onsdag 8 februari 2012

Om det som inte står i verksamhetsberättelsen...

På torsdag behandlar stadsdelsnämnden verksamhetsberättelsen för 2011 för Enskede-Årsta-Vantör, med en nettobudget om 2 miljarder kronor. Mängder av statistik redovisas för att styrka att förskolor, äldreboenden och socialtjänst med mera jobbat mot den borgerliga majoritetens uppsatta mål.

En sak som inte står är att den 94-sidiga luntan inte berättar hela historien om nämndens verksamheter. Ungefär hälften finns inte med, inte för att de är bortglömda eller oviktiga eller små eller har glömt lämna underlag utanför att de upphandlats och drivs enligt avtal av privata utförare.

Vad vi kan läsa är att vi har överskott om 400 000 kronor jämfört med bortåt 40 miljoner kronor för 2010! Däremot vet vi inget om miljonerna som skickats till skatteparadisen för alla äldreboenden och gruppboenden som ägs av nämnden men drivs av Carema och Attendo.

Vi kan läsa detaljerade berättelser om att kost serveras som passar alla oavsett etnisk tillhörighet och att helgansvariga aktivitetsombud ordnat aktiviteter under helger för boende i Rågsveds servicehus men inget om vad som ordnats i privat drivna Enskededalens servicehus eller Enskede Nya Servicehus.

Om kommunala förskolan får vi veta förskollärarna minskat från 36 till 34 procent och att antalet barngrupper 4 - 5 år med fler än 18 barn är 0  (fast det står inte att det enligt facket finns 14 barngrupper 3-5 år med fler än 18 barn eftersom stadsledningskontoret inte frågar efter den åldersgruppen).

Det står definitivt inget om barngruppernas storlek i de privata förskolorna i området, för de har stadsdelsnämnden inget ansvar alls för ...

Inga kommentarer: