i ryggsäcken.

Årstafältet har under borgerligt styre de senaste fyra åren alltmer kommit att omgärdas av bostadsrätter, från utförsäljningen av allmännyttan i Östberga och Årsta till nybebyggelsen i Årsta som domineras av bostadsrätter. På så sätt bygger man effektivt bort allas rätt till bostad oavsett inkomst och förmögenhet.

Ska vi ha en stad för alla måste den borgerliga majoritetens planer för Årstafältet stoppas och ersättas med ett helt nytt uppdrag som innebär att merparten av de bostäder som ska byggas vid fältet blir hyresrätter till rimliga hyror och att vi förverkligar en landsskapspark. För vi ska inte bara bo, utan också leva!

fredag 24 september 2010

MKB krävs i Rågsveds friområde

För övrigt håller jag förstås med Dan Andersson i Vänsterpartiet Vantör att det krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planerna att bygga i Rågsveds friområde, med hänsyn till de rödlistade arter som finns där.

Kolla gärna in Dans fina blogg, med fantastiska fotografier och initierade kommentarer.

Sista affischen i Rågsved?


Akututryckning på fredagskväll, för vem vill böta ...

Något fattas oss...


...Vänsterpartiets valstuga förstås, vår mötesplats med väljarna i mer än en månad.

torsdag 23 september 2010

Kvällstankar

Funderar över vänsterns tillbakagång och hur vi kan komma tillbaka, för det måste vi ju bara om inte världen och jorden ska gå under pga klimakris, jobbkris och alla andra kriser som förstör levnadsvillkoren för oss människor på jorden.

Människor idag behöver en politik som ger hoppet tillbaka om en bättre värld, ett samhälle som håller samman, som tar in människor i gemenskap istället för att slå ut, både lokalt och globalt. Vi behöver en politik och politiker som kan tala om detta så att det går in i folks hjärtan.

Rätt till bostad, arbete, skola, sjukvård, social gemenskap, ren luft och rent vatten är grundläggande värden som hotas idag pga privatisering och kommersialisering. Äldreomsorgen och stöd och service till funktionsnedsatta förs ut på marknaden, ingen frågar berörda om de vill att deras hem ska privatiseras. De fås vinster blir de mångas förluster.

Vänstern måste ta fram en konkret politik som verkligen utjämnar skillnader och griper tag i bättre bemedlades människors vilja att dela med sig, om det går till något gott, till ett samhälle som är bra för allas barn, för allas gamla, för allas sjuka.

En radikal vänsterpolitik måste göra det troligt att solidaritet är överlägset egoism om vi ska bygga ett hållbar samhälle som river murar istället för att resa dem. Vi måste ha företrädare som människor känner igen sig i. Var finns vår tids August Palm, Rosa Luxemburg, Joe Hill?

(Det här skrev jag 12 juli 2009 men det känns märkligt aktuellt....)

onsdag 22 september 2010

Där rök naturreservatet!

Som ett brev på posten efter valet kommer ett ärende till exploateringsnämnden om en markreservation för småhus i Snösätra, det område som bland annat vänsterpartiet vill ska ingå som en del i ett kommande naturreservat och Ekopark Syd.

Precis som man skriver i ärendet har friområdet "höga natur- och rekreationsvärden", men varför då inte värna dessa istället för att exploatera? I likhet med exploaterinen av Årstafältet hotas koloniområdena.

Självfallet är det villor man ska bygga i det fina sjönära området. Utredningen av byggnationen på Bråtegränd legitimeras med att miljöförstöringen därmed kan upphöra. men om borgarna inte förlängt avtalet hade utsläppen redan stoppats.

Man vill också utreda möjligheten att bygga ännu mera på tidigare oexploaterade områden i Rågsveds friområde, för har man börjat bygga på Bråtegränd så måste man fortsätta för att det inte ska bli en isolerad ö!

Med förslaget att bygga 75 småhus eller till och kanske fler om man räknar med omgivningarna, kommer lastbilarna att ersättas med personbilar, kanske två i samma hushåll.

Vi vill istället göra området mer känt hos nyinflyttade boende, lägga ned industriområdet på Bråtegränd och stoppa utsläppen och den tunga trafiken. Ha kvar koloniområdena som är så viktiga för många som bor i hyreshusen i Rågsved. Satsa på rastplatser, lånecyklar och naturskolor.

tisdag 21 september 2010

Mera om valet i Vantör

Lite mer valanalyser av kommunfullmäktigevalet i Vantör, dock fortfarande med valnattens siffror visar att vänsterpartiet har högre röstandel än 2006 i 10 av 26 distrikt, dock i flera distrikt inte jämförbart med år 2006 pga ändringar av gränser el.dylikt.

Baksidan av myntet är att vi har lägre röstandel i 14 av 26 distrikt, med samma reservation som när det gäller den högre röstandelen. Två distrikt har tillkommit som inte fanns 2006.

Av de 10 valdistrikt som vi har ökat röstandelen i ligger 3 i Stureby (oväntat, men kanske för att vi varit engagerade i en del stadsbyggnadsfrågor som de boende har uppskattat), 2 i Bandhagen, 3 i Högdalen (där vi hade valstugan), 1 i Örby (oväntat), 1 i Rågsved samt 1 i Hagsätra.

I det valdistrikt i Rågsved (16) som vi har högst andel (16,6 procent), både i Rågsved och i Vantör totalt, har vi också lägst andel SD i Rågsved (3,5 procent) och i Vantör om vi bortser från de mer välsituerade områdena Örby och Stureby där SD är svagast i Vantör.

Det kom ett tack till V-Vantör

"Hej,

Med brustet hjärta vill jag tacka er för allting ni gjorde under valet här i Högdalen. Bara att se er stå där på morgonen innan man kliver på tunnelbanan för att ta sig till universitetet var mer än nog för att känna lite hopp inom de föregående dagarna av valet. Tyvärr räckte det inte, istället gick Sverige från uselt till katastrofalt - min personliga åsikt.

Finner inga ord, endast tårar. Men jag vill tacka er ändå och till skillnad från högerblocket och SD så håller vi ihop, för hela Sverige!"


Det här mejlet kom till oss i Vänsterpartiet Vantör, vi blev rörda och uppmuntrade och vill sprida det vidare. För vi ger inte upp, aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!!!

Rågsved Rågsved Rågsved

Valet gick illa men livet går vidare. Som vänsterpartist boende i Rågsved kommer jag att fortsatta att vara aktiv i området, för att lyfta fram allt bra som vi har att bygga på i området och bidra till förbättringar. För det behövs också!

Ett sätt att jobba för Rågsved är att vara med och hjälpa till att utveckla den hemsida om Rågsved som Bernt Månsson byggt upp "Det levande Rågsvedslexikonet", den finns nu som länk på min blogg.

måndag 20 september 2010

Sämre bankservice i Högdalen


Swedbank har stängt kontoret. Bara en av flera tomma lokaler. Försäljningen till Boultbee blev ingen höjdare precis.

Nya gångbron i Rågsveds Friområde


Här kunde det ha blivit entré till ett naturreservat om Rödgröna vunnit valet.

Fast scen på Perssons Betong


Här vill jag se Parkteatern nästa sommar!

Siffror om valet och tankar framåt

Blytung måndagsmorgon efter beskedet att främlingsfientliga Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och att vi rödgröna inte lyckades få förtroende att styra landet, länet och huvudstaden.

Vänsterpartiet går tillbaka både nationellt och lokalt, trots att högern styrt i fyra år med ökade klyftor och minskad social trygghet. Det kräver förutsättningslösa diskussioner om den roll vänsterpartiet ska ha och hur vi ska jobba i framtiden. Jag tror dock att den väg vi så smått börjat på i Vantör är riktig lokalt, att vara ute där folk rör sig och möta människor, vare sig det är i en kvällsöppen valstuga i Högdalen eller på valborgsfesten i Rågsved. Vi måste möta människors frustration och ilska och bidra med konstruktiva diskussioner om vad som är orsak och verkan.

I Östra Söderort och Vantör är V rödare än Stockholm och Sverige totalt. Till riksdagen röstade 5,6 procent i Sverige på oss, 7,4 procent i Stockholm och 10,3 procent i Östra Söderort (ökning från 9,8). I Vantör hade vi som mest 16,6 procent för V till riksdagsvalet i ett distrikt i Högdalen och 14,9 i det distrikt i Rågsved där jag bor.

Att SD kommer in i riksdagen är inte oväntat, vi har märkt av tendenserna i Vantör och enligt de preliminära resultaten når de över 7 procent i ett par valdistrikt i Hagsätra. I Östra Söderort totalt hade de dock "bara" 4,5 i riksdagsvalet jämfört med 5,7 procent i landet.

I kommunfullmäktigevalet går Vänsterpartiet bakåt från 7,9 till 7,4 procent. Vi förlorar ett mandat men har vunnit 197 röster. I Östra Söderort fick V 10,2 procent (minskning från 10,5) men 387 fler röster. SD har "bara" 3,8 procent i kommunfullmäktigevalet i Östra Söderort, vilket är lägre än i riksdagsvalet. I Vantör fick V som mest 16,6 procent i kommunfullmäktigevalet i det distrikt där jag bor (och där fick SD "bara" 3,5 procent) och 15,4 procent i ett distrikt i Högdalen.

I landstinget går vi preliminärt tillbaka från 6,6 till 6,1 procent.

söndag 19 september 2010

Sista passet

Snart iväg på sista valsedelsutdelningspasset i Snösätraskolan för detta år ... (nyval hoppas vi slippa). Alla rödgröna partier har funnits på plats men från alliansen fattades centern och kristdemokraterna. Rättvisepartiet har brukat stå här ibland, men så inte i år. Ryktas om att sista partisten flyttat ...

Extra trevligt i år är att Musketörerna funnits på plats, med gott fika till försäljning och medlemsvärvning. Föreningens verksamhet är bland det mest positiva som har hänt i Rågsved, de bidrar verkligen till gemenskap och solidaritet.

Det verkar som om många röstar idag, att döma av den tillströmning som varit när jag stått. Får se hur det blir de sista timmarna. Alltid är det någon tidsoptimist som är ute i sista minuten, synd bara om det är fel röstlokal ...

Solen har kommit tillbaka!


Ett gott tecken för oss Rödgröna hoppas jag!

Vi var först!


Snösätraskolan, Rågsved

Snösätraskolanlördag 18 september 2010

Rösta rött för rättvisans politik

Dags för alla förortsbor att rasa och rusa till vallokalerna imorgon bitti och rösta rött, rödgrönt, rösta bort borgarna från Stadshuset för de för en orättfärdig politik mot våra barn i förorterna, som har rätt till en lika bra skola som andra barn.

Så här skriver Tomas Rudin och Veronica Palm, båda S, på Politikerbloggen idag:

"I Dagens Nyheter 17 september påstod skolborgarrådet Lotta Edholm att det socioekonomiska anslaget till skolor i utsatta områden i själva verket höjts under mandatperioden. Uppdrag Granskning avslöjade dock den 15 september att anslaget minskats och i en intervju i Svenska Dagbladet i våras har Lotta Edholm själv erkänt att man skurit ned på anslaget för att de borgerliga tyckt att fördelningspolitiken i Stockholm gått för långt."

Vänsterpartiet i Stockholms stad har reagerat mot att borgarna tar från de fattiga områdena och ger till de rika områdena från första början. Vi har i varje alternativbudget sagt att vi vill fördela tillbaka pengarna till 2006 års nivå och fördela ytterligare pengar till socioekonomiska anslaget.

Borgarna har mörkat om sin anti-Robin Hood-politik, pratat vitt och brett om höjd skolpeng men tigit om att man fördelat om från fattiga till rika områden. En vanlig stockholmare som inte är insatt i skolbudgeten vet inte att skolpengen är den summa som går till alla barn, oavsett område och skola, och att det finns något som kallas socioekonomiskt anslag, som är till för att utjämna skillnader.

Ojämlikheten har ökat i Stockholms stad med den borgerliga politiken.

Sätt stopp för detta imorgon, rösta fram rättvisans politik, det som är bra för förortsbarnen är faktiskt också bra för alla barn. Alla mår bättre i en jämlik värld.

En valledares tankar sista kvällen

Sista passet i valstugan för den här valrörelsen, det känns vemodigt! Vi har gjort ett kanonjobb i Vänsterpartiet Vantör denna valrörelse, haft valstugan öppen mer än någonsin, bland annat med hjälp av vänsterpartiets pensionärsklubb. Tack för den fina hjälpen!

Vi har också haft kvällsöppet fyra kvällar och haft många viktiga samtal med Högdalens ungdomar och även den äldre generationen. För många oväntat att vänsterpartiet bjuder på musik utanför tunnelbanan, förhoppningsvis har vänsterpartiet genom detta fått ett ansikte för ungdomar i Högdalen.

Roligt har det varit att det varit unga männisor som spontant velat hjälpa till med utdelning av foldrar, stå i valstugan och dela valsedlar på valdagen. Nu eller aldrig är det många som tänker, man vill inte stå overksam i kampen mot högerpolitiken. Vi har också för första gången haft öppet ett par förmiddagar med hjälp av en av dessa volontärer. Kul!

Dessutom har vi deltagit i ambitiösa utåtriktade arrangemang denna valhöst, Rödgröna dagen på Bandängen, familjefest i Rågdalen och Hela Rågsved Röstar. Vi har grundat med aktivt deltagande på Rågsvedsdagen och Valborg på Perssons betong. Förhoppningsvis känner Rågsveds- och Vantörsborna till att Vänsterpartiet är aktiva i området.

Vi som stått i valstugan har också pratat flera gånger om hur kul det är, och hur kul det vore om vi kunde ha valstugor även mellan valen! Politik är inte bara att välja på valdagen, det är också att som händer mellan valen!

Nu är det bara lite småpyssel är kvar med fördelningen av valsedlar till röstlokalerna imorgon, sen blir det fötterna på soffan hela kvällen så att orken finns kvar till tre pass vid Snösätraskolans vallokal imorgon. Vi ses där!

I alla väder...


... står vänstern i Vantör på din sida!

Högdalens röda nejlikor!Individen viktig när det passar egna syften

Moderaterna brukar prata vitt och brett om individens frihet, men när det gäller utförsäkringen och konsekvenserna av den nya hårda sjukförsäkringen ville Reinfeldt först inte prata individuella fall ...

Vem sa att unga inte är intresserade av politik?

Läkare ska inte behöva betala hög skatt, när de har kämpat så länge med sin utbildning, tyckte en tonårstjej som jag pratade med när vi hade kvällsöppet i vänsterpartiets valstuga i Högdalen. När jag argumenterade för att läkare har råd eftersom de får höga löner, vann jag inget gehör. Men när jag berättade att alla som betalar skatt är med och betalar läkarutbildningen tog det skruv.

Samma tjej undrade vad vänsterpartiet hade för ingregrationspolitik. Jag förklarade att hela vår politik gynnar integrationen, och att ingen ska diskrimineras. Det verkade som om detta föll tjejen i smaken.

Men hur var det med jämställdheten, har vi inte kommit långt i Sverige. Ska vi inte ägna oss åt viktigare frågor undrade tjejen. Visst har vi kommit långt med vi har också en motkraft, där vårdnadsbidraget är många steg tillbaka.

Nu blandade sig en annan tjej in i debatten. Kan vårdnadsbidrag vara bra för att föräldrar får mer tid för barnen? Men det är nästan bara mammor som tar ut, varför undrade tjejerna. Gamla könsroller, män tjänar mer! Men barn kan vara förlorare, om de inte får gå i förskolan, det hade de kloka tjejerna koll på!

Sådana här viktiga diskussioner får man med ungdomar när man är ute där de finns, i det här fallet utanför tunnelbanan i Högdalen.

tisdag 14 september 2010

Torgmöte på Gullmarsplan

Idag var jag på torgmöte vid Vänsterpartiets valstuga på Gullmarsplan. Jens Holm talade engagerat om klimatkris och djurskydd och Gunilla Cromby-Roxwall om kollektivtrafik och privatisering.

Trots snålblåsten tror jag att vänsterbudskapet värmde upp de som lyssnade på torgmötet.

Själv pratade jag bland annat om att när medborgaren blir kund ska vi se upp, för då håller vi i själva verket på att förlora inflytandet.

Visst är det bra att få välja skola till sitt barn och äldreboende när det är dags, men det hjälper ju bara om det finns platser kvar. Och tänk om det inte finns en skola där vi bor eller ett äldreboende dit vi vill flytta?

Problemet med marknadsanpassningen är bland mycket annat att kommunen får allt mindre att säga till om var skolorna och äldreboende ska finnas och att företagen bestämmer allt mer.

Vi vill ha ett rättvisare samhälle. Vi nöjer oss inte med att egna barn får gå i en bra skola utan vi vill att alla barn ska kunna gå i en bra skola. Vi vill att äldre ska få en bra hemtjänst, och inte bara ha 191 utförare att välja på!

Om vi får förtroende i valet till stadshuset vill vi satsa en halv miljard på barn och unga. Vi vill att arbetslösa ungdomar ska ha hjälp från första dagen. Det ska byggas billiga hyresrätter för unga, låginkomsttagare och hemlösa.

Vi vill ha naturreservat i Årstaskogen, Älvsjöskogen och Rågsveds friområde. Solbergaskogen ska vi inte glömma påpekade Gunilla. Den betyder mycket för de närboende i hyreshusen och har många skyddsvärden.

När det gäller Årstafältet vill vi ha en ekologisk landskapspark, och vill bygga bostäder invid fältet, bland annat på hårdgjorda Årstalänken. Och det ska vara främst hyresrätter, för det är det som behövs för unga, hemlösa och låginkomsttagare.

Du som vill ha ett samhälle som inte gör oss till egoister, en lokaldemokrati värd namnet och en klimatpolitik som gör skillnad ska rösta på vänsterpartiet – för en välfärd utan vinstintressen!

Bästa förslaget i valrörelsen

Just det, i lördags kom en mamma förbi valstugan i Högdalen med sina två barn och sa spontant att våra förslag om hjälp med läxläsning i skolan var det bästa hon hört i valrörelsen. Själv jurist men dålig på matte tyckte hon att skolan skulle sköta sitt uppdrag och inte lassa över på föräldrarna.

Även om vi inte tänkt oss barn till välutbildade föräldrar som främsta målgrupp för vårt förslag, var det roligt att höra hennes positiva reaktioner. Hon som vi reagerade på de privata läxläsningskurser som erbjuds för dyrbara pengar. Med läsläsningshjälp i skolan får vi en mer jämlik skola och ett mer jämlikt land.

Tankar om en taxistolpe

Varför är det så svårt att få en ynka taxistolpe flyttad i Högdalen? Påmindes om eländet när jag tog en taxi hem från Högdalen efter sent kvällsjobb, vi har år efter år tagit upp frågan i stadsdelsnämnden när vi yttrat oss i trafikfrågor.

Kan ointresset för vår taxistolpe bero på att det är kvinnor som åker taxi sent om kvällarna och inte män? Nu är taxistolpen placerad på ett avsides ställe, dit ingen kvinna går om kvällen och där inte heller de manliga taxiförarna vill stå.

Chauffören som körde ikväll föreslog en extra taxistolpe på en plats närmare t-banan med tidsbegränsning mellan 20 och 5. Det borde vara lättare än att även flytta dagtraxitrafiken. Smart, det kan vi föreslå nästa gång vi får yttra oss i frågan.

söndag 12 september 2010

Bonus nytt borgerligt mantra

Förut snackade borgarna alltid om att införa olika slags garantier i välfärden, trots att lagstiftningen redan gav tydliga rättigheter. Garantier är ett begrepp hämtat från marknaden, till skillnad från begreppet rättigheter.

Garanti kan man få på en klocka som kan bytas om den är felaktig, men en förskole-eller vårdplats byter man inte hur som helst, utan att skada syftet. Ett byte av förskola försämrar kontinuiteten, men inte ett byte av klocka kan sägas göra, möjligen blir tidspassningen försämrad momentant ...

Nu verkar bonus vara nya inneordet i Stockholmsmoderaternas valmanifest. Hårt kritiserad Kulturbonus finns redan och nu lanseras skolbonus och idrottsbonus till de lyckade, och de som egentligen behöver mer får vara utan.

Garanti, bonus, vad kommer sen ....månne mängdrabatt på dagisplatser???

Konsten att motarbeta sina syften

Oroar mig med att läsa Moderaternas valmanifest för Stockholms stad. Där står att man arbetat hårt med att minska hemlösheten. Inte undra på, så många billiga hyresrätter som man sålt ut, och gjort omöjliga för hemlösa att bo i.

Minskningen har dock inte märkts i Enskede-Årsta-Vantör där hemlösa har ökat med minst 59, från 275 år 2008 till 329 år 2009. Jämför vi med när vi styrde, så minskade hemlösheten i vårt område från 299 till 238 mellan 2004 och 2006.

Imorgon besöker Karin Rågsjö och Josefin Brink Bryggan Vantör, ska bli intressant att höra vilka synpunkter de hemlösa själva har på frågan.

Oväntad skönhet


Vid tunnelbanespåren mellan Rågsved och Högdalen.

Vi har barnen på vår sida!

Ur barnamun kommer sanningen fram. Ikväll vid valstugan i Högdalen pratade jag med två trevliga ungdomar från högstadiet i en privat driven grundskola i Enskede-Årsta-Vantör. Jag förklarade vänsterpartiets syn på privat drivna skolor och att vi inte vill att ägarna ska ta ut vinsten och stoppa i egna fickor. Detta hade eleverna inga svårigheter att instämma i.

När jag berättade att vi ville att vinster skulle återinvesteras i skolan, för att öka antalet lärare, köpa fler böcker, rusta upp skolan, så höll de med. Och började prata om att de nog behövde fler lärare i sin skola, behövde läxhjälp på skoltid. För lärarna hann inte hjälpa alla.

Det är alltså inte bara i Stockholms kommunala grundskolor som det är problem med lärartätheten, där man har minskat från 8,6 lärare per 100 elever 2006 till 8,4 lärare per 100 elever 2009. Jämfört med förra rödgröna mandatperioden då lärartätheten ökade från 8,2 lärare 2002 till 8,6 lärare per hundra elever.

Om borgarnas mörkande av resurserna till grundskolan skriver Roger Mogert (S) i SvD, Brännpunkt.

Det är skillnad på miljonärer

Imorgon blir det vänsterpartiets valstuga i Högdalen igen, klockan tio slår vi upp portarna! Passa på att komma förbi, ställ frågor, ifrågasätt, men kom.

Tänk att de kommande fyra åren kan göras stor skillnad i ditt och vårt liv, beroende på vem som vinner valet.

Om du tänker rösta på Moderaterna bör du betänka att det är miljonärernas favoritparti. Fråga dig om du och miljonärer som röstar blått har samma intressen?

Däremot finns en och annan miljonär som röstar på Vänsterpartiet, det har vi fått veta i valstugan. V-miljonärerna har till skillnad från M-miljonärerna förstått att jämlikhet är bra för alla.

Ett brev betyder så mycket

Jag fick ett brev häromdagen, av en kvinna i Hagsätra som läst vår insändare i Mitt i Söderort om att göra naturreservat, bland annat av Älvsjöskogen. Brevet gjorde mig glad, kvinnan hade brytt sig så mycket att hon skrev ett handskrivet brev, det är inte många som gör idag.

Idag när jag ringde och tackade för brevet, fick jag veta att de boende kämpat för sin skog flera gånger. Det är en lugn miljö där många promenerar med sina hundar, och det betyder mycker för de som inte har bil och sommarstuga.

Efter valet har kvinnan lovat att visa mig skogen, stigarna och varför det är viktigt att göra hela Älsjöskogen till naturreservat, även den del som ligger på Ormkärrsidan och som avskiljs av stambanan.

Jag ser verkligen fram emot den promenaden. Det är sådana här kontakter som gör politik roligt. Meningsfull. När människor delar med sig av sina drömmar.

måndag 6 september 2010

Rapport från Rågsved

Folk i Rågsved trivs i sitt område, med sina bostäder och närheten till natureln. Däremot tycker man att det är skräpigt och smutsigt och att något måste göras åt centrum. Man är nöjda med skolorna, Snösätraskolan i synnerhet och med förskolorna. Däremot har Rågsved dåligt rykte och man tycker att arbetslösheten syns. Det behövs mer sysselsättning och svenskutbildning.

Ungdomsgården och Rågsveds Folkets Hus är populära, men man önskar också sig bio, bibliotek och bad/simhall. Att polisen är synlig gillas. Fortsatta åtgärder krävs mot bus och stök. Belysningen behöver bli bättre, det krävs en helhetssyn, så att det inte blir "luckor" i åtgärder i skarven mellan huvudmän. Missbrukare och lösa hundar ger otrygghet. Unga behöver mer sysselsättning. Fortkörningen är ett problem.

Denna sammanfattning bygger på boendedialogen i Rågsved, som redovisades ikväll på på ungdomsgården. Inget nytt för oss som bor i området, men bra att få på pränt. Bostadsbolagen tänker prioritera minskad nedskräpning, ökad trygghet, satsning på unga och skolan samt bättre service och centrum.

Konstgräs på Rågsveds bollplan diskuterades. Eftersom det finns olika synpunkter på vilken plan som är viktigast att belägga med konstgräs, bildades en arbetsgrupp i frågan. Bra, tycker jag, hoppas de kommer fram med ett konstruktivt förslag. För min del anser jag att det vore bra med konstgräs på Rågsveds bollplan, nu ligger den där dyster och oskött och ger ett dåligt första intryck när man kommer till Rågsved.

En iakttagelse var att primärfunktioner inte fungerar i Rågsved, det som kommunen betalar för. Krafttag föreslogs mot entreprenörer som inte gör sitt jobb. För man ska inte behöva ha möte för att "byta glödlampa"! Vuxna behövs ute, många barn kommer utan föräldrar till arrangemang som Rågsvedsdagen, till skillnad från andra områden. Viktiga frågor som vi får jobba vidare med i området.

söndag 5 september 2010

Ohly klarade sig bra i teve

För övrigt tycker jag att Ohly klarade sig väldigt bra i teveutfrågningen ikväll. Möjligen snavade han lite på frågan om som rörde straffsatser för de som nästan dödar en annan människa och de höjningar som kan behövas för att beivra sexköp.

När det gäller individualiserad föräldrapenningen är jag i princip helt för den, men tror av flera skäl att det inte är rimligt att genomföra i ett svep.

Dessutom bör vi tänka på att kvinnan burit barnet i nio månader och att kroppen behöver återhämta sig. Även om graviditet inte är en sjukdom är det en fysisk påfrestning. Kanske vi borde ha en ledighetsmånad för mamman utifrån dessa aspekter.

De nya extremisterna

Kommer stockholmarna att acceptera att deras barn bara kan gå i skolor eller att deras anhöriga bara kan bo på ett äldreboende där personalen inte är garanterade kollektivavtal, där offentlighetsprincipen inte gäller,där personalen inte har meddelarfrihet och där ägarna kan ta ut vinst istället för att förbättra kvaliteten?

Jag tror inte det, om folk får klart för sig vidden av nya arbetarpartiets politik, som inte alls är moderat utan extrem. Jag vill bidra till folkupplysningen genom några klipp ur Moderaternas Valmanifest för Stockholms stad (mina kursiveringar):

"Vi vill värna den kommunala kompetensen. Stockholms stad ska inte bedriva verksamhet som kan bedrivas i enskilda företag. Vi vill fortsätta att upphandla verksamhet och lägga på entreprenad för att på så sätt både skapa möjligheter för nya företag och skapa mer mångfald för stockholmarna." (sidan 6, valmanifestet)

Ska det citerade tolkas som att precis alla förskolor, skolor, äldreboenden, gruppbostäder, fritidsgårdar etc. ska drivas av företag och att kommunen därmed bara ska ägna sig åt myndighetsutövning? Visserligen har politiken drivits i den riktningen de senaste fyra åren, men alliansen har inte uttryckligen sagt att kommunen inte alls ska driva någon av dessa verksamheter.

"Vi vill att valfriheten och mångfalden inom äldreomsorgen stärks genom att kommunen träder tillbaks till förmån för de äldres egna val. Vi vill se en utveckling där det offentliga åtagandet mer fokuserar på kvalitetssäkring av boenden och tjänster som finansieras gemensamt, samt kontroll av kvaliteten." (sidan 12, valmanifestet)

Det antas att de äldre egentligen bara vill ha privata utförare, och att kommunen på något vis har påtvingat dem kommunal regi, vilket inte är sant. Visserligen säger M inte att det offentliga åtagandey endast ska bara ska ägna sig åt uppföljning, men en sådan utveckling underförstås som önskvärd.

Stockholms väljare har rätt att få en ett ärligt svar från M, ska all kommunal verksamhet bort om M vinner valet, eller kan M nöja sig med den tredjedel eller något mer som man redan har privatiserat?

Hemlösas rätt att rösta

I fredags vid vänsterpartiets valstuga i Högdalen pratade jag med en kille som varit hemlös. Han efterlyste vallokal och valinformation på Pelarbacken, där det finns medborgarkontor för hemlösa och även andra verksamheter som vänder sig till hemlösa.

Många hemlösa har inte fått röstkort enligt honom, och han bekymrade sig över att de inte skulle kunna ta tillvara sin medborgerliga rättighet i valet. Jag lovade kontakta valnämnden imorgon, för att se vad staden gör i denna fråga. Skam vore det om hemlösa som verkligen har mycket att kräva av politiken inte ska kunna göra det.

59 fler hemlösa i Enskede-Årsta-Vantör

Rödgrönt styre i Stockholms stad

Antalet hemlösa i Enskede-Årsta-Vantör
299 år 2004
238 år 2006
Resultat: en minskning med 61 hemlösa

Blå-blått styre i Stockholms stad

Antalet hemlösa i Enskede-Årsta-Vantör
275 år 2008
329 år 2010
Resultat: en ökning med 59 hemlösa

Sifforna är hämtade ur Stockholms stads kartläggning av hemlösa i Stockholm. Det är möjligt att antalet hemlösa är fler ändå fick jag veta i fredags, då jag träffade en kille som nu bodde i försökslägenhet men som varit hemlös.

Statistiken talar för sig själv. Den borgerliga hemlöshetspolitiken har misslyckats. Inte konstigt då man gör om bra billiga hyresrätter i allmännyttan till privat egendom, till bostadsrätter som blir omöjliga för en hemlös att köpa.

Vad som krävs för att stoppa hemlösheten är en social bostadspolitik och en human socialpolitik, vi måste bygga billiga bra hyresrätter i hela staden för att hemlösa och ungdomar ska kunna få tryggheten i att ha ett eget hem.

Satsa på miljö och fritid i Vantör

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Satsa på miljö och fritid


• Rusta upp bollplaner i Vantör - Rågsveds bollplan ska få konstgräs och belysning
• Gör Rågsveds friområde till naturreservat – flytta arbetsområdet Bråtegränd och låt marken ingå tillsammans med Högdalstopparna i Ekopark Syd
• Rusta upp och förbättra Älvsjöbadet
• Försöksverksamhet med lånecyklar vid fritidsgårdar och skolor
• Starta bytesmarknader för återbruk av prylar och möbler och ”ta-tillvara-verkstäder” som arbetsmarknadsåtgärder.

Trygghet på äldre dagar i Vantör

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Trygghet på äldre dagar

• Hemlagad mat på äldreboenden, sociala aktiviteter och rätt till promenader
• Rädda Rågsveds servicehus – gör inte om till trygghetsboende med sämre service
• Bygg äldrebostäder i Högdalens centrum
• Högdalens vård- och omsorgsboende återtas i stadsdelens regi när avtalet löper ut
• Rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra

Jobb, bostad och kollektivtrafik i Vantör

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Jobb, bostad och kollektivtrafik

• Bygg billiga hyresrätter – unga ska kunna flytta hemifrån och hemlösa få ett hem
• Flytta ut kommunala och statliga jobb från centrala staden
• Förläng gröna tunnelbanelinjen från Hagsätra till Älvsjö
• Mer affärer, kultur och aktiviteter i Vantörs centrum - köp tillbaka Högdalen C
• Rätt till arbete och omskolning – ingen ska behöva gå långtidsarbetslös

Mötesplatser och kultur för ett levande Vantör

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Mötesplatser och kultur för levande stadsdelar
• Håll Vantör rent från klotter, skräp och smuts - samarbeta med boende och företag
• Parkteatern åter till våra stadsdelar – fler föreställningar för både barn och vuxna
• Värna våra öppna träfflokaler för gemenskap och aktiviteter
• Kulturfestival på Älvsjöbadet - årets kulturhändelse i Söderort
• Kulturmärk och rusta upp muralmålningen vid Rågsveds tunnelbana

Barn och unga är framtiden i Vantör

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

Barn och unga är framtiden


• Unga ska ha rätt till arbete, komvux och praktik – ingen ska vara långtidsarbetslös
• Våra skolor ska ge barnen bra undervisning, god mat och ha spännande skolgårdar
• Rusta upp lekplatser och parklekar med klätterställningar och leksaker för yngre barn
• Både tjejer och killar ska trivas på fritidsgården och äldre unga behöver en egen gård
• En ungdomsmottagning i Rågsved med bra öppettider ska byggas upp igen

Vänsterpartiets vision för Vantör

Vänsterpartiet Vantör har tagit fram en vision för vårt område

I Vänsterpartiets Vantör bor alla nära naturen i bra billiga bostäder, det är rent och snyggt, våra skolor ger den bästa starten i livet, roliga lekplatser, spännande centrum, det är ljust och tryggt, vi har flera arbetsplatser, tunnelbanan går till Älvsjö och vi har kultur, idrott och mötesplatser för alla.

För att nå visionen har vi 25 punkter i ett lokalt valprogram, med 5 fokusområden:

* Barn och unga är framtiden
* Mötesplatser och kultur för levande stadsdelar
* Jobb, bostad och kollektivtrafik
* Trygghet på äldre dagar
* Satsa på miljö och fritid

KD:s etiska fernissa

"KD använder sina titlar och funktioner för att komma in på äldreboenden för att hålla valrörelse. det tycker jag inte är etiskt eller moralist riktigt!" Om detta skriver Leif Rönngren (S) på sin blogg.

Vad som upprört Leif, och också upprör mig, är att KD verkar ha utnyttjat en invigning av Rågsveds hälsoträdgårdar till ett politiskt möte, utan att de boende eller personalen har informerats om saken. Valfrihet ska väl även gälla KD?

Läser man informationsfoldern om Rågsveds hälsoträdgårdar, som är en fantastisk satsning, fortsätter mörkläggningen. I foldern står att terassernas ombyggnad till hälsoträdgård har skett åren 2007 - 2010. Inget nämns om att initiativet togs och mycket av förarbetet gjordes under vår rödgröna period vid makten.

KD talar gärna om värdegrund men borde bättra på sin egen etiska fernissa.

Vi är också Stockholmare

Trött på borgerliga medias evinnerliga snack om att "stockholmarna" förlorar på rödgrönas politik, springer jag trappa upp och trappa ner och delar Vänsterpartiet Vantörs folder i mitt kvarter i Rågsved.

Tror inte att mina grannar tillhör den grupp som DN:s och SvD:s ledarsidor tänker på när de gör ner rödgrönas förslag om skatter, välfärd och framtidsfrågor.

Låt inte borgarna få monopol på vem som räknas som stockholmare, vilka förslag som gör Stockholm till en bättre stad för alla och vilka frågor som är verkligt viktiga.

Med vänsterpartiets radikala förortspolitik kan alla delar av Stockholm bli lika bra uppväxtplatser för våra barn, hemort för familjer och trygg plats att åldras på.

Bättre än gym!


Dela Vänsterpartiet Vantörs valfolder tre trappor upp i Rågsved.

fredag 3 september 2010

Kritik mot KD:s tandvårdspolitik

Idag kom en pensionär in i valstugan i Högdalen och var ilsk på KD, som han menade påstod hade gjort en så bra tandvårdsreform, men som i praktiken inte fungerade för äldre med stora behov.

Enligt en artikel i tidningen Veteranen kostar stora ingrepp tiotusentals kronor mer än tidigare, vilket leder till diskriminering av de som är äldre än 65 år. Det talas om en prischock på uppåt 366 procent för implantatbehandling av över och underkäken.

Detta är något som vi rödgröna måste titta på, när vi ser över möjligheterna att genomföra en bättre tandvård för äldre, vilket vi ska göra enligt regeringsplattformen om det finns ekonomiskt utrymme.

Asha Ali i Högdalen!


Vänsterpartiet.

Vänsterfest i Högdalen!torsdag 2 september 2010

Det är skillnad på barn och barn

Om jag var borgare och bar knappen Rädda Rut skulle jag skämmas efter Uppdrag granskning om hur svenska medelklassen låter sina hem städas av mammor som tvingats lämna sina barn i hemlandet för att försörja sig.

Svenska mammor och pappor får alltså skattesubventioner för att få tid över för att kunna umgås med sina barn medan städerskorna får gråta sig till sömns om kvällarna i sin längtan efter sina barn.

Självfallet skapar system som Rut förutsättningar för exploatering av människor. Att få mer tid för egna barn på bekostnad av andras kan aldrig vara ett samhällsintresse, eller allmänintresse för att använda Reinfelts favvo-ord.

Rätt benämning är istället egenintresset, det ljuger nästan aldrig. Vakna upp svenska föräldrar som använder Rut, börja städa själva, ta med barnen och på kuppen lär de sig att städa upp efter sig.

High valley - where it happens

På fredag och lördag kväll med start kl 20 kommer vänsterns valstuga i Högdalen att vara öppen, vi spelar musik, snackar politik, käkar godis och har allmänt trevligt. Kom förbi vetja!

På dagen har vi förresten torgmöte med Amineh Kakabahve, Kalle Larsson, Birgitta Sevefjord och Ida Gabrielsson. Det blir artisteri och ansiktsmålning, Kom förbi och heja på oss i rödaste rappet flåt laget!