måndag 31 oktober 2011

Årsta vård- och omsorgsboende till privat drift!

Fick veta idag att Årsta vård- och omsorgsboende som nu drivs att stadsdelsnämnden i fortsättningen ska drivas av "Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB (KOSMO), org nr 556456-2683. Detta företag har nämligen vunnit upphandlingen som Stockholms stad har gjort. Samma företag har även vunnit med två andra anbud; Hässelgårdens vård- och omsorgsboende samt Vintertullens vård- och omsorgsboende.

Så här beskrivs Kosmo på en ratinghemsida:
"Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva bolagsservice, såsom tex redovisning, lönehantering, ledningsuppgifter, styrelsefrågor och marknadsföring. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom dessa områden samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet"
I mina öron låter det ganska långt ifrån äldreomsorg ...

Enligt sin egen hemsida bedriver man äldreomsorg på 14 platser i Sverige. Arbetssättet beskrivs så här:

"Kosmosättet är det sätt vi arbetar på för att vår behovsinspirerade grundsyn också ska upplevas i praktiken av de boende och deras anhöriga. Det handlar om ett systematiskt sätt att skapa och säkerställa kvaliteten i vårdarbetet. Ytterst bestäms Kosmosättet av vårt ledningssystem som definierar och samordnar alla aktiviteter i företaget. Enkelt kan Kosmosättet sammanfattas i fyra fokusområden: kontaktmannaskap och dialog, aktiviteter och stimulans, god mat och dryck och ledningssystem."

Återstår att se hur det kommer att gå. Jag beklagar att den borgerliga majoriteten fortsätter att konkurrensutsätta äldreomsorgen, vi har ju redan ett privat drivet vård- och omsorgsboende i Årsta. Nämligen Årstabergshemmet som både ägs och drivs av Attendo Care AB. Nu är valfriheten noll för de äldre i Årsta som vill ha tryggheten att bo i ett kommunalt vård- och omsorgsboende!

...För övrigt har skandalomsusade Attendo Care AB (bland annat just Vintertullen) och Carema Care AB (senast Koppargården i Hässelby-Vällingby) vunnit fyra av nio vård- och omsorgsboenden i stadens centralupphandling. Carema får driva Axgårdens vård- och omsorgsboende och Attendo får driva Katarinagården, Solbacken och Vasens vård- och omsorgsboenden.


lördag 29 oktober 2011

Städerskornas löner är ett mått på samhällets anständighet

Lördagmorgon lyssnar jag på radio och hör ett reportage om städarnas usla löne- och arbetsvillkor. Att städerskorna själva får betala timslånga restider mellan passen i de besuttnas bostadsområden. Betala slitet med värk i sina kroppar. Hur barnen i dessa besuttna hem ibland inte ens vet städerskans namn, hon som varje vecka besöker och städar deras rum, toaletter, vardagsrum och kök.

Samtidigt tänker jag på städerskorna och städarna som städar i kommunens lokaler, i vår egen stadsdelsförvaltnings lokaler, i förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.  Hur det genom Kommunals fackliga arbete har kommit fram vilka försämringar det upphandlade städavtalet har medfört för de anställda. Att vi som sitter i stadsdelsnämnden fattar beslut i lokaler som städas fina av människor som knappt kan leva på sin lön.

Jag skäms. Det sa jag på det öppna nämndmötet  som Kommunal besökte i sin starka manifestation för anständiga arbetsvillkor för sina medlemmar. Idag när jag lyssnade på radion om rut-städerskornas villkor tänkte jag på att man brukar säga att ett samhälle kan bedömas utifrån hur man behandlar sina äldre. Lika sant är att politiken kan bedömas utifrån de villkor man sätter och som styr städerskornas löner.


Bostäder och centrum i skön förening

"Kanske inte bra att sälja" är rubriken i DN Stockholm i en artikel om försäljningen av Vårbergs centrum. Det som Vänsterpartiet i Stockholms stadshus driver och starkt har kritiserat i samband med försäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee får nu stöd av professor Hans Lind, Kungliga tekniska högskolan.

Lind pekar på sambandet mellan boendecentrumens och de omkringliggande bostadsfastigheternas attraktion. När samma kommunala bostadsbolag ägde lägenheterna och centrumen kunde samma ägare se vinsterna av ett upprustat centrum och ett attraktivt boendeområde, som människor inte ville flytta ifrån utan flytta till.

Att Stockholms stad på sin tid samlade sina centrum i samma bolag, Centrumkompaniet, istället för att ägas av olika kommunala bostadsbolag var mot den bakgrunden inte särskilt smart. Dels underlättade centraliseringen den kommande utförsäljningen, dels tunnades banden ut mellan centrum och bostadsområde.

Små boendecentrumen kan aldrig konkurrera med stora affärscentrum, men ska kunna erbjuda en bra vardagsservice, med butiker, kultur, motion och möteslokaler, på gångavstånd från bostäderna. Gärna kryddat med en lokal profil. Det här gäller alla centrum i Vantör, Dalen, Östberga med flera i stadsdelsområdet.

I förorter med stor omflyttning vore det bästa för att vända trenden att staden köper centrumen. De kommunala bolagen med lägenheter i stadsdelen kan äga centrumet gemensamt, eller att det största bolaget blir ägare. Vi får då ett tydligt samband mellan behovet att rusta centrumet och att centrumet ger området ett tydligt mervärde

torsdag 27 oktober 2011

30 årsjubileum för Gemensam Jul i Rågsved!

Nu startar planeringen för Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, för 30:e säsongen! Kom för ett par timmar sedan hem från första rejäla planeringsmötet.

Det är mycket som ska klaffa, allt från att beställa mat till 400-500 personer till att engagera tillräckligt många volontärer. Vi kommer att ha ett informationsmöte den 30 november kl 17 dit alla intresserade är välkomna!

onsdag 26 oktober 2011

Diskriminera inte Rågsveds friområde!

Jag önskar att fler borgerliga partier än folkpartiet hade varit på debatten i Rågsveds Folkets Hus igårkväll, och lyssnat på professor Erik Skärbäck. Då hade man iallafall inte kunnat skylla på okunskap. För det är inte villafolket som bäst behöver naturen, utan lägenhetsfolket. Enligt forskningen.

Den borgerliga naturreservatspolitiken bygger dock inte på forskning. För då skulle Rågsveds friområde ligga först på listan för naturreservat. Här finns ju så många lägenheter där folk behöver nära till det gröna. Istället vill man bygga villor, och ta bort det gröna. Bakvänt så det förslår.

Nej, Rågsvedsborna ska man köra över. Vi måste blandas upp med klokare folk. Vi vet inte vårt eget bästa. Vi klamrar oss fast vid det gröna och förstår inte varför det är så bra att vi ska blandas ut med villafolket. Måste vara flumskolan.

Fräckt och försåtligt är att den planerade kedjehusbebyggelsen motiveras med att vi har bostadsbrist och hemlöshet. Som om dessa människor skulle ha råd att köpa sig en villa. Villor finns förresten i kanten av friområdet på Huddingesidan, där man byggt tätt inpå friområdet. Tyvärr.

Annat är det med folket som bor kring  Årstaskogen, Älvsjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Där behövs naturreservat, de behöver inte blandas upp genom att skogen bebyggs med villor. Visst ja, där finns ju redan många villor. Just ja, det är säkert många moderater och folkpartister som bor där.

Är det någon enda som tror att det är en slump att just Rågsvedsområdet och Fagersjöskogen fortfarande kommer att vara oskyddade mot exploatering och att de grönområden som ligger i socioekonomiskt starkare stadsdelar nu ska bli naturreservat?

Läs mer i SvD idag.

PS ingen ska tro att jag är emot naturreservat i Årstaskogen, Älvsjöskogen och Kyrkhamn-Lövsta. Det är jag inte. Men jag är emot strukturell diskriminering av fattigare områden. DS

måndag 24 oktober 2011

Naturreservat i Rågsved - en klassfråga!


Samråden i stadsbyggnadsfrågor blir mer och mer ett skämt. Ta det här med programsamrådet för "Sambandet mellan Högdalen-Farsta" där det föreslås omfattande radhusbebyggelse på unika natur- och kulturmarker i Rågsveds friområde. Samrådsmötet för det programmet har redan varit och många är vi Rågsvedsbor som totalt har missat mötet.

För det var annonserat så att ingen människa som inte var mycket insatt i frågan kunde förstå att det även handlade om Rågsveds friområde. För mötet som annonsen gällde var förlagt till Fagersjö och inte till Rågsved eller Högdalen.  För det fräckaste är att de som hittat på att det bara skulle vara möte i ett av de berörda stadsdelsområden har gjort det av effektivitetsskäl. Motiveringen kan läsas i programmaterialet, varav en del syns i fotografiet ovan.

För man menar att det är extra demokratiskt att ha förlängt öppet hus i Fagersjö med tre dagar. Visst är det bra för Fagersjöborna, det unnar jag dem mycket väl. Men för Rågsvedsborna och Högdalsborna som inte ens anat att friområdet berörs, även om man sett annonsen, var de tre extra dagarna i Fagersjö mest ett slag i ansiktet.

Vi är många som är upprörda över att stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret inte har lagt ett samrådsmöte även i Rågsved. En av de tre dagarna kunde vi väl ha fått.

Nu kräver vi att ett samrådsmöte utlyses i Rågsved. Om det inte hinns med inom samrådstiden får man förlänga tiden. Vill man ha medborgarnas  synpunkter ska man göra det lätt att lämna synpunkter. Då ska man lägga möten i alla områden som berörs, särskilt då det gäller så stora förändringar, oreparabla ingrepp i naturen.

För övrigt undrar jag varför inte vårt friområde är värt att värna som naturreservat, när grönområden i rikare områden nu ska få status som naturreservat? Jag stödjer helhjärtat att både Älvsjöskogen och Årstaskogen ska bli naturreservat, men varför finns inte Rågsved också med på listan?
Är det en klassfråga?

För övrigt är närheten till naturens läkande krafter viktigare för hyresgäster i flerfamiljshus än i villor, enligt den forskning som professor Erik Skärbäck berättade om ikväll på debatten om Rågsveds friområde. Så fattiga områden borde få sina naturreservat först!


söndag 23 oktober 2011

Imorgon snackar vi skog i Rågsveds Folkets Hus

Imorgon den 24 oktober är det FN-dagen med temat Vår skog som firas på Rågsveds Folkets Hus.

Passa på att kom och lyssna på Snösätraskolans kör som sjunger fredssånger. Prata svamp med svampkonsulent Inga-Lill Franzen. Gå en runda i friområdet under sakkunnig guidning av Eva Wesslén. Lyssa på föredrag om skog med kunnige naturvårdsbiologen Dan Andersson. Ta en titt på hälsoträdgårdarna i Rågsveds servicehus. Passa på att prata med representanter för Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Ta en fika. Titta på utställning. Se en film.

Under dagen har även Grön Flagg en inspirationsföreläsning för förskolor i området. Förhandsanmälan till stadsdelsförvaltningen så det är inte öppet för andra. Men att många förskolor är intresserad av ett miljöarbete bådar gott för framtiden för oss alla!

Avsluta kvällen med högaktuella debatten om Rågsveds friområde, med inledning av professor Erik Skärbäck, Alnarp och därefter politikerinlägg av politiker från S, V, MP och FP. Om det kommer fler politiker är det utmärkt, både M, C och KD har fått inbjudan. Publikfrågor givetvis!

Fullständigt program för FN-dagen hittar du här.

Namninsamlingen mot bebyggelse på kolonilotterna och för Rågsveds friområde som naturreservat här.

Bostäder planeras i Rågsved

På senaste stadsdelsnämnden yttrade vi oss över förslag till detaljplan för Älvsjö 1:1, det vill säga förslaget på nya bostäder på den platsen i Rågsved som nu hyser provisoriska förskolelokaler och filialen till ungdomsmottagningen - den som aldrig har fungerat.

Från vänsterpartiets sida sa vi ja till bebyggelsen men vi tycker att huset är för långt. Det ger ett monotont intryck, som för tanken till miljonprogrammets bebyggelse. Vi vill istället dela upp huset i två hus. Då kan spalten mellan husen ge sikt in till det bakomliggande grönområdet.

I huset planeras för trygghetsboende. Däremot säger man inget hur många lägenheter det ska bli. Det tycker vi ska preciseras. Huset ska bli bostadsrätter, så det blir bara till för de som kan köpa. Desto viktigare att vi får ha kvar kommunalt drivna servicehuset och seniorboendet i Rågveds äldrecentrum.

För klimatets skull bör de nya husen byggas i trä, som är ett sätt att lagra koldioxid ( CO2 ). Fasaden kan beläggas med puts för att smälta in med husen intill. Byggmaterialen järn, stål och betong är destruktiva för klimatet eftersom de släpper ut extremt stora mängder CO2 vid tillverkning.

När husen byggs kommer en del träd att behöva fällas. För att klimatkompensera tycker vi att varje fällt träd ska ersättas med minst två nya, till exempel i parken som ska rustas upp i närheten. Det är viktigt att kompletterar befintliga trädsorter med nya arter för att öka den biologiska mångfalden.  

Vårt klot är förgiftat av kväve. All nybebyggelse behöver därför förberedas för urinseparering, eftersom urin i det närmaste är rent kväve, som istället kan bli till gödsel. Vi tycker också att man kan minska på antalet parkeringsplatser, eftersom det är så nära till tunnelbana och buss.

fredag 21 oktober 2011

Ungdomsmottagningen i Rågsved. Fortsättning följer.

På kvällens stadsdelsnämnd diskuterade vi ungdomsmottagningens filial i Rågsved. V och S ville att förvaltningen skulle utreda inrättandet av en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved/Vantör. I skrivelsen redogör vi för varför filialen aldrig fått någon chans att fungera.

MP anslöt till förslaget på mötet. Däremot fick vi inte med oss den borgerliga majoriteten, men en av de moderata ledamöterna uttryckte tydligt sitt instämmande i vår kritik mot hur filialen fungerar, eller rättare sagt inte fungerar. Han sa att så som det blev var det inte tänkt.

Ordföranden för nämnden talade om behoven hos unga i hedersrelaterade miljöer och hoppades att steg framåt skulle tas på samverkansmöte i november med nämndens gruppledare och sjukvårdsstyrelsen. I ett meningsutbyte mellan oss bemötte jag argumentet att unga inte ville gå till en mottagning i Rågsved.

För när vi hade ungdomsmottagningen på Hardemogatan kom ungdomarna dit. Ungdomsmottagningen hade funnits i Rågsved i 25 år innan den lades ner. Varför inga unga kommer till filialen beror på att den är i en förskola, vilket skrämmer bort besökare.

När jag var på besök i filialen i våras var gynstolen inte uppackad där den stod i köket. Det var kala rum som inte inbjöd till samtal. Trist var intrycket milt sagt. Att det bara är öppet ett par timmar i veckan är inte tillgängligt nog. Inga skolklasser tas emot i Rågsved, så de unga lär sig inte hitta dit.

Jag tog upp att antal ungdomar ökat i området vilket landstinget borde tänka på när de dimensionerar ungdomsmottagningarna. Kontentan av diskussionen ikväll var att frågan engagerar, att en fullvärdig mottagning är vårt fortsatta förslag och att alla verkar tycka att gilla läget inte duger längre.

Nu är det upp till bevis för de borgerliga partierna. Behövs mer verkstad som kollegan Magnus Dannqvist (S) så uttrycksfullt konstaterade!

torsdag 20 oktober 2011

Husarrest a la 2011

Idag skriver Mittisöderort om hur försäkringskassan skar ner hjälpen med 56 timmar och satte Ann Gerd Fransson, tidigare ordförande i handikapprådet i Enskede-Årsta-Vantör i husarrest. Det är skrämmande hur hårt myndigheterna numera tillämpar lagarna, utifrån de politiska uppdrag som ges av den borgerliga regeringen. Allt för att sänka skatterna.

Vem av oss som går på våra ben och kan klara våra personliga omsorger själva skulle acceptera att inte få träffa våra vänner om kvällarna, gå på bio, göra spontana aktiviter när andan faller på? Oppositionen i stadsdelsnämnden kommer att lägga en skrivelse till förvaltningen på morgondagens stadsdelsnämnd, för att få veta hur många brukare som har drabbats och hur konsekvenserna har blivit.

onsdag 19 oktober 2011

Årstafältet naggas i kanten

Andelen hyresrätter fortsätter att minska i Årsta. Nu genom markanvisningen för etapp 1 Årstafältet, som kommer upp i exploateringsnämnden på torsdag. Av 835 lägenheter blir 495 bostadsrätter, 210 hyresrätter och 130 studentlägenheter. Nästan 60 % blir bostadsrätter, inte oväntat.

Genom ombildningar till bostadsrätter och ett systematiskt gynnande av bostadsrätter i nybyggnation förvandlas Årsta från att ha varit ett område där folk utan kapital har kunnat skaffa sig en bostad till ett alltmer klassmässigt segregerat område. Så bygger man inte en stad för alla.

Dessutom funderar jag på varför SKB räknas med i statistiken för hyresrätter, med 90 lägenheter. De är brukar ju bygga lägenheter som kräver kapitalinsats, visserligen bättre en bostadsrätt eftersom det inte går att spekulera i lägenheterna. Men det gäller ju att ha slantarna när man flyttar in.

Om SKB-lägenheterna inte blir vanliga hyresrätter utan kooperativa hyresrätter enligt SKB-modell, reduceras antalet icke hyresrätter till 250 och andelen till 30 %. Av dessa är 130 studentlägenheter, så vanliga hyresrätter skulle då bara bli 120!

Naturligtvis får de planerade radhusen bästa läget mot Valla Gärde. En del av bebyggelsen under denna etapp 1 ligger på gamla Årstalänken. Där har Vänsterpartiet tidigare sagt ja till att bygga, eftersom det är hårdgjord mark. Men etappen äter också sig in på det gröna området, där landskapsparken finns.

Det bedrägliga är att i ärende efter ärende med förtätning av Årsta har genom åren hänvisats till landskapsparkens vara. Som togs fram i omfattande medborgardialog med politisk enighet över gränserna. Och med ett penndrag raderas den verkligheten bort. Inte konstigt med politikerförakt.

Min förhoppning är att vi ska kunna vinna nästa val i Stockholm och då rädda det som räddas kan av Årstafältet. Slippa den konstlade stadsdparken och ha kvar så mycket landskapspark som möjligt. Det som hunnit byggas kan vi inte göra mycket åt, förhoppningsvis har man inte hunnit flytta på kolonierna.

tisdag 18 oktober 2011

Fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved!

Tidningen Årsta/Enskede skriver i veckan om det hårda trycket på ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan. Det är bra att uppmärksamma det stora behovet. Lösningen är att återstarta en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved/Vantör och avlasta Gullmarsplan, inte att bara lägga ned i Rågsved.

Om detta skriver jag och Magnus Dannqvist (S) i en skrivelse till stadsdelsnämnden, som tas upp till beslut på torsdag. Nu är det dags för oss politiker att komma till skott. Det är bara att inse att ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan aldrig kommer att räcka till. Det centrala läget lockar många från övriga delar av Stockholm.

För ungdomarna i de bortersta delarna av Enskede-Årsta-Vantör behövs en egen mottagning. I Rågsved helst men hittar vi inte en bra lokal får vi söka i hela Vantör. Det är ändå bra mycket mer lokalt än Gullmarsplan. Vi har fått en jättestadsdel, mer än 90 000 invånare, en storskalighet som försvårar för många unga att ta kontakt.

På 90-talet växte ungdomskullarna. Landstinget borde satsa mera resurser på ungdomsmottagningarna, för att möta det ökade behovet. Att satsa på ungdomar i ett förebyggande perspektiv är det bästa samhället kan göra. Ungdomarna mår bra och samhället agerar långsiktigt hållbart.

Tänkt om en månadsrapport för september

På torsdag har vi stadsdelsnämnd igen. Som vanligt har vi månadsrapporten på vårt bord. Den säger oss hur budgeten hålls och vad som gör att den inte hålls.

För september liksom alla andra månader detta år förutom kanske den första eller andra ser vi att flera anslag är otillräckliga. Det vi i oppositionen kallar det strukturella underskottet handlar om att bland annat socialtjänsten är underfinansierad från början. Från stadshuset. På grund av sänkta skatter.

Vi har nu 24 mnkr i underskott för sociala barnavården, missbruksvården, försörjningsstödet och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Totalt går budgeten ihop, eftersom det finns överskott om 17 mnkr i förskola, fritid och kultur och 7 mnkr i äldreomsorg, administration och övrig verksamhet.

I början av året fanns en buffert inom äldreomsorgen för att täcka underskott i övriga verksamheter. Den är nu borta. Tre av elva resultatenheter beräknar underskott. Jag menar att alla pengar som är tilldelade äldreomsorgen från stadshuset och mer därtill behövs för kontinuitet i personalbemanningen.

Egentligen bör det inte vara någon fara. Om vi ska tro på finansborgarrådet Sten Nordins ord. Och det ska vi väl. Han har sagt att underskott inom försörjningsstöd inte ska drabba andra verksamheter. Så jag utgår från att vi får mer pengar från stadshuset. Simsalabim. Då ska inte underskottet inom ekonomiskt bistånd på 11,7 mnkr påverka övriga verksamheter.

Inte heller bör underskottet 6,4 mnkr inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar som delvis styrs av rättighetslagstiftning drabba andra verksamheter. Också sociala barnavården är starkt reglerad. Att vårdbudgeten för barn och unga är intecknad till 101 procent visar att anslaget är för snålt.

Jag tycker att nämnden på torsdag ska säga att de 17 mnkr som är tänkta för barn och unga i Enskede-Årsta-Vantör ska gå till barn och unga i förskola och till fritid och kultur. Inte täcka svarta hål i budgeten. Alla resurser som vi får för barn och unga behövs i arbetet för goda uppväxtvillkor i hela området!måndag 17 oktober 2011

Vår skog i Rågsved

Varit på Planeringsmöte på Rågsveds Folkets Hus om FN-dagen den 24 oktober som vi firar varje år. Temat skog är högaktuellt i Rågsved med anledning av programförslaget för Högdalen och Farsta. Där föreslås villabebyggelse i friområdet som vi vill göra till naturreservat. Bygga hyreshus kan vi göra på 10 andra platser i Rågsved!

Nästa måndag har vi därför ett spännande program med politisk debatt, föreläsningar, svampkunskap, vandring, visning av hälsoträdgårdarna i Rågsveds servicehus m.m. Snösätraskolans kör inleder med fredssånger. Välkommen!

lördag 15 oktober 2011

Lördag i Rågsved

Tunnelbana till stan och jobb. Ser att pressbyråns lokaler vid Rågsveds station håller på att inredas! En fin mosaikvägg pryder nu ingången till stationen. Men vår fantastiska muralmålning nedanför spåren ser för sorglig ut. Jag skulle önska att SL och staden går samman och renoverar målningen. Och snälla snälla, låt bli att sätta tags på målningen. Den är Rågsveds och den är vi rädda om!

fredag 14 oktober 2011

Servicehusen är det riktiga trygghetsboendet

Idag träffade jag lokala pensionärsrådet i Enskede-Årsta-Vantör tillsammans med stadsdelsnämndens ordförande Anders Hellström. Rådet hade många frågor på agendan, som de ville klämma oss politiker på. De ville veta hur vi såg på pensionärsrådets vara eller icke vara, där tyckte vi båda att rådet ska vara kvar. Jag tryckte på att deras åsikter behöver komma fram så tidigt att de verkligen kan påverka besluten. Det föranledde en ledamot att framföra att idag hinner rådet inte sammanträda innan öppna frågestunden.

Tidigare låg frågestunden timmen innan beslutande nämnd. Hela nämnden var överens om att tidigarelägga öppna frågestunden en vecka så att vi skulle hinna ta hänsyn till synpunkter innan vi bestämde hur vi ville besluta. Det som vi tänkte skulle öka demokratin upplevde alltså pensionärerna som en minskning av demokratin! Något att fundera vidare på. Min tanke är att åtminstone stora beslut bör kunna tas på rådet månaden innan nämnd, då hinner rådets ledamöter komma på frågestunden med förankrade synpunkter.

Andra spörsmål var boulebana i Hagsätra/Rågsved, utegym, bänkar, volontärer, föreningsbidrag och möteslokaler. Någon visste att boulebana fanns i Dalbotten. Lokaler för återkommande tillfällen ska kunna bokas på servicehusen enligt avtal. Medborgarförslag är ett sätt att få frågor till nämnden, till exempel boulebana i Hagsätra/Rågsved. Jag sa att volontärer aldrig ska ersätta kommunens ansvar. Konkurrensutsättningen av vård- och omsorgsboenden ifrågasattes utifrån att det måste bli svårt att utvärdera kostnaderna om inget kommunalt blir kvar. Håller med till hundra procent, får se om majoriteten tar till sig det  i verksamhetsplanen!

Den stora frågan på mötet handlade om trygghetsboenden. Rådet har skrivit till nämnden om att de vill ha servicehusen kvar. Servicehusen ser de som trygghetsboende, medan trygghetsboende både blir dyrt och inte stort bättre än eget boende var uppfattningen. Jag tycker som pensionärsrådet. Idag har trygghetsboendet blivit för dyrt till och med för en pensionär med genomsnittlig inkomst. En representant i rådet ansåg att trygghetsboenden marknadsförts på fel sätt, namnet ingav fel förväntningar.

I finansborgarrådets förslag till budget 2012 föreslås att ytterligare tre utöver tio tidigare servicehus ska bli trygghetsboenden, eftersom "efterfrågan" minskat. I vårt område är det inte några lediga platser att tala om, här bör det därför väl inte vara någon risk för nedläggning av servicehus, eller ...?

Basta - städarna ska inte betala privatiseringens pris

Kommunal genomförde en mäktig fackelmanifestation på öppna frågestunden i Enskede-Årsta-Vantör ikväll, till stöd för städare som fått redan låga löner sänkta, förlorat avtalsförsäkringar, avtalspension, ob-och semesterersättning enligt kollektivavtal när den borgerliga majoriteten godkänt ett avtal till kraftigt underpris.

Städföretaget förklarar att de inte har råd med kollektivavtal med hänvisning till att de vann avtalet på lägsta pris. En städare som jobbat i tio år har 500 kr under avtalets lägsta lön. Företaget städar inte bara på förvaltningen utan också på 47 förskolor fick vi veta under kvällen.

Skam.

Det var den starka känsla som kom över mig, när kommunalarna tog till orda en efter en och visade sin upprördhet över lönedumpningen och den sociala dumpningen. Vi fick också veta att inte en enda gång som förskolorna tagit in företaget hade det MBL:ats enligt reglerna. Inte en enda gång.

Oppositionen krävde som vanligt att kollektivavtal (som EU inte godkänner) eller kollektivavtalsliknande villkor (som är tillåtet enligt statliga Miljöstyrningsrådet) skulle finnas med i förfrågningsunderlaget, när nämnden skulle besluta. Som vanligt lyssnade inte den borgerliga majoriteten på vårt förslag

Kommunal vände sig till den borgerliga majoriteten och frågade om de tyckte att det var riktigt att städarna fick försämrade anställningsvillor. Svaret från borgarna och förvaltningen blev att man följde lagarna, men att man tog intryck av manifestationen. Man skulle titta på frågan, fundera på ett branschindex.

Folkpartiet försökte ifrågasätta oppositionens trovärdighet, men fick starkt mothugg från både S och V. Jag påpekade att den tidigare rödgröna majoriteten prövade den så kallade Vita-jobb-modellen för att kunna garantera anständiga arbetsvillkor. Den modellen togs bort efter valet 2006.

I honnörstalen är personalen den viktigaste resursen för kvalitet. För alla partier. Men det väger aldrig tungt när förfrågningsunderlagen har lägsta pris som utslagsgivare och borgerliga partier klubbar igenom besluten. Trots att oppositionen protesterar. Som vanligt får vi rätt i slutändan. Men till vilket pris!

Ingen tvingar ens en borgerlig majoritet att upphandla till lägsta pris (möjligen strävan att jaga kostnader för att sänka skatterna). Dessutom bör en nämnd vara så självständig att man törs ifrågasätta ideologiskt färgade och juridiskt ifrågasatta dekret från stadshuset. Till exempel avknoppningar av hemtjänst till underpris ....

Sanningen är att den borgerliga majoriteten inte behöver sitta passiva utan kan lyfta frågan till stadshuset, kräva ändringar i anvisningarna. Kommunalarnas aktion var klockren, skar rakt in i hjärtat. Nu krävs civilkurage från borgarna. Varje gång jag sitter i lokaler som städas till underpris är en gång för mycket.

Som om detta inte var nog.

På tunnelbanan hem träffade jag en tjej som arbetar på Arlanda. Hon berättade, när jag berättade, att samma sak hände hennes arbetsplats.Städarna uppsagda, nytt städföretag. Lönerna sänkta. Alla förtvivlade. Nu får det vara slut att se på städarna som budgetregulator. Anständiga löner! Kollektivavtal. Nu!torsdag 13 oktober 2011

Öppet brev till Rågsvedsbor och till de moderata borgarråden som inte vill komma på debatt!

Rågsvedbor!

Kan upplysa om att i det moderata finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad står att läsa på sidan 32 att det är "Särskilt angeläget är en fokusering på utvecklingen av Rågsved inom ramen för Söderortsvisionen"

Månne man ska lyssna på oss, vi som vill bygga billiga bra hyresrätter i Rågsved för våra ungdomar och hemlösa och samtidigt värna vårt fantastiska friområde inklusive kolonilotter med unik biologisk mångfald.

Eller ska man bygga nästan 200 villor mitt i naturen, byta ut nuvarande lastbilstrafik till och från Bråtegränd mot bilar och åter bilar. För någon kollektivtrafik finns inte i skogen.

Ett mått på det moderata intresset av Rågsvedsbornas synpunkter är att inget ansvarigt borgarråd har tid att komma till debatten på Rågsveds Folkets Hus den 24 oktober, med anledning av vi firar FN-dagen. 2011 är ju utlyst som Internationella skogsåret av FN, därav temat Vår skog för oss i Rågsved.

Joakim Larsson och Regina Kevius!
Ni har tackat nej till debatten, som det så vackert låter. Tid finns för er att ändra er. Bilda er en uppfattning om vilka värden som står på spel om friområdet exploateras. Lyssna på professor Erik Skärbäck!

Till försvar för kollektivavtal

Imorgon kl 17 har Kommunal en manifestation utanför stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Orsaken är att förvaltningen anlitat ett städföretag till kraftigt underpris. De anställda fick lönerna kraftigt sänkta, de har inte kollektivavtal, avtalssjukförsäkring eller avtalspension.

Vi från oppositionen har försökt diskutera frågan med majoriteten, efter att Kommunal berättat om konsekvenserna av städupphandlingen. Konkurrensutsättningen leder till oacceptabla försämringar, när upphandlingar görs till lägsta pris. Personal ska vi vara rädda om, inte försämra deras villkor!

onsdag 12 oktober 2011

En månadsrapport om svarta hål

Nio månader har gått och stadsdelsnämnden visar budgetbalans. Synar man siffrorna närmare blir det tydligt att det är allt annat än balans som råder. Nästan allt som har med bistånd till människor med behov att göra ligger minus:

Ekonomiskt bistånd ligger minus 11,7 mnkr och handläggarna dignar under arbetsbördan kunde vi läsa i DN häromdagen. Individ- och familjeomsorgen ligger minus 5,9 mnkr, och det beror på nya placeringar av barn och unga. Vårdbudgeten är intecknad till 80 % för vuxna och 101 % för barn och unga. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning har minus 6,4 %, ändå får folk avslag på assistans som de så väl behöver.

De verksamheter som får dela med sig av sina pengar är bland annat förskolan med sina 14 mnkr plus och fritid och kultur med 3,4 mnkr.

Jämfört med andra stadsdelsnämnder som inte har så stora sociala behov får vi alltså ta av pengar som är till för förskolan, fritiden och kulturen och fylla svarta hål i budgeten. För det rör sig inte om några tillfälliga underskott, utan så här har det sett ut länge. Vi har långt kvar till jämlikhet i den här staden.


fredag 7 oktober 2011

Besök på Rågsveds Äldrecentrum

Imorgon blir det studiebesök på Rågsveds servicehus, det ska bli intressant. Med mig är Jens Holm, riksdagsledamot. Servicehuset har i brukarundersökningen på flera områden fått högre omdömen än snittet. Det är bra att kvaliteten ökar för de äldre som bor på servicehuset, fortfarande kommunalt drivet.

I Rågsveds Äldrecentrum finns också Rågsveds hälsoträdgårdar och öppna träffpunkten Salongerna. Det finns en restaurang och maten lagas på plats av Vantörs måltidsservice, en så kallad intraprenad, eftersom förvaltningens egen kostenhet vann upphandlingen. Kommunalt var bäst med andra ord.

Förutom närheten till Rågsveds Folkets Hus, där många boende på servicehuset besöker Gemensam Jul, finns vård- och omsorgsboendet Mårtensbo och Solgårdens demensdagvård i samma huskomplex som servicehuset. Att ha så många äldreverksamheter samlade har stora fördelar.

Studiebesöket är en del av Vänsterpartiets äldreomsorgskampanj, Vem ska hjälpa mormor, men också en del av mitt uppdrag som vice ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Läs mer om Vänsterpartiets satsningar på äldreomsorgen i vårt budgetförslag i riksdagen.onsdag 5 oktober 2011

Rapport från ett ombildningsmöte

Ikväll var jag på ombildningsmöte i Rågsveds Folkets Hus. Inte för att jag vill ombilda utan för att jag inte vill ombilda. Med tanke på vad jag hört från vänner och bekanta och läst i media fylls jag av fasa av tanken på en ombildningskarusell där jag bor.

Vänsterpartiet Vantör delade innan mötet ut flygblad mot ombildningar och reklam för Stockholmsdagen den 22 oktober - med information om hur man jobbar mot ombildningar, bland annat från Linjalen på Söder. Linje 19 var också där och delade flygblad. Fler kom än väntat, ett 25-tal personer, men av de många frågorna att döma var de flesta kritiska. Folk var där precis som jag för att ha koll på vad som sägs.

På mötet ifrågasatte jag att ombildning skulle vara en demokratiprocess som ombildningskonsulten var inne på, när det är en privatisering av gemensamt ägda bostäder. När jag frågade vilka etiska råd som ges till de som vill ombilda, med tanke på den press som hyresgäster som inte vill ombilda utsätts för, fick jag undanglidande svar.

Mötet var lugnt till skillnad från vad som rapporterats från Bagarmossen. I Rågsved fick vi till och med veta att platsen i internkön går förlorad vid en ombildning, utan att fråga! Kanske man bytt taktik? Mötet avslutades efter en timme och bara några få personer gick fram och ställde enskilda frågor till ombildningskonsulten.

Du som läser detta och vill veta mer om hur man kan arbeta mot ombildningar i sitt eget bostadsområde, kom till Stockholmsdagen i Husby den 22 oktober. Där är inte goda råd dyra, utan helt gratis! 
tisdag 4 oktober 2011

Bygg bort bostadskön för unga!

Mittisöderort berättar i veckan om de långa kötiderna till hyreslägenheter. Ungdomar som vill ha en etta i Rågsved får vänta 4,7 år och de som vill ha en tvåa får vänta 5 år. Längst är inte oväntat kötiden i Årsta, 14,4 år för en trea, där andelen hyresrätter sjunkit dramatiskt på grund av utförsäljning av allmännyttan och att de borgerliga prioriterat bostadsrätter. De hus som planeras på Årstafältet lär inte göra unga som vill flytta hemifrån lyckligare. Hyrorna blir skyhöga liksom insatserna i bostadsrätterna.

Inte heller kommer de ungas kötid att kortas genom att bygga kedjehus i Rågsveds friområde. Dessutom innebär det att naturområdet stängs in bakom staket och privatiseras. Backa från det ogenomtänkta förslaget! Utred istället bebyggelse på tio andra platser i Rågsved som föreslagits. Ett intressant förslag att utreda är också att bygga ihop Rågsved och Högdalen genom att överdäcka Magelungsvägen.

Var 4:e ny lägenhet bör vara en mindre hyresrätt med pressad hyra, för unga under 27 år enligt vänsterpartiets förslag. Det går att hålla nere hyrorna om staden tar ut ett lågt markpris, om små byggherar som kan pressa priser får bygga och med färre p-platser. Innan de borgerliga kom till makten fanns statliga subventioner, de borde återinföras för att garantera allas rätt till en bostad.

söndag 2 oktober 2011

Heja Högdalens centrum!

Det ska bli programarbete om Högdalens Centrum. Jättebra, vi behöver få ett centrum i Vantör med en bra mix av affärer, offentlig service, kultur och mötesplatser för alla åldrar. Detta har oppositionen i stadsdelsnämnden på förslag från Vänsterpartiet drivit på om.

Dagens utbud med tre apotek men bara en bank förskräcker. Att det behövs en samlingsplats i Högdalen visade sig mycket tydligt under våren, när Fria Teaterns Vänner drev söndagscaféer för att stödja Fria Teatern. Vi är stolta över våra två teatrar, Picnickteatern med underbara dockteaterföreställningar och Fria Teatern med sitt breda kvalitativa utbud.

Idag är det många kockar i Högdalens centrum. Flera fastighetsägare är inblandade, det som krävs är att de samordnar sig och tillsammans med staden, boende, hyresgäster i centrum, föreningsliv och andra intresserade tar fram en utvecklingsplan. Det handlar bland annat om skötseln, utsmyckningen, information och utvecklingen av utbudet i centrum. SL måste också med på tåget. Busstationen måste göras säkrare och taxistolpen flyttas fram i ljuset. Centrum måste kännas tryggt även för kvinnor som är ute om kvällarna.

Mer bostäder behöver vi, seniorbostäder med rimliga hyror så att äldre som bor otillgängligt tre trappor upp utan hiss har möjlighet att bo kvar i Högdalen/Vantör även när rörligheten blir nedsatt. Hyresrätter med rimliga hyror till ungdomar och alla andra som inte har råd med nuvarande överhyror i nyproduktionen. En möjlighet som bör prövas är att bygga ihop Rågsved och Högdalen genom överdäckning. Då sparar vi Rågsveds Friområde från planerad  villabebyggelse, som inte ger en enda ny lägenhet för ungdomarna. Och varför inte bestämma att den tråkiga betongväggen längs vägen blir legal vägg för gatukonst inklusive graffiti!

Jag vill också att vi ska pröva olika former och forum för medborgardialog i programarbetet. Gärna använda nätet, ge möjlighet att SMS:a in förslag, etablera kontakt med skejtarna i Stockholm Sub Surfers, ungdomsaktivisterna i Cyklopen som bygger upp sitt kulturhus, Bryggan Vantör som arbetar för hemlösa, föreningen Musketörerna som stöttar människor med missbruk att komma tillbaka. Förstås Vantörs konstförening, Fria Teaterns Vänner, hyresgästföreningen, pensionärsföreningar, föräldraföreningar osv

Motion om ökad insyn i Vänsterpartiets partistyrelse


Denna motion har Vänsterpartiet Vantör ställt sig bakom till kongressen

Ökad medlemsdemokrati kräver ökad insyn i partistyrelsens arbete

Stadgemotion


Vi är många medlemmar som vill ha mer insyn i partistyrelsens arbete, bland annat för att följa och delta i diskussionerna inför viktiga partistyrelsebeslut. Libyenfrågan och beslutet att inte ha rådgivande medlemsomröstning om partiledarvalet är exempel på sådana beslut. 

Idag är partistyrelsens arbete okänt för många medlemmar, vilket skapar ett onödigt avstånd mellan medlemmarna och partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Det finns ingen anledning att hemlighålla partistyrelsens ställningstaganden för de egna medlemmarna, tvärtom ökar det engagemanget i partiet med en så öppen dialog som möjligt.

Vi tänker oss att det enklaste sättet att göra partistyrelsens arbete mer öppet är att lägga ut dagordning, bakgrundsmaterial och protokoll på partiets (förhoppningsvis snart förbättrade) intranät. Dagordning och beslutsunderlag läggs ut så snart som de är färdiga och har sänts ut till partistyrelsen. Protokoll läggs ut snarast efter justering. Beslut som rör känsliga personfrågor ska undantas. Politiskt känsliga underlag kan undantas, men kräver särskild motivering. 

Det bör också finnas en möjlighet för medlemmarna att till exempel via intranätet kontakta och diskutera med partistyrelsens medlemmar inför frågor som ska behandlas. 

Vi yrkar
I stadgarna införs en ny paragraf eller ett tillägg i en befintlig paragraf med följande lydelse:
Varje medlem äger rätten att få insyn i partistyrelsens, samt underställda utskotts dagordningar, beslutsunderlag och justerade protokoll, med undantag för beslut som rör personfrågor av känslig karaktär och underlag som är politiskt känsliga. Undantag när det gäller politiskt känsliga underlag kräver en särskild motivering från berörd instans. 

Rågsved den 11 september 2011

Rosa Lundmark, Vantör,  Britt Lövgren, Uppsala, Maria Hagberg, Höganäs, Karin Rågsjö, Vita Bergen och Inger Stark, Farsta

Motion om kollektivt ledarskap i Vänsterpartiet


Denna motion har Vänsterpartiet Vantör ställt sig bakom till kongressen 2012

Införandet av ett kollektivt ledarskap i partiet

Stadgemotion

Vänsterpartiet behöver ett kollektivt och jämställt ledarskap för att stärka och bredda bilden av partiet och öka trovärdigheten för vår politik och förmåga att genomföra politiken. 

Efter förlustvalet 2010 och opinionssiffror under fyra procent har krismedvetandet och insikten om behovet att ”vända på varje sten” vuxit starkt i partiet. Inför kongressen 2012 och val av ny högsta partiledning har därmed även ledarskapsfrågorna diskuterats allt mer.

Idag har vi stadgefäst ett rangordnat ledarskap med ordförande och viceposter. Partiordförande väljs av kongressen, medan vice partiordförande samt partisekreterare väljs av partistyrelsen. Sättet att välja avspeglar också uppdragens tyngd.

Det är nu dags för ett kollektivt ledarskap som bryter med gamla föreställningar om att ett starkt ledarskap är samma sak som en enda ledare i toppen. Delat/dubbelt/breddat/jämställt ledarskap har dessutom redan börjat prövas i parlamentariska grupper. 

Vi vill gå vidare och införa ett kollektivt ledarskap i hela partiet med breddat ledarskap på både partiordförande- och partisekreterarposterna. Två partiledare och två partisekreterare ska vara en del av ett kollektivt ledarskap tillsammans med övriga partistyrelsen. Viceposter ersätts med två jämbördiga partiordföranden respektive partisekreterare. Detta innebär inte att viktiga beslut ska fattas av färre personer än idag, utan att det utåtriktade budskapet stärks.

Partisekreterarparet ska arbeta med att bygga partiet starkt internt medan partiordförandeparet främst ska bygga, bevara och utveckla relationer till väljarna. Självfallet måste arbetet gå hand i hand med varandra. I relationsbygget är det avgörande att partiets grundläggande värderingar kommuniceras, att väljare får hopp om en rättvis framtid och att medlemmar, sympatisörer och väljare inspireras till att bidra i samhällsbygget.

Motivet att förändra ledarskapet är att det behövs ökat samarbete på alla nivåer för att skapa ett starkare parti. Breddat ledarskap på partiordförande- och partisekreterarnivå kan skapa mer energi i partiet samtidigt som vi får flera kompetensområden och kontaktytor på högsta nivå.  Vi kan därmed bredda bilden av vårt parti och få fler möjligheter att genom media och via direkta kontakter nå människor med vårt politiska budskap.

Det kollektiva ledarskapet ska genomsyra relationen med partiledarna, partisekreterarna, partistyrelsen, medlemmarna och väljarna och kopplas samman med organisationsutveckling och kompetensutveckling. Även föreningarna behöver tänka i termer av breddat ledarskap. Kanske det blir lättare att rekrytera till styrelserna, kanske även småbarnsföräldrar orkar med då, eller en äldre medlem som också har omsorg om anhöriga?

Föreningar och partistyrelse måste mötas. Att kollektivisera och bredda ledarskap tonar ner partiledarrollens betydelse och uppvärderar partistyrelsens roll. Vi vill se en aktiv partistyrelse som är ute partiföreningarna och syns i den offentliga debatten.  Partistyrelsens protokoll ska självfallet vara offentliga för medlemmarna, utom i vissa undantagsfall. Största möjliga öppenhet ska gälla på alla nivåer i partiet. 

Ett kollektivt ledarskap innebär också att uppgradera medlemmarnas betydelse, att utöka interndemokratin och motverka maktkoncentration, till exempel genom att i ökad grad använda oss av medlemsomröstningar i viktiga frågor. Även partisekreterarna bör väljas av kongressen för att öka medlemmarnas makt jämfört med idag. 

Vi måste lära oss att samarbeta bättre både i grupper och i par och ta vara på den breda kunskap som finns hos oss medlemmar. Under alla villkor ska vi stödja varandra, dela på arbetsbördor och minska det hårda trycket som det är idag på ett ensamt ordförandeskap. Alla förtroendeposter i partiet ska gå att förena med barn och familjeliv. Två jämbördiga ledare har tillsammans mer kraft och kunskap än en partiledare att driva våra strategiska frågor.

Vårt förslag innebär att det alltid finns minst en kvinna i den högsta ledningen av partiet, vilket flyttar fram kvinnornas positioner betydligt. Ett breddat ledarskap bör underlätta för medlemmar att kandidera, vilket ger flera lämpliga partiledarkandidater att välja mellan.

Det är möjligt att två kvinnor blir partiledare med vår modell, men aldrig möjligt att två män blir det. Om valet skulle utfalla så att en kvinna och en man blir jämbördiga partiledare kan väljare av båda könen identifiera sig med ledningen, vilket ökar möjligheterna att få väljare. 

Två partiledare har tillsammans mer kompetens och kunskap, fler nätverk och kontaktytor, vilket breddar ledarskapet och ökar tyngden. Den ständiga dialog de måste ha utvecklar även dem själva som ledare, vilket också är en viktig faktor. I förhållandet till väljarna innebär breddat partiledarskap att vi kommunicerar att förändring inte kommer av en stark persons aktivitet. Med vår centralistiska tradition blir det en kraftfull signal om att vänsterpartiet inte står stilla utan är ett spännande parti i ständig rörelse mot ökad demokrati och jämlikhet.

Vi yrkar

Under rubriken ”Beslut och val” i stadgarna införs en ny paragraf med följande lydelse:
I partiet gäller principen om kollektivt ledarskap, såväl på partiledar- och partisekreterarnivå som i föreningar, distrikt och i parlamentariska grupper. Två jämbördiga personer väljs på kongressen till partiordförande respektive två jämbördiga personer väljs till partisekreterare med tillämpning av principen om minst 50 procent kvinnor enligt § 21. 

Konsekvensändringar, till exempel att viceposter avskaffas, genomförs på tillämpliga ställen i stadgarna som en följd av principen om kollektivt ledarskap.

Rosa Lundmark, V-Vantör
Naile Aras, V-Järfälla

Vänsterpartiet Storstockholms distriktsstyrelse förvånar

Ofattbart att distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Storstockholm nominerar Hans Linde som partiordförande trots att nio partiföreningar hittills har nominerat Jonas Sjöstedt och bara en har nominerat Hans Linde. Flera föreningar har ännu inte haft sitt nomineringsmöte, imorgon har en stor förening möte och där är styrelsens förslag Jonas Sjöstedt. Vi har inte ens haft en extra årskonferens om nomineringarna, som Göteborg och Malmö har haft. Verkar som distriktsstyrelsen ägnar sig åt önsketänkande.