söndag 14 september 2014

Privatisering in i det sista

Så här blir det när alliansen styr. Förlängning av avtal med privata entreprenörer och intraprenader presenteras för stadsdelsnämnden i tertialrapport 2 när besluten redan är tagna på högsta tjänstemannanivå, istället för att underställas stadsdelsnämndens offentliga beslutsfattande. Självklart borde politikerna fatta dessa beslut, för att säkra allmänhetens insyn. Men se det vill inte alliansen. Och när det kan bli en ny majoritet efter dagens val, är det extra utmanande att besluten fattas i slutna rum. Ansvaret är politiskt. Detta måste vi rödgröna ändra på när vi styr staden.

Inga kommentarer: