lördag 30 augusti 2008

Ljungen blommar!
I lördags var vi ute på Saltarö och plockade svamp med goda vänner. Vi fick lite kantareller, blodriskor och Karl Johan, även om det var långt mellan svamparna. Bäst var nästan ljungen, som lyste upp det gröna med sina fina färger!

onsdag 27 augusti 2008

Stor fråga blir liten notis

Idag har Mitt i Söderort en liten notis om att stadsdelsnämnderna kan bli svagare, eftersom det finns nya förslag om centraliseringar av ansvaret för parker, naturområden, strandbad och motionsspår. Det tidningen inte nämner är att det även finns förslag om att stadsdelsnämnderna inte ska få yttra sig lika mycket som idag när det gäller byggplaner. Man skulle kunna tycka att Mitt i kunde göra ett större uppslag av de nya förslagen, som innebär dödsstöten för stadsdelsnämnderna.

Vi hade det här ärendet uppe på stadsdelsnämnden förra veckan och majoriteten lämnade utan eget ställningstagande, precis som man gjort i många andra nämnder i staden. Det betyder att det finns hopp om att stoppa åtminstone delar av förslaget, förmodligen sitter m, fp och kd och budgetförhandlar om den här frågan just nu.

I oppositionen gick vi ihop om ett gemensamt yttrande där vi kraftigt tar avstånd från förslagen i remissen, som helt saknar konsekvensbeskrivningar av hur medborgarinflytandet försämras av centraliseringarna. Före valet sa moderaterna att de inte skulle avskaffa stadsdelsnämnderna - nu ser vi att man gör det bakvägen!

tisdag 26 augusti 2008

Teater i Rågsved

Tro´t om ni vill men på lördag kan vi se teater i Rågsved, både barn och vuxna! Det är vi inte bortskämda med, särskilt inte som den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden dragit in det riktade bidraget till Ung utan Pung.

Dessutom har skolornas teaterbesök sjunkit rejält sedan kultursekreterarna drogs in. Nu ser vi effekterna av den nedskärningen - det som folkpartiet kallade onödig administration på många nämndsmöten i Vantör. Höjda avgifter i Kulturskolan är ett annat inslag i borgerlig kulturpolitik.

Värst drabbas förstås de barn som inte har föräldrar som brukar gå på teater med sina barn. I Rågsved finns många familjer som inte har råd med eller inte är van att gå på teater, jämfört med Örby eller Gamla Enskede. Det är resultatet av klasspolitiken.

Så det är verkligen roligt att NAV - nätverk för afrikaner i Vantör - ordnar en Svensk-Afrikansk kulturfestival i Rågsveds Folkets Hus tillsammans med Noaks Ark. Allt börjar med kaffe klockan 10.30 och fortsätter med musik, dans, barnteater, föreläsning av Noaks Ark, loppis med mera ända till kl 20.

Jag ska inte vara fullständigt orättvis, festivalen har sponsrats av Stockholms stad, enligt annonsen. Det fanns uppenbarligen några kulturslantar kvar...

måndag 25 augusti 2008

Länge leve Årstafältet

I lördags var jag på skördefest i Årstafältets koloniområde tillsammans med Ann-Margarethe Livh. Förutom tipspromenad i ett underbart koloniområde, fika med hembakt bröd, loppisfynd och lottvinst fick vi aktuell information om hur nätverket för Årstafältet arbetar vidare för att bevara fältet och utveckla landskapsparken. De har bjudit in de arkitekter som staden har utsett att lämna förslag om hur fältet kan bebyggas för att visa de positiva värdena på fältet och berätta hur landskapsparken ursprungligen skulle utformas.

När jag cyklade över fältet på vägen till skördefesten tänkte jag verkligen på hur viktigt det är att det finns öppna naturliga platser kvar nära där människor bor. Det är ett helt annat lugn över Årstafältet än en tillrättalagd park som Mikael Söderlund (m) vill ha. Vad gör det att vinden blåser ibland, det hör naturen till. Det är nästan lite fjällkänsla! Jag såg hundägare, hundar, äldre par som promenerade eller satt på bänkar vid dagvattendammen, mammor med barn i barnvagnar, golfare och en och annan cyklist på vägen fram till koloniområdet.

Det måste få finnas plats för Årstafältet i vår stad! Nästa möte med nätverket blir den 31 augusti kl 16 i koloniområdet. Jag hoppas att alla som inte går på allsången mot alliansen istället tar vägarna förbi Årsta de kvällen.

Skola på Högdalstoppen?

Magnus, vice ordförande i stadsdelsnämnden (s) mejlade mig en pdf med en DN-annons från förra veckan, där stadsbyggnadsnämnden informerade om bygglovsansökningar. Synpunkter lämnas in inom två veckor från annonsdagen. Idag återstår bara ett par dagar innan remisstiden är slut.

Ärendet som upprör oss i oppositionen i Vantör är att någon vill bygga en skola på Högdalstoppen! Och det får vi som sitter i stadsdelsnämnden ingen riktad information om utan hänvisas till att läsa DN. Vem vet vad vi har missat, vi som inte lusläser annonssidorna. Är det så här lokal demokrati ska gå till på borgerligt vis, eller?

SKTF - om måndagar ska bli bäst!
Jag är med i SKTF. Jag gillar SKTF eftersom det är ett fack som organiserar alla på en arbetsplats. Det ger styrka och sammanhållning. Sen är det ingen nackdel att medlemmar kan beställa snygga tröjor med uppmuntrande tillrop! Om SKTF får bestämma blir verkligen verkligheten så att Måndagar är bäst, eftersom vi då har fått så bra arbetsförhållanden att alla kommunanställda kan längta till jobbet. De ni!

söndag 24 augusti 2008

Plåster på såren

En remiss om borgarnas barnpolitik behandlades på senaste stadsdelsmötet, och det är en fråga där vänsterpartiet och alliansen står mycket långt från varandra. Där vi vill satsa på pedagogiken i förskolan som det första ledet i det livslånga lärandet vill de borgerliga partierna satsa på nygamla konservativa favoriter som vårdnadsbidrag, flerfamiljssystem och bidrag till egna barn i familjedaghem.

Dessa former av barnomsorg konserverar uråldriga könsroller, där kvinnan blir kvar i hemmet, eftersom pappan fortsätter sitt yrkesliv medan mamman tar hand om barnomsorgen.

I förskolan strävar vi efter att öka antalet pedagogiskt utbildade förskollärare medan de som utför barnsomsorg i hemmet kan ha vilken utbildningsbakgrund som helst. Det säger sig självt att de höga ambitionerna i förskolans läroplaner har mycket bättre möjligheter att uppfyllas i förskolan än i barnomsorg som bedrivs i hemmen.

Självklart bör familjedaghemmen få finnas kvar, eftersom det finns barn som måste ha mer småskalig barnomsorg på grund av till exempel allergier, men det finns ingen anledning att bygga ut den här typen av barnomsorg med ytterligare varianter. Statistiken visar klart att föräldrar föredrar förskola, mycket få har ansökt om det nya vårdnadsbidraget - det går ju inte att leva på, vare sig för en ensamstående mamma eller för par som är vana vid två heltidsinkomster.

Alliansen menar att vi är emot valfriheten när vi vill värna om förskolan, och att vi är emot att föräldrarna får välja själv. Men när de väljer, väljer de förskolan så jag kan inte se annat än att vår politik gynnar det som föräldrar vill ha. Den valfrihet som borgerliga partier erbjuder är ingen reell valfrihet, eftersom den diskriminerar ensamstående föräldrar som inte kan leva på 3000 kr i månaden.

Enda ljuspunkten i den borgerliga remissen är förslaget att bygga ut allmän förskola från tre istället för fyra år som gäller idag. Det gynnar barnen som annars inte skulle få ta del av en pedagogisk verksamhet. Samma effekt skulle det bli om dessa barn gick i vanliga förskolan, men en utbyggd avgiftsfri förskola kan vara ett steg mot en avgiftsfri förskola för alla barn, vilket jag tycker vore bra. Mer fokus på förskolan än på barnomsorg med andra ord - även om barnomsorgen kommer på köpet!

Den borgerliga tanken är förstås att allmänna förskolan ska vara komplement till de olika typer av barnomsorg i hemmet som ingår i deras barnpolitik. Jag ser förslaget om allmän förskola för treåringar som ett indirekt erkännande av att de gammaldags barnomsorgsformerna i allmänhet inte håller måttet i pedagogiskt hänseende och ett led i kompromissen med kd som står för den mest bakåtsträvande borgerliga barnpolitiken.

lördag 23 augusti 2008

Första nämndmötet på Slakthusplan

Tiden går men bloggen består! Vi hade stadsdelsnämnd i torsdags och massor av ärenden att behandla. Det är skälet till att jag inte hunnit blogga sista tiden. Att läsa in ärenden och skriva reservationer och särskilda uttalanden tar flera kvällar och helgdagar i anspråk.

Kul att många kom på första mötet i slakthusområdet, trots lång resväg för många. Äldre damer hade synpunkter på flytt av Årstapaviljongen, vilket oppositionen också hade (tyvärr missade damerna att säga vad de tyckte på öppna frågestunden, kanske trodde de att allmänheten får prata när ärenden behandlas, men så är det ju inte).

Miljövänner från Vantör som värnar om Rågsveds friområde kom och varnade för att staden kan vara på gång att förlänga avtalen för arbetsområdet på Bråtegränd. Det behövs en öppen information till oss boende från exploateringskontoret och exploateringsnämnden om vad som pågår, innan beslut fattas! Tyvärr har inte centrala nämnder öppna möten, en klar demokratibrist, till skillnad från stadsdelsnämnderna.

Kul också att vi fattade beslut i enighet om återrapportering om brister i hälso- och sjukvården i äldreomsorgen samt om behovet av bättre kollektivtrafik till Östberga och bättre tvärförbindelser. Både majoritet och opposition lämnade förslag samma dag som sammanträdet, vilket inte hindrade konstruktiva ledamöter på bägge sidor att komma överens.

Visst har vi mycket stora åsiktsskillnader när det gäller privatisering och stadsdelsnämndernas ansvarsområden, men det finns också frågor där vi tycker lika, och då ska vi visa det. Sånt motverkar politikerförakt och gynnar demokratin. Det behövs.

tisdag 12 augusti 2008

Kul för seniorer i Rågsved

Idag tänkte jag göra lite reklam för Matinédans på Salongerna i Rågsved! Samhällsföreningen ordnar dans för seniorer tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Det är bandet Gubbröra som spelar följande söndagar: 14/9, 12/10, 2/11 samt 7/12 mellan kl 13 och 16 varje gång. Det kostar bara 20 kr och då ingår kaffebiljett!

söndag 10 augusti 2008

En rak vänster

Hörde på nyheterna att Lars Ohly i sitt sommartal idag i Gnesta talat om en nationell handlingsplan mot skattefusket. Hurra, det har jag länge väntat på. Jag tror det var 133 miljarder kronor som undanhålls genom fusket. De kulorna räcker till en hel del förbättringar av välfärden.

Andra teman i talet var att höja fastighetsskatten på lyxvillor för att få in mer pengar till välfärden och visa civil olydnad mot EU när det gäller kollektivavtalen. Hurra säger jag igen. Bra att vi i vänsterpartiet visar vad vi vill och inte bara vad vi inte vill. Mer av den varan, så ska vi nog kunna ta en match om väljarna!

Gärna replik - men inte anonymt!

Jag får en hel del repliker på mina blogginlägg men många är tyvärr anonyma, de publicerar jag inte annat än i undantagsfall. Jag står för mina åsikter och förväntar mig att de som mejlar mig också gör det. Senast fick jag en kommentar om min blogg om noll-åttor, som jag gärna publicerat om den inte varit anonym.

torsdag 7 augusti 2008

Säg ifrån om parkerna!

Fick nyss handlingarna till stadsdelsnämndens sammanträde den 21 augusti i brevlådan. Bläddrar snabbt igenom och konstaterar att staden centralt vill ta ifrån stadsdelsnämnderna ansvaret för parkfrågorna.

Till sammanträdet finns två nya medborgarförslag uppsatta på dagordningen - gissa vad de handlar om? Jo, parker! Just de frågorna som medborgarna är engagerade i, lägger förslag om och har synpunkter på. De nära frågorna vill stadsledningskontoret att centrala nämnder ska besluta om i fortsättningen.

Ajöss med öppna möten, medborgarförslag och medborgardialog! Ajöss med lokal demokrati - det som finns kvar vill säga! Jag uppmanar alla att komma och säga sin mening på öppna frågestunden den 21 augusti kl 18.00 i nya förvaltningsbyggnaden på Slakthusplan 4! Än finns tid att stoppa förslaget.

onsdag 6 augusti 2008

Noll-åtta - nej tack!

Läste i dagens DN om att Stockholms stad ordnar fest för "noll-åttorna" 080808, men det visste jag ju redan. Maken till prioriteringar som det borgerliga styret gör finns inte. Satsar flera miljoner på en fest där de flesta aktiviteter ligger i stan, dit många förortsbor inte har råd att ta sig. Alla har nämligen inte rätt till SL-kort i det "friare" Stockholm som högerstyret säger sig skapa.

Förresten, vem vill fira att man är en "noll-åtta"? Många som bor i Stockholm har våra rötter i andra delar av landet eller världen, och har mot vår vilja fått flytta för att få jobb eller för att överleva. Visst är Stockholm en underbar stad, men det är en delad stad och en hemort som väcker dubbla känslor. En stad där många längtar hem, vare sig det är till Norrland eller Kurdistan.

Samtidigt med denna fåniga fest för "noll-åttorna" har högern dragit ner på Kulturskolan som tidigare har nått många förortsbarn, varav många kommer från andra länder. Höjda avgifter ökar inte tillgängligheten till kulturen. Miljonerna skulle göra mera nytta i Kulturskolan, Stadsteatern, biblioteken och för de fria grupperna. De som hittat på festen gör verkligen skäl för skällsordet noll-åtta!

tisdag 5 augusti 2008

Nedräkningen har börjat

Tillbaka i storstan men fortfarande semester några dagar. Skönt att samla sig lite innan jobbet startar igen. Igår satte jag in flera års dåligt samvete i fotoalbumet - det vill säga högar av fotografier - mest från semestrarna i Skellefteå. Att klista in foton i album är en kontemplativ syssla som ger tid för tankar. Till exempel arga tankar om den blåa regeringens försämringar av a-kassa och sjukförsäkring som drabbar småfolket. Flera jag känner har drabbats. Att många tänker i samma banor hörs också i Ring P 1, som jag lyssnat en del till i sommar. Orättvisa är ordet och inget annat. Nu börjar vi nedräkningen för den här högerregeringen som jag hoppas aldrig samlar sig efter misslyckandet med FRA-debatten!

måndag 4 augusti 2008

Hotad idyll
Det slår mig när jag promenerar i Rågsveds friområde att blommorna som växer här nästan är samma arter som jag sett längs dikesrenarna i Sjöbotten under semestern, Rallarrosen möjligen undantagen! Och förstås Gullriset (bilden) som finns i mängder på ängarna i Rågsved.

Igenkännandet gör att semesterkänslan dröjer sig kvar - härligt! Ett av det bästa med Rågsved är ju att vi har naturen så nära inpå oss. Nu gäller det att få ha kvar det fina. Ett hot är om industriområdet på Bråtegränd får fortsätta sin störande verksamhet trots beslut av den förra majoriteten om avveckling. Beslut lär ska fattas i höst av exploateringsnämnden och tills dess måste vi som bor här väcka opinion.

Klotter kvar i friområdet
Under min första promenad i Rågsveds friområde efter semestern i Västerbotten noterade jag tyvärr att parkbänkarna inte har rengjorts ännu. Själv har jag anmält klottret flera gånger till kommunen. Borgarnas 24-timmarsgaranti mot klotter fungerar uppenbarligen inte. Klottret är en smolk i glädjebägaren för annars är det ett underbart rekreationsområde med sina våtmarker, blommor, fåglar och gamla betesmarker där fåren betar fridfullt. Jag mötte både hurtiga motionärer, stillsamma pensionärer och unga barnfamiljer på min promenad längs Göta landsväg. Nere på koloniområdet vid Perssons betong hittade jag Barbro som visade sina odlingar. Fint!

lördag 2 augusti 2008

Kyrkogårdshistoria

Förra veckan vandrade jag omkring på kyrkogården i Bureå, jag skulle gå till några släktingars gravar. De gamla gravarna påminde om livet i byarna i början och mitten av seklet. Minnet av männens liv lever kvar genom att deras yrken ristats in i gravstenen, hemmansägaren och ångbåtsmaskinisten, prosten och kyrkvärden. Minnet av deras hemvist lever också kvar genom att byanamnen finns med på gravstenarna, Falmarksforsen, Burvik, Sjöbotten. Som en katt bland hermelinerna fanns också en kvinnas yrke angivet, vid sidan av hennes man. Hon var fotograf, från vilken by kommer jag inte ihåg, för jag blev så glatt överraskad när en kvinna steg fram ur gravarnas anonymitet. Tänk att få veta mer om hennes liv!