torsdag 25 september 2014

Första steget mot naturreservat i Rågsveds friområde!

Obeskrivligt lättad när vi vann valet i Stockholms kommun och ikväll på stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör kunde bestämma att uppsägningen av arrendeavtal med Fritidsträdgårdsföreningen Snösätra Södra utgår från dagordningen. Det var bland det första jag tänkte på dagen efter valet. Beslutet i stadsdelsnämnden skulle inte ha varit möjligt utan en rödgrön valseger och Rågsvedsbornas kärlek till friområdet. Och inte heller utan Kräpplagruppens idoga ideella arbete. För oss i vänsterpartiet Vantör har friområdet varit en viktig valfråga, och vårt förslag att bygga 630 hyreslägenheter längs Rågsveds alle ett strategiskt motförslag som har mött mycket positiv respons i valrörelsen.
Så kära läsare. Det blir alltså inte som Mittisöderort skriver i veckans tidning. Tack alla rödgröna väljare som såg till att vi får rödgrön majoritet i stadshuset, och som därmed kan börja förverkliga vår gemensamma uppfattning att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Det ligger en motion av Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP) i fullmäktige om saken. Jag ser det som vi i vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet tog första steget ikväll i stadsdelsnämnden. Nu är det upp till kamrater i centrala nämnder att göra sitt jobb. Och glöm inte att vi vill samarbeta med Huddinge kommun om ett mellankommunalt naturreservat som inkluderar Kynäsberget!

fredag 19 september 2014

Ett grönare och rödare Enskede-Årsta-Vantör i sikte!

Snart en vecka efter valet och en intensiv valrörelse i Vantör. Veckan har fortsatt i högt tempo, för vänsterpartiet var glädjande nog med och vann valet i Stockholms stad. Efter åtta år av blått styre har alliansen fallit och vi har en rödgrönrosa majoritet. Vänsterpartiet i Stockholms stad får två nya mandat, vi bidrog till ett nytt riksdagsmandat och två nya mandat i landstinget. Fast visst hade vi hoppats på bättre resultat och att SD kom in i kommunfullmäktige och landstinget förmörkar glädjen.

Utestängda från regeringsmedverkan och utan alliansen på fall i landstinget så är läget lyckligtvis ett annat i stadshuset. Här pågår förhandlingarna mellan S, V och MP. Jag hoppas på ett bra rödgrönt resultat och att vi kan visa stockholmarna och folket som röstat på oss i Enskede, Årsta och Vantör att vi gör verklig skillnad. Programmet för ett grönare och rödare Vantör kan tillsammans med vänsterns program i Årsta och i Enskede kan därmed bli något annat än hyllvärmare!

söndag 14 september 2014

Privatisering in i det sista

Så här blir det när alliansen styr. Förlängning av avtal med privata entreprenörer och intraprenader presenteras för stadsdelsnämnden i tertialrapport 2 när besluten redan är tagna på högsta tjänstemannanivå, istället för att underställas stadsdelsnämndens offentliga beslutsfattande. Självklart borde politikerna fatta dessa beslut, för att säkra allmänhetens insyn. Men se det vill inte alliansen. Och när det kan bli en ny majoritet efter dagens val, är det extra utmanande att besluten fattas i slutna rum. Ansvaret är politiskt. Detta måste vi rödgröna ändra på när vi styr staden.

fredag 12 september 2014

Jämlikhet receptet mot SD

Vänsterpartiets rättvisepolitik är bästa receptet mot Sverigedemokraterna. Tänker så när jag läser intressant artikel i Stockholms fria tidning, se foto nedan. Med ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom kan inte Sverigedemokraterna spela på människors rädsla. Det är alliansen som är ansvarig för att klyftorna i samhället ökat de senaste åtta åren. Reinfeldt blir inte trovärdig, om han inte erkänner sin delaktighet i den sociala nedrustningen, som berett vägen för rasistiska och främlingsfientliga partier att spela på människors otrygghet. Sverigedemokraterna kan aldrig garantera ekonomisk trygghet genom att minska invandringen. Experter sågar deras budget. Deras ekonomiska politik är ett korthus. Rösta på söndag. Rösta inte på rasister. Rösta vänster - eller åtminstone rödgrönt!

Blandade skolor receptet mot skolsegregationen

Bara en grupp elever har kraftigt försämrat sina resultat, barn med svagast socioekonomisk bakgrund. Bara 61,4% var behöriga till gymnasieskolan i våras jämfört med 95,8% av eleverna med starkast bakgrund. Det är inte mindre än en mänsklig och social katastrof för barnen med svagast bakgrund. Dessa barn går i skolor med redan låga resultat, som en direkt följd av den ökade skol- och bostadssegregationen.

Sedan rödgröna styrde staden 2006 har det så kallade tillöggsbeloppet, som är olika för varje barn, totalt sett minskat med över 400 mnkr. Att det har blivit så snett beror på att skolpengen, som ör lika för varje barn, har ökat mer än tillöggsbeloppet, som består av en pott pengar som är socioekonomiskt uträknad, en pott som går till barn med särskilda behov (verksamhetsstöd) och en pott för modersmål.

Vad som behövs är att till en början återställa det socioekonomiska anslaget till den nivå som rådde 2006 och att allmänt sett öka anslagen till skolan, så att inga skolor blir förlorare. I grunden krävs att målet för staden ska vara blanade skolor och klasser. Det tjänar alla barn på. Men mest att vinna måste skolorna ha som idag har flest elever med svagast bakgrund. Det handlar om prioriteringar.

Gränsen är nådd - erbjud campingplatser för EU-migranterna

Hur kan samhället agera så här omänskligt? Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism kritiserar i dagens SvD avhysningen av EU-migranter i Högdalen, dagen efter en brand som allvarligt skadade två personer och traumatiserade andra. När en avhysning genomförs måste den ta hänsyn till människors mänskliga rättigheter. Det var omänskligt att inte vänta med avhysningen, tills människorna hunnit återhämta sig och tillåtna uppställningsplatser tagits fram, om än inte permanenta. För det tycker alla partier, att långsiktigt måste Rumänien säkra sina medborgares mänskliga rättigheter.

Höj bemanningen i äldreomsorgen!

Igår och förrgår har jag varit med Ann-Margarethe Livh på arbetsplatsbesök på Bandhagen-Högdalens hemtjänst respektive på Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende. Ett par dagar tidigare var jag på Årstapaviljongens öppna dagverksamhet. Samtliga arbetsplatser är kommunala, har erfaren, kunnig och välutbildad personal som brinner för att våra äldre ska ha det bra. Särskilt roligt var att få träffa en Silviasyster och ta del av den kunskapen, vilket var en ny erfarenhet för mig. 

Inte är det höjd lön som står högst på agendan vid besöken, vilket vore högst motiverat för dessa viktiga yrkesområden, utan fler arbetskamrater för att kunna göra ett ännu bättre jobb. För att ha utrymme att ta emot trainees och för att utveckla jobbet. Idag är bemanningen så låg att det inte finns några marginaler. Att äta lunch på stående fot eller slå knut på sig själv för att hinna är inget ovanligt. Inte heller att vara helt slut efter jobbet och drösa i säng direkt.

Låt 2014 års val bli slutpunkten för att låta kvinnorna själva betala för den låga bemanningen. Äldreomsorgens medarbetare behöver både fler välutbildade arbetskamrater och högre lön. Det har blivit illa, då eldsjälarna inte längre känner att de kan rekommendera yrket till andra. Med en rejäl satsning kan den yngre generationen bli intresserad av att satsa yrket, som ger så mycket tillbaka. Min korta erfarenhet av långvården på Kungsgärdets sjukhus i Uppsala är guld värd för mig än idag.

Bandhagens centrum i fara!

Idag blev jag uppringd av en mångårig Bandhagsbo, som berättade att näringsidkarna i Bandhagens centrum skulle få chockhöjda hyror. En lunchservering där många pensionärer går kan tvingas stänga, eftersom det inte går att höja lunchpriserna så att det kompenserar hyreshöjningen. När jag kom hem hittade jag en artikel i Mittisöderort, där butiksinnehavare berättar om sin förtvivlan. 

En kan tro att det är någon fastighetsjätte a la Boultbee som är i farten, med det är en bostadsrättsförening som tillhör HSB. Känns repris Högdalen. Ett levande centrum är oerhört viktigt för de som bor i området. Att stänga butiker gör att jobb försvinner. Det är knappast möjligt med stora hyreshöjningar i små förortscentrum, om det ska bli en bra mix av butiker och lunchställen. Om marknaden får styra riskerar vi nedlagda centrum. Vänsterpartiet vill att staden ska initiera att det ska tas fram utvecklingsplaner för varje förortscentrum, i samverkan med hyresgäster och boende.

tisdag 9 september 2014

Årstapaviljongen - Inte till salu!

Årstapavilongen är en mycket populär och kommunalt driven öppen dagverksamhet för äldre, inte minst på grund av den kompetenta personalen som verkligen brinner för sitt jobb och vill utveckla verksamheten i takt med hur äldres intressen och behov förändras. Det fick jag klart för mig idag på ett studiebesök tillsammans med V-Årstas Dario Mantino, Karin Rågsjö, andranamn på riksdagslistan och Torun Boucher, äldrenämnden och kandidat till kommunfullmöktige (idag ersättare). 

Vägg i vägg med Årstapaviljongen ligger Årsta vård- och omsorgsboende, som drivs av riskkapitalbolaget Kosmo. Så vår skylt "Inte till salu" pekar i den riktningen ... 

På Årstapaviljongen finns ett gym som är mäkta populärt hos pensionärerna, och som har potential för utökning med tanke på det stora intresset. Personalen hade intressanta tankar om utveckling, både innehållsmässigt, organisatoriskt och geografiskt. Ett tydligt uppdrag är att samverka med föreningslivet. I en positiv utvärderingsrapport som Stiftelsen Äldrecentrum gjorde för ett par år fanns förslag som kan vara viktiga att följa upp. Representanter för personalen kommer för övrigt på nästa öppna möte i stadsdelsnämnden och informerar, vilket jag ser fram emot! 

Politiskt grillad av en smart gymnasist

Härom dagen blev jag intervjuad av en gymnasieelev som bor i Östberga. Jag blev mycket imponerad av de genomtänkta frågor som hon ställde, utifrån en bister verklighet som tyvärr alltför många ungdomar har i det segregerade Stockholm. Brist på hyresrätter, brist på jobb och framtidstro, och för en del också en farlig flykt till cannabis och kriminalitet. 

Den första frågan handlade om bostäder, och där kunde jag berätta om våra förslag om att bygga hyresrätter i Rågsveds alle, Slakthusområdet och Västberga. Kollektivtrafiken kom sen på,tal, och då var det roligt sätt kunna prata trådbussar och pendeltågsstation vid Rågsveds alle.
Miljön kom som tredje ämne. Mitt svar var att bygga i trä för att det är klimatsmart och bygga på hårdgjord mark. Vi vill också gräva ner Nynäsvägen och bilda flera naturreservat. Stolt kunde jag berätta att vänsterpartiet i Stockholm tagit fram en omställningsplan för klimatet.

För att motverka kriminalitet bland ungdomar vill vänsterpartiet satsa mer på sociala insatser och en meningsfull fritid. Inte minst Community center är en bra insats som vi vill utöka för arbetslösa unga. Vi vill satsa pengar på att få fram många fler jobb till unga, i välfärden och genom att investera i järnväg, bostäder och klimatanpassning. Sänkt restaurangmoms ger inte tillräckligt många jobb för pengarna.

Det kom även en fråga om integration och där svarade jag att vi måste bygga mer blandat, dvs. även bygga hyresrätter i villaområde och bostadsrättstäta områden. Skolorna måste bli mer blandade, då blir resultaten högre. Skolvalet segregerar och sorterar elever. Något vi måste bort ifrån. Exempelvis genom att nya skolor får genomtänkta upptagningsområden som blandar elever från olika områden.

Vet inte om jag hann få med det i intervjun, men jag hade antecknat att det är viktigt med fler platser i KOMVUX och folkhögskolor. Det måste alltid gå att bättra på sin utbildning, för att få jobb och framtidstro. Och de politiska besluten ska inte fattas över huvudet på folk. Det ska vara möjligt att påverka besluten genom mer av lokal demokrati.

Sista ämnet var kultur och fritid. Enskede-Årsta-Vantör har många fritidsgårdar, men några drivs på entreprenad. Det är vänsterpartiet emot. Ingen ska göra vinst på vår välfärd. Kulturskolan behöver komma närmare elverna, för att det ska bli lättare att börja där. Avgifterna måste sänkas, så att de inte blir ett hinder. I Hagsätra vill vi ha ett Allkulturhus och en parkourpark i Dalen/Slakthusområdet. Och så ett av mina favoritförslag: att Parkteatern blir en Lokal- och parkteater året runt i förorterna. 

Se mina svar som en del av en vision om ett mer jämlikt Enskede-Årsta-Vantör!söndag 7 september 2014

Musketörernas kamp är också vår!

I fredags hade jag äran att få komma på studiebesök hos den ideella föreningen Musketörerna i Rågsved, tillsammans med riksdagskandidaten Karin Rågsjö och Vänsterpartiets Ebba Elena Karlström. Att Musketörerna är en enastående viktig social kraft i Rågsved känner jag som Rågsvedsbo till sedan länge. Det vet många av oss som bor i området. Den som själv eller som anhörig har upplevt missbruk, hemlöshet och misär har ofta haft kontakt med Musketörerna. Andra är stödmedlemmar eller har mött Musketörerna i deras tält på Rågsvedsdagen och Valborg på Perssons betong. De läckra bakverken som de säljer är för övrigt legendariska.

Musketörernas styrka är den guidning som de gör för att deltagarna ska få sina medborgerliga rättigheter tillgodosedda. Och när deltagaren kommit ur sitt missbruk kan de självs bli guider och hjälpa som de själva blivit hjälpta. Problemet som tydligt kom fram på vårt studiebesök är att det är lättare att lämna drogerna än att komma vidare i samhället efteråt. Upplevelsen är att myndigheterna bara hjälper till med delar av problemen, när det i själva verket behövs en övergripande plan. Förvaltningar är som stuprör var ett uttryck som nämndes. Blankettraseri ett annat talande uttryck. Tiden för samtal liten. Det är trångt i porten för att komma in och få hjälp. Så kan vi ju inte ha det.

Det mesta av Musketörernas arbete är ideellt, men föreningen har också lönebidragsanställda. Det är en viktig väg tillbaka till samhället från missbruket. Pengar ska in till hyran av föreningslokalen och att betala den egna andelen av lönebidraget. Ekonomiskt är detta darrigt och föreningen kan inte ha någon långsiktighet med nuvarande regler och regim. Att lägga anbud är det enda långsiktiga som erbjuds av alliansstyret i staden, förutom ett årligt föreningsbidrag på 100 000kr från stadsdelsnämnden. Bara 5-6% av budgeten kommer från kommunen, trots att samhället har så stor nytta av arbetet. Både socialförvaltningen och Söderortsvisionen har gett avslag. Då är Sollentuna kommun bättre, tycker Musketörerna, som både ger bidrag till lokaler och egeninsats för lönebidrag.

När jag frågar vad den viktigaste förbättringen skulle vara om Musketörerna fick önska blir svaret snabbt : en egen socialsekreterare som Musketörernas guider kan kontakta, så att det går smidigare att hjälpa deltagarna till socialtjänstens insatser. Idag kan det ta 1,5 år att få till en gemensam planering och nätverksmöte. Andra önskemål är ekonomisk hjälp till egeninsatsen på lönebidragen och överhuvudtaget långsiktighet i anslagsgivningen. Att kriminalvården inte ger ersättning för att Musketörerna tar emot personer på samhällstjänst förvånar. Det vore något att driva i riksdagen. 

Vi föreslog att Musktörerna ska punkta ner sina viktigaste förslag och lämna in som medborgarförslag. Då får vi i nämnden en utredning och problemen kommer upp på bordet!

Och så måste socialsekreterna få möjligheter att jobba som socialarbetare. Även de är kritiska mot den myckna administrationen som många gånger upplevs som meningslös. Nätverket Nu bryter vi tystnaden har lyft stressen och pressen som präglar socialsekreterarnas arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill satsa på en mycket mer tillgänglig missbruksvård, där det ska vara enkelt att få kontakt, stöd och hjälp. Självfallet krävs en helhetssyn på människor som söker hjälp. Och partier som inte ser skatt som något fult, utan som en solidaritetshandling för att skapa ökad jämlikhet. Och stuprören måste bort!

Rågsveds alle gör succé - bra skäl att rösta vänster!

Vänsterpartiet Vantör visar att det finns bra platser att bygga många hyresrätter på, nära kollektivtrafik, samtidigt som vi kan spara vårt finaste mest värdefulla naturområde, Rågsveds friområde, där alliansen vill bygga miljonvillor. Med förslaget om Rågsveds alle kan vi få 630 hyreslägenheter, varav 230 ungdoms- och studentbostäder. 

Alla som vi pratar med tycker om Rågsveds alle, som också innebär att vi gör om Rågsvedsvägen från en hård trafikmiljö till en lummig promenad- och cykelvänlig alle. På köpet binder vi ihop Rågsved och Högdalen och vi vill också ha pendelstation här. 

Så gillar du förslaget, rösta på vänsterpartiet i valet till kommunfullmäktige (och de andra valen också!)

lördag 6 september 2014

Östbergadagen!

Idag var jag med Vänsterpartiet Årsta på Östbergadagen. 

En riktig folkfest med barn och unga i fokus, där jag självklart ville vara med, både som vice ordförande i stadsdelsnämnden och vänsterpartist. 


Bra samtal om verksamheten med Östberga Community Center, parkingeniör, fäktassistenter med flera. Inte ovanligt att Östbergaborna peppade oss med att de redan röstat på vänsterpartiet. Socialdemokraterna bjöd på kaffe, det tackar vi för som bra samarbetspartners i stadsdelsnämnden.

Vi höll till i parkleken Backen, som ståtade med egna prunkande odlingar!


Intressant att områdesarbete nu pågår i Östberga, efter sociala oroligheter förra året. Östberga har varit en övergiven stadsdel. Usla kommunikationer, utförsäljning av allmännyttan och brist på samlingslokaler och service. En gång hade stadsdelsförvaltningen kontor här. 
Dags igen, varför inte medborgarkontor?

onsdag 3 september 2014

Ett grönare och rödare Vantör!

Det går åt i valstugan som smör i solsken- vårt valprogram i 25 punkter - Ett grönare och rödare Vantör. För alla er som inte har vägarna förbi Högdalen, här kommer programmet! Men det är ännu finare i vår tryckta folder, där vi också har illustrationer och fotografier.
 
image

VANTÖR ÄR INTE TILL SALU – 25-punktprogram för bostad och välfärd

Vänsterpartiet brinner för hållbara, tillgängliga, jämlika Vantör. Bra förskola, skola, fritid, kultur, idrott, äldreomsorg, tandvård, vårdcentral – efter behov, inte vinstsyfte. Jobb och bostad som folk har råd med. Tillsammans är vi starka.

1. Tänk dig att gå längs lummiga, spännande Rågsveds allé – som bygger ihop Högdalen och Rågsved. Vi vill bygga 630 hyreslägenheter i olika storlekar, kollektivhus och ett cykel- och promenadvänligt grönt stråk längs Rågsvedsvägen. 230 lägenheter ska vara för unga och studenter. Det ska öppnas en pendeltågsstation och tunnelbanan i Rågsved får en uppgång mot Rågsveds allé. Studios och verkstäder samsas i bottenvåningen med nya bostäder längs Hardemogatan.

BOSTAD – Det ska vara enkelt att få en bra hyreslägenhet, med rimlig hyra – alltid tryggast med allmännyttan.

2. Vi möts i Högdalens Centrum. I Högdalen vill vi ha en mix av butiker, kultur, hyresrätter, mötesplatser, ungdomsgård, caféer och matställen.
3. Bygg fler hyresrätter i Vantör. Det behövs många fler allmännyttiga hyresrätter. Gärna kollektivhus. Inga hyresrätter ska bli bostadsrätter.
4. Ingen bebyggelse i Rågsveds friområde. Bilda naturreservat i friområdet och även i hela Älvsjöskogen. Gör Högdalstopparna till en grön mötesplats inriktad på barn och unga.
5. Bandängsparken för alla åldrar. Bandängen är populär och parken kan bli ännu bättre med promenadslinga, skuggande träd och biologisk mångfald.
6. Kul i lekparken. Våra flickor och pojkar ska ha bra lekredskap och roliga utemiljöer. Det kräver en stor upprustning av lekparkerna.
7. Mer öppet i Rågdalens parklek. Parkleken ska ha öppet även helger och på sommaren. För barn och föräldrar, inte minst kvinnor är parkleken viktig.
8. Folkhögskola till Vantör. Vi vill ha folkhögskola, komvux och svenska för invandrare, dit föräldralediga kan ta med barn. Alla ska kunna studera.
9. Håll löftet om förvaltning till Rågsved. Rågsved behöver fler arbetsplatser. Ett kommunkontor som flyttas hit ger också fler kunder till affärer och matställen.
10. Kooperativ och småföretag. Fler småföretag och kooperativ i Vantör ger fler jobb. Trygga jobb och bra arbetsmiljö kräver kollektivavtal.
11.Tunnelbana och pendeltåg möts i Vantör. Linje 19 ska förlängas till Älvsjö och pendeltågsstation öppnas vid Rågsveds allé, mellan Högdalen och Rågsved.
12. Andas frisk luft och inte avgaser. Vi måste få bättre luft. Då behöver vi åka bil mindre ofta. Med bilpooler kan flera dela samma bil, utan att äga själv.
13. Miljöteknikcenter i Högdalen. Ett miljöteknikcenter skapar gröna jobb. Återbruk som på Andra Varvet är bra för klimatet och plånboken.

VÄLFÄRD – Du ska kunna lita på vård, skola och omsorg, och bli lyssnad på – alltid tryggast när vinstsyftet inte styr.

14. Satsa på Vantörs skolor. Våra barn ska få bra utbildning i våra skolor. Engagerade lärare vill arbeta här och föräldrar vill ha barnen i Vantörs skolor.
15. Vi ska kunna lita på vården. Det ska vara enkelt att få tid på vårdcentralen. Läkare ska ha tid för sina n.patienter. Då kan inte vård styras av vinstintresset.
16. Ungdomscentral till Vantör. Tjejer och killar som vill ha råd och stöd om livet ska ha lätt att träffa kurator, barnmorska, studie- och yrkesvägledare m.m.
17. Äldreomsorg utan vinstsyfte. Alla skattepengar ska gå till de äldre, inte göra aktieägare rika. Vi vill ha små äldreboenden och av olika slag för att passa alla.
18. Kommunal hemtjänst i Hagsätra och Rågsved. Äldre i Rågsved och Hagsätra ska kunna välja kommunal hemtjänst som i övriga Vantör. Den rätten finns inte idag.
19. Allkulturhus i Hagsätra centrum. Vi vill skapa ett allkulturhus i centrala Hagsätra, öppet för alla åldrar. Hagsätra behöver nya mötesplatser.
20. Kulturen lever i Vantör. Teatrar, mötesplatser som Cyklopen och Rågsveds Folkets Hus gör Vantör till en spännande stadsdel. Det ska vi värna.
21. Vi gillar Parkteatern. Parkteatern ska komma oftare till Vantör. Både till parklekar, utomhusscener och till inomhusscener på vintern.
22. Ingen vinst på vår simhall. Vi gillar Högdalshallen. Men inte att den drivs av ett riskkapitalbolag. Istället ska staden driva badet. Och då gäller stadens badkort.
23. Simma lugnt på Älvsjöbadet. Vi vill rusta upp Älvsjöbadet och ha gratis simskola där. Att kunna simma ska inte vara en klass- eller könsfråga.
24. Fler utegym och motionsslingor. Vi mår alla bra av att röra oss. Med fler utegym och belysta motionsslingor/skidspår blir det enklare att motionera.
25. Mer konstgräs och skatepark. Vi ska ha konstgräs på Rågsveds och Högdalens bollplaner. Och byggs klart de delar som fattas i Högdalens skatepark.

tisdag 2 september 2014

Missvisande om V och Årstafältet

Vänsterpartiets inställning till byggplanerna på Årstafältet är sammanfattade i faktarutan nedan, i artikel i veckans Mittisöderort. Men i artikeltexten framstår det tyvärr som om vi med hull och hår ställer upp på alliansens byggplaner. Istället är det så att vi hela tiden har fört fram, i olika yttranden i berörda nämnder, att vi vill bygga bostäder - framförallt hyresrätter givetvis, runt fältet, men inte på fältet.

Vi vill hellre utveckla landskapsparken än göra den till stadspark. Vi har kritiserat att koloniområdet måste flytta och försvarat att golfbanan ska vara kvar. I landstinget har vi förslag om att trådbussar ska trafikera Östberga, för att förbättra kommunikationerna. I takt med att detaljplanerna lagts fram, har vi också lagt konkreta synpunkter på förslagen. I de lägena kan vi inte bara säga backa bandet. 

För övrigt tycker jag att det ska bli spännande att se vilka alternativa lösningar som nätverket Årstafältet tagit fram i samarbete med KTH och ska ställa ut!