onsdag 22 februari 2012

Skärpning Stockholms stad!

Stockholms stad har ett nytt avgiftssystem för hemtjänst till personer med funktionsnedsättningar och äldre, från och med den första februari. Man kan tycka att information om nya avgifter är så pass viktigt att den ska skrivas så att den förstås av de som ska betala avgifterna. Men så verkar inte vara fallet.

Jag har blivit uppringd av två upprörda personer, som berättat att informationen om de nya avgifterna har varit nästan obegriplig. Människor som har det besvärligt ändå, måste alltså tampas med krångliga regler för att veta vad de ska betala. En del äldre vågar visst inte begära hemtjänst längre då de inte vet om de har råd.

När jag själv läste informationen om avgifterna och hur de skulle beräknas snurrade ord som avgiftsutredningar, avgiftsunderlag, minimibelopp, individuellt tillägg, individuellt avdrag, förbehållsbelopp, avgiftsutrymme och avgiftsgrupper runt i min hjärna medan jag försökte få ihop det hela till något begripligt.

Det har tydligen också blivit fel i avgiftsunderlagen från Skatteverket och förskjutningar i tidsplaner, har stadsdelsförvaltningen informerat mig om och de ska ta upp frågan centralt i staden. Det är bra. Hur som helst har människor upprörts över den svårförståeliga informationen, som kan göra att man av pur trötthet väljer att fylla i att man ska betala den högsta avgiften för att man inte orkar ta sig igenom alla varianter.

Ska det vara så svårt att informera med konkreta exempel frågade sig en av kvinnorna som ringde. Och varför fanns inte telefonnummer som man kunde ringa när man körde fast i avgiftsmatematiken? Det här måste staden rätta till. Vänsterpartiet i äldrenämnden och socialnämnden har därför i veckan lagt skrivelser för att uppmärksamma bristerna och försäkras oss om att kommande information kan läsas av folk.

Stort tack till er som ringt mig! Förhoppningsvis kan er ilska bidra till en förändring!

Inga kommentarer: