måndag 29 oktober 2007

Stadsdelsförödelse

I förra veckan beslutade stadsdelsnämndens borgerliga majoritet att lägga ned restaurangen vid Rågsveds äldrecentrum på grund av höga lokalkostnader och få måltidsgäster. Vi i oppositionen tycker inte att man vänt på alla stenar för att kunna ha kvar matlagning och restaurang i servicehuset. Men inget tycks längre löna sig i Rågsved sedan den borgerliga majoriteten kom till makten. Måltidsservicen flyttas till Stureby och vid nyår blir Arbetsforum Sydost Jobbtorg i Farsta. Vårdcentralen får mindre pengar och färre anställda om de inte raggar fler "kunder" som patienter så marknadsmässigt heter i vår trippelblåa stad. Den förnyelse av ytterstaden som vår förra rödgröna majoritet arbetade för har tyvärr vänts till motsatsen.

söndag 28 oktober 2007

Premiärblogg via mobilen


Göta Landsväg i Rågsveds friområde

Allt ljus på Vantör

En av de roligaste händelserna den senaste veckan ur Rågsvedsperspektiv är att Mårtensgården (gruppboende för personer med demenssjukdom) har fått hedersomnämnande i Stockholms stads kvalitetstävling. Stort grattis till hela personalen vill jag säga och samtidigt lyfta fram att enheten startat sitt kvalitetsarbete inom den nedlagda och sammanslagna stadsdelsförvaltningen i Vantör som hade många spännande utvecklingstankar på sin lyra.

Pengarna går före medborgarnas vilja

På stadsdelsnämnden förra veckan beslutade vi om att upprusta Rågdalen för 10,5 miljoner kronor enligt ett program som har tagits fram i dialog med boende under vår tidigare rödgröna majoritet. Upprustningen är en del av grönkompensation för att bygga bostäder längs Bjursätragatan. Så långt är allt gott och väl. Men den borgerliga majoriteten vill inte satsa pengar på en konstisbana i parkleken enligt det ursprungliga förslaget. Istället vill man fråga idrottsnämnden om de vill anlägga en konstisbana på Bäverdalens bollplan. Varför den platsen är bättre än parkleken har vi inte fått svar på. Om Rågsvedsborna tycker att bollplanen är en bättre plats så är det helt ok för mig - men någon ny medborgardialog har inte genomförts så jag misstänker att det handlar om att finta bort frågan om konstisbanan för att spara pengar.

fredag 26 oktober 2007

Rapport från ett bra möte

Igår hade vi stadsdelsnämnd i Årsta Folkets Hus. Vi började klockan 18 och jag tror den blev bortåt 23 innan vi var klara. Ett 40-tal viktiga ärenden stod på dagordningen men innan vi började beta av punkterna informerade stadsbyggnads- och exploateringskontoret om nya byggplaner för området. Därefter var det allmänhetens frågestund och då tog föräldraföreningen på Sturebyskolan upp det bristande barnperspektivet i samband med byggplanerna på SISAB:s mark vid skolan. Flera i nämnden instämde i elevernas rätt att uttala sig, det finns ett handlingsprogram som just tar upp denna rättighet. Diskussionen var möjlig just därför att vi har stadsdelsnämnder där boende, förvaltning och politiker kan mötas.

söndag 21 oktober 2007

Vi lever mitt i världen

Stockholmsdagen i ABF-huset, budgetdebatten i Stadshuset , FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus ... det lokala och globala möts ständigt i min vardag. Är det inte så i din vardag också om du tänker efter?

Nu på onsdag den 24 oktober firas FN-dagen i Rågsveds Folkets Hus från kl 12.30 på temat barns och kvinnors rättigheter. Schack, sång och musik med barn och unga varvas med dans, seminarier, filmer och information om barns och kvinnors rättigheter med mera.

Kolla anslagstavlorna eller Folkets hus hemsida för fullständigt program. Se filmen om Manliga härskartekniker som Vänsterpartiet Vantör visar och lyssna på Maria Nilsson som rapporterar om kvinnoorganisationernas syn på hur Sverige lever upp till FN:s kvinnokonvention.

lördag 13 oktober 2007

Nedskärningarnas bittra baksida

Alliansen talar med dubbla tungor. Å ena sidan säger det moderata socialborgarrådet i Kungsträdgården att även unga från rika familjer kan vara förövare. Å andra sidan har han på fråga i kommunfullmäktige från vänsterpartiets Karin Rågsjö tidigare varit likgiltig för att partikamraterna i innerstan skär ned på drog- och brottsförebyggande samordnare. Från 3 till 1 om tidningarna refererat rätt. Samma utveckling har Enskede-Årsta-Vantör, där alliansen minskat från 2 till 1 samordnare för att "spara på administrationen"! Måste det till att Riccardo - en ung man från ett välbärgat hem mister livet på ett ohyggligt sätt för att alliansen ska förstå vitsen med förebyggande arbete...

torsdag 11 oktober 2007

Brukarmakt

I förrgår var jag på studiebesök till Basta arbetskooperativ. Det var en upplevelse. Basta är ett brukarägt företag som rehabiliterar människor som missbrukat droger. Första året får socialtjänsten betala, sen får alla som vill bo kvar och arbeta på Basta, hur länge de vill - om de bidrar till det sociala företagets ekonomi och utveckling. Vilken trygghet för människor som kapat banden till släkt och vänner. På Basta blir människor tagna på allvar, företaget måste överleva på marknaden om det ska fortsätta att vara Basta. Arbetet är ett sätt att lära sig umgås med andra på ett normalt sätt, något som aktiva missbrukare har tappat bort. På köpet lär sig kvinnor och män ett yrke - från klient till höstskötare, ekonomichef eller rehabchef!

fredag 5 oktober 2007

Tillsammans är vi starka

Idag har varit en bra dag. Jag har lyssnat på modiga människor som berättat varför sociala kooperativ är bra. De ger plats åt de som ratas. De ger mening åt människors liv. De sparar pengar åt landstinget men också kommunen. Tack till kooperativet Kos som ordnat dagen, där för övrigt Alian Topor från landstingets psykiatri talade klokt om återhämtning från psykiska problem och klarspråk om privatiseringars och nedskärningars negativa effekter på myndigheters samverkan och människors möjlighet att leva ett värdigt liv.