torsdag 2 november 2017

Dags att tycka till om Rågsveds naturreservat!

Äntligen finns ett förslag om inrättande av ett naturreservat för Rågsveds friområde, som ska behandlas redan på sammanträde med exploateringsnämnden den 9:e november. Om ärendet klubbas kommer förslaget till bildande av Rågsveds naturreservat att skickas ut på samråd till alla markägare och sakägare och berörda statliga, regionala och kommunala instanser och föreningar.

Förslaget kommer också att ställas ut på Rågsveds medborgarkontor, så gå dit alla intresserade och gör er röst hörd. Att staden nu har lagt ett förslag om naturreservat är resultat av ett långvarigt och envist politiskt arbete. Du som är ny i Rågsved ska veta att utan vårt rödgrönrosa styre i stadshuset hade alliansens lyxvillor varit i full gång att byggas, vilket hade privatiserat stora delar av naturen. Och utan Kräpplagruppens ideella arbete hade förslaget om reservat kanske inte heller lagts fram.

Ikväll har jag bara skummat förslaget, men inser att helgen är räddad. Det blir att lusläsa gränser för reservatet, hur de motiveras, skötselplan och kalkyler. Känner jag andra engagerade Rågsvedsbor så är det några till som kommer att göra detsamma. Kul att pendelstation nämns helt kort! Så långt jag läst sticker det ut att halva industriområdet på Bråtegränd inte ingår, utan ligger som en ö omsluten av reservatet. Varför är min fråga, som jag hoppas finns besvarad i handlingarna som hör till ärendet.

Funderar på att festplatsen Perssons Betong med omgivning inte ingår. Det är givetvis kopplat till skisserna på nya bostäder tätt kring festplatsen, på vars ena sida det är nyckelbiotoper. Byggplanerna är dock långt ifrån tagna, och vi är flera som har skickat synpunkter till de som ansvarar för arbetet med programmet för Hagsätra och Rågsved. Vi i Vänsterpartiet Vantör kommer givetvis att aktivt engagera oss i planerna både för naturreservatet och bostadsbebyggelsen, för båda behövs!

Tänker på att Vänsterpartiet Vantör hade som valfråga att bygga hyresrätter längs Rågsveds allé och öppna pendelstation. Det var vårt populära motförslag till alliansens planer att bygga bort unika naturvärden och rekreationsvärden i Rågsveds friområde. Även om vi inte är där än. Även om vi kommer att ha synpunkter på gränsdragningen för naturreservatet. Även om det bara finns lösa skisser på framtida bebyggelse på Hardemogatan/Rågsvedsvägen. Så är vi på väg.


söndag 8 oktober 2017

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se var adressen

Igår besökte jag tillsammans med vänner i Vänsterpartiet Vantör Öppet Hus i Hagsätra där stadens planer för Hagsätra och Ormkärr presenterades och även planeringen i stort för de övriga fokusområdena Hagsätravägen, Älvsjöbadet, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan. Det var mycket informativt och väldigt bra ordnat, så all cred till staden för detta. Idag har jag mejlat in inledande synpunkter dels på planeringen för Hagsätra och Ormkärr och dels på planeringen för Rågsved i stort. Självfallet slår jag ett slag för visionen om Rågsveds allé som passar utmärkt in i planerna för fokusområdet Rågsvedsvägen.

Jag har också skickat synpunkter på varför området runt festplatsen Perssons Betong inte kan bebyggas som framgår av de tidiga skisserna. Den fantastiska jubileumsfest som Musketörerna ordnade för några år sedan skulle exempelvis inte få plats. Men loppet är inte kört. Nu ska vi använda våra demokratiska rättigheter att påverka stadsplaneringen. Så visa planerarna att det inte bara är en liten brasa som ska rymmas på platsen utan också aktiviteter runt om med tält och bilar som kör dit grejerna. Förutom valborg och familjefester som föreningslivet ordnar idag vill vi ju också ha Parkteatern tillbaka och nya spännande händelser! Kommer bostäder för nära så hämmar det utvecklingen, och förminskar potentialen för en social och kulturell mötesplats.

Förutom hjärtefrågorna Rågsveds allé, Perssons betong och förstås Rågsveds friområde som naturreservat har jag andra medskick. Givetvis, mycket positiv till att bygga framförallt hyresrätter i allmännyttan med rimliga hyror på de flesta av de föreslagna platserna, även om ett och annat hus blir min balkongutsikt om några år. Jag vill gärna se kollektivhus, seniorlägenheter och kooperativa hyresrätter i Rågsved. Centrum måste rustas, gärna att staden köper och ställer till rätta allt som inte fungerar idag. Jag vill bygga ut fina Snösätraskolan så att många fler barn får plats. Tunnelbanan behöver ytterligare en utgång och pendelstation öppnas förstås. Muralmålningen under tunnelbanespåren rustas upp. Ni ser, det finns massor att ta tag i nu!

Med en samhällsplanering där vi Rågsvedsbor ses som experterna på vårt område, där planerna utgår från barnperspektiv, äldreperspektiv och feministiskt perspektiv, där historien bevaras och friområdet blir naturreservat, så kommer vårt Rågsved, om det nu går, att bli en ännu bättre stadsdel att bo i!

söndag 24 september 2017

Prickar av ännu en punkt i programmet för Ett grönare och rödare Vantör

Som många Vantörsbor nu vet och varmt välkomnar har idrottsnämnden i Stockholms stad beslutat att sim- och idrottshallen i Högdalen åter ska drivas av staden. Om detta skrev också Cicci Herrström och jag en insändare som kunde läsas i lokalpressen under veckan som gått. 

För er som inte hört den glada nyheten publicerar jag här insändaren i oredigerat skick, med den viktiga upplysningen att punkt 22 "Ingen vinst på vår simhall" i V-Vantörs lokala program för Ett grönare och rödare Vantör snart kommer att uppfyllas!

Äntligen får vi tillbaka badet i Högdalen!
Den 19 september beslutar idrottsnämnden att Stockholms stad åter ska driva Högdalens sim- och idrottshall, från och med nästa sommar, istället för Actic Sverige AB som ägs av ett riskkapitalbolag noterat på börsen. Så efterlängtat både för oss i Vantör och för övriga stockholmare att stadens simhallskort då kommer att gälla även på badet i Högdalen!

Som många minns var det alliansen som styrde i Stockholms stadshus för fem år sedan då sim- och idrottshallen konkurrensutsattes, som det så vackert heter på marknadsspråk. Driften av hallen privatiserades i och med att ett vinstdrivande företag vann upphandlingen. Alla vi som gärna simmade i Högdalen men också i andra simhallar i staden blev grymt besvikna när det stod klart att stadens simhallskort inte skulle gälla i Högdalen.

Fortsättningen blev inte bättre. Privatiseringsexperimentet kan inte kallas annat än ett magplask för alliansens tilltro till marknadskrafterna. Besökarna i Högdalen har inte varit mer nöjda än på stadens övriga anläggningar. Som väntat har det inte varit de privilegierade som förlorat, utan grupper av stockholmare som staden särskilt vill uppmuntra att komma igång med idrott och rörelse, t.ex. barn och tonårsflickor. Utbudet för och deltagande av de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program har minskat.

Förutom brister som drabbat stockholmarna har Actic varit sena med redovisningar och betalningar till staden. Plumpar i protokollet även här. Riskkapitalbolag är inget att lita på i välfärden. Vänsterpartiet Vantör gläds nu över att punkt 22 i vårt program för Ett grönare och rödare Vantör, ”Ingen vinst på vår simhall” snart kommer att uppfyllas. Vi ses väl i badet nästa sommar!

onsdag 13 september 2017

Repris från 2012. Om Högdalshallen.

Idag då vi fått det glädjande beskedet att Stockholms stad åter ska driva Högdalshallen från i sommar, så tänkte jag att det passar med repris på blogginlägg från 2012, då Actic tog över. 

2012 
Idag simmade jag i Högdalshallen första gången sedan Actic tog över driften. Det var ovanligt tomt i bassängen, jämfört med när jag simmade under våren. Om det var tillfälligt eller en trend vet jag inte. Eftersom jag har årskort inköpt på Högdalshallen till och med februari 2013 går jag nog och simmar fler gånger, trots att jag verkligen ogillar att simhallen inte längre drivs av kommunen. Men om det blir nytt kort för mig nästa år är högst osäkert.

Förutom det allmänt dåliga med att konkurrensutsätta simhallar var det extra dåligt att göra det i Högdalens Centrum, som behöver fler besökare, inte färre. De som köpt sitt simkort i någon av de simhallar som staden fortfarande driver har nu färre simhallar att besöka, då kortet inte längre gäller på Högdalshallen. För de lär inte betala extra för bad i Högdalen. Valfriheten har minskat. Och kanske besöken i centrum.

Och vi som bor i Vantör som köper årskort i Högdalshallen kommer att vara hänvisade till bara en simhall, då nya kort inte gäller i stadens övriga simhallar. Skulle vi jobba i en annan del av staden kan vi inte passa på att simma i anslutning till jobbet under vardagarna och välja Högdalshallen på helgerna. Eller någon annan variant. Valfriheten har minskat. Och kanske flera väljer bort Högdalshallen fast vi bor i Vantör.

Kontentan är att istället för valfrihet får vi instängdhet. Värst drabbar det oss som bor i Vantör. Vi ska hålla till godo med Högdalen och inte ränna runt och simma i andra simhallar. Även om det inte är många som gör så kan det betyda mycket för de personerna. Tankarna går osökt till borgarnas förslag om nystartszoner, som går ut på att arbetslösa ska jobba i samma område som de bor i. Instängdhet där också.

Efterskrift
Eftersom jag inte har velat gynna riskkapitalbolag slutade jag snart att simma i Högdalen, slutade simma helt i flera år. Men sedan något år har jag tagit upp motionssimmet igen, främst i Farstabadet och Erikdalsbadet. Båda bad som drivs av Stockholms stad och där det gemensamma simkortet gäller. Det är så bekvämt att kunna simma i olika hallar beroende på var det passar just den dagen. Men visst har det varit dumt att kortet i fem år inte gällt i min närmaste simhall. Glad åt att vår rödgrönrosa majoritet nu gör slut på de dumheterna!

onsdag 5 juli 2017

Äntligen får 100 familjer bostad i Örby

Så bra att husen kan börja byggas i Örby, som både ger 100 familjer en välkommen bostad och gör stadsdelen Örby lite mindre segregerad än vad den är idag.

söndag 11 juni 2017

Start-PM Fokus Hagsätra Rågsved har kommit!

Den 15 juni kommer stadsbyggnadsnämnden att behandla den sedan länge väntade startpromemorian för Fokus Hagsätra Rågsved, som syftar till att planera 3000 nya bostäder "med tillhörande funktioner i en god stadsmiljö." Principerna i ärendet låter vettiga, som att få till helhetsmiljöer och arbeta med större detaljplaner, att de lokala centrumen och kulturlivet ska stärkas, och förstås att det står tydligt och klart att Rågsveds friområde och östra Älvsjöskogen planeras bli naturreservat.

Fem fokusområden har tagits fram och redovisas i ärendet: Älvsjöbadet, Hagsätra centrum/Ormkärr, Hagsätravägen, Rågsvedsvägen samt Bjursätragatan (Rågsveds friområde).  Här finns mycket intressant men också mycket som behöver diskuteras. Där är vi som bor i området huvudpersoner!

En fråga att noggrant titta på är gränserna för bebyggelse i närheten av naturreservaten. En annan är byggplanerna på Perssons betong som tyvärr inte är avskrivna. Här behöver vi som värnar festplatsen vässa argumenten och föra fram i samrådet tredje kvartalet i år. En tredje fråga är vänsterpartiet Vantörs populära vision om Rågsveds allé. Området ingår i fokusområdet Rågsvedsvägen. Att detta område är med kan vi se som en signal till dagens tomträttsinnehavare och intresserade byggaktörer.

Tänker att vi får en intressant höst i Rågsved och Hagsätra! Ses i föreningslivet och på samrådet!

söndag 28 maj 2017

Kom tillbaka till kultur- och naturstadsdelen Rågsved!

Vad roligt att så många människor i olika åldrar har hittat till Rågsved under den här soliga helgen. Flertalet kanske för första gången, lockade av den fantastiska graffitin i Snösätra industriområde. Vilken fröjd för en inbiten Rågsvedsbo att se skarorna av människor fylla promenadvägarna från tunnelbanan ner mot Snösätra. Så underbart att i sin egen stadsdel och på promenadavstånd få uppleva en så härlig kulturfestival, som också lockar människor från andra delar av staden.

Hoppas att ni som aldrig har varit här förut också hann se något av de underbara omgivningarna i Rågsveds friområde, där industriområdet är beläget. Området är så unikt att staden i 2015 års budget beslutat att det ska bli naturreservat. I naturen vindlar en natur- och kulturstig, som gjorts i ordning av ideella krafter i Kräpplagruppen. Här finns finns också mer tillgängliga promenad- och cykelstråk, bland annat förbi beteshagarna och den populära ankdammen. Så kom tillbaka, om ni missade detta.

Kan också berätta att vi har en festplats på Perssons betong, på platån ovanför Snösätras södra kolonier och nedanför 744;ans hållplats på Bjursätragatan, med anor från punkepoken. Idag är det en social mötesplats med den årliga festen på Valborgsmässoafton. Här ordnas också andra fester, bland annat av Rågsveds samhällsförening  och Musketörerna  som firade sin femårsdag på Perssons. Här vill vi gärna också att Parkteatern kommer med föreställningar för både barn och vuxna.

En okänd oas är förresten hälsoträdgårdarna på terrasser i Rågsveds äldrecentrum. Lyckliga de äldre som får bo i närheten och kunna njuta av naturen så nära varje dag.

Vid tunnelbanan kanske några graffitibesökare fick en glimt av det hästskoformade centrumet, där bland annat Nya Rågsveds Folkets Hus finns med samlingslokaler för föreningslivet, lokaluthyrning för fester och konferenser, konsthall, scen, cafeteria och mycket mer. Folkets Hus som styrs av lokala föreningslivet är i mångt och mycket en motor i Vantör. Om du inte visste det, är till exempel secondhandbutiken Andra varvet i Högdalen ett socialt företag som startats av Folkets hus.

Vi som är aktiva i föreningslivet i Rågved jobbar för att vår stadsdel ska vara en lika bra stadsdel som andra stadsdelar att växa upp i, bo i, verka i, och åldras i. Vi i Vänsterpartiet Vantör har en vision om Rågsveds allé, som vi vill jobba för. Det handlar om att bygga hyresrätter med rimliga hyror och att ersätta hårda trafikmiljöer med stråk som inbjuder till promenader och cykling. Det ska hända spännande saker i vår stadsdel, vi ska exempelvis inte alltid behöva åka till innerstan för att skapa och uppleva kultur. Att staden nu sagt att det ska bli bibliotek i Rågsved är ett bra steg framåt. Hoppas att du som aldrig varit i Rågsved hittar tillbaka, och kanske till och med blir min granne en dag. Och håll ett öga på Nya Rågsveds Folkets Hus på Facebook, så missar du inte roligheter som kommer!