söndag 26 februari 2012

Gå på teater i Högdalen!


Kul att Fria Teatern i Högdalen trots halverade anslag från kulturnämnden två år i rad nu spelar en ny barnpjäs, "Bakom dörren mittemot". Jag har hört från genrepet att det var en väldigt bra föreställning. Läs mer här

I Högdalen finns också Picknickteatern, vägg i vägg med Fria Teatern, som spelar dockteater för förskolebarn och skolbarn. Dockorna är handgjorda av Margareta Lindgren och det är Karl-Erik Lindgren som håller i marionetterna.

Högdalen som teatercentrum ska vi vara rädda om. Kulturnämndens borgerliga majoritet borde tänka om när det gäller anslagen till Fria Teatern och den bristande subventioneringen av barnteaterbiljetter för Picnickteatern. Om inte anslagen höjs har vi snart inga teatrar kvar i Högdalen.

Satsa på bra lokaler för öppen förskola och ungdomsmottagning i Rågsved

Vi behöver mer lokaler i Rågsved! Så att vi kan starta en riktig ungdomsmottagning igen, istället för den miserabla filialen som aldrig fått förutsättningar att fungera. Så att den öppna förskolan Elefanten slipper turnera runt i Rågsved och Högdalen i takt med att deras lokaler behövs till annat.

Bristen på bra tillgängliga permanenta lokaler i Rågsved där viktiga kommunala verksamheter kan etableras och fungera utan risk för att tvingas flytta efter några år blir allt mer tydlig. Rågsved som ska vara den prioriterade stadsdelen i Söderortsvisionen 2012 har inte ens plats för en öppen förskola.

Nu är det på gång att förvaltningen försöker ordna ett kontrakt för öppna förskolan i Rågsvedsskolans lokaler, och jag hoppas att det går att få fram en bra lösning. En lösning som passar verksamheten och som har förutsättningar att fungera i  många år framöver. Öppen förskola i Rågsved är också en folkhälsosatsning.

Vad som händer med ungdomsmottagningen i Rågsved vet vi inte. Besked skulle ges i februari har den styrande majoriteten sagt i höstas. Oppositionen har tidigare lagt in flera skrivelser i stadsdelsnämnden om den miserabla filialen och nu ännu en gång vid förra nämndsammanträdet. Även i landstinget har initiativ tagits.

Att lägga ned filialen i Rågsved kan vi nog vara eniga om i alla partier, men vad kommer istället? Vänsterpartiet anser att det är självklart att en ambitiös folkhälsosatsning måste göras på förebyggande verksamhet i Rågsved såväl för barn som unga. Lokaler måste hittas eller byggas. Därför: Ungdomsmottagning i Rågsved nu!

lördag 25 februari 2012

Privata förskolor mörkar regler för öppettider

OBS! Viktig samhällsinformation till alla föräldrar som söker förskoleplats! 


Alla förskolor ska ha öppet mellan kl 6.30 och 18.30 om föräldrar behöver det. Det gäller privata förskolor och kommunala förskolor. Det gäller privata förskolor som är med i Stockholms stads gemensamma förskolekö och de som inte är med. Finns inte behov av maximala öppettider, då lägger förskolan schema efter behov. Ändras behovet, då ska schemat ändras.

Tyvärr verkar inte alla privata förskolor upplysa föräldrar om deras rättigheter, utan de kan få beskedet att förskolan "stänger kl 17", och tror att de måste acceptera det. Och den förälder som vet och kräver sina rättigheter kanske inte får förskoleplatsen. Förskolor som inte är med i den gemensamma kön kan och får (!) nämligen styra vilka barn de tar in på ett helt annat sätt än de kommunala!

Så utestängs föräldrar som behöver längre öppettider, på grund av att de arbetar i vården eller i handeln. Så kan privata förskolor sortera ut de barn som inte är lönsamma. Så kan privata förskolor göra vinst på skattepengar som är politiskt beslutade att gå till förskola. Så tar marknaden för sig på demokratins bekostnad.

Det här har jag inte hittat på. Det hörde jag på öppna förskolan Elefanten i Rågsved, tillfälligt evakuerad till öppna förskolan Ekorren i Högdalen. Föräldrar visste inte sina rättigheter om öppettider och berättade vad privata förskolor sa om sina öppettider. Och fler har hört samma sak. Länge. Detta måste utbildningsnämnden, som ansvarar för privata förskolor, ta tag i!

PS Klart Elefanten ska vara i Rågsved! Efter flytten till Högdalen kom ju färre Rågsvedsföräldrar. Ska vi satsa på Rågsveds barn måste vi ha verksamheter i området! I bra lokaler. Förvaltningen arbetar också med att få till ett kontrakt i  Rågsvedsskolan för öppna förskolan. Det måste bli en bra lösning. DS


onsdag 22 februari 2012

Skärpning Stockholms stad!

Stockholms stad har ett nytt avgiftssystem för hemtjänst till personer med funktionsnedsättningar och äldre, från och med den första februari. Man kan tycka att information om nya avgifter är så pass viktigt att den ska skrivas så att den förstås av de som ska betala avgifterna. Men så verkar inte vara fallet.

Jag har blivit uppringd av två upprörda personer, som berättat att informationen om de nya avgifterna har varit nästan obegriplig. Människor som har det besvärligt ändå, måste alltså tampas med krångliga regler för att veta vad de ska betala. En del äldre vågar visst inte begära hemtjänst längre då de inte vet om de har råd.

När jag själv läste informationen om avgifterna och hur de skulle beräknas snurrade ord som avgiftsutredningar, avgiftsunderlag, minimibelopp, individuellt tillägg, individuellt avdrag, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och avgiftsgrupper runt i min hjärna medan jag försökte få ihop det hela till något begripligt.

Det har tydligen också blivit fel i avgiftsunderlagen från Skatteverket och förskjutningar i tidsplaner, har stadsdelsförvaltningen informerat mig om och de ska ta upp frågan centralt i staden. Det är bra. Hur som helst har människor upprörts över den svårförståeliga informationen, som kan göra att man av pur trötthet väljer att fylla i att man ska betala den högsta avgiften för att man inte orkar ta sig igenom alla varianter.

Ska det vara så svårt att informera med konkreta exempel frågade sig en av kvinnorna som ringde. Och varför fanns inte telefonnummer som man kunde ringa när man körde fast i avgiftsmatematiken? Det här måste staden rätta till. Vänsterpartiet i äldrenämnden och socialnämnden har därför i veckan lagt skrivelser för att uppmärksamma bristerna och försäkras oss om att kommande information kan läsas av folk.

Stort tack till er som ringt mig! Förhoppningsvis kan er ilska bidra till en förändring!

söndag 19 februari 2012

Lura inte in barn i scientologiförskolor

Tycker för övrigt att det är skrämmande att förskolor med anknytning till scientologirörelsen inte talar om denna samhörighet när man informerar om sina förskolor. Det ska vara en mycket välinformerad förälder för att känna till att den så kallade pedagogiken Applied Scholastics är kopplad till scientologin.

Idag hade jag till exempel en glättig broschyr i brevlådan med en nallebjörn på framsidan från "Förskolegrupperna", där man inte med ett ord nämner scientologerna i presentationen av två förskolor i Rågsved, två i Dalen, en i Hägersten och en förskola i Sätra.

Inte heller när man klickar på webbplatsen finns information lättillgänglig om samröret med scientologin. Först efter många klick kommer man in på en engelskspråkig! sida med fördjupad information och där grundaren till scientologin, Ron Hubbard namnges.

Jag tycker att Stockholms stad ska kräva att information om scientologikopplingen ska vara mycket tydlig, om förskolepeng överhuvudtaget ska utgå. Föräldrar ska inte behöva upptäcka sambandet med en starkt omtvistad pedagogik och hårt kritiserad rörelse när ens lilla barn redan har börjat på förskolan

onsdag 15 februari 2012

Rapport från områdesmötet i Högdalen

Ikväll hade stadsdelsnämnden områdesmöte i Högdalens kvartersgård. Det var fullt med frågvisa Högdalsbor, där allt från kulturnämndens dåliga stöd till Picknickteatern och Fria Teatern och idrottsnämndens konkurrensutsättning av Högdalshallen ifrågasattes till att oro framfördes för nedläggningen av butiker i centrum. Järn- respektive théaffären lär ska stänga och fiskaffären är ute för försäljning. Den trenden måste brytas illa kvickt!

En representant för nya centrumägaren tog till orda och berättade att det finskägda företaget sökt bygglov för att ljussätta centrum på ett bättre sätt. Alla med klagomål uppmanades höra av sig, vilket var positivt jämfört med Boultbee som var väldigt anonyma (förutom då de skulle ta betalt om jag förstått rätt). Representanten sa att hon var gråtfärdig av beskeden om nedläggningarna. Hon menade att det var många centrum som hade problem just nu och betonade att företaget ville bli marknadsledande.

Personal från biblioteken berättade att man har anställt en bibliotekarie som jobbar mot ungdomar som kommer till biblioteket i Hagsätra och att man har ett bra samarbete med ungdomsgården. En bra åtgärd har varit att ungdomsgården ökat öppettiderna när även biblioteket har öppet. Däremot har det blivit en upptrappning i Högdalen sista månaden, föräldrarna har ringts för att ta hand om sina ungdomar. Problemen fortsätter ändå och bland annat har smällare slängts in! Oacceptabelt konstaterade stadsdelsdirektören.

Intressant var informationen från stadsbyggnadskontoret om programarbetet för Högdalens centrum, som bedrivs utifrån de fyra principerna: korsa, förlänga, koncentrera och återskapa. Konstgräs planeras till fotbollsplanen så småningom, viktiga kulturhistoriska värden ska värnas och tanken är att fortsätta ha låg bebyggelse där folk rör sig uppblandat med några höga bostadshus. Några parkeringsplatser ska vara kvar, annars läggs parkeringen i garage under jord (vilket ifrågasattes ur trygghetssynvinkel av en åhörare).

Man räknar med cirka 5000 kvadratmeter i ytterligare handelsyta och 5-600 nya bostäder med första inflyttning i bästa fall kring 2016. Tankar finns på ungdomens hus, inget klart om gamla skolan behöver rivas helt eller delvis. Om jag uppfattade rätt är tanken att bygga på parkeringsplatserna, mest bostadsrätter tyvärr. Med tanke på att många som snart är till åren komna bor tre trappor upp utan hiss behöver nya tillgängliga hyresrätter byggas för att även de som inte har råd eller vill köpa ska kunna bo kvar.

Innan jag gick från mötet passade jag på att prata med föreståndaren för kvartersgården om att ungdomarna hade alla chanser att engagera sig i planerna för centrumplaneringen när de kommer ut på samråd och beskriva hur de skulle vilja ha ett framtida ungdomens hus. Hon tände på idén och menade att kvartersgården ju kunde gå iväg tillsammans med ungdomarna för att delta i samrådet. Hoppas på det!

För övrigt fick vi veta att skateparken invigs i juni!

tisdag 14 februari 2012

Dubbelfel för moderaterna

För en tid sedan kom SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) med en rapport om konkurrensens konsekvenser. Den visade att vi knappt vet om privatiseringarna varit bra eller dåliga. Och det är uppseendeväckande eftersom konkurrensutsättningen motiverats med att det skulle bli både billigare och bättre.

Och nyligen kom IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) med en rapport om att det var omöjligt att utvärdera om jobbskatteavdraget hade haft effekter på sysselsättningen. Det som skulle vara regeringens enskilt mest jobbskapande åtgärd.

Varken konkurrensutsättningen eller jobbskatteavdragen har alltså bevisad positiv effekt. Slutsatsen får folk dra i valet 2014!

söndag 12 februari 2012

Gröna Rågsved kan bli grönare!

På väg hem från skidturen i Rågsveds friområde träffade jag en bekant som har härliga idéer om hur Rågsveds bostadsgårdar kan utveckla sin grönska i nära samklang med naturen. Det handlar bland annat om att övergå till perenna växter istället för att som nu byta växterna i rabatterna flera gånger om året.

Tydligen har Svenska Bostäder börjat jobba i den här riktningen, däremot inte Familjebostäder där vi båda bor. Ser fram emot att få ta del av hennes idéer på kommande årsmöte med kontaktkommittén inom Hyresgästföreninge. Och Hallå AB Familjebostäder! Det här är framtiden!

Enköpings parker är en inspiratör, här kan man läsa om deras fantastiska parker och parkvision. Parkerna har blivit en riktig turistattraktion. Så skulle vi också kunna få det! Vi har ett bra utgångsläge. Det gäller att förankra nytänkandet och visa på vinsterna för miljön i stort och smått!

Friområdet kan bli naturreservat och ingå i Ekopark Syd, fritidsträdgårdarna i Snösätra som bidrar till biologisk mångfald, Rågsveds hälsoträdgårdar på servicehuset som bör kunna visas för allmänheten mycket mer än vad som görs idag och vi kan också utveckla bostadsgårdarna i klimatsmart riktning.

lördag 11 februari 2012

Främlingsfientligheten mitt bland oss

I hissen upp från tunnelbanan gjorde en man rasistiska utfall mot en ung mamma med ett litet barn, som pratade på sitt hemspråk med varandra. Mannen gapade och skrek. Jag sa åt honom direkt. Mamman tog strid. Hoppas att inte barnet förstod. Första gången jag har hört något liknande i Rågsved, där jag bott i över 30 år.

Och när jag gick in på Twitter hade jag fått flera främlingsfientliga kommentarer på mina tweets, som kommentarer till föreläsningarna på Fria Teatern idag, om att det krävs en helt annan bostadspolitik och ett politiskt arbete för minskade inkomstklyftor för att motverka segregationen.

Dagens två otrevliga händelser blev en påminnelse om samhällsklimatet idag, med Sverigedemokraterna i riksdagen, där folk tar sig friheter att kränka andra människor. Vilken otrygghet många av våra medmänniskor som kommit hit från andra länder ska känna inför hatet. Skamligt är bara förnamnet.

Moderat politik speglar klassamhället

Tänker att moderaterna gör allt bakvänt, eller i fel ordning beroende på vad man tycker i sakfrågan.

Ta det här med segregationen. Istället för att bygga bort segregationen i innerstaden och välmående förorter genom att bygga allmännyttiga hyresrätter säljer man ut de hyresrätter som finns, så att det nästan bara blir bostadsrätter kvar. De nya hyresrätter som byggs är så dyra att bara höginkomsttagare kan bo där.

Eller pensionsåldern. Istället för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren så bra att alla orkar arbeta fram till 65 år i de stora kvinnodominerade yrkesgrupperna i vården och omsorgen konkurrensutsätter man äldreomsorgen så att personaltätheten minskar med 10 %. Jobbet blir ännu slitigare.

Självfallet är det inte en slump eller en missriktad taktik från partisekreteraren som ligger bakom. Den moderata politiken är en följd av den moderata ideologin. Av att moderaterna själva ofta bor i innerstaden eller välmående förorter och själva har jobb där man inte slits ut fysiskt eller psykiskt. Den är en följd av klassamhället.

Men vem är förvånad att folk protesterar?

Ta mormor till Högdalen idag!

Idag kl 12 till 14 kommer Vänsterpartiet Vantör tillsammans med Vänsterpartiets riksdagsledamot Josefin Brink till Högdalens centrum -  för att göra mormors röst hörd! Spana efter ett rött tält så hittar du oss!Vänsterpartiet vill:

- Att äldreomsorgen ska vara så bra att ingen ska behöva oroa sig för att få den hjälp man behöver när man blir gammal. Då behövs det fler som jobbar i äldreomsorgen.

- Att omsorgspersonal har rätt till heltid och fasta jobb istället för påtvingad deltid och osäkra anställningar. Helt enkelt nöjd personal som vågar säga vad de tycker.

- Att arbete i äldreomsorgen ska löna sig. Det ska finnas goda arbetsförhållanden och möjligheter till vidare utveckling och en lön som går att leva på.

- Att ge mer skattepengar till äldreomsorgen, och att alla vinster går tillbaka till äldreomsorgen istället för att berika aktieägarna och föras ut till skatteparadisen.

torsdag 9 februari 2012

Barngruppernas storlek underskattas i staden

Den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan i Enskede-Årsta-Vantör har ökat under 2011 enligt verksamhetsberättelsen. För den styrande alliansen är det ett politiskt misslyckande. Vänsterpartiet anser att vi måste både klara barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek. Ingendera har vi klarat förra året.

För småbarnsgrupperna 1- 3 år var det 2,5 % som inte klarade gränsen 14 barn som  kommunfullmäktige ställt upp. Låter inte mycket. För 4-5 årsgrupperna hade vi 0 % med flera än 18 barn, taket för de äldre barnen. Låter toppen. För den som inte vet att det är vanligare med 3-5 årsgrupper än 4-5 årsgrupper.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi enligt Lärarförbundet 56 förskolegrupper med 3-5-åringar, 18 med 4-5-åringar och sex med 5-åringar. Självfallet är det då viktigare att mäta 3-5-årsgrupperna än 4-5-årsgrupperna. Men det vill inte stadshuset, som styr vilka uppgifter stadsdelsnämnderna ska lämna in centralt.

I december 2011 var det enligt Lärarförbundet 14 grupper med barn 3-5 år som hade fler än 18 barn. I januari såg läget bättre ut, tre avdelningar i Årsta och en i Hagsätra hade 19 barn. En avdelning med bara 5-åringar hade också 19 barn. De större grupperna kompenseras med större personaltäthet, men ändå:

Självfallet är det sämre om 3-5årsgrupper har fler än 18 barn än 4-5årsgrupper, eftersom de har småttingar med, där taket är fyra barn lägre! Kontentan är att stadshuset måste se över vilka indikatorer som de ber stadsdelsnämnder redovisa. Nuvarande system underskattar gruppernas storlek. Det är inte trovärdigt!

onsdag 8 februari 2012

Pengar till Rågsved ska vara självklara

För övrigt är det förstås mycket bra för Rågsveds unga att Söderortsvisionen beviljat över 4 mnkr till fritids-, sociala- och arbetsmarknadsinsatser i Rågsved. Pengarna kommer att göra nytta. Men inte förändra området. Satsningarna kommer och går, och det har de gjort så länge jag har bott i  Rågsved.

Söderortspengarna som nu beslutats gäller ett år, projekten är på några års sikt. Det handlar inte om en stabil permanent förstärkning av fritidsgårdens vanliga budget, Rågsvedsskolans budget, individ- och familjeomsorgens budget, budgeten för arbetsmarknadsåtgärder, budgeten för föräldrautbildning etc.

Det jag inte gillar är att pengarna delas ut från stadshuset lite på nåder efter ansökan (stadsdelsnämnden hade ingen talan) istället för att politikerna klubbar i budgetfullmäktige att de här pengarna ska Rågsved ha, varje år, i vanliga budgeten. För det behövs i Rågsved idag och i tio tjugo år till! För det är er rätt.

För att alla stadsdelar ska vara bra att bo i krävs att segregationen minskar. Hyresrätter byggas i stor skala i rikare stadsdelar, så att inte köpebostäderna koncentreras i vissa delar och hyresbostäderna i andra. Kommun, landsting och stat satsa på infrastrukturen i fattiga stadsdelar. Bygga på det som är bra.

Försäkringskassan ska inte lägga ner, inte ungdomsmottagning, medborgarkontor. Konstgräs på Rågsveds IF ska inte dröja hur länge som helst. Skolorna ska kunna anställa de bästa lärarna. Förlänga t-banan till Älvsjö. Bygga kollektivhus och (bra) studentbostäder. Rågsveds friområde utvecklas och inte bebyggas.

Ett steg mot en hbt-policy i Stockholms stad?

En hbt-policy för Stockholms stad?

Jo, förhoppningsvis kan det bli verklighet. Landstinget har redan antagit en policy och på förslag från Reijo Kittilä, (V) i Kungsholmens stadsdelsnämnd inspirerades Karin Rågsjö (V) att lägga en motion om en hbt-policy till Stockholms kommunfullmäktige.

Motionen är är nu ute på remiss i stadens nämnder och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har glädjande nog tillstyrkt motionen. Imorgon beslutar stadsdelsnämnden i frågan. Samtidigt behandlas också en skrivelse från hela oppositionen där vi önskar information om hur förvaltningen arbetar i hbtq-frågor.

En viktig aspekt som förvaltningen tar upp i sitt remisssvar är att eftersom en stor del av stadsdelarnas verksamheter drivs på entreprenad bör det uppmärksammas om man tar fram en hbt-policy för Stockholms stad. I landstingets policy är det inskrivet att avsnitt om hbt-kompetens tas med i upphandlingskraven. Bra!

Svaret om hur förvaltningen arbetar i Enskede-Årsta-Vantör är att inom fritiden jobbas en hel del med hbt. Genom samarbete med RFSL kommer tre fritidsgårdar snart att hbt-certifieras. Inom förskolan och äldreomsorgen finns inga riktade förvaltningsövergripande satsningar i hbt-frågor, inte heller inom personalpolitiken. Hbt-frågor tas inte upp i föräldrautbildningen

Däremot finns bred kompetens på ungdomsmottagningen även om man inte är certifierade. Förra året hade förvaltningen flera föreläsningar om hbt och våld i samkönade relationer. Förvaltningen har sett över textmaterial på webbplatsen och i tryck. En del görs mer behövs och skulle underlättas av en stadsgemensam policy!

Walk of fame utanför nya Stockholmsarenan!

Imorgon ska stadsdelsnämnden yttra sig över en motion som vill uppkalla en offentlig plats utanför nya Stockholmsarenan eller vid Hovet - Tumbas hemmaarena - efter idrottsprofilen Sven Tumba Johansson. Det är Tomas Rudin (S) som har lagt motionen, som S och V har ett gemensamt uttalande om.

Vi tycker det vore bra att namnge en offentlig plats i vår stadsdel efter Tumba och har en idé om att skapa en paradgata som en ”walk of fame”där populära och namnkunniga kvinnor och män kan uppmärksammas. I rättvisans namn ska sägas att jag inte är idékläckare utan det är Lars Sterneby (V) och Magnus Dannqvist (S).

Däremot har jag lagt till det feministiska stuket ....

Tanken är iallafall att skapa minnesytor med olika teman efter avlidna kvinnor och män som varit krögare, idrottare etc. och som har anknytning till områdets karaktär. Även yrkesgrupper som arbetat i slakthusområdet skulle kunna uppmärksammas med statyer eller andra minnesmärken.

Om det som inte står i verksamhetsberättelsen...

På torsdag behandlar stadsdelsnämnden verksamhetsberättelsen för 2011 för Enskede-Årsta-Vantör, med en nettobudget om 2 miljarder kronor. Mängder av statistik redovisas för att styrka att förskolor, äldreboenden och socialtjänst med mera jobbat mot den borgerliga majoritetens uppsatta mål.

En sak som inte står är att den 94-sidiga luntan inte berättar hela historien om nämndens verksamheter. Ungefär hälften finns inte med, inte för att de är bortglömda eller oviktiga eller små eller har glömt lämna underlag utanför att de upphandlats och drivs enligt avtal av privata utförare.

Vad vi kan läsa är att vi har överskott om 400 000 kronor jämfört med bortåt 40 miljoner kronor för 2010! Däremot vet vi inget om miljonerna som skickats till skatteparadisen för alla äldreboenden och gruppboenden som ägs av nämnden men drivs av Carema och Attendo.

Vi kan läsa detaljerade berättelser om att kost serveras som passar alla oavsett etnisk tillhörighet och att helgansvariga aktivitetsombud ordnat aktiviteter under helger för boende i Rågsveds servicehus men inget om vad som ordnats i privat drivna Enskededalens servicehus eller Enskede Nya Servicehus.

Om kommunala förskolan får vi veta förskollärarna minskat från 36 till 34 procent och att antalet barngrupper 4 - 5 år med fler än 18 barn är 0  (fast det står inte att det enligt facket finns 14 barngrupper 3-5 år med fler än 18 barn eftersom stadsledningskontoret inte frågar efter den åldersgruppen).

Det står definitivt inget om barngruppernas storlek i de privata förskolorna i området, för de har stadsdelsnämnden inget ansvar alls för ...

måndag 6 februari 2012

Vem har nytta av kvalitetsgarantier?

På torsdag ska stadsdelsnämnden ta ställning till ett stort antal så kallade kvalitetsgarantier som förskolor, äldreboenden, gruppboenden, fritidsgårdar, missbruksenheter och så vidare har tagit fram. Jag känner mig ganska kluven inför dessa dokument.

Kvalitet är mångfacetterat. Det är svårt att följa upp om det inte är väldefinierat. Vad som är kvalitet för en brukare kan vara oviktigt för en annan.

Vi i stadsdelsnämnden har aldrig fått en uppföljning av hur brukarna uppfattar garantierna, om brukarna anser att garantierna täcker viktiga kvalitetsfaktorer, hur garantierna förhåller sig till lagkrav, hur kända de är, hur många som klagar etc. Eftersom garantierna har funnits många år vore det viktigt med en kvalificerad utvärdering av nyttan med garantierna. Detta tog vi upp förra året och det tänker jag ta upp i år igen.

Min egen enda personliga erfarenhet av kvalitetsgarantier är från Kärrtorps gymnasium, där läraren på ett föräldramöte utan vidare information delade ut garantierna, långa som bara den och ganska ointressanta tyckte jag då. Sparade de aldrig för att kontrollera om löftena uppfylldes.

Kvalitetsgarantier är tänkta att visa vilken kvalitet som enheterna kan lova med givna resurser. Det som är bra är att det blir tydligt vad som säkert kan uppnås (och inte kan uppnås). Ur det perspektivet visar Enskede-Årsta-Vantörs garantier till exempel och tyvärr att genusperspektiv inte är något som kan utlovas.

Inte heller utlovas att uppfylla dokumentationskraven i äldreomsorgen. Förskolan kan som vanligt lova mest och missbruksvården och försörjningsstödet minst, vilket speglar budgetläget. Den lättlästa garantin för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättningar är berömvärd! Även Mårtensgårdens kvalitetsgaranti med egentid för de äldre ger ett genomarbetat intryck.

En garanti leder tankarna till kompensation om det som lovats inte uppfylls. Garanti är en olycklig beteckning på en kommunal tjänst som enligt socialtjänstlagen ska ha en god kvalitet. Garanti lovar mer än det håller, eftersom kompensation inte ges i kommunen. Garantier hör hemma i en affär men inte i kommunen.

Oavsett i vilken form det uttrycks borde iallafall en minsta godtagbara kvalitetsnivå fastställas för alla enheter inom respektive verksamhetsområde med syftet att garantera likvärdighet inom förvaltningen. Varje förskola och fritidsgård borde jobba med genus till exempel. Varje äldreboende ha egentid. Tycker jag.

torsdag 2 februari 2012

Socialstyrelsen kritiserar rättssäkerheten i äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör

För ett par dagar sedan kom revisionskontorets kritik mot uppföljningen inom äldreomsorgen. Nästa torsdag ska vi yttra oss till Socialstyrelsen om den kritik som riktas mot äldreomsorgens beställarenhet om rättsäker handläggning enligt socialtjänstlagen. Hela ärendet andas för lite resuser och tung arbetsbörda på biståndshandläggarna som inte hinner med.

En del av kritiken från Socialstyrelsen fanns också i revisionskontorets rapport, till exempel att rambeslut om vård- och omsorgsboende kan innebära att det överlämnas till utföraren att bedöma vilka hemtjänst- eller rehabiliteringsinsatser som behövs. Det innebär att det inte fattas något formellt beslut om insatser i boendet som går att överklaga. Klart negativt för de äldre!

En grundläggande kritik från Socialstyrelsen gäller att nämnden måste säkerställa att beslut inte verkställs utan samtycke. Det har förekommit i sällsynta fall när det gäller bistånd till korttidsboende. Förvaltningen svarar att rutin om samtycke och dokumentation nu har utarbetats, förankrats och ska följas upp. Självfallet ska handläggarna ha en arbetsmiljö som gör att de kan följa lagen i alla ärenden!

Förra året gjorde äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör överskott, som bidrog till nämndens samlade mycket stora överskott. Självfallet hade dessa pengar behövts för att ge biståndshandläggarna tillräckligt med tid för att göra sitt jobb som det ska. Att antalet anställda nu utökats bekräftar detta. Ytterst är därför ansvaret för den kritik som riktas mot nämnden den politiska majoritetens.

onsdag 1 februari 2012

Revisorskritik bekräftar oppositionens kritik

Heja revisorerna! Ni säger precis det som vi i oppositionen i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd brukar ta upp och ifrågasätta. Till exempel:


"Nämnden behöver en löpande och tät information om utförarens följsamhet till avtalet. Detta är särskilt angeläget då förvaltningens uppföljningar identifierar avvikelser hos utföraren. Nämnden bör delges resultatet från förvaltningens uppföljande kontroll av att uppföljaren åtgärdat avvikelserna. Det är även rimligt att nämnden får ta ställning till eventuella förslag om förlängning av avtal med entreprenören. Som underlag för ett sådant beslut bör finnas en aktuell uppföljning av utförarens verksamhet som visar verksamhetens följsamhet till avtalet."

Därutöver innehåller revisorernas rapport en genomgång av en hel del brister i de granskade stadsdelsnämnderna, förutom Enskede-Årsta-Vantör även Norrmalm och Hässelby-Vällingby. Även äldrenämnden och kommunstyrelsen granskas.

Bristerna handlar bland annat om beställningar där äldres hela livssituation inte finns med i tillräcklig grad, brister i bedömning av rehabiliteringsbehov vilket innebär att det kan överlåtas till utföraren att bedöma behovet av insatser samt brister i strukturell uppföljning av de individuella insatserna för de äldre. I Enskede-Årsta-Vantör har man varken hunnit med individuella uppföljningar i önskvärd omfattning på grund av arbetsbelastning eller de oanmälda besöken i så hög grad som man önskat.

Hoppas att den borgerliga majoriteten lyssnar på revisorerna, så att vi i nämnden kan få en bättre återkoppling framöver. Återstår att de vad som sägs när nämnden så småningom ska yttra sig.

Källa:

Nr 2
Januari 2012
STADSREVISIONEN
www.stockholm.se/revision
DNR 420-19/2012

STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL AV
BEVILJADE INSATSER INOM ÄLDREOMSORGEN

Kritisk revisionsrapport Enskede-Årsta-Vantör

Revisionen kommer med kritik mot styrningen, uppföljningen och kontrollen av äldreomsorgen bland annat i Enskede-Årsta-Vantör. Oppositionen har vid upprepade tillfällen påtalat brister i samband med verksamhets- och avtalsuppföljningar. Jag har inte hunnit läsa hela rapporten, återkommer på bloggen ikväll när jag har hela bilden klar för mig. Vi kommer givetvis att yttra oss i stadsdelsnämnden.