tisdag 18 mars 2014

Programsamråd Högdalen april/maj


Många har undrat när programsamrådet för Högdalen Centrum ska komma. Särskilt som flera detaljplaner redan har tagits fram. Ett program ska ju helst komma före detaljplanerna, så att det inte beslutas om delar innan helheten är klar.
 
Samrådet kom upp igen på öppna nämndmötet förra veckan, och stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att undersöka när samrådet ska vara. Fick besked häromdagen. Samrådet beräknas vara i månadsskiftet april-maj. Ansvarig på stadsbyggndskontoret är arkitekt Maria Sahlstrand, som kan kontaktas för mer information. E-mail maria.sahlstrand@stockholm.se  Telefon 508 274 82.

Inga kommentarer: