måndag 30 april 2018

Vi ses väl kl 17 ikväll på Perssons betong!

Klockan 17 startar föreningslivets trivsamma valborgsfirande på Perssons betong i Rågsved. Här möter unga och gamla våren mitt i den fantastiska naturen i Rågsveds friområdet.

Som vanligt är Vänsterpartiet Vantör på plats med våra aktiviteter för barnen och samtal med vuxna, ofta om utvecklingen i Vantör. Brasan tänds kl 20.

Välkommen till vårt röda tält för fika med hembakt till en låg slant!

söndag 29 april 2018

Hagsätraskogen nästa, när vi vinner valet!

Ett fint bildreportage om Hagsätraskogen (kallas också östra Älvsjöskogen) som föreslås bli naturreservat i veckans nummer av tidningen Årsta/Enskede/Vantör, titta här eller gå in på biblioteket i Hagsätra, medborgarkontoret i Älvsjö eller stadsdelsförvaltningens kontor T-bana Globen.

Stora delar av Hagsätraskogen är, liksom Rågsveds friområde, klassad som ett område med höga naturvärden. Det är också ett viktigt ströv- och rekreationsområde för såväl unga som äldre. Tyvärr gör stambanan som går mitt i skogen att det är besvärligt för såväl djur som människor att röra sig mellan Hagsätraskogen och västra Älvsjöskogen. Det skulle en ekodukt över spåren råda bot på, vilket vi i Vänsterpartiet Vantör driver.

Så ta chansen att tyck till i samrådet som pågår ända fram till den 4 juni. Beslut i kommunfullmäktige väntas fattas i slutet av 2018, men hur det blir med den saken avgörs sannolikt av hur det går i kommunfullmäktigevalet den 9 september. Vänsterpartiet Vantör har länge stridit för att Hagsätraskogen skulle bli naturreservat, läs tex här där jag också länkat till en rad tidigare inlägg.

Att värna våra unika naturområden står inte i motsättning till att bygga bostäder. Vi i Vänsterpartiet Vantör har till exempel tagit fram egna förslag om bebyggelse i Rågsved-Högdalen, det vi kallar Visionen om Rågsveds alle. Läs mer om detta här.

Om du vill vara säker på att det blir naturreservat i Hagsätraskogen krävs att vi röstar fram ett fortsatt rödgrönrosa majoritetsstyre i stadshuset. För alliansen har aldrig visat intresse för naturområden i stadsdelar som våra. Rågsveds friområde skulle exploateras med radhus i miljonklassen och det var bara västra Älvsjöskogen, med omgivande villabebyggelse, som man ville göra till naturreservat.


lördag 28 april 2018

Snösätra, Persssons och mardrömmen som inte får bli verklighet

Idag skriver tidningen Årsta/Enskede/Vantör om att de lokala politikerna i stadsdelsnämnden ger tummen upp för medborgarförslaget att göra Snösätra industriområde till ett kulturcenter. Det kan bli hur spännande som helst, läs mer om detta här. För oss som bor i Rågsved är det dock inget nytt att vi har både unika naturvärden i vårt friområde som äntligen ska bli naturreservat och ett unikt kulturliv, båda kvaliteter som förblivit okända för många som av olika skäl aldrig har satt sin fot i vårt område.

Jag ska inte närmare gå in på förslaget om kulturcenter mer än att det måste utformas i samklang med statuterna för naturreservatet och att även vår klassiska fest- och mötesplats Perssons betong måste få goda förutsättningar att utvecklas vidare. Den tystnad som utmärker friområdet är en kvalitet som måste värnas när det blir naturreservat. Skogarna omkring Perssons behöver förbli obebyggda och istället bör förslagen om spännande naturlek, utegym m.m. tas tillvara. Det här vill vi prata mer om med Rågsvedsborna på Valborg. Vänsterpartiet Vantör finns som vanligt på plats i vårt röda tält, med hembakt fika, aktiviteter för barn och ser fram emot bra samtal med alla.

En sak måste dock sägas tydligt om den del av Snösätra industriområde som i samrådsförslaget föreslås lämnas utanför reservatet (vilket många ställt sig frågande till då det likväl kunnat ingå i reservatet med en särskild syftesbeskrivning) och nu diskuteras som ett kulturcenter. Här på platsen får under inga omständigheter byggas bostäder, i motsats till vad alliansen i stadsdelsnämnden anser vara möjligt i sitt förslag till beslut i stadsdelsnämnden. Med bostäder kommer biltrafiken ledas in i området och den tystnad som råder bli ett minne blott. Alliansen säger följaktligen också blankt nej till naturreservat i Rågsved i sina förslag i facknämnderna som behandlar frågan om naturreservat.

Alla vänner av Rågsveds friområde vet därmed att får alliansen chansen efter valet så kommer de givetvis att återkomma med förslag om att bygga bostäder, denna gång mitt i ett naturreservat. Det är vår gemensamma uppgift att inför valet se till att den mardrömmen inte blir verklighet, inte sant?