söndag 31 januari 2010

54 000 röster väntar på oss

Var tredje medlem i fackförbundet SKTF vet inte vilket parti de skulle rösta på om det var val idag läser jag i SKTF-tidningren nr 2/2010. Kommunaltjänstemännen är betydligt mer vilsna i valfrågan jämfört med svenskarna i allmänhet, där det bara är var femte som tvekar. Däremot står det klart att SKTF-medlemmarna håller mer på de rödgröna än på alliansen, där till exempel moderaterna bara får tio procent.

SKTF-tidningen efterlyser "politiska visioner med rötter i den verksamhet som bedrivs inom vård, omsorg och skola. Det saknas visioner för det kommunala kulturlivet, för fritidsverksamheten och socialtjänsten. Det saknas allt som oftast också nya visioner för de kommunala bostadsbestånden, den tekniska verksamheten och hälso- och miljöskyddet."

Totalt är det 54 000 osäkra SKTF:ares röster som står på spel i valet. Självfallet måste V ta den kastade handsken. Vi har bara fem procent av SKTF:arnas röster. Här behövs nya tag - kanske inspirerade av norska modellkommuner - för att göra det trovärdigt att en röst på vänsterpartiet är en röst på ett parti som kan utveckla välfärden tillsammans med de anställda och brukarna.

Vy mot Göta landsväg


Rågsveds friområde är en oas i Stockholm - blir naturreservat om (förlåt, när) rödgröna vinner valet!

Vinter i Rågsveds friområde


Stillheten är underbar!

lördag 30 januari 2010

Inblick i verkligheten

I torsdags kväll var Marie Antman och jag från vänsterpartiet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ute med fältassistenterna. Vi hann med besök på Hagsätra fritidsgård, Örbygården och Dalens fritidsgård förutom rundor i lokala centrum för att kolla läget. Kylan bet i kinderna när vi pratade med ungdomarna vid Hagsätra tunnelbanestation, men för en fältassistent gäller det att hålla humöret uppe i alla väder!

Sådanana här stunder är höjdpunkter i en stadsdelspolitikers arbete, att få vara ute i verkligheten och följa den duktiga personalens arbete. Ett mycket viktigt inslag i fältassistenternas arbete är den förebyggande delen, att finnas i skolan och få goda relationer med ungdomarna. Det är guld värt när det händer något allvarligt.

Intrycken från kvällens möten väcker tankar om ungdomars villkor. Hagsätra fritidsgård finns sedan ett par år i tillfälliga lokaler, milsvida ifrån Dalens vackra och nyrenoverade gård med möjligheter till flera olika aktiviteter.

Segregationen skär även genom fritidsgårdarna, skiljer ut unga i stort sett beroende på klass och ursprung. En bilväg kan vara muren som håller rik ch fattig ifrån varandra. Vi måste hitta sätt att bygga vår stad och driva våra verksamheter och fördela våra skattepengar så att gränserna rivs ner till grunden.

Kill- och tjejkvällar finns på gårdarna som ett sätt att verka för att båda könen ska känna sig hemma på gården men är samtidigt uttryck för den ojämställdhet som finns i vår samhälle. Här krävs politisk vilja att satsa på ökad jämställdhet, fjärran från det vi ser i Stockholms stad idag.

Vi behöver tydliga och utmanande poitiska mål för jämlikhet och jämställdhet, mer resurser till verksamhet och utbildning för både ungdomar och anställda. Vi behöver ta bättre vara på personalens engagemang och stockholmarnas kreativitet, kanske kan de norska erfarenheterna med modellkommuner tjäna som inspiration?

söndag 24 januari 2010

Byta politik är ett måste

Läser Linda Hambergs modiga insändare i Mitt i Söderort "Var nyfikna på ungas skapande, politiker" och instämmer i att ungas kreativitet bör uppmuntras. Det är ett skäl till att jag vill prova lagliga grafittiväggar. Vi har många betonggråa kommunala ytor som skulle lysas upp med en målning, givetvis med stadens tillstånd.

Ägaren av Rågsveds Centrum har visat intresse för att unga skulle måla om/på den nedklottrade gavelmålningen på centrumhuset. Den andra målningen vid ungdomsgården kan i bästa fall restaureras. Dessutom finns ju den underbara långmålningen vid tunnelbanan som beskriver Rågsveds utveckling - tyvärr snart överklottrad.

Jag tycker att Kulturskolan kunde organisera arbetet med muralmålningar på lagliga väggar, men för att det ska vara möjligt måste vi byta politik i stadshuset. Inte för att jag tror att vi får bort allt klotter den vägen, men vi ger unga kreativa målare ett utrymme i det offentliga rummet och oss andra något roligt att se på!

onsdag 20 januari 2010

Vad har vädergudarna mot Söderort?

Enskede-Årsta-Vantörsborna är mest missnöjda i Stockholms stad med bristande snöröjning enligt klagomålen till trafikkontoret. Som min tidigare V-kollega i stadsdelsnämnden i Vantör Per Sundgren alltid brukade säga, har både röda och blåa majoriteter haft problem att göra invånarna nöjda med snöröjningen.

Inte underligt att Söderortsborna klagar tänker jag, för enligt Mittisöderort förra veckan snöade det två decimeter mer i Söderort än i stan. Över detta rår inga andra än vädergudarna, men borgarnas flyttning av snöröjningen från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden har uppenbarligen inte gjort situationen bättre.

måndag 18 januari 2010

Tyck till om hyresrätter i Stureby!

Till rollen som ledamot i stadsdelsnämnden tillhör att sätta sig in i och ha synpunkter på markanvisningar för bostäder i området. Förut fick stadsdelsnämnden markanvisningar på remiss, ett berett förslag från förvaltningen, allmänheten fick inblick och kunde komma på öppna stadsdelsmöten och säga sin mening.

Sedan den borgerliga stadshusmajoriteten tillträdde har lokaldemokratin minskat även på detta område. Nu får vi handlingar per e-post och kan lämna synpunkter till våra representanter i exploateringsnämnden. Ingen lokal beredning, ingen möjlighet till öppen politisk dialog med invånarna, bara partiintern beredning innan beslut fattas.

Ett sådant ärende har jag i min hand ikväll. Det är en markanvisning till JM för bostäder i Stureby, kvarteret Tjärtunnan K1:1 och del av Stureby 1:1. Hundra hyresrätter föreslås byggas i ett område i anslutning till en kraftledning som ska läggas under mark inom ett par år. Vad jag kan se verkar det möjligt att bygga, men man bör utreda vidare buller, närheten till fördelningsstationen och möjligheten att minska intrånget i naturmarken.

Sturbybor som läser bloggen, hör av er med synpunkter! Hade vi rödgröna styrt hade vi haft ett tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen att diskutera utifrån och kunnat lägga till synpunkter från boende innan vi skickade in vårt yttrande till centrala instanser. Den ordningen kan vi få tillbaka om tillräckligt många lägger sin röst till vänster i höstens val!

lördag 16 januari 2010

Omvänd Robin Hood-politik

"Jobblöftet kvar att uppfylla" skriver DN på nyhetsplats idag. Det känner många människor in på bara kroppen, inte minst många ungdomar. Enligt Riksdagens utredningstjänst är det 70 000 fler som "befinner sig i utanförskap idag" enligt den definition som alliansen använde år 2006.

Utgår vi från SCB har utanförskapet minskat sedan 2006. Vem är förvånad över att moderaternas partisekreterare "gärna tar en diskussion med S om hur utanförskapet ska definieras"? så dags! Ur demokratisk synvinkel ska vallöften självklart alltid utvärderas enligt definitioner som gäller när löftet ställs ut.

Moderaterna i Stockholm lovade arbete till avtalsenliga löner efter fem dagar. Inte konstigt att väljare lockades av löftet, som man utan att skämmas lät bli att förverkliga. Alla som måste besöka jobbtorg och arbetsförmedling vet att det bara bidde en plan...

Överbudspolitik är rätta ordet för moderaternas politik! Fräckheten har inga gränser när man lurar arbetslösa att de ska få jobb, och istället tar ifrån folk jobb i kommunerna genom stora skattesänkningar. Med den omvända Robin Hood-politiken tar de pengar från sjuka och arbetslösa och ger till de som redan har.

Med V-politik skulle kommunerna ha fått mer pengar och kunnat behålla jobb, och investeringar i järnväg och bostäder skulle ha gett fler jobb i företagen. Alla skulle inte ha fått jobb, men många fler än idag skulle slippa vara arbetslösa.

Jag gillar inte överbudspolitik vare sig hos borgare eller i mitt eget parti. Vi har haft svårt att prioritera i tidigare valmanifest. På vår kongress i maj hoppas jag att vi fattar beslut som vi kan stå för gentemot väljarna, även efter valdagen.

Det som jag har stor inblick i är V-alternativet till budget för Stockholms stad, som återställer skatten till 2006 års nivå. För mig är skatt inget fult, utan något som de som har delar med sig till de som inte har. Vår skattehöjning i staden är dessutom liten, men ger stort mervärde, både för de stockholmare som vill ha en ekologiskt hållbar stad och för de som inget eller lite har.

måndag 11 januari 2010

Det var bättre förr

Fick en revisorsrapport ( Dnr 420-172/2009) om rektors roll och ansvar i min hand. Från stadsdelsnämnden vet vi att centraliseringen av grundskolan bröt sönder samverkan med förskolan. I revisorsrapporten läser jag att samverkan mellan grundskola och gymnasieskola inte heller finns, trots att det var en intention med att flytta grundskolan. Vem hittar den röda tråden i lärandet nu?

Rektorer har långt till politiker i utbildningsnämnden. Grundskolerektorer anser att det nära stödet uppifrån minskat sedan de kom till utbildningsförvaltningen. Friheten att påverka sin skola var större i stadsdelsnämnderna. Gymnasierektorer undrar om deras signaler når till politiken. IG vill jag ge denna FP-toppstyrda utbildningskoloss!

söndag 10 januari 2010

Drömmar kan bli verklighet!

Inspirerande att i dagens DN-Kultur läsa om tre omtalade kulturhus i Paris, okända för mig men uppenbarligen inte för andra. Artikeln "Paris satsar brett" av Torun Börtz vill jag se i repris men under rubriken "Stockholm satsar brett" efter valet då vi rödgröna har vunnit! Om Stockholm ska vara lika attraktivt söder om söder och väster om Bromma är lokala kulturhus ett måste.

Bygg vidare på de folketshusföreningar och kulturföreningar som finns i förorterna och bygg ut. Varje satsad krona ger mångfalt tillbaka vare sig vi räknar i termer av integration, samhällsekonomi eller människovärde.

Samma satsning måste göras för möjligheter till motion som passar alla, oavsett ålder, funktionsnedsättning, klass och kön. Fram för fler simhallar med låga entréer - gärna en internationell arktitekttävling om vem som kan ta fram den mest energisnåla lösningen - som vi vet når barn, tjejer, pensionärer och motionärer. Fram för fler skejtbanor, fler boulebanor och naturreservat på de platser som utpekats i översiktsplan 1999, bland annat Rågsveds friområde.

lördag 9 januari 2010

JulbordsnostalgiNu när julmaten är slut, kanske det blev en makaronilåda av skinkresterna eller en pytt som hos oss, längtar väl ingen efter julbordsmat på länge. Men jag kan iallafall inte låta bli att visa en glimt av julbordet på Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, nu när jag äntligen fått ordning på mina digitala fotografier!

torsdag 7 januari 2010

Snett fördelat

Var förbi Högdalens tunnelbanebibliotek för att (förgäves) söka efter några böcker som jag fått rekommenderade, den sk Lojo-sviten ifall någon har hört talas om den. Det ska vara en finsk eller finlandssvensk författare. Istället lånade jag en annan bok med en författare med finladnssvensk anknytning, Colorado Avenue av Lars Sund, efter tips från Högdalens eget (tidigare) kulturborgarråd Per Sundgren.

I väntan på 744:an slog jag mig ner i bibliotekets foajé, slötittade i Kulturguiden 09 som fanns kvar i några exemplar i ett ställ. Av en händelse började jag läsa ett uppslag som illustrerade stadens kultur- och integrationsstöd under rubriken "Stockholm har ett rikt och vitalt kulturliv".

Att döma av hur kultur- och integrationsstödet fördelas Stockholms stad är det Norrmalm (29 mottagare) och Södermalm (26 mottagare) som har ett rikt och vitalt kulturliv och inte Stockholm som helhet. Sämst verkar Älvsjö (1 mottagare), Skärholmen och Hässelby-Vällingby (2 mottagare vardera) ha det. Vårt eget stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör harvar också i bottenligan (5 mottagare).

Att innerstaden har 67 mottagare av kultur- och integrationsstödet jämfört med 46 i ytterstaden visar fördelningen av kulturinstitutionerna, de fria grupperna, de etniska föreningarna och de nationella minoritetsföreningarna som får stöd.

Stödet ges till oberoende aktörer som "...skapar möjligheter att nå en ny publik och bidrar till bredd och mångfald i stadens kulturutbud." Jag frågor mig om inte den geografiska snedfördelningen visar att det är samma gamla vanliga publik som nås ...

tisdag 5 januari 2010

14 skateboard och 8 tegelsten

Tipsade om Politometern häromdagen och fick följande reaktion på FB:

"Politiker och skateboard lever i två olika världar ;-), 4 träffar tycker jag är svagt. till och med ord som Tegelsten får 8 träffar. Skräp får 63 träffar. Hyresrätt får 37. Fotboll får hela 307 träffar :-(...."

För att något hjälpa upp statistiken tänker jag nu skriva något viktigt om skateboard. Jag tycker att det är skräp att tegelsten får fler träffar än skateboard. Att hyresrätt får fler träffar än skateboard är mer förståeligt eftersom alla måste bo, även skejtare. Men att fotboll får 303 fler träffar än skateboard säger mycket om vilka som är politiker, och vilka som inte är det ...

För att leva upp till bloggens lokalpatriotiska agenda vill jag nämna "Program för utveckling av Högdalstopparna", Markkontoret, Stockholms stad, 2005.06.17, som togs fram av en rad kommunala förvaltningar och företrädare för olika lokala intressegrupper och föreningar. Det var på den tiden vi hade lokaldemokrati i staden.

Under punkt 7.4 Skateboardanläggningar står "Ett genomförande av de föreslagna anläggningarna skulle ge en världsunik arena för skateboard, inlines och BMX. Det skulle bli en mycket attraktiv mötesplats för stadens ungdomar men också locka till sig långväga besökare. Internationella tävlingar och uppvisningar skulle kunna hållas. Behovet av en skateboardanläggning i Stockholm är stort."

Denna härliga vision om skateboard som skulle sätta Vantör på kartan har den borgerliga politiska majoriteten i Stockholms stad struntat i och istället förpassas skateboarden från Högdalstopparna till den sk Högdalstriangeln, omgärdad av trafik utan de naturligt goda förutsättningar som Högdalstopparna erbjuder. Som underlag för beslutet har inte Vantörsborna fått säga sin mening. Ingen vettig förklaring har lämnats. Men nu har ju lokaldemokrati blivit något fult, så vem är förvånad?

måndag 4 januari 2010

Tillsammans är vi starka

Har sysslat med det roliga uppdraget att sammanställa några uppgifter till utvärderingen av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus julaftonen 2009.

Så här sa några volontärer som intervjuades: "vill göra något vettigt istället för att bara sitta hemma", "är föreningsmänniska uti fingerspetsarna", "vill göra något som betyder något för andra människor".

Omkring 36 volontärer i alla åldrar (läs nästan 80 procent kvinnor)gjorde skillnad för sina medmänniskor när de diskade, värmde mat, fotade, intervjuade, gjorde iordning godispåsar till barnen, serverade, diskuterade, bytte soppåsar, lyssnade, gick med sopor till återvinning, kokade gröt, delade ut läsk, dukade bord, organiserade rollatorparkeringen, kokade kaffe, fanns till, bjöd på choklad, städade, strök förkläden, kokade ägg, skalade ägg, dekorerade ägg ...

Så här sa några av gästerna som intervjuades: "ger det största betyget till volontärerna och personalen bakom arrangemanget","är underbar mat och fantastisk personal".

Uppemot 400 människor, varav flera återkommer år efter år och några återkommer som volontärer, kunde således utan egen kostnad fira en Gemensam Jul i Rågsved istället för i ensamhet genom de 36 volontärernas arbete, organiserat av fyra personer i styrelsen för Rågsveds Folkets Hus och sponsrat av bland annat stadsdelsförvaltningen, Svenska kyrkan, Familjebostäder, Einar Mattsson och Handelsanställdas förbund avd 20.

Politometern

Nu har jag lagt till Politometern på min blogg, kolla gärna in den!

På Politometern kan man följa bloggar från politiska partier, man kan använda sajten som en sökmotor för politiska frågor och partier. Bra inför kommande valrörelse!

Sökord som V:are bloggar mest om är rättvisa, solidaritet, Rinkeby, Israel eller Palestina enligt mejl från grundaren till sajten. De sökord som jag som lokalpatriotisk V-bloggare använder mest är dock helt andra, dvs Rågsved, Rågsveds friområde, Rågsveds Folkets Hus, Enskede-Årsta-Vantör (stadsdelsnämnden) och Vänsterpartiet Vantör ...

Det är kul att titta vilka andra som bloggar om samma sökord som en själv, förbättrar omvärldsbevakningen med andra ord.

Leve den lokala demokratin

Om jag ska välja skulle jag ranka att de tre viktigaste händelserna i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2009 är dessa:

1. Kvinnoverksamheten och Valvet får vara kvar, vilket är ett resultat av främst brukarnas lobbyarbete men också av oppositionens aktiva motstånd mot en nedläggning.

2. Den sociala barnavården och kvinnofridsarbetet har förstärkts, vilket är ett resultat av främst tillsynsmyndigheternas tillsyn och facklig kamp men också av oppositionens enträgna arbete.

3. Älvsjöbadet bevaras och hotell byggs inte som planerat i det viktiga rekreationsområdet, vilket är ett resultat av att delar av majoriteten och hela oppositionen länge varit negativa och att stadsbyggnadsnämnden har beaktat detta.

Summa summarum.


Lokal demokrati gör skillnad.
Öppna möten och frågestunder ger brukare och allmänhet möjlighet att i offentlighetens ljus tillföra oumbärliga perspektiv till beslutsfattarna. Även borgerliga politiker tar intryck. Stadsdelsnämnderna behövs mer än någonsin.

Sociala missförhållanden kan aldrig sparas bort. Tillsynsmyndigheter och meddelarfrihet är mycket viktiga när budgeten skärs ned. Det skulle dock behövas en broms i tidigare skede, så att den sociala lagstiftningen aldrig tummas på. En skatteåterställare behövs för att värna välfärden.

Enträget arbete lönar sig.
Lokala politiker kan få centrala politiker att lyssna, om man inte ger upp. I vissa frågor finns ett lokalt perspektiv som förenar politiker från olika läger. Stadsdelsnämnderna behövs mer än någonsin.

lördag 2 januari 2010

12-stegsprogram mot ideologisk berusning?

"Ansvariga politiker kan aldrig avsäga sig ansvaret för uttaxerade skattepengar och deras användning" skriver Mats Hasselgren (FP) idag på DN Debatt i ett massivt angrepp på Täbymoderaterna, som bortser från att det var lagstridigt att avknoppa Täby gymnasium och vägrar medverka till att rätta sig efter Kammarrättens upphävande av beslutet.

Hasselgren konstaterar att avknoppningar i Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Täby kommun är anmälda till EU-kommissionen för otillåtet statsstöd, men glömmer bort att berätta för DN:s läsare att hans partikamrater i FP och allianskollegor i KD och C är precis lika ansvariga för den "ideologiska berusningen" som M i Stockholms stad och i landstinget.

Ett bärande argument i debattartikeln är att det moderata fotfolket inte lyssnar på Reinfeldts nya insikt om att fixeringen vid friskolor var ett tankefel. Eller var det kanske bara ett taktiskt spel funderar Hasselgren. Om han lyfter blicken över kommungränsen kan han fundera vidare.

I Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad har nämligen ett stort förskoleområde i Årsta - numera Kulturkrabaten AB - och två hemtjänstenheter i Rågsved och Hagsätra - numera Vantörs hemtjänst - avknoppat i full politisk enighet mellan M, FP och KD i stadsdelsnämnden. Oeniga var endast V, S och MP.

Flera argument som Hasselgren använder för att kritisera M använde vi oppositionella i stadsdelsnämnden utan att få FP:s öra. Så inte heller när miljonvinsterna för Kulturkrabaten och Vantörs hemtjänst debatterades.

När vi pekade på vilken nytta pengarna kunde göra kvar i kommunen, hördes inget tal om politiskt ansvar för uttaxerade skattepengar eller att något i den förda politiken gått fel. Istället fick vi höra att våra lokala avknoppningar inte behövde vara representativa, att vinst inte var något fult och att avknoppningar minsann gynnar kvinnligt företagande!

Visst anar man att FP i Stockholms stadshus är mer kritiska än M. Inom skolans område som FP styr i staden har avknoppning stoppats och det råder ett tillfälligt stopp för avknoppning av förskolor. Insikten om faran med den ideologiska berusningen verkar dock inte ha spridit sig till det folkpartistiska fotfolket. Kanske behövs ett 12-stegsprogram ...