fredag 31 december 2010

Rågsved önskar Gott Nytt År!

Gott Slut och Gott Nytt År önskar jag alla som läser min blogg. Hoppas på ett spännande utbyte av tankar under 2011!

torsdag 30 december 2010

Pengsystem - vår tids grundlag?

I samband med diskussioner i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör om den bristande bemanningen nattetid på Mårtensgården framkom att förvaltningen menar att pengsystemet hindrar överföring av pengar - som finns i budgetöverskottet - till äldreomsorgen! Den av kommunfullmäktige fastställda pengen räcker nämligen inte till för att bemanna Mårtensgården hela dygnet, eftersom det är så många våningsplan.

Något är fundamentalt fel när ett kommunalt pengsystem är så stelt att det hindrar tjänstemännen att föreslå överföringar av pengar till egen driven verksamhet som får kritik från Socialstyrelsen för att inte uppfylla Regeringsformen, Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd!

Även Årstabergshemmet, drivet av vårdkoncernen Attendo får motsvarande kritik som Mårtensgården. Båda verksamheterna ska givetvis öka bemanningen nattetid, så att kraven i lagstiftningen uppfylls. Räcker inte pengen får man skjuta till från vinsten i övrig verksamhet - finns i överflöd både inom Attendo och i stadsdelsnämnden tvåsiffrigt i miljoner kronor räknat. Och vill man av budgetformalistiska skäl inte skjuta till pengar, får verksamheterna redovisa underskott. Totalen går ändå ihop, med råge.

När det går så långt att penningen styr så tydligt och inte människors behov, hoppas jag att folk vaknar upp och inser hur fel det blivit i välfärden, när marknaden ska in till varje pris. Pengsystemen infördes enbart för att underlätta privatiseringen av välfärden, inte med den enskildes behov i centrum, och finns nu i snart alla kommunala verksamheter. Allt ska säljas är devisen för de borgerliga partierna. Det är dags att göra en oberoende utvärdering om hur pengsystemen förvandlar den gemensamma välfärden, motverkar samarbete och undergräver socialtjänstlagen inifrån!

Kritik mot demensvård i Enskede-Årsta-Vantör

Nu har Socialstyrelsens beslut kommit med anledning av brister i bemanning som många enheter för demenssjuka uppvisade när en oanmäld nationell inspektion gjordes natten mellan den 8 och 9 november. I Enskede-Årsta-Vantör granskades Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende som drivs som intraprenad samt Årstabergshemmet som drivs av Attendo. Kritik riktades i bägge fallen. Svar om åtgärder ska lämnas senast den 14 februari.

Mårtensgården saknade rutin för inlåsning/låsta dörrar och det fanns följande brister i verksamheten.

• Personalen har inte alltid möjlighet att ha sådan uppsikt över enhetsdörren att
man ser om någon vill lämna enheten.
• De boende lämnades utan tillsyn på en låst enhet.
• Bemanningen var inte tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och
säkerhet.


Årstabergshemmet hade följande brister i verksamheten.

• Personalen har inte alltid möjlighet att ha sådan uppsikt över enhetsdörren att
man ser om någon vill lämna enheten.
• En boendeenhet var obemannad mellan klockan 21.00-23.00.
• Bemanningen var inte tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och
säkerhet.


Vi rödgröna i Enskede-Årsta-Vantör lade redan i september en skrivelse om bemanningen i demensvården och i svaret i november framkom att nivån var lägre än vad som rekommenderas av Stiftelsen Äldrecentrum. Vårt förslag var att bemanna upp till rekommenderad nivå, men det vann inget gehör hos den borgerliga majoriteten, trots överskott i budgeten och trots att staden centralt har avsatt pengar för ökad bemanning i demensvården nästa år.

På samma sammanträde frågade vi om tillsynen från Socialstyrelsen, som hade referats i media. Vi föreslog också ökad bemanning med omedelbar verkan i december, när vi behandlade månadsrapporten. Då framkom att förvaltningen menar att pengsystemet hindrar överföring av pengar - som finns i budgetöverskottet - till äldreomsorgen! Pengen räcker inte till för att bemanna hela Mårtensgården med nattpersonal hela dygnet, eftersom det är så många våningsplan. Mer om detta vansinniga system i nästa blogginlägg.

Rätten att vara människa hela livet

Djur, natur och kultur öppnar upp för människors känslor som annars inte kommer till uttryck, påminns jag om och blir jag glad av när jag läser DN idag, "Kultur som vägen tillbaka", där det berättas om demenssjuka som efter konstvisningar börjar prata med anhöriga på ett helt annat sätt än tidigare. Hjärnan stimuleras av konsten, och väcks till liv.

Liknande erfarenheter finns när det gäller hundar i vården, jag träffade en undersköterska på ett sjukhem i Bromma som berättade om demenssjuka som slutat tala men som fick talförmågan eller lusten att tala tillbaka via kontakten med en vårdhund. Kanske var det ett kärt husdjur som man plötsligt mindes. Kanske var det bara kontakten med något levande.

Naturen är också en miljö som väcker känslor (och syresätter lungorna). Skogens sus, vindens prassel i löven, fåglarnas sång, myrornas gång, vågor som kluckar mot strand, en gren som knäcks, en svamp som plockas, en fjäril som till blomman lockas. Rätten att vara i naturen tillkommer även äldre, som behöver hjälp att komma ut.

Möjligheten att uttrycka känslor är en mänsklig rättighet, även när vi fyllt 65 år, kanske är det vår tendens att dra äldre över en kam som bidragit till bristen på syre i äldreomsorgen? Även bristande resurser bidrar starkt. Socialstyrelsen har i en granskning kritiserat kommunerna för att låsa in demenssjuka ensamma om natten. Med ökad bemanning dag och natt i demenssvården, kan äldre få vara människor hela livet, trots skröpligare kroppar, med egenheter, intressen, favoriter, politiska åsikter och religiös tro.

Revisionskontoret i Stockholms stad har för ett par år sedan granskat livskvaliteten på äldreboendena i en rapport. Säkert har den låga personalbemanningen gjort sitt till. För hur ska pressad vårdpersonal räcka till, både till vård och omsorg, till skogspromenader, konstvisningar och att jobba med vårdhundar?

För att få en äldreomsorg som ger möjlighet att vara människa till sista andetaget, måste vi ställa om samhället, organisera efter behov. Kommunens och landstingets verksamheter behöver genomtänkta gemensamma mål som främjar helhetssyn. Det ska vara samhällsekonomin som styr och inte möjligheten att göra privata vinster eller snävt kommunalekonomiska kalkyler. Vi behöver en budgetering för långsiktighet, hållbarhet och samarbete. En solidarisk politik som sätter allmännytta före egennytta.

onsdag 29 december 2010

Striden hårdnar om Rågsveds friområde

I veckans Mitt i Söderort finns två insändare om den planerade småhusbebyggelsen eller i klartext exploateringen av kolonilotterna och arbetsområdet på Bråtegränd, varav jag själv bidragit med den ena. Min vinkel är att området ska bli naturreservat och ingå som en del av Ekopark Syd, till gagn för söderortsborna idag och kommande generationer. Dessutom är det ologiskt att med argument om ökad integration bygga villor på kolonilotter som idag är fungerande arenor för integration i föreningslivets regi.

Det är också ohederligt att använda integrationsargumentet, för om man kör bort kolonisterna försämras livsmiljöerna för Rågsvedsborna - vi som skulle integreras med villafolket. Merparten av de som odlar i Snösätra bor i flerfamiljhus i Rågsved och Vantör. Villabebebyggelse på deras lotter ökar tvärtom skillnaderna mellan människor i området. Det skapar ett "vi och dom".

Den andra insändare är från Lars-Ove Gavelin, Folkpartiet Rågsved. Han lyckas med konststycket att samtidigt hävda att villor i friområdet kan uppfylla småbarnsfamiljers ouppnåeliga drömmar om egnahem och anklaga de som är emot bebyggelsen för att förakta de svaga som "intet äger". Såvitt jag vet har vänsterpartiet varit för all bebyggelse i Rågsved de senaste tolv åren, så Gavelin har fel när han buntar ihop alla som är mot att bygga i naturen.

Jag kan inte se annat än att folkpartisten själv måste vara en drömmare, som inte vet vad nybyggda villor kostar, som inte ser klassaspekterna. Den trädgård som han vill unna barnen i drömmande småbarnsfamiljer, den vill han ta ifrån barnen i kolonisternas familjer. Hemlösa får inte heller några nya hem med borgerlig bostadspolitik, de billiga hyresrätterna säljs ut till bostadsrätter, de nya som byggs har för höga hyror.

Det "Dickenssamhälle" som han målar upp i sin insändare, med ökade klyftor i samhället, har fördjupats med den politik som Gavelins parti står för. Segregationen har ökat i samhället, i skolan, i bostadsområdena och nu vill han köra Rågsvedskolonisterna på porten för att ge plats till miljonvillor i sjönära läge. Kan klassföraktet bli tydligare?

tisdag 28 december 2010

Gammal skåpmat

Städade ut gamla handlingar och hittade ett klipp från Mitt i Söderort, tisdagen den 25 mars 2008. Då skrev dåvarande kristdemokratiske stadsdelsnämndsordföranden Henrik G Ehrenberg i ett svar på en insändare från rödgröna oppositionen att "Avknoppning är inte något farligt och svårt". Med tanke på vad som hände sedan var rubriken klart missvisande...

I Enskede-Årsta-Vantör har det nämligen gjorts två av de mest omtalade avknoppningarna i Stockholms stad - förskolorna i Årsta som blev Kulturkrabaten AB där ägaren tog ut miljonvinster och gav snikenheten ett ansikte i förskolevärlden - och hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra som blev Vantörs hemtjänst AB och där Regeringsrätten förklarade beslutet olagligt efter överklagande av Jonas Eklund (MP).

Henrik hävdade i sitt svar att oppositionen inte skulle gilla att personal eller brukare tar över verksamhet. Vad han inte fattade var att vad vi inte gillade var att personal fick ta över verksamhet som var värd uppåt 20-40 miljoner kronor utan att betala mer än några hundra tusen. Landets högsta juridiska instans höll med oss, kan man få mer rätt som opposition?

Uppenbarligen var både för farligt (olagligt) och för svårt (att ta betalt) för den borgerliga majoriteten att genomföra avknoppningarna. Efterverkningarna av dessa våra lokala avknoppningar har lett till att Stockholms stad i första vändan bytte begrepp från avknoppning till personalövertagande och nu som det verkar ska sluta med denna typ av utförsäljning av gemensam egendom.

Politisk kamp lönar sig, även om man ibland måste ta till lagboken också.

lördag 25 december 2010

Tredje dagen gillt

Äntligen hemma, tredje dagen i rad på Rågsveds Folkets Hus. Trött i fötter och rygg men glad. Idag röjde vi och diskade efter julaftonen. En gäst från igår kom spontant in och hjälpte till. Som vanligt började vi med jullunch och en första utvärdering. Vi kom på flera förbättringar till nästa år.

Omkring 400 gäster varav 50 barn har vi räknat fram att vi var. Vårt fiffiga trick är att räkna kapsyler; varje gäst får en läsk/julmust/julöl, och får lämna kvar kapsylen i en burk. Barnen räknar vi genom julpåsarna i fiskdammen.

När jag mellan varven hann prata med gästerna, varav några bekanta, påmindes jag om hur mycket Gemensam Jul betyder för människor. Det är en tradition som jag är stolt över att få vara med och föra vidare.

onsdag 22 december 2010

Julstök i Rågsveds Folkets Hus

Fixar med listor för arbetsfördelning och samråder med Barbro, nestorn i sammanhanget, inför morgondagens förberedelser av Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus på julaftonen.

Vi startar kl 10.30 och håller på hela dagen. Det är mycket som ska organiseras för att det ska fungera på bästa sätt. Mat ska hämtas, bord dukas, ägg kokas, barnens fiskdamm göras i ordning, allt ska stå klappat och klart.

Julafton är vi nere klockan 9 och börjar med att koka gröten! Julbordet dukas upp och musiker tas emot. Klockan 11.30 börjar rullstolsburna gäster att komma och kl 12 slår portarna till Rågsvedssalen upp för alla övriga gäster.

Styrningskrisen är ett faktum

I takt med att borgerligheten marknadsanpassar gemensam verksamhet kommer negativa effekter för medborgarna i dagern i skolan, äldreomsorgen, biblioteken, apoteken... Skolresultaten sjunker och skillnaderna blir större, samtidigt som vinsterna i den privatiserade skolan ökar. Till och med utbildningsministern talar nu om vinstkontroll, när det tidigare bara var vänsterpartiet som drev frågan. På radion i morse berättades att privatiseringen av apoteken varken lett till lägre priser eller ökad tillgänglighet på viktiga mediciner.

I DN idag skriver Henrik Berggren, apropå privatiseringen av biblioteken i Nacka, om styrningskrisen i spåren av marknadsstyrningen av offentlig verksamhet. Intressant är att DN på ledarplats vill stoppa konkurrensutsättning av biblioteken i polemik med PM Nilsson, DN Kultur igår, som i desperation över förhållandet på Lunds stadsbibliotek ville lägga ut all bokutlåning på entreprenad. Man skulle tänka sig det motsatta förhållandet mellan ledare och kultursida...

De negativa effekterna av privatiseringarna syns kanske tydligast i skolan, där konkurrensutsättningen kanske gått längst, med HB:s ord "Det ironiska är att han (Jan Björklund, min kommentar) försöker återskapa en nationell enhetsskola med professionella lärare men saknar medlen för att göra det. Istället har vi fått en övertro på utvärdering, statlig detaljstyrning och otillfredsställande lösningar som lärarlegitimationen."

Liknande utveckling ser vi också inom äldreomsorgen. I stadsdelsnämnderna är föredragningslistorna numera fyllda med ärenden om verksamhetsuppföljningar på längden och tvären, utan att det verkar bli någon bestående skillnad. De brister som uppdagas det ena året åtgärdas men återkommer något år senare.

Den kommunala styrningen av äldreomsorgen försvåras i takt med att allt fler verksamheter läggs på entreprenad eller ingår i kundvalssystem. Det är tydligt att det är strukturella problem i äldreomsorgen, men det blir allt svårare att åtgärda med det stora spretande antalet privata utförare. De politiskt beslutade verksamhetsplanerna kan fyllas av de bästa målsättningar, men möjligheten att genomföra förbättringar blir allt sämre, eftersom privata utförare får mångåriga avtal som inte omförhandlas i brådrasket.

tisdag 21 december 2010

Tänker på vänner i Vitryssland

Sörjer med Vitrysslands folk, att de inte kan få ett hederligt val. För ett antal år sedan var hela familjen tillsammans med yngste sonen, hans klass från Snösätraskolan och några andra föräldrar på schackutbyte med en fjärdeklass i Grodno, som varit i Sverige och spelat Schackfyran.

Vi var både i Minsk och i Grodno, och fick en intressant inblick i hur folket i Vitryssland levde. Varken pensionärer eller studenter kunde leva på sina fattiga slantar, studenter prostituerade sig till och med för att kunna överleva.

I Minsk bodde vi på en gammal OS-anläggning i skogen, övervakade av KGB-män, där vi hade utbyte med en barn och lärare från en dyr privatskola i Minsk. Barnen hade märkeskläder, föräldrarna tjänade grova pengar och våra Rågsvedsbarn levde ett helt annat liv än dessa barn.

Annorlunda blev det i Grodno, där vi blev inkvarterade i familjerna vars barn våra barn hade mött i Schackfyran i Sverige. Trots att familjerna inte hade det fett bjöd de på ett överdåd av mat, utifrån sina mått mätt. Vi pratade nätterna igenom på knagglig engelska, tyska, teckenspråk, you name it!

Våra samtal handlade mycket om demokrati, hur det fungerade i Sverige, de frågade oss hur de skulle göra, och beklagade sina korrupta ledare. Vi fick ett oerhört fint mottagande på barnens skola, och en underbar avslutningsfest. Jag blir nästan rörd när jag skriver om det nu, fast det är så många år sedan.

Tack bussgrannen från Gillerbacken!

Åkte kära gamla 744:an hem ikväll, efter gott julbord på Gondolen med gamla arbetskamrater. Kom i samspråk med en kvinna, som väntade på bussen i Högdalen. Hon mindes vintern 1965, då det började snöa i mitten av november och snön låg kvar in i maj månad!

Vi satte oss vid varandra i bussen och jag berättade om Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus. Själv skulle hon hämtas av dottern till julfirande i annan del av staden, men kanske någon ensam person som hon kände kunde ha glädje av att komma.

Nöjd klev jag av vid hållplatsen Lurstigen, min bussgranne skulle gå av på Gillerbacken. Vi sa hej då till varandra och det kändes toppen att i anonyma storstan få en så god kontakt med en främmande människa. Vi ska värna om de små samtalen när vi väntar på bussen!

söndag 19 december 2010

Väljarna då, är inte de viktiga?

Såg Lars Ohly i Agenda ikväll och tänker att nu måste fler kandidater träda fram. Vi kan inte gå till val en gång till med samma partiledare som i fem förlustval i rad. Inte om vi vill vinna val, och det vill åtminstone jag.

Tänker på att Lars hänvisar till alla våra nya medlemmar, som ger lust och energi att jobba vidare. Det är fantastiskt roligt, och en tröst i sorgen efter valförlusten, men faktum är att vi måste ägna våra väljare lite eftertanke också.

Väljarna har nämligen inte strömmat till vänsterpartiet i massor efter valet. Opinionsundersökning efter opinionsundersökning bekräftar en nedåtgående spiral, inte bara för socialdemokraterna utan också för vänsterpartiet.

I Agenda säger Jonas Sjöstedt att han inte kandiderar. Jag hoppas han tänker om, Jonas är både radikal och realistisk. Med ett delat ledarskap, man och kvinna, kan vi visa väljarna att vänstern vill något nytt. Det behövs.

lördag 18 december 2010

Tröstlös väntan

Ny opinionsundersökning DN/Synovate visar fortsatt nedgång för vänsterpartiet till 5,1 procent (-0,5), moderaterna går framåt till 36,3 procent (+6,2) och socialdemokraterna bakåt till 26,7 procent (–4,0). Miljöpartiet går fram till 10,4 procent (+3,1) liksom folkpartiet till 7,3 procent (+0,2). Förutom S och V går centern bakåt till 5,8 procent (–0,8), kristdemokraterna till rekordlåga 3,2 procent (–2,4) och sverigedemokraterna till 4,6 procent (–1,1).

Tendenserna från valet stärks, och Vänsterpartiet fortsätter nedgången, bara en procent från spärren för att vara kvar i riksdagen. Inte oväntat, Framtidskommissionens arbete märks inte utåt, och till på köpet verkar det inte hända något på partiledarposten heller. Segt är ordet.

Vecka 3 ska vi ha regionala konferenser enligt tidsplan. Utgår från att alla medlemmar bjuds in. Nu är det vakuum, å ena sidan många nya medlemmar och lust till nystart å andra sidan väntan på enkätresultat och längtan efter en arena för samtal om partiets framtid.

Bottenbetyg för Stockholms äldreomsorg

"Vård och omsorg om äldre är i sig en viktig jämställdhetssatsning. Omkring sju av tio äldre personer som får vård och omsorg och nio av tio anställda är kvinnor. Dessutom svarar kvinnor för större delen av anhöriginsatserna."

Så sant som det är skrivet i Öppna jämförelser om äldreomsorgen 2010. Där framgår också att det finns skillnader mellan kvinnor och män till kvinnors nackdel när det gäller allvarliga fallskador, olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling och funktionsförmåga efter stroke.

För övrigt finns inte Stockholms stad bland de 20 kommuner som har bäst totalresultat, vilket man kunde vänta av en stad som strävar efter "världsklass". I själva verket ligger vi bland de sämsta - mest röda siffror - när det gäller helhetsintryck för hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Konkurrensutsättningen av äldreomsorgen är en katastrof, om man värnar om kvaliteten för äldre kvinnor och män och inte sätter vinsterna för företagen främst. Så det är långt till borgarnas vision om en äldreomsorg i världsklass!

Bra förskola som kan bli bättre

På senaste stadsdelsnämnden hade vi ett ärende om Kvalitetsredovisning för förskolorna 2009/2010. Tillsammans med förskoleinspektörernas rapporter och brukarundersökningar är redovisningarna viktiga instrument för att öka förskolornas kvalitet, för även om förskolorna är mycket bra kan de förbättras.

Oppositionen, V, S och MP la ett särskilt uttalande i ärendet, där vi tog upp:

Barngruppernas storlek
Enligt kvalitetsredovisningen är ganska många barngrupper för stora, 11 procent av grupperna med barn 1-3 år hade fler barn än 14 och 21 % av grupperna med barn 4-5 år hade fler barn än 18. Att de flesta grupper har andra åldersfördelningar innebär att gruppstorleken inte kan mätas mot riktvärdena.Den genomsnittliga gruppstorleken är inget bra mått, eftersom den inte säger något om variationerna som kan vara stora i området.

Samarbete med skolan

Samarbetet mellan förskola och skola fungerar fortfarande inte, vilket bekräftar vår kritik mot att skolorna flyttats från stadsdelsnämnderna. Att många föräldrar väljer privat drivna skolor för sina barn har försvårat samarbetet. När det nya intagningssystemet gör att barn i behov av särskilt stöd kommer i kläm blir det oacceptabelt.

Att förskolorna gör sitt bästa för en bra övergång till skolan hjälper inte mot strukturell felorganisering, oövertänkta intagningssystem och en skola som blivit alltmer segregerad till följd av det fria skolvalet och ett ökat antal privat drivna skolor. Att förskoleinspektörernas senaste rapport tyder på att även förskolorna verkar bli mindre likvärdiga späder ytterligare på problematiken.

Språk och modersmål
När det gäller språklig utveckling och modersmålet vill vi se satsningar, vilket bekräftas av resultaten i kvalitetsredovisningen och varierar kraftigt i stadsdelsområdet. Alla barn ska få ett bra språkstöd, i dialog med föräldrar och utifrån kunskap om verksamma metoder.

Genus
Det glädjer oss att genustänkandet ingår i utvecklingen av de pedagogiska miljöerna. Enligt vår uppfattning har jämställdhetsarbetet i förskolorna stannat upp under det borgerliga styret.

Översättning av brukarundersökningar

Den senaste förskoleundersökningen hade låg svarsfrekvens, bland annat kan det ha berott på att den bara fanns på svenska, till skillnad från tidigare undersökningar. Oppositionen, med instämmande från folkpartiet, utgår från att nästa års undersökning översätts till de största språkgrupperna.

Kom ut, vet ja!

Lars Ohly vill leda vänsterpartiet över valet 2014, står att läsa i Vänsterpress nr 12, om partiet vill, tillägges i artikeltexten. Visst är det roligt med alla nya medlemmar, jag förstår att det gjuter ny entusiasm i vår partiledare, det gör det nog i alla vänsterpartiets medlemmar. Men för att vara med på den nya "reformagendan" måste man inte prompt vara partiledare, efter fem förlustval.

Jag hade helst sett att Lars sagt att nu fick det vara nog. Att avgå som partiledare när medlemsantalet växer är ett bra tillfälle, en gåva till de nya krafterna. Men när vi inte fick det, så tänker jag så här. Det är bra att Lars Ohly nu har sagt var han står, då är det upp till andra kandidater att träda fram, upp till medlemmar att nominera. Jag är för delat ledarskap, gärna med Jonas Sjöstedt som den manliga parten.

De fem punkter som Lars Ohly beskriver i som början till något att gå till val på är väl valda - arbete, bostad, skola, vård och en delad föräldraförsäkring som kan rätta till en hel del ojämställdhet på arbetsmarknaden. Självfallet ska ett vänsterparti driva en politik som tillgodoser dessa grundläggande behov, kopplat till klimat- och miljöfrågorna. Den stora frågan är inte i första hand vad, utan hur. Hur ska vi driva detta så att vi blir intressanta och trovärdiga.

Tyvärr ser jag inga embryon till spännande perspektiv, inspirerande berättelse, i den text som läggs ut om de fem punkterna. Visst ska alla nya 3000 betalande medlemmar vara med och tillsammans med gamla medlemmar fylla punkterna med innehåll. Men jag förväntar mig även högintressanta inspel från alla som kandiderar till partiledare - än så länge har endast Lars Ohly kommit ut. Var finns ni andra kandidater?

Den enes frihet den andres olycka

Läser i en replik på DN:s ledarsida idag hur den svenska forskargruppen kring PISA-undersökningarna av skolan återigen slår fast att resultatet i den svenska skolan har sjunkit under hela 2000-talet, att sänkningen förklaras med att de lågpresterande elevernas resultat har försämrats jämfört med andra länder och att skillnaderna mellan skolors resultat har ökat.

Däremot har inte skillnaden mellan skolor med avseende på socioekonomisk standard ökat, vilket DN:s ledarskribent Hans Bergströmtar som intäkt för att det fria skolvalet inte kan ha betydelse för resultatet. Forskargruppen tillbakavisar dock Bergströms slutsats, och betonar att segregeringen har ökat genom att duktiga elever väljer vissa skolor och väljer bort andra skolor.

Det är intressant hur DN klamrar sig fast vid att det fria skolvalet inte är boven i dramat, och därför avfärdar forskarnas tal om segregering som "spekulationer". Vad forskarna påpekar är dock självklart, det är troligt att resultaten sjunker i skolor som valts bort av högpresterande elever. Motsatsen är matematiskt problematisk.

Dessutom för forskarna fram skolkamraternas betydelse. Det har jag sett i de skolor som mina barn har gått i. När duktiga elever lämnar blir det färre duktiga kvar som föredömen, förväntningarna tonas ner och prestationerna sämre. Det är allvarligt. Lärarna ska upprätthålla höga förväntningar på alla elever, oavsett skolkamrater och bakgrund. Annat är tjänstefel.

I repliken sägs att det fria skolvalet inte kan avskaffas men att negativa effekter motverkas. PISA-forskarna har visat att det är lågpresterande elever som är förlorare. Det är väl känt av oss som bor i områden med skolor som elever väljer bort. Jag tycker att det är dags att inse att det fria skolvalet inte är så fritt och ifrågasätta om det ska vara kvar i nuvarande form till vilket pris som helst.

Alla skolor ska vara bra skolor för alla elever. Inget annat kan vara vårt mål. Stockholms stad har tagit fram en intressant forskarbaserad skolstrategi för skolorna på Järva och i Söderort, som gott kunde gälla i hela staden.

Gemensam Jul i Rågsved

torsdag 16 december 2010

Sista kvällen med stadsdelsnämnden

Sista stadsdelsnämnden för i år gick i enighetens tecken.

Vi tyckte lika både när det gällde att nämnden bör få återkoppling på vad som händer med medborgarförslag som vi skickar vidare, som rör andra huvudmän, och när det gällde att nämnden inte ansåg det vara meningsfullt att yttra sig i stadsmiljöfrågor som rör andra stadsdelsnämnder.

Att vi var oeniga om annat liknar mer den vanliga ordningen.

Det viktigaste som vi var oense om ikväll var hur 28,1 mnkr i överskott bör användas - in i stadshusets skattekista eller för att bemanna Mårtensgården så att inga gamla lämnas ensamma inlåsta nattetid, om så för en enda timma. Att staden håller sig med ett pengsystem som stoppar detta är inte acceptabelt.

tisdag 14 december 2010

Slutknoppat

Hörde på ABC tidigare idag att moderatstyrda Stockholms stad förhandlar med Vantörs hemtjänst AB om att få mer betalt för avknoppningen som olagligen gjordes till kraftigt underpris för några år sedan. Skattebetalarnas pengar var man inte rädda om när man knoppade av, nu under galgen måste man försöka ta igen på gungorna det man förlorade på karusellen.

Att man skulle försöka göra något visste vi i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, eftersom Regeringsrätten konstaterat att avknoppningen var olaglig. Vi väntar otåligt på en rapport om hur mycket mer företaget tänker betala, verksamheten kan vara värd mellan 20 och 40 mnkr har det sagts.

Nu ska staden inte avknoppa längre får vi veta av äldreborgarrådet Joakim Larsson - "Modellen är inte tillämpbar längre." Tacka sjutton för det, äntligen har det bitit på moderaterna att Regeringsrätten olagligförklarat moderaternas avknoppningar och gett oppositionen rätt. Stor ära till miljöpartiets Jonas Eklund, som överklagade avknoppningen och fick rätt till slut.

Larsson talar dessutom som om "personalövertagandet"

(f.d. avknoppning, ett begrepp som bytts ut eftersom avknoppning inte längre låter som något ljust härligt i vårsol utan som något skumt fult fel i högervridna kommuner)

hör historien till, när det bara är ett par år sedan som det knoppades av för fullt. Tala om att använda språket för att sminka verkligheten. Det är inte just. Just vore att göra en pudel, säga att moderaterna hade fel och rödgröna rätt.

Veckans lokalblaska

Mitti är verkligen "lokal-lokala" tidningar i Stockholm. Även om tidningen inte skriver om syjuntor och kusinträffar som lokalblaskan"Norran" i Skellefteå, så är det ofta något av intresse som jag hittar i tidningen.

Till exempel fick jag veta att upprustningen av simhallen i Högdalen varit klar sedan november, jag som gått och väntat på att börja simma igen. Fast tydligen saknas speglar för männen som vill raka sig ...

På insändarplats uppmanas Svenska Bostäder att ge ungdomar en tom lokal på Gillerbacken, vuxna får toppmoderna tvättstugor och småbarnen lekplatser, medan fina ungdomar hänger i portar utan att ha nånstans att gå.

Vad jag saknar är lokal bevakning av arrangemang i förorterna, tyvärr speglas inte många positiva händelser i media, vilket ger en sned bild.

Vänsterseger i demensvården

Fick just veta att socialutskottet idag röstat för en motion från Vänsterpartiet om att införa nationella riktlinjer för för en lämplig bemanning i demensvården.

Vänsterpartiets Eva Olofsson säger i ett pressmeddelande att riktlinjer minskar risken för missförhållanden i demensvården, det gäller också i Stockkholms stad.

Vi i rödgröna oppositionen i stadsdelsnämnden har uppmärksammat frågan i en skrivelse till stadsdelsnämnden. Med tanke på överskottet i budgeten finns inga ursäkter för att omgående bemanna upp de boenden som lämnar demenssjuka ensamma.

söndag 12 december 2010

Stadsdelsnämnd den 16 december kl 18

Nu har jag skrivit ett par texter till nästa stadsdelsnämnd, om en medborgarundersökning om stadsmiljö och en kvalitetsredovisning för förskolorna. Ett och annat behöver bli bättre, om vi pratar med små bokstäver.

Det är klart att vi som i nämnden behöver lite hjälp av undersökningar för att få grepp om vad folk tycker och hur verksamheten utvecklas. Andra kanaler är insändare, brev till oss i nämnden och att folk kommer på öppna mötena.

I en stadsdel på uppåt 90 000 invånare kan inte två vänsterpartister i nämnden ha koll på allt! Det finns skäl för varför vi var emot denna jättestadsdel. Det finns gränser också för vår möjlighet att vara ute och möta folk ...

Vi måste utveckla vår politik

Funderar kring vårt budskap om världens bästa välfärd utan vinstintressen. Inte för att jag inte tror på det, utan för att folk jag möter ofta kopplar ihop det med kvalitet. Har det blivit sämre med privat är de emot. Oförändrat, tja. Har det blivit bättre, ja då kanske de tycker att det är värt det.

Igår delade vänsterpartiet Vantör ut flygblad om den olagliga avknoppningen av Rågsveds och Hagsätras hemtjänst, som såldes för priset för möblerna trots att verksamheten kan vara värd mellan 20 och 40 miljoner kronor. Just den privatiseringen har inte försämrat servicen för de äldre vad jag vet, det var två välfungerande enheter innan privatiseringen och har så förblivit. De ägs av de chefer som tidigare drev verksamheten i kommunal regi.

När det gäller den här avknoppningen har jag inte hört protester från de som får hemtjänst, till skillnad från de föräldrar som har barn i förskolorna i Årsta 1, likaledes avknoppade till kraftigt underpris och oppositionens motstånd. Och det är inte konstigt, för privatiseringen av förskolorna ledde till större barngrupper, föräldrar ombads skicka frukt med barnen och bidra med arbetskraft samtidigt som chefen tog ut stora vinster ur företaget.

Det finns andra skillnader mellan dessa två fall i Enskede-Årsta-Vantör. En är att småbarnsföräldrar hörs mer i samhället eftersom de som grupp har större möjligheter att framföra klagomål än gamla människor som tappat ork, kanske är sjuka och behov av vård och omsorg. En annan är socioekonomisk, det är skillnad på Årsta och Hagsätra/Rågsved, det ser vi i boendeformer, valdeltagande och inkomstnivåer.

Icke desto mindre är jag säker på att vi måste bli bättre på att förklara varför välfärd utan vinstintressen är viktigt även på lång sikt. Först och främst ska vi vara klara över att när privatisering leder till försämringar kommer folk i allmänhet och de som brukar tjänsterna att med rätta och ilska reagera och protestera, även om ropen hörs högre i socioekonomiskt rika områden. Privat+ försämringar, där har vänsterpartiet en klar politisk poäng att kamma in.

Däremot måste vi utveckla vår argumentation när privatiseringar inte leder till omedelbara försämringar ur brukarens vardagliga perspektiv, eller leder till förbättringar. Det har jag sett i kommunal verksamhet som av olika skäl är körd i botten, och som de första åren har förbättrats efter en privatisering.

I en nedkörd verksamhet är det guldläge för den som tar över, det kan bli en nystart som momentant ger bättre kvalitet. Med åren tar privatisering ut sitt pris, kvaliteten försämras när vinstintresset tar över. Små avknoppade företag köps upp av vård- och skolkoncerner - riskkapitalbolag - som framgångsrikt hanterar vinster internt så att de blir så skattebefriade som möjligt. Detta drabbar våra skatteinkomster i Sverige och på sikt välfärden.

Dessutom förkläs privatiseringen i ord av förment positiva begrepp som valfrihet, där det som alltid är de som har ordet, pengarna och förmågan som kan "välja" rätt för sig och sin familj, och andra får nöja sig med det som blir över.

Några konkreta exempel på tydliga skillnader idag mellan privat och kommunalt drivet är att lagstiftningen om allmänhetens insyn, personalens meddelarfrihet och rättigheter till kollektivavtal skiljer sig åt. När dessa skillnader kan kopplas ihop med försämringar till brukarnas och personalens nackdel finns också klara politisk poänger att kamma in.

Svårare är att pedagogiskt visa vad som händer med samhällsplaneringen och likvärdigheten när det blir vinstdrivande koncerner som styr var skolorna och äldreomsorgen ska etablera sig, ja när vinstintresset styr via bolagen istället för allmänintresset via kommunerna. Otaliga är de exempel på hur samverkan mellan myndigheter försvåras i takt med privatisering av förskolor, skolor, barnavårdcentraler, vårdcentraler och hemtjänst. Ett pris för privatiseringen är att resultaten i den svenska skolan sjunker, bland annat beroende på det fria skolvalet och expansionen av fristående, privat drivna, skolorna.

Jag kan inte låta bli att dra en tankemässig parallell mellan välfärdskrisen och klimatkrisen, klimatförnekarna och vikten av att snabbt förstå krisens vidd och behoven av strukturella beslut som effektivt stoppar jordens uppvärmning och de konsekvenser det får för den rika världens och medelklassens nuvarande livsföring. Vänstern måste koppla ihop de här frågorna. Om vi inte är i hamn på långa vägar när det gäller klimatkrisen har vi knappt börjat med välfärdskrisen.

Ja se marknadskrafterna

Läser på en blogg att det finns två apotek i Skärholmen och i Liljeholmen likaså. Det var visst inte längre än 100 meter mellan apoteken ...

Konstigt att inte ett privat apotek etablerat sig i Rågsved, där vi inte haft apotek på länge. Tillgängligheten skulle ju öka. Men det gällde visst inte här...

lördag 11 december 2010

Håll ihop välfärden


Vänsterpartiet Vantör

Stölden av 9 mnkr


Vänsterpartiet Vantör delar flygblad om avknoppningen av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra.

Gud skriver man inga avtal med

Boultbee-affären fortsätter att leva. Enligt SvD idag, säger docenten i förvaltningsrätt Olle Lundin, att det inte fanns några juridiska hinder för Stockholms stad att ställa bindande krav om utvecklingen av förortscentrumen i avtalet med Boultbee.

Man frågar sig vilka experter Stockholms stad anlitade, när man läser vilka bortförklaringar som anförs i tjänstemännens svar till politikerna i Stockholms stadshus om revisorskritiken mot hur affären gick till.

Socialdemokraterna kräver nu en utredning om Boultbees avsiktsförklaring före köpet kan betraktas som en del av försäljningsavtalet och därmed vara juridiskt bindande. Det är verkligen värt att undersöka det spåret.

Men det som är mest avslöjande i processen är de borgerliga partiernas blinda tro på marknadskrafterna, en tro som närmar sig religion och som kan förklara varför man inte reflekterade över att skriva in utvecklingsåtagandet i avtalet.

onsdag 8 december 2010

Imorgon stadsdelsnämnd

Först föreläsning om Kvinnor och mänskliga rättigheter, sedan direkt till en halv planeringsdag med stadsdelsnämnden om nästa års verksamhetsplan och budget. Får se vilka nedskärningar som väntar detta år?

På kvällen öppet möte med allmänhetens frågestund. Numera kommer inte så många medborgare, när vi är en jättestadsdelsnämnd med uppåt 90 000 invånare. Svårt att känna lokal samhörighet med så många!

Kvällen avslutas med julbord, tack och hej för denna mandatperiod. Efter nyår tillträder nya nämnden, känns tungt med fyra år till i opposition. Men vi tar spjärn mot högerpolitiken och ska opponera så det står härliga till!

Vad vet vanliga väljare om vänsterdebatten?

Det händer inget i vänsterpartiet skriver Mats Olsson i Lund. Vi backar till 4,7 procent enligt SCB och det är statistiskt säkerställt.

"Partiet har nu backat fem val i rad, men partiledningen sitter kvar som om ingenting har hänt. Man undrar hur långt Vänsterpartiet ska tillåtas sjunka innan något ska hända." säger Mats och jag kan bara hålla med.

Vi har en Framtidskommission med en blogg där det skrivs en del, Flamman får hur mycket insändare som helst fick vi veta ikväll när Aron Etzler besökte Vänsterpartiet Vantörs medlemsmöte. Det är bra men inte bra nog. Jag frågar mig hur vanliga väljare märker att denna vänsterdebatt pågår? De som inte läser bloggar?

Vår förening är otålig, därför bjöd vi in till diskussion under temat Vänsterpartiet Idag igår imorgon. Vi fick många trådar att dra i, efter Arons tankeväckande inledning om hur resursbristen kommer att tvinga oss att ställa om hela samhället.

Vi behöver ett ekonomiskt system som uppmuntrar till att göra saker bättre, inte till att konsumera mera. Problemet är att vi lärt oss att tillväxt är för evigt. Att frigöra sig från den tanken kan ta 20 år. Men vi har ont om tid.

Hur kan vi visa för vanligt folk att de tjänar på vår politik, att högerns skattesänkningar underminerar hela vårt trygghetssystem, var en viktig fråga som ställdes i diskussionen. Är kärnkraft en möjlig övergångslösning? Hur gör vi när våra väljare inte gillar våra förslag. Vi måste kunna vinna val, inte bara alltid få rätt, efteråt!

Vänsterpartiet borde ha en unik situation idag menar Aron, som enda oppositionsparti i riksdagen... Vi är trovärdiga när det gäller rättvis fördelning, nu måste vi också jobba för att bli trovärdiga när det gäller att skapa de värden som ska fördelas, trovärdiga när det gäller att lösa samhällsproblemen.

En bra ingång för lokalföreningar är att jobba för att förbättra till synes små problem som är viktiga för människor. För varför ska annars folk tro att vi kan ändra hela den ekonomiska världsordningen?

Rågsvedsbor höjer sina röster

Läser tre mycket aktuella insändare i veckans Mitt i Söderort. Båda rör Rågsved, Hagsätra och Vantör i stort.

"Nej till villakvarter i Rågsveds friområde" och "Rena vilda västern-planeringen" handlar båda om Rågsveds friområde, dels det upprörande beslutet att ge NCC en markreservation för att bygga ett helt villaområde på kolonierna, dels om alla upplag som sprider ut sig i friområdet trots stora naturvärden och förslag om naturreservat.

"Girigbukar har tagit över äldrevården" handlar om den olagliga privatiseringen av Hagsätra och Rågsveds hemtjänst, som de borgerliga partierna i stadsdelsnämnden beslutade om. Hemtjänsten gavs i stort sett bort och började mycket snart gå med grova vinster i bolaget Vantörs hemtjänst.

Det rör sig i folkhavet. Lovande!

tisdag 7 december 2010

Valresultat som rör mig

Läser i "Skellefteåtidningen" nr 4/2010 som kommer till oss skelleftebor i förskingringen att S fick egen majoritet i kommunvalet med 51,12 procent av rösterna, FP blev näst största parti med 11,89 procent, M trea med 8,99 procent, V fyra med 8,36 procent, C femma med 7,85, KD sexa med 5,18 procent och MP minst med 4,74 procent.

Valdeltagandet i Skellefteå var 83,77 procent.

Om jag jämför med Stockholms kommun där jag bor är det stora skillnader. Här är M största parti med 34,38 procent, S tvåa med 22,6 procent, MP trea med 13,87 procent, FP fyra med 10,02 procent, V femma med 7,44 procent, C sexa med 3,98 procent och KD minst med 3,49 procent.

Valdeltagandet i Stockholm var 81,5 procent, dvs något lägre än i Skellefteå.

Går jag ner på mitt eget valdistrikt blir bilden en annan. Då har S precis som i Skellefteå egen majoritet med 51,13 procent, en hundradels procent högre än i Skellefteå. Och här är V näst största parti med 16,58 procent, MP trea med 12,69 procent, M fyra med 9,17 procent, FP femma med 2,51, KD sexa med 1,88 procent och C minst med 1,01 procent.

Valdeltagandet var bara 59,03 procent, dvs mer än 20 procentenheter lägre än i Skellefteå och i Stockholms kommun totalt.

De olika valresultaten speglar olika samhällen som jag är en del av på olika sätt, där jag växt upp i en stark socialdemokratisk kommun, där jag arbetar i en kommun med växlande majoriteter men där borgarna nu styr för andra mandatperioden och där jag bor och känner mig hemma som vänsterpartist.

Valresultaten speglar hur mycket folk tjänar, hur folk bor, hur länge man bott här osv. Det sorgliga är att i Vantör 16 Rågsved Östra där folk har mycket att vinna på att rösta har alltför många förlorat eller aldrig känt delaktighet i samhället. Det är vår stora utmaning att göra något åt. Här och nu.

söndag 5 december 2010

Gemensam Jul i Rågsved

Fem alternativa jular berättas det om i dagens DN Söndag. Ett tips är att det finns en femte variant - Gemensam Jul i Rågsved - som Rågsveds Folkets Hus arrangerar frö 29:e året i följd i samverkan med volontärer, kyrkan, bostadsbolag, stadsdelsförvaltning, servicehus och lokala föreningar.

Alla är välkomna på julaftonen mellan kl 12 och 16. Vi bjuder på traditionellt julbord, kompletterat med kalkon och vegetariskt, och julklapp till barnen. Våra volontärer är i alla åldrar och kön, och många återkommer år efter år.

Du som vill vara med hjälpa till, hör av dig! Julen blir garanterat trevligare både för dig själv och andra.

Mitt recept mot heminredningshysterin

SvD Kultur skriver idag om "vår syn på boendet och staden." Jag kan inte säga att jag orkar eller har tid att läsa hela artikeln men gör nedslag i vissa delar.

Förr knöts vår identitet till ett livslångt arbete men i dagens osäkra arbetsmarknad säger adress och lägenhetsinteriör mer om vem vi är än den anställning vi råkar ha för dagen. Som trotjänare i Stockholms stad och med noll tid till heminredning tillhör jag själv undantagen som bekräftar regeln.

Som grupp går "Stockholmare" i takt med och driver på tidsandan. En fjärdedel av 9,4 miljarder kronor i rotavdrag hamnade i länet. Det är välutbildade storstadsbor i bostadsrätt och villa i storstäderna som satsar stort på heminredning och renovering.

Som hyresgäst ingår jag således inte statistiskt i den heminredningsfokuserade gruppen, och inte heller i praktiken, eftersom jag har fullt upp med att arbeta för ett bättre samhälle. Köper dock inte förklaringen att heminredningshysterin beror på att stockholmarna inte skulle ha tillräckligt med möjligheter att köpa villa. Jag är övertygad om att det handlar om att för mycket pengar finns i fel fickor.

De som har pengar kan nämligen välja och vraka mellan villorna, titta i bostadsbilagorna till stockholmstidningarna. Duger inte dessa villor kan man köpa sig en herrgård på landet. Vi kan absolut inte bygga fler villor i storstaden, det vore förödande för miljön och ger inte många nya lägenheter.

Att 37 000 allmännyttiga hyresrätter har sålts ut till bostadsrätter i Stockholms län föregående borgerliga mandatperiod har drastiskt försämrat utsikterna för låginkomsttagare, ungdomar utan rika föräldrar och hemlösa att få en bostad som de har råd med. De som flyttar in efter nuvarande ägare i dessa lägenheter måste ha kapital, kan inte få anvisning från bostadsförmedlingen längre.

"De senaste tio åren har segregationen i Stockholm ökat dramatiskt" säger Elisabeth Lilja i artikeln, som är forskare och som i en kommande bok om utförsäljningarna av allmännyttan kommer att beröra de stora konsekvenserna. Snart har vi kanske en situation som i vissa städer i USA, där kommunalarbetarna och servicefolket inte har råd att bo i staden, utan måste långpendla in för att serva rikemansfolket.

Mitt enkla recept för att bota heminredningshysterin är att omvandla de stora skattesänkningarna till produktiva satsningar på fler anställda i hemtjänsten, förskolorna, skolorna och på sjukhusen. På köpet kanske folk får mer tid för sina barn och komma ut i naturen. Om nu inte borgarna har byggt villor på allt grönt...

lördag 4 december 2010

Frusna fåglar


Dammen i friområdet

Första skidturen i Rågsveds friområde


Lördag.

Moderat dubbelmoral i sprutbytesfrågan

Kan inte låta bli att kommentera socialborgarrådet Anna König Jerlmyrs försvar i SvD av den moderata förhalningstaktiken när det gäller att biträda landstingets ansökan till Socialstyrelsen om sprutbyte.

Hon åberopar demokratin till sitt försvar, att stadsdelsnämnderna ska få yttra sig över lokaliseringen, samtidigt som hennes eget parti låtit två motioner om sprutbyte varav en från vänsterpartiet ligga i fyra år innan de släpps upp till kommunstyrelsen.

Remissen till stadsdelsnämnderna hade kunnat läggas ut för länge sedan, till exempel så snart det stod klart att landstinget skulle ansöka, efter moderata krumbukter och förhalningar av Filippa Reinfeldt i det demokratiska parlamentet.

Nya socialborgarrådet kunde också ha låtit remissen gå ut så fort hon tillträdde. Då kunde svaren ha varit inne till budgetdebatten. Och borgarna röstat med oppositionen om att biträda ansökan om sprututbyte. Men så skedde inte, det är Anna König Jerlmyrs ansvar eller rättare sagt ansvarslösa betéende mot Stockholms narkomaner.

Partiegoism och partitaktik går före human hälsopolitik i Stockholmsmoderaterna. Det demokratiska kortet är inte trovärdigt i moderata händer, så enkelt är det.

Förortscentrumen tillbaka till folket

Rädda det som räddas kan!

Stockholms stad måste omgående sluta att sälja av egendomar, fastigheter och verksamheter, varje affär av betydelse som den borgerliga majoriteten har gjort har slutat med fiasko. Allmännyttiga lägenheter, förskolor och hemtjänstenheter säljs till underpris. Topp tio är kanske Boultbeeaffären som äntligen granskas i media genom SvD och vänsterpartiets upprepade kritik senast genom anmälan till revisorerna.

Boultbeeaffären får välförtjänta revisorsanmärkningar och koncernstyrelsen med moderata finansborgarrådet Sten Nordin i spetsen ska nu svara på detta. Tystnaden i fullmäktige och i media från moderaterna har hittills varit total. Förmodligen jobbar juristerna för högtryck för att försöka försvara det oförsvarbara. Utöver det sällsynt dåliga genomförandet av affären står nämligen hela upprustningen av förortscentrumen på spel.

Att Boultbee ville köpa centrumen till ett så högt pris borde ha fungerat som ett rödljus för de borgerliga politiker som kvackade i affärer i miljardklassen istället för att blinka grönt och utlösa glädjetjut över affären.

Det visar sig nämligen i revisorsgranskningen att Boultbees ekonomi redan 2008 var "ordentligt ansträngd". Enligt Anders Sundström i DN Lördag hade "det skuldtyngda företaget lånat sina miljarder hos Lehman Brothers och Bank of Scotland, som var två av de finansiärer som drabbades hårdast av finanskrisen." Det var enbart genom att sälja centrum som Boultbee lyckades undvika att visa sina miljardförluster. Detta genomskådade inte de moderata försäljarna av stadens egendom. Vem tar det politiska ansvaret för denna inkompetens?

Nu står vi förortsbor och Stockholms stad vackert med mössan i hand. Inte kan borgarna klandra Boultbee eftersom de i koncernstyrelsen struntade att ställa juridiskt bindande krav om centrumutvecklingen. Inte kan borgarna skylla på oppositionen var varningar hånades av högern i fullmäktige.Inte finns där några miljarder kronor i Boultbees kassa att rusta upp centrumen med.

Stockholmsvänstern ställer nu den berättigade frågan till moderaterna i Stockholms stadshus om vad de ska göra för att rädda situationen. Det är en högst berättigad fråga.

Svaret blir väl som vanligt att det allmänna, alla stockholmare i vår kommun, med våra gemensamma tillgångar får sopa upp efter stadshushögerns extremt dåliga affärer, om något vettigt ska bli gjort. För vi kan inte lämna förortsborna och förortscentrumen att självdö. Hela staden ska vara en bra plats att leva i, bo på och arbeta i. Sorgligt att stockholmarna lämnat över ansvaret för detta till högern.

Det enda raka tycker jag är att kräva att köpet av centrumen går tillbaka. En stad kan inte överlåta åt storkapitalet att utveckla våra förortscentrum. Vänsterpartiet har redan tidigare lagt en motion om att köpa tillbaka de värst drabbade centrumen. Sen får staden ta av kapitalet för att rusta upp centrumen och göra seriösa utvecklingsplaner där företagare, boende, föreningar och boende är delaktiga.

Förortsborna får inte, ska inte bli de slutliga förlorarna i denna affär.

fredag 3 december 2010

Din namnteckning gör skillnad

Nu ligger en viktig namninsamling för idag och framtiden, för människorna och naturen, för oss i Rågsved, Vantör, Söderort, ja hela Stockholm på nätet:

"Ingen bebyggelse på kolonilotterna! Gör Rågsveds Friområde och Norra Magelungen till naturreservat!

Exploateringsnämndens planer på att bygga 150 småhus på Rågsveds kolonilotter och Snösätragränd förstör inte bara kolonilotterna utan möjligheten att göra naturreservat av Rågsveds friområde och Norra Magelungen. Planerna föregriper den utredning av området mellan Högdalen och Farsta som skall göras enligt översiktsplanen.

Kolonilotterna betyder mycket för många människor i Rågsved, Högdalen och Hagsätra, som här kan odla en egen täppa. Rågsvedsborna har sedan länge arbetat för att de bägge våtmarksområdena vid norra Magelungen ska bli naturreservat. Inventeringar har påvisat att det finns flera rödlistade arter i området. På 1990-talet anlades och skyltades ”Kräpplaspåret”, som är en mycket uppskattad natur- och kulturstig. Kräpplaspåret och friområdet används flitigt inte bara av förskolor och skolor utan även av de ca 40 000 boende runt hela friområdet.

Vi uppmanar berörda nämnder och instanser inom Stockholms stad att respektera Rågsvedsbornas önskan om att få behålla kolonilotterna och att äntligen få ett naturreservat i Rågsveds friområde.[i] Området utgör en del av Hanvedenkilen, som har stor betydelse för luftkvalitet och för växt- och djurliv långt in mot de centrala delarna av staden.


Kräpplagruppen
http://krapplagruppen.wordpress.com/
krapplagruppen@live.se

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening
www.snosatranorra.nu
info@snosatranorra.nu

Det levande Rågsvedslexikonet | Bernt Månsson
www.ragsved.nu

Rågsveds samhällsförening
jan.runfors@comhem.se"

Gå in på nätet och skriv under! Vi måste visa att vi är många för att kunna bevara vårt kultur- och naturlandskap. Att bygga villor i Snösätra är ett slag i ansiktet mot oss Rågsvedsbor.

Bygga bostäder ska vi absolut också göra, men på rätta platser. Parkeringsplatsen utanför simhallen i Högdalen till exempel, där kan många bostäder byggas med en parkering kvar i gatuplanet.

Garantier leder fel i välfärden

Vårdgarantin får kritik för att bidra till felaktiga prioriteringar enligt en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. "Pålästa privilegierade patienter" tränger sig före de som är sjukare enligt SvD idag.

Jag har alltid varit kritisk mot "garantier" i välfärden, vare sig det handlat om bostad för natten eller kvalitet. Kvalitetsgarantierna som jag har sett genom åren är med undantag för förskolorna så urvattnade att man skäms. Och orsaken är förstås att personalen inte törs lova mer än man kan hålla, pga budgetläget.

Att behoven inte alltid har uppfyllts har inte berott på lagarna utan på för lite pengar eller dålig ledning. Det försöker borgarna komma undan genom allehanda garantier, som ger intryck av handlingskraft men som i den aktuella rapporten visar sig tränga undan de som har mest behov av hjälp.

Garantier hör hemma i affärsvärlden och marknadslogiken medan insatser efter behov borde fortsätta att styra i socialtjänst, skola och sjukvård. Med ett resurstillskott som ger realistiska möjligheter att tillgodose behoven.

Moderatstyrt schackrande med människoliv

Moderaterna med Filippa Reinfeldt och Anna König Jerlmyr får med rätta pisk av Sanna Rayman i SvD idag. De förhalar en sprutbytesverksamhet, som är en livräddande hälsopolitisk insats, först i landstinget och nu senast i Stockholms stad.

Bakgrunden till det senaste moderata draget är att Vänsterpartiet i stadshuset med stöd av övriga oppositionen föreslog ett yrkande i budgetdebatten om att Stockholms stad skulle biträda landstingets ansökan till Socialstyrelsen om en sprutbytesverksamhet på försök.

På detta yrkande la borgarna ett avslagsyrkande, motiverat med att sprututbytet ska på remiss till stadsdelsnämnderna! Att M hittar på alla möjliga hinder är inte oväntat i den här frågan, men att FP, KD och C hänger på är fegt.

Att samråda med stadsdelsnämnderna om placering av sprututbytesverksamhet har den moderatstyrda socialroteln haft all tid i världen på sig att göra. Före valet.

Och redan 2007 la vänsterpartiets Karin Rågsjö och Jackie Nylander samt en enskild folkpartist motioner om sprututbyte. Än idag har dessa motioner inte varit uppe till debatt i fullmäktige. Det är inte klokt att moderaterna tillåts strypa en viktig politisk debatt på det här sättet.

Vinter


Rågsved

torsdag 2 december 2010

Gemensam Jul i Rågsved

Hemma efter trevligt planeringsmöte med nya och gamla volontärer inför den 29:e årgången av Gemensam Jul på julafton kl 12-16 i Rågsveds Folkets Hus.

Maten är beställd och musiken likaså, klappar till barnen ska fixas och mycket annat därtill. Vi samlas dagen innan för att duka och fixa allt som går i förväg. På julaftonen sätter vi igång kl 9 med förberedelserna.

Förra året hade vi över 400 besökare! Gammal som ung, barnfamiljer som ensam, alla är lika välkomna. Du som är intresserad av att hjälpa till, kontakta mig, självfallet är alla välkomna som gäster likaså.

söndag 28 november 2010

Gärna vinterkallt, men inte inomhus

Idag ville jag ha åkt skidor på den nyfallna snön, men när mejlboxen är nära att sprängas, räkningarna ligger på hög och kurslitteraturen oläst får jag vackert stanna inne. Dessutom är skidorna i källaren,

Men att sitta stilla inne innebär en dag som denna att frysa om fötter, nästipp och fingrar trots strumpor, ylletröjor och fleecefiltar! Åtminstone om man bor hos AB Familjebostäder. Verkar som om man vill frysa ut oss hyresgäster ...

lördag 27 november 2010

Tips om bra genväg - till vänster

Jöran Fagerlund gör ambitiösa sammanställningar av läsvärt på bloggarna under rubriken Lördagsläsning. Hinner du inte själv scanna av bloggosfären så finns således bra genvägar!

Gå in och titta själv, där finns både en exposé över veckan som gått ur vänsterperspektiv och godbitar som Erik Bergs Hemliga öppna städer som både ökar din kunskap och väcker kreativa tankar.

Tillbaka till ruta ett?

Nu vill Boultbee samarbeta säger finansborgarrådet Sten Nordin (M) i SvD idag. Återstår att se hur länge den samarbetsviljan finns kvar, om staden står fast vid att det är Boultbee som ska betala sina egna kostnader för centrumanläggningarna och inte övervältra dessa på stockholmarna.

Nu ska man alltså vara tillbaka där man började, med stadens krav på utveckling av förortscentrumen, det som aldrig stadgades i avtalen, och ska börja diskutera centrum för centrum och vad som behöver göras.

Nordin kallar oviljan hos Boultbee för "lomhördhet", vilket är en snäll omskrivning av verkligheten. Under Boultbee styre har småföretagare blivit sjuka av oro och drivits bort från sina lokaler pga skyhöga hyres- och avgiftshöjningar och förortsborna har fått se sina centrum förfalla.

Att referenser inte har tagits enligt SVD:s granskning är Sten Nordins partigrupp i stadshuset delansvariga för, genom ansvariga borgarrådet Kristina Alvendal. Att bara kalla det en "miss" visar det moderata lättsinnet inför privatiseringar.

För det finns verkligen många allvarliga sidor av myntet i denna affär, som gör att jag inte kan rycka på axlarna och ta så lätt på det hela som Sten Nordin tycks göra:

1. Människorna som drabbats - dvs. småföretagarna som driver sina verksamheter och förortsborna som är deras kunder.
2. Förorterna som drabbats - dvs. den minskade attraktiviteten som boendemiljö när servicen försvinner och det minskade antalet arbetsplatser.
3. Kommunens trovärdighet som drabbats - dvs. kommunens minskade möjlighet att ta ansvar för det offentliga rummet i hela staden och medborgarnas ökade utsatthet för marknadens hunger efter maximala vinster
4. Borgarnas dubbla bokföring - dvs. att lägga ned kommunala arbetsplatser och dra undan kundunderlaget för befintliga småföretag och det politiska målet att samtidigt skapa fler arbetsplatser genom Järvalyftet och Söderortsvisisonen

fredag 26 november 2010

Vänsterpartiet igår idag imorgon

Det går neråt för vänstern och uppåt för högern.

Jinges ord "... kan konstatera att det är synd att landets enda vänsterparti gör som björnen när vintern kommer." är hårda men lätta att instämma i.

Nu måste något hända i partiet. Förändringar som märks. Förutsättningarna är goda, vi har många nya medlemmar, många gamla medlemmar som är mycket kunniga och i grunden har vi en radikal och framtidsinriktad politik.

I Vantör är vi 97 medlemmar i senaste räkningen, nästan en fördubbling efter valet. De kom till oss för att de tror på vår politik och ogillar högern. Men det räcker inte. Vi måste få många många fler väljare att tro på oss och gilla oss.

Så, hur gör vi det? Ett sätt är att göra som vi i Vänsterpartiet Vantör, dra igång medlemsdiskussioner, vi träffs klockan 19 onsdagen den 8 december i Picknickteatern, på temat "Vänsterpartiet igår idag imorgon!"

Det går uppåt för vänstern och neråt för högern. Snart.

Även dags för V att byta partiledare

Läser att Lukas Löfling i Uppsala kräver Lars Ohlys avgång, med tanke på att Vänsterpartiet backat två val i rad med honom som partiledare. Jag kan inte säga annat än att jag håller med. Och det har jag gjort länge.

En ansvarsfull ledare ställer efter två förlustval sin plats till förfogande och ger medlemmarna möjlighet att i en öppen och lugn process nominera kandidater till efterträdare. Helst två, kvinna och man, för jag tror på delat ledarskap.

Titta på MP, vars språkrör har begränsade mandatperioder. Då blir det inte så traumatiskt att byta. Befriande att se att flera kvinnor där säger ja till att kandidera. Samma frimodighet önskar jag att vänsterpartiet kan uppvisa.

Med Lukas Löflings ord: "Oavsett hur mycket partiet omprövar sin politik är det svårt att återfå förtroende hos medborgarna om man inte också byter ut den främste representant som ska föra ut partiets politik."

Bra att missa bussen ibland

Missade 744:an precis när jag handlat mat i Högdalen. Den kan gott få gå en gång i kvarten. Trodde jag hade en halvtimmes tråkig väntan framför mig. Men inget ont som inte för något gott med sig.

För först träffade jag nämligen en kvinna från Rågsved som är kolonist i Snösätra Norra Koloniträdgårdsförening . Vi diskuterade förstås vad som kan göras för att få beslutsfattarna att ge upp planerna att bygga 85 småhus på koloniområdena och på Bråtegränd. Heja kolonisterna!

Och sedan kom fem kvinnor från Kräpplagruppen och samlade namn mot byggnationen och för att göra Rågsveds friområde till ett naturreservat. Isande kyla och krasslighet stoppar inte dessa entusiaster. Heja Kräpplagruppen!

onsdag 24 november 2010

Boultbee igen

Nämnas kan att finansborgarrådet Sten Nordin vägrade att kommentera Boultbeeaffären i dagens budgetdebatt i stadshuset. Hukar var ordet.

Det här ser illa ut inför Stockholmarna. Att inte våga svara ger intryck av osäkerhet. Saken ska tigas ihjäl verkar det.

Nu är Boultbeeaffären både revisorsanmäld (av V) och polisanmäld (av S), får se vad lagens långa arm och revisionens kloka förtroendevalda säger i frågan.

Avknoppningsivrare vädrar morgonluft

Nu vill näringslivet att Stockholms stad ska avknoppa igen, och hänvisar till nya riktlinjer från Tillväxtverket med möjlighet till hembudsklausuler. Avknoppning kallas förresten för personalövertagande idag, det gamla namnet solkades av den skandalösa privatiseringen av förskolorna i halva Årsta.

Skribenterna från Almega och Svenskt näringsliv glömmer dock att brister i lagstiftningen gör privat verksamhet svårare att få insyn i, att kontrollera, att åtgärda missförhållanden och gör det svårare för personalen att få kollektivavtal jämfört med kommunal verksamhet.

Dessutom är redan en tredjedel av kommunens verksamhet konkurrensutsatt, vilket gör att vi snart inte har kommunala alternativ kvar i flera stadsdelar. Fortsatt privatisering är att sätta driftsformen före innehållet i välfärden. Den linjen påstår sig moderaterna ha övergivit, fan tro´t!

Stad utan gränserIdag och imorgon pågår budgetdebatten i Stockholms stad. Vänsterpartiet har en budgetreservation som bygger på en solidarisk finansiering för en stad med jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa, hållbar stadsmiljö och gemensam välfärd.

Läs mer, inspireras, gör politik av och ladda ner på Stockholmsvänstern

tisdag 23 november 2010

Utvisa moderaterna från stockholmspolitiken

Boultbeeaffären fortsätter att granskas i Svd. Nu tycker Boultbee att staden ska betala för upprustningen av centrumen och dåvarande ansvariga finansborgarråd att Boultbee ska anmälas för avtalsbrott. Helt uppochnedvänt med andra ord. De ansvariga borgerliga politikerna borde istället dömas av väljarna till livtids utvisning från Stockholms stads fullmäktigeförsamling för sin monumentalt dåliga slarviga arroganta politik.

Om strukturella orsaker till brister i såväl välfärdens verksamheter som faktiskt i effekterna av Boultbeeaffären skriver Lena Sommestad pricksäkert om. Kan inte låta bli att citera:

"Om vi verkligen vill främja ett väl fungerande näringsliv i Sverige, och om vi också vill främja hög kvalitet i offentliga verksamheter, god myndighetsutövning och lika behandling av alla medborgare, då bör vi säkerställa att verksamheter av allmänintresse - som t.ex infrastruktur, utbildning, sjukvård och offentliga miljöer – inte ägs av bolag som, i linje med den självklara logik som ska styra privat verksamhet, sätter egna vinstintressen för allmänintresset."

Imorgon är det budgetdebatt i Stockholms stad. En av de frågor som vänsterpartiet lyfter i reservation efter reservation år efter år är pengsystemets invadering av den kommunala välfärdssektorn och dess uppenbart negativa konsekvenser för jämlikhet och effektivitet. Vi behöver helt enkelt se över ersättningssystemet så att det gynnar allmänintresset och inte företagens egenintresse. Även där finns ett passande citat av Lena Sommestad:

"Vi bör också se till att offentliga aktörer inte drivs in i styrsystem där de tvingas att ständigt sätta ekonomiska mål före verksamheternas mål. Vi måste kort sagt bygga institutioner och styrsystem som är utformade för att värna allmänintresset."

Kanske kan denna erbarmerliga Boultbeeaffär vara en liten pusselbit i arbetet med att öppna ögonen på folk så att vi får en politisk vändning och möjlighet att bygga upp kommunens verksamhet på ett solidariskt uthålligt sätt från och med valet 2014?

Moderaterna hukar om Snösätra

Ikväll hade vi områdesmöte för Hagsätra och Rågsved om aktuella frågor. Jag kan inte påstå att Hagsätraskolans matsal var fullsatt, men ganska många boende hade hittat dit trots det ruggiga vädret. Från oppositionen var alla tre partiet representerade.

Polisen bekräftade att hasch och marijuana ökat, vilket är nytt i våra områden. När oppositionen nyligen tog upp narkotikan i nämnden var majoriteten dock mer intresserad av att alkoholen minskat än att narkotikan ökat.

De konstgräsbeklädda kullarna i Rågdalen kom också upp, folk anser inte att de passar i Rågsved, vilket jag instämmer i. Finns de som gillar eländet också enligt exploateringskontoret. Uppenbarligen fanns ett annat förslag om park a la Enköping, men det stöp på pengar till driften. Om jag uppfattade saken rätt. Något som kostar lite mer har staden inte råd med när man sänker skatten.

Positiva nyheter är iallafall att IKANO bygger en ny ungdomsgård i Hagsätra Centrum, det är behövligt med tanke på de bedrövliga lokaler som används idag.

Stadsbyggnadskontoret slängde ut en trevare om att bygga på bollsplanen mitt emot Lidl, för att bekosta konstgräs vid Rågsveds Centrum. Värt att tänka på, även om planen används av korpfotbollen. Rågsved och våra ungdomar har nog större glädje av konstgräs i centrum än av denna avides belägna plan.

Bostäder kanske kan byggas ovanpå Lidl och över parkeringsplatsen som står ganska biltom, då har de åtminstone chans på fler kunder... Även längs Bjursätragatan kan man bygga fler bostäder, till exempel i Snösätra där det nu ligger en affär och en likaledes ganska tom parkeringsplats. Det bör inte behöva rubba planerna på aktiviteter för ungdomar, cykelbanor och annat kul som planeras.

Överhuvudtaget efterlystes långsiktighet och områdesplanering av de kloka mötesdeltagarna. Det bästa områdesmötet tyckte vi från S och V unisont.

Den hetaste frågan under kvällen var dock hotet om bebyggelse på kolonierna i Snösätra och på Bråtegränd, tjänstemännen från stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret betonade gång på gång att inget beslut är fattat, det finns bara "direktiv" om utredning av lämpligheten av bebyggelse.

Men att ens utreda bebyggelse i detta biologiskt känsliga område är skrämmande. Från Kräpplagruppen påpekades det bakvända med att beslutet om markreservation till NCC kom innan programsamrådet. Ett önskemål var att biotoputredningar som staden gör kan läggas på hemsidan. Kanske till samrådet var svaret, för sent ropades från salen!

Moderaterna som styr de politiska nämnderna för byggnation och även folkpartiet lyste märkligt nog med sin frånvaro, bara KD-ordföranden i stadsdelsnämnden fanns på plats. Detta uppfattades inte som positivt av de boende. Vågar inte moderaterna försvara sina egna beslut är frågan?

måndag 22 november 2010

Minnesförlusten verkar vara total

I SvD:s tredje artikel om stadens försäljning av Centrumkompaniet till Boultbee framkommer att Boultbees anbud faktiskt innehöll flera referenser. Det var kommunpolitiker och höga tjänstemän i svenska städer där Boultbee hade verksamhet, men högst en verkar ha blivit uppringd.

Stadens ansvarige säger i artikeln att man tog andra kontakter, bland annat utomlands. Man trodde inte att det skulle ge så mycket att tala med kommunpolitiker! Kanske de hade fel partifärg? Inte heller lyssnade man på varningar från handlare till alla 101 ledamöter i kommunfullmäktige! Så ingen kan säga att man inte visste.

Trots detta minns dåvarande finansborgarrådet inga varningar och ansvariga borgarrådet minns bara en varning. Ingen minns heller ett personligt grattismejl till valsegern från Boultbees dåvarande vd till finansborgarrådet.

söndag 21 november 2010

Spänningen stiger i svensk politik

Läste DN-Debatt med stort intresse idag, Lena Sommestad skriver tydligt om socialdemokratins vilsenhet som en följd av en bristande ekonomisk politik. Hon lyfter fram tidlösa värderingar som jämlikhet och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, som jag som vänsterpartist förstås instämmer i.

Välfärden som motor i samhällsutvecklingen, reproduktionens ekonomi, arbetets värde, breda bildningsideal, klimatkrisen är andra avgörande faktorer i en progressiv ekonomisk politik som Sommestad beskriver i stark polemik med den framtidsvision som Thomas Östros redovisat.

Wow, nu kan det bli spännande i svensk politik igen!

Vi i vänsterpartiet har också en stor uppgift det kommande året, att analysera vårt valnederlag och komma ut starkare ur krisen, både organisatoriskt och politiskt. Jonas Sjöstedt skriver klokt om det rödgröna samarbetet, varför det var nödvändigt och varför det misslyckades.

Han sätter ord på sånt som jag upplevt, men inte formulerat. Mitt i valarbetets intensitet hann jag aldrig ha koll på de rödgröna överenskommelserna som tecknades stup i kvarten. Det är klart att väljarna inte heller kunde hänga med i svängarna.

Och sedan var det uppifrånperspektivet, "det blev partiledningarnas och partistrategernas samarbete" skriver Jonas Sjöstedt, och det håller jag med om. Vi hade behövt breda dialoger som grund, där lokala erfarenheter i den breda vänstern hade kunnat tas till vara och tjänat som en grund för mobilisering.

Lokalt i Vantör har vi alltid haft ett bra rödgrönt samarbete och vi hade också en valmanifestation på Bandängen. Nu är det bara att ta nya tag, i våra respektive partier och gemensamt nationellt för att ta tillbaka regeringsmakten hoppas jag när dimmorna skingrats över hur våra partier väljer att utveckla oss.

Monumentalt M-Misslyckande

Finns det något som centrumägaren Boultbee har lyckats med i Stockholm? Var är den utveckling till stockholmarnas fromma som utlovades men som aldrig sattes på papper i bindande villkor av de styrande moderaterna?

Det är inte bara små förortscentrum i det brittiska bolagets ägo som förtvinar utan till och med flaggskeppet i Skärholmen har Boultbee misslyckats med. Butikslokaler står tomma och butiksägarna är i fejd med hyresvärden.

Tvisterna med Boultbee slår alla rekord, och det är inte bara de små förortsföretagarna som är missnöjda, utan stora starka ICA-koncernen tar nu ton och stämmer företaget.

SvD har i sin artikelserie berättat om 38 vräkningar av hyresgäster på tre år. "Att kontrakten avslutas på det sättet är en naturlig del av centrumförnyelsen, säger Steve Boultbee Brooks." Avveckling istället för utveckling.

Denna brutala regim har staden gjort storaffärer med, utan att lyssna på oppositionens kritik! Hade man gjort det hade en seriösare part kunnat köpa alternativt hade staden behållit centrumen, vilket vore det mest ansvarsfulla.

Nej tvärtom har borgarna stoltserat med att sälja Centrumkompaniet till överpris, vars kostnader betalas av butiksägarna genom ofantliga hyreshöjningar och odefinerade avgifter. Och av förortsborna som får sämre service.

Det är en rå och cynisk näringslivspolitik och småföretagare som heter duga!

lördag 20 november 2010

Värmande mejl

Det kom ett mejl, som värmde gott i novemberrusket:

"Kära ni!
Ni har hjälpt till att bevara vår kära Sturebyhöjdens skogspark för oss alla och för framtidens generationer som ett andningshål för lek och rekreation.

ETT JÄTTESTORT OCH HJÄRTEKÄNT TACK FÖR DIN INSATS FRÅN OSS !!!

Sturebyhöjdens vänner"

På väg men inte framme

Kan trots allt inte låta bli att vara glad över att som kvinna leva idag och inte på 1700-talet, då kvinnor blev avrättade när de krävde att få bilda egna föreningar. Det ödet drabbade Olympe de Gouges, född 1748 och skändligen mördad 1793.

Och tänk att Stockholmsäktenskapen uppstod som en konsekvens av äktenskapslagstiftningen, som fram till 1921 omyndigförklarade kvinnor som gifte sig. Från 1884 blev ogifta kvinnor myndiga vid 21 år, samma som för män.

I Sverige fick kvinnor rösträtt 1919-1921, bland det senaste i Europa, i Frankrike inte förrän 1944. Även rösträtt för alla män infördes sent i Sverige, 1909. Säkert vet någon klok varför dessa två länder var så sena?

Först tio år efter att jag var född kriminaliserades våldtäkt i äktenskapet och inte förrän jag gick första året i gymnasiet kom särbeskattning för äkta makar. Inte undra på att mamma inte började jobba igen efter att barnen fötts.

Fortfarande är det dock skillnad på formella rättigheter och hur de efterlevs i praktiken. Det är skälet att jag börjat läsa kursen "Kvinnor och mänskliga rättigheter", idag har jag läst första kapitlet i Annika Åkerbloms "När kvinnor fick rättigheter. Sverige 1700-2010."

Filmfestival i Rågsved 25-28 november

MÅNGKULTURELL FILMFESTIVAL I RÅGSVED 25 - 28 november 2010

Kortfilmer, långfilmer och dokumentärer visas från Afrika, Mellanöstern, Asien, Europa och Sydamerika. Det kostar inget och för varje visning finns 80 platser. först till kvarn gäller.

Plats: Rågsveds fritidsgård, Rågsveds torg 3

Det är stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör som ordnar denna filmfestival. Bra initiativ!

Någon j-a ordning ska det vara i Stockholms stad

Tack SvD för en mycket bra artikel om Boultbee. Synd bara att den inte kom före valet! Men, jag ser fram emot de kommande artiklarna i serien. Och fortsatt stenhård bevakning av privatiseringarnas konsekvenser.

Privatiseringarna i Stockholms stad går över alla gränser. Det finns inga spärrar. Det märker vi också i stadsdelsnämnden när avtal med privata utförare inom äldreomsorgen förlängs trots stora brister. Om vi hade fått maktskifte hade eländet kunnat hejdas.

Nu återstår fyra år till med samma politiska styre som är blinda för konsekvenserna av sin politik. Eller rättare sagt, förfallet i förortscentrumena hade kunnat förutses och stoppas om moderaterna tagit referenser på Boultbee innan köpet.

De värsta kvalitetsbristerna i privat äldreomsorg, förskola och fritid hade vi sluppit med kommunal drift, eller åtminstone med hårdare krav, uppföljning och genom att inte betala ut hela ersättningen om inte kvaliteten upprätthålls. Sådana villkor finns till exempel i landstinget, och det borde självklart Stockholms stad införa.

Jag hoppas att borgarna får kraftiga reprimander av revisorerna när det gäller Boultbeeaffären. Vänsterpartiet har även lämnat in en revisorsanmälan när det gäller att egenregianbud har missgynnats systematiskt inom socialtjänstsen.

Skämmas borde de som är ansvariga för privatiseringskarusellen i Stockholms stad, för det är inte seriöst att släppa loss marknadskrafterna i välfärden.

Och jag hoppas att borgarna i valet 2014 åker ut för många mandatperioder framåt i stadshuset. För någon j-a ordning måste det vara i Stockholms stad.

Den skamliga Boultbeeaffären

Äntligen kommer Svenskans reportage om Boultbees framfart i förortsgalleriorna i Stockholm. Detta har vänsterpartiet i stadshuset kritiserat starkt från första början och i höstas lämnades en anmälan in till revisorerna.

Tidigare tog vänsterpartiet även fram en rapport som visade de mycket stora bristerna i de fem värst drabbade förortscentrumen, bland annat Högdalens centrum. En viktig debatt hölls i Tensta där förtvivlade småföretagare från Järvafältet vittnade om Boultbees hårda framfart.

När jag och Mattias Ericsson från Vänsterpartiet Vantör på sensommaren pratade med företagarna i Högdalens centrum fick vi en entydig bild av att all utveckling avstannat när Boultbee tog över. De är anonyma ägare som bara märks när ospecificerade räkningar dimper ner hos företagarna.

Högdalens centrum liksom alla andra förortscentrum förtjänar bättre. Vi som bor i förorterna behöver levande spännande centrum med en bra mix av butiker, kultur och möteslokaler. Det för vi i vänsterpartiet fram i vårt förortsprogram.

Läs mer om vänsterpartiets kritik mot Boultbee och förslag till en radikal förortspolitik och ladda ner vår Boultbeerapport från Stockholmsvänstern.

Allmänintresset hotat i Sätra

Man häpnar. I dagens DN står att Sätraborna riskerat att inte kunna åka tunnelbana, om fastighetsägaren Leif-Ivan Karlsson till centrumanläggningen inte skulle få bygglov. Ingången till tunnelbanan går nämligen genom centrumet.

Efter hot från fastighetsägaren om att stänga centrumet, och därmed ingången till tunnelbanan, ger staden nu bygglov. Fastighetsägaren har tidigare gjort en kritiserad ombyggnad utan bygglov, och nu ska det tydligen bli vissa förändringar, även om de inte är optimala.

Ordföranden i Skärholmens stadsdelsnämnd Jan Jönsson, (FP) ville helst riva och börja om men befarade otaliga överklaganden och många års kaos för Sätraborna. Det kan jag ha förståelse för, men tillgång till tunnelbanan kan aldrig hänga på enskilda fastighetsägares godtycke. Det nya bygglovet måste förenas med villkor som gör att detta aldrig kan hända igen.

Hur kan staden och landstinget ha gått med på att en enskild fastighetsägare kan stänga av folket från sin egen tunnelbanestation? Det måste synas i grunden. Jag förutsätter att Folkpartiet ser till att ordna en sådan utredning, eftersom de ingår i den styrande majoriteten både i staden och landstinget.

onsdag 17 november 2010

Dags att återkommunalisera

Imorgon är det stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Bland annat kommer frågan upp om förlängning av avtalet för drift av Enskede Nya Servicehus.

Jag anser att avtalet inte ska förlängas och att servicehuset ska återgå i kommunal drift när avtalet gått ut. Skälet är att det finns många brister som inte har åtgärdats. Detta framkommer i ett annat ärende på dagordningen.

För de som vill informera sig om vad som står i ärendena finns de på "Insyn" på stadens hemsida. Kom gärna och lyssna på mötet som börjar kl 18:00.

Även lokala pensionärsrådet ifrågasätter en förlängning. Upp till bevis om det är de äldre som sätts främst av borgarna, eller den privata driften i sig!

Tisdagsbio i Rågsveds Folkets Hus

Filmklubben i Rågsved presenterar "SIN NOBRE", som spelas i Rågsvedssalen - Rågsveds Folkets Hus, tisdag den 23 november kl 15.00. Pris 50 kr inkl. kaffe och bulle.

”Sin Nombre" är inte bara ett våldsamt drama som fullkomligt knockar sin publik utan också en fin skildring av naiv tonårskärlek. Med fantastisk regi och snyggt foto är det här en film som griper tag och berör.

Sin Nombre som fick pris för bästa regi vid Sundance-festivalen i år handlar om Sayra, en tonårstjej från Honduras som beger sig ut på en farlig resa tillsammans med sin pappa och farbror. De ska ta sig till USA där pappans nya familj väntar. Sayra känner knappt sin pappa och ser inte direkt fram emot att träffa hans fru och barn men under resan växer känslorna för pappan fram. (SVD)”


Arrangörer är Filmklubben i Rågsved tillsammans med Rågsveds Folkets Hus, PRO Rågved Hagsätra samt ABF Stockholm.

tisdag 16 november 2010

Det glömda Sverige

Dagersättningen för asylsökande har inte höjts sedan 1994. Jämför med att enligt Statistiska centralbyrån har matpriset ökat i genomsnitt med 17,1 procent mellan 1994 och 2009.

I betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige som lämnades till regeringen förra året föreslås en höjning från 61 till 70 kronor. Men det har inte prioriterats av regeringen läser jag i ETC och finner inte ord.

måndag 15 november 2010

En revisors lektion i privat och kommunalt

Många kan inte skilja på privat och kommunal verksamhet, fick jag höra av en mycket erfaren kommunalt förtroendevald revisor på ett informationsmöte för förtroendevalda från olika politiska partier ikväll. Och han menade att det är förödande om en sådan person släpps lös i kommunen ...

För att inte vi skulle åstadkomma sådan skada gav han oss en lektion i vad som skiljer kommunalt och privat:

Kommunen
Mål - verksamheten
Medel - pengarna

Privat
Mål - pengarna
Medel - produktionen

Det är helt olika miljöer som de olika organisationsformerna verkar inom. Revisionen ser därför också olika ut i de båda sfärerna. I privat verksamhet står pengar i fokus, i kommunen är det verksamheten.

Ingen borgerlig opponerade sig. När oppositionen yttrar liknande tankegångar i fullmäktige eller i nämnderna får man däremot mothugg. För framtida bruk kan det vara bra att påminna om att vi verkar ha revisorerna på vår sida ...

söndag 14 november 2010

Uppdatera Vänsterpartiet.nu

Jonas Sjöstedt skriver på sin blogg att "Idag är det Vänsterpartiet som allt för ofta uppfattas som försvarare av något gammalt. Inte sällan handlar vår politik om att säga nej, vara emot eller kritisera."

Det här måste vi måste ta på största allvar. Lokalt gör vi det i Vantör genom att ha antagit ett 25-punktsprogram om vad vi vill förbättra i området. Hade vi vunnit valet hade vi haft bättre förutsättningar att genomföra programmet. Nu får vi i opposition visa vad vi vill, som alternativ till den borgerliga politiken. Samma resa måste vi göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas fortsätter: "Men många väljare har en vag bild av vad vi faktiskt vill uppnå. Vi lyckas inte förmedla en positiv bild av det Sverige vi vill se. Däri ligger vårt huvudproblem."

Det här måste vi också jobba med. Lokalt håller vi på att förändra våra former för att möta folk. Vårt tältprojekt gör oss mobila, vi ska finnas i olika centrum, där det händer saker, festivaler, och visa att valet inte bara vinns på valdagen. Det här måste vi också göra nationellt, annars är vänstern förlorade.

Jonas igen: "Vi måste fokusera på radikala och genomförbara lösningar som visar en väg ut ur samhällsproblem som arbetslöshet, klimatkris och växande klassklyftor. Det är vänsterns utmaning."

Här räcker vi inte till lokalt. Men tillsammans räcker vi till. Vi behöver ny energi, kraftsamling, kreativitet, hearings, studier, debatter, kunskapssammanställningar. Allt för att mejsla fram skarpa sammanhängande spännande solidariska förslag som visar möjligheter och riktning.

Fråga till Vänsterpartiets Framtidskommission: Varför inte ordna kreativa tänkardagen för hela partiet i hela landet?

Ser sedan att ni skickar ut enkäter för att få fram en rättvis bild av partiet, omvärldsanalyser och kvinnors organisering. Det ska bli underlag för "långtgående diskussioner på regionala konferenser" - förhoppningsvis blir de förutsättningslösa häftiga odogmatiska tänkardagar som vi så väl behöver.

Moderat feltänk om barriärer

När skog skälls för att vara barriär får man se upp.

Då frågar jag mig vems intressen som styr. Det känns befogat efter att ha läst stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) uttalande i DN om markreservationen till NCC för att bygga minst 75 villor på Bråtegränd och två koloniområden. Det område som Rågsvedsbor vill skydda och göra till Ekopark Syd.

"Stora barriärer mellan områden är aldrig bra, vare sig det är en motorväg eller en skog. Det är klart att ett nytt område inte kan vara en isolerad plats", säger Kevius.

Ska vi tala barriärer är det inte skogen utan upplaget på Bråtegränd som är barriär med stort B. Det förstör miljön med utsläpp, buller, tung trafik, otrygghet och fula klottrade byggnader. Om den politiska enigheten i dåvarande Vantörs stadsdelsnämnd hållit i sig, hade upplaget varit borta idag.

För att inte skapa nya barriärer måste upplagsområdet återgå till natur och bli en del av Ekopark Syd. Det är vad vänsterpartiet vill. Om Kevius istället säger ja till villor bygger hon nya barrärer. Oaser för kolonister och naturälskande söderortsbor blir privat mark, instängslad, där allemansrätt inte råder. Det blir bara de som har råd att köpa villor som får njuta naturen.

Vi som bor i hyresrätt ska blandas upp med villaägare för att bli bättre integrerade tycker moderaterna. För mig är den gemenskap över gränser som skapats i koloniföreningarna integration i bästa mening. Om integration vore målet skulle staden istället för att förstöra kolonier utreda möjligheter att mitt i höghusområden bygga villor och mitt inne i villaområden bygga allmännyttiga hyresrätter. Men av miljöskäl ska helst inga villor byggas alls i Stockholm.

Sanningen är att villorna i Rågsveds friområden inte är tänkta att byggas för vanliga Rågsvedsbor, utan för en inflyttande övre medelklass. De kommer inte att bidra till ökad integration, tvärtom. Om de ska lockas duger det inte med villor nära höghus, men ett vackert naturläge kan duga. Och säkert kommer mäklarna inte att kalla området för Rågsved ...

lördag 13 november 2010

Reclaime stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna är inte vad de var en gång.

Lokaldemokrati där de boende inte hade alltför långt till lokalpolitikerna och de öppna mötena i nämnden. Där det mesta av lokal kommunal service avhandlades och beslutades. Där vi kunde handla snabbt när det behövdes. När föräldrar var missnöjda med skolan kom de och diskuterade med politiker som fattade besluten.

Så är det inte idag. Skolbarnsföräldrar har ingen öppen kanal att vända sig till när de är missnöjda. Istället får man byta skola. De som inte fattar galoppen får skylla sig själva. Så trollar borgarna bort sitt ansvar.

De som vill klaga på omsorgen om äldre, funktionsnedsatta, socialt utsatta har fortfarande chansen, gör det tack och lov när stora nedskärningar är på gång. Men mycket har blivit privat, och det är svårare att göra något åt bristerna.

Nu på torsdag har vi stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör. Av dagordningens 13 beslutsärenden handlar 5 om privatiseringar på ett eller annat sätt, 4 om oppositionens skrivelser om eländet till följd av högerpolitiken och 2 om rapporteringar till Socialstyrelsen.

Återstår månadsrapporten om 24 miljoner kronor plus och en rapport som bland annat visar allt fler pojkar prövat narkotika. Vi har alltså pengar att satsa till en förstärkning av det förebyggande arbetet, men i M-klassade Stockholm styrt av stadshuset premieras budgetöverskott högre än allt annat.

Med vänsterpolitik hade vi haft mer pengar i budgeten, vi hade kunnat förstärka alla verksamheter i stadsdelsnämnden och ha en budget i balans. Plus minus noll är målet, inte att alltid ha tio tjugo miljoner kronor plus.

Stadsdelsnämnderna måste åter få spela roll.

Bäddat för Parkteatern tillbaka på Perssons Betong

Parkteatern ska vara alla stockholmares teater men så är det inte idag. När man tittar i programmet ser man att antalet föreställningar i förorterna är väldigt få i förhållande till innerstaden.

Om detta har jag skrivit en kritisk insändare i Mitt i Söderort och Britta Båvner, ersättare för V i Stockholms stadsteaters styrelse lagt en skrivelse. I veckan lovade teaterledningen bot och bättring.

Vi har många platser som skulle vara utmärkta för Parkteater i Vantör, Älvsjöbadet, Bandängens parklek och klassiska Perssons Betong i Rågsved, som nyligen rustats upp med fast scen, tillgång till vatten och el samt en dansbana.

Nu när diskrimineringen av förorterna har varit upp i teaterstyrelsen ska vi ligga på för att få tillbaka Parkteatern till Vantör. Varför inte ett upprop från föreningslivet och boende i Vantör?

tisdag 9 november 2010

En kamp som vi ska vinna!

På ett välbesökt möte ikväll i Rågsveds Folkets Hus träffades kolonister, naturälskare, v- och s-politiker, kulturvårdare och annat redigt folk för att organisera motståndet mot byggplaner på Snösätras koloniområden och Bråtegränd.

Många idéer finns om hur vi kan jobba för vår sak, som också är stockholmarnas. Det handlar om att ha ett kärnfullt budskap, att få fram relevanta fakta om naturvärdena som riskerar att gå förlorade, att ha framförhållning inför de kommunala besluten, om integrationsaspekterna - om vi hjälps åt så blir vi mer effektiva.

Mötet beslutade att bilda en samordningsgrupp med fem personer, från Snösätra Norra fritidsträdgårdsförening, Kräpplagruppen, Naturskyddsföreningen, Rågsveds Samhällsförening och ytterligare en person. Rågsveds Folkets Hus sponsrar genom att stå för lokaler.

Den som vill ha information kan gå in på Facebooksidan: Gör Rågsveds friområde till Ekopark Syd http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=74642273569

Den här kampen ska vi vinna!

söndag 7 november 2010

Konst i Högdalen

Vantörs konstförening har vernissage i Högdalens centrum lördag 13 november kl 12-16 med Karin Petri Wennström och Berndt Wennström. Utställningen pågår till och med söndag den 21 november.

Jag brukar titta in hos konstföreningen när jag har vägarna förbi, tråkigt nog otillgängligt en lång trappa ned. Det är balsam för själen att låta sig inspireras av konst, om du klarar trapporna så avsätt några minuter och njut!

lördag 6 november 2010

Here we come!

Inköp av ett läckert rött tält med v-logga och elaggregat och dessutom start av ett studieutskott var två konkreta beslut som fattades av Vänsterpartiet Vantör på dagens medlemsmöte i Rågsveds Folkets Hus.

Med många nya medlemmar möter vi trots allt kommande fyra år under fortsatt borgerligt ok med tillförsikt och framtidsplaner. Snacket med folk i valstugan, våra guerillapartyn gav mersmak och nu ska vi ut och tälta i Vantör!

Det kom också upp goda idéer till öppna föreläsningar och studiecirklar, förhoppningsvis ett spännande forum hoppas vi för Vantörsborna att träffas i och diskutera politik och bygga upp en bra rörelse som siktar på valvinst 2014.

torsdag 4 november 2010

Leve Luna - avsätt Bildt

Tänker att om jag bott i Sudan hade jag riskerat 40 piskrapp idag, eftersom jag hade långbyxor på mig. I själva verket hade jag riskerat 40 piskrapp väldigt många gånger, eftersom jag oftast bara har klänning eller kjol på sommaren.

Om den modiga journalisten Luna Ahmad al-Hussein som trotsade byxförbudet, påverkade opinionen och förmodligen bidrog till att färre kvinnor nu döms för sin klädsel i Sudan läser jag i nya numret av Amnesty Press.

I det här landet där människor fördrivs, mördas och behandlar kvinnor så illa hade utrikesminister Carl Bildt egna ekonomiska intressen utan att skämmas ögonen ur sig, hur är det möjligt att han får sitta kvar!?