söndag 16 oktober 2016

Fastighetsägaren måste fixa hiss och värme i Nya Rågsveds Folkets Hus!

Problemen hopar sig med otillgänglighet och kyla i Nya Rågsveds Folkets Hus, vilket drabbar både besökare och personal. Igår kom Cicci Herrströms och min senaste insändare om den krånglande och uttjänta hissen in i Tidningen Årsta/Enskede/Vantör.
Förutom hisseländet kommer att det tidvis är så kallt i lokalerna att det krävs värmefläkt för att personalen ska kunna arbeta. Jag är med i styrelsen för Nya Rågsveds Folkets Hus och blir alltmer upprörd över att en fastighetsägare kan missköta sin fastighet så till den milda grad. Detta är faktiskt en demokratifråga. När staden arbetar för att minska skillnaderna mellan stadsdelar, vilket vi i det lokala föreningslivet aktivt medverkar i, motarbetas detta av en privat fastighetsägare.

Nya Rågsved Folkets Hus är hjärtat i vårt centrum, och personalen och styrelsen jobbar hårt för att vi ska ha en varm och välkomnande mötesplats. Då får inte den fysiska miljön sätta käppar i hjulen!

lördag 15 oktober 2016

Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit, Kräpplagruppen bjöd på diskussioner, gott fika och visade lämpliga platser för att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med stora naturvärden i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen, utan vars konstruktiva och idoga opinionsarbete tillsammans med engagerade invånare i Vantör, vi troligen inte kommit dit vi är idag. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget 2015 beslutades ju till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen, stillheten försvunnit och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor, jag själv inkluderad, har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budgetförslaget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgetförslaget står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" som det står i artikeln lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om Rågsved efter sina marknadsstyrda mallar, sålde ut allmännyttan och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit,  Kräpplagruppen bjöd på gott fika och visade var det är lämpligt att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med de stora naturvärdena i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen vars kreativa och idoga opinionsarbete varit avgörande i kampen för att göra friområdet till naturreservat. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget beslutades till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgeten står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än utifrån marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Men vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En viktig aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om området efter sina marknadsstyrda mallar, och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.lördag 8 oktober 2016

Högdalen Pride gav mersmak!


Idag har Högdalen haft sin första och säkert inte sista Pridefestival och Parad tur och retur Högdalen - Bandängen med Feministas Acidas Rriotsamba slagsverksband i spetsen. I paraden deltog flera av våra politiska partier, både vänster och höger. Roligt med Högdalsborna längs paradvägen som klappade händer i takt med musiken. Så bra ordnat av RFSL Stockholm! I tider av rasistiskt och homofobiskt hat mot människors lika värde behöver vi gemenskap, glädje och solidaritet.

Vänsterpartiet Vantör var med och lyssnade på det intressanta programmet i Fria Teaterns lokaler. Pride-Sussie berättade gripande Pridehistoria, personal från fritiden i Högdalen svarade på frågor om hbtq-certifieringen av fritidsgårdarna och lokala politiker deltog i en panel. Sonja Wallbom, ersättare (V) i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd informerade om partiets hbtq-politik, initiativ i Stockholms stad och Enskede-Årsta-Vantör, partiets hbtq-nätverk och Jörn Svensson-pris.

Från föreningen delade vi ut vänsterpartiets folder "Stolt vänster", och fångade på kuppen upp ett par nyinflyttade medlemmar, så det var kul. En lärorik och tänkvärd dag, som gav energi och idéer till fortsatt politiskt arbete, både vad gäller hbtq-frågor och faktiskt andra viktiga politiska frågor.

DN:s Lars Epstein som verkligen har Högdalen i sitt hjärta kom med kameran i högsta hugg, så spana efter hans krönika (inte publicerad när denna bloggpost skrevs).


tisdag 19 juli 2016

Mot en öppnare socialtjänst?

Spännande försök med digitaliserad socialtjänst i Helsingborg läser jag om på DN-debatt idag den 19 juli 2016. 

Som tidigare socialarbetare glädjer jag mig åt att både klienter, medarbetare och forskare är med i projektet, och att utgångspunkten är att undersöka hur klienter upplever nuvarande kontakt med socialtjänsten. 

Jag vet också från min tid som stadsdelspolitiker i Enskede-Årsra-Vantör hur svårt en del klienter har upplevt att det har varit att få kontakt med socialtjänsten. Telefontider och omfattande blankettkrav har ibland upplevts som svåra hinder, vilket lyfts fram av brukarorganisationer.

Intressant i försöket i Helsingborg är att en förhoppning är att klienter tex ska kunna boka besökstider själva och ta del av dokumentation.

Är det ett skifte på gång, som ökar klinternas inflytande samtidigt som möjligheter till det personliga mötet behålls och en förbättring av socialsekreterarnas arbetsmiljö åstadkoms, så är det mycket mycket välkommet!. 

lördag 21 maj 2016

Rågsvedsdagen i mitt hjärta

Den finaste dagen i Rågsved näst julafton, då vi firar Gemensam Jul i Nya Rågsveds Folkets Hus. Ja, visst är det Rågsvedsdagen, som föreningslivet ordnar varje år en lördag i maj, oavsett sol eller regn. 

Vi samlas på ungdomsgården tidigt på morgonen och fikar. Sen sätter vi upp våra tält och bord. Vi hjälper varandra med tälten och borden, då vi alla jobbar för Rågsveds bästa på olika sätt.

Skolbarnen uppträder på torget, föreningarna bjuder på aktiviteter, bostadsbolagen och andra aktörer informerar om sina frågor. Vänsterpartiet tillhör de regelbundna deltagarna, läs här om idag. för oss är det avgörande att vara en aktiv del av vårt lokalsamhälle, för att vara en relevant politisk kraft.

Vi bor en i en förort som andra kallar utsatt, ett uttryck som jag aldrig använder. Jag är glad att slippa bo med skattesmitande höginkomsttagare, föredrar människor som kämpar och sliter. Det är mitt folk.


måndag 28 mars 2016

Utflyktsmål Hökarängstoppen

Idag klättrade jag upp på den lite brantare Hökarängstoppen, efter att ha promenerat till Fagersjötoppen. Längst upp på grusmarken höll en barnfamilj på att grilla och på en liten topp bredvid vilade två cyklister. Utsikten monumental mot Farsta och mot stan, och inte att förglömma mot sopanläggningen som dominerar området. Högdalstopparna var en gång tänkt som natur- och rekreationsområde. Finns gamla planer och även en bra motion med barn- och ungdomsinriktning från förra mandatperioden. Försvårande är att industriområdet ligger så nära. Annars leder den fantastiska topografin tankarna i rörelse mot oanade möjligheter till rekreation. Ta gärna helgpromenaden i området, det är garanterat annorlunda. Glöm inte vattenflaska, kamera och kikare!