onsdag 29 januari 2014

Parkeringssnack torsdag, Slakthusplan 4

Irriterad över parkerade bilar som tar över gatorna? Eller hittar aldrig parkeringsplats och funderar allvarligt på att gå över till kollektivtrafik. Tycker parkeringar ska ligga under jord, så att marken kan användas bättre? Eller har andra tankar om trafik och parkering. 

Imorgon torsdag kl 18.30 har vi temat trafik och parkering på öppna mötet med stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Ska bli spännande att höra allmänhetens frågor. Faktum är att förslaget på morgondagens tema kom från oppositionen. Så vi kan påverka. Lite. Mer efter valet i september.

Rågsveds friområde + Kynäsberget = sant efter rödgrön valsegerNu har kommunstyrelsen i Huddinge kommun svarat på motionen från Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP) om ett mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget. Trots att alliansen i Huddinge kommun bejakat planering om naturreservat för Kynäsberget i svaret på en liknande motion från Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) och gärna diskuterar med Stockholm om mellankommunala grönstrukturfrågor, vågar de inte vara lika tydliga när motionen kommer från andra sidan kommungränsen. V och MP i Huddinge föreslog därför ett tillägg till Huddinge kommuns remiss som lyder så här: 

"Huddinge kommun arbetar aktivt för en fortsatt utveckling och ett bevarande av Hanvedkilen. Därför finns nu planer på att inrätta ett naturreservat för Kynäsberget, som gränsar till Rågsveds friområde. Kommunen har också fattat beslut om att ta initiativ till att utveckla samarbetsformerna med Stockholms stad i syfte att värna och utveckla de gemensamma natur- och kulturvärdena längs kommungränsen. Därför ser kommunen positivt på att friområdet Rågsved i Stockholms kommun också långsiktigt skyddas och att ett mellankommunalt naturreservat kommer till stånd. Detta skulle bidra till att bevara de natur- och kulturvärden som finns på båda sidor om kommungränsen och ge dem som vill använda marken till rekreation och fritidsverksamhet möjlighet till det." 

Jag ska ändå inte klanka så mycket på alliansen i Huddinge, att de inte säger något i sakfrågan får ursäktas med det kommunala självstyret och den något förståeliga oviljan att stöta sig med partikamrater i andra kommuner. Alliansens framsynta svar på den utmärkta motionen från V och MP i Huddinge ska istället hedras och gör att manegen är krattad för ett mellankommunalt naturreservat i Rågsveds friområde och Kynäsberget efter valet 2014. Om det går som jag hoppas att vi får rödgrönt styre i Stockholms stad.

lördag 25 januari 2014

Medborgarbudget nästa efter valet 2014!

Vilka möjligheter det finns till medborgardialog, om den politiska viljan finns! Jag har i snart fyra år varit med i ett nätverk som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ordnar om just medborgardialog och lyssnat på många intressanta föreläsningar av forskare och kommunpolitiker om demokrati ur olika perspektiv. 

Ganska avundsjukt fått höra om kommuner och landsting runt om i Sverige, som oftast blocköverskridande enats om att pröva nya metoder för att öka medborgardialogen. Det har handlat om allt från medborgarbudget och medborgarpaneler till E-petitioner och medborgardialoger i stadsplaneärende och i komplexa samhällsfrågor. De som arbetar i kommunen måste få höra att medborgardialog är viktigt. Idag frågas bara efter att hålla budget säger många.

Intressanta skillnader finns mellan kvinnors och mäns deltagande i olika forum. Olika metoder passar till olika syften - snabbt kolla läget, få in nya intressanta förslag, ta in alla vinklingar på en svår fråga - det gäller också att inte luras. Viktigt att politiken är klar över om frågan är påverkbar för medborgarna i grunden och om beslutsfattarna själva är påverkbara. Annars blir medborgardialog bara en fasad.

Nästan varje mötestillfälle med nätverket har jag varit enda deltagare från Stockolms stad. Säger mycket om intresset, vilket rimmar med de borgerliga besluten att göra allt större och allt färe stadsdelsnämnder och centralisera besluten till nämnder som inte har öppna sammanträden. När vi vinner valet i Stockholm måste vi genast ta tag i medborgardialogen. Massor av kunskap kan vi få från det som pågår i övriga landet. Helt klart är att vi måste finnas där medborgarna är. 


Vänstern är det feministiska partiet i EU

Funderar över EU-valet. Det är viktigt, men många röstar inte. För att EU känns långt bort. För att många inte gillar EU. Jag är inte heller ett stort fan av EU, även om unionen har en roll att fylla inom exempelvis arbetet för bättre miljö och jämställdhet. Men EU är en maktfaktor. Vi kan inte lämna över till högerextremisterna, utan behöver en stark kritisk vänster där så länge vi inte har något bättre.

Bara det att 60% av inrikespolitiken bestäms i EU. Det mesta som ska beslutas i Sverige är alltså redan styrt till stor del från Bryssel. EU säger vilka krav Sverige får ställa i upphandlingar. Om vi kan kräva kollektivavtal och miljöhänsyn. EU bestämmer säkerhetskrav på lekplatser. En gång hade EU åsikter om hur gurkorna skulle se ut. Jag utgår från att de dumheterna är borta nu. 

Trots att Vänsterpartiet bara har en Mikael Gustavsson i EU-parlamentet har vi som enda svenska parti en ordförandepost i ett utskott, jämställdhetsutskottet förstås. Det ger ett inflytande i viktiga frågor för att förbättra kvinnors rättigheter, om aborter, preventivmedel, prostitution. I Europa går nu mörkerkrafter fram för att exempelvis försämra kvinnors rätt till abort. Det är allvarligt. 

Egentligen är det väl så enkelt med EU att vi driver samma vänsterpolitik i EU som i Sverige. För kvinnors rätt till sin egen kropp. För en rättvis ekonomisk politik. Mot vinstslöseriet i välfärden. För trygga regler på arbetsmarknaden. Att kollektivavtal ska gälla. Att miljön är viktigare än aktievinster. För att makten över politiken ska öka för medborgarna. Så vänstern är alltid rätt val!söndag 19 januari 2014

Skidåkning i Rågsveds friområde!


Idag har jag åkt skidor i Rågsveds friområde. Det gick förvånansvärt bra, trots att det inte finns anlagda spår. Någon skidåkare hade tack och lov spårat längs promenadvägen längs beteshagarna. Tack för det. Sandbilarna hade heller inte hunnit vara ute, sandiga spår är inget vidare. Och ännu är inte snövallarna så höga (och isiga) längs vägen, så att det hindrar skidåkning.

Det går också att åka skidor i hagarna och på våtmarkerna, bara en är försiktig så att det inte är för blött under. Kalla och snöiga vintrar brukar jag åka skidor på Magelungen. Det finns inget som går upp emot det en solig vinterdag!

Jag önskar att Stockholms stad skulle göra ett bra skidspår i friområdet. Gärna utegym och förstås skydd som naturreservat. En tillsynsperson som guidar och ser till området behövs också.


lördag 18 januari 2014

Solidariteten lever i Högdalen!

Solidariteten och omtanken om andra människor lever! Anständiga människor från hela stan kom idag till Högdalen med kassar, resväskor och kartonger med varma kläder, täcken, mat, hygienartiklar, vatten till medmänniskor som lever i misär, sover i skjul i stark vinterkyla, saknar vatten, avlopp, värme, toaletter där de bor. Allt organiserat på några dagar av Anna Silver via en Facebookgrupp, en tjej som har en initiativförmåga som våra styrande politiker borde gå i lära hos. 

Föreståndaren för Bryggan Vantör var där, liksom grannar från Rågsved, linje 19, Vänsterpartiet Vantör och Cyklopen som upplät sitt kulturhus för sortering av grejerna, innan de skulle hämtas av EU-migranterna som övernattar i skjulen och husvagnarna i skogen intill. Genom stockholmarnas engagemang för de hemlösa EU-migranterna, har folket visat var de står. Nu är det politikens ansvar att hitta konstruktiva och humanitära lösningar på den humanitära krisen.

Alliansen - var lika handlingskraftig som Anna Silver!


Många medmänniskor är beredda att komma till Högdalen kl 15 idag och skänka varma kläder, filtar och annat som behövs för de EU-medborgare i Högdalen som bor i skjul och husvagnar utan el, vatten, värme, toaletter och avlopp. Initiativet är taget Anna Silver, som reagerade medmänskligt på ett teveinslag om hur eländigt människor bor i Högdalen. I artikeln i SvD säger Anna att politikerna borde göra mer för att framförallt lindra den akuta misären. Boendet Vinternatt räcker inte till, och Convictus som har en dagverksamhet i området dit hemlösa kommer för att äta frukost och tvätta och träffa läkare behöver ekonomiskt stöd för att köpa ny tvättmaskin och torktumlare. 

Att ge ett akut extraanslag till Convictus är det minsta som det moderata socialborgarrådet borde utlova på stående fot! Staden borde omgående se till att ordna riktiga campingplatser för husvagnar (det föreslog Vänsterpartiet redan våren 2013 i en fortfarande obesvarad skrivelse) och utöka Vinternatt så att alla får en varm sovplats. Ett arbetsmarknadsprojekt borde startas med EU-stöd, för att få fram arbeten och om så behövs utbildning. Regeringen borde agera kraftfullt för att få ett samarbete till stånd med de EU-länder vars bristande socialpolitik driver sina medborgare ur landet att försöka hitta inkomstmöjligheter i Sverige och andra länder (det föreslår vänsterpartiet i en ny skrivelse till kommunstyrelsen). Alliansen, dags att bli lika handlingskraftig som Anna Silver!

måndag 13 januari 2014

Barnhälsovård - fortfarande en klassfråga

Dyker ner i Barnhälsovårdsrapporten 2012 från Stockholms läns landsting, som ges ut för 29:e året. Irriteras över att landstingets statistik inte är nedbrutet till lägre nivåer än stadsdelsnämnder i Stockholm. (Vilket jag påpekat flera gånger på de möten som stadsdelsnämnden har varje termin med landstinget).

Skillnader inom kraftigt segregerade stadsdelsområden blir i Barnhälsovårdsrapporten ett statistiskt medeltal som inte säger något om hur det ser ut i de mest utsatta stadsdelarna. Rädda Barnens rapporter om barnfattigdomen är däremot bättre, eftersom de även redovisar statistik för de tidigare stadsdelsnämnderna som var mindre geografiskt sett. För oss i Enskede-Årsta-Vantör är statistiken exempelvis uppdelad på Enskede-Årsta respektive Vantör, vilket åskådliggör skillnaderna.

Men visst finns ändå intressanta uppgifter i barnhälsovårdsrapporten. Till exempel att knappt 60 % av BVC-sjuksköterskorna uppger att de anmält barn och/eller samarbetar med socialtjänsten om enskilda barn. Högst andel anmälningar har Nynäshamn med 6,6 och Enskede-Årsta-Vantör med 5,5 promille av barnen. I landstinget totalt är det knappt 2 promille av barn födda 2006-2012 som anmälts till socialtjänsten. Det är lägre än både Skåne, Sörmland och Värmland som ligger på tre eller drygt tre promille anmälningar.

Enligt rapporten verkar BVC (barnavårdscentraler) samarbeta mer med socialtjänsten om barn, när BVC ingår som en del av en familjecentral. Det verkar också logiskt. I Kalmar län som har alla BVC organiserade inom familjecentraler gäller samarbetet 23 promille av barnen. Det kan jämföras med 11 promille i Rinkeby-Kista, vars familjecentral i Rinkeby alliansen la ner till följd av att det inte gick ihop med vårdvalet.

Det som är riktigt bra är att barnhälsovårdens medicinska insatser når så gott som alla barn i Stockholms läns landsting. Det som är riktigt dåligt är att föräldragrupper och screening för depression och nedstämdhet inte når alla familjer med de största behoven. Barnhälsovård är tyvärr fortfarande en klassfråga. Mycket talar för att familjecentralerna snarast bör återupprättas i Stockholm. Och vården organiseras så att den når de som mest behöver den och att bra verksamheter över organisationsgränser uppmuntras, istället för att stötas ut.


torsdag 9 januari 2014

Bävern tillbaka i Rågsveds friområde


Det här tydliga beviset på att det byggs så det knakar i Rågsveds friområde fick jag före jul av en av de engagerade kolonisterna i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Spåren på träden som ligger till höger om bron på Snösätravägen visar att bävern är tillbaka! 


Ytterligare skäl att spara naturen, som fotografen skrev. Det är bara att instämma. Bävern har för övrigt gett namn bland annat till Bäverdammsgränd, där jag bodde de första åren i Rågsved.  Bävern får gärna bygga bo i vår  natur, men byggbolagsexploatörer ska inte sätta ned spaden i vårt rara naturområde!


söndag 5 januari 2014

Det är viktigt vilken kassa som betalar sommarjobben

Fler sommarjobb till våra skolungdomar är vi överens om över partigränserna i stadsdelsnämnden. Gott. Förra sommaren fick 606 ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör sommarjobb genom nämnden. Andra förvaltningar tog också emot (och betalade lön för) våra ungdomar, så alltsomallt fick 667 ungdomar i vårt stadsdelsområde jobb. Inte fy skam, även om jag helst velat att alla som sökt skulle ha fått sommarjobb. Nu fick 289 ungdomar nej till jobb från stadsdelsförvaltningen på grund av platsbrist.

Vad vi inte är överens om är långsiktigheten.De jobb som Enskede-Årsta-Vantör ordnade kostade totalt 5,9 miljoner kronor, men i vår eget lokala budget som vi fått från kommunfullmäktige hade vi bara 1,5 miljoner till sommarjobben. Resten kom från den centralt styrda Söderortsvisionen, centrala reserver och från centrala projektmedel. Men vad gör väl detta, frågar vän av ordning? Det viktiga är att ungdomarna får jobb! Vilken kommunal kassa som pengarna tas från är väl ointressant?

Om vi är överens om att sommarjobb är viktigt, då borde vi vara överens om att tillräckligt med pengar ska garanteras i den vanliga budgeten, så att stadsdelsnämnderna vet vad de har att planera för. Och inte behöver söka extra pengar varje år. Det är en stor organisation att planera, informera, handleda och betala löner. Men si överens är vi inte. Vare sig om pengarna till sommarjobben eller andra sociala satsningar som bekostas av tillfälliga pengar i stadens kassa. Borgarna vill inte höja anslagen till stadsdelsnämnderna, för då måste de ju kanske höja skatten! Istället tas det mesta pengarna från utförsäljningar som utarmar staden.

Så ja till sommarjobb, som betalas av skatten och inte av utförsäljningar av vår gemensamma egendom!

onsdag 1 januari 2014

Jämställd stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör

Imorgon har vi årets första stadsdelsnämnd. Det blir ett kortkort möte som beslutar vilka som ska sitta i den sociala delegationen och stadsdelsnämndens pensionärsråd och samt ett fyllnadsval i stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor. Pensionärsrådet är rådgivande till nämnden om äldres levnadsförhållanden, och organisationerna har tillsammans 2 885 medlemmar i Enskede-Årsta-Vantör. Funktionshindersrådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Råden är viktiga för nämnden!

I brist på politiska stridsfrågor att blogga om kommer en genusanalys av nämndens sammansättning. Vi är 13 ledamöter och 13 ersättare, 13 kvinnor och 13 män. Bra att hälften damernas slagit igenom. Moderata ordföranden man, vänsterpartistiska vicen kvinna (undertecknad). Bättre vore tvärtom (både kön och parti).

Ser vi till ledamöter är vi flest kvinnor, 8-5, varav 4 vardera i majoriteten och oppositionen.  Vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet har enbart kvinnor som ledamöter. Moderaterna 3 kvinnor och 3 män. Socialdemokraterna 2 män och 1 kvinna.Ser vi till ersättare är det följaktligen flest män, 8-5, varav 4 vardera i majoriteten och oppositionen. Vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet har enbart män som ersättare. Moderaterna 3 män och 2 kvinnor (plus en kvinna från centerpartiet). Socialdemokraterna 2 kvinnor 1 man.

Jag ser fram emot ett sista år i stadsdelsnämnden (med borgerlig majoritet), fortsatt stridbar och konstruktiv oppositionspolitik och god stämning i nämnden, trots valår och våra helt olika politiska ståndpunkter.