tisdag 14 februari 2012

Dubbelfel för moderaterna

För en tid sedan kom SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) med en rapport om konkurrensens konsekvenser. Den visade att vi knappt vet om privatiseringarna varit bra eller dåliga. Och det är uppseendeväckande eftersom konkurrensutsättningen motiverats med att det skulle bli både billigare och bättre.

Och nyligen kom IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) med en rapport om att det var omöjligt att utvärdera om jobbskatteavdraget hade haft effekter på sysselsättningen. Det som skulle vara regeringens enskilt mest jobbskapande åtgärd.

Varken konkurrensutsättningen eller jobbskatteavdragen har alltså bevisad positiv effekt. Slutsatsen får folk dra i valet 2014!

Inga kommentarer: