onsdag 29 januari 2014

Rågsveds friområde + Kynäsberget = sant efter rödgrön valsegerNu har kommunstyrelsen i Huddinge kommun svarat på motionen från Maria Hannäs (V) och Daniel Hellden (MP) om ett mellankommunalt naturreservat för Rågsveds friområde och Kynäsberget. Trots att alliansen i Huddinge kommun bejakat planering om naturreservat för Kynäsberget i svaret på en liknande motion från Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) och gärna diskuterar med Stockholm om mellankommunala grönstrukturfrågor, vågar de inte vara lika tydliga när motionen kommer från andra sidan kommungränsen. V och MP i Huddinge föreslog därför ett tillägg till Huddinge kommuns remiss som lyder så här: 

"Huddinge kommun arbetar aktivt för en fortsatt utveckling och ett bevarande av Hanvedkilen. Därför finns nu planer på att inrätta ett naturreservat för Kynäsberget, som gränsar till Rågsveds friområde. Kommunen har också fattat beslut om att ta initiativ till att utveckla samarbetsformerna med Stockholms stad i syfte att värna och utveckla de gemensamma natur- och kulturvärdena längs kommungränsen. Därför ser kommunen positivt på att friområdet Rågsved i Stockholms kommun också långsiktigt skyddas och att ett mellankommunalt naturreservat kommer till stånd. Detta skulle bidra till att bevara de natur- och kulturvärden som finns på båda sidor om kommungränsen och ge dem som vill använda marken till rekreation och fritidsverksamhet möjlighet till det." 

Jag ska ändå inte klanka så mycket på alliansen i Huddinge, att de inte säger något i sakfrågan får ursäktas med det kommunala självstyret och den något förståeliga oviljan att stöta sig med partikamrater i andra kommuner. Alliansens framsynta svar på den utmärkta motionen från V och MP i Huddinge ska istället hedras och gör att manegen är krattad för ett mellankommunalt naturreservat i Rågsveds friområde och Kynäsberget efter valet 2014. Om det går som jag hoppas att vi får rödgrönt styre i Stockholms stad.

Inga kommentarer: