tisdag 30 april 2013

Vem har sagt att valborg och politik inte hör ihop?

Lyckad valborg för Vänsterpartiet Vantör. Barnlotteriet gick strålande, nu ser vi fram emot sammanställningen av barnens 100 favoritplatser. Priset för lotten var nämligen att barn skrev ner sin favoritplats i Rågsved. Rågdalen lär vara ett hett tips ... Vuxenfrågesporten med lokalpolitiska frågor bangade inte heller folk för att fylla i, många visste väldigt mycket och det var kul. Rågsvedsborna hänger med! Det blev trevliga pratstunder om politik i stort och smått under kvällen. Som stadsdelspolitiker får jag råg i ryggen efter en sådan kväll. Och de härliga barnens energi smittar av sig. Kul att Stockholmsvänsterns nya rapport om skolsegregationen var känd, jag pratade bland annat om den med en lärare i Tensta gymnasium. Även vår kvinnogrupp väckte intresse. Det är något helt annat att möta människor i ett sådant här sammanhang än på ett torgmöte. Flygbladen om förstamajdemonstrationen gick också åt, så jag antar att vi ses imorgon!

Varken hora eller kuvad besökte Rågsveds fritidsgård

Fick nu nyhetsbrevet från VHEK - Varken hora eller kuvad - i mejlboxen och blir som alltid lika imponerad av det viktiga arbete som föreningen gör i våra förorter, bland annat i samarbete med fritidsgårdarna. Det handlar om förortsfeminism, att fler flickor ska känna sig välkomna på fritidsgårdarna, som traditionellt är präglade av pojkars intressen och närvaro. Det handlar om diskriminering, rasism, hedersförtryck, arbetsmarknad, hälsa och sexualitet. Jag hade också tillfälle att tillsammans med Amineh Kakabahve, ordförande för VHEK och riksdagsledamot för vänsterpartiet besöka Rågsveds fritidsgård förra veckan och diskutera de här viktiga frågorna med personalen. Det var en spännande kväll som jag hoppas leder till ett samarbete med föreningen VHEK, som har så mycket att ge! För mig som sitter i stadsdelsnämnden var det extra roligt att höra personalens engagerade diskussioner. Jag förstod att det inte var så ofta som nämndpolitiker är på besök, men att det alltid är uppskattat. Det gav mig inblick i gårdens strävan att få kontakt med ungdomarnas föräldrar, så att de ska känna sig trygga med var de unga är.

Vänstern med på Valborg på Perssons Betong

Vänsterpartiet Vantör är med på Valborgsfirandet i Rågsved på klassiska festplatsen Perssons Betong. Kom till vårt röda tält! För barn:lotteri med vinst på varje lott, priset är att man skriver ner sin favoritplats i Rågsved! För vuxna: frågesport med bok- och musikpriser. På bokbordet: vårt lokala program, vårt magasin "Rött", förstamajnålar, rapporter om skolsegregationen, bostadssegregationen och kulturella segregationen m.m.

lördag 27 april 2013

Tänkt om lokaldemokrati efter områdesmöte i Örby

Mer än fullsatt på onsdagens områdesmöte i Örby kan jag konstatera att engagemanget är stort och att lokaldemokratin behövs och behöver bli mycket bättre. I Örby bor idag 5 218 personer, och man räknar med att det ska öka till 5 488 till 2021. Mötesdeltagarna värnar som i andra områden om närmiljön, barnens skolvägar, de gröna frågorna, områdets karaktär samtidigt som jag uppfattar att det finns öppenhet för nybebyggelse på rätt plats och med rätt proportioner. När stadens majoritet vill bygga stad i förorterna så är inte förortsfolket lika sugna, det är ganska klart. Visst vill man ha idrott och kultur, men det finns skäl varför man bor i förort, ofta lockar naturen. Alla vill inte bo nära stadens hets och larm. Samtidigt måste vi bygga bostäder, många står i kön, mest hyresrätter med hyrestak så att alla har råd att bo.

Långt ifrån alla kan dock välja var man bor, det är pengarna som styr bostadsmarknaden i Stockholms stad, men även om man inte valt sin förort uppskattar många likväl närheten till naturen. Rågsvedsbornas uppslutning kring vårt älskade friområde är ett tydligt bevis för detta. Örby däremot är en privilegierad stadsdel där många äger sin villa eller har bostadsrätt. Här vill jag se allmännyttan bygga, på lämpliga platser. Att bygga hyresrätter i socioekonomiskt starka områden är det viktigaste vapnet mot segregationen, både i boende och i skolan. Under mötets gång fick jag tips på platser där man skulle kunna bygga, som jag ska ta upp med vår ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Maria Hannäs.

En oerhört intressant fråga som kommer att avgöras rättsligt är om byggande av bostäder är ett allmänt intresse eller ett enskilt intresse. Bakgrunden är överklagandet av byggplanerna i kvarteret Urverket (Örbystråket), där staden överklagat till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen har nämligen sagt att det gröna är ett allmänintresse medan bostäder är byggherrens enskilda intresse.

Nytt för mig och många mötesdeltagare var byggplanerna i kollektivtrafikknutpunkten Älvsjö som gränsar till Örby, uppåt 4 800 bostäder inklusive studentbostäder och korttidsboende, flytt av idrottsplats och obesvarade frågor om fyra stora hinder: 1. storskaligt och otillgängligt 2. lera, gyttja och högt grundvatten 3. barriärer i form av vägar och spår 4. buller och risker med Aga Gas. Det här är en fråga som V-Vantör ska diskutera med V i Älvsjö är min spontana tanke. Visionen som bygger ihop Älvsjö och Örby finns på stadens hemsida, samråd väntas till hösten och redovisas i stadsbyggnadsnämnden våren 2014.

Slutligen om lokaldemokratin. När en pappa på mötet tog upp sin besvikelse över att nämnden inte vet mera om de osäkra skolvägarna i Örby, som föräldrarna engagerat sig i sedan Vantör var egen stadsdelsnämnd, blev det tydligt hur långt avståndet - geografiskt och mentalt - är i vår stadsdelsnämnd. Vi som satt i Vantörsnämnden kommer väl ihåg föräldrarnas kamp för 30-kmgräns på Årdalavägen. Men frågan som var stor då slåss sedan 2007 om utrymmet med många många andra frågor i Enskede- Årsta-Vantör. Jag visste till exempel inte att hastighetsbegränsningarna inte efterlevs, att missnöjet fortfarande är stort med slitna vägar och trånga trottoarer som gör skolvägar osäkra. Örbyföräldrarna som var trogna besökare på öppna möten i Vantör har jag inte sett sedan 2006. Vad som hänt efter valet 2006, förutom sammanslagning av stadsdelsnämnderna, är att varken grundskolan eller snöröjning och barmarksrenhållning av gator är ett lokalt demokratiskt ansvar.

Att Rågsvedsbor känner sig överkörda av alliansens byggplaner i friområdet vet jag förstås, eftersom jag bor i området. Det ideella arbetet för friområdet är också så starkt att det är väl känt för stadsdelsnämnden i stort. Men att Örbyborna inte hörs så mycket längre, trots att de socioekonomiskt är så resursstarka, är intressant. Detta var första områdesmötet i Örby sedan valet 2006, där många röstade på moderaterna. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har i stadsdelsnämnden krävt sex områdesmöten per år istället för fyra för att kunna komma oftare till stadsdelarna, men inte fått gehör. Frågan är vad Örbyborna drar för slutsatser i valet 2014?

måndag 22 april 2013

Vi bryter skolsegregationen i Enskede-Årsta-Vantör

Tio minuters bilväg gör skillnad för livet. Vi börjar i Stureby där 97,6 procent av eleverna har behörighet till gymnasieskolan, arbetslösheten är 3 procent och 1,4 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd. En bilresa söderut till Rågsved tar bara tio minuter. Men där har bara 71,2 procent av eleverna gymnasiebehörighet, hela 7,6 procent är arbetslösa och 12,6 procent får ekonomiskt bistånd. Liknande siffror ser vi i Hagsätra som ligger någon minuts bilväg längre bort, där 73,8 procent har gymnasiebehörighet, arbetslösheten är 5,5 procent och 6,6 procent av invånarna får ekonomiskt bistånd.

Stockholmsvänstern har i en ny rapport visat på den stora segregationen som råder mellan skolorna i de olika stadsdelarna. Det finns en tydlig koppling mellan skolresultat och var eleverna bor. Med bara några minuters bilväg passerar vi områden där elevernas skolresultat skiljer sig avsevärt från varandra. Bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den nuvarande regeringens fördelningspolitik har bidragit till att Stockholm nu är en av Europas mest segregerade städer.
I Enskede-Årsta-Vantör är skillnaderna mellan stadsdelarna stora. Hälften av stadsdelarna ligger under stockholmssnittet i behörighet medan andra hälften ligger över. I Stureby och Enskede Gård har över 97 procent av eleverna behörighet till gymnasieskolan. I Rågsved och Hagsätra är inte ens 75 procent av eleverna behöriga. Självklart ger det eleverna olika möjligheter i arbetslivet och livet i övrigt. Alla barns rätt till en bra skolgång i ett välfärdsland som Sverige kan inte ha så stora skillnader i behörighet.

Fem av Enskede-Årsta-Vantörs tolv stadsdelar (Dalen räknas in i Gamla Enskede, vilket döljer de stora skillnaderna mellan dessa områden) har sämre resultat än stockholmssnittet både vad gäller gymnasiebehörighet, arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Samtidigt finns fem stadsdelar som ligger över stockholmssnittet för samma faktorer. Rapporten visar att Enskede-Årsta-Vantör är på fel väg. Det har vi också sett i tidigare rapporter om bostadssegretationen.

Vänsterpartiet vill bryta segregationen. Hur diskuterar vi på Tribunalen onsdagen den 24 april, med bland annat arbetsmarknadsnämndens vice ordf i Stockholms stad Karin Rågsjö (V), Vänsterpartiets Ali Esbati som arbetar med arbetsmarknadsfrågor nationellt och nationalekonom Ingvar Nilsson, som länge har arbetat med att beräkna vad det kostar att låta bli att satsa på unga och arbetslösa. På scenen står musikerna Kajsa Grytt och Johan Johansson. På plats finns också utredare Calle Dahlström.

DN skriver om rapporten här.


söndag 21 april 2013

Romernas situation måste upp på agendan!

Under gårdagens promenad hemifrån i Rågsved passerade jag på kort tid Snösätras koloniområden i Rågsveds friområde, husvagnsbosättningar i skogen, Cyklopens kulturhusbygge och nya skateparken i Högdalen. Olika världar möts inom en kilometer. Lördagsvandrare i solen som söker naturupplevelser möter istället följderna av den brutala diskrimineringen av romer i Europa. Unga skejtare njuter av sin sport samtidigt som unga romer i Rumänien längtar efter föräldrar som inte ser att de har andra val än att tigga och tvingas bo utan sanitära möjligheter. Nära inpå byggs alternativa kulturhus och fritidsodlare planerar sådden.

Inte ofta det lokala och globala möts så tydligt. Våra vardagsproblem blir så futtiga när vi ser misären. Att införa tiggeriförbud är absolut ingen lösning som vissa moderater verkar tycka, och som jag argumenterat emot i en replik på DN debatt. Att kräva handling av EU är ett måste. Att Stockholms stad ska ta ett humanitärt ansvar är ett annat måste, även om vi inte måste enligt lagboken. För vi måste värna människovärdet. Vänsterpartiet har lagt skrivelser både i socialnämnden och kommunstyrelsen i frågan. Bosättarna måste till en början få ställa upp sina husvagnar på ett bättre ställe där det finns sanitära möjligheter. Romer är en nationell minoritet i Sverige. Det förpliktigar.

Träffpunkter men också servicehus motverkar ensamhet


Livet är orättvist. Hälsan hos 65+ är i allmänhet dålig, men hur dålig beror på var du bor. I Enskede-Årsta-Vantör säger 46 procent av de äldre att de har god eller mycket god hälsa.  I landstingets folkhälsoenkät 2010 gav det en 35:e plats av länets 39 kommuner och stadsdelar. På Östermalm hade 72 procent god eller mycket god hälsa, i Rinkeby-Kista och Botkyrka 40 procent. Elva procent i Enskede-Årsta-Vantör besväras av ensamhet, fjärde sämst i Stockholms län. Flest ensamma har Rinkeby-Kista med 16 procent. I Österåker är det bara tre procent. Ett annat alarmerande svar i folkhälsoenkäten är att drygt var femte i Enskede-Årsta-Vantör har långt till matbutik, näst högst i staden. I Bromma var andelen bara sex procent.

Trots de dystra siffrorna om hälsan hade nio av tio i Enskede-Årsta-Vantör ett gott psykiskt välbefinnande, vilket är för väl i bedrövelsen. Om detta och mera därtill går att läsa i Gemenskap ger hälsa - utvärdering av förebyggande arbetet inom äldreomsorgen som vi behandlade på senaste stadsdelsnämnden.
 
Vänsterpartiet vill ha en rättvis inkomstfördelning. Ingen ska ha jobb som gör en sjuk. Alla har rätt till hälsa, inte bara rika. Våra förorter ska inte utarmas så att äldre får långt till matbutiken. Lokalpolitik kan göra skillnad. Inte för att ändra grundläggande orättvisor men för att lindra. Exempel på dålig politik ser vi i uppföljningen av upphandling av inköp för äldre, där bara en matbutik erbjuds, vilket kan bidra till att slå ut närservice. Exempel på bra politik ser vi i utvärderingen från Stiftelsen Äldrecentrum. Enskede-Årsta-Vantörs träffpunkter för äldre och seniorgym har minskat ensamheten.  Att nio av tio äldre fått nya bekanta är goda nyheter. Viktigt är att träffpunkterna ligger nära där man bor och att personalen är så bra. 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna gillar planerna på seniorgym i Rågsveds servicehus och utegym i Högdalen vid Dalstugan. I ett uttalande till ärendet säger vi också att det bör finnas jympa tre gånger i veckan på seniorgym/träffpunkterna, för att motverka demens. För att äldre som har svårt att ta sig till träffpunkter utan ledsagning eller skjuts ska komma iväg måste nämnden göra mera. Den stora ensamheten kan också lindras om borgarna lättar på riktlinjerna för bedömning av äldreboende. I Enskede-Årsta-Vantör har flera äldre kvinnor tvingats gå till domstol för att få erbjudande om äldreboende. Så ska vi inte ha det!

torsdag 18 april 2013

Allians utan argument i debatt om Rågsveds friområde

Ikväll debatterade vi motionen om mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget, av Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP) i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Hela oppositionen tillstyrkte motionen, vänsterpartiets och socialdemokraternas gemensamma reservation kan du läsa här.

Som väntat stödde alliansen förvaltningens förslag om avslag utifrån att staden inte har något uppdrag att bilda naturreservat i Rågsved. Men det var ju poängen med motionen, att ge ett uppdrag.  Då var miljöförvaltningens tjänsteutlåtande bättre, det styrkte att friområdet har så höga natur- och rekreationsvärden att det kan bli naturreservat och att ett reservat skulle få större kvaliteter om husplanerna "justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området."

Tråkigt nog var inte centerns ersättare med på sammanträdet, annars hade jag velat fråga hur centern som vill vara alliansens gröna röst kan försvara exploateringen av friområdet. Nu blev det främst folkpartiet som yttrade sig i debatten, och försvarade förvaltningens avslag. Bebyggelse skulle göra friområdet mera känt och mera tillgängligt var argumentationen, och naturen kunde skyddas på andra sätt än genom naturreservat.

Att friområdet inte är så känt som de stora värdena motiverar höll oppositionen med folkpartiet om. Men inte att det är otillgängligt och inte att småhusbebyggelse med bilvägar tvärs genom området är rätt recept för att göra naturområdet mer känt. Det handlar om andra insatser, skyltning, information, etc. Moderaterna yttrade sig knappt i sakfrågan, och ville ha streck i debatten efter ett tag.

Själv argumenterade jag utifrån att ett mellankommunalt naturreservat skulle vara ett äkta samband, mellan Rågsved och Huddinge som grannområden, till skillnad från programmet för sambandet Farsta-Högdalen, dit friområdet förpassats, trots att det ligger vid sidan om. Ett oäkta samband vill jag påstå.

Jag frågade hur det kommer sig att både Årstaskogen och Älvsjöskogen ska bli naturreservat under borgerligt styre, men att Rågsveds friområde med högre naturvärden inte ska bli det. Och som jag hört ryktas, ska kolla, att den del av Älvsjöskogen som ligger i Vantör inte är tänkt att ingå i kommande naturreservat, trots att det har högre naturvärden än skogen på Älvsjösidan.

Alliansen ville inte höra talas om socioekonomiska motiv bakom de skilda prioriteringarna, men blev svaret skyldig. Jag hoppas att motionen sår frön av eftertanke hos alliansen. Om inte kan de kanske tänka på vilka röster som de förlorar med sin politik. Miljöförvaltningens yttrande och nya fakta om nyckelbiotoperna ger möjlighet att backa bandet. Om inte, har vi ett val att vinna 2014. Då gör vi skillnad!

onsdag 17 april 2013

Gärna kollektivhus utmed Trollesundsvägen!Imorgon yttrar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd över "Program för område utmed Trollesundsvägen – svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden". Vänsterpartiet och Socialdemokraterna håller med stadsdelsförvaltningen om mycket men vill lägga till att det blir svårare att följa programmet eftersom flera markanvisningar redan beslutats. En bakvänd ordning. Uppenbarligen kom staden på att planeringen måste styras upp, och det är iallafall bra. Vi vill självklart att den vilda känslan i Trollesundsskogen och skogens betydelse för biologisk mångfald och rekreation ska värnas vilket också programmet säger.

När nya bostäder byggs ska de passa in i naturmarken som finns mellan gårdarna idag och som är tänkt att skapa grannkänsla. Det är viktigt att stärka kopplingar till Majroskogen, Högdalstopparna och Rågsveds friområde och att förbättra lek- och sportmiljöer, rusta cykelvägar, inrätta bilpooler och göra trafiksäkerhetsåtgärder. Bandängen och inte minst plaskdammen måste rustas för att vara attraktiv. Som vi tidigare har tagit upp räcker det inte med konstgräs vid Sturebyskolan som kompensation för bostäder på Bandhagens bollplan. Örbyvägen är ju en kraftig barriär mellan stadsdelarna. Vi stödjer förvaltningens förslag om en genomlysning av behovet av idrottsytor eftersom befolkningen ökar i Vantör. Självklart ska förskolor och gruppbostäder byggas i området, gärna också  kollektivhus. 

I Bandhagen har många allmännyttiga lägenheter sålts men eftersom en del också har byggts är nettoantalet ungefär samma 2011 som 1990. År 2012 fanns 1280 privata hyresrätter, 994 bostadsrätter och 1082 allmännytta samt 122 småhus. Vi tycker att de flesta av de 400 nya bostäderna borde byggas av allmännyttan, så att även låginkomsttagare kan hyra. Eftersom markanvisningarna är beslutade kommer istället bara 50 lägenheter byggas av allmännyttan, medan det blir 250 -300 bostadsrätter och 50 småhus. Synd. Men om mer ska byggas ska det vara allmännyttiga hyresrätter tycker vi.

söndag 14 april 2013

Studemaskolans bokföring fär inte synas av kommunen

Tänker att svaret på en skrivelse till utbildningsnämnden om skolpengen till Studemaskolan, som drivs av Föreningen Aktiva studier med koppling till scientologikyrkan (som de förnekar själva), kan vara intressant för alla som hört av sig till mig om förskolor nära förknippade med scientologerna. Och även intressant för oss som bor i Vantör, eftersom skolan ligger i Bandhagen.

Det är Inger Stark (V), Roger Mogert (S) och Per Olsson (MP) som genom skrivelsen frågar efter en redovisning av medel till Studemaskolan, hur pengarna används och om pengarna förs vidare till scientologikyrkan. Svaret är väntat. Det saknas lagreglering om hur skolpengen ska användas. Lagen reglerar bara vilken verksamhet och kvalitet som skolorna förväntas erbjuda.

Skollagen begränsar kommunens rätt till insyn i skolor som drivs privat. Det är Skolinspektionen som har tillsynen. Om skolan inte uppfyller kraven eller har en låg kvalitet kan man anmäla. Då gör Skolinspektionen en inspektion. Men det är kvalitetsbristen som motiverar tillsynen, inte om skolpengen går till annat än skola. Trots att föräldrar kan vilja veta om de finansierar en religiös rörelse vars tro de inte delar,

Kommunen får inte begära in skolornas bokföring. Däremot gör man regelbundet kreditprövningar på de privat drivna skolorna för att se om det finns ekonomiska bekymmer. Om en skola går i konkurs är det kommunen som ska se till att eleverna får en annan skola. Klart kommunen måste vara beredd. Ännu bättre vore om det beslutades om Öppna böcker, så att alla kan veta vad alla skollors pengar går till!

Papperslösa barn vägras vård i Vantör

Papperslösa barn i Vantör vägras vård, trots att de har rätt till vård som andra barn. "Alla barn i Sverige har samma tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård, även de som är asylsökande eller lever gömda." Läs Vårdguiden om du vill veta mera. Enligt Facebook-sidan Aktion mot deportation i fredags krävde Capios vårdcentral i Hagsätra LMA-kort för att ge vård när en papperslös förälder sökte hjälp för sitt två-åriga barn. Många har upprörts och mejlat protester till Capio.

Även Rågsveds vårdcentral har nekat vård till en sjuåring utan papper. Det hände 2011 då Carema drev vårdcentralen. Barnet hade symptom som kunde ha fått vilken förälder som helst att ringa ambulans. Det vill säga om du inte är papperslös, rädd och osäker på dina rättigheter. Liksom i Hagsätra nekades barnet vård då sjuåringen inte hade LMA-kort eller dylikt, enligt den person som jag känner och som tog med mamman och barnet till vårdcentralen och blev vittne till det som hände.

Denna skrämmande information om bristen på respekt för papperslösa barns rättigheter hos våra vårdcentraler har jag självklart fört vidare till Vänsterpartiet i landstinget, för att agera i frågan. 


Förklaring om LMA-kort:
Alla asylsökande ska kunna visa ett giltigt så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Kortet är en tillfällig handling för asylsökande i Sverige utgiven av Migrationsverket.

söndag 7 april 2013

Initiativ från vänster gör skillnad för funktionsnedsatta

Glad att stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör efter en skrivelse från vänsterpartiet och socialdemokraterna i stadsdelsnämnden ska säkerställa att kvinnor och män med funktionsnedsättningar inom egen regi så få vård i tid. Ärendet behandlas på nästa stadsdelsnämnd.

Det var efter larm från Socialstyrelsen i Lägesrapport 2013 som jag reagerade. Människor i Sverige med insatser enligt LSS med cancer har sämre chanser att överleva än andra. Så kan vi ju inte ha det. Kvinnor  med funktionsnedsättning med bröstcancer har 70 procent högre risk att dö än andra bröstcancerpatienter. En orsak är att kvinnorna får sin bröstcancerdiagnos senare än andra.

Socialtjänsten måste se till att kvinnorna kommer till mammografin i tid. Och att alla brukare kommer till undersökningar, som de är kallade till eller behöver göra på grund av hälsoproblem. Nu lovar förvaltningen  genom skärpta rutiner i dokumentation och i dagligt arbete, att motivera brukare att gå till undersökningar och genom samverkan med läkare, anhöriga etc. att bidra till en förbättring. Det tackar jag för.

En kvarstående fråga är hur man ska jobba med frågorna inom privat drift. Svaren gäller bara del av omsorgen som kommunen driver. Eftersom så mycket är lagt på privata entreprenörer måste jag nu ställa en följdfråga till förvaltningen om vad som kan göras för att säkra jämlik vård för deras brukare.

torsdag 4 april 2013

Starka reaktioner mot tiggeriförbud

Glad att min replik på Eva Solbergs debattartikel i DN om att förbjuda "organiserat tiggeri" kom in och att flera andra också replikerat. Våra inlägg handlade alla om att förbud är ingen lösning, och att det behövs politiska reformer för att bekämpa den extrema fattigdom som leder till tiggeri, inte ytterligare fördömanden av en ytterst utsatt grupp. Var det en moderat försöksballong vi såg, för att pejla stämningen så har vi nu fått veta att åtminstone folkpartiet bland alliansen inte håller med.