onsdag 26 mars 2014

Sjukdomsmysteriet på Högdalverket löst

Skönt att läsa att det finns förklaringar till den sjukdom som personal på Högdalsverket ådrog sig förra året. En klar arbetsmiljöfråga visar det sig vara, med förhöjda dammhalter, exponering av glasfiber och dålig städning som några troliga orsaker. Bra att de som drabbats inte ska behöva få några bestående men, hoppas verkligen det stämmer. Vänsterpartiet och socialdemokraterna la till och med en skrivelse i stadsdelsnämnden, eftersom folk som bodde i närheten av verket förstås blev oroliga och funderade över vad som orsakat sjukdomen. Det kunde ju ha varit något som spridit sig utanför arbetsplatsen. 

tisdag 25 mars 2014

Rädda festplatsen Perssons Betong i Rågsved!

Hälsning från Rågsvedsbon Sven Löfberg, ordförande i lokala hyresgästföreningen Rågstintan och Rågsvedsbo sedan 1957. Trampa inte på Rågsveds historia - värna Rågsveds friområde!  Självklart stödjer Vänsterpartiet Vantör kampen för festplatsen - jag bor själv i Rågsved sedan början på 80-talet och har firat Valborg i alla år med barn, familj och vänner. Perssons Betong är en informell social mötesplats som är viktig för samhörigheten i vårt område. Förstår mig inte på den politiken som inte tar vara på de viktiga värdena i Rågsved - både de sociala och ekologiska värdena är stora i friområdet.

Friskolor i länet sämre på lärartäthet och högskoleexamen

Idag skriver DN om vänsterpartiets rapport om skillnaderna mellan friskolor och kommunala grundskolor i Stockholms län. Som väntat är lärartätheten lägre i friskolorna även i Stockholms län och i Stockholms stad. Även andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är lägre i friskolorna i länet och i staden. Det är såna skillnader som de vinstdrivande förskolorna tjänar sina grova pengar på, förutom lokaler som matsal, hemkunskapssal, bibliotek, gympasal och skolgård.

Andelen elever som går i friskolor varierar mellan 43,3 % och noll %. Stockholms stad ligger på 27,3%. Antalet lärare per barn har enligt internationell forskning framförallt betydelse för yngre barn, elever med utländsk bakgrund och elever som är marginaliserade. Därmed är det i högsta grad en klassfråga. Menlärartäthet  är också viktigt för lärarnas arbetsmiljö, som Seluah Alsaati, vänsterpartiets distriktsordförande, påpekar i intervjun i DN. Och lärarna måste vi värna om, om vi ska ha en bra skola.

måndag 24 mars 2014

Områdesmöte Rågsved på onsdag 26 mars!

Tillfälle att prata skola i Rågsved på onsdag! Då kommer utbildningsförvaltningen till områdesmötet på fritidsgården, kl 18-20. Information om både Rågsvedsskolan (aktuell bland annat pga nedläggningen av högstadiet i höst)  och Snösätraskolan (aktuell bland annat pga den nedbrända paviljongen som inte är återuppbyggd). Stadsdelsnämnden kommer förstås att vara där, eftersom vi är arrangörer. Hopoas vi ses!

fredag 21 mars 2014

EU-migranterna - det handlar om anständighet

Tänk om Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter, suttit i vår stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Då hade vänsterpartiets och socialdemokraternas skrivelse om EU-migranter fått ett bättre mottagande. Vi vill att nämnden aktivt ska verka för att staden gör följande för EU-migranter i vårt område:


  • Inrätta härbärge för EU-migranter i Enskede-Årsta-Vantör/söderort samt ge möjlighet att ställa husvagnar på campingplats eller annan plats med el, vatten, toa och avlopp. 
  • Avhys inte människor från bosättningar förrän värdig övernattning finns för alla. 
  • Starta rådgivning om arbetsmöjligheter i stadsdelsområdet, om möjligt i samarbete med arbetsförmedlingen, Bryggan Vantör, föreningslivet och kyrkorna i området
Hammarberg säger i tidningen Expo att Sverige hycklar. Vi kritiserade Frankrike som drev rumänska romer ut ur landet. Nu gör Sverige i princip detsamma. Hammarberg kritiserar att kommunerna inte ens vill sätta ut en toalett på boplatserna. Det är samma kritik som kommer från de ideella grupperna som hjälper EU-migranterna.

Så här blev svaret på skrivelsen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill ta ansvar. Men det vill inte övriga partier. EU-migranterna är här för att stanna så länge Rumänien inte förbättrar deras förhållanden. Och vi löser inga problem genom vräkning eller hemresa. EU-migranterna från Rumänien har inget val, om deras familjer ska överleva. 

Det handlar om anständighet. Våra förslag i nämnden handlar om att staden ska vara anständig mot människor som försöker överleva. De ideella aktivisterna har förstått att detta handlar om mänskliga rättigheter. Bidra till volontärkontot för Hemlösa EU-migranter pg 168 49 60-6. Då hjälper vi de ideella aktivisterna att ge praktisk hjälp.
 

onsdag 19 mars 2014

Halv seger på Handelsvägen

Halv seger för kritiken om gruppbostaden på Handelsvägen. Vi oppositionspartier lämnade in en gemensam skrivelse till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i februari, då vi ville ha en bättre placering av gruppbostaden på Handelsvägen. Imorgon klubbas svaret, som är välvilligt men som lägger huvudansvaret på AB Stockholmshem. Och de har tagit intryck av kritiken från hyresgästerna!
                                 
På ett möte den11 mars med hyresgästerna berättade nämligen Stockholmshen att de arbetat fram ett bättre förslag för placering av gruppbostaden. Tre handikappanpassade lägenheter räddas därmed kvar.  Att antalet handikapplägenheter inte minskar är väldigt viktigt, eftersom utförsäljningen av allmännyttan har minskat antalet bostadsanpassade hyreslägenheter i Stockholm.  

Det som kvarstår är kritiken hos hyresgäster på Handelsvägen för att husets blandade boendemiljö försvinner när ordinarie lägenheter blir till genomgångsbostäder för ungdomar. Husets unika tillgänglighet är en stor tillgång som behöver värnas. Personer med funktionsnedsättning har fortfarande inte så många bra boendealternativ i integrerad boendemiljö. Eftersom det här är en stadsövergripande fråga, för vi den vidare till våra politiker i styrelsen för AB Stockholmshem.

tisdag 18 mars 2014

Bakom kulisserna i vår lokala demokrati

Dagarna (rättare sagt kvällarna och ibland nätterna) före stadsdelsnämndens beslutande möte vet en nämndrepresentant från oppositionen vad en har att göra. Skriva reservationer och uttalanden till ärenden som ska klubbas, där vi som opposition inte håller med om förslagen. Allt från medborgarförslag till beslutsärenden - som nämnden själv rår över - till remisser och sekretessärenden - upphandling och enskilda ärenden av olika slag. Till torsdagens nämnd har vänsterpartiet och socialdemokraterna gemensamma texter i för närvarande åtta ärenden, om det går som planerat. I ett ärende ska alla tre oppositionspartier gå ihop. Bakom texterna kan ligga mycket arbete, besök i en verksamhet, besök på en plats där en förskola är tänkt att byggas, samtal med förvaltningen, fackliga, experter, partikamrater, berörda etc. Sammantaget är detta en många gånger dold del av vår lokala demokrati. Ingen ska säga att vi som opposition inte tar vårt förtroendeuppdrag på allvar!

Missa inte dockorna på Picknickteatern!

Detta får ni bara inte missa! Margareta Lindgrens fantastiska handgjorda handdockor som visas i en utställning under våren på Picknickteatern i Högdalen, där hon och maken Karl-Erik har spelat i 35 år. Många söderortsbarn har upplevt sin första teaterföreställning på just Högdalens dockteater. Stort tack för Margaretas och Karl-Eriks kulturella gärning för och med barnen i Vantör!

Har folkpartiet sovit i åtta år?

Vakna Folkpartiet i Vantör! Ni vill ha utegym, motionsspår och grillplats vid Högdalstopparna. Men ni har styrt Stockholms stad i snart åtta år. Ni har suttit med i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd i snart åtta år. Varför har ni inte förverkligat den folkligt förankrade planen för Högdalstopparna som natur- och rekreationsområde som arbetades fram under rödgrönt styre 2003-2006. Förslagen togs fram i bred samverkan med boende i Vantör och Farsta. Ett av de viktigaste inslagen var en unik skatepark på Högdalstopparna, som dåvarande folkpartistiska idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt flyttade till den så kallade triangeln, där den nu är etablerad. På köpet blev parken mindre än planerat, med två discipliner som saknas. Och upprustningen av Högdalstopparna prioriterades bort.

Programsamråd Högdalen april/maj


Många har undrat när programsamrådet för Högdalen Centrum ska komma. Särskilt som flera detaljplaner redan har tagits fram. Ett program ska ju helst komma före detaljplanerna, så att det inte beslutas om delar innan helheten är klar.
 
Samrådet kom upp igen på öppna nämndmötet förra veckan, och stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att undersöka när samrådet ska vara. Fick besked häromdagen. Samrådet beräknas vara i månadsskiftet april-maj. Ansvarig på stadsbyggndskontoret är arkitekt Maria Sahlstrand, som kan kontaktas för mer information. E-mail maria.sahlstrand@stockholm.se  Telefon 508 274 82.

måndag 17 mars 2014

Okänt beslut om förvaltning till Rågsved?

Läser med viss förvåning under rubriken Händelser i Stockholms stads årsredovisning 2013 att Rågsved ska vara bland de stadsdelar dit en nämnd eller bolag flyttar från centrala Stockholm. Fantastiskt roligt om det stämmer, men vilken nämnd eller bolagsstyrelse är det? Var har det konkreta beslutet fattats? När, för står det i årsredovisningen måste beslutet vara fattat 2013. Varför vet jag inte det som bor i Rågsved, som sitter i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelnämnd? Snälla, upplys mig!

söndag 16 mars 2014

Lokalt program mot nazism behövs!

Kan en skrivelse till en stadsdelsnämnd vara mer angelägen? I dessa groteska tider när nazister angriper demokrater, feminister, barnfamiljer och fredliga manifestationer mot nazismens världsbild. När angrepp från nazister inte utreds ordentligt som i Uppsala. När människor nästan slås ihjäl som i Malmö. När 14 människor mördats av nazister de senaste tio åren i Sverige.

Jag menar socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag om lokalt program i Enskede-Årsta-Vantör mot nazism, rasism och främlingsfientlighet som kommer upp på stadsdelsnämnden till beslut nästa torsdag. En kan tro det vore självklart att gå före med ett lokalt program. Vi tänkte det kunde arbetas fram och presenteras på medborgarmöte, fritidsgårdar och öppna förskolor. Föreningslivet skulle också få säga sitt.

Tråkigt nog vill stadsdelsförvaltningen skjuta frågan centralt. Fine, om nämnden går ihop och skriver till kommunfullmäktige. Men ett centralt program tar tid att få fram, även om viljan skulle finnas. Ett lokalt program kan vi arbeta fram mycket snabbare, där ungdomarna, barnfamiljerna, pensionärerna - ja alla kan vara delaktiga. Vilken mäktig manifestation mot nazismens fula tryne!

PS När rödgröna styrde Vantörs stadsdelsnämnd 2003-2006 tog vi fram ett lokalt 20-punktsprogram som var styrdokument för stadsdelsnämnden vid sidan av de centrala målen och programmen. DS

torsdag 13 mars 2014

Livat nämndmöte med gröna frågor

Minst fem medborgare på öppna nämndmötet ikväll i Enskede-Årsta-Vantör! Nästan så att en blir upprymd. Många gånger har vi inte en enda medborgare på våra sammanträden. Nu var det inte kvällens tema som lockade - Rågsveds fastighetsägarförening - utan ett aktuellt nämndärende om en förskolepaviljongs placering i Årsta som kritiserades (om där ett alternativt förslag las fram). Det kom också kritik mot hur styrdokument och parkskötsel stämmer med ett tidigare nämndärende (tillstyrkt medborgarförslag) om att skapa en park i Bandängsstråket med biologisk mångfald som tema. Eftersom nämnden beslutat enligt förvaltningens positiva förslag, måste vi kunna vara trygga med att löpande parkskötsel rimmar med utvecklingsförslaget. Om detta ska vi få återkoppling vilket är bra. Det kom även kritik mot "tycktill-möten" om parkplanen (andra medborgare har varit positiva flikade stadsdelsdirektören in) och mot att kartor som används i arbetet med parkplanen inte var tillgängliga.

En annan medborgarfråga var planeringen för Högdalen Centrum. Det saknas aktiviteter och möjligheter till upplevelser, inte bostäder tyckte medborgaren. Idag måste folk åka till Farsta eller till stan eller andra platser för rekreation, idrott, kultur eller bara för att hitta ett utbud av butiker att handla i. Jag ger medborgaren helt rätt i att vi inte ska behöva åka ifrån Högdalen för att göra ärenden eller ha en bra fritid. Men tycker också att det finns plats för och behövs fler bostäder. Vi är många som har åsikter om vad som fattas och vad som ska värnas i Högdalen. Det behövs en mix med butiker, kultur, idrott, fritidsgård, seniorbostäder, hyresrätter etc. En felande länk är att programsamrådet aldrig kommer till stånd. Istället kommer detaljplanerna en efter en med bostäder - tyvärr mest bostadsrätter, när det är hyresrätter som folk i Högdalen vill ha. Förvaltningen fick under mötet uppdrag att ta reda på när programsamrådet kommer. Det är hög tid.

Det kändes bra att kunna säga till medborgarna att det faktiskt gör skillnad att de kommer på våra öppna nämndmöten och framför sina åsikter. Nu har vi i nämnden en vecka på oss att få förvaltningens kommentarer till kritiken, och då kan vi fatta bättre beslut nästa torsdag. Jag är också glad för att Rågsveds fastighetsägare lovade att ta tag i mitt framförda önskemål om en anslagstavla vid tunnelbanan. Det som föreningslivet efterlyst sedan SL tog bort den gamla anslagstavlan efter renoveringen av tunnelbanan.

onsdag 12 mars 2014

29 mars försvarar vi Perssons betong!

Måttet är rågat. Att ge sig på festplatsen Perssons betong i Rågsveds friområde är att gå för långt. Det är som att ge sig på Rågsveds gemensamma historia. Perssons är en mötesplats för alla åldrar och årstider. Till Valborg ordnar föreningslivet ett uppskattat firande. Sommartid ordnar hyresgästföreningen och samhällsföreningen andra festligheter. Parkteatern har spelat här, och borde komma tillbaka! På vintern åker barnen pulka i backarna, förr om åren också slalomskidor. Nu vill staden bygga bostäder mitt i området, som ingår i Rågsveds friområde, där även andra miljöförstörande byggplaner pågår. 

Nu har föreningslivet i Rågsved gått ihop om att ordna en manifestation till försvar av vår festplats, lördagen den 29 mars kl 12-15. Huvudarrangör är lokala hyresgästföreningen Rågstintan, och stöd ges av åtta organisationer och nätverk som stödjer försvaret av friområdet och bekämpar byggplanerna. Självfallet stödjer vänsterpartiet i Vantör manifestationen. Kom du med! Ta med en granne, ta en fika och lyssna på värmande tal. Visa att vi Rågsvedsbor inte accepterar att köras över.

tisdag 11 mars 2014

Rätt uppfattat - Vänsterpartiet vill inte bygga bort Perssons Betong!

Mittisöderort har en liten notis i veckan om tävlingen som går ut på att bygga miljöspetshus i Rågsveds friområde, vilket också innebär att den omtyckta festplatsen Perssons Betong försvinner. Platsen hör ihop med Rågsveds historia, och det är inte samma sak att bygga upp den på annan plats. 

Första pris i den här tävlingen bör gå till den som föreslår att inte bygga här alls. Och inte heller på kolonilotterna eller andra platser i friområdet. Genom att spara den unika naturen och inte dra bilväg in i området skulle vi få den största miljönyttan, vilket väl är syftet med tävlingen! 

Vänsterpartiet Vantör står helhjärtat bakom manifestationen den 29 mars på Perssons Betong, det beslutade vi på årsmötet i söndags. Vi fortsätter kampen för friområdet tills vi vinner!

måndag 10 mars 2014

Gruppboendet på Handelsvägen - en fråga om plats

Tisdag kväll är det uppföljande möte på Handelsvägen, med hyresgäster, Stockholmshem, SHIS och stadsdelsförvaltningen. Det är bra att vi i nämnden är inbjudna. Förhoppningsvis kommer det att presenteras en bättre placering av den planerade gruppbostaden än den som först varit på tal och kritiserats av hyresgästerna. Oppositionen i stadsdelsnämnden har lagt en skrivelse om detta. 

Gruppbostäder ska inte ställas mot befintliga tillgängliga lägenheter i en unikt tillgänglig fastighet, läs http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1748637 som besvarats av stadsdelsförvaltningen, läs http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1748624 Där läggs slutliga ansvaret på Stockholmshem. Jag tycker också att nämnden har stort ansvar. Vi beslutar om skrivelsen nästa torsdag.


Lotteriet om Rågsved hotar festplats

DN skriver idag om lotteriet om Rågsved. Synd bara att Joakim Larsson valt att utlysa miljöspetstävlingen i Rågsveds friområde, på platsen där Rågsvedsbor har sin traditionella festplats, Perssons Betong. Där en gång Parkteatern spelat, och som vi hoppas ska komma tillbaka, där åtskilliga Rågsvedsungar firat Valborg. En plats som bara för några år sedan fick en ny scen och en ny väg via stadens försorg. Vi är många föreningar som har varit med och ordnat valborgsfirandet genom åren, ideella krafter som annars hyllas. Nu ska denna kära samlingsplats bebyggas med miljöspetshus. Låter fint men platsen är sällsynt illa vald. Moderaterna har inte heller tidigare gjort sig kända för att lyssna på Rågsvedsborna. Det finns flera andra platser i Rågsved som kan bebyggas, exempelvis Rågsveds allé som vänsterpartiet Vantör har föreslagit. Protester mot att bygga bort festplatsen väntas på Perssons lördagen den 29 mars kl 12. Spana efter affischen för info!

söndag 9 mars 2014

Välbesökt årsmöte i Vänsterpartiet Vantör

Idag hade Vänsterpartiet Vantör ett väldigt välbesökt och roligt årsmöte i Rågsveds Folkets Hus. Vi är många som vill jobba för att Vänsterpartiet går bra i valet och kan göra skillnad i människors liv!

Först fick vi en bra genomgång av Hem för alla - Stockholmsdistriktets bostadspolitiska kampanj - av Gunilla Roxby-Cromvall, gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget och ledamot av Vänsterpartiets distriktsstyrelse. Det handlar om att bygga bra billiga klimatsmarta hyresrätter, så att fler människor får ett eget hem. Våra bostadsfrågor i Vantör passar bra in i kampanjen - visionen om Rågsveds allé med pendelstation (istället för att bygga i friområdet) och engagemanget för hyresrätter och kultur i Högdalen C.

Bostäder och kollektivtrafik hänger ihop, så det passade utmärkt att Gunilla också är trafikpolitiker och kunde berätta om partiets trafikpolitiska arbete. Två aktuella motioner är lagda i landstinget som rör Vantör: förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö samt pendeltågsstation i Rågsved. Söderort har varit försummat i trafikpolitiken. Förra gången med rödgrönt styre i landstinget förverkligades drömmen om buss 744 till Snösätra, ett krav som vänsterpartiet drivit i många år. Nu är dags för nya steg!

Föreningen valde också en ny spännande styrelse, och tillsammans med alla engagerade medlemmar är jag säker på att vi kommer vi att göra ett kanonjobb i de kommande valen!

lördag 8 mars 2014

Vänsterpartiet behövs om vi ska få lön hela dagen

Dags för lön hela dagen - mängder av organisationer manifesterade idag på internationella kvinnodagen den 8 mars tillsammans för jämställda löner och kvinnors ekonomiska självständighet. Den ena talaren efter varandra sa ifrån om att jämställdhetsarbetet går för långsamt, både kampen för lika lön för likvärdigt arbete, jämställt uttag av föräldrapenning, rätten till heltid, trygga jobb, pension som det går att leva på, inflytande på jobbet och inte minst utveckling på jobbet. 

Bland talarna var Ida Gabrielsson som slog fast att avgörandet ligger i våra egna händer, Kommunal att enklaste sättet att få högre lön är att vara man. LO rapporterade att var tredje arbetarkvinna inte kan gå på toa utan att fråga chefen. Amineh Kakabahve att rutavdrag och vårdnadsbidrag isolerar invandrarkvinnor i hemmet och att heltid ska vara 6timmars arbetsdag. Fredrika Bremer att alla löneskillnader är oförklarade, Vårdförbundet informerade att en biokemisk analytiker aldrig tjänar in sin utbildning, tjej- och kvinnojouerna att jämställda löner är viktigt i arbetet mot våld. Vision att vi har en av världens mest segregerade arbetsmarknader och att lönenivåerna är följd av politiska beslut. Slutklämmen stod Stefan Löfven för, och sökte mandat för en feministisk regering. Där är vänsterpartiet nödvändigt - för en feministisk politik som både bygger på klass och kön!

16 år kvar tills ytterstaden är attraktiv ...

Bara 16 år kvar tills både innerstad och ytterstad i Stockholm ska vara attraktiva områden enligt Vision 2030. Alliansen har styrt i snart åtta år med denna sin vision i sikte. Undrar om någon tycker att vi 2014 har kommit synligt närmare visionen? Har kultur och service börjat jämnas ut mellan innerstad och ytterstad? Har förorterna blivit mer av samhälle och mindre av sovstad? Har de rika så smått börjat se fördelarna med Rågsved, Skärholmen och Järva i takt med visionsarbetet? Har våra gröna ytterförorter börjat locka ut folk från den dåliga luften i stenstaden? Har de mindre bemedlade som vill bo i innerstaden fått större chanser till lägenhet där, nu då visionspolitiken är en tredjedelsperiod närmare målet?

Svaret är nej, både utifrån kända fakta om segregation i boende, skola, service och arbetsmarknad och utifrån den nya revisionsrapporten Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden, nr 5, 2014.  Rapporten utgår från Vision 2030, Vision Järva och Vision Söderort och går igenom vad om görs när det gäller förebyggande arbete, tidiga insatser och det dagliga arbetet med skola, boende, arbete, trygghet och sociala stödinsatser i Rinkeby-Kista och Skärholmen. Tyvärr saknas ett medborgarperspektiv. Vad tycker de som varit med på boendedialoger? De som bor i områdena. Deras åsikt ska väga tyngst! Jag saknar också medvetenheten om att sociala förhållanden måste analyseras på stadsdelsnivå och inte på stadsdelsområdesnivå, eftersom stadsdelsnämnderna är så stora och segregerade. En genomsnittssiffra för exempelvis Enskede-Årsta-Vantör döljer den stora skillnaden mellan Rågsved och Enskede.

Det som blivit bättre enligt revisionsrapporten, exempelvis att Svenska Bostäders hyresgäster på Järva nu är lika nöjda som i övriga staden, är rena självklarheter. Kommunala bostadsbolag ska ha lika bra service för hyresgäster i alla områden. Revisorerna säger att det är svårt att säga vad av visionsarbetet som ändå hade blivit utfört. Om saker hade kallats vid sina rätta namn, säger jag. Betalats via skatt och inte av utförsäljningar. Skolan har definitivt inte blivit bättre. Trots Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet har skolresultaten inte blivit högre, mätt i betyg.  Undantag finns, men generellt ökar Söderortsskolornas sociala index (ju högre index ju mer tilläggsbidrag) och nästan alla skolor som berörs av strategierna. Skillnaden mellan förortsskolor och innerstadsskolor ökar alltså istället för att utjämnas.

Rapportens innehåll är inte förvånande. Det jag däremot tänker är att revisorernas grepp är för smalt. Eller snarare är stadens grepp för smalt, det som revisorerna ska granska. Ska arbetet med socialt utsatta områden leda till hållbara resultat måste hela staden utvecklas. Även vad staten och landstinget gör (och inte gör). Hur medborgarna får vara med och sätta dagordningen. Så länge vi inte ändrar lokaldemokratin, bostadspolitiken, utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, de ekonomiska politiken i en rättvisare riktning - ja då återskapar vi orättvisa uppväxtförhållanden, sociala problem, social oro, socialt utsatta områden.


fredag 7 mars 2014

Från en Rågsvedsbo om Perssons Betong och friområdet


Brev till Kräpplagruppen som skickas ut till politiker i staden:
 
"Hej! Sven Löfberg ordförande i den lokala hyresgästföreningen Rågstintan I Rågsved.

Jag flyttade till Rågsved 1957 då var jag 8 år då var det en betongfabrik där därav namnet Perssons Betong där vart stenar som man grävde upp till betong som man sedan byggde Rågsved av,  

Därav dessa nartuliga platåer som finns kvar på denna plats har parkteatern spelet många föreställningar och det har varit andra evenemang där. Jag har i många år velat ha en fast scen dansgolv och att elen skulle fixas till, och så har det blivit tack vare att exploateringskontoret hörsammade min vädjan dom hörde av sig till mig och undrade vad jag ville göra då berättade jag det och så vart det jag är väldigt glad och stolt att ha fått vara med och utforma Perssons som jag ville ha det, så nu kör vi välbesökta valborgsfirande och andra aktiviteter där med hjälp av övrigt föreningsliv i Rågsved

Så där kan ni av naturliga skäl inte bygga några hus för ni vill väl inte vara med att ta bort något som har blivit en tradition för oss i Rågsved med omnejd, sen pratas det om att det ska byggas miljövänligt och att man ska kunna bevara grönsakerna längre jag fattar inte vad ni menar med det, det kan väl inte bli mer miljövänligt som det är nu med alla kollonilotter som är utnyttjade till fullo det är ju kö till att få någon, och där bevarar dom grönsakerna längre så det räcker med det, sen så måste vi tänka på växtligheten och alla djur som bor där nere ni kan väl inte bygga bort dem också.

Nej låt oss få behålla vårt friområde som det är och vår Perssons Betong.

 

Med vänlig hälsning Sven Löfberg  "

onsdag 5 mars 2014

Ett annat Enskede-Årsta-Vantör är möjligt

En diger lunta kom med posten idag! Stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2014 som bygger på en budget om 2,1 miljarder kronor. Det gör förmodligen Enskede-Årsta-Vantör till den största stadsdelsnämnden när det kommer till budgetens storlek. Verksamhetsplanen bygger på alliansens skattesats och mål i kommunfullmäktige är viktigt att veta, där privatisering och konkurrensutsättning är en bärande ideologisk grund. 

Hur annorlunda det skulle kunna se ut med oppositionens prioriteringar kan läsas i slutet av dokumentet, där protokollet från den beslutande nämnden finns med. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har en gemensam reservation, som bygger på ett tryggare och jämlikare Enskede-Årsta-Vantör. Vi vill att nämnden ska ta täten i arbetet för klimatet och miljön. Läs mer här:

tisdag 4 mars 2014

Heja beroendemottagningen!

Mittisöderort skriver i veckan om beroendemottagningen vid Gullmarsplan, som varit i farozonen för nedläggning då stadsdelsförvaltningarna inte är nöjda med att personer med de största problemen inte nåtts av hjälpen. Genom att bland annat brukare slagit larm har vi i oppositionen fått höra om problemen och drivit att mottagningen måste finnas kvar. Både för de som inte har kontakt med socialtjänsten och de som har stora behov av beroendevård och psykiatri. De brukare jag talat med prisar mottagningens tillgänglighet. Det fina med mottagningen är just att myndigheterna sitter på samma ställe, så att de som söker stöd lättare kan få den hjälp de behöver. Vänsterpartiet tog därför initiativ till en skrivelse som vi la i stadsdelsnämnden tillsammans med socialdemokraterna. Vi ställde upp flera förslag om vad som behöver göras, för att det ska fungera så att alla parter blir nöjda. Nu hoppas jag att vi snart får se ett positivt resultat av arbetsgruppens utredning. 

Rädda Perssons betong i Rågsved!

Allt kan säljas med mördande reklam. Så sjöng Norrbottens Järn på 1970-talet. Tänker på den strofen idag, när alliansen gör allt för att trumfa igenom exploatering i unika Rågsveds friområde. Oavsett vad folk tycker. I Rågsveds friområde ska det byggas, till vilket pris som helst. Oavsett koloniområde, nyckelbiotoper, omtyckta rekreationsområden, folkopinion eller historiska festplatser. Nu sockras byggplanerna med fagert tal om "miljöspetsområden" och hyresrätter.

Anrika Perssons betong, där vi firar Valborg och andra fester, där parkteatern tidigare spelade, ska nu flyttas för att ge plats till bostäder. Idag hade Svt den nygamla nyheten om alliansens tävling om miljövänligt byggande, som innebär att Perssons betong byggs bort - en omtyckt plats som bär på Rågsveds historia ska väck. Kolla: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/miljovanligast-far-byggaJag tycker istället att alliansstyret ska flyttas. Ut ur stadshuset i valet i höst!

måndag 3 mars 2014

EU-migranterna har inget annat val

Nu har EU- migranterna som bodde i Högdalen och flyttade till Flemingsberg flyttat igen till Sollentuna kommun, med hjälp av volontärer och insamlade pengar från många givare. Orsaken är att Huddinge kommun begärt avhysning, precis som Stockholms kommun gjorde. De som tog en bussresa hem istället för att flytta vidare till Flemingsberg sägs vara på väg tillbaka till Sverige. Att tigga är deras enda chans att tjäna pengar. I Rumänien har de ingen inkomst.

Flytten mellan kommunerna visar att det inte hjälper att avhysa de utfattiga EU-migranterna. Min förhoppning är kommunerna går samman om en långsiktigare lösning. Vänsterpartiet i Stockholms stad har föreslagit campingplatser med el, vatten och toa, men inte fått svar i kommunstyrelsen. Hjälp att söka arbete och utbildning bidrar till bättre försörjningsmöjlighet. Härbärgen är för kortvariga lösningar. Rumänien måste också ta sitt ansvar, men det hjälper inte här och nu.

söndag 2 mars 2014

Ses i höst i Rågsvedsskolans matsal!

Idag var jag på vänsterpartiets introduktionsutbildning för nya medlemmar, höll i passet Från politik till praktik. Uppgiften fick mig att tänka igenom och formulera vad som kan vara intressant för andra. Helt klart är det nyttigt att reflektera över det politiska arbetet, oavsett om det är i partiföreningen i Vantör eller i stadsdelsnämnden, numera Enskede-Årsta-Vantör. Oavsett om vi är i opposition eller majoritet kan vi påverka politiken, även om det är på olika sätt och förstås i helt olika grad. 

När vi styrde i Vantörs stadsdelsnämnd 2003-2006 hade vi ett lokalt rödgrönt program, som satte mål för förvaltningens arbete tillsammans med kommunfullmäktiges budget. Programmet tog vi fram efter att ha bjudit in medborgarna till samrådsmöte direkt efter att vi vunnit valet 2002. Det var en härlig känsla att sitta i Rågsvedsskolans matsal och lyssna på Vantörsborna. Och veta att vi kunde förverkliga åtminstone en del av förhoppningarna. Tyvärr satte Reinfeldteffekten stopp efter fyra år. 

Efter valförlusten 2006 var vi nedslagna men inte slagna. Vi hade inspirerats av FMLN-politiker från Santa Tecla, El Salvador, som vi haft på besök. De hade fått bygga upp sin stad efter jordbävningar, tillsammans med, inte åt, folket. Vår strategi blev att vara så utåtriktade som möjligt i det politiska arbetet. Det blev tradition att vara med på valborg på Perssons Betong och Rågsvedsdagen. Vi köpte vårt röda tält och fortsatte samtalen från valstugan. Nu är vi tillbaka i Högdalen med tältet.

En aktiv opposition är oundgänglig för demokratin, även om påverkan sällan syns eller erkänns. Men vi ser att kritik ger avtryck. Det är alltid viktigt att vara en del av sitt lokalsamhälle. Ha koll på att politiken fungerar, när vi är i majoritet. Ha koll på brister som visar att politiken inte duger, när vi är i opposition. Men vi vill inte bara kritisera, utan alltid komma med vårt alternativ. Som förslaget om Rågsveds allé, motförslag till alliansens exploateringsplaner i Rågsveds friområde. 

Nu hoppas jag verkligen att vi ska kunna ha det där mötet igen, i Rågsvedsskolans matsal (och i Årstaskolan och Enskedeskolan), direkt efter valet i september ...