söndag 17 mars 2019

Rågsved mot ombildning!

Sedan några veckor är jag engagerad i det partipolitiskt oberoende nätverket "Rågsved mot ombildning", för att försvara våra allmännyttiga hyresrätter mot det nya stadshusstyrets planer på privatisering genom ombildning till bostadsrätt.

Det är vi som vill bo kvar i våra allmännyttiga hyresrätter som har bildat nätverket. Som gillar allmännyttan för den frihet, gemenskap, service och trygghet som den ger, jämfört med att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening.

Vi vet att det finns hyresgäster som tvekar eller tänker att de kan göra en god affär. Men vem vet när räntan rakar i höjden? Var barnen kan bo när hyresrätterna blivit bostadsrätter, som bara några få har råd att köpa.

I fredags släpptes så de politiska direktiven för ombildningarna och på måndag klubbar koncernstyrelsen dem, läs tjänsteutlåtandet här och bilagan här.

Snart dimper breven med "erbjudandet" från moderaterna, liberalerna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet ner i våra brevlådor. Då är vi redo i Rågsved. Nätverkets medlemmar har delat ut vårt flygblad, översatt till sju olika språk, i sina trappuppgångar, vi har stått utanför tunnelbanan på lördagarna och vi och lokala hyresgästföreningen har återkommande möten i kvarteren. Ombildningar nej tack, blir vårt svar. Vi behöver fler hyresrätter, inte färre!

torsdag 14 februari 2019

Obehaglig matematik i ombildningspolitikens spår

Nu är de tillbaka. De som vill ta våra gemensamt ägda hyresrätter ifrån oss, men i ny politisk konstellation. Denna gång en slags borgerligt-social ingenjörskonst där miljöpartister gör sällskap med moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater. 

Nu har vi fått svart på vitt vad som fattas Rågsved. Eller snarare vad som finns mycket av. Vi är nämligen  2 365 hushåll för många som bor i allmännyttig hyresrätt, läs om det här.

Vi som vill bo kvar i allmännyttan riskerar nu att tvingas att bli hyresgäster hos våra grannar, om de blir tillräckligt många för att få det nya stadshusstyrets tillåtelse att ombilda vårt hus så att det ägs av en bostadsrättsförening istället för av ett kommunalt bostadsbolag. Så att det hus som idag ägs av oss stockholmare gemensamt, istället ägs av ett antal före detta hyresgäster. Så att lägenheterna i huset inte längre kommer att vara tillgängliga i bostadskön, när de som bor i lägenheterna flyttar. Så att möjligheten till byte genom interna kön försvinner. Så att det blir ännu svårare att få en hyresrätt med överkomlig hyra i framtiden.

Bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) förutspår nu goda tider för Rågsved. En minskning med 2 365 hushåll i allmännyttiga hyresrätter i Rågsved kan bli ".. grund för att bryta segregationen, öka integrationen och skapa mer trivsamma boendemiljöer."  Med ett penndrag i en budget löses samhällsproblem som byggts upp under årtionden. Fast vi vet ju alla att det är osant, samhällsproblemen är ju kvar efter förra ombildningsomgången.

Men något så obehagligt som denna matematiska uträkning av hur många "för mycket" som bor i allmännyttan i Rågsved har jag inte upplevt förr. Som tur är vi upprörda och inte uppgivna. Så vi får organisera oss, prata med grannar, vänner, visa hur felaktigt, våghalsigt, osolidariskt, bakåtsträvande ombildningspolitiken är!